English

Ing. Dagmar Donaťáková – seznam publikací

2013

 1. KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; STRAKA, B., Acoustic Response of Timber Joist Ceilings onto Dynamic Loads., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2013
 2. DONAŤÁKOVÁ, D.; KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; STRAKA, B., Acoustic Properties of Timber Joist Ceilings with Respects to Their Response onto the Effects of Dynamic Loads, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 649 - enviBUILD 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications, Switzenland, 2013

2011

 1. KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; HOUFEK, L., Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2011

2009

 1. ZACH, J.; BALÍKOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DONAŤÁKOVÁ, D., Půdní vestavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-656-0, CERM, Brno, 2009

2008

 1. DROCHYTKA, R.; DONAŤÁKOVÁ, D.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Aplikace panelů ze zvukopohltivého betonu při rekonstrukcích železničních tunelů, příspěvek na konferenci XVIII. mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konsztrukcí, Brno, 2008

2007

 1. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; SPÁČIL, M.; DONAŤÁKOVÁ, D.; KREJZA, Z., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1178), , Brno, 2007
 2. DONAŤÁKOVÁ, D., Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí a využití druhotných surovin, výzkumná zpráva projektu VUT FAST, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT FAST, Brno, 2007

2006

 1. DONAŤÁKOVÁ, D., Vzduchová neprůzvučnost dřevěných trámových stropů, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-3237-3, VUT Brno, Lednice, 2006
 2. DONAŤÁKOVÁ, D.; BERKA, P.; ČUPROVÁ, P., Kročejová neprůzvučnost a stropy, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy, ISBN 80-214-3129-6, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2006
 3. BERKA, P.; DONAŤÁKOVÁ, D.; ČUPROVÁ, P., Vzduchová neprůzvučnost stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy, ISBN 80-214-3129-6, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2006

2005

 1. DONAŤÁKOVÁ, D.; BALÍKOVÁ, J., Osazení střešních oken šikmých konstrukcí, příspěvek na konferenci , ISBN 80-96243-1, VKC Intenzíva, s.r.o. , Štrbské Pleso, 2005
 2. BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., Osazení střešních oken v šikmých konstrukcích, , ISBN 80-96243-1-1, Ševt, a.s., Bratislava, 2005

2004

 1. Ing. Dagmar Donaťáková, Ing. Pavel Berka, Akustika při navrhování budov, , ISBN 80-214-2638-1, VUT v Brně, ÚPST, Brno, 2004

2003

 1. M. Kalousek, D.Čuprová,DONAŤÁKOVÁ, D., Kontrola tepelně-izolačních vlastností objektů, , ISBN 80-239-1142-2, Energy Consulting, s.r.o., České Budějovice, České Budějovice, 2003
 2. ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D.; OSTRÝ, M., Vnitřní prostředí podkrovních místností v letních měsících, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, Podbanské 17.9.-19.9.2003, ISBN 80-8073-021-0, TU v Košiciach - Stavební fakulta, Podbanské, 2003
 3. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., OSTRÝ, M., Vnitřní prostředí pokrovních místností v letních měsících, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, ISBN 80-8073-021-0, STU Košice, Košice, 2003
 4. DONAŤÁKOVÁ, D., BERKA, P., Akustická klasifikace bytů, , ISBN 80-7099-992-6, TULIP reklama, Košice, Košice, 2003
 5. ČUPROVÁ, D.,DONAŤÁKOVÁ, D., Vliv obalových konstrukcí na tepelnou pohodu místností v letním období, , ISBN 80-7099-992-6, TULIP reklama, Košice, Košice, 2003
 6. DONAŤÁKOVÁ, D., BERKA, P., Akustika při navrhování konstrukcí pozemních staveb, , ISBN 80-214-2394-3, Vysoké učení technické v Brně, ÚPST, Brno, 2003
 7. BERKA, P.; DONAŤÁKOVÁ, D., Prostorová akustika a stavby občanského vybavení, , ISBN 80-7204-265-3, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2003

2002

 1. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby, příspěvek na konferenci VII. vědecká mezinárodní konference, ISBN 80-7099-813-X, TU Košice, Košice, Slovensko, 2002
 2. ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D., Střešní nástavby z hlediska stavební akustiky a ochrany proti hluku, , 2002
 3. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/7.4.3 Montované příčky, kapitola v , 2002
 4. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/10.2 Uživatelské požadavky a navrhování podhledů., kapitola v , 2002
 5. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/9.5.2 Rozdělení ocelových stropů, kapitola v , 2002
 6. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/10.3 Příklady konstrukčního řešení jednotlivých prvků podhledů., kapitola v , 2002

2001

 1. BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., MOUDRÝ, I., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu k, k, VUT FAST BRNO, 2001
 2. MOUDRÝ, I., BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu , 2001
 3. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2001
 4. DONAŤÁKOVÁ, D., Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu vnitřního prostředí, článek v , 2001
 5. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, kap.8/9.5.2 Ocelové stropní konstrukce-konstrukční řešení. Díl 7., kapitola v , 2001
 6. DONAŤÁKOVÁ, D., VVZ MSM 261 100008 - "Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich trvanlivosti ve stavebních konstrukcích", část HT II-DT8, část 1. "Posouzení trvanlivosti a funkčnosti tepelné izolace z odpadového papíru", část 2."Posouzení funkčnosti a provozní spolehlivosti systému ztraceného bednění z recyklovatelného polypropylenu, výzkumná zpráva projektu , 2001
 7. DONAŤÁKOVÁ, D., Systém ztraceného bednění z recyklovatelného polypropylenu, , 2001
 8. DONAŤÁKOVÁ, D., Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu vnitřního prostředí, , 2001
 9. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, kap.8/9.7 Předsazené konstrukce. Díl 6., kapitola v , 2001
 10. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, kap.8/7.3 Příčky-konstrukční řešení příček. Díl 5., kapitola v , 2001
 11. DONAŤÁKOVÁ, D., Střechy od A do Z, kap. 3/3.3-Návrh střechy z hlediska stavební akustiky, kapitola v , 2001
 12. DONAŤÁKOVÁ, D., Akustika-návody pro cvičení, , 2001
 13. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v , 2001
 14. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu prostředí, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 2001

2000

 1. DONAŤÁKOVÁ, D., Regenerace panelových domů- závěrečná dílří zpráva PZ-S/11/2000 - ""Ochrana proti hluku"", garant úkolu Doc.Ing.Jiří Lank,, výzkumná zpráva projektu Brno 15.11.2000, Brno 15.11.2000, Brno, 2000
 2. DONAŤÁKOVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/7.2-Příčky-základní požadavky na vlastnosti příček, kap. 8/9.1- Stropní konstrukce, kap. 8/9.4.1-Železobetonové stropní konstrukce, kap. 8/9.4.3-Sklobetonové strobní konstrukce, kap. 8/9.5-Ocelové stropní konstrukce. Díl 1., kapitola v , Brno duben 2000, Neuveden, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný