English

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. LUKELE, P.; KORYTÁROVÁ, J., REGENERACE BROWNFIELDS: PROJEKTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

 1. KORYTÁROVÁ, J.; RUDOLECKÁ, M.; ZACPAL, J., Effect of Negative Externality Elimination on Transport Infrastructure Project Assessment, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-28-7, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM , Sofia, Bulharsko, 2017
 2. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; BOŽIKOVÁ, K.; ŠPIROCH, M., Simulation of the Influence of Different Ways of Setting the Restraint on Value of Construction Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, Elsevier, Barcelona, 2017
 3. KORYTÁROVÁ, J.; VAŇKOVÁ, L., Analysis of extreme values of the economic efficiency indicators of transport infrastructure projects, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 2017, 2017
 4. ANDRLOVÁ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Protective Instruments for Public Works Contracts for the School Buildings, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 5. KORYTÁROVÁ, J.; LUKELE, P., Socio-economic Effects of Brownfields Regeneration, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-10-2, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Bulgaria, 2017
 6. KORYTÁROVÁ, J., Ekonomika stavby po celou dobu její životnosti, příspěvek na konferenci Konference dopravní infrastruktura 2017, Agentura VIACO, Praha, 2017
 7. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení Rezortní metodiky pro hodnocení efektivnosti projektů dopravních staveb, , 2017
 8. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2017
 9. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; LUKELE, P., Economic efficiency of brownfield regeneration: study of South Moravian projects, článek v Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, ISSN 1732-9353, 2017
 10. ANDRLOVÁ, B.; KORYTÁROVÁ, J., PŘEHLED FOREM JIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., DEA as a useful tool for assessing the economic efficiency of wastewater treatment plants, příspěvek na konferenci Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-81-0, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016
 2. VAŇKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., EFFECTS OF CONSTRUCTION ACTIVITIES ON THE CZECH ECONOMY , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 3. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B., ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CONSTRUCION ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC REGIONS, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Rumunsko, 2016
 4. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L., Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449), , Brno, 2016
 5. KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B., Comparison of Impact of Construction Activities on GDP in current and constant prices, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 6. VAŇKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Impact of construction activities on GDP in the Czech Republic amd its regions, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press , Nizozemí, 2016
 7. ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J., OCHRANA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ PŘED NEPLNĚNÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 8. LUKELE, P.; KORYTÁROVÁ, J., MOŽNOST FINANČNÍ PODPORY REGENERACE BROWNFIELDS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016

2015

 1. KORYTÁROVÁ, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P.; ŠPIROCH, M.; ŠTAFFA, J., Financial Risk Hedging Instruments for Public Work Contracts , článek v Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, ISSN 1847-6228, The University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; KOZIK, R.; RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., Exploring the Contractors’ Qualification Process in Public Works Contracts, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2015
 3. KORYTÁROVÁ, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P., Assessment of Large-Scale Projects Based on CBA, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
 4. KORYTÁROVÁ, J.; ŠTAFFA, J.; PAPEŽÍKOVÁ, P.; ŠPIROCH, M., Analysis of Financial Risks Hedging Instruments for Public Works Contracts , příspěvek na konferenci OTMC 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croation Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 5. HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZIK, R.; RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., Exploration of Contractor Evaluation Process in the Management of Public Works Contracts , kapitola v PROJECT MANAGEMENT AS A SPECTRUM OF SCIENTIFIC PROBLEMS IN ENGINEERING AND MANAGEMENT , ISBN 978-83-63900-63-2, WSOWL, Wroclav, 2015
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; KOZIK, R.; RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., Exploring the contractors qualification process in public works contracts, příspěvek na konferenci Creative Construction Conference 2015, ISBN 978-963-269-491-7, Diamond Congress Ltd., Krakow, 2015
 7. ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015
 8. KORYTÁROVÁ, J.; POSPÍŠILOVÁ, B., Evaluation of Investment Risks in CBA with Monte Carlo Method, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2015
 9. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; ŠPIROCH, M., Contribution of socio-economic benefits to economic efficiency of large-scale infrastructure projects, článek v Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), ISSN 2410-5465, ISBN 978-969-7544-00-4, International Organization for Research and Development, Istanbul, 2015
 10. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Záměru projektu I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 11. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení záměru projektu investiční akce I/35 Lešná - Palačov, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 12. LUKELE, P.; KORYTÁROVÁ, J.; MUCHOVÁ, P., Brownfields dnes, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015
 13. GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J., Potenciál optimalizace nákladů provozní fáze administrativní budovy: případová studie, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 14. ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J., SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKČNÍ ČINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 15. ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 16. TURKOVÁ J.; KORYTÁROVÁ J., Environmentální dopady investičního projektu v oblasti odpadového hospodářství, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 17. ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J., DOPAD VYUŽÍVÁNÍ ZÁDRŽNÉHO VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 18. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T., Efficiency and risks of megaprojects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering andBuilding Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hong Kong, 2015
 19. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; BÁRTŮ, D.; ŠPIROCH, M.; ADLOFOVÁ, P., Risk of Megaprojects in Transport Infrastructure, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hongkong, 2015

2014

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Záměru projektu I/69 Vsetín, rampa Mostecká, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení Studie ekonomické efektivnosti R4 Skalka - Mirotice, rozšíření, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., Economic Efficiency of Large-Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), ISBN 978-86-916153-2-1, Scientific Research Center ltd Belgrade, Belgrade, Serbia, 2014
 4. PAPEŽÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J., Determination of the Net Present Value with Various Types of Cash Flow, příspěvek na konferenci OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014 Zborník vedeckých prác, ISBN 978-90-822990-1-4, EuroScientia vzw, Brusel, 2014
 5. TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov, příspěvek na konferenci Oceňovanie a riadenie stavebných projektov, ISBN 978-90-822990-1-4, Euro Scientia vzw, Brusel, Belgie, 2014
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení záměru projektu investiční akce I/67 Bohumín - Karviná, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 7. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Posouzení aktualizace záměru projektu akce I/11 Opava, severní obchvat - západní část, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 8. PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI Bratislava, Bratislava, 2014
 9. GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J., The Life Cycle Cost Analysis Employed in the Construction Investment Projects, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKR, Brno, 2014
 10. TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Determination of the Cost of Equity by means of the CAPM Method, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 11. PAPEŽÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J., Using Value Analysis for Investment Decisions, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 12. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Analysis of the Megaprojects Effectiveness Impact on Economic Regional Development, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně. FAST. EKŘ, Brno, 2014
 13. HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J., Risk zoning in the context of insurance: Comparison of flood, snow load, windstorm and hailstorm, článek v Istrazivanja i Projektovanja za Privredu, ISSN 1451-4117, 2014
 14. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Oponentní posudek Studie ekonomické efektivnosti D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 15. KORYTÁROVÁ, J.; PAVELKOVÁ, M., Využití metody RIPRAN pro analýzu rizik VaV projektu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB Ostrava, ČKAIT, Praha, 2014
 16. HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J., Estimating Large-scale Damages to Real Property, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, ELSEVIER, 2014
 17. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., The Economic Evaluation of Megaprojects – Social and Economic Impacts, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, ELSEVIER, 2014
 18. GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J., Šetrné stavby realizované v České republice, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 19. BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V.; GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J., Případová studie hodnocení ekonomické efektivnosti zateplení a výměny oken bytového domu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 20. TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení diskontní sazby na základě výpočtu vážených nákladů kapitálu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. TURKOVÁ J. KORYTÁROVÁ J., Optimization of Tender Price using Sensitivity Analysis, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, ÚSTAV MANAŽMENTU, Bratislava, 2013
 2. VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Support Work Experience of Students in Civil Engineering, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, 2013
 3. TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Český technologický park Brno, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 4. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, K.; ŠPIROCH, M., LIMIT STATES DURING COMPANY VALUATION, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 5. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; ŠPIROCH, M.; ŠIMÁČKOVÁ, K., IMPACT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION CONTRACTS PROTECTION ON A CONSTRUCTION WORKS QUALITY, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., VMO, Ring Road, Brno, kapitola v The Megaproject Portfolio, ISBN 978-0-9576805-0-0, University of Leeds, Leeds, UK, 2013
 7. DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J., Efektivní výstavba budov z hlediska nákladů životního cyklu životního cyklu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT v Praze, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU v Ostravě, Praha, 2013
 8. GROSSMANN, J.; BÁRTŮ, D.; KORYTÁROVÁ, J., ECONOMIC PROFITABILITY OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES OF HEATING OF MODERN BUILDINGS, příspěvek na konferenci Innovation trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 9. TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Sensitivity Analysis, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 10. ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J., MANAGEMENT OF EFFECTIVE PROTECTION OF CONSTRUCTION CONTRACTS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 11. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., USING REAL OPTIONS FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 12. ADLOFOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V., STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI STRATEGICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VYBRANÝCH ČÁSTÍ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU BRNO, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT, FAST, Brno, 2013

2012

 1. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M., Znalecký posudek č. 33/2012 o ceně obvyklé v místě a čase za čištění a hloubení jednoho metru příkopu u veřejných zakázek provedených podle rozhodnutí Městské rady města Frýdek - Místek, , VUT, FAST, Brno, 2012
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z., Large City Circle Road Brno, článek v Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, ISSN 1847-6228, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2012
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J., SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci People, buildings and envoronment 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 4. KORYTÁROVÁ, J., HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ S VYUŽITÍM REÁLNÝCH OPCÍ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 5. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., EU REGIONAL POLICY INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC FROM 2014 TO 2020, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012
 6. PAVELKOVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Analýza rizik a nejistot projektu Moravian ScienceCentre Brno, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT,VUT,VŠB, Praha, 2012
 7. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; SRBA, M., Whole life costs of construction respecting externalities, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering (id 20205), ISBN 978-80-553-0905-7, FCE TUKE, Košice, 2012
 8. KORYTÁROVÁ, J.; WITALA, L., Management rizik v procesu rozhodování volby technologie výstavby železobetonové konstrukce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha,VŠB TU Ostrava,VUT Brno, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2012
 9. ŠPIROCH, M.; KORYTÁROVÁ, J., SUBSIDIES INFLUENCE ON ECONOMIC EFFICIENCY, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 10. ŠENIGL, J.; KORYTÁROVÁ, J., REAL ESTATE PROPERTY APPRAISAL AS THE BASIS OF FLOOD DAMAGE ESTIMATION, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 11. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., ASSESSMENT OF REGIONAL STANDARD OF LIVING, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata Univetsity, Zlín, 2012
 12. KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEVKA, V.; KHRYSTENKO, N.; HARKUSHEVA, Y.; IVANOVA, N.; SHVIDENKO, N., ECONOMIC POTENTIAL OF A BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION, spec. publikace, ISBN 978-617-599-015-5, Donbas Natinal Academy of Civil Engineering and Architecture, Donetsk, Ukraine, 2012
 13. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J., Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management, příspěvek na konferenci Enterprise and Competitive Environment 2012, ISBN 978-80-87106-54-9, Brno, 2012
 14. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení ušlého zisku zhotovitele nedokončené stavební zakázky, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakl.CERM, Brno, 2012

2011

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; ŽILESKA-PANČOVSKA, V.; JOVANOVSKI, M., APPLICATION OF QUALIFICATION REQUIREMENTS IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA, článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 2. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V., Náklady životního cyklu stavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-762-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., MANAGEMENT OF CONDITIONS FOR PARTICIPATION ON PUBLIC WORKS CONTRACTS THROUGH ECONOMIC AND FINANCIAL CAPACITY OF CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L., Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-725-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 5. ŠENIGL, J.; KORYTÁROVÁ, J., Determination of the flooded area and in the amount of flood damage, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 6. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., The use of localization theory for optimalization of placing of production subjects in the territory, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 7. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KINDERMANN, T., Vývoj nákladů při realizaci stavebního díla, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT, FAST VUT, FAST VŠB, ČKAIT, Praha, 2011

2010

 1. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Stanovení slevy z ceny stavebního díla z titulu vad, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. KORYTÁROVÁ, J.; STEHNO, P., RISK MANAGEMENT IN THE PRE-INVESTMENT PHASE OF THE STRUCTURAL PROJECT, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 3. KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; ŠENIGL, J., ECONOMIC EFFICIENCY OF FLOOD MEASURES, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 4. KORYTÁROVÁ, J.; GARKUSHEVA, I., CITY AND TOWN IMPROVEMENT AND ARRANGEMENT OF GREEN SPACES: NORMATIVE DOCUMENTS REVIEW, příspěvek na konferenci People,Buldings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl. CERM, Brno, 2010
 5. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., DETERMINATION OF COST OF THERMAL INSULATION STRUCTURES ACCORDING TO THE BULIDING ENVELOPE, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 6. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HANÁK, T., WHOLE LIFE COST OF BUILDINGS, článek v Annual of UACEG, ISSN 1310-814X, University of Architecture, Building and Geodesy, Sofia, 2010
 7. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., The Potentional Flood Loss Assessment, článek v Annual of UACEG, ISSN 1310-814X, University of Architecture, Building and Geodesy, Sofia, 2010
 8. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., Náklady na zlepšení tepelně technických vlastností budov, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FS ČVUT, FS VŠB TU Ostrava,ČKAIT, Praha, 2010
 9. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Building Life Cycle Economic Impacts, příspěvek na konferenci Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference, ISBN 978-1-4244-5326-9, MASS 2010, China, Wuhan, 2010
 10. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Assessment of the flood damages on the real estate property in the Czech Republic area, článek v Agricultural Economics (AGRICECON), ISSN 0139-570X, Institute of Agricultural Economics and Information, Praha, 2010
 11. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., Decission Making Support of Improving of Thermal Technical Characteristic at Building Construction, příspěvek na konferenci Ekonomika, upravlinja, financi: stan, problemi ta perspektivi rozvitku, Doneckij derzavij universitet upravlinja, Doněck, 2010
 12. ŠENIGL, J.; KORYTÁROVÁ, J., Pojištění majetku na českém pojistném trhu, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010
 13. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Územní ekonomický rozvoj, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konfernce, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika, 2010
 14. STEHNO, P.; KORYTÁROVÁ, J., Řízení ekonomických rizik stavebních projektů, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010

2009

 1. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J., PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OSÍDLENÝCH ÚZEMÍ A JEJÍ EFEKTIVNOST, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2009
 2. KORYTÁROVÁ, J., THE STATE PART IN OF THE CREATION AND OPERATION OF BOTH SMALL BUSINESSES AND BUSINESS ASSOCIATIONS IN THE CZECH REPUBLIC, článek v Economics of Civil Engineering and Municipal Economy, ISSN 1819-5377, Ukrajina, 2009
 3. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Ekonomie a celoživotní cyklus staveb, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2009
 4. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M., VÝPOČET NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 5. KORYTÁROVÁ, J., Celoživotní náklady budov, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2009
 6. KORYTÁROVÁ, J., Osobenosti razvitija predprijatij malogo biznesa v Českoj respublike, příspěvek na konferenci Ekonomika, upravlnnaja, finansi:stan,problemi ta perspektivi rozvitky, ISBN 33-658-336, Donbaskaja nacionalnaja akademija budvnictva i architektury, Doneck, 2009
 7. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., The Modelling Building Life Cycle Costs with Software Support, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Conference Construction in the 21st Century CITC-V, ISBN 1-884342-02-7, CITC-V, Miami, Florida, USA, Instanbul, Turkey, 2009
 8. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Decision making support of using secondary raw materilas at building construction, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM,s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2008
 3. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., The modelling and simulation building life cycle cost, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-8-4, Croatian Association for organization in Construction, 2008
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Determination of Land Property Index for residential areas, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 5. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Simulace nákladů životního cyklu budovy s podporou softwaru, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. KORYTÁROVÁ, J., Jak rychle stanovit hodnotu nemovitého majetku v území, článek v Moderní obec, ISSN 1211-0507, Economia, Praha, 2007
 3. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J., Veřejné stavební investice, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 4. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Simulace vlivu materiálu vyrobeného z druhotných surovin na náklady životního cyklu stavby, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 5. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení technickým parametrů reprezentanta stavebních objektů s využitím metody Monte Carlo, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Stanovení územního majetkového ukazatele ploch pro bydlení, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 7. KORYTÁROVÁ, J., Stavební investice, nové poznatky a zkušenosti, příspěvek na konferenci Modernizace výuky na FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM,sr.o., Brno, 2007
 8. ŠLEZINGR, M.; KORYTÁROVÁ, J., Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assesment, příspěvek na konferenci Wasserbaukolloquium 2007, ISBN 978-3-86005-571-7, TU Dresden, Dresden, 2007
 9. KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M., Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assessment, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, ISBN 978-3-86005-571-7, Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden, 2007
 10. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Material Substitution and Building Life Cycle Costs, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century, CITC-IV, USA, Gold Coast, Australia, 2007
 11. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha,fakulta stavební VUT Brno, fakulta stavební VŠB TU Ostrava,Česká komora autoruzovaných inženýrl a techniků,Český svaz stavebních inženýrů, Brno, 2007
 12. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P., Životnost funkčních dílů budovy, příspěvek na konferenci Cena , životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 13. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; TICHÁ, A., Podklady pro stanovení územního majetkové ukazatele, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 14. KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2007

2006

 1. KORYTÁROVÁ, J., Partnerství veřejného a soukromého sektoru, příspěvek na konferenci Ëkonomická rizika životního cyklu staveb, ISBN 80-01-03569-7, ČVUT Praha, Praha, 2006
 2. KORYTÁROVÁ, J., Ekonomika investic, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Inovace předmětů Veřejné investice a Veřejné finance, příspěvek na konferenci Sborník přízoěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady 2006, ISBN 80-239-8268-0, SVŠE Znojmo, Znojmo, 2006
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodńových opatření, příspěvek na konferenci Lidé, stavba a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.CERM, Brno, 2006
 5. KORYTÁROVÁ, J.; MOTTLOVÁ, E., Hodnota nemovitého majetku v území Cihlářského potoka v Havlíčkové Brodě, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.CERM, Brno, 2006
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-8073-594-8, TU Košice, Levoča, 2006
 7. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., The evaluation of flood loss according to the area property indexes, příspěvek na konferenci Organization, technology and management in construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian association in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, Zadar, Chorvatsko, 2006
 8. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., Economic lifetime of a building, příspěvek na konferenci Organization, technology and management in construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian Association for Organization in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, Zadar, Chorvatsko, 2006
 9. KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Stanovení výše škod po povodních v katastralním území obce, příspěvek na konferenci Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů, ISBN 80-210-4095-5, MU,Právnická fakulta, Brno, 2006
 10. KORYTÁROVÁ, J., Marketing in self-goverment in connection with community administration and its property using up-to-date and effective management tools., , 2006
 11. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006
 12. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Náklady životního cyklu budov, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 13. KORYTÁROVÁ, J., Náklady životního cyklu stavby ve vazbě na její technické charakteristiky, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. DRÁB, A.; JULÍNEK, T.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Vstupní data rizikové analýzy záplavových území, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 3. TICHÁ, A., AIGEL, P., KORYTÁROVÁ, J., Územní majetkové ukazatele v katastrálním území obce Poličky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 4. KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., Stavební hodnoty majetku záplavového území Šumického potoka v obci Pohořelice, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 5. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Znalecký posudek č.19/05, , 2005
 6. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Databáze územních majetkových ukazatelů, příspěvek na konferenci Sborník z konference, ISBN 80-227-2276-6, Vydavatelství STU, Bratislava, 2005
 7. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Kritéria hodnocení stavebních materiálů z druhotných surovin s ohledem na jejich vliv na ekonomickou životnost stavebního díla, příspěvek na konferenci Sborník z vědeckého sympozia, ISBN 80-227-2276-6, STU Bratislava, Bratislava, 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 21. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., The Assessment of the Public order Tender, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků na mezinárodní konferenci Construction in the 21 st. Century,3 rd. International Conference on Advancing Engineering,Management and Technology, ISBN 960-254-655-7, Athens, Řecko, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Metodika technicko ekonomického hodnocení projektů předkládaných v rámci SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu", , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 37. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 38. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 39. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 40. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 41. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 42. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 43. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele, , 2005
 44. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Expertní odhad škody způsobené záplavami na reprezentantu majetku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 4.vodohospodářské konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, ECON publishing, Brno, 2004
 2. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Expertní odhad škody způsobené záplavami na reprezentantu majetku, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004 Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Ustav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2004
 3. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 4. KORYTÁROVÁ, J., Konkurenceschopnost podniků a předinvestiční fáze životního cyklu podnikatelských projektů, příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, ISBN 80-214-2836-8, FAST VUT v Brně, 2004
 5. KORYTÁROVÁ, J., Hodnocení investičních projektů ve veřejném sektoru, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-2111-5, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004
 6. KORYTÁROVÁ, Jana; MARKOVÁ, Leonora; HROMÁDKA, Vít, Janáčkovo kulturní centrum, , 2004
 7. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Oceňování veřejných zakázek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků na mezinárodní konferenci Systemy gospodarcze i ich ewolucja kraje postsocjalistyczne, ISBN 83-7246-293-3, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamickiego, Katowice, Polsko, 2004
 8. KORYTÁROVÁ, J., SÁDLÍK, J., SCHUSTEROVÁ, L., KOSATÍK, J., Základy ekonomie - Principles of economics, spec. publikace, ISBN 80-214-2662-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

2003

 1. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., Metodika stanovení výše škod na majetku v území postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 3.Vodohospodářská konference 2003 - Sborník příspěvků, ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních steveb Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav vodních steveb Fakulta stavební VUT v Brně, 2003
 2. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., Metodika stanovení výše škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, ISBN 80-86433-26-9, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 3. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Oceňování škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1929-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003
 4. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Oceňování škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 4.medzinárodné vedecké sympozium Ekonomické a radiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1929-3, a, Bratislava, 2003
 5. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Posuzování nabídek veřejných zakázek, příspěvek na konferenci Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU, ISBN 80-214-2346-3, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT v Brně, 2003
 6. HANÁK, T., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Metodika stanovení výše škod na majetku v území postiženém povodněmi (CZ), příspěvek na konferenci , ISBN 80-86433-26-9, 2003

2002

 1. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ, příspěvek na konferenci RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ, ISBN 80-86433-15-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2002
 2. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Metodické nástroje pro posuzování nabídek veřejné zakázky, příspěvek na konferenci 3.medzinárodné vedecké sympózium - Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1737-1, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002
 3. TICHÁ, A.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Možnosti hodnocení nabídek veřejné zakázky, kapitola v Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, ISBN 80-86229-20-3, Velag Dashofer nakladatelství, s.r.o., Praha, 2002
 4. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek veřejné zakázky, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2002
 5. KORYTÁROVÁ, J., PUCHÝŘ, B., Ekonomika investic, , 2002
 6. KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Technicko-ekonomické podklady pro stanovení povodňových škod, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území-seminář 2002 -sborník příspěvků, ISBN 80-86433-15-3, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002

2001

 1. SÁDLÍK, J., KORYTÁROVÁ, J., Vliv okolního ekonomického prostředí na oceňování podniku, příspěvek na konferenci Tržní oceňování podniku, ISBN 80-214-1986-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Brno, 2001
 2. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Mezinárodní konference "Efektivnost veřejných investic a jejich měření", článek v , 2001
 3. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Mezinárodní konference "Efektivnost veřejných investic a jejich měření", , 2001
 4. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Efektivnost veřejných investic a jejich měření, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2001
 5. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Efektivnost veřejných investic a jejich měření, , 2001
 6. KORYTÁROVÁ, J., Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost stavebních investic, příspěvek na konferenci Efektivnost veřejných investic a jejich měření, ISBN 80-214-1951-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,Ústav stavební ekonomiky a řízení, Brno, 2001
 7. KORYTÁROVÁ, J., Pravidla pro hodnocení nabídek veřejných zakázek (část vyhlášky MMR), výzkumná zpráva projektu , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný