English

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. PLÁŠEK, O., Vzdělávání a příprava odborníků pro výstavbu a provozování vysokorychlostních tratí, , SUDOP Praha a.s., Praha, 2017
 2. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads in Switches & Crossings, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 3. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O., Assessment of rail long-pitch corrugation, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017

2016

 1. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M., Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2016
 2. PLÁŠEK, O., Current challenges for research activities in the field of railway infrastructure, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 3. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O., ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Group Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, 2016
 4. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length, článek v Road and Rail Structure IV, ISSN 1848-9842, ISBN 1848-9842, University of Zagreb, Zagreb, 2016
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J., Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami, příspěvek na konferenci Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek., ISBN 978-80-905733-3-8, VOŠ a SPŠ Děčín, Děčín, 2016

2015

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva, , Brno, 2015
 2. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V., Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 3. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J., Katalog vad a poruch tramvajových tratí, , ISBN 978-80-214-5253-4, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2015
 4. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J., Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings, , Osaka, Japan, 2015
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J., Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2015
 6. AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Podpražcové podložky v koleji, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Brno, 2015

2014

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J., Under Sleeper Pads in Railway Track, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2014

2013

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, , Brno, 2013
 2. ELIÁŠ, J.; PLÁŠEK, O., Dem simulation of railway ballast oedometric test, , Paris, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže, , Brno, 2012
 2. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 3. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 4. HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout, příspěvek na konferenci Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, Univerzity of Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia, 2012
 5. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M., Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge, příspěvek na konferenci Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2012
 6. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M., Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, ISBN 978-1-905088-53-9, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2012

2011

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J., Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 2. HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O., Influence of USP on Dynamic Load in Turnout, příspěvek na konferenci Railway Engineering 2011, ISBN 0-947644-69-5, University of Westminster, London, UK, 2011
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O., Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2011
 4. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta 2011, ISBN 978-80-254-8811-9, VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, Děčín, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2010
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Environmentální aspekty dopravních staveb, ISSN 1210-3942, ISBN 978-80-7204-696-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 3. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, University of Zagreb, Zagreb, 2010

2009

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analysis of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, ISBN 978-83-7125-184-9, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2009
 2. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 4. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE , ISBN 0-947644-64-4, 2009
 6. MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V., ANALYSIS OF CONTINOUS RAIL AT RAILWAY BRIDGE, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 7. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 9. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Hodnocení dynamických parametrů koleje, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 10. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Použití pružných prvků v konstrukci koleje, příspěvek na konferenci 5. Fórum kol'ajovej dopravy, ISBN 978-80-88973-50-8, FO ART, s.r.o. Bratislava, Bratislava, SK, 2009

2008

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2008
 2. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R., Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ISBN 978-80-02-02024-0, Česká silniční společnosti, Mikulov, 2008
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O., Napěťivá analýza železnice, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 4. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců, příspěvek na konferenci Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, University of Žilina, Žilina, 2008
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, příspěvek na konferenci Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008, ISBN 978-80-254-1554-2, SŽDC s.o., Liberec, 2008
 6. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR, , Spoľočnosť PSKD, Bratislava, 2008
 7. PLÁŠEK, O., Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek, , VOŠ a SPŠ stavební Děčín, Děčín, 2008

2007

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2007
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 07. Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Design of Under Sleeper Pads for Turnout, článek v Archiwum Instytutu Inzynierii Ladowej. Archives of Institute of Civil Engineering, ISSN 1897-4007, Politechnika Poznanska, Poznan, 2007
 4. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lže v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2007
 6. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 7. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P., The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, University of Edinburgh, London, UK, 2007
 8. SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L., The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, London, London, UK, 2007
 9. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007
 10. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007

2006

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V., Železniční stavby II, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2006
 2. PLÁŠEK, O., Pružné prvky v konstrukci koleje - podpražcové podložky, příspěvek na konferenci , VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně, Děčín, 2006
 3. PLÁŠEK, O., Teoretická a experimentální analýza chování betonových pražců v kolejovém loži, , Brno, 2006

2005

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby I, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2005
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M., Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2005

2004

 1. PLÁŠEK, O., VALENTA, M., The Monitoring of Train Operation Load, příspěvek na konferenci Transport Systems Telematics TST 2004, ISBN 83-917156-2-0, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice, 2004
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Ověřování žlabových výhybkových pražců, příspěvek na konferenci Experiment 2004, ISBN 80-7204-354-4, CERM, Brno, 2004
 3. PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby. Železniční svršek a spodek, spec. publikace, ISBN 80-214-2621-7, CERM, Brno, 2004
 4. PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J., Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce, příspěvek na konferenci Pozemné komunikácie a dráhy, ISBN 80-8073-168-3, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2004
 5. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2004, ISBN 0-947644-54-7, Engineering Technics Press, London, 2004
 6. ZVĚŘINA, P., PLÁŠEK, O., Monitoring a diagnostika vad poruch krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci V. dopravně inženýrské dny, ISBN 80-02-01642-4, Česká silniční společnost, Mikulov, 2004

2003

 1. PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D., Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2003
 2. PLÁŠEK, O., VALENTA, M., Zkušenosti z měření a vyhodnocení dynamického namáhání konstrukce železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km.h-1, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-0664-4, University of Žilina, Žilina, 2003
 3. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Conference on "Maintence&Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks" (on CD), ISBN 0-947644-50-4, Engineering Technics Press, Edinburgh, 2003

2002

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci Railway Engineering - 2002, ISBN 0-947644-48-2, University of Edinburgh, London, 2002
 2. PLÁŠEK, O., Procedury pro optimalizaci geometrických parametrů koleje, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-810-5, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2002
 3. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. PLÁŠEK, O., SAHÁNEK, Z., MOSLER, T., Chování betonových pražců ve výhybkách na modernizovaných tratích, příspěvek na konferenci Modernizácia železničných tratí XI. medzinárodná konferencia VRT, ISBN 80-7100-893-1, Žilinská univerzita, Žilina, 2001

2000

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betnových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betonových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000
 3. PLÁŠEK, O., Měření dynamických účinků ve výhybkách, příspěvek na konferenci International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and of Wind Engineering, ISBN 80-7100-734-X, Neuveden, Vyhně, Slovenská republika, 2000

1999

 1. PLÁŠEK, O., Provozní ověření žlabových pražců výhybek, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1999

1998

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky vyhýbek soustav UIC 60 a S 49 druhé generace., článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky výhybek UIC 60 a S 49 druhé genrace, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998
 3. PLÁŠEK, O., RailCAD - řešení geometrické polohy koleje v prostředí AutoCAD, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998

1996

 1. PLÁŠEK, O., Posouzení únosnosti kolejnic při manipulaci se smontovanými výhybkovými díly, článek v , 1996

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný