English

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. – seznam publikací

2018

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K., Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2018
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V., USE OF THE S-TRANSFORM TO ANALYZE DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENINGS , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D – akustika s.r.o., České Budějovice, 2018

2017

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D., Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Praha, 2017
 3. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 4. HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K., Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Chomutov, 2017
 5. TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L., The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, , ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2017
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, příspěvek na konferenci NDT in Progress 2017, ISBN 978-80-87012-63-5, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Praha, 2017
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D., THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 10. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K., ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 11. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 14. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 15. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 16. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 17. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening, článek v Applied Sciences - Basel, ISSN 2076-3417, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2017
 18. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V., Comparison of Effectiveness of Acoustic Absorbers Applied on a Slab Track, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017
 19. MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L., An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 20. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017

2016

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D., The acoustic non-destructive methods and their application to stress situation construction materials , příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39382-7, CRC Press, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press, 2016
 2. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse, , ISBN 978-80-553-2643-6, Slovakia, Košice, 2016
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků , příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2016
 7. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ACOUSTIC ANALYSIS OF SELECTED STRUCTURES OF RAILWAY SUPERSTRUCTURE , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-Akustika s.r.o., České Budějovice, 2016
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; SEELMANN, H., Assessment of dynamic parameters of rail fastening, článek v Communications, ISSN 1335-4205, University of Zilina, Zilina, 2016
 9. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; TIMČAKOVÁ, K., Method of Acoustic Emission and Impact-echo during the Application to Stress Situation Construction Materials, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies , ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering , Košice, 2016
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 11. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., Parameters of Acoustic Emission Signals Obtained During the Setting and Hardening of Concrete Mixtures with Different Water-Cement Ratio, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J., Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method , příspěvek na konferenci 54th international conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 14. TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test, příspěvek na konferenci 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 15. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Born-Jordan transformation , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Evaluation of the Railway Substructure in the Turnout with the Movable Frog by Help of Decomposition, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 17. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., The Identification of Cracks Formed during the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-activated Slag for Different Curing Times, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 18. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; TIMČAKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; ROVNANÍK, P., Non-traditional Non-destructive Testing of the Alkali-activated Slag Mortar during the Hardening, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljubljana, 2016
 19. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Structural Integrity of Stone Blocks From Charles Bridge in Prague, článek v INT J ARCHIT HERIT, ISSN 1558-3058, Taylor and Francis Inc., United States of America, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním, , Kobylí, Česká republika, 2015
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Srovnání alkalicky aktivovaných betonů s různými aktivátory metodou akustické emise, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2015 NDE for Safety sborník příspěvků procedings 45. mezinárodní konference 45th International Conference, ISBN 978-80-214-5280-0, VUT v Brne, Brno, 2015
 3. MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M., An Investigation on the Potential Applicability of Impact-echo Method for Defectoscopy of Concrete Shielding in Nuclear Power Station, příspěvek na konferenci 45. mezinárodní konference Defektoskopie 2015, ISBN 978-80-214-5280-0, Betis, s.r.o., Praha, 2015
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY BORN-JORDAN TRANSFORMATION, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 5. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljublana, 2015
 7. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY SHORT TIME FOURIER TRANSFORMATION METHOD, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2015
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; TIMČAKOVÁ, K., Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, Spojené státy americké, 2015
 9. TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 10. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Correlation between Parameters of Acoustic Emission and Fracture Characteristics Obtained from Three-point Bending Test, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 11. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 12. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 13. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 14. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V., Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS barrier v obci Tetčice, příspěvek na konferenci Konference Rychlost s tichostí, ISBN 978-80-87994-28-3, Powerprint sro, Praha, 2015
 15. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOW-HEIGHT NOISE BRENS BARRIER , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D – akustika s.r.o., České Budějovice, 2015
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Determination of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, ISSN 1662-7482, ISBN 978-80-261-0376-9, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015

2014

 1. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; RATISLAVOVÁ, E., Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2014
 2. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L., Electric Properties of Concrete Hydration at Different Environment, příspěvek na konferenci 12th WORKSHOP NDT 2014 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-214-5099-8, CERM, Brno, 2014
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., An Evaluation of Concrete Structure Integrity Using Impact-Echo Method, příspěvek na konferenci 12th Workshop NDT 2014 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5099-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU POMOCÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE S VYUŽITÍM VLNOVODŮ, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, 2014
 5. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M., Výzkum použitelnosti metody akustické emise pro diagnostiku železničních výhybek, příspěvek na konferenci 44. mezinárodní konference Defektoskopie 2014, ISBN 978-80-214-5035-6, Betis, s.r.o., Praha, 2014
 6. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Assessment of Damage in Reinforced Concrete Girder by Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci 11th European Conference on NDT, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of technology, Brno, 2014
 7. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Potential Usage of Acoustic Emission to Railway Track Faults detection, příspěvek na konferenci 11th European Conference on NDT, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of technology, Brno, 2014
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ACOUSTIC VIBRATION ANALYSIS OF A TIBETAN SINGING BOWL, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2014
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications INC., Switzerland, 2014
 10. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Acoustic Emission in Protected and Non-Protected Concrete During the First 24 Hours, příspěvek na konferenci Architecture, Building Materials and Engineering Management IV, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-164-1, Switzerland, 2014
 11. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Mariánské Lázně, Česká republika, 2014
 13. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The using Wavelet transformation for acoustic response analysis, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2014
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Application Acoustic Emission Method during Concrete Frost Resistance, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Pleiades Publishing, Rusko, 2014
 15. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Monitoring of the damage in stone blocks by means of non-destructive methods, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten Switzerland, 2014
 16. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013;, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014
 17. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; GOTTVALDOVÁ, J., Analýza hluku od silniční dopravy se zaměřením na kontakt kola s vozovkou, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-866-3, Cerm s.r.o., Brno, 2013
 2. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D., Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, STAVEBNÍ OBZOR, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Praha, 2013
 3. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L., Testing of Cetris-Basic Wodd-Cement Chipboards by Using Impedance Spectroscopy after Nitrogenous Stress Cycle, příspěvek na konferenci 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-864-9, CERM, Brno, 2013
 4. TOPOLÁŘ, L.; ŠTEFKOVÁ, D.; CARBOL, L.; PAZDERA, L., Study of the Acoustic Emission and Temperature Characteristics of Concrete Hardening Process with Different Curing Way, příspěvek na konferenci 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-864-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., Brno, 2013
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F., Equipment for using acoustic emission method in civil engineering, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing 2013, ISBN 978-80-7204-864-9, Brno, Česká republika, 2013
 6. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Slovensko, 2013
 7. TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 9. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Monitorování cementových past během její životnosti pomocí metody akustické emise a Impact-Echo metody s použitím vlnovodů, příspěvek na konferenci NDE for Safety/Defektoskopie 2013 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4799-8, Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, Olomouc, 2013
 10. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; JANKŮ, M., Počáteční výzkum použitelnosti akustických metod pro detekci defektů na bezstykových kolejových tratích, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 11. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; JANKŮ, M., Experimentální výzkum využití akustické emise pro testování kolejnic za provozu, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 12. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., MEASUREMENT OF ACOUSTIC PROPERTIES OF ROAD SURFACES, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., české Budějovice, 2013
 13. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L., Experimental study of the nonlinear effects generated in a concrete structure with damaged integrity, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Russian Academy of Sciences, Russia, 2013
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V., Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double-K Model, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-7414-579-7, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 15. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-303785977-3, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 16. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L., Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční infrastruktuře, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, České dráhy, a.s., Praha, 2013
 17. BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Omezení rizika alkalicko-křemičité reakce prostřednitcvím příměsí, příspěvek na konferenci 11. konference TECHNOLOGIE BETONU 2013: Sborník příspěvků., ISBN 978-80-87158-33-3, Jihlava, 2013
 18. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Monitoring of the Damage Evolution in Reinforced Concrete Girder by Means of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2013
 19. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I., ACOUSTIC PROPERTIES OF TRACK GRID WITH Y-SHAPED STEEL SLEEPERS, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-Akustika, České Budějovice, 2013

2012

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Hodnocení chování betonu při tuhnutí a tvrdnutí netradičními metodami, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4642-7, BETIS s.r.o. Praha, Praha, 2012
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The experimental analysis of dynamic processes related to railway transport, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-827-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2012
 3. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L., Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V., Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult a.s., Brno, 2012
 5. ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Exploring the possibilities the application of waveguides when measured by impact-echo method and method of acoustic emission, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 6. ŠAMÁRKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Monitoring cement mortar lifetime by means of impact-echo and acoustic emission methods, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 7. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L., Netradiční aplikace metody akustické emise, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4629-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; TIMČAKOVÁ, K., MONITORING CONCRETE LIFETIME BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION AND IMPACT ECHO METHODS, příspěvek na konferenci 8th CCC, ISBN 978-953-7621-14-8, Print & Bound, Croatia, 2012
 9. CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Měření integrity vzorků z Karlova mostu, , Brno, 2012
 10. CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Provedení a vyhodnocení měření kamenných kvádrů pomocí akustické emise, , Brno, 2012
 11. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R., Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2, 2012
 12. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L., Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Application of Acoustic Emission Method During Setting ond Hardening Concrete in Timber And Metal Mould, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 14. NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování, příspěvek na konferenci NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4609-0, VUT v Brně; ČNDT, Brno, 2012
 15. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L., Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field, příspěvek na konferenci CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 16. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; STRYK, J., On the Use of the Acoustic Emission Method to Diagnosing a Bridge Element Structure, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2012 NDE for Safety, ISSN 1213-3825, ISBN 978-80-214-4609-0, BETIS, s.r.o., Praha, 2012
 17. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 18. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 19. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 20. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M., Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 21. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L., Acoustic Emission Method Applied on Four Point Loading of Concrete Structures with and without Small Wires, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012
 22. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V., Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012

2011

 1. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Acoustic Emission Method as a Tool of Partial Discharges Indication, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, ISSN 0268-1900, Inderscience, Geneve, Switzerland, 2011
 2. TOPOLÁŘ, L.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Nedestruktivní zkoušení betonových vzorků, , ZPSV a.s., Uherský Ostroh, 2011
 3. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V., Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings on 9th International Conference NDT 2011, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno University of Technology, Brno, 2011
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Concrete Lifetime Monitoring by Non-Destructive Testing Methods, příspěvek na konferenci 41st International Conference and NDT Exhibition- NDE for Safety, Defektoskopie 2011, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS sro, Praha, 2011
 5. GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Hluk na styku pneumatika vozovka, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2011
 6. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; NOHÁL, L.; TOPOLÁŘ, L.; GRUM, J., ACOUSTIC EMISSION IN QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PROCESSES MONITORING, spec. publikace, ISBN 978-961-90610-8-4, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, 2011
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Is It Possible to Use Non Destructive Techniques as Acoustic Emission Method for Surface Layer Monitoring?, , Masaryk University, Brno, 2011
 8. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Non Destructive Testing of Lifetime Concrete, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 9. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying Acoustic Emission Method at Monitoring of Lifetime Concrete Structure, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying High Order Statistics Analysis at Non Destructive Evaluation of Concrete Tiles, příspěvek na konferenci Proceedings – 49th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2011 (Experimentální analýza napětí 2011), ISBN 978-80-214-4275-7, Published and printed by Brno University of Technology, Brno, 2011
 11. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Monitoring Concrete during Frost Resistance Determination by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MAZAL, P., Monitoring Concrete Properties during Hardening Using Non Traditional Methods, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 13. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J., Application of acoustic emission method in contact damage identification, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, ISSN 0268-1900, Inderscience, Geneve, Switzerland, 2011
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Kde všude může pomoci metoda akustické emise ve stavebnictví?, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 15. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J., Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 16. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2011

2010

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Is It Needed to Curing of Concrete?, příspěvek na konferenci Proceedings of 8th International Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno, 2010
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J., Jointed Time Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Application Non Destructive Testing During Concrete Hardening and Setting, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 4. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Long-Term Monitoring of Concrete Setting by Using Two Electrodes Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 5. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Long-Term Monitoring of Hydration and Concrete Curing Using Methods of Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 6. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L., Acoustic Emission method as a Comparative Tool for Results Obtained Using Impedance Spectroscopy - Applied for Cementing Compound Specimens with Various Capillary Porosity Levels, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, DE, 2010
 7. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Effects of Material Structure of Concrete on Acoustic Emission Signal Parameters, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISSN 1435-4934, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 8. PAZDERA, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Acoustic Emission Method as a Comparative Tool for Result Obtained Using Impedance Spectroscopy, Applied for Cementing Compound Specimens with Various Porosity Levels, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M., Is It Possible to Applied Acoustic Emission Method during Concrete Hardening?, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Higher Order Spectra using for Analysis of defects on Railway Construction and Sections, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, CZ, 2010
 11. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Application of nonlinear techniques at concrete hardening, , Los Alamos National Security, Otranto Italie, 2010
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing during Concrete Hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2010
 13. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Monitoring of cement-based material solidification, focusing on electrical properties, příspěvek na konferenci ESA 2010, ISBN 978-80-244-2533-7, Palacky University, CZ, 2010
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Measuring of Concrete Properties during Hardening, příspěvek na konferenci ESA 2010, ISBN 978-80-244-2533-7, Palacky University, CZ, 2010
 15. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of Higher Order Spectra, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.ne, web.ndt.ne, 2010
 16. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce Media s.r.o., Ostrava, 2010
 17. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha CZ, 2010

2009

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Časově frekvenční analýza se zaměřením na železniční konstrukce, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-664-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of High Order Spectra, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2009, NDE for Safety, 39 International Conference, ISBN 978-80-214-3973-3, Betis, Praha, 2009
 3. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT, Praha, 2009
 4. MAZAL, P.; HORT, F.; PAZDERA, L., Overview of Acoustic Emission Method Applications at Brno University of Technology, příspěvek na konferenci 9. Slovenska konferenca z mednarodno udelezbo "Uporaba sodobnih neporu3itvenih metod v tehniki", ISBN 978-961-90610-6-0, CIP, Slovinsko, Ljubljana, 2009
 5. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 6. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L., Non Destructive Testing of Cetris-Basic Wood-Cement Chipboards by Using Impedance Spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, NJemecko, 2009
 7. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT, Nemecko, 2009
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, GE, Nemecko, 2009
 9. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, Slovinsko Ljubljana, 2009
 10. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L., Non Destructive Testing of Cetris-Basic Wood-Cement Chipboards by Using Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 11. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 13. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R., THE ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF TURNOUT STRUCTURES, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING-2009, ISBN 0-947644-65-2, University of Edinburgh, London, 2009
 14. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., VYUŽITÍ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ PŘI SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the Occasion of the 110th Anniversary of the Founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIVth Anniversary of Building Fairs Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, CR, 2009
 15. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Int. Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Ise=Shima, Ise=Shima, 2009
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů` nelineární ultrazvukové spektroskopie?, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 17. KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P., Bridge Structure Diagnostics Using the Acoustic Emission Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, web, 2009
 18. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P., Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 19. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P., Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 20. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústavu fyziky, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 21. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Identifikace kontaktního poškození materiálů a ložisek metodou akustické emise, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3826-2, VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P., On the Application Potential of Non-linear Ultrasonic Spectroscopy for Detecting Corrosion of Steel Armature in Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Civil Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 2. PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J., Application of Non Destructive Testing at Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Physics, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, stu, bratislava, slovensko, 2008
 3. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE PŘI TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, CERMAK, Brno, 2008
 5. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L., Impedanční spektroskopie keramické tašky (bobrovky), příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-Destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-610-2, CERM, Brno, 2008
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Je možné využít nelineární e`asovi` frekvene`ní transformace p?i analýze signálu` nelineární ultrazvukové spektroskopie?, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brni`, Fakulti` stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P., Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 9. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SMUTNÝ, J., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Brno, 2008
 10. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P., Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, BETIS, Praha, 2008
 11. KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P., Bridge Structure Diagnostics Using the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, BETIS s.r.o., Praha, 2008
 12. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L., Impedanční spektroskopie samozhutnitelného betonu při tuhnutí, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, NDT WELDING BULLETIN, Praha, 2008
 13. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Snižování hluku u železničních vlakových souprav, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - Akustika, ČR, 2008
 14. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Indication of Microcracks Arising During Hardening of Ususal Concrete and Alkali-Activated Concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Creep, Shrinkage and Durability of Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Taylor&Francis, London VB, 2008
 15. PAZDERA, L., Indication of microcracks arising during hardening of usual concrete and alkali-activated concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Elsevier B.V., Ise-Shima, 2008
 16. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DRAB, M.; SLUNECKO, T., TREATMENT OF AE SIGNAL AT CONTACT DAMAGE TESTS OF MATERIALS AND BEARINGS, příspěvek na konferenci 28th European conference on AE testing, Proceedings of full papers and CD edition, EWGAE, Krakow, 2008
 17. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Časově frekvenční transformace v železniční dopravě., příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, CTU, Praha, 2008
 18. BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Depending Moisture on Damping at Concrete by Help of Impact-echo Method, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, 2008
 19. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformations, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 20. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Comparison of the Dynamic Parameters of the Rail Fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 21. PAZDERA, L.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; DVOŘÁČEK, J., Signal Analysis in Acoustic Emission Method Time Frequency Tools, příspěvek na konferenci 9. Slovenska konferenca z mednarodno udelezbo "Uporaba sodobnih neporusitvenih metod v tehniki", ISBN 978-961-90610-6-0, CIP, Slovinsko, Ljubljana, 2008
 22. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy nedestruktivního testování stavebních prvků na Ústavu fyziky stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 23. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy testování stavebních prvků metodou nelineární spektroskopie na ÚFYZ FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 24. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy využívající metody akustické emise na ÚFYZ FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 25. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O., Napěťivá analýza železnice, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 26. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Acoustic Methods Analysed by Time Frequency Analyse Determined Structure Quality, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 27. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; TOMANDL, V., analýza dynamických parametrů na železnici, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 28. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; VUKUŠIČ, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 29. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Testing of Concrete Specimens by Means of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical university, Istanbul, 2008
 30. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Study on the acoustic emission characteristic of hardening process of concrete with different regumes of curing, příspěvek na konferenci 1st International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008, ISBN 978-83-926896-0-7, poznan, Polsko, 2008
 31. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J., CONTRIBUTION TO IDENTIFICATION OF CYCLIC DAMAGE DEVELOPMENT OF AlMg ALLOY, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 32. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 33. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 34. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Cracking in Reinforced Concrete Beams, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 35. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J., Detection of Reinforcement Corrosion in Prestressed Concrete Girders, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 36. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 37. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J., Application of Acoustic Emission Method for Contact Damage Identification, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 38. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 39. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 40. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 41. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 42. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 43. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008

2007

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Academic Society Matel Teiu Botez, Romania, 2007
 2. FICKER, T., PAZDERA, L., Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích, kapitola v Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných lá, VŠB Ostrava, Ostrava, 2007
 3. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P., Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí-aplikace modelu dielektrika, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - teorie, příspěvek na konferenci 5th worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 5. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsi, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 6. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - experiment, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V., Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody, příspěvek na konferenci řth worksop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 8. MAZAL, P.; PAZDERA, L., Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE...", příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-549-5, VUT FAST, Brno, 2007
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V., Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 978-80-7355-078-3, Novotny, Brno, 2007
 10. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J., Contribution to identification of cyclic damage development of AlMg alloy, příspěvek na konferenci NDE for Safety, ISBN 978-80-214-3506-3, ČNDT, Brno, 2007
 11. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování parametrů modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 12. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 13. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 14. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P., Indication of Partial Disarges by Means of the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci IVth Workshop "NDT in Progress", ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-3505-6, Betis s.r.o., Prague, 2007
 15. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Laboratorní určení neprůzvučnosti stavebních prvků - úloha pro SŠ a VŠ technického směru, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, ISBN 978-80-244-1786-8, UP Olomouc, lomouc, 2007
 16. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L., Modernization of Instructional Physics Laboratory, příspěvek na konferenci New Trends in Physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2007
 17. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 18. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonových směsí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 19. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 20. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J., Aplication of AE method in contact damage identification, příspěvek na konferenci 4th Int.Conf.on NDT, HSNT, Chania, Greece, 2007
 21. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů, příspěvek na konferenci Experiment'07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, Brno, 2007
 22. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Tracking of Models Parameters of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 23. BÍLKOVÁ, J.; PAZDERA, L.; MARTINEK, J., Following Wave Propagation in concrete at Different Moisture, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 24. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P., Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 25. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J., Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory), příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 26. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Computing signal Envelope by RainFlow Method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 27. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 28. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 29. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 30. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, studio-D akustika, Ceske Budejovice, 2007
 31. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Engineering Academy, Brno, 2007
 32. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J., Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007
 33. SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L., The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, London, London, UK, 2007
 34. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 35. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The use of time frequency transformations in testing structural elements, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 36. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The use of the bispectrum for analysis dynamic parameters of rail fastening, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 37. BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Studium vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonu prostřednictvím akustické emise, příspěvek na konferenci 6. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-903807-4-5, CBS , Pardubice, 2007
 38. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007
 39. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007

2006

 1. MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ÚČINKY VIBRACÍ OD DOPRAVY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICH ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ, kapitola v Technické listy 2005, ISBN 80-01-03487-9, CIDEAS, Praha, 2006
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BOHÁČ, T., Snižování hluku vlakových souprav metra, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, CONSULT, ČR, 2006
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Experimental Study of Temperature Distribution in 2D Objects, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, VUTIM, Brno, 2006
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V., Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí metody akustické emise, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, CET, Brno, 2006
 5. KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, VUTIM, Brno, 2006
 6. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; KOLÁŘ, L., Basic Acoustic Emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading, článek v International Journal of Microstructure and Materials Properties, ISSN 1741-8410, Intercience Enterprises Ltd., Geneve, 2006
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Study of metal timber join by Acoustic Emission method, článek v International Journal of Microstructure and Materials Properties, ISSN 1741-8410, Inderscience Express, Slovenia, 2006
 8. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Detection of the reinforcement corrosion in pre-stressed concrete girders, článek v International Journal of Microstructure and Materials Properties, ISSN 1741-8410, inderscience, slovenia, 2006
 9. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M., Experiment set-up testing for non-linear ultrasonic spectroscopy, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIS, Tabor, 2006
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V., Sledování chování betonu při tuhnutí využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIM, Tabor, 2006
 11. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Využití USB osciloskopu řízeného programem Excel při nedestruktivním testování vzorků Nelineární ultrazvukovou spektroskopií, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIM, Tabor, 2006
 12. BÍLEK, V.; PAZDERA, L., Indication of Autogenously Shrinkage using Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-8073-594-8, Slovensko, Levoča, 2006
 13. MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.; PAZDERA, L., Identification of Contact Fatigue Stages with Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 9th ECNDT Berlin, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP Berlin, Berlín, 2006
 14. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Photoacoustic Spectroscopy, příspěvek na konferenci sbornik, VEGA, Bratislava, 2006
 15. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Strategic Noise Maps to Action Planning, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, Bratislava, 2006
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Transient Methods for Measuring of the Thermal Properties of Materials, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 17. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J., Crack Detection by Non-Linear Vibro-Modulation method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering (sbornik), ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 18. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Estimate Spectral Density by Welch Method, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 19. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Ant Colony Optimization, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 20. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J., Temperature History at Concrete Setting, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 21. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Concrete specimen structure diagnostics using the acoustic emission method, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 22. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M., Testing of pickups for single-exciting signal non-linear acoustic spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 23. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M., Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP Berlin, Berlin, 2006
 24. SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L., Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2006
 25. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Měření a analýza vibrací pro zjištění vlivu rohože u papírenského kalandru, příspěvek na konferenci 4.SUP, ISBN 80-239-7070-4, Spectris Praha, Zatonske Dvory, 2006

2005

 1. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; VYROUBAL, P., MĚŘENÍ VLIVU OCHRANY ŽELEZOBETONU PROTI KOROZI OCELOVÉ, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 2. TOPOLÁŘ, L., PAZDERA, L., DŮLEŽITÉ PRVKY APARATURY PRO URČENÍ LINEARITY ČI NELINEARITY CHOVÁNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE SNÍMAČE SÍLY, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 3. VÝBORNÝ, J., PROUZOVÁ, P., PAZDERA, L., VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ HURDISKOVÉHO STROPU, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 4. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J., Acoustic emission from cyclically stressed reinforced concrete specimens, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 5. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., VYUŽITÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE PŘI VÝZKUMU VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUTIM, Brno, 2005
 6. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L., Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, VUT v Brně, 2005
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Analýza signálů akustické emise při cyklickém tahovém zatěžování spoje dřevo kov, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3053-2, CNDT, Znojmo, 2005
 8. MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; KOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Sledování únavových vlastností Al slitiny metodou AE, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2005, ISBN 80-214-3053-2, CNDT, Brno, 2005
 9. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; WEBER, Z., Ocelové kotevní prvky v betonu, testování únosnosti metodou NDT, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2005
 10. POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Acoustic Emission as a Tool for Non-destructive Diagnostic of Bridges, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference, ISBN 0-7277-3454-7, Thomas Telford London, Kuala Lumpur, Malajsie, 2005
 11. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L., Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, Research Activities of Physics Department of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005
 12. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; VYROUBAL, P., Detection of the Reinforcement Corrosion in Prestressed Concrete Girders, příspěvek na konferenci The 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing,, ISBN 961-90610-5-5, Slovenia Society for Non-destructive Testing, Ljubljana Slovenia, 2005
 13. MAZAL, P.; PAZDERA, L., Advanced Acoustic Emission Signal treatment in the Area of Mechanical Loading, příspěvek na konferenci The 8th Int.Conf. of the Slovenian Soc.for NDT "Application of Contemporary NDT in Engineering", ISBN 961-90610-5-5, SSNDT Slovenia, Portorož, 2005
 14. VYROUBAL, P.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; PROUZOVÁ, P., Acoustic Emission Method at Test of Corroded Quality of reinforcement on Bended Loading, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005
 15. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci procedings of 8th int. conf., ISBN 961-90610-5-5, slovinsko, 2005
 16. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Nyquist Criterion at Sampling and Analysis Techniques,, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, CVUT, Lysečinská Bouda, 2005

2004

 1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P., Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí, spec. publikace, ISBN 80-214-2802-3, Betis, Praha, 2004
 2. BÍLKOVÁ, J., PAZDERA, L., About Computer Modeling and Simulations in Physics Education, příspěvek na konferenci Proceedings of the conference New Trends in Physics 2004, ISBN 80-7355-024-5, University of Technology, Brno, 2004
 3. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., POSPÍŠIL, K., STRYK, J., Non-destructive Testing of Reinforced Bridges by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of ivil Engineering, Brno, 2004
 4. STRYK, J.; POSPÍŠIL, K.; FRÝBORT, A.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Monitorování stavu železobetonových předpjatých nosníků metodou akustické emise, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, Betis, s.r.o., Praha, 2004
 5. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., VYROUBAL, P., POSPÍŠIL, K., STRYK, J., Diagnostics of Steel Reinforcement in Concrete constructions by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, Betis, s.r.o., Praha, 2004
 6. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L., Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 7. SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., New techniques in analysis of dynamic parameters rail fastening, článek v INSIGHT, ISSN 1354-2575, InSight, 2004
 9. KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L., The Material Structure Effect on the AE Behaviour, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Repulbics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004
 10. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Aplikace metody akustické emise při ohybových zkouškách lehkých sendvičových panelů, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 11. POSPÍŠIL, K.; KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L., AE as tool for NDT of Bridges, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Intersections, London, 2004
 12. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; MANYCHOVÁ, M., Corrosion Craking in Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci Acoustic Emission, ISBN 3-931381-58-7, Deutsche Gesellschaft fur Zerstorungsfreie, Berlin, Germany, 2004
 13. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Aplikace metody akusticke emise, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004
 14. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Modal Analysis of Building Roof Tiles, příspěvek na konferenci EAN 2004, ISBN 80-239-2964-X, Skoda, Plzen, 2004
 15. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; JANOŠTÍK, D.; PROUZOVÁ, P.; VYROUBAL, P., Acoustic Emission Applications at Measuring Steel-to-Timber Connectors at Tension Test, příspěvek na konferenci EAN 2004, ISBN 80-239-2964-X, Skoda, Plzen, 2004
 16. Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L., Analysis of vibration in gravel ballast of railway track, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí, ISBN 80-239-2964-X, Česká republika, Česká republika, 2004
 17. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Aplikace metody akustické emise, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004
 18. POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Acoustic emission and its usage for bridge structure testing, příspěvek na konferenci Transportation Systems 2004, The Tri Services, Florida, 2004
 19. PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Ant Colony in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Intenat. Workshop, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004
 20. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PROUZOVÁ, P., BÍLKOVÁ, J., Modal Techniques to Detect Defects in Civil Engineering Structures, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004
 21. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Craking in Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci 26th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931381-58-7, DGZfP, Berlin, Germany, 2004
 22. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Aplikace metody akusticke emise, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004
 23. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Diagnostic of Sandwich Plate with Hourdis Using Wave Response, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 80-7355-024-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2004
 24. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, ČNDT, Czech Republic, 2004

2003

 1. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., POSPÍŠIL, K., VYROUBAL, P., Reinforced Concrete Structure Diagnostics by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2003, ISBN 80-214-2475-3, Czech Society for Nondestructive testing, Ostrava, 2003
 2. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J., Selected Acoustic methods for Nondestructive Testing, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2003
 3. POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Selected Acoustic Methods for Nondestructive Testing, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), ISBN 3-931381-49-8, DGZIP Berlin, Berlin, 2003
 4. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M., POSPÍŠIL, K., Using Resonant Inspection Method to Diagnostic Reinforcement in Reinforced Concrete Specimens, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2003
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Časově frekvenční analýza reálných signálů, spec. publikace, ISBN 80-86433-23-4, Econ publishing, Brno, 2003
 6. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., PROUZOVÁ, P., PÁLKOVÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., Dispersion Curve of Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 7. PROUZOVÁ, P., SMUTNÝ, J., Modal Analysis of the Tile, příspěvek na konferenci International Workshop, Physical and Material Engineering,, ISBN 80-227-1924-2, SR, SR, 2003
 8. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., SMUTNÝ, J., Development of Acoustic Emission Method at Monitoring of Behaviours of Dynamically loaded Building Constructions, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-066-4, slovensko, Italy, 2003
 9. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., aČasově frekvenční analýza reálných signálů, spec. publikace, ISBN 80-86433-23-4, TERM, Brno, 2003
 10. BENEŠ, P., MAZAL, P., PAZDERA, L., Practical tests of acoustic emission method at Brno University of Technology, článek v , 2003

2002

 1. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Detekce trhlin ve stropních deskách Hurdis pomocí analýzy odezvy na budící impuls, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2002
 2. MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L., Rozvoj metody akustické emise na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2002, ISBN 80-214-2247-5, ČNDT, Brno, 2002
 3. MAZAL, P., BENEŠ, P., PAZDERA, L., Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology, příspěvek na konferenci EWGAE 2002, ISBN 80-214-2174-6, Czech Society for Non-destructive Testing, Brno, 2002
 4. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, 2002
 5. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MANYCHOVÁ, M., Detection of Defects in Hourdis Sandwich Slabs by means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci EWGAE 2002, Proceedings Volume I, ISBN 80-214-2174-6, Czech Society for Non-destructive Testing, Prague, Czech Republic, 2002
 6. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., POSPÍŠIL, K., Diagnostic of Corrosion Reinforcement of Reinforced Concrete Specimens by resonant Inspection, příspěvek na konferenci 8th ECDNT 2002, ISBN 84-699-8573-6, Neografis, S.L., Barcelona, Spain, 2002
 7. POSPÍŠIL, K.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; STRYK, J., Možnosti diagnostiky koroze výztuže mostních konstrukcí metodou akustické emise, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, ČR, 2002
 8. FICKER, T.; MACUR, J.; PAZDERA, L.; KLIMENT, M.; FILIP, S., Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses, článek v Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, ISSN 1070-9878, Holandsko, 2002
 9. POSPÍŠIL, K., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., STRYK, J., Akustická emise jako nástroj pro nedestruktivní monitorování výztuže železobetonových a předpjatých mostů, příspěvek na konferenci 7. mezinárodní sympozium Mosty, ISBN 80-7204-235-1, CERM, s.r.o., Brno, ČR, 2002
 10. PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M., Signal Analysis on Non-DestructiveTesting by Using Wavelet Transformation, příspěvek na konferenci proc. of 32nd International Conference, Defektoskopie 2002, CR, Liberec, 2002
 11. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., SMUTNÝ, J., Detecting of Defects in Hurdis Sandwich Slabs by Means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, CR, Praha, 2002
 12. PAZDERA, L., BECHNÍK, B., Energy Balance of Window with Shutter, příspěvek na konferenci proc. Of International Workshop, CR, CR, 2002
 13. PAZDERA, L., Basical Knowledge on Wave Propagation by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proceedings, ISBN 80-01-02579-9, CR, Praha, 2002
 14. SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001, výzkumná zpráva projektu GA ČR Praha, GA ČR Praha, Brno, 2002
 15. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci Proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, ISBN 80-01-02579-9, Universiti of Technology, Praha, 2002
 16. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci Proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, ISBN 80-01-02579-9, Universiti of Technology, Praha, 2002
 17. MAZAL, P.; PAZDERA, L., Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology, příspěvek na konferenci Proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 80-214-2174-6, European Conference on Acoustic Emission Testing, Praha, 2002
 18. PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M., SMUTNÝ, J., MARTINEK, J., Design of a New Acoustic Emission System for Measuring and Analysing, příspěvek na konferenci proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, CR, CR, 2002

2001

 1. PÁLKOVÁ, M., PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., POSPÍŠIL, K., Jak simulovat a testovat korozi železné výztuže železobetonového vzorku pomocí metody akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2001, ISBN 80-214-2002-2, Brno University of Technology, Brno, 2001
 2. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M., Přenosové vlastnosti piezoelektrických snímačů, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2001, ISBN 80-214-2002-2, Brno University of Technology, Brno, 2001
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Laboratorní měření a analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol bez tlumičů a stlumiči typu Schray&Veith, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah, ISSN 1211-2321, 2001
 4. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Využití výpočetního systému Matlab při nedestruktivní kontrole stavebních materiálů a dílců rozborem akustické odezvy generované mechanickým impulsem, příspěvek na konferenci Matlab 2001, ISBN 80-7080-446-7, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28, Praha6, Praha, Česká republika, 2001
 5. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Resonant inspection - interesting non-destructive testing tools for detemine quality of tested specimens, příspěvek na konferenci The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 961-90610-1-2, The Slovenian Society for Non-destructive Testing, Portorož, SLOVENIA, 2001
 6. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Study of correlation between acoustic emission and damaging of reinforced concrete, příspěvek na konferenci The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 961-90610-1-2, The Slovenian Society for Non-destructive Testing, Portorož, 2001
 7. PÁLKOVÁ, M., PAZDERA, L., Practical use of acoustic emission method on testing of quality of reinforced concrete bridges, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 8. BECHNÍK, B., PAZDERA, L., User preferences and building cost, příspěvek na konferenci Research activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 9. PAZDERA, L., Hilbert transform practical using on acoustic emission, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 10. PAZDERA, L., Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Acoustic Emission 2001, ISBN 80-214-2008-1, Brno University of Technology, Brno, 2001
 11. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Using non-traditional tool - discrete wavelet transformation to analysis of acousti emission signal, příspěvek na konferenci Acoustic Emission 2001, ISBN 80-214-2008-1, Brno University of Technology, Brno, 2001
 12. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., SALAJKA, V., Závěrečná zpráva rozvojového projektu IS 201591 T.O.H Fondu rozvoje VŠ, , 2001
 13. PAZDERA, L., Basically Knowledge about Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proc. of International Internet Conference Acoustic Emission 2001, neuvedeno, Brno, 2001

2000

 1. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray&Veith programovými prostředky systému Matlab, příspěvek na konferenci Matlab 2000, ISBN 80-7080-401-7, Vydavatelství VŠCHT Praha Technická 5, Praha, Praha, Česká republika, 2000
 2. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray&Veith programovými prostředky systému Matlab, příspěvek na konferenci Matlab 2000, ISBN 80-7080-401-7, Humusoft Praha s.r.o., Praha, Česká republika, 2000
 3. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Method of concrete crossbeam with cyclic bend loading, příspěvek na konferenci Proceedings of 15th World Conference on Non-destructive Testing, University of Technology, Roma, 2000
 4. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Method of Concrete Crossbeam with Cyclic Bend Loading, příspěvek na konferenci 15th World Conference on Non-Destructive Testing, Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, Roma, 2000
 5. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., WEBER, Z., Introduce terms for acoustic emission method, příspěvek na konferenci Physical Properties of Materials, ISBN 80-227-1364-3, Slovak University of Technology, Bratislava, 2000
 6. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Influence of mounting between acoustic emission sensor and tested surface, příspěvek na konferenci EWGAE 2000, ISBN 2-85400-496-5, CETIM, Senlis, Francie, 2000
 7. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., ŠIKULA, J., WEBER, Z., Non-destructive testing nethod-acoustic emission with generated load, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000
 8. PAZDERA, L., Wigner Spectrum as Powerful Tool for Description of Acoustic Emission Hit Generated from Ceramic Structures upon Bend Load, příspěvek na konferenci 15th WCNDT, International Conference, neznam, Roma, Italy, 2000
 9. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Identification and Analysis of Acoustic Emission Signals by Cohen's Class of Time Frequency Distribution, příspěvek na konferenci 15th WCNDT, International Conference, neznam, Roma, Italy, 2000
 10. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z., Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000

1998

 1. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Určení kvality tenkostěnných konstrukcí použitím metody aktivní akustické emise, příspěvek na konferenci 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ISBN 80-227-113, Slovenská technická universita v Bratislave, Bratislava, 1998
 2. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Akustická emise - základní nástroj ke studiu trhlin v zatěžovaných stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ISBN 80-227-113, Slovenská technická universita v Bratislave, Bratislava, 1998
 3. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Aplikace moderních metod frekvenční analýzy na signál akustické emise, příspěvek na konferenci 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ISBN 80-227-113, Slovenská technická universita v Bratislave, Bratislava, 1998
 4. CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., Simulation of acoustic emission sources, kapitola v Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, ISBN 80-214-114, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analýza signálů s využitím transformace Wavelet, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 1998
 6. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., Vytápění objektů infrazářiči, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, ISBN 80-214-114, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998

1997

 1. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza a rekonstrukce nestacionárních signálů, FU 270004, VUT Brno, výzkumná zpráva projektu FAST Brno, FAST Brno, Brno, 1997
 2. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Akustická emise izolačních stavebních materiálů DEKALUX a DEKALIT při nízkoteplotním namáhání, příspěvek na konferenci Defektoskopie 97, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Praha, 1997
 3. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Studium závislosti akustické emise dřevěných vzorků na vlhkosti, příspěvek na konferenci Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, ISBN 80-227-0957-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 1997
 4. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Indikace částečných výbojů generovaných v keramických materiálech vysokým napětím, příspěvek na konferenci Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, ISBN 80-227-0957-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 1997
 5. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Indikace částečných výbojů v izolačních materiálech metodou AE, příspěvek na konferenci Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 6. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., AE při teplotním namáhání izolačních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 7. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Vliv vlhkosti dřeva na generování signálu AE při nízkoteplotním namáhání, příspěvek na konferenci Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 8. PAZDERA, L., Empirical model for the low-frequency noise of hot-carrier degraded submicron LDD MOSFET´s, článek v Electron device letters, ISSN 0741-3106, 1997
 9. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., PAZDERA, L., Užití AE ke studiu napětí v dřevěných vzorcích během zmrazování, příspěvek na konferenci Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997

1995

 1. CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Noise Reliability Indicators for Solar Cells, příspěvek na konferenci Procedings of Second ELEN conerence, University of Technology, Grenoble, 1995
 2. PAZDERA, L., Non-destructive Testing of Justification in Material by Noise Diagnostics, příspěvek na konferenci International conference on advanced materials and technolo, Plzen, Plzen, 1995
 3. PAZDERA, L., Basic Noise Characteristics of the SiO2+Si3N4 Solar Cells, příspěvek na konferenci : International workshop Noise and reliability of semiconductor devices, Brno, Brno, 1995
 4. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Analysis of Solar Cell Transport Properties, příspěvek na konferenci Proceeding of the International NODITO Workshop, University of Technology, Brno, 1995
 5. CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D., Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the International NODITO Workshop, ISBN 80-214-0663-1, University of Technology, Brno, 1995

1994

 1. CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., Noise in NiPt Schottky Diodes, příspěvek na konferenci Proceedings of ELEN Workshop, University of technology, Montpellier, 1994
 2. ŠIKULA, J., SCHAUER, P., VAŠINA, P., ŠIKULOVÁ, M., KOKTAVÝ, B., CHOBOLA, Z., NAVAROVÁ, H., PAZDERA, L., 1/f Noise in Metallic Thin Films, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth Van der Ziel Symposium on Quantum 1/f Noise and other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices, University of Technology, Missouri, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný