English

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Risk based approarch at the dam safety assessment during its reconstruction, příspěvek na konferenci 26th World Congress ICOLD 2018 86th Annual Meeting, Symposium Hydro Engineering 2-3.july 2018, Vienna, Austria, ISBN 978-3-85125-613-0, Verlag der Technischen Universitaet Graz, Graz, 2018
 2. PETRULA, L.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Evaluation of groundwater contamination in former military airport area, článek v GRADEVINAR, ISSN 0350-2465, Croatian Association of Civil Engineers, Zagreb, Croatia, 2018

2017

 1. ŘÍHA, J., Možnosti použití metody dílčích součinitelů ve vodním hospodářství, příspěvek na konferenci Vodní toky 2017, ISBN 978-80-7458-101-4, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Kostelec nad Černými Lesy, 2017
 2. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů , příspěvek na konferenci , 2017
 3. ALHASAN, Z.; MIČA, L.; ŘÍHA, J., Comments on the influence of stress state on internal erosion, příspěvek na konferenci Budowle piętrzące eksploatacja i monitoring, ISBN 978-83-64979-23-1, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Warszawa, 2017
 4. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Dam safety assessment during, příspěvek na konferenci XVII. Miedzynarodova Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Budowle pietrzace eksploatacja i monitoring, ISBN 978-83-64979-23-1, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Warszawa, 2017
 5. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Longitudinal dispersion in an open channel determined from a tracer study, článek v ENVIRON EARTH SCI, ISSN 1866-6280, Springer International Publishing AG, Springer International Publishing AG Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland, 2017
 6. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., GROUNDWATER CONDITIONS IN THE CITY OF KYJOV AFTER TERMINATING PUMPING FROM LOCAL MINES, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Bratislava, 2017
 7. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Assessing stream water quality influenced by storm overflows from sewers, článek v Pollack Periodica, ISSN 1788-1994, Akadémiai Kiadó, H-1117 Budapest, Prielle K. u. 21-35, Hungary, 2017
 8. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J., Reliability indicators for small hydro plants, článek v The International Journal of HydroPower & Dams, ISSN 1352-2523, Hydropower & Dams, Aqua~Media International Ltd , Wallington. Surrey, SM6 6AN, UNITED KINGDOM., 2017
 9. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Practical consequences of dam safety re-assessment in the Czech Republic, článek v The International Journal of HydroPower & Dams, ISSN 1352-2523, Hydropower & Dams, Aqua~Media International Ltd , Wallington. Surrey, SM6 6AN, UNITED KINGDOM. , 2017
 10. ŘÍHA, J.; HALA, M., Assessment of global stability of soils with respect to internal erosion, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 11. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Evaluation of dam safety during floods, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 12. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J., Determination of limit values for safety assessment of embankment dam, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 13. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017
 14. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Stormwater Infiltration Facilities-Philosophy, Design., článek v International Journal of Water Resources and Arid Environments, ISSN 2079-7079, PSIPW Prince Sultan Institute for Environmental, Water & Desert Research, King Saud University Riyadh Kingdom Of Saudi Arabia , 2017
 15. VRUBEL, J.; ŘÍHA, J., Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University Press, Brno, 2017

2016

 1. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant , článek v International Journal of Scientific and Research Publications, ISSN 2250-3153, IJSRP, International Journal of Scientific and Research Publications, Gurgaon, India, 2016
 2. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Stormwater Infeltration Facilities-Phylosophy, Design, příspěvek na konferenci 7th International Conference on Water Resources and Arid Environments 2016, ISBN nemá, 2016
 3. HALA, M.; ŘÍHA, J., Nebezpečí filtračních deformací u staveb na vodních tocích, příspěvek na konferenci Vodní toky 2016, ISBN 978-80-7458-091-8, Lesnické práce s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 2016
 4. HALA, M.; ŘÍHA, J., Mezní stavy porušení zemin filtračními deformacemi, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol. s r.o., Čkyně, CZ, 2016
 5. ŘÍHA, J., Hodnocení dopadů povodní na kulturní krajinu, článek v Životné prostredie, ISSN 0044-4863, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied , Bratislava, SK, 2016
 6. ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., The probabilistics solution of dike breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, ISBN 978-1-138-02977-4, IAHR, Liege, Belgium, 2016
 7. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., The impact of stormwater overflows on stream water quality, příspěvek na konferenci Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, ISBN 978-1-138-02977-4, IAHR, Liege, Belgium, 2016
 8. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, s r.o., Čkyně, 2016
 9. ŘÍHA, J.; SATRAPA, L.; ZUKAL, M., 84. výročí zasedání Mezinárodní přehradní komise v Johannesburgu 2016, , Vodní hospodářství, s r.o. , Čkyně, 2016
 10. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2, ISBN 978-80-01-05970-8, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 11. ŘÍHA, J.; SATRAPA, L.; ŠPANO, M., Otázka 98 - Sypané hráze a hráze odkališť z 25. kongresu ICOLD 2015, , ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 12. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou dílčích součinitelů, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 1., ISBN 978-80-01-05969-2, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 13. VRUBEL, J.; ŘÍHA, J., Hodnocení doporučených sklonů malých sypaných hrází ve smyslu ČSN 75 2410 ve vazbě na pohyb hladiny v nádrži, příspěvek na konferenci XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2., ISBN 978-80-01-05970-8, ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., Ostrava, 2016
 14. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments, článek v ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, ISSN 1567-7419, SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS, 2016
 15. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Evalution of dam safety using limit states, příspěvek na konferenci 84 th ICOLD ANNUAL MEETING, International Symposium Proceedings of the International Symposium on "Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries", ISBN 978-0-620-71042-8, South African National Commitee on Large Dams (SANCOLD), Johannesburg, South Africa, 2016
 16. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Hydraulic design of storm water infiltration facility including uncertainties, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerziat v Brně, Brno, CZ, 2016
 17. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; DUCHAN, D., Odborná zpráva - Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2016
 18. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Investigation on the temperature of the asphalt-concrete facing of embankment dams, článek v International Journal of Pavement Research and Technology, ISSN 1997-1400, Chinese Society of Pavement Engineering. Production and hosting by Elsevier B.V., Tchaiwan, 2016

2015

 1. ŘÍHA, J., Vliv opatření na ochranu před povodněmi na režim podzemních vod., příspěvek na konferenci Vodní toky 2015, ISBN 978-80-7458-074-1, VRV a.s., Hradec Králové, 2015
 2. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., The results of a survey of the temperature of the asphaltconcrete facing of embankment dams, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Waszawa, PL, 2015
 3. ALHASAN, Z.; HALA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Discussion on the critical hydraulic gradient for uniform homogeneous glass beads, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Warszawa, PL, 2015
 4. ŘÍHA, J.; VRUBEL, J., Evaluation of the stability of slopes of dams of small water reservoirs in relation to the requirements of CSN 75 2410, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Waszawa, PL, 2015
 5. DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., Considering Uncertainties in Design of Stormwater Infiltration Facility, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 6. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Seepage Problems at Areas Protected against Floods, příspěvek na konferenci 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE) , ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 7. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Bánská Bystrica, Bánska Bystrica, SR, 2015
 8. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Study of Dam-break Due to Overtopping of Four Small Dams in the Czech Republic, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, Czech Republic, 2015
 9. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Failures and durability analysis of a small hydro power plant, příspěvek na konferenci ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´15, ISBN nemá, ICOLD, Stavanger, NK, 2015
 10. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Průzkum teploty asfaltobetonového pláště sypané hráze, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, CZ, 2015
 11. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, 2015
 12. ŘÍHA, J., The conflicts in flood routing through the recreational reservoir Hostivař in Prague, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Brno, 2015
 13. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Zohlednění nejistot při návrhu zařízení pro vsakování dešťových vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015
 14. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2015
 15. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Pressure conditions in the hole erosion test, článek v Canadian Geotechnical Journal, ISSN 1208-6010, Canadian Science Publishing, Ottawa, Canada, 2015

2014

 1. ŘÍHA, J., Průběh povodně v červnu 2013 na vodním díle Hostivař, příspěvek na konferenci Vodní toky 2014, ISBN 978-80-7458-062-8, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Hradec Králové, 2014
 2. ALHASAN, Z.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Kritičeskij gidravličeskij gradient jedinoabraznych adnarodnych stěklannych granul, , Vedeneev All-Russian Research Institute for Hydroengineering (VNIIG), Sankt-Peterburg, Russia, 2014
 3. ŘÍHA, J., Vaprosy bezopasnosti plotin v Češskoj respublike, , VNIIG, Sankt-Peterburg, 2014
 4. ŘÍHA, J.; SEDLÁČEK, M.; SMRŽ, P.; VESELÝ, R.; ŽATECKÝ, S., Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu technickobezpečnostního dohledu, , ISBN 978-80-7212-600-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures. Czech Republic., 2014
 5. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Discharge Coefficient of Trapezoidal Broad-Crested Side Weir for Low Approach Froude Numbers, článek v JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, ISSN 0733-9429, ASCE, Reston, Virginia,USA, 2014
 6. BRÁZDOVÁ, M.; ŘÍHA, J., A simple model for the estimation of the number of fatalities due to floods in central Europe, článek v Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, Copernicus Publications, Natural Hazards and Earth System Sciences, Francouzská republika, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2014
 7. BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; WOLF, V.; SCHERES, B.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; SCHUTTRUMPF, H.; TROCH, P.; VAN DER MEER, J., Wave run-up and wave overtopping under very oblique wave attack (cornerdike-project), příspěvek na konferenci Proceedings of the HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisbon, July 2014, ISBN nemá, Deltares | Delft Hydraulics , Delft, 2014
 8. JULÍNEK, T.; PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; ŽOUŽELA, M., Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství. spol. s r.o., Čkyně, CZ, 2014
 9. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M., Model porušení asfaltobetonového těsnění, příspěvek na konferenci XXXIV. Priehradné dni 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Košice, SR, 2014
 10. VRUBEL, J.; ŘÍHA, J., KONCEPCE MODELU VRSTVENÍ SYPANÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE V PROSTŘENÍ PROGRAMU PLAXIS 2D, příspěvek na konferenci XXXIV. Priehradné dni 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Košice, 2014
 11. VRUBEL, J.; ŘÍHA, J., KONCEPCE MODELU VRSTVENÍ SYPANÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE V PROSTŘENÍ PROGRAMU PLAXIS 2D, příspěvek na konferenci XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice, SR, 2014
 12. ADAM, K.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., MODEL PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉHO TĚSNĚNÍ, příspěvek na konferenci XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice, SR, 2014

2013

 1. ŘÍHA, J.; PAŘENICA, J., Možnosti použití plněných tkaninových vaků při ochraně před povodněmi, příspěvek na konferenci Vodní toky 2013, ISBN 978-80-7458-048-2, Lesnické práce s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic, 2013
 2. ŘÍHA, J., Safety problems of small embankment dams in the Czech Republic, článek v Acta hydrotechnica, ISSN 1581-0267, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 2013
 3. ŘÍHA, J., Poruchy hrází a problematika stanovení území ohroženého zvláštní povodní, příspěvek na konferenci Vodní toky 2013, ISBN 978-80-7458-048-2, Lesnická práce, s r.o., Kostelec nad Černými lesy, Czech republic, 2013
 4. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A., Otázky porušení nesoudržných zemin vnitřní erozí při vzestupném proudění, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství,spol. s r.o.,, Čkyně, Czech Republic, 2013
 5. ŘÍHA, J., Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Moravy a v oblasti Dyje, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, Czech Republic, 2013
 6. ŘÍHA, J., Safety problems of small embankment dams in the Czech republic, , ISBN 978-961-90207-9-1, SLOCOLD, Ljubljana, Slovenia, 2013
 7. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., SCOUR RESISTANCE OF DIKE MATERIALS AT DOWNSTREAM SLOPE DURING OVERTOPPING, příspěvek na konferenci Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Book of abstracts, ISBN 978-80-227-4002-9, STU Bratislava, SK, Bratislava, 2013
 8. ADAM, K.; ŘÍHA, J., THE NUMERICAL ANALYSIS OF FREEZING OF FOUNDATION JOINT OF THE TERLICKO DAM SPILLWAY, příspěvek na konferenci Thirteenth International Symposium on Water management and hydraulic engineering 2013, ISBN 978-80-227-4003-6, STU Bratislava, SK, Bratislava, 2013
 9. VRUBEL, J.; ŘÍHA, J., The comparison of filter criteria proposed by different authors, , ISBN 978-80-227-4002-9, STU Bratislava, SK, Bratislava, 2013
 10. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Mathematical model of dike failure due to overtopping at the river Dyje at Breclav, příspěvek na konferenci Zapory - bezpieczenstwo i kierunki rozwoju, ISBN 978-83-61102-81-6, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013, Polsko, Jastrzębia Góra, Polsko, 2013
 11. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., The Extent of Quantities for the Safety Assessment of Concrete Dams Determined Using Limit State Condition, příspěvek na konferenci Zapory - bezpieczeństwo i kierunki rozwoju, ISBN 978-83-61102-81-6, Jastrzebia Góra, PL, 2013
 12. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Matematické modelování porušení ochranné hráze na Dyji v Břeclavi v důsledku přelití, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, Česká Republika, 2013
 13. ŠPANO, M.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Lessons Learned in the Safety Assessment of Small Embankment Dams, , ITCOLD, Roma, 2013
 14. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Determination of Limit Values for the Safety Assessment of Concrete Dams Based on Limit States, , ITCOLD, Roma, IT, 2013
 15. ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Určení rozsahu veličin sledovaných v rámci TBD u tížných betonových hrází s využitím mezních stavů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, Praha, 2013

2012

 1. ŘÍHA, J., Hodnocení průsakového režimu v linii protipovodňových prvků ve Veselí nad Lužnicí, příspěvek na konferenci Vodní toky 2012 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-7458-029-1, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Povodňové ohrožení z pohledu účinků podzemních vod, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST VUT, Praha, 2012
 3. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., THE INFLUENCE OF CURRENT ON THE HEIGHT OF WIND WAVE RUN-UP. A comparison of experimental results with the Czech National Standard, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Česká republika, 2012
 4. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Využití statistických metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Česká republika, 2012
 5. BRADÁČ, V.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Zkušenosti z posuzování bezpečnosti malých vodních nádrží, , ISBN nemá, Povodí Labe, Český přehradní výbor, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, 2012
 6. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; GLAC, F., The Proposal of the Technique for the Repair of Defects in Waterstops at Concrete Gravity Dam, , ICOLD, Kyoto, Japan, 2012
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology SAS,Institute of Hydrodynamics AS CR, v. v. i., Bratislava, 2012
 8. ŘÍHA, J.; MALÁ, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; ADAM, K., Strategická průmyslová zóna Holešov. Analýza vodohospodářských rizik., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, CZ, 2012
 9. ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M., Faktory ovlivňující ztráty na životech lidí při povodni, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, Praha, 2012
 10. GLAC, F.; ŘÍHA, J., Výsledky průzkumu poruch ochranných hrází v povodích řek Moravy a Odry, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, Banská Bystrica, 2012
 11. DVOŘÁK, L.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Modelování proudění v předpolí bočního hrázového přelivu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2012

2011

 1. ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H., Možnosti zvýšení protipovodňové ochrany obcí na Děčínsku, příspěvek na konferenci Odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2011, ISBN 978-80-7458-012-3, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 2011
 2. ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M., Model pro odhad počtu obětí při povodních, příspěvek na konferenci ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VODNÍ TOKY 2011, ISBN 978-80-7458-012-3, Lesnická práce, Hradec Králové, 2011
 3. ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H., Příspěvek k povodňové problematice vybraných obcí ve správním území státního podniku Povodí Ohře, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2011
 4. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; DOLEŽAL, P.; TÖRNER, V.; ŽATECKÝ, S., Malé vodní a suché nádrže TP 1.19, spec. publikace, ISBN 978-80-86364-16-2, ČKAIT, Praha, 2011
 5. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Risk Mapping and its Application in Flood Protection in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium UFIRM Approaches to enhance resilience of communities 21.-.23. september 2011 Graz, Austria, ISBN 978-3-85125-173-9, Graz university of technology, Graz, 2011
 6. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., Groundwater Flow Issues in Flood Protection, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium UFIRM Approaches to enhance resilience of communities 21.-.23. september 2011 Graz, Austria, ISBN 978-3-85125-173-9, Graz university of technology, Graz, 2011
 7. ŘÍHA, J.; SRNA, J., Eperimentální modelování erozních parametrů zeminy, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT FAST, Praha, 2011
 8. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Flood risk analysis methods used in the Czech Republic, kapitola v Ecohydrological methods in water management, ISBN 978-83-7348-376-7, Gdansk university of technology publishers, Gdansk,Polsko, 2011
 9. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The assessment and forecasting of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs, kapitola v Ecohydrological methods in water management, ISBN 978-83-7348-376-7, Gdansk university of technology publishers, 2011
 10. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Flood risk analysis methods used in the Czech republic, , ISBN 978-83-7348-377-4, Politechnika Gdaňska Wydzial Inžynerii Ladowej i Šrodowiska, Gdaňsk, Polsko, 2011
 11. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The assessment and forecast of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs, , ISBN 978-83-7348-377-4, Polytechnika Gdaňska wyzdal inžynierii ladowej i šrodowiska, Gdaňsk, Polsko, 2011
 12. ŘÍHA, J.; DVOŘÁK, L., Parametrické srovnání vztahu součinitele drsnosti u 1D a 2D modelů proudění vody v tocích, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol s r.o., Čkyně, 2011
 13. ŘÍHA, J., Current and future issues in dam safety assessment in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Bezpieczenstwo zapór - nowe wyzwania, ISBN 978-83-61102-53-3, Komitet redakcyjny wydawnictw IMGW, Warszawa,Polska, 2011
 14. ČEJDA, M.; ŘÍHA, J., Reliability assessment of internal erosion initiation, příspěvek na konferenci INTERNAL EROSION IN EMBANKMENT DAMS AND THEIR FOUNDATIONS, ISBN 978-80-7204-736-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Czech Republic, 2011
 15. JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A.; ŘÍHA, J., Comments on Istomina research on external suffosion/fluidisation, příspěvek na konferenci Internal erosion in embankment dams and their foundations, ISBN 978-80-7204-736-9, CERM, s.r.o., Brno, 2011
 16. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Internal erosion in embankment dams and their foundations, , ISBN 978-80-7204-736-9, CERM, s.r.o., Brno, 2011
 17. ČEJDA, M.; ŘÍHA, J., Problematika podzemní vody při návrhu protipovodňové ochrany Troubek, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol s.r.o., Praha, Czech Republic, 2011
 18. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., Morava,protipovodňová ochrana obce Troubky. Studie průsakových poměrů., , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno,CZ, 2011

2010

 1. ČEJDA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Morava, protipovodňová ochrana obce Troubky. Studie průsakových poměrů, , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, BRNO, CZ, 2010
 2. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; DVOŘÁK, L.; ŠAFÁŘ, R., Experimentální výzkum bočního hrázového přelivu. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva V za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 3. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování ochranných hrází. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva II za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 4. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Pravděpodobnostní hodnocení povodňových vln.Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva IV za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 5. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A.; ALHASAN, Z., Výzkum vnitřní eroze. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva VI za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 6. ŘÍHA, J., Globální a ostatní nejistoty při posuzování bezpečnosti vodních děl, příspěvek na konferenci Odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2010, ISBN 978-80-87154-51-9, Lesnická práce,s.r.o., Hradec Králové, 2010
 7. ŘÍHA, J.; SEDLÁČEK, M.; KŘIVKA, P.; SAKAŘ, K., Rozbor metod provádění technickobezpečnostního dohledu nad ochrannými hrázemi. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva I za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 8. ŘÍHA, J., VD Nové Mlýny - Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži, část IV- dílčí plnění za rok 2010 a závěrečná zpráva, , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, CZ, 2010
 9. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P.; GOLÍK, P.; ŽATECKÝ, S.; TÖRNER, V., Malé vodní a suché nádrže, , Česká komora autorizovaných inž. a techniků činných ve výstavbě ČKAIT, CZ, 2010
 10. ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M., Faktory ovlivňující ztráty na lidských životech, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí "Rizika ve vodním hospodářství", ISBN 978-80-7204-703-1, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 11. ŘÍHA, J., Bezpečnost vodních děl a znalecké posuzování jejich havárií, příspěvek na konferenci Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb. Zborník prednášok I. a II., ISBN nemá, Vodohodpodárska výstavba, Bratislava, SK, 2010
 12. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.; BRÁZDOVÁ, M.; JULÍNEK, T., Rizika ve vodním hospodářství 2010, , ISBN 978-80-7204-703-1, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2010
 13. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., An approach to the implementation of European Directive 2007/60/EC on flood risk management in the Czech Republic, článek v Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, the Copernicus GmbH (Copernicus Publications), Göttingen, DE, 2010
 14. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Incidents and Failures Affecting Small Dams in the Czech Republic., příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment., ISBN 978-3-85125-118-0, ATCOLD, Graz, AT, 2010
 15. ŠPANO, M.; GLAC, F.; ŘÍHA, J., The Defects in Waterstops at the Zermanice Concrete Gravity Dam, and the Proposals for their Repair, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment., ISBN 978-3-85125-118-0, ATCOLD, Graz, AT, 2010
 16. ŘÍHA, J.; STARA, V., Current Issues in Dam Engineering Education in the Czech Republic, the History of Brno University of Technology , and the Pressent Situation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment., ISBN 978-3-85125-118-0, ATCOLD, Graz, AT, 2010
 17. VAN DER MEER, J.; SCHUTTRUMPF, H.; BORNSCHEIN, A.; POHL, R.; ŠPANO, M.; ŘÍHA, J., On the effect of current on wave run-up and wave overtopping., příspěvek na konferenci Proceedings of the 32st International Conference Coastal Engineering, American Society of Civil Engineers. (32. konference o pobřežní inženýrství 2010 ), ISBN 9781629931210, ASCE, 2010
 18. ŘÍHA, J.; MARČÍKOVÁ, M., Poznámky k vybraným návrhovým parametrům ochranných hrází, příspěvek na konferenci XXXII.Priehradné dni 2010 konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-968014-6-6, SVP,š.p.,OZ Banská Bystrica, Banská Bystrica,SK, 2010
 19. ŘÍHA, J.; GLAC, F., Vyhodnocení desetiletého měření pórových a totálních tlaků v těsnicím jádře VD Slezská Harta, příspěvek na konferenci XXXII.Priehradné dni 2010 konference s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-968014-6-6, SVP,š.p., OZ Banská Bystrica, Banská Bystrica,SK, 2010
 20. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., Rekonstrukce vzniku a vývoje privilegované průsakové cesty na přehradě Mostiště, příspěvek na konferenci XXXII. Priehradné dni 2010, konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-968014-6-6, SVP,š.p.,Odštěpný závod Banská Bystrica, Banská Bystrica, SR, 2010
 21. ŘÍHA, J., The risk of internal erosion - assessment using the limit state method., příspěvek na konferenci 78-th Annual Meeting ICOLD, Hanoi, 23.-.26.5.2010. Proceedings-International Symposium "Dams&sustainable water resources development", ISBN nemá, VNCOLD -Vietnam National Committee on Large Dams&Water Resources Development, Hanoi, Vietnam, 2010
 22. ŘÍHA, J.; GLAC, F., Vyhodnocení desetiletého měření pórových a totálních tlaků v těsnicím jádře VD Slezská Harta, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Vodohospodársky spravodajca, Bratislava, SR, 2010
 23. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., The initiation of internal erosion process at the Mostiste dam., příspěvek na konferenci The European Working Group On Internal Erosion In embankment dams. 12th to 15th april 2010, Granada, Spain, ISBN nemá, E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Granada, Granada, Spain, 2010
 24. ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M., K vybraným návrhovým parametrům ochranných hrází. Domácí a zahraniční podklady., článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol.s .r.o., Čkyně, Čkyně, 2010
 25. ŘÍHA, J., Periodická zpráva 2009 projektu QH 81223 Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010
 26. ŘÍHA, J., Soudní znalectví a povodně, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2010
 27. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ČEJDA, M.; DVOŘÁK, L.; KHADDOUR, A.; SRNA, J., Fyzikální experimenty - Dílčí zpráva II za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010
 28. ŘÍHA, J., Historické povodně a poruchy ochranných hrází v povodí řeky Odry-Dílčí zpráva II za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010
 29. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D., Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy. Etapa 0006 - Zbraslav - Radotín. Část Zbraslav. Posouzení vlivu podzemní vody na domovní studny a sklepy., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010

2009

 1. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Spolehlivost malých vodních nádrží, , VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Vliv klimatických změn na hodnoty extrémních průtoků - Dílčí zpráva . Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; MENŠÍK, M.; DUCHAN, D., Softwarové prostředky pro řešení proudění podzemní vody-Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 4. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.; SRNA, J.; ZACHOVAL, Z., Výsledky vnitřní eroze zemin -Dílčí zpráva III za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 5. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., Model vývoje průsakové cesty na přehradě Mostiště, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSv ČVUT, FAST VUT v Brně, FAST VŠB TU-Ostrava, ČKAIT, Praha, 2009
 6. ŘÍHA, J., Možnosti opevnění vzdušního líce přelévaných úseků ochranných hrází., příspěvek na konferenci Vodní toky 2009, ISBN 978-80-87154-70-0, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009
 7. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 8. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BRÁZDOVÁ, M.; CHLUBNA, L., Železniční uzel Brno. Studie průsakových poměrů v prostoru protipovodňových prvků pro ŽUB Brno., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 9. ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; DRÁB, A., Implementace směrnice EU 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR - učební text kurzu CŽV, , VUT FAST VST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 10. ŘÍHA, J.; GLAC, F., Pore pressure and total stress measurements at the Slezska Harta Dam, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference - Long Term Behaviour of Dams, ISBN 978-3-85125-070-1, VTU Graz, AT, Graz, AT, 2009
 11. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; CHLUBNA, L., Vyhodnocení povodní v červnu 2009. Vymezení povodňových rozlivů., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 12. ŘÍHA, J., Opatření na horní Opavě.Hodnocení koncepce přehradní hráze vodního díla Nové Heřminovy., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 13. ŘÍHA, J., Semi-quantitative Risk Assessment of Water Structures, příspěvek na konferenci Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-6-8, University Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Civil Engineering,Skopje,Macedonia, Skopje,Macedonia, 2009
 14. ŘÍHA, J.; BRÁZDOVÁ, M., Classification and Estimate of Flood Losses, příspěvek na konferenci Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-7-5, Faculty of Civil Engineering, Ss.Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia, Skopje, Macedonia, 2009
 15. ŘÍHA, J., Recenze článku Proudění vody v revitalizovaných tocích za běžných průtoků, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 16. ŘÍHA, J., Oponentský posudek doktorské habilitační práce RNDr.Miloslava Kopeckého,PhD. z StUB na téma Svahové pohyby a ich vplyv na prípravu a prevadzku vodných stavieb., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 17. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Návrh protipovodňového opatření areálu Nová Zbrojovka, K4, a.s. - Protipovodňová opatření. Podklad pro změnu územního plánu., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 18. ŘÍHA, J., Recenze článku Vliv aplikace pesticidů na jakost povrchových vod v povodí řeky Odry, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 19. ŘÍHA, J., Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing. Jána Hakáče z StUB na téma Matematické metódy a ich aplikácia v činnosti technickobezpečnostného dohĺadu vodných stavieb., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 20. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A., Labe, Pardubice - Polabiny, revitalizace mrtvého ramene Labe, Pardubice - Polabiny, revitalizace mrtvého ramene. Studie průsakových poměrů, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 21. ŘÍHA, J., Technicko-bezpečnostní prohlídky. Komentáře z rozprav a prohlídek vodních děl Olešná, Žermanice, Šance a Slezská Harta., , Povodí Odry, Ostrava, 2009
 22. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009
 23. ŘÍHA, J., Soudní znalectví a povodně., příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Principy ochrany před povodněmi ve světě 2009, ISSN nemá, FASTVUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 24. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Implementation of Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks in the Czech Republic, , MŽP, Brno, 2009
 25. ŘÍHA, J., Posudek v rámci podprogramu 129 120 Morava, Staré Město-Uherské Hradiště PPO, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 26. ŘÍHA, J., Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing.Martina Salaje z ČVUT na téma Analýza povodňových rizik osob., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 27. ŘÍHA, J., Ivančice - infiltrace. Hydraulické posouzení průsakových poměrů při umělé infiltraci, Geoservis s.r.o., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 28. ŘÍHA, J., Průtokové charakteristiky vybraných hydrantů HAWLE. Studie., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 29. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., The calibration if piping erosion model at the Mostiste dam incident., příspěvek na konferenci International Workshop On Internal Erosion in Dams and Foundations, 27-29 April 2009, Russia, ISSN nemá, ISBN nemá, Izdavatělstvo OAO VNIIG, St.Petersburg, RU, 2009
 30. ŘÍHA, J.; SRNA, J., Vznik privilegované průsakové cesty, koncepce modelování, příspěvek na konferenci XII.mezinárodní vědecká konference Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 31. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PÁNA, P.; ŘÍHA, J., Poznatky z experimentálního výzkumu bezpečnostních přelivů ochranných hrází, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 32. ŘÍHA, J., Recenze článku Soil Moisture dynamics in Protection earth Dams during Flood Eventsvariably Saturated Approach, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 33. ŘÍHA, J., Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy. Etapa 0007 - Trója. Zhodnocení průsakových poměrů v prostoru Trójského mostu., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 34. ŘÍHA, J., Posudek v rámci programu 129 123. PPO Mlýnský potok v kilometru 0,600 - 1,160 _LČR., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 35. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J., VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 36. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 37. ŘÍHA, J., Posouzení a konzultační činnost při vypracování"Metodického pokynu ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 38. ŘÍHA, J., Periodická zpráva 2008 z projektu QH81223 - Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; JANDORA, J.; SRNA, J.; KHADDOUR, A., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Rešeršní práce a použitá literatura., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DVOŘÁK, L., Výběh vlny na svah v inetrakci s proudící vodou - Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 3. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Studie možného protržení hráze vodního díla Baška., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 4. ŘÍHA, J., Zpráva o odborném dohledu nad zpracováním Generelu odvodnění města Brna-část Vodní toky,monitoring na vodních tocích.Část II., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 5. ŘÍHA, J.; ŘÍHOVÁ, R., Spolehlivost ochranných hrází, její hodnocení a možnosti zvyšování, příspěvek na konferenci Vodní toky 2008, ISBN 978-80-87154-29-8, Lesnická práce, s. r.o., Hradec králové, CZ, 2008
 6. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., K problematice povodňové ochrany těžeben štěrkopísku, příspěvek na konferenci Vodní toky 2008, ISBN 978-80-87154-29-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, CZ, 2008
 7. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KOLEČKÁŘ, V., Studie odtokových poměrů Litovelského Pomoraví, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 8. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; UHMANNOVÁ, H.; DVOŘÁK, L.; ČEJDA, M.; MARČÍKOVÁ, M., Mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 9. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Generel odvodnění města Brna.Vymezení rizikových zón nástupu hladiny podzemní vody při povodních.., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 10. ŘÍHA, J., Groundwater Resources and Their Protective Zones, příspěvek na konferenci The 3rd International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008 and First Arab Water Forum, ISBN nemá, King Saud University Riyadh, Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia, 2008
 11. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 12. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J., Úvod do rizikové analýzy přehrad, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-608-9, VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 13. ŘÍHA, J.; ŘÍHOVÁ, R., Územní plán města České Lípy,Voda v krajině,Část 2-Koncepty, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 14. ŘÍHA, J.; ŘÍHOVÁ, R., Územní plán města Přerova,Voda v krajině,část 3-Návrhy, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 15. ŘÍHA, J., Technicko-bezpečnostní prohlídky.Komentáře z rozprav a prohlídek vodních děl Morávka,Slezská Harta a Kružberk., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 16. ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M., Nová Zbrojovka - Brno.Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody v prostoru výstavby areálu Brno - Nová Zbrojovka, K4, a.s., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 17. ŘÍHA, J., Oponentský posudek doktorské práce Ing.Viléma Berky,téma "Dynamické simulace v regionálním managementu.Aplikace rizika"(ČVUT Praha), , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 18. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Posudek v rámci podprogramu 229 114 "Ostranění následků povodní roku 2006".Rusava,Hulín km 6,00-6,385-oprava kamenných zdí, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 19. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Posudek v rámci podprogramu 229 114 "Ostranění následků povodní roku 2006".Jevišovka,km 31,5-54,7-Tvořihráz,Plaveč,oprava toku., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 20. ŘÍHA, J., Komentář k akci Bratislava-protipovodňová ochrana.Filtrační výpočty., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 21. KHADDOUR, A.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Uncertainty Assessment in Internal Erosion, příspěvek na konferenci IAHR International Groundwater Symposium 2008 - Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications, ISBN 978-975-518-297-1, IAHR, Istambul,Turkey, 2008
 22. ŘÍHA, J., Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, VH, Praha, 2008
 23. ŘÍHA, J., Internal erosion incidents - cases from the Czech Republic, , ISBN nemá, Universitat Innsbruck, Universitat Innsbruck, AT, 2008
 24. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; SRNA, J., Overview of research on internal erosion, , ISBN nemá, Universitat Innsbruck, Universitat Innsbruck, AT, 2008
 25. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J., Tichá Orlice-Choceň,zvýšení protipovodňové ochrany města.Vliv protipovodňových opatření na vydatnost studní., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 26. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Novosedly,jímka na vodu na pozemnku p.č.6470.Posouzení z hlediska ohrožení ochranné hráze a vzniku průsakových cest., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 27. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Riziková analýza záplavových území v procesu územního plánování-aplikace na území města Brna, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Grafex-agency, s r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 28. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Stanovení území ohroženého zvláštní povodní, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Grafex-agency, s r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 29. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze Troji, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2008
 30. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., The Failure of Embankment Dams due to Overtopping, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3527-8, VUTIUM PRESS, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. ŘÍHA, J., Internal erosion - úvodní přednáška (key note), , Freising, 2007
 2. ŘÍHA, J.; KOUTKOVÁ, H., Použití matematické statistiky při vyhodnocení dat získaných v rámci TBD, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 3. ŘÍHA, J.; GLAC, F.; ŠULC, V., Data o přehradách - nezbytný podklad pro hodnocení jejich rizika, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. ŘÍHA, J.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T., Rizika ve vodním hospodářství 2007, , ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 5. DRÁB, A. a kol., Generel odvodnění města Brna, Část vodní toky, Riziková analýza záplavových území, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 6. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J., Postupy rizikové analýzy při hodnocení bezpečnosti přehrad, příspěvek na konferenci Vodní toky 2007, ISBN 978-80-87154-03-8, Lesnická práce,s.r.o., Hradec Králové, Česká republika, 2007
 7. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., The failure of the inundation levee of Cep sand pit, příspěvek na konferenci 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium, ISBN 978-3-940476-05-0, DTK, Essen,Germany, 2007
 8. ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., The internal erosion process at the Mostiste embankment dam, příspěvek na konferenci 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium, ISBN 978-3-940476-05-0, DTK, Essen,Germany, 2007
 9. ŘÍHA, J., Dam safety legislation in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium, ISBN 978-3-940476-05-0, DTV, Essen,Germany, 2007
 10. ŘÍHA, J., The use of failure modes effects and criticality analysis (FMECA) for dam risk assessment, příspěvek na konferenci 75th Annual meeting of the ICOLD, CIGB ICOLD, St.Petersburg,Russia, 2007
 11. ŘÍHA, J., Hodnocení rizik ve vodním hospodářství, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Ústav územního rozvoje, Brno, CZ, 2007
 12. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J., Studie průsakových poměrů v prostoru linie protipovodňových opatření, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 13. KOLEČKÁŘOVÁ, G.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Analýza spolehlivosti výpočtových parametrů při řešení proudění podzemních vod, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 14. ŘÍHA, J.; FOŠUMPAUR, P.; SATRAPA, L.; VANÍČEK, J., Činnost strategického experta v rámci "Projektu prevence před povodněmi", článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2007
 15. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Koncepce, návrh, výstavba a provoz hrází malých vodních a suchých nádrží, , 2007

2006

 1. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Čistota vod, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Hodnocení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Hradec Králové, 2006
 3. ŘÍHA, J., Ochrana před povodněmi - problematika podzemních vod., příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, Hradec Králové, 2006
 4. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Hodnoceení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích, příspěvek na konferenci vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, Hradec Králové, 2006
 5. ŘÍHA, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Studie průsakových poměrů v prostoru modifikované linie protipovodňových opatření, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 6. ŘÍHA, J., Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody a navržených opatření pro pilotní lokalitu Brno-Heršpice, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 7. ŘÍHA, J., Modelové posouzení průsakových poměrů v místě rekonstruovaných objektů Vltava park při povodňových podmínkách .., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 8. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L., Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín, příspěvek na konferenci Geotechnika-2006, ISBN 80-248-1124-3, Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, Vysoké Tatry, 2006
 9. ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., The failure of the Mostiště embankment dam, příspěvek na konferenci Improvements in reservoir construction, operation and maintenance, ISBN 0-7277-3470-9, Thomas Telford Publishing, University of Durham, GB, 2006
 10. ŘÍHA, J., Problematika proudění podzemní vody v urbanizovaných územích, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, UUR, Brno, 2006
 11. ŘÍHA, J., Dams and floods in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Dams and Reservoirs, Societies and Environment in the 21st Century, ISBN 0-415-40423-1, Balkema, Barcelona, Španělsko, 2006
 12. ŘÍHA, J., Použití metody poruch, následků a jejich kritičnosti při hodnocení variant opravy asfaltobetonového pláště horní nádrže VD Dlouhé Stráně., příspěvek na konferenci Juilejné XXX.priehradné dni, SVP Piešťany, Piešťany, 2006
 13. ŘÍHA, J., Problematika proudění podzemní vody v urbanizovaných úzzemích, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, ústav územního rozvoje Brno, Brno, 2006
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; KREJČÍ, I.; PODSEDNÍK, O.; ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích - souhrnná dílčí zpráva 2005, , VUTIUM, Brno, 2006

2005

 1. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; GOLÍK, P., Analýza nejistot, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 3. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Etapová zpráva za rok 2005, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 4. ŘÍHA, J.; GLAC, F.; ŠVANCARA, J., Stavební vady od A do Z. Software pro prevenci stavebních vad, včetně fotodokumentace a způsobu jejich odstranění., , ISBN 1214-7060, Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol. s r.o., Praha, 2005
 5. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; KADEŘÁBKOVÁ, J., Analýza povodní a poruch ochranných hrází v povodí řeky Moravy, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 8022722995, SR, Podbanské , SR, 2005
 6. ŘÍHA, J., Hodnocení dopadů otvírky těžebny štěrkopísků u Nedakonic, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 8022722995, SR, Podbanské, SR, 2005
 7. ŘÍHA, J., The Groundwater Flow Problems in Urban Areas, příspěvek na konferenci Proceedings of Ninth International symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 3-200-00446-0, Ottenstein, Austria, Ottenstein, Austria, 2005
 8. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P., Probability estimation of river channel capacity, příspěvek na konferenci Watermanagement and Hydraulic Engineering, ISBN 3-200-00446-0, Ottenstein, Austria, Ottenstein, Austria, 2005
 9. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; KADEŘÁBKOVÁ, J., Historické povodně a poruchy ochranných hrází v povodí řeky Moravy, článek v , ISSN 1210-4195, Vodní Hospodářství, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 11. ŘÍHA, Jaromír; JULÍNEK, Tomáš; BUCHTOVÁ, Jana, Studie vlivu odlehčovacích komor na jakost vody ve vodních tocích na území města Brna, článek v , SOVAK, PRAHA, 2005
 12. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J., THE ASPHALT AND GEOMEMBRANE DAM LINING DATABASE AND ITS USE AT THE DLOUHE STRANE DAM REHABILITATION,IN.DAMS AT THE BEGINNING OF TEH 21-ST CENTURY, příspěvek na konferenci XXX, xxx, Dresden, DE, 2005
 13. ŘÍHA, J., Použití metody poruch a následků při rozhodovací analýze, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 14. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J., Poznámky k protipovodňové ochraně města brna, příspěvek na konferenci 4.vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, Cerm s.r.o., Brno, Brno, 2004
 2. ŘÍHA, J., Problematika proudění podzemní vody v centru města Brna, příspěvek na konferenci 4.vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, CERM s.r.o., Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2004
 3. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J., Srovnání asfaltobetonového a geomembránového plášťového těsnění sypaných přehrad, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, VUT Brno, Brno, 2004
 4. JANDORA, J., ŘÍHA, J., HODÁK, J., Poznámky k protipovodňové ochraně města Brna, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference, ISBN 80-7204-360-9, VUT v Brně, Brno, 2004
 5. ŘÍHA, J., Postupy používané při stanovení parametrů průlomové vlny v profilu sypané hráze, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2004
 6. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Studie odtokových poměrů., , 2004
 7. JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J., The Research of Earth Dam Breaching Due to Overtopping, příspěvek na konferenci Stability and Breaching of Embankment Dams, EBL, OSLO, 2004
 8. ŘÍHA, Jaromír; BUCHTOVÁ, Jana, Modelling the effect of sewerage overflow chambers on stream water quality., příspěvek na konferenci XXIIth conference of Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, ISBN 80-86690-19-9, ČHMÚ, Brno, 2004
 9. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází, příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny 2004, ISBN 80-02-01643-2, Český přehradní výbor, České Budějovice, 2004
 10. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází., příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny, České Budějovice, 2004
 11. ŘÍHA, J., Comments on Failures of Small Dams in the Czech Republic During Historical Flood Events., příspěvek na konferenci Long Term Benefits and Performance of Dams, Canterbury, Great Britain, 2004
 12. ŘÍHA, J., Poznámky k poruchám malých hrází při povodních v České republice, příspěvek na konferenci Long Term Benefits and Performance of Dams, ISBN 0727732684, Thomas Telford Ltd.,London,Velká Británie, London, Velká Británie, 2004
 13. ŘÍHA, J., Riziková analýza - nový trend při hodnocení spolehlivosti přehrad., příspěvek na konferenci XXIX. Přehradní dny, České Budějovice, 2004
 14. ŘÍHA, J., GOLÍK, P., River levee overtopping - the part of floodplain risk analysis., příspěvek na konferenci Risks in Design and Management of Rivers and Reservoirs, Dresden, Germany, 2004
 15. DANĚČEK, J.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití, příspěvek na konferenci 3rd International conference Aplimat 2004, ISBN 80-227-1995-1, STU Bratislava, Strojnická fakutla, Slovenská republika, Bratislava, Slovenská republika, 2004
 16. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Jakost vody v povodí, , ISBN 80-214-2815-5, Brno, 2004
 17. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol., Stavební vady a poruchy od A do Z, , Verlag Dashofer, Praha, 2004
 18. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P., Příspěvek k řešení rizikové analýzy záplavových území , stanovení pravděpodobnosti přelití ochranných hrází vodního toku, příspěvek na konferenci Risks in Design and Management of Rivers and Reservoirs, TU Dresden, Německo, Dresden, Německo, 2004
 19. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BUCHTOVÁ, J., Modelování účinku dešťových oddělovačů na jakosti vody ve vodních tocích, příspěvek na konferenci 22nd Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2004
 20. DANĚČEK, J., KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití., příspěvek na konferenci , Bratislava, Slovenská republika, 2004
 21. ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., Riziková analýza - nový trend při hodnocení spolehlivosti přehrad, příspěvek na konferenci XXIX.Přehradní dny 2004, ISBN 80-02-01643-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, České Budějovice, 2004
 22. Jandora J.,Říha J., Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází, příspěvek na konferenci XXIX.Přehradní dny 2004, ISBN 80-02-01643-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, České Budějovice, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M., Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování, spec. publikace, Brno, 2003
 2. ŘÍHA, J., Okolnosti spojené s protržením hrází rybníků Melín a Metelský při povodni v srpnu 2002., příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 3. KRATOCHVÍL, J., STARA, V., ŘÍHA, J., Metodika výpočtu rizika vzniku vnitřní eroze v tělese a podloží zemní hráze, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference, ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních staveb, Brno, 2003
 4. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J., 3. Vodohospodářská konference, , ISBN 80-86433-26-9, Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 5. ŘÍHA, J., Dam Šance - assessment of the dam body resistance in case of its overtopping., příspěvek na konferenci VIII. International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering, Podbánské, Slovenská republika, 2003
 6. ŘÍHA, J., The discussion on the uncertainty in the dam breach peak discharge estimate., příspěvek na konferenci VIII. International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering, Podbánské, Slovenská republika, 2003
 7. ŘÍHA, J., Zkušenosti s porušením nízkých hrází v průběhu povodní 8/2002, příspěvek na konferenci Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb, CICERO,s.r.o.,Bratislava,SR, Bratislava, 2003
 8. ŘÍHA, J., Zkušenosti s porušením nízkých hrází v průběhu povodně 8/2002., příspěvek na konferenci Ochrana před povodňami a bezpečnosť vodných stavieb, Bratislava, 2003
 9. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Floodplain Risk Assessment Concept and Its Practical Application in Urban Planning, příspěvek na konferenci Hydroinformatics 2002 - proceedings of the fifth international conference, ISBN 1-84339-021-3, Cardiff, Cardiff, UK, 2003
 10. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; STARA, V., Metodika výpočtu rizika vzniku vnitřní eroze v tělese a podloží zemní hráze, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, CERM s.r.o., Brno, Brno, 2003
 11. ŘÍHA, J., Poznámky ke stanovení nejistoty ve stanovení kulminačního průlomového průtoku, příspěvek na konferenci VIII.INTERNATIONAL SYMPOSIUM "WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING, ISBN 80-227-1954-4, FAST, STU Bratislava,Slovenská republika, Bratislava, Slovenská republika, 2003
 12. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J., 3.vodohospodářská konference 2003,sborník příspěvků, , ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 13. ŘÍHA, J., VD Šance, posouzení odolnosti hráze při jejím přelití, příspěvek na konferenci VIII.INTARNATIONAL SYMPOSIUM "WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING", ISBN 80-227-1954-4, FAST, STU Bratislava,Slovenská republika, Bratislava, Slovenská republika, 2003

2002

 1. ŘÍHA, J., Využití metod teorie pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatření, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 2. ŘÍHA, J.; STARA, V.; DRÁB, A., Riziková analýza záplavových území, , ISBN 80-86433-15-3, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 3. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-86433-15-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 4. ŘÍHA, J., Příspěvek k problematice bezpečnosti ochranných hrází, kapitola v Sborník vědeckých a odborných spisů FAST VUT, ISBN 80-214-2251-3, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 5. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci Mezinárodní matematický workshop 2002, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 6. JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M., Problems and methods of solution of reservoir bank erosion, příspěvek na konferenci International Sympozium on Reservoir Management, Brazilian Committee on Dams, Iguassu, Brazil, 2002
 7. ŘÍHA, J., Modeling Approach at the Design of Groundwater Resources Protective Zones, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 8. ŘÍHA, J.; JANDORA, J., Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 9. ŘÍHA, J., JANDORA, J., Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Hydro -Science & -Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, POLAND, 2002
 10. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., GIS Groundwater and Floodplain Flow Modelling - the Tool for the Flood Protection Management, příspěvek na konferenci Hydroinformatics 2002 - proceedings of the fifth international conference, ISBN 1-84339-021-3, Cardiff, Cardiff, UK, 2002
 11. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; DOLEŽAL, P.; OŠLEJŠKOVÁ, J.; RYL, T., Jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování, spec. publikace, ISBN 80-86020-31-2, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno,CZ, 2002
 12. ŘÍHA, J., Matematický bilanční model transportu látek ve vodních tocích, aplikace GIS., příspěvek na konferenci Revitalizace eutrofizovaného povodí a možnosti obnovy nádrže Kníničky, Brno, 2002
 13. ŘÍHA, J., Machland Nord – průsakové poměry v podloží a tělesech ochranných hrází, příspěvek na konferenci XXVIII. Prihradné dni 2002, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, Bratislava, 2002
 14. KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází, příspěvek na konferenci Riziková analýza, ISBN 80-86433-15-3, ECON, Statistics, 2002
 15. KOUTKOVÁ, H., ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci 1. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-16-1, ECON, Brno, 2002
 16. ŘÍHA, J.; STARA, V., Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část I - Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů, článek v , ISSN 1210-4195, Vodní hospodářství, spol. s r.o.,, Praha, 2002
 17. ŘÍHA, J.; DANĚČEK, J.; RYL, T., Stanovení hodnoty koeficientu podélné hydrodynamické disperze ve vodních tocích řešením Fischerova integrálu (VST), článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, neuveden, neuvedeno, 2002
 18. JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Porušení sypaných hrází v důsledku přelití, spec. publikace, ISBN 80-86433-15-5, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 19. DANĚČEK, J., RYL, T., ŘÍHA, J., Stanovení hodnoty koeficientu podélné hydrodynamické disperze ve vodních tocích řešením Fischerova integrálu., článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2002
 20. KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J., Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta, příspěvek na konferenci Mezinárodní matematický workshop 2002, ISBN 80-86433-16-1, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2002
 21. ŘÍHA, J.; RYL, T.; DOLEŽAL, P., Jakost vody ve vodních tocích a její matematické modelování, spec. publikace, ISBN 80-86020-31-2, NOEL 2000, Brno, 2002

2001

 1. ŘÍHA, J., Objemové změny látek ve vodnch tocích., příspěvek na konferenci Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente, Brno, 2001
 2. ŘÍHA, J., Stream water quality modelling as a tool for reservoir water quality improvement., příspěvek na konferenci International watermanagement colloquy, ISBN 80-214-2033-2, Brno, 2001
 3. DRÁB, A., ŘÍHA, J., Aplikace rizikové analýzy při posuzování protipovodňových opatření., příspěvek na konferenci WORKSHOP 2001 Extrémní hydrologické jevy v povodích., Praha, 2001
 4. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin, příspěvek na konferenci Water & Wastewater Management for Developing Countris, IWA, MWA, Kuala Lumpur, Malaysia, 2001
 5. ŘÍHA, J., HLAVÍNEK, P., Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers, příspěvek na konferenci IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen, IWA, Berlín, Německo, 2001
 6. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers, příspěvek na konferenci Efficient Water Management - Making it Happen, IWA, Berlín, 2001
 7. ŘÍHA, J., Vliv podzemních staveb na režim podzemních vod na území města Brna, příspěvek na konferenci Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-88820-18-9, ASCO Bratislava, Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky, 2001
 8. DALÍK, J., ŠŤASTNÍK, S., ŘÍHA, J., Minimalizace ztrát prořezem a automatizace řízení při výrobě předpjatých dílců na dlouhých drahách, článek v Stavební aktuality, ISSN 0323-2107, Bratislava, 2001
 9. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Application of Simple Stream Water Quality Model for Evaluation of River Water Quality, příspěvek na konferenci Water is Life - Take Care of it, ISBN 80-89062-00-8, Water Research Institute in Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2001
 10. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Application of simple Stream Water Quality Model for Evaluation of Water Quality, příspěvek na konferenci Water is Life - Take Care of it, ISBN 80-89062-00-8, Výzkumný ústav vodohospodářský, Bratislava, 2001
 11. ŘÍHA, J., Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů, článek v , 2001
 12. JANDORA, J., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J., The effect of reservoirs on the regional and local flood protection at the Morava river., příspěvek na konferenci Dams in a European Context, ISBN 90-5809-196-1, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 13. DRÁB, A., JANDORA, J., ŘÍHA, J., Numerical modelling of the intake parts of small hydropower plants., příspěvek na konferenci Hydropower in the New Millennium, ISBN 90-5809-195-3, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 14. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., ŠULCOVÁ, V., Stream Water Quality Model as a tool for the assessment of impact of polution, příspěvek na konferenci 5th International Conferenceon Diffuse/Non-point Source Pollution and Watershed Management, IWA, Milwaukee, 2001
 15. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje, příspěvek na konferenci Odpadní vody -Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 16. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001
 17. KONVIČKA, M., ŘÍHA, J., Město a povodeň - strategie rozvoje měst po povodních., , 2001
 18. ŘÍHA, J., OŠLEJŠKOVÁ, J., Modelové řešení úloh jakosti vody v síti vodních toků, spec. publikace, ISBN 80-85900-38-6, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha, 2001
 19. ŘÍHA, J., JANDORA, J., Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0., , ÚVST VUT FAST Brno, Brno, 2001

2000

 1. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Použití jednoduchého bilančního modelu při řešení praktických úloh jakostí vody v tocích, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, Brno, Česká republika, 2000
 2. ŘÍHA, J., Factors affecting water quality in streams, příspěvek na konferenci Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente, STU Bratislava, Bratislava, 2000
 3. ŘÍHA, J., Použití matematického modelování při řešení rozsahu ochranných pásem jímacích území umístěných v těžebnách štěrkopísků., příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů., Brno, 2000
 4. ŘÍHA, J., Výsledky měření koncentrace látky při testovacím pokusu na řece Svitavě., příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-1751-X, Brno, 2000
 5. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Rivebank Filtration Conference, ISBN 90-70671-27-1, IAWR, Düsseldorf, Germany, 2000
 6. ŘÍHA, J., Činitelé ovlivňující jakost vody v tocích., příspěvek na konferenci Vplyv vegetačného doprovodu na kvalitu vody v recipiente, Bratislava, Slovenská republika, 2000
 7. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J.; MISTALEROVÁ, B.; ŠULCOVÁ, V., Model kvality vody jako nástroj pro rozhodovací proces, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 8. STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J., Matematické a fyzikální modelování porušení sypaných hrází v důsledku jejich přelití, příspěvek na konferenci Přehradní dny 2000, Český přehradní výbor, Karlovy Vary, 2000
 9. RYL, T., ŘÍHA, J., Possibilities of the use of inversion modelling when solving stream water quality problems., příspěvek na konferenci , Berlín, Německo, 2000
 10. STARA, V., ŘÍHA, J., KRATOCHVÍL, J., Prediction of Earth Dam Creep Behaviour Using Numerical Modelling, příspěvek na konferenci Twentieth congress on large dams, ISBN 0254-0703, ICOLD, Beijing - China, 2000
 11. JANDORA, J., ŘÍHA, J., Problems on application of screening models at stream water quality assessment, příspěvek na konferenci 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000, ISBN 80-86257-22-3, CA-IUAPPA CR, Ministry of Environment of the Czech Rep., Praha, 2000
 12. STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J., Numerical and experimental research of earth dam breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci The 4th International Conference on Hydroscience and Engineering, Korea Water Resources Association, Korea - Seoul, 2000
 13. ŘÍHA, J., Strategie rozvoje měst po povodni. Vodohospodářské aspekty. Návrhová část., příspěvek na konferenci , 2000
 14. MALÝ, J.; ŘÍHA, J., Metodika řešení ochranných pásem, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Novotného lávka 5, Praha 1, 2000
 15. a kol., Planned Protection of Water in the River Dyje Basin, výzkumná zpráva projektu VKMO, s.r.o., VKMO, s.r.o., 2000
 16. ŘÍHA, J.; DANĚČEK, J., Matematické modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2000
 17. ŘÍHA, J., Modelové vyhodnocení kolmatačního pokusu., příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů., Brno, 2000
 18. ŘÍHA, J., Nové přístupy při řešení rozsahu ochranných pásem zdrojů podzemních vod., příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů., Brno, 2000
 19. ŘÍHA, J., Řešení vybraných problémů při modelování úloh transportu a disperze látek ve vodních tocích., příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů., Brno, 2000

1999

 1. ŠÁLEK, J., DOLEŽAL, P., ŘÍHA, J., Názvosloví, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, FAST VUT, Brno, 1999
 2. JANDORA, J., UHMANNOVÁ, H., ŘÍHA, J., Bezpečnost vodohospodářských objektů -výsledky za rok 1999, příspěvek na konferenci Workshop 99: Extrémní hydrologické jevy v povodí (GAČR r.č., ČVUT Praha, Praha, 1999
 3. ŘÍHA, J., MILERSKI, R., Strategie rozvoje měst po povodni. Vodohospodářské aspekty, příspěvek na konferenci Kolokvium:, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 1999

1998

 1. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M., Spolupráce Ústavu vodních staveb VUT FAST se zahraničními sesterskými vodohospodářskými pracovišti, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 1998

1997

 1. DANĚČEK, J., GLAC, F., ŘÍHA, J., Vliv disperze na průběh koncentrací látek v toku, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Slovenská republika, 1997

1996

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M., Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou., SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, Bratislava, 1996

1994

 1. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Příčiny extrémně nízkých vodních stavů v nádrži Křetínka v období 1992/93, kapitola v Sborník 24.Priehradných dní, Banská Štiavnica 9/94, Organizační výbor Priehradných dní, Banská Štiavnica, 1994
 2. ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M., Aplikace matematického modelu proudění podzemní vody při návrhu hydraulické ochrany podzemních vod, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, Bratislava, 1994
 3. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V., Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí., , FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, Brno, 1994

1989

 1. ŘÍHA, J., Prostorové proudění podzemní vody s volnou hladinou - problémy výronových ploch a jejich řešení metodou konečných prvků, kapitola v Numerical methods in Laminar and Turbulent Flow, ISBN 0-906674-8, Pineridge Press, Atlanta, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný