English

doc. Dr. Ing. Petr Doležal – seznam publikací

2015

 1. Doležal Petr, Dr.Ing.,Podhrázská Jana, Ing.PhD., Dumbrovský Miroslav, Prof.Ing. CSc.,Karásek Petr, Ing., Martének Jaroslav, Ing., Kučera Josef, Ing.,Konečná Jana, Ing. Phd., Pochop Michal, Ing., Toman František, Prof.Ing.CSc., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích.Projekt TAČR:TD020241 Název projektu: Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU , výzkumná zpráva projektu , 2015
 2. Doležal Petr, doc.Dr.Ing., Znalecký posudek číslo 27/2015, , 2015

2014

 1. DOLEŽAL, P., HODNOCENÍ ÚČINNOSTI NÁVRHU PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, , Ústav hydrológie SAV, ISSN 1335-6291, Bratislava, 2014
 2. DOLEŽAL, P., Analýza celkové situace pozemkových úprav v ČR Analýza celkové situace pozemkových úprav v ČR Analýza celkové situace pozemkových úprav v ČR Analýza celkové situace pozemkových úprav v ČR Analýza celkové situace pozemkových úprav v ČR, , Mendlova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, 2014
 3. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek 29/2014 Kamýk, , 2014
 4. DOLEŽAL, P., SEMINÁŘ POZEMKOVÉ ÚPRAVY Nové informace a metodické postupy 5.6.2014, Mendelova univerzita v Brně Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav Příspěvek na semináři. Seminář pozemkové úpravy,Nové informace a metodixké postupy, Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvojevenkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav, , 2014
 5. DOLEŽAL, P., Odborný seminář, Spolek zeměměřičů Brno, Náležirosti PSZ a DTR vodohodpodářská opatření, opatření proti erozi, vztah k VFP, , 2014
 6. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek Černilov 58/2013, , 2014

2013

 1. DOLEŽAL, P. DOUBRAVA, D., Průběžná zpráva prokjektu QJ1220054 Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepceřešení opatřeními pozemkových úprav, výzkumná zpráva projektu , 2013
 2. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek - rybník Huníkov číslo 50/2013, , 2013
 3. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek Babice číslo 30/2012, , 2013

2012

 1. DOLEŽAL, P., Průběžná zpráva prokjektu QJ1220054 Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepceřešení opatřeními pozemkových úprav, výzkumná zpráva projektu , 2012
 2. DOLEŽAL, P., Odborný seminář, VUT Fast Brno, Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s metodickým návodem a technickýcm standardem., , 2012
 3. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L., Operativní řízení vodních nádrží v průběhu povodňových situací, příspěvek na konferenci Konference vodní nádrže 2012, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2012
 4. DOLEŽAL, P.; FELTL, J., Využití prostorově založeného srážkoodtokového modelu k návrhům malých vodních nádrží s retenčním účinkem, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, 2012

2011

 1. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek - Na lokalitu Moravský Krumlov-Rakšice, 25/2011, , 2011
 2. DOLEŽAL, P. GOLÍK, P. ŘÍHA, J. TORNER, V. ŽATECKÝ,S., Malé vodní a suché nádrže, , ISBN 978-80-86364-16, Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská15, Praha2, Praha,2011, 2011
 3. DOLEŽAL, P. MARTÉNEK, J., Pozemkové úpravy z pohledu projektanta, příspěvek na konferenci , Arch-polygrafické práce, spol.s r.o., Brno, ISBN 978-80-02-02350-0, 2011
 4. ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; DOLEŽAL, P.; TÖRNER, V.; ŽATECKÝ, S., Malé vodní a suché nádrže TP 1.19, spec. publikace, ISBN 978-80-86364-16-2, ČKAIT, Praha, 2011
 5. DOLEŽAL, P., Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, , 2011
 6. DOLEŽAL, P., Metodický návod k provádění pozemkových úprav, POZEMKOVÉ ÚPRAVY XVII., FÓRUM Třebíč, 7.4.2011, , 2011
 7. DOLEŽAL, P., Seminář ČKAIT – Konstrukční řešení hrází a funkčních objektů, Stručně o navrhování, výstavbě a provozu hrází malých vodních nádrží, , 2011
 8. DOLEŽAL, P., Seminář ČKAIT – Úvod, Platnost norem a vyhlášek, Stručně o navrhování, výstavbě a provozu hrází malých vodních nádrží, , 2011
 9. DOLEŽAL, P., Seminář ČKAIT – Opatření v zátopě, erozní proces a odbahnění , Stručně o navrhování, výstavbě a provozu hrází malých vodních nádrží, , 2011
 10. DOLEŽAL, P., Seminář ČKAIT – Podklady pro návrh MVN Stručně o navrhování, výstavbě a provozu hrází malých vodních nádrží, , 2011

2010

 1. DOLEŽAL, P., Revizní znalecký posudek pro Okresní soud v Tachově, číslo HS 120N101601, , 2010
 2. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Pravděpodobnostní hodnocení povodňových vln.Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva IV za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 3. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P.; GOLÍK, P.; ŽATECKÝ, S.; TÖRNER, V., Malé vodní a suché nádrže, , Česká komora autorizovaných inž. a techniků činných ve výstavbě ČKAIT, CZ, 2010
 4. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., OPERATIVNÍ STOCHASTICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRŮTOKŮ PŘI POVODNÍCH, příspěvek na konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 Voda v měnícím se prostředí, ISBN 978-80-86690-84-1, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha, 2010
 5. DOLEŽAL, P. LUŇÁKOVÁ,M. KUČERA,M., Problematika návrhů soustavy malých vodních nádrží s retenčním účinkem v malých povodích, konference Hodnocení rizik ve vodním hospodářství, VUT FAST Brno, 18.-19.10.2010 Brno, příspěvek na konferenci , 2010
 6. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, regionální porada pracovníků pozemkových úřadů k otázkám pozemkových úprav, 12.10.2010, Česká Lípa, , 2010
 7. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, regionální porada pracovníků pozemkových úřadů k otázkám pozemkových úprav, 7.10.2010, Nymburk, , 2010
 8. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, porada pracovníků MZE, Zlenice, 23.9.2010, , 2010
 9. DOLEŽAL, P. ŘÍHA,J. GOLÍK,P., TORNER,V. ŽATECKÝ,S., Malé vodní a suché nádrže, Publikace č. 19 - Technická pomůcka, ČKAIT - PROFESIS 2010, Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, Informační centrum ČKAIT, 2010, , 2010
 10. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, regionální porada pracovníků pozemkových úřadů k otázkám pozemkových úprav (seznámení s cílem metodiky a odpovědi na specifické dotazy daného regionu), Ostravice, PÚ Frýdek - Místek 14.9.2010, příspěvek na konferenci , 2010
 11. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, regionální porada pracovníků pozemkových úřadů k otázkám pozemkových úprav, Plzeň, Územní odbor ÚPÚ Plzeňský kraj, 7.9.-8.9.2010, , 2010
 12. DOLEŽAL, P. LUŇÁKOVÁ,M., Studie posouzení efektivnosti výstavby nádrží v povodí Třebářovaského potoka, MZe pozemkový úřad Svitany, 2010, , 2010
 13. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, regionální porada pracovníků pozemkových úřadů k otázkám pozemkových úprav, Břeclav, , 2010
 14. DOLEŽAL, P. KNAP, J. KOUŘIL, F., Realizace komplexní pozemkové úpravy v obci Mořice na Prostějovsku, Seminář Péče o krajinu ČR v praxi 1. června 2010 v Průhonicích, Sborník příspěvků, str.2-8, MŽP ČR, příspěvek na konferenci , 2010
 15. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, XV.celostátní konference Pozemkové úpravy, 25.-26. května 2010, Litoměřice, , 2010
 16. DOLEŽAL, P., Metodický návod projektování pozemkových úprav, 13. konference pozemkové úpravy na okrese Jičín, 18.5.2010 Kopidlno, , 2010
 17. DOLEŽAL, P. MARTÉNEK, J. STŘÍTECKÝ,L., Metodický návod k provádění pozemkových úprav a technický standard plánu společný zařízení - podpora pozemkových úprav, Pozemkové úpravy, duben 2010 č.70, ISSN 1214-5815, MK ČR: E 19402, článek v , Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, www.cmkpu.cz. ISSN: 1241-5815, Re, 2010
 18. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real-time stochastic flow forecast, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, Praha, 2010
 19. DOLEŽAL, P., Metodický návod k provádění pozemkových úprav, seznámení s hlavními zásadami, seminář Pozemkové úpravy XVI, 15.4.2010 Třebíč, , 2010
 20. DOLEŽAL, P. MARTÉNEK, J. STŘÍTECKÝ, L., Metodický návod k provádění pozemkových úprav a technický standard plánu společný zařízení – podpora pozemkových úprav, článek v , Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Praha ISSN 1214-5815, 2010
 21. DOLEŽAL, P. DOUBRAVA,D. MARCIÁN,F. MARTÉNEK,J. PAPOUŠEK,J. STŘÍTECKÝ,L., Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, příspěvek na konferenci , MZE ÚPÚ, MZE- ÚPÚ, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300 Praha, 2010
 22. DOLEŽAL, P., Znalecký posudek pro Okresní soud v Olomouci číslo: 37/2008, , 2010

2009

 1. DOLEŽAL, P., Seminář "Aktéři rozvoje venkovského prostoru", sekce - Voda v krajině. Posterová prezentace - "Bleskové povodně 2009, Země živitelka, České Budějovice, příspěvek na konferenci , 2009
 2. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real time stochastic flow forecast, příspěvek na konferenci Integrating water systems, ISBN 978-0-415-54851-9, Sheffield, 2009
 3. DOLEŽAL, P., Metodika k provádění pozemkových úprav v ČR jako součást normotvorné činnosti ÚPÚ, XIV. celostátní konference KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 5/2009, , 2009
 4. DOLEŽAL, P., Stanovení stupně ohrožení malých povodí větrnou a vodní erozí a odtoky z přívalových srážek, zkrácená verze habilitační práce, vědecké spisy VUT v Brně, ISBN 978-80-214-3837-8, , VUTIUM, Brno, 2009
 5. DOLEŽAL, P., Stanovení stupně ohrožení malých povodí větrnou a vodní erozí a odtoky z přívalových srážek, habilitační práce, , 2009

2008

 1. STARÝ, M.; JAROŠ, L.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Simulace, predikce a operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací v podmínkách neurčitosti., příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008
 2. DOLEŽAL, P., studie: Turistické trasy Mikroregionu Hustopečsko, , 2008

2007

 1. DOLEŽAL, P., BS53 Rybníky a účelové nádrže, studijní opora, , 2007
 2. DOLEŽAL, P., Vyhodnocení odtokových poměrů na toku Věžecký potok - návrh opatření, , 2007
 3. DOLEŽAL, P.; PODHRÁZSKÁ, J., Vyhodnocení rizika větrné eroze v JmK, Konference s mezinárodní účastí Brno 11/2007. s.46-53., , 2007
 4. DOLEŽAL, P., Protipovodňová opatření v nezastavěné části města Hodonína, , 2007
 5. DOLEŽAL, P., Blata - hydroekologická studie, , 2007
 6. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Operative prediction and control of the flood passage, příspěvek na konferenci , ISSN 1029-7006, European Geosciences Union, Vienna, 2007
 7. DOLEŽAL, P., BS07-M01 Projekt vodní hospodářství krajiny, studijní opora, , 2007
 8. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Koncepce, návrh, výstavba a provoz hrází malých vodních a suchých nádrží, , 2007

2006

 1. DOLEŽAL, P., Opatření v zátopě, erozní proces a odbahnění, Kurz v rámci CŽV, pořádaný FAST, 14.11.2006, , 2006
 2. DOLEŽAL, P., Vodohospodářské řešení retenčních nádrží v malých povodích, , 2006
 3. DOLEŽAL, P., Vodohospodářské řešení opatření v povodí Černovického potoka, , 2006
 4. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L., Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage and Use of Artificial Intelligence Methods, , Hamburg, 2006
 5. DOLEŽAL, P., Navržená protierozní a protipovodňová opatření ve schváleném návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plinkout. Sborník semináře, Řešení podhorských oblastí seminář pořádaný MZe PÚ Olomouc., , 2006
 6. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L., Algorithms for Operative Control of the Flood Passage, příspěvek na konferenci Conference abstracts, ISBN 86-80851-07-8, Republic Hydrometorological Service of Serbia, Bělehrad, 2006
 7. DOLEŽAL, P., Studie proveditelnosti : Produkce, zpracování a energetické využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v mikroregionu Hustopečsko, , 2006
 8. DOLEŽAL, P., Postup zpracování návrhu KPÚ a její uskutečnění, Sborník semináře Rozvoj obcí a pozemkové úpravy, Brno 28.2. 2006, seminář pořádaný KÚ Jmk a Českomaravskou komorou poz. úprav., , 2006
 9. DOLEŽAL, P., Chuchelná - protipovodňová opatření, , 2006

2005

 1. DOLEŽAL, P., Mohelno-retenční nádrž Kočičák, , 2005
 2. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací, příspěvek na konferenci Hydrologické dni 2005, ISBN 80-88907-53-5, SHMÚ, Bratislava, 2005
 3. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Praha, 2005
 4. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage, příspěvek na konferenci Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry, ISBN 0-9539140-3-8, Centre of Water Systems, University of Exeter, Exeter, 2005
 5. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H., Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff, , Europiean Geosciences Union, Vídeň, 2005

2004

 1. DOLEŽAL, P.; PODHRÁZSKÁ, J., Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení. Problémová studie pro Jihomoravský krajský úřad, , 2004
 2. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Studie odtokových poměrů., , 2004
 3. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně, příspěvek na konferenci Matlab 2004, ISBN 80-7080-550-1, Humusoft, Praha, 2004
 4. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně pomocí fuzzy regulátoru, příspěvek na konferenci Workshop 2004, ISBN 80-01-03161-6, CVUT FS, Praha, 2004
 5. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004
 6. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004

2003

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí s nádržemi za průchodu povodní, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference, VUT FAST, Brno, 2003
 2. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms, příspěvek na konferenci Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina-atmosféra, Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, SAV Bratislava, 2003
 3. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Srovnání přístupů k sestavení řídících algorytmů pro operativní řízení odtoku vody nádrží za průchodu povodně, příspěvek na konferenci Vodní toky, Hradec Králové, Hradec Králové, 2003
 4. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí, příspěvek na konferenci Matlab 2003, Humusoft, Praha, 2003
 5. DOLEŽAL, P., Vymezení záplavového území - tok Luhačovický potok, km 0,000-km 22,500, , 2003

2002

 1. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; DOLEŽAL, P.; OŠLEJŠKOVÁ, J.; RYL, T., Jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování, spec. publikace, ISBN 80-86020-31-2, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno,CZ, 2002
 2. ŘÍHA, J.; RYL, T.; DOLEŽAL, P., Jakost vody ve vodních tocích a její matematické modelování, spec. publikace, ISBN 80-86020-31-2, NOEL 2000, Brno, 2002

2001

 1. OŠLEJŠKOVÁ, J.; DOLEŽAL, P., Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky., , 2001
 2. DOLEŽAL, P., OŠLEJŠKOVÁ, J., Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-86433-05-6, VUT Brno, Brno, 2001

2000

 1. DOLEŽAL, P.; MACHALA, J., Integrovaný projekt Mikroregionu Hustopečsko, , 2000

1999

 1. ŠÁLEK, J., DOLEŽAL, P., ŘÍHA, J., Názvosloví, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, FAST VUT, Brno, 1999
 2. DOLEŽAL, P., Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu VN Hvězda., , 1999

1996

 1. DOLEŽAL, P., STARÝ, M., The optimalized design of functional volumes of the system of storage reservoirs in small river basins., příspěvek na konferenci Ecohydrological Processes in Small Basins, Strasbourg, Francie, 1996

1995

 1. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; MILERSKI, R.; SIROGINOVÁ, M., THE USE OF PROGRAM QUAL2E FOR MODELING THE EXPANSION OF POLLUTION BELOW THE POINT-SOURCE, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1995

1994

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKI, R., Uživatelská příručka pro modelování šíření znečištění za použití programu QUAL2E, příspěvek na konferenci Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1994
 2. ŘÍHA, J.; DOLEŽAL, P., Příčiny extrémně nízkých vodních stavů v nádrži Křetínka v období 1992/93, kapitola v Sborník 24.Priehradných dní, Banská Štiavnica 9/94, Organizační výbor Priehradných dní, Banská Štiavnica, 1994
 3. NACHÁZEL, K., DOLEŽAL, P., Využití nádrže Vír pro brněnský oblastní vodovod z hlediska účinku hydrologických poměrů v období 1931-1991, spec. publikace, VUT FAST Brno, Brno, 1994

1993

 1. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; PLEVA, L., Optimalizace návrhu soustavy retenčních nádrží v malých povodích., článek v Knižnice vědeckých prací VUT Brno, ISSN 0368-6582, VUT Brno, Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný