English

Ing. Jiří Ježek – seznam publikací

2017

 1. JEŽEK, J., CREATION AND PUBLICATION OF OWN MAP SYMBOLS ON ARCGIS ONLINE , , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Sudický Dvůr, Czech Republic, 2017

2016

 1. BARTONĚK, D.; VACKOVÁ, E.; JEŽEK, J., DESIGN OF CARTOGRAPHIC SYMBOLS FOR THEMATIC DIGITAL MAP, příspěvek na konferenci Cartogrphy and GIS, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-60-5, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2016

2015

 1. BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., METHODS OF VISUALIZATION OF LINEAR FEATURES BY MAP SYMBOLS, , Viena, Austria, 2015
 2. BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., Design of the Line Symbols on the Map of Cycling Paths by GIS Support, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers , 26650 The Old Road, Suite 208, Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 3. JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E., Tvorba znakového klíče pro interaktivní cykloturistickou webovou mapu, , ISBN 978-80-260-8586-7, Kartografická společnost ČR, Lednice, Česká republika, 2015
 4. JEŽEK, J.; BARTONĚK, D., Gis of Moravian Cycletourist Wine Paths, , Bulharsko, 2015
 5. BARTONĚK, D.; JEŽEK, J., GIS OF MORAVIAN CYCLETOURIST WINE PATHS, příspěvek na konferenci 15th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-35-3, STEF 92 Technology Ltd., Bulgaria, 2015

2014

 1. JEŽEK, J., Microstation-úpravy pracovního prostředí, , VUT Brno, 2014
 2. JEŽEK, J., Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 3. JEŽEK, J., Cycletourist GIS of Moravian Wine Trails, příspěvek na konferenci Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, ISSN 1644-0668, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Wroclaw-Polsko, 2014
 4. JEŽEK, J., Cycletourist GIS of Moravian Wine Trails, , Wroclaw-Polsko, 2014

2013

 1. JEŽEK, J., Úlohy z Microstationu V8i, , VUT Brno, 2013

2012

 1. JEŽEK, J., Mapové služby v programech ArcGIS, Microstation, Kokeš a VKM, , VUT Brno, 2012

2005

 1. JEŽEK, J., Geodetické programy, , FAST VUT, Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný