English

Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. UTÍKALOVÁ, I.; KOŠÍČKOVÁ, I., Systémy vertikálních zahrad, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2007

 1. KOŠÍČKOVÁ, I., Negativní trendy při aplikaci střešních prosvětlovacích konstrukcí, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-3414-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2007

2006

 1. KOŠÍČKOVÁ, I.; ELIÁŠ, L., Nauka o budovách I, , 2006
 2. KOŠÍČKOVÁ, I., Okno jako výrazový prostředek architektury, příspěvek na konferenci 30. Mezinárodní konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 3. KOŠÍČKOVÁ, I., Bydlení ve střešních vestavbách a nástavbách, příspěvek na konferenci 3. Konference Strategie a koncepce bydlení - metody a instrumenty, ISBN 80-214-3173-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 4. KOŠÍČKOVÁ, I., Architektonické řešení prosvětlovacích střešních konstrukcí, příspěvek na konferenci 8. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3107-5, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, Brno, 2006

2005

 1. KOŠÍČKOVÁ, I., Historický vývoj prosvětlovacích střešních konstrukcí, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství MISE, s.r.o., Ostrava, 2005
 2. KOŠÍČKOVÁ, I., Vikýř, okno a estetika, příspěvek na konferenci 3. Mezinárodní konference zastřešení budov 23. a 24. března 2005, ISBN 80-214-2855-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, Brno, 2005
 3. KOŠÍČKOVÁ, I., Historický vývoj prosvětlovacích střešních konstrukcí, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2005, 7. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2825-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, Brno, 2005

2004

 1. KOŠÍČKOVÁ, I., Doplňkové střešní prosvětlovací konstrukce z hlediska památkové péče, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, Brno, 2004
 2. KOŠÍČKOVÁ, I., Vikýř a architektura objektu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, 6. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, Brno, 2004

2003

 1. KOŠÍČKOVÁ, I., Vikýř - historie a současnost, příspěvek na konferenci , 2003
 2. KOŠÍČKOVÁ, I., Vikýř nebo střešní okno?, příspěvek na konferenci , 2003

2002

 1. KOŠÍČKOVÁ, I., Prosvětlovací střešní konstrukce, příspěvek na konferenci , 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný