English

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VÁCLAVÍKOVÁ, V., The influence of material and geometric parameters on the design of steel mechanical anchors to concrete under tension loading, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2018
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s. r. o., Ostrava, 2018

2017

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky, příspěvek na konferenci 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017, ISBN 978-80-02-02730-0, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2017
 2. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Comparative Study of an Optimal Utilization in Case of Composite Columns of HSS and HPC, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2017
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O., Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno, příspěvek na konferenci XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách, ISBN 978-80-227-4734-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Kočovce, 2017
 4. BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J., Different Cross-Section in Lateral-Torsional Buckling, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn, Berlín, 2017
 5. VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 6. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimental Verification of the Shear Load-Carrying Capacity of Adhesively Bonded Joints, článek v WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, ISSN 1991-8747, World Scientific and Engineering Academy and Society, 2017

2016

 1. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Loading tests of adhesively bonded joints of glass-fibre reinforced plastic composite members, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, IARAS (International Association of Research and Science), 2016
 2. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Sborník 54. Celostátní konference OK, ISBN 978-80-02-02648-8, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2016
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Verification of experiment of vacuum loading on slab, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press, Tatranské Matliare, Slovak, 2016
 4. SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P., Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, ČVUT, Praha, 2016
 5. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BALÁZS, I., Verification of torsional restraint given to cold-formed beams by sandwich panels under uplift loading - Tests of rotational stiffness - Final report, , 2016
 6. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Using of the Design Assisted by Testing Method in case of the Experimental Verification of the Load-Carrying Capacity of Expansion Anchors, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2016
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; PILGR, M., Fatigue loading tests of new bolt assembly joints for perspective temporary steel railway bridges, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK, London, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY, 2016
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; VOKATÝ, T., Behaviour of Prestressed Steel-Concrete Composite Beam During Assembly – Numerical Modelling, příspěvek na konferenci Advanced Materials and Structural Engineering, ISBN 978-1-138-02786-2, CRC Press, Taylor & Francis Group, London, 2016

2015

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M., Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Arad, str. Feleacului ,nr. 1, ap. 8, jud. Arad, Romania, Košice, 2015
 2. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimental verification of load-carrying capacity in case of steel post-installed expansion anchors subjected to a tension loading, příspěvek na konferenci Fluids, Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering - Proceedings of the 6th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '15), ISBN 978-1-61804-358-0, WSEAS Press, Budapešť, Maďarsko, 2015
 3. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů, příspěvek na konferenci 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015, ISBN 978-80-02-02601-3, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2015
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimental verification of torsional restraint given to thin-walled members by sandwich panels, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Oščadnica, Slovensko, 2015
 5. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí, ISBN 978-80-89619-01-6, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2015
 6. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žilině, Oščadnica, 2015
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Fatigue Resistance and Durability of New Mechanical Connections of Currently Developed Temporary Steel Footbridges and Railway Bridges, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Full-scale tests of temporary steel (foot)bridges, příspěvek na konferenci Recent Advances in Mechanics and Materials in Design, ISBN 978-989-98832-2-2, University of Porto, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; RÖDER, V., Experimental study of buckling resistance of steel and high-strength concrete composite columns, příspěvek na konferenci Advances in Steel Structures, University of Lisbon, Lisbon, 2015
 10. KARMAZÍNOVÁ, M., Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures XV, ISBN 978-1-138-02837-1, CRC Press/Balkema, Taylor&Francis Group, London, 2015
 11. KARMAZÍNOVÁ, M., Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Tubular Structures XV - Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures, ISBN 978-1-138-02837-1, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2015
 12. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., The development and testing of a new type of the temporary steel truss footbridge with closed cross-section, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2015
 13. KARMAZÍNOVÁ, M., Fatigue Loading Tests and Acceptance Criteria of Reinforced Pre-Stressed Concrete Railway Sleepers, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2015

2014

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., On Problems of Characteristic and Nominal Values of Steel Yield Strength and Their Influence on Design Resistance of Steel Structural Members, článek v Materials Research Society symposia proceedings, ISSN 0272-9172, Cambridge University Press, Cancun, Mexiko, 2014
 2. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P., Loading tests of selected details of temporary modular steel truss footbridge for pedestrians and cyclists, příspěvek na konferenci Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics, ISSN 2227-4588, ISBN 978-960-474-403-9, WSEAS Press, Florence, Italy, 2014
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Initial Imperfections of Steel and Steel-Concrete Circular Columns, článek v WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, ISSN 1991-8747, World Scientific and Engineering Academy and Society, 2014
 4. KARMAZÍNOVÁ, M., Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, WSEAS, Santorini, 2014
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M., Static Loading Tests of New Type of Bolt Assembly Connection Developed for Perspective Temporary Steel Railway Bridges, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 7. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Sklo jako konstrukční materiál staveb, , ČKAIT Praha, Praha, 2014
 8. KARMAZÍNOVÁ, M., Experimental Verification of Fatigue Resistance of Steel Expansion Anchors to Concrete Loaded by Cyclic Tensile Force with Regard to Particular Failure Modes, příspěvek na konferenci Experimental and Applied Mechanics, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-028-6, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels, příspěvek na konferenci Experimental and Applied Mechanics, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-028-6, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 10. PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J., Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória, příspěvek na konferenci Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách, ISBN 978-80-227-4257-3, STU, Bratislava, 2014

2013

 1. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P., The testing methodology of new developed steel temporary truss footbridge details in case of cyclic loading, příspěvek na konferenci Recent Advances in Civil and Mining Engineering - Proceedings of the 4th European Conference of Civil Engineerinng (ECCIE '13), ISSN 2227-4588, ISBN 978-960-474-337-7, WSEAS Press, Antalya, Turkey, 2013
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., Structural Design of Newly Developed Temporary Footbridge, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 3. KARMAZÍNOVÁ, M., Fatigue Tests of Assembly Joints of Truss Main Girders of Temporary Footbridge for Pedestrians and Cyclists, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 4. KARMAZÍNOVÁ, M., Timber beams with external strengthening based on CFRP and GFRP composites, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, Taylor & Francis Group, London, London, 2013
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Glass-Fibre-Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 7. KARMAZÍNOVÁ, M., Concrete Reinforced by Glass-Fibre Mesh and Their Efficient Usage in Plated Façade Components Stiffened by Rib, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VÍTEK, L., Diagnostics of existing steel roof structures of sport stadiums, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction, ISBN 981-07-5354-3, Research Publishing Services, Singapore, Singapore, 2013
 9. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load-carrying civil constructions, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction, ISBN 981-07-5354-3, Research Publishing Services, Singapore, 2013
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro-cement panels, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2013
 11. KARMAZÍNOVÁ, M., Steel-to-concrete anchorage system reliability verified based on failure probability evaluated using test results, článek v INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ISSN 1998-0140, North Atlantic University Union, U.S.A., 2013
 12. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimental Verification and Design of glass-FRP composite grids, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, TRans Tech Publications, Zurich, Switzerland, Zurich, 2013
 13. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M., Evaluation of Strength Characteristics of Fibre-Cement Slab Material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013

2012

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Zurich, 2012
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., Actual behaviour of composite externally CFRP-reinforced timber beams – stress analysis, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2012
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2012
 4. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M., Effectiveness of high-strength concrete when used in circular steel tubes filled with concrete, příspěvek na konferenci Recent Advances in Engineering, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 5. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., On the problems of actual behaviour and load-carrying capacity of steel anchor bolts subjected to repeated tension loading, příspěvek na konferenci Recent Advances in Engineering – Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, France, 2012
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Loading Tests of Thin-Walled Ferro-Cement Panels for Horizontal Slab Structures, příspěvek na konferenci Recente Advances in Engineering, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 7. KARMAZÍNOVÁ, M., Steel-concrete composite columns composed of high-strength materials – experimental analysis of buckling resistance, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials, ISBN 978-0-415-64342-9, CRC Press, Taylor and Francis Group, BALKEMA, Hong Kong, 2012
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Structural glass in metal load-carrying systems of building constructions, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials, ISBN 978-0-415-64342-9, CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, Hong Kong, 2012
 9. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti-Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publication, Zurich, Switzerland, 2012
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load-Carrying Structure of Historical Building Construction, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2012
 11. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, World Academy of Science, Engineering and Technology, U.S.A, 2012
 12. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, World Academy of Science, Engineering and Technology, U.S.A, 2012
 13. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Actual behaviour and objective load-carrying capacity of tension steel expansion anchors to concrete, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Žilina, Slovakia, 2012
 14. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., On problems of torsion analysis of steel members, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Podbanské, 2012
 15. KARMAZÍNOVÁ, M., Design resistance of steel expansion anchors under shear loading derived using methods of design assisted by testing, příspěvek na konferenci Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 16. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Verification of steel-to-concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results, příspěvek na konferenci Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 17. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 18. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M., Behaviour of the tubular columns filled by concrete subjected to buckling compression, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Podbanské, 2012
 19. KARMAZÍNOVÁ, M., Theoretical Analysis and Experimental Verification of Moment Resistance of Steel and Timber Beams Strengthened by External CFRP Composites, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., elektronické vydání: http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2829, 2012
 20. KARMAZÍNOVÁ, M., Analysis of the Actual Behaviour, Stress and Moment Capacity of Composite Beams Composed of Steel and Glass-Fibre-Concrete, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., elektronické vydání: http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2829, 2012
 21. KARMAZÍNOVÁ, M., Actual stresses in CFRP-reinforced composite timber beams, příspěvek na konferenci Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-110-4, WSEAS Press, Kos, Greece, 2012
 22. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability, příspěvek na konferenci Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences, ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-110-4, WSEAS Press, Kos, Greece, 2012
 23. KARMAZÍNOVÁ, M., Steel beams strengthened by externally bonded CFRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 981-07-2615-5, Research Publishing Services, Singapore, 2012
 24. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre-Reinforced Concrete Slab, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 981-07-2615-5, Research Publishing services. Singapore, Singapore, 2012
 25. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour, příspěvek na konferenci Advances in Steel Structures, ISBN 978-7-5641-3400-6, Southeast University Press: Nanjing, 2012
 26. KARMAZÍNOVÁ, M., Design assisted by testing – a powerful tool for the evaluation of material properties and design resistances from test results, článek v INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ISSN 1998-0140, North Atlantic University Union, U.S.A., elektronické vydání: http://www.naun.org/journals/m3as/, 2012
 27. KARMAZÍNOVÁ, M., Buckling resistance of steel and high-strength-concrete circular columns, příspěvek na konferenci Advances in Steel Structures, ISBN 978-7-5641-3400-6, Southeast University Press: Nanjing, Nanjing, 2012
 28. KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P., Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012
 29. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P., Buckling resistance of steel tubular columns filled by high-strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012
 30. NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P., Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge. U.K., 2012
 31. KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P., Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre-concrete slab, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012

2011

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; FRANK, M., Definovaná únosnost vláknocementových desek - technologie, zkoušky, tabulky, grafy., spec. publikace, ISBN 978-80-87397-09-1, VUSTAH - T.D.V. - Dilhof, Brno, 2011
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; MELCHER, J., Methods based on the approach of the design assisted by testing applied to the determination of material properties, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science, ISBN 978-1-61804-055-8, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science, ISBN 978-1-61804-055-8, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; KVOČÁK, V., Steel-concrete composite members using high-strength materials in building constructions – structural design, actual behaviour, application, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd European Conference on Civil Engineering, ISBN 978-1-61804-057-2, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 5. PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Analysis and idealization of strain mechanism of end-plate connections, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science, ISBN 978-1-61804-055-8, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M.; SIMON, P.; SUPERATA, F., Experimentální ověřování napjatosti a přetvoření ocelové konstrukce mostního provizoria, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 49. celostátní konference OK Hustopeče 2011, ISBN 978-80-02-02332-6, Český svaz vědeckotechnických společností, Hustopeče, 2011
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Design assisted by testing applied to the determination of the design resistance of steel-concrete composite columns, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering "Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science", ISBN 978-1-61804-046-6, WSEAS Press, Catania, 2011
 8. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M., Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce, příspěvek na konferenci Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou, ISBN 978-80-227-3583-4, SvF STU v Bratislave, Bratislava, 2011
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M.; SIMON, P.; SUPERATA, F., Zatěžovací zkoušky ocelového mostního provizoria "ŽBM 30", příspěvek na konferenci Konference "Zkoušení a jakost ve stavebnictví" - Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 10. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M., High-performance concrete-filled steel tubes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS 2011, Budapest, 2011
 11. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Confrontation of resulting reliability of the Code Criteria based on Allowable Stress and Limit State Design Concepts., příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2011, ISBN 978-92-9147-103-4, European Convention for Constructional Steelwork, Budapest, Hungary, 2011
 12. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials, příspěvek na konferenci Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary), ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Budapest, 2011
 13. NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Strengthening steel and timber beams using external bonded carbon - fibre reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS, Maďarsko, 2011
 14. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Steel-concrete composite structural members using high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures", ISBN 978-981-08-9247-0, Research Publishing Services: Singapore, Singapore, 2011
 15. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Buckling of Steel Beams with Web Holes in Terms of Ultimate Strength Concept vs Defined Limit Displacement Concept, příspěvek na konferenci Proceedings of 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures, ISBN 978-981-08-9247-0, Research Publishing, Singapore, 2011
 16. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J., Fibre-reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams, , University of Porto, Porto, 2011
 17. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Analysis of the resistance of steel-concrete composite members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Steel, Space and Composite Structures, ISBN 978-981-08-8815-2, CI-PREMIER PTE LTD: Singapore, Singapore, 2011
 18. PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Analysis and idealization of actual behaviour of header plate connections, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Metal Structures „Progress in Steel and Composite Structures“, ISBN 978-83-7125-202-0, DWE, Wrocław, 2011

2010

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Dovolená namáhání a mezní stavy - srovnání z hlediska výsledné spolehlivosti návrhu nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-970171-5-6, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2010
 2. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Brněnská škola stability inspirovaná pražskou školou., příspěvek na konferenci Stabilita konstrukcí - závažný faktor inženýrského stavitelství., ISBN 978-80-01-04632-6, ČVUT Praha, Praha, 2010
 3. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-970171-5-6, Žilina, 2010
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Buckling resistance of steel-concrete columns composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures "SDSS'Rio 2010", ISBN 978-85-285-0137-7, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010
 5. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Lateral Buckling of Steel SIGMA-cross-section Beams with Web Holes, příspěvek na konferenci SDSS Rio 2010 - International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures., ISBN 978-85-285-0137-7, Federal University of Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2010
 6. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Pevnostní charakteristiky materiálu vláknocementových stavebních dílců a verifikace vlivu zahřívání a skrápění na jejich působení., příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky., ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2010
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Buckling of steel and steel-concrete compression members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2010
 8. KARMAZÍNOVÁ, M., Structural members design resistance based on the methods using the design assisted by testing philosophy, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU - Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2010
 9. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Stability Problems of Steel-Concrete Members Composed of High Strength Materials, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, 2010
 10. PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Some problems of actual behaviour of header plate connections in steel structures, článek v International scientic conference VSU, ISSN 1314-071X, VSU, Sofia, 2010

2009

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification, článek v Advanced Steel Construction - an International Journal, ISSN 1816-112X, HongKong Institute of Steel Construction, Hong Kong, 2009
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Rodinné domy s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů - poznatky a zkušenosti z realizace, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov XXXV. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-553-0283-6, Technická univerzita Košice, Košice, 2009
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Efektivní využití progresivních materiálů v nosných konstrukcích staveb, příspěvek na konferenci Sborník konference "Integrated Design of Advanced Structures IDEAS 09", ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 4. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Sensitivity Analysis of Composite Steel-and-concrete Compression Members with high Strength Concrete, příspěvek na konferenci Stability of Structures XIIth Symposium, ISBN 83-914019-6-0, Zakopane, Polsko, 2009
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimentální výzkum jako podklad pro navrhování nosných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník Konference "Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009" konané v Brně, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 6. ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, ISBN 978-80-7204-635-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P., Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, Ostrava, 2009
 8. KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 978-981-08-3068-7, 2009
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; RÖDER, V., Load-carrying capacity of steel-concrete compression members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Steel-Concrete Composite and Hybrid Structures "ASCCS 2009" held in Leeds, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Fastening of steel structural members to concrete using post-installed mechanical fasteners, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Steel-Concrete Composite and Hybrid Structures "ASCCS 2009" held in Leeds, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009
 11. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Possibilities of application of glass-fibre-concrete in composite steel-concrete beams, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures "FRPRCS-9" held in Sydney, ISBN 978-0-9806755-0-4, University of Adelaide, Adelaide, 2009
 12. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Application of Sensitivity Analysis to Stability Problems of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci CMM-2009 - Computer Methods in Mechanics, ISBN 978-83-7481-245-0, Zelená Hora, Polsko, 2009
 13. RÖDER, V.; KARMAZÍNOVÁ, M., Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2009
 14. KARMAZÍNOVÁ, M., Problémy únosnosti ocelových rozpěrných kotev do betonu namáhaných smykem, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, Ostrava, 2009
 15. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Význam experimentů pro spolehlivý a efektivní konstrukční návrh, příspěvek na konferenci Sborník XII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 110. výročí založení FAST v Brně konané v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 16. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Problems of code design concepts ensuring the reliability and efficiency of structures, příspěvek na konferenci IABSE Reports, vol. 96, IABSE Symposium Bangkok "SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE - Environment Friendly, Safe and Resource Efficient", ISBN 978-3-85748-121-5, The Thai Group of IABSE, Bangkok, 2009
 17. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, článek v Advanced Steel Construction - an International Journal, ISSN 1816-112X, The Hong Kong Institute of Steel Construction, Hong Kong, 2009
 18. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Zkušební metoda zatěžování vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník XII. Mezinárodní vědecké konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 19. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problému hodnoty dílčího součinitele spolehlivosti materiálu, příspěvek na konferenci Sborník 22. české a slovenské konference "OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 20. PILGR, M.; ŠMAK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Poznatky z experimentálního zkoumání chování styčníků s čelní deskou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 22. české a slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 21. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J., Experimental verification of behaviour of composite steel and glass-fibre-concrete beams, příspěvek na konferenci Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009

2008

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M.; BARNAT, J., K únosnosti ocelových rozpěrných kotev namáhaných smykem, příspěvek na konferenci Sborník "70. roků SvF STU Bratislava", SvF STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POZDÍŠEK, J., K aplikaci metodiky navrhování na základě zkoušek, příspěvek na konferenci Sborník Medzinárodnej konferencie "70. rokov SvF STU Bratislava", ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; BAJER, M.; PILGR, M.; HRADIL, P.; BARNAT, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Aktuální vědecko-výzkumné aktivity Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo 34. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničniou účasťou, ISBN 978-80-227-2950-5, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., To applications of methods of design assisted by testing, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008 held in Graz, ECCS, Belgium, 2008
 6. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M., The experimental determination of bearing capacity of steel expansion anchors on concrete under cyclic tensile loading, příspěvek na konferenci PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2008, ISBN 978-954-331-020-3, VSU Sofia, Sofia, 2008
 7. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FAJKUS, M.; ROZLÍVKA, L.; PUKLICKÝ, L., Statistical evaluation of material characteristics and their influence on design strength of structural steels of S355, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008, Graz, 2008
 8. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Pevnostní a přetvárné charakteristiky strukturálního tmelu v nosných spojích dílců z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník "Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU", ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, 2008

2007

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Informace o periodických ocelářských konferencích v zahraničí, příspěvek na konferenci Sborník 45. celostátní konference OK "Hustopeče 2007", ISBN 978-80-02-01959-6, ČSVTS, Hustopeče, 2007
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Actual Behaviour and Load-carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures, ISBN 978-981-05-9366-7, Research Publishing Services - Singapore, Singapore, 2007
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků česko-slovenské konsference Experiment 07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM Brno, Brno, 2007
 4. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; PRŮŠA, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P., Hodnoty parametrů betonu z lomových zkoušek pro numerickou simulaci chování kotevních bloků, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 5. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J., K problematice experimentální verifikace fyzikálně-mechanických charakteristik nosných prvků a dílců, příspěvek na konferenci Sborník Česko-Slovenské konference EXPERIMENT ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, Brno, 2007
 6. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J., Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post-Installled Anchors to Concrete, příspěvek na konferenci Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-89821-807-8, ibidem-Verlag Stuttgart 2007, Stuttgart, 2007
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Behaviour of expansion anchors to concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete, IBIDEM-VERLAG, Stuttgart, 2007
 8. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z., Load-carrying Capacity of post-installed steel anchors to concrete subjected to shear, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07, ISBN 0-415-45141-8, University of Manchester, Manchester, 2007
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07, ISBN 978-0-9556254-0-4, Oxford Brookes University, Oxford, 2007
 10. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; PILGR, M., Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 978-80-8073-802-0, TU, Košice, 2007
 11. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Expertizní činnost a experimentální ověřování nosných konstrukcí - ilustrativní příklady, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Hustopeče, 2007
 12. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů, příspěvek na konferenci Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-7204-499-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Hustopeče, 2007
 13. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FILIP, M., On design and experimental verification of actual behaviour of selected all-FRP structural components for civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of the Asia-Pacific Conference on FRP in Structures - APFIS 2007, ISBN 978-962-8014-14-9, The University of Hong Kong / Int. Institute for FRP in Construction, Hong Kong, 2007
 14. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; LEDERER, V., The influence of physical effects on behaviour of structural components made of fibre-glass concrete, příspěvek na konferenci Proc. of International Conference of Research Institute of Building Materials, ISBN 978-80-239-9347-9, Res. Inst. of Building Materials, JSC, 2007
 15. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Verification and transparency of the reliability level resulting from the specified criteria for steel member design, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures, ISBN 978-981-05-9366-7, Research Publishing, Singapore, 2007
 16. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Statistical and sensitivity analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference "Steel and Aluminium Structures ICSAS '07", ISBN 978-0-9556254-0-4, Oxford Brookes University, Oxford, 2007
 17. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., The design and experimental verification of actual behaviour of the structural glass in roofing and facade systems, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Millpress, Rotterdam, 2007
 18. MELCHER, J.; KALA, Z.; ROZLÍVKA, L.; KARMAZÍNOVÁ, M., Současné metody analýzy spolehlivosti ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z XXXIII. Aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-969161-5-3, SSOK, Bratislava, 2007

2006

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., K metodice navrhování na základě zkoušek z hlediska dosažené úrovně spolehlivosti, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí "Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006" konané v Brně, ISBN 80-214-3251-9, VEDA Brno, Brno, 2006
 2. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J., Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu, příspěvek na konferenci Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings, ISBN 80-227-2471-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Fastening systems load-carrying capacity based on the reliability approach applied for the test results evaluation, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 954-331-003-3, VSU Sofia, Sofia, 2006
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., K problémům působení ocelových kotevních prvků v betonu při opakovaném namáhání, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z I. konference s mezinárodní účastí "Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006" konané v Brně, ISBN 80-214-3164-4, VEDA Brno, Brno, 2006
 5. POZDÍŠEK, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problému návrhu spřažené ocelobetonové stropní desky, příspěvek na konferenci Seminár mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR, ISBN 80-227-2359-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave Katedra kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty, Kočovce, 2006
 6. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Steel space roofing and building structures: From monitoring long exercised systems to new projects, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Int. Conference on Steel, Space and Composite Structures "ISSCS 2006" held in Kuala Lumpur, ISBN 981-05-5559-8, Kuala Lumpur, 2006
 7. KARMAZÍNOVÁ, M., Některé závěry z experimentální analýzy ocelových rozpěrných kotev namáhaných smykem, příspěvek na konferenci Sborník česko-slovenské konference Ocel'ové konštrukcie a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, Bratislava, 2006
 8. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelových nevyztužených plechů průmyslových podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků VIII. konference ocelových konstrukcí 2006, ISBN 80-86604-25-X, Čeladná, 2006
 9. KARMAZÍNOVÁ, M., Kovové mosty I, , VUT, Brno, 2006
 10. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální ověřování sklovláknobetonových prvků fasádních obkladů, příspěvek na konferenci Sborník X. konference VUSTAH Brno "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" konané v Telči, 2006, ISBN 80-239-7146-8, 2006

2005

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce media, s.r.o., Ostrava, 2005
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., Resistance of the fastening to concrete under repeated loading, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference Eurosteel 2005, ISBN 3-86130-812-6, Druck und Verlagshaus Mainz Gmbh Aachen, Maastricht, 2005
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem, příspěvek na konferenci Sborník konference VUSTAH 2005, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH Brno, Telč, 2005
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Steel expansion anchors to concrete under shear loading, příspěvek na konferenci Sborník Mezinárodní konference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, VSU Sofia, Sofia, 2005
 5. MELCHER, J., ŠKALOUD, M., KARMAZÍNOVÁ, M., Experiment - a powerful tool applied in the solution of two important problems of the limit states of structures, příspěvek na konferenci AESE 2005, ISBN 4-901887-18-1, Nagoya University, Nagoya, 2005
 6. ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures, příspěvek na konferenci ICASS 05, ISBN 0-08-044637-X, Elsevier Ltd., Kidlington, Oxford, UK, 2005
 7. MELCHER, Jindřich; KARMAZÍNOVÁ, Marcela, The experimental verification of actual behaviour of the glass roofing structure under uniform loading, příspěvek na konferenci Eurosteel 2005, ISBN 3-86130-812-6, Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, Maastricht, The Netherlands, 2005
 8. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Steel Expansion Anchors To Concrete Under Shear Loading, příspěvek na konferenci Dokladi - Naučna konferencija s meždunarodno učastije VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, VSU, Sofia, 2005
 9. MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K., Prvky kovových konstrukcí, , VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M., Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, MISE Ostrava, Ostrava, 2004
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M.; SÝKORA, K.; PILGR, M.; VESELKA, M., Konstrukce a dopravní stavby, , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., SborníkČesko-slovenské konference EXPERIMENT 04, , ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Berno, 2004
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Navrhování na základě testů - stanovení odolnosti s využitím výsledků experimentů, příspěvek na konferenci Sborník EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 5. FRANC, D.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J., Experimentální ověření skutečného působení ocelových rozpěrných kotev do betonu při opakovaném zatížení tahovou silou, příspěvek na konferenci Sborník EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, A., Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu, příspěvek na konferenci Sborník EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POKORNÝ, R.; ŠTRBA, M., Materiálové parametry sklovláknobetonu, příspěvek na konferenci Sborník konference VUSTAH 2004, VUSTAH Brno, Telč, 2004
 8. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELKA, M., Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství, Brno, Česká Republika, 2004, 2004
 9. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Konstrukční sklo v systémech zastřešení budov, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 2. mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Brno, 2004
 10. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The analysis of composite steel-and-concrete compression members with high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Long Beach, ISBN 1-879749-71-8, University of Missouri Rolla / SSRC, Long Beach, 2004
 11. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník a CD-ROM z VIII. konference "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" pořádané v Telči, ISBN 80-239-2635-7, VÚSTAH Brno, Telč, 2004
 12. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální výzkum na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně - od historie k současnosti, příspěvek na konferenci Sborník česko-slovenské konference "EXPERIMENT 04", ISBN 80-7204-354-4, VUT v Brně, Brno, 2004

2003

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., Únosnost ocelových kotev v betonu nízké pevnosti, příspěvek na konferenci Sborník Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-01-02747-3, ČVUT Praha, Praha, 2003
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 33. mezinárodní konference „Defektoskopie 2003“ konané v Ostravě, ISBN 80-214-2475-3, ČNDT, Ostrava, 2003
 3. LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; MELCHER, J.; KRÁTKÝ, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VYMAZAL, T.; BÍLEK, V., Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003
 4. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P., Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců, příspěvek na konferenci Sborník VII. konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2003“ konané v Telči, ISBN 80-239-1009-4, VUSTAH, Brno, 2003
 5. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The analysis of composite steel-and-concrete compression members with high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held Long Beach, ISBN 1-879749-71-8, University of Missouri Rolla / SSRC, Rolla, 2003
 6. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P., Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců, příspěvek na konferenci Sborník VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči, ISBN 80-239-1009-4, VÚSTAH, Brno, 2003
 7. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální ověřování únosnosti tlačených ocelových prutů vyplněných betonem vysoké pevnosti, příspěvek na konferenci Sborník 20. česko-slovenské konference Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-01-02747-3, ČVUT, Praha, 2003
 8. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice ověřování pevnostních a deformačních charakteristik konstrukcí prostřednictvím experimentů, příspěvek na konferenci Sborník ze 41. celostátní konference OK Hustopeče 2003, ISBN 80-02-01596-7, Mostárna, Hustopeče, 2003
 9. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., ŠMAK, M., Zastřešení velkých rozpětí - tradice a perspektivy vycházející z brněnské školy ocelových prostorových prutových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník Mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2328-5, VUT, Brno, 2003
 10. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 33. mezinárodní konference "Defektoskopie 2003" konané v Ostravě, ISBN 80-214-2475-3, ČNDT, Ostrava, 2003

2002

 1. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., KNĚZEK, J., Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", VÚSTAH, Brno, Česká republika, 2002
 2. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The Analysis And Behaviour Of Compression Steel Members Filled By High Strength Concrete, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2002
 3. KARMAZÍNOVÁ, M., K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 80-7099-814-8, Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, Tulip reklama, Hroncová 5, Košice, 2002

2001

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice kotvení pomocí dodatečně osazovaných kotevních prvků, článek v , 2001
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice kotvení pomocí dodatečně osazovaných kotevních prvků, článek v Ocelové konstrukce, ISSN 1212-7388, 2001

2000

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., Mezní únosnost a zatěžovací zkoušky plovoucích podlah, příspěvek na konferenci Údržba, rekonstrukce a modernizace staveb, Vojenská akademie Brno, Brno, 2000

1999

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., K problému únosnosti ocelových expanzních kotev, příspěvek na konferenci XI. mezinárodní vědecká konference, sekce Nosné konstrukce s, ISBN 80-214-1437-5, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Brno, 1999
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., K problému únosnosti ocelových expanzních kotev, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference ke 100. výročí založení Vysoké školy technické v Brně, ISBN 80-214-1437-5, VUT Brno, CERM, Brno, 1999
 3. KARMAZÍNOVÁ, M., Zatěžovací zkoušky ocelových expanzních kotev, příspěvek na konferenci Ocelové a dřevěné konstrukce, ISBN 80-02-01309-3, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, Brno, 1999
 4. KARMAZÍNOVÁ, M., Zatěžovací zkoušky expanzních kotev, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře „Ocelové a dřevěné konstrukce Brno 1999“, ISBN 80-02-01309-3, VUT - Fakulta stavební, Brno, 1999

1997

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., Studie únosnosti ocelových expanzních kotev vrtaných do betonu, příspěvek na konferenci Sborník 18. česko-slovenské mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 1997, ISBN 80-02-01166-X, CENTA, ltd., Brno, 1997

1994

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., Some problems of fastening of steel elements to concrete members, příspěvek na konferenci Proceedings of 4-th ASCCS International Conference Steel-Concrete Composite Structures, EXPERTCENTRUM, Bratislava, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný