English

Ing. Miroslav Menšík, Ph.D. – seznam publikací

2013

 1. TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M., Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS, , Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2013

2010

 1. MENŠÍK, M., Přibližné řešení stochastické okrajové úlohy proudění podzemní vody o volné hladině, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, 2010

2009

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; MENŠÍK, M.; DUCHAN, D., Softwarové prostředky pro řešení proudění podzemní vody-Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M., Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures., článek v VGI Vermessung & Geoinformation, ISSN 0029-9650, Austrian Society for Surveying and Geoinformation, Vienna, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J., Úvod do rizikové analýzy přehrad, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-608-9, VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. MENŠÍK, M.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P., Implementace metody redukce parametrů smykové pevnosti v prostředí ANSYS, příspěvek na konferenci 15. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2007, ISBN 978-80-254-0301-3, Lednice, 2007

2006

 1. BERKA, M., a kol., Bezpečná počítačová síť, příspěvek na konferenci , ISBN 80-86229-23-8, 2006

2005

 1. BERKA, M., a kol., Bezpečná počítačová síť, kapitola v , ISBN 80-86229-23-8, 2005

2004

 1. MENŠÍK, M., Přibližné řešení stochastické okrajové úlohy tlakového proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci 4.Vodohospodářská konference 2004 - Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, 2004
 2. PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J., Use of optimisation methods in design of urban drainage systems, příspěvek na konferenci MENDEL 2004 - 10th International Conference on Soft Computing, ISBN 80-214-2676-4, FSI VUT, Brno, ČR, 2004
 3. MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R., ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 4. PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J., Use of optimisation methods in design of urban drainage systems, příspěvek na konferenci Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění, ISBN 80-7204-329-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, ČR, 2004
 5. BERKA, M. a kol., Bezpečná počítačová síť, , ISBN 80-86229-23-8, 2004

2003

 1. PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MIČÍN, J.; MASOPUST, P.; OŠMERA, P., Použití optimalizačních metod při návrhu stokových sítí, kapitola v Odpadní vody – Wastewater 2003, ISBN 80-239-0573-2, Oloumouc, 2003
 2. PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MATOUŠEK, R., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. MIČÍN, J.; MATOUŠEK, R.; MENŠÍK, M., Analýza vybraných parametrů pro vícekriteriální vyhodnocení spolehlivosti systémů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 4. MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol., Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2001

 1. PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M., Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT Praha, Praha, 2001
 2. PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M., Využití evolučních algoritmů pro tvorbu expertního systému odvodnění urbanizovaných celků, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2001
 3. PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí, příspěvek na konferenci 4. Mezinárodní a bienální konference a výstava Odpadní vody - Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 4. PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001

1997

 1. HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M., Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV, příspěvek na konferenci Odpadní vody ´97, ISBN 80-86020-14-2, AČE ČR, Brno, Česká republika, 1997

1996

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M., Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou., SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, Bratislava, 1996

1994

 1. ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M., Aplikace matematického modelu proudění podzemní vody při návrhu hydraulické ochrany podzemních vod, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, Bratislava, 1994
 2. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V., Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí., , FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, Brno, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný