English

Ing. Petr Prax, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; VOLDÁN, K.; KÖHLER, D.; DVOŘÁK, P., Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017

2012

 1. PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M., Analýza dostupných hydrologických dat pro normu ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2012, ISBN 978-80-86020-75-4, ARDEC, s.r.o., Brno, 2012
 2. KAISLER,J.,SYNÁČKOVÁ,M.,,ŽABIČKA,Z.,VRÁNA,J.,ŠENKAPOULOVÁ,J.,ŠPAČEK,P.,ROZKOŠNÝ,M.,PRAX,P., ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, , ÚNMZ, Praha, 2012

2011

 1. PAVLÍK, O.; STUDNIČKA, T.; PRAX, P., Využití matematického modelování proudění kapalin pro potřeby městského odvodnění, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. FUSEK, M.; HELLEBRAND, R.; PRAX, P., Statistical Modeling of Extreme Rainfall, , Lillehammer, 2010
 2. PRAX, P.; ROŽNOVSKÝ, J.; PALÁT, M.; ŠÁLEK, M.; KOUTKOVÁ, H.; HELLEBRAND, R.; MICHÁLEK, J.; FUSEK, M., Měření, validace a analýza dlouhodobých dešťových řad v městském odvodnění, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4131-6, VUTIUM Brno, Brno, 2010
 3. PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; HELLEBRAND, R., Řešení dešťových vod v rámci generelů odvodnění, příspěvek na konferenci Hydrologické podklady pro potřeby městského odvodnění, ISBN 978-80-214-4096-8, VUT Brno, FAST, Brno, 2010
 4. HELLEBRAND, R.; MICHÁLEK, J.; FUSEK, M.; PRAX, P., Aktualizace hydrologických podkladů pro potřeby městské hydrologie, příspěvek na konferenci Hydrologické podklady pro potřeby městského odvodnění, ISBN 978-80-214-4096-8, VUT Brno, FAST, Brno, 2010
 5. PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; POSPÍŠIL, O.; HELLEBRAND, R., Řešení dešťových vod v rámci generelu odvodnění města Brna, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 978-80-86020-67-9, VUT Brno, FAST, Brno, 2010

2009

 1. PRYL, K.; HALOUN, R.; MADĚŘIČ, R.; HRADSKÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUCHÁNEK, M.; KAŠTAN, V.; PRAX, P., Generel odvodnění města Brna, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 2. PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; PAVLÍK, O.; VESELÝ, J., Retenční nádrž Jeneweinova, Brno, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 3. PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J., Analýza historických dešťových řad pro potřeby městského odvodnění, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 4. PRAX, P.; HELLEBRAND, R.; FUSEK, M.; MICHÁLEK, J.; ROŽNOVSKÝ, J., Hydrologické podklady pro návrh, rekonstrukci a provozování městského odvodnění - současné možnosti a potřeby v podmínkách ČR, , ISBN 978-80-254-4068-1, ICARIS Conference Manager, Praha, 2009
 5. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; KUBÍK, J., HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL RELIABILITY MODEL OF URBAN DRAINAGE, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009

2008

 1. PRAX, P.; ROŽNOVSKÝ, J.; HELLEBRAND, R.; ŠTĚPÁNEK, P., Změny hydrologických podmínek, vliv na návrh a provozování systémů městského odvodnění, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 2. PAVLÍK, O.; STUDNIČKA, T.; PRAX, P., Matematické 3D modelování čelní odlehčovací komory, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2008
 3. BERÁNEK, J.; PRAX, P., Využití dešťové vody v budovách a srážkoměrná data: vyhodnocení rentability a retenčních vlastností, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, spec. publikace, ISBN 80-86020-55-X, Ardec, Brno, 2007
 2. PRAX, P.; MICHÁLEK, J.; DOUDOVÁ, L.; ZBOŘILOVÁ, J., Příspěvek k problematice hydraulické spolehlivosti stokových sítí, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. BUDÍKOVÁ, M.; KOUTKOVÁ, H.; PRAX, P., Shluková analýza plošného monitoringu srážek nad zájmovým územím města Brna, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 4. PRAX, P.; TLOLKA, J.; HODAŇ, V.; HLAVÍNEK, P., Čerpací stanice na síti - provozní zkušenosti, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 5. BERÁNKOVÁ, D.; BRTNÍKOVÁ, H.; KUPEC, J.; PRAX, P.; HUZLÍK, J., Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací a jejich dopad na vodní útvary ve smyslu směrnice 2000/60/ES O vodách VAV 1F54G/011/120, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 6. PALČÍK, J.; PRAX, P., Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová, příspěvek na konferenci Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR;, Brno, 2007
 7. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D., Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování, příspěvek na konferenci Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR, Brno, 2007
 8. PRAX, P.; BERÁNEK, J., Alternativní způsoby odkanalizování, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007
 9. PRAX, P.; BERÁNEK, J.; STUDNIČKA, T., Zabezpečení dodávky užitkové vody v areálu VUT FAST Brno ze srážkových vod, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P., Projekt vodní hospodářství obcí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. PRAX, P.; ŠÁLEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; MALÝ, J.; STUDNIČKA, T., Odpadové hospodářství, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P., Stokování a čištění odpadních vod, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 4. PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice, , 2006
 5. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, AČE SR, Tatranské Zruby, 2006
 6. ZBOŘILOVÁ, J.; PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., Hydraulická spolehlivost stokových sítí, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, s.r.o., Břeclav, 2006
 7. PALČÍK, J.; PRAX, P., Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, s.r.o., Břeclav, 2006
 8. HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 9. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P., Retence dešťových vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2006
 10. PRAX, P.; PAŘÍLKOVÁ, J., NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU A NÁVRHU ODLEHČOVACÍCH KOMOR, příspěvek na konferenci Dešťové oddělovače, SOVAK,CVVH,DHI, BVV Brno, 2006
 11. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, 2006
 12. PRAX, P.; BERÁNEK, J., Dešťoměrné podklady - významný podklad inženýrských úloh sloužících k hospodárnému návrhu nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-49-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2006
 13. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T., Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-49-5, Ardec, s.r.o., 2006

2005

 1. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V., Application of Decision Support System for Sewer Network Rehabilitation, příspěvek na konferenci Integrated Urban Water Resource Management, ISBN 80-86020-47-9, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 2. PRAX, P.; HABR, V.; HOLMA, D., Zpracování a vyhodnocení naměřených srážkových údajů pro potřeby městské hydrologie, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 3. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V., PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005 "Městské vody 2005", ISBN 80-86020-46-0, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2005
 4. PRAX, P.; HABR, V.; HOLMA, D., Zpracování a vyhodnocení naměřených srážkových údajů pro potřeby městské hydrologie, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 5. UGARELLI, R. a kol., Evaluation of rehabilitation impact on hydraulic and enviromental performance of sewer system (WP3 CARE-S Project), příspěvek na konferenci 10 th International Conference on Urban Drainage, Kodaň, 2005
 6. HABR, V., PRAX, P., Význam metody inverzní vzdálenosti analýze plošného rozložení deště, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2005

2004

 1. HABR, V., PRAX, P., Role metody inverzní vzdálenosti v analýze plošného rozložení deště, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 2. MERTOVÁ, J., PRAX, P., Spolehlivost stokových sítí, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 3. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S), článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2004
 4. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; ŠIMČÍKOVÁ, P., Příklad použití expertního systému REHAB MANAGER pro plánování rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 80-89062-42-3, VÚVH , Bratislava, 2004
 5. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Tatranské Zruby, 2004
 6. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, Brno, Česká republika, 2004
 7. PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J., Use of optimisation methods in design of urban drainage systems, příspěvek na konferenci MENDEL 2004 - 10th International Conference on Soft Computing, ISBN 80-214-2676-4, FSI VUT, Brno, ČR, 2004
 8. MIČÍN, J., PRAX, P., MENŠÍK, M., MERTOVÁ, J., NOSEK, R., ŘEŠENÍ A PARCIÁLNÍ VÝSTUPY GRANTOVÉHO PROJEKTU GAČR „EXPERTNÍ SYSTÉM PRO POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI A RIZIK MĚSTSKÉHO ODVODNĚNÍ“, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 9. MERTOVÁ, J., PRAX, P., LUŠOVSKÝ, M., Multicriterial sewer network reliability assessment, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2004
 10. PRAX, P., MENŠÍK, M., MIČÍN, J., Use of optimisation methods in design of urban drainage systems, příspěvek na konferenci Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění, ISBN 80-7204-329-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, ČR, 2004
 11. PRAX, P., HABR, V., Vyhodnocení srážkového monitoringu v zájmovém území jako podklad pro matematické modelování srážko-odtokového procesu, příspěvek na konferenci Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění, ISBN 80-7204-329-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004
 12. RUSNÍK, I., PRAX, P., Chemické procesy v gravitační stokové soustavě města Brna a jejich monitoring, příspěvek na konferenci Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění, ISBN 80-7204-329-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004
 13. PRAX, P.; ČERMÁK, J., Urban Tree Root Systems and Tree Survival Near Sewers and other Structures, příspěvek na konferenci Engancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration, ISBN 1-4020-2693-5, Londýn, 2004

2003

 1. HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P., Stokování a čištění odpadních vod, , ISBN 80-214-2535-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 2. MERTOVÁ, J., PRAX, P., ČERMÁK, J., Interakce stokové sítě a městské zeleně, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2003
 3. HABR, V., PRAX, P., Použití semivariogramu pro analýzu srážek, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2003
 4. MERTOVÁ, J., PRAX, P., RELIABILITY ASSESSMENT OF A SEWER NETWORK BY LONG-TERM SIMULATION, příspěvek na konferenci Rehabilitation Management of Urban Infrastructure Networks, ISBN 3-86005-403-1, Technishe Universität Dresden, Drážďany, SRN, 2003
 5. PRAX, P., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2003
 6. PRAX, P., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2003
 7. PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MIČÍN, J.; MASOPUST, P.; OŠMERA, P., Použití optimalizačních metod při návrhu stokových sítí, kapitola v Odpadní vody – Wastewater 2003, ISBN 80-239-0573-2, Oloumouc, 2003
 8. PRAX, P.; MENŠÍK, M.; MATOUŠEK, R., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 9. PRAX, P.; HABR, V., Vyhodnocení plošného rozložení srážek pro město Brno, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 10. PRAX, P.; RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 11. PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 12. MIČÍN, J.; PRAX, P.; SCHÜETZE, M., Měření a monitoring na stokové síti města Brna, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 13. PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., USE OF REGRESSION ANALYSIS FOR STATISTICAL ASSESSMENT OF HISTORICAL RAIN SERIES, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 14. MERTOVÁ, J., PRAX, P., Posouzení spolehlivosti stokové sítě s využitím dlouhodobé simulace, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - Vodní hospodářství a vodní stavby, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2003
 15. MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol., Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 16. MIČÍN, J.; PRAX, P.; OŠMERA, P., DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 17. SCHÜETZE, M.; PRAX, P., The Characteristic rainfall design for assessing urban drainage networks by means of genetic algorithms, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. PRAX, P., HABR, V., Vyhodnocení plošného rozložení srážek pro město Brno, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o., Brno, Česká republika, 2002
 2. PRAX, P.; KOUTKOVÁ, H., Use of regression Analysis for Statistical Assesment of Historical Rain Series, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2002
 3. PRAX, P., KOUTKOVÁ, H., Use of regression analysis for statistical assessment of historical rain series, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU Bratislava, SR, STU Bratislava, SR, 2002
 4. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Neuveden, 2002
 5. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2002, ISBN 80-89088-00-7, UVTIP Nitra, vydavateľstvo NOI, Nitra, SR, 2002
 6. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2002
 7. PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VII., ISBN 80-86020-36-3, VHOS, a.s. Moravská Třebová, Brno, Česká republika, 2002
 8. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Use of Regression analysis for statistical assessment of historic rainfall series., příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. PRAX, P., HABR, V., Plošný monitoring dešťových událostí pro město Brno a jeho vyhodnocení, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, FAST, VST, Brno, 2001
 2. MATOUŠEK, R., PRAX, P., MIČÍN, J., Design of Urban Drainage by means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 3. PRAX, P., HABR, V., Plošný monitoring dešťových událostí pro město Brno a jeho vyhodnocení, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 4. MATOUŠEK, R.; PRAX, P.; MIČÍN, J., Design of Urban Drainage by Means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2001
 5. PRAX, P., Matematické modelování proudění odpadních vod v potrubí stokové sítě, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 6. HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P., Příručka stokování a čištění, , ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, NOEL 2000 s.r.o., 2001
 7. HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P., Příručka stokování a čištění, spec. publikace, 2001
 8. PRAX, P., Objekty na stokové síti a jejich navrhování, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 9. PRAX, P., Účel odvodňování staveb, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 10. PRAX, P., Historie stokování a čištění, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 11. PRAX, P., Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 12. PRAX, P., Stokové soustavy, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 13. PRAX, P., Způsob dopravy odpadních vod, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 14. PRAX, P., Druhy odpadních vod, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 15. PRAX, P., Stanovení množství a kvality odpadních vod ve stokových sítích, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 16. PRAX, P., Výpočtové postupy pro dimenzování stokových sítí, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 17. PRAX, P., Hydraulika stokových sítí, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 18. PRAX, P., Hydrologie stokových sítí, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 19. PRAX, P., Monitoring, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 20. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv způsobu dopravy odpadních vod a na jejich kvalitu, množství a dopad na ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001, ISBN 80-86020-33-9, ÚVHO FAST VUT v Brně, Brno, 2001
 21. PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M., Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT Praha, Praha, 2001
 22. PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M., Využití evolučních algoritmů pro tvorbu expertního systému odvodnění urbanizovaných celků, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2001
 23. PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí, příspěvek na konferenci 4. Mezinárodní a bienální konference a výstava Odpadní vody - Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 24. PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M., Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001
 25. PRAX, P., HELCELET, M., Praktické zkušenosti s provozováním dešťových nádrží a separátorů, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VI., ISBN 80-86020-32-0, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2001

2000

 1. MIČÍN, J.; PRAX, P.; HABR, V., Strategie řízení systému odvodnění integrovaných územních celků, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 2. PRAX, P.; MIKULÁŠEK, P., Posouzení vlivu simulace plošného rozložení deště na matematické modelování stokové sítě, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 3. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad, příspěvek na konferenci Mezinárodní workshop ""Optimalizace inženýrských úloh ve stoková, ISBN 80-7204-134-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000
 4. PRAX, P., MATOUŠEK, R., MIČÍN, J., Aplikace genetických algoritmů v oblasti odvodnění urbanizovaných celků, příspěvek na konferenci Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 5. KOUTKOVÁ, H., PRAX, P., Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad, příspěvek na konferenci Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 6. MIČÍN, J.; PRAX, P., Měření a monitoring pro potřeby odvodnění urbanizovaného území, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1463-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, Brno, Česká republika, 2000

1999

 1. PRAX, P., Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu povrchových vod, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-214-1462-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 2. PRAX, P., KOUTKOVÁ, H., Statistická analýza historických dešťových řad pro potřeby matematického modelování stokových sítí, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 3. PRAX, P., Využití optimalizačních metod při řízení systému odvodnění urbanizovaného území, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999

1998

 1. MIČÍN, J., PRAX, P., SCHÜETZE, M., Měření a monitoring na stokové síti města Brna, příspěvek na konferenci Kvalita vod ´98, ISBN 80-86020-21-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 1998

1996

 1. PRAX, P.; MIČÍN, J.; OŠMERA, P.; ŠIMONÍK, I., Characteristic Rainfalls by Means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci 2nd International Mendel Conference on Genetic Algorithms "MENDEL 96", ISBN 80-214-0769-7, Technical University of Brno, Faculty of Mechanical Egineering, Brno, Česká republika, 1996
 2. MIČÍN, J., OŠMERA, P., PRAX, P., ŠIMONÍK, I., Characteristic Rainfalls by Means of Genetic Algorithms, příspěvek na konferenci Workshop 96 - Preservation & Creation of the Environment, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 1996

1995

 1. PRAX, P., MIČÍN, J., OŠMERA, P., MARŠÁLEK, J., Strategie řízení systémů odvodnění integrovaných urbanizovaných celků, příspěvek na konferenci Odpadní vody 95, AČE ČR, Brno, Česká republika, 1995

1994

 1. PRAX, P., MIČÍN, J., ŠTĚPANÍK, K., Strategy of Large Sewerage Systems Control, příspěvek na konferenci Computer Aided Analysis and Opration in Sewage Transport and Treatment Technology IUGM94, ISBN 0347-8165, Chalmers University of Technology, Sweden, Göteborg, Švédsko, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný