English

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. – seznam publikací

2017

 1. KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; MOTYČKA, V., ZNALECKÝ POSUDEK č. 74/2017 v právní věci - Zlínstav a.s. Zlín, , Brno, 2017

2016

 1. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., Scheduling of tower cranes on construction sites, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; MACHOTKA, R.; MOTYČKA, V., ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2016 v právní věci - okresní soud Zlín, , Brno, 2016
 3. ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; LIŠKA, P., Znalecký posudek číslo 67/2016 ve věci žalobkyně abasto s.r.o. proti žalované H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. o zaplacení částky 1.525.000 Kč s příslušenstvím, , Brno, 2016
 4. MOTYČKA, V.; BIELY, B.; ŠŤASTNÝ, J., Issues involved in determining the technical performance of earth-moving machines, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2016
 5. MOTYČKA, V., Recenze pro VEGA - Výzkum a využitie znalostne orientovaných systémov pro potreby modelovanie ... - doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., , Brno, 2016
 6. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., Modelling of tower cranes performance , článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 7. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., Efficiency of tower cranes, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Scences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Košice, 2016

2014

 1. KLUSÁČEK, L.; MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J.; PANÁČEK, J., Znalecký posudek číslo 50/2014 o pádu mostu ve městě Vilémov, , Brno, 2014
 2. KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V., Construction Site Noise and its Influence on Protected Area of the Existing Buildings, příspěvek na konferenci Elektronický sborník konference enviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 3. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., SIMULATION MODEL OF TOWER CRANE WORK, příspěvek na konferenci Elektronický sborník konference CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava (SK), SK, 2014
 4. MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R., Brno University of Technology's Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, ISSN 1877-0428, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014
 5. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L.; ŠTĚRBA, M., Efektivní využití věžových jeřábů na stavbách, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2014
 6. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., Chronological utilisation of tower cranes on construction sites, článek v Cranes Today, ISSN 0307-0018, Cranes Today, World Market Intelligence Ltd, UK, 2014

2013

 1. ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P., Zkoušení přilnavosti silikonových tmelů na fasádním obkladovém materiálu Alubond, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb, ISBN 978-80-263-0544-6, Tribun EU s.r.o., Brno, 2013
 2. ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V., VÝZNAM BEDĚNÍ PŘI POSOUZENÍ ČASOVÝCH POŽADAVKŮ NA VĚŽOVÉ JEŘÁBY, příspěvek na konferenci Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb - Zborník vedeckých prác, ISBN 978-80-263-0544-6, Tribun EU s.r.o., Bratislava, 2013
 3. MOTYČKA, V.; KLEMPA, L., Modelování práce věžových jeřábů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2013
 4. VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V., Rozšíření výuky bezpečnosti práce na VUT v Brně., příspěvek na konferenci Bezpečná stavba, ISBN 978-80-260-5009-4, Brno, 2013
 5. MOTYČKA, V., Inovace výuky studijního oboru Realizace staveb, příspěvek na konferenci Realizace staveb - teorie a praxe, ISBN 8021448032, VUT v Brně, Brno - Křtiny, 2013
 6. ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Základní postup při návrhu zdvihacího mechanismu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 7. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 8. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., FORMWORK DEMANDS ON CRANE OPERATION, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013
 9. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V., MAIN ASPECTS THAT INFLUENCE THE RIGHT CHOICE OF CRANES, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2013

2012

 1. MOTYČKA, V., Recenze - BW56-Stavební stroje, , VUT v Brně, FAST, 2012, Brno, 2012
 2. MOTYČKA, V., Recenze - Dynamické modelovanie nasadenia debnenia do výstavby - doc. Ing. Renáta Bašková, PhD., , TU v Košicích, Stavebná fakultaineering, Košice, 2012
 3. MOTYČKA, V., Recenze - Bezvýkopové technologie – komplexní rozhodování o způsobu výstavby inženýrských sítí - Nenadálková, , Stavební obzor, Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2012
 4. MOTYČKA, V., Recenze - Evaluation of facility management by multivariate statistics – factor analysis (Singovszki,Vranayova), , SSP-Journal of Cvil Engineering, Brno, 2012
 5. KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., ZOHLEDNĚNÍ POŽADAVKŮ PRAXE V INOVACI VÝUKY PŘEDMĚTU CW22, příspěvek na konferenci People, buildings and enviroment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT, FAST, Brno, 2012
 6. VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V., BOZP jako součást výuky na VUT., příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, CD na vyžádání, Olomouc, 2012
 7. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; MOTYČKA, V., Proposal of Lifting Mechanisms in Construction Sites, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2012
 8. ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V., Problematika návrhu zvedacích mechanismů v pozemním stavitelství, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, SvF TUKE, Košice, Slovensko, 2012
 9. RADA, V.; MOTYČKA, V., CW17 – DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ, , VUT v Brně - FAST, Brno, 2012

2011

 1. MOTYČKA, V., Recenze - Aplikace teorie hromadné obsluhy a optimální výběr strojních sestav ve stavebnictví (Usmanov), , VUT v Brně, FAST, Brno, 2011
 2. MOTYČKA, V., Recenze - Kontrola kvality na stavbách, 2. diel – Hrubá stavba (Juríček), , Eurostav,spol.s.r.o, Bratislava, 2011
 3. VLČKOVÁ, J. a kol., "ZOV" jako základ bezpečného provádění stavby, příspěvek na konferenci Zborník z vedecko - odbornej konferencie REALIZÁCIA A EKONOMIKA STAVIEB, ISBN 978-80-232-0313-4, Etela Bačenková-Dom techniky, Košice, 2011
 4. KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., INOVACE VÝUKY STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ S OHLEDEM NA POŽADAVKY PRAXE, příspěvek na konferenci Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0313-4, Dům techniky Košice, Košice, 2011
 5. MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S., Recenze - Modelování systému recyklace stavebních a demoličních odpadů (Spišáková, Hyben), , TU Košice, Košice, 2011
 6. MOTYČKA, V., Recenze - Zpracování agendy bezpečnosti práce ve stavebnictví pomocí počítače (Gacho), , VUT v Brně, FAST, Brno, 2011
 7. MOTYČKA, V., Recenzní posudek - Modely práce věžových jeřábů (Klempa L.), , VUT v Brně, FAST, Brno, 2011
 8. MOTYČKA, V., Recenze - NÁVRH STRUKTURY WEBOVÉ APLIKACE SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (Usmanov), , VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V., Innovation of study subjects CW19 and CW22, příspěvek na konferenci People, buildings and environment 2010, innovation of university in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, CERM, s.r.o., Brno, 2010
 2. MOTYČKA, V., Obor Realizace staveb na VUT v Brně, vývoj a zkušenosti, příspěvek na konferenci Sborník Mezinárodní konference TECHSTA 2010, ISBN 978-80-01-03880-2, ČVUT v PRAZE, ČVUT Praha, 2010
 3. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Modelování práce věžových jeřábů (Klempa L.) Juniorstav 2010, ISBN 978 80 214 4042 5, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2010

2009

 1. MOTYČKA, V., Recenzní posudek:Distribution systems of construction and demolition waste recycling and ways of area covering through recycling plants (Hyben I., Spišáková M.) Selected Scientific Papers,ISSN 1336 9024, , TU v Košicích, Košice, SR, 2009
 2. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Průvodce předmětu AW51 Technologie staveb (R.Kantová), , VUT v Brně FAST, Brno, intranet FAST, 2009
 3. MOTYČKA, V., Fakulta stavební VUT v Brně zohledňuje potřeby firem, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Praha, 2009
 4. MOTYČKA, V., Nová koncepce výuky technologie staveb, příspěvek na konferenci XII mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110.výročí založení FAST VUT v Brně, Management stavebnictví, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM Brno, Brno, 2009
 5. MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J., Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Historie, příspěvek na konferenci XII mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110.výročí založení FAST VUT v Brně, Management stavebnictví, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM Brno, Brno, 2009
 6. MOTYČKA, V., Recenzní posudek:Several aspects which affect the optimal tower cranes selection ( Klempa L ) ISBN 978 80 553 0176 1, , TU v Košicích, Podbánské, SR, 2009
 7. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Instruments for quality checking (Věrný L) ISBN 978 80 553 0176 1, , TU v Košicích, Podbánské, SR, 2009
 8. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Návrh a nasadenie debniacích systémov (Bašková), , Eurostav, Bratislava, 2009
 9. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Tvorba kontrolních a zkušebních plánů (Věrný) Juniorstav 2009, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2009
 10. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Systémy povrchového sledování objektů observační metodou nad stavbou tunelu VMO Dobrovského (Klempa) Juniorstav 2009, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2009

2008

 1. MOTYČKA, V., Nový studijní obor Realizace staveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU v Bratislavě, Bratislava, 2008
 2. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Logistika (Rada), , VUT v Brně FAST, Brno, intranet FAST, 2008
 3. MOTYČKA, V., Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Řízení stavební zakázky (CW18), Biely, , VUT v Brně FAST, Brno, intranet FAST, 2008
 4. MOTYČKA, V.; HORÁK, V.; ŠLEZINGR, M.; SÝKORA, K.; KUDRNA, J., Studijní opora pro kombinované studium - Vybrané stati z technologie stavebních procesů, , VUT v Brně FAST, intranet FAST, 2008
 5. MOTYČKA, V.; KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro kombinované studium: Stavebně technologické projektování CW22, Modul 01, , VUT v Brně FAST, intranet FAST, 2008
 6. KOVÁŘOVÁ, B., MOTYČKA, V., studijní opora předmětu CW 22 Stavebně technologické projektování pro obor R, , VUT FAST Brno, Brno, 2008
 7. MOTYČKA, V., Oponentský posudek: Lokalizácia reciklačnej skládky v návaznosti na technologiu spracovania vybraných stavebných odpadov - disertační práce - (Mažerik), , TU v Košicích, Košice, 2008
 8. MOTYČKA, V., Posudek na projekt: Zameranie postdoktoranda pre prostredie cestného hospodárstva, , Agentura na podporu výzkumu a vývoja, Bratislava, 2008
 9. MOTYČKA, V., Mathematical bonds in network analysis methods of building process - recenze článku (Bašková), , Selected scientific papers, Košice, 2008
 10. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Záznam o průběhu odborné praxe, , ÚTST, 2008
 11. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe, , ÚTST, 2008
 12. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Pravidla pro odbornou praxi zařazenou do studia oboru Realizace staveb, , ÚTST, 2008
 13. MOTYČKA, V., Podpora jakosti ve stavebnictví (Věrný) Juniorstav - recenze, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2008
 14. MOTYČKA, V., Rozvinutelný obytný systém (Klempa), Juniorstav - recenze, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2008

2007

 1. MOTYČKA, V., Recenze příspěvku Renaty Baškové: "Building process time structure modelling", , TUK, Stavební fakulta TU Košice, 2007
 2. MOTYČKA, V., Recenzní posudky studijních opor: CW 03 - Řízení stavební výroby a M01 - Řízení stavební výroby, , TST, VUT, FAST v Brně - TST, 2007
 3. MOTYČKA, V., Recenzní posudek Optimum implementation for health and safety regulations in construction operations, , TU Bratislava, 2007
 4. MOTYČKA, V.; BIELY, B., Posouzení a vyhodnocení POV, , VUT - FAST - TST, 2007
 5. RADA, V., MOTYČKA, V., Výuka technologických procesů a multimediální pomůcky, příspěvek na konferenci Sborník přednášek mezinárodní konference TECHSTA 2000, ISBN 80-01-02225-0, ČVUT Praha, Fakulta stavební, Praha, 2007
 6. MOTYČKA, V., Assessment of Crane Operating Time Utilization on the Construction Site, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-8073-792-4, TU v Košicích, Košice, 2007
 7. MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J., Risk management in connection with execution of underground structures and surface development securing, příspěvek na konferenci , Praha , 2007
 8. MOTYČKA, V., Optimalizace návrhu věžových jeřábů, TECHSTA, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu věžových jeřábů, TECHSTA, ISBN 978-80-01-03880-2, ČVUT Praha, 2007
 9. MOTYČKA, V., Optimalizace návrhu věžových jeřábů, , VUT - FAST - TST, 2007
 10. MOTYČKA, V., Věžové jeřáby v pozemním stavitelství, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-505-1, CERM, CERM 2007, 2007

2006

 1. MOTYČKA, V., Speciální technologie - modul 01 - ZÁCHOVNÁ PÉČE O STAVEBNÍ OBJEKTY OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI BUDOVA NA PÉČI O STAVEBNÍ OBJEKTY, , ÚAIÚ, Brno, 2006
 2. MOTYČKA, V., Design of the tower crane aiming at the required output of supply, příspěvek na konferenci Vývojové tendencie v technologii stavieb, ISBN 80-227-2478-5, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 3. MOTYČKA, V.; MAKÝŠ, P., Autožeriavy pomáhajú při výstavbe málopodlažných objektov, článek v Stavba, ISSN 1335-5406, OIAZ Wien, Wien, 2006
 4. MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J., Preparation of tunnels construction with risk management system utilization, článek v Osterreichische Ingenieur und Architekten Zeitschrift, ISSN 0721-9415, OIAZ Wien, Wien, 2006
 5. MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J., Risks management in connections with tunnels heading and surface development securing, článek v Osterreichische Ingenieur und Architekten Zeitschrift, ISSN 0721-9415, OIAZ Wien, Wien, 2006
 6. ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., Zahradní architektura, kapitola v Technologie staveb - dokončovací práce, ISBN 80-227-2484-X, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 7. ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., Technologie staveb - dokončovací práce, kapitola v Technologie staveb - dokončovací práce, ISBN 80-227-2484-X, STU Bratislava, Bratislava, 2006

2005

 1. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 10, BW04, Technologie provádění nátěrů, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 2. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 8, BW01, Technologie provádění střešních plášťů, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 3. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - malby, , ÚAIÚ, 2005
 4. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 08, BW51, Střešní pláště - způsob provádění, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 5. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW04, Technologie provádění maleb, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 6. MOTYČKA, V., Studijní opora pro kombinované studium, modul 09, BW02,Procesy vnitřní a dokončovací - nátěry, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 7. MOTYČKA, V., Nová koncepce technologie staveb - přístpěvek na konferenci FAST VUT v Brně, , 2005
 8. MOTYČKA, V., Nová koncepce výuky technologie staveb, , 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 37. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 38. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 39. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 40. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 41. MOTYČKA, V.; LOSSMANN, J., Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů, , ISBN 80-8073-284-1, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2005
 42. MOTYČKA, V., Řízení rizik při zabezpečování nadzemní zástavby v souvislosti s ražbou tunelů, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-8073-284-1, Technická univerzita v Košicích, Liptovský Ján, 2005
 43. MOTYČKA, V., Technický dozor investora - důležitý článek v procesu výstavby, , ISBN 80-214-2832-5, CERM Brno, 2005
 44. MOTYČKA, V., OBNOVITELNÉ MATERIÁLOVÉ ZDROJE, VYUŽITELNÉ VE STAVEBNICTVÍ, , ISBN 80-214-2832-5, CERM Brno, Brno, 2005
 45. MOTYČKA, V.; HRAZDIL, V.; DOČKAL, K.; LÍZAL, P.; MARŠÁL, P., Technologie staveb I technologie stavebních procesů Část 2 Hrubá vrchní stavba, , ISBN 80-214-2873-2, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, Brno, 2005

2004

 1. MOTYČKA, V., Poruchy nadzemní zástavby a její zajišťování v souvislosti s ražbou štol, příspěvek na konferenci TECHSTA 2004, fakulta stavební, ČVUT Praha, 2004

2003

 1. MUSIL, F., MOTYČKA, V., Příprava a realizace staveb, , ISBN 80-7204-282-3, CERM Akademické nakladatelství, Brno, 2003
 2. MOTYČKA, V., Znalecký posudek- k projektové dokumetaci a provedení statického zajištění klenby sklepu Úvoz 26, , Městský soud Brno, Městský soud Brno, 2003
 3. MOTYČKA, V., Znalecký posudek- Ve věci o náhradu škody,, , Městský soud Brno, Městský soud Brno, 2003
 4. MOTYČKA, V., Stavebně technologický posudek na provedení obytných prostorů v podroví a bazénové haly v rámci rekonstrukce rodinného domu na Baarově nábřeží 40, , Igma spol s.r.o., Igma spol s.r.o., 2003
 5. MOTYČKA, V., Znalecký posudek-O určení naplatnosti dohody o vydání nemovitostí, , Okresní soud Brno-venkov, Okresní soud Brno-venkov, 2003

2002

 1. MOTYČKA, V., LÍZAL, P., Spolupráce projektanta, dodavatele a technologa nelze podceňovat, příspěvek na konferenci Techsta 2002, ISBN 80-01-02629-9, ČVUT v Praze, Praha, 2002
 2. MOTYČKA, V., Využití netradičních způsobů výstavby vyžaduje technologickou kázeň, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2002
 3. MOTYČKA, V., Odborný posudek na provedení jednopláštové ploché střechy administrativní budovy letiště Praha, , Společnost Aviation Servise a.s., Společnost Aviation Servise a.s., 2002

2001

 1. MOTYČKA, V., STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ SKLADOVACÍ PLOCHY NA STAVENIŠTI, příspěvek na konferenci Developments in building technology, ISBN 80-227-1572-7, STU v Bratislave, Bratislava, 2001
 2. MOTYČKA, V., Stanovení optimální skladovací plochy na staveništi, , VUT v Brně, Fakulta Stavební, VUT v Brně, Fakulta Stavební, 2001

2000

 1. MOTYČKA, V., Skladovací plochy na staveništi, příspěvek na konferenci TECHSTA 2000 - Odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-01-02225-0, ČVUT Praha, Fakulta stavební, Praha, 2000
 2. MOTYČKA, V., Vlikost plochy pro skladování stavebního materiálu na staveništi, příspěvek na konferenci Technológia v stavebníctve, IV. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-515-7, Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ministerstvo výstavby a regionálného rozvoja SR, Košice - SR, 2000
 3. BIELY, B., MOTYČKA, V., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, , Verlag Dashofer, Praha, 2000

1999

 1. MOTYČKA, V., Plocha pro zařízení staveniště, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference - Sekce 13: Technologie v, ISBN 80-214-1445-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 1999
 2. MOTYČKA, V., Rekonstrukce bytových jader, příspěvek na konferenci Příspěvek na semináři ČSSI, ČSSI s.r.o., Brno, 1999
 3. MOTYČKA, V., Plocha pro zařízení staveniště, příspěvek na konferenci XI Mezinárodní vědecká konference VUT FAST Brno, VUT FAST Brno, Brno, 1999

1997

 1. MOTYČKA, V., Regenerace panelových domů, výzkumná zpráva projektu MPO ČR, MPO ČR, VUT Brno, 1997
 2. MOTYČKA, V., Technologické aspekty realizace krytiny z asfaltových šindelů, příspěvek na konferenci VI Vědecká konference Stavební fakulty TU Košice, Stavební fakulta TU Košice, Košice, 1997

1993

 1. MOTYČKA, V., Vývoj optimálních technologií pro modernizaci a rekonstrukci budov, výzkumná zpráva projektu VUT Brno a MPO ČR, VUT Brno a MPO ČR, VUT Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný