English

doc. Dr. Ing. Michal Varaus – seznam publikací

2017

 1. VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 3, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017
 2. STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; DUPUY, J.; ZRŮSTOVÁ, M.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M., Sledování vlastností drobného kameniva a jeho vlivu na funkční vlastnosti asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 3. KOUDELKA, T.; VARAUS, M., Asphalt mixtures with a high amount of RAP – case study, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, 2017
 4. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 2, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017
 5. DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2017
 6. KOUDELKA, T.; VARAUS, M.; ŠPERKA, P., Influence of aging on oil rejuvenated binder, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 7. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 1, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017

2016

 1. KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P.; VARAUS, M., Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
 2. VARAUS, M.; KOUDELKA, T., Funkční vlastnosti asfaltových směsí s R materiálem, příspěvek na konferenci Dopravné stavby a dopravné inženierstvo ako systémové riešenie, ISBN 978-80-89565-27-6, Kongres STUDIO, spol. s r.o., Bratislava, SK, 2016
 3. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 4. VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P., Rejuvenator influence on Binder Material Properties, příspěvek na konferenci Innovative Materials: Engineering and Application II, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-783-4, 2016
 5. VARAUS, M., Změny ve výrobkových normách pro asfaltové směsi, příspěvek na konferenci Pozemní komunikace 2016, ISBN 978-80-01-05964-7, ČVUT v Praze, Praha, 2016
 6. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Metodika pro akustické asfaltové obrusné vrstvy, příspěvek na konferenci Pozemní komunikace 2016, ISBN 978-80-01-05964-7, ČVUT v Praze, Praha, 2016
 7. VARAUS, M., Introduction of the 2nd generation of European Standards for asphalt mixtures - Status quo and outlook, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2016

2015

 1. KOUDELKA, T.; VARAUS, M., Vliv variability asfaltového R-materiálu na jeho maximální dávkování, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2015
 2. ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R., Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev., příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
 3. ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R., REVITALIZACE CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK TECHNOLOGIÍ PŘEKRYVNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky, ISBN 978-80-903925-7-1, Česká silníční společnost, České Budějovice, 2015
 4. DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Rheological Properties of Asphalt Rubber, příspěvek na konferenci Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference, ISBN 978-989-20-5949-5, Locape - Artes Gráficas, Lda., Las Vegas, 2015
 5. STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M., Pavement construction using road waste building material – from a model to reality, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2015
 6. KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P., Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí, , ISBN 9788023203288, Etela Bačenková - Dom techniky, Slovenská republiky, 2015

2014

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J., Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 2. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I., Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 3. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 4. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 5. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 6. VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D., Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 7. ŠPAČEK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; HEGR, Z.; STOKLASEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014

2013

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, České Budějovice, 2013
 2. VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D., Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, 2013
 3. STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Monitoring of experimental sections with recycled waste materials, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013
 4. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Full – scale model of road structure, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013
 5. VARAUS, M., Zkoušky asfaltových pojiv PmB 45/80 a PmB 45/80 RC, , 2013

2012

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; SOUČEK, V., Comparison of fatigue properties using 2-point and 4-point bending tests – Czech experience, příspěvek na konferenci Four - point Bending - Pais and Harvey, ISBN 978-0-415-64331-3, Taylor and Francis Group, London, London, 2012
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction, příspěvek na konferenci 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories, ISBN 978-94-007-4565-0, Springer.com, London, 2012

2010

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Sysstém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT, FAST, Brno, 2010
 2. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Stiffness and Low-Temperature Behavior of Selected Warm Asphalt Mixes, příspěvek na konferenci Proceedings Volume II - 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASPHALT PAVEMENTS, ISBN 978-4-88950-712-6, Daioh Co., Ltd, 1-7-5, Uchi-Kanda, Chiyoda-ward, TOKIO, 101-0047, JAPAN, 2010
 3. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 4. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P., Management system with the secondary road construction materials, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 5. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J., Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 6. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010
 7. VARAUS, M.; HÝZL, P.; VACÍN, O.; SOUČEK, V., Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010
 8. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Experience with the transition to the functional testing of asphalt mixtures, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010

2009

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S DRUHOTNÝMI MATERIÁLY DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ČR, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ S ADITIVY SNIŽUJÍCÍMI PRACOVNÍ TEPLOTY, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VACÍN, O., STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 2BODOVOU A 4BODOVOU ZKOUŠKOU ZA OHYBU DLE ČSN EN 12697-26, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 4. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VACÍN, O.; SOUČEK, V., Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests, příspěvek na konferenci Proceedings - 2 nd Workshop on Four Point Bending, ISBN 978-972-8692-42-1, University of Minho, University of Minho, Guimaraes, Portugal, 2009
 5. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ZDŘÁLEK, P., Experience with triaxial loading systems for the testing of road construction materials, příspěvek na konferenci Proceedings of The 7th International RILEM Symposium ATCBM09 on Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 27-29 May 2009, ISBN 978-0-415-55854-9, Taylor & Francis Group, London, London, 2009
 6. HÝZL, P.; ZDŘÁLEK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O., EXPERIENCE WITH FUNCTIONAL TEST OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES ACCORDING TO THE NEW EUROPEAN STANDARDS, příspěvek na konferenci Sborník z XII. mezinárodní konference u příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně FAST, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. VARAUS, M., FUNKČNÍ ZPŮSOB NAVRHOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM, , Brno, 2008
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M., ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí, článek v , Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2008
 3. VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O.; ZDŘÁLEK, P., Experience with functional tests of asphalt concrete mixtures according to the new European standards in the Czech Republic,, příspěvek na konferenci Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials, ISBN 2-912143-35-7, Euroaphalt Eurobitumen, Dánsko - Kodaň, 2008
 4. VARAUS, M., Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton, , ČNI, Praha, 2008
 5. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu CG 712 - 043-910, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008
 6. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do PK podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2008
 7. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem - Blok II aktualizace 2008, výzkumná zpráva projektu , 2008

2007

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O., Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108-1 Asfaltový beton, příspěvek na konferenci Sborník Asfaltové vozovky 2007, ISBN 978-80-903925-0-2, Pragoprojekt a.s., 2007
 2. VARAUS, M., Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2007, ISBN 978-80-903925-0-2, 2007
 3. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka - současný stav a výhled, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2007, ISBN 978-80-903925-0-2, 2007
 4. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2007
 5. VARAUS, M., Projekt ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek, DU1 - Asfaltové směsi zpracovávané za horka, článek v , 2007
 6. HÝZL, P.; VARAUS, M., Funkční zkoušky asfaltových směsí, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2007
 7. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 8. VARAUS, M., Nové trendy v evropské normalizaci, , SPŠS Chrudim, 2007
 9. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2007
 10. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II, výzkumná zpráva projektu , 2007
 11. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 12. VARAUS, M., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26:Tuhost, , ČNI, 2007

2006

 1. VARAUS, M., Trvalé deformace - laboratorní zkoušky - porovnání zkoušek dle ČSN a EN, příspěvek na konferenci Trvalé deformace asfaltových vozovek, ISBN 80-89275-02-8, Slovenská cestná spoločnost, Bratislava, 2006
 2. VARAUS, M., Recyklace asfaltových hutněných vrstev za studena, , 2006
 3. VARAUS, M.; BORTL, T.; FIŠER, J., STANOVENÍ PEVNOSTI V PŘÍČNÉM TAHU A MODULU TUHOSTI U SMĚSI RECYKLOVANÉ ZA STUDENA V ZÁVISLOSTI NA HUTNÍCÍ SÍLE A DÉLCE ZRÁNÍ, příspěvek na konferenci Q-2006, ISBN 80-85348-71-3, Slovenská cestná společnost, Rajecké Teplice, 2006
 4. VARAUS, M., Využití slévárenských popílků při stavbě pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací, ISBN 80-214-3178-4, VUT Fakulta stavební, Brno, 2006
 5. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka, , Praha - VTS , 2006
 6. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006, výzkumná zpráva projektu , 2006
 7. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. ZDŘÁLEK, P.; VARAUS, M., Dílčí výzkumná zpráva za rok 2005. Optimalizace návrhu vozovek pozemních komunikací (s vymezením parametrů pro uplatnění inovovaných materiálů a technologií), výzkumná zpráva projektu , 2005
 2. VARAUS, M., EN 13108-1 Asfaltové směsi - specifikace - část 1: Asfaltový beton, příspěvek na konferenci Sborník "Asfaltové vozovky 2005", ISBN 80-903279-1-5, SILMOS s.r.o., Brno, 2005
 3. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení, příspěvek na konferenci AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice, ISBN 80-903279-1-5, České Budějovice, 2005
 4. VARAUS, M.; FIŠER, J.; HORÁK, L., Laboratorní návrhy směsí pro recyklaci za studena podle TP162, příspěvek na konferenci Sborník "Asfaltové vozovky 2005", ISBN 80-903279-1-5, SILMOS s..r.o., 2005
 5. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi za horka, příspěvek na konferenci Sborník "Asfaltové vozovky 2005", ISBN 80-903279-1-5, SILMOS s.r.o., 2005
 6. VARAUS, M., Zpráva o provedených laboratorních zkouškách na materiálu získaném při recyklace za studena - místo odběru Gold Lake - Kalifornie - USA, , Brno, 2005
 7. VARAUS, M., SAMARIS project - Foundry sand - technical digest, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2005
 8. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Partial report SCORE (Superior Cold Recycling based on benefits of bituminous micro-emulsions and foamed bitumen), výzkumná zpráva projektu , 2005
 9. VARAUS, M., Potential for Recycling in Central and Eastern Europe, , Brusel, 2005
 10. VARAUS, M., Přejímání evropských norem pro asfaltové směsi v České Republice, příspěvek na konferenci Sborník "Tatry 2005", 2005
 11. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka, , 2005
 12. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi, , 2005
 13. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2005
 14. VARAUS, M.; HÝZL, P., Asfaltové vozovky nové generace, , 2005

2004

 1. VARAUS, M.; FIŠER, J., Cold recycling of pavements in the Czech Republic, příspěvek na konferenci International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures, ISBN 2-912143-53-5, RILEM Publications S.a.r.l. 157 rue des Blains F-92220 Bagneux - FRANCIE, Barcelona 2004, 2004
 2. VARAUS, M., Odolnost asfaltových směsí vůči účinkům vody, ověření zkouškou pevnosti v příčném tahu., příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 3. VARAUS, M., Review of the state of art of the road and other industry by-product use in the road construction and rehabilitation in the Central and East European countries., , 5. rámcový program, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, 2004

2003

 1. VARAUS, M., Evropské normy pro asfaltové směsi za horka (CEN/TC 227/WG1), příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2003, SILMOS s.r.o., Brno, 2003
 2. VARAUS, M., Odolnost asfaltových směsí vůči účinkům vody - ověření zkouškou poklesu pevnosti v příčném tahu (prEN 12697-12), příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2003, SILMOS s.r.o., Brno, 2003
 3. PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D., Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2003
 4. VARAUS, M., Comparison of Marshall and SUPERPAVE design methods, evaluation of wheel tracking test of asphalt mixtures designed by both methods., příspěvek na konferenci Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials, ISBN 2-912143-35-7, Bagneux - France, 2003

2002

 1. VARAUS, M., Recyklace za studena, příspěvek na konferenci VII. seminár Ivana Poliačka, ISBN -, -, Bratislava, 2002
 2. VARAUS, M., Srovnání navrhování asfaltové směsi pomocí Marshallovy metody a metody SUPERPAVE, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Quality 2000 - Technology of Road Maintanance, Neuveden, Neuveden, 2002
 3. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "Zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2002

2001

 1. VARAUS, M., Technologie recyklace materiálů netuhých vozovek zastudena, příspěvek na konferenci , 2001
 2. VARAUS, M., The experience with cold recycling in the Czech Republic, příspěvek na konferenci , 2001
 3. VARAUS, M., Entwurf von Asphaltgemischen, Methodenvergleich und Beurteilung des Verformungsverhaltens, , 2001
 4. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný