English

doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. – seznam publikací

2008

  1. NOVOTNÁ, H.; RYBIČKA, J., Výuka informatiky na FAST VUT, příspěvek na konferenci Informatika XXI/2008, ISBN 978-80-7302-151-1, Konvoj s.r.o., Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný