English

Ing. Dr. Pavel Špaček, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ŠPAČEK, P.; KOMENDA, J., Analysis of Cycle Time in Intrerval P-Time Event Graphs in Dioid Algebras, příspěvek na konferenci Proceedings of the 20th IFAC World Congress, 2017, ISBN 978-3-902661-93-7, ELSEVIER, Toulouse, Francie, 2017
 2. ŠPAČEK, P.; KOMENDA, J., Analysis of Cycle Time in Intrerval P-Time Event Graphs in Dioid Algebras, článek v IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), ISSN 2405-8963, ELSEVIER, Toulouse, Francie, 2017

2011

 1. KOMENDA, J.; lAHAYE, S.; ŠPAČEK, P., Application of product dioids for dead token detection in interval P-time event graphs, příspěvek na konferenci Proceedings of a meeting held 28 August - 2 September 2011, Milan, Italy. , ISBN 9781618391223, Elsevier Science Direct - IFAC PapersOnline, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano Italy, 2011

2010

 1. PŘIBYL, O.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠPAČEK, P.; VALA, J., MATLAB supported education for civil engineers, příspěvek na konferenci PBE 2010 - People, Building and Environment; Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Brno University of Technology, Brno, 2010
 2. ŠPAČEK, P.;KOMENDA, J., Modeling of interval P-time Petri nets using dioid algebra, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Discrete Event Systems, ISBN 978-3-902661-79-1, TU Berlin Servicegesellschaft mbH, WODES 2010, Berlin, Germany, 2010

2008

 1. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Kriging odhady úrovně podzemní vody, příspěvek na konferenci 7. Matematický Workshoop, ISBN 978-80-214-3727-2, VUT v Brně, Brno, 2008

2006

 1. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky, příspěvek na konferenci 5. Matematický Workshoop, ISBN 80-214-3282-9, VUT , Brno, 2006
 2. KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P., Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky, příspěvek na konferenci 5. Matematický Workshoop, ISBN 80-214-3282-9, VUT v Brně, Brno, 2006

2001

 1. ŠPAČEK, P., P-time event graphs with variable timing and their description in the maxplus algebra., příspěvek na konferenci Nostradamus 2001 Prediction Conference, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2001

1999

 1. ŠPAČEK, P., Control of an Electroplating Line in the Max and Min Algebras., článek v , 1999

1997

 1. ŠPAČEK, P., Modelling and Control of an Electroplating Line in the Max Algebra., příspěvek na konferenci Conference IFAC-IFIP-IMACS : Control of Industrial Systems, Université de Franche-Comté, Belfort, 1997

1996

 1. ŠPAČEK, P., Discrete Event Closed-Loop Systems in Max Algebra., příspěvek na konferenci 10 th European Simulation Multiconference, University of Budapest, Budapest, 1996
 2. ŠPAČEK, P., Control of Discrete Event Systems in the Dioid of Formal Series - Application to an Assembly Line., příspěvek na konferenci 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation, University of Minneapolis, Minneapolis, 1996

1995

 1. ŠPAČEK, P., Minimal Recurrence Equation Formulation of Discrete Event Systems in Max Algebra., příspěvek na konferenci 1995 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, university of Vancouver, Vancouver, 1995
 2. ŠPAČEK, P., Max-Plus Algebra for Discrete Event Systems - Some Links to Structural Controllability and Structural Observability., příspěvek na konferenci 10 th IEEE International Symposium on Intelligent Control, University of Monterey, Monterey, 1995
 3. ŠPAČEK, P., Modelling and Simulation of Manufacturing Line in Max Algebra., příspěvek na konferenci 1995 European Simulation Multiconference, ČVUT, FE, Prague, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný