English

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČOVÁ, D.; NOHÁL, V.; SEELMANN, H., VIBRATION ANALYSIS BY GABOR TRANSFORM METHOD, článek v Communications, ISSN 1335-4205, University of Zilina, Žilina, 2017
 2. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D., Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Praha, 2017
 3. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D., THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017
 5. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K., ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 10. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening, článek v Applied Sciences - Basel, ISSN 2076-3417, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2017
 11. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V., Comparison of Effectiveness of Acoustic Absorbers Applied on a Slab Track, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017

2016

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse, , ISBN 978-80-553-2643-6, Slovakia, Košice, 2016
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ACOUSTIC ANALYSIS OF SELECTED STRUCTURES OF RAILWAY SUPERSTRUCTURE , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-Akustika s.r.o., České Budějovice, 2016
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; SEELMANN, H., Assessment of dynamic parameters of rail fastening, článek v Communications, ISSN 1335-4205, University of Zilina, Zilina, 2016
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J., Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method , příspěvek na konferenci 54th international conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Born-Jordan transformation , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 9. SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V., VIBRATION ANALYSIS IN THE GRAVEL BALLAST BY MEASURING STONE METHOD, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2016
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Evaluation of the Railway Substructure in the Turnout with the Movable Frog by Help of Decomposition, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY BORN-JORDAN TRANSFORMATION, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljublana, 2015
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY SHORT TIME FOURIER TRANSFORMATION METHOD, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2015
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; TIMČAKOVÁ, K., Nondestructive Testing of Advanced Concrete Structure during Lifetime, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, Spojené státy americké, 2015
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 6. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V., Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS barrier v obci Tetčice, příspěvek na konferenci Konference Rychlost s tichostí, ISBN 978-80-87994-28-3, Powerprint sro, Praha, 2015
 7. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOW-HEIGHT NOISE BRENS BARRIER , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D – akustika s.r.o., České Budějovice, 2015
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Determination of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, ISSN 1662-7482, ISBN 978-80-261-0376-9, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015

2014

 1. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; RATISLAVOVÁ, E., Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2014
 2. SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D., THE VIBRATION ANALYSIS THE VIBRATION ANALYSIS BY MARGENAU-HILL TRANSFORMATION METHOD, článek v Communications, ISSN 1335-4205, EDIS - Publishing Institution of Zilina University, Žilina, 2014
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ACOUSTIC VIBRATION ANALYSIS OF A TIBETAN SINGING BOWL, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2014
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications INC., Switzerland, 2014
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks, příspěvek na konferenci EAN 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Mariánské Lázně, Česká republika, 2014
 6. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The using Wavelet transformation for acoustic response analysis, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2014
 7. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; GOTTVALDOVÁ, J., Analýza hluku od silniční dopravy se zaměřením na kontakt kola s vozovkou, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-866-3, Cerm s.r.o., Brno, 2013
 2. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D., Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, STAVEBNÍ OBZOR, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Praha, 2013
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F., Equipment for using acoustic emission method in civil engineering, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing 2013, ISBN 978-80-7204-864-9, Brno, Česká republika, 2013
 4. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., MEASUREMENT OF ACOUSTIC PROPERTIES OF ROAD SURFACES, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., české Budějovice, 2013
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V., Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double-K Model, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-7414-579-7, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 7. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L., Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční infrastruktuře, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, České dráhy, a.s., Praha, 2013
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I., ACOUSTIC PROPERTIES OF TRACK GRID WITH Y-SHAPED STEEL SLEEPERS, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-Akustika, České Budějovice, 2013

2012

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Hodnocení chování betonu při tuhnutí a tvrdnutí netradičními metodami, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4642-7, BETIS s.r.o. Praha, Praha, 2012
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The experimental analysis of dynamic processes related to railway transport, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-827-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2012
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V., Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult a.s., Brno, 2012
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; TIMČAKOVÁ, K., MONITORING CONCRETE LIFETIME BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION AND IMPACT ECHO METHODS, příspěvek na konferenci 8th CCC, ISBN 978-953-7621-14-8, Print & Bound, Croatia, 2012
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R., Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2, 2012
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Application of Acoustic Emission Method During Setting ond Hardening Concrete in Timber And Metal Mould, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 7. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L., Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012, ISBN 978-80-214-4609-0, Betis, Praha, 2012
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 9. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M., Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V., Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012
 13. HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout, příspěvek na konferenci Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, Univerzity of Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia, 2012

2011

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V., Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings on 9th International Conference NDT 2011, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno University of Technology, Brno, 2011
 2. GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Hluk na styku pneumatika vozovka, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2011
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Concrete Lifetime Monitoring by Non-Destructive Testing Methods, příspěvek na konferenci 41st International Conference and NDT Exhibition- NDE for Safety, Defektoskopie 2011, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS sro, Praha, 2011
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Is It Possible to Use Non Destructive Techniques as Acoustic Emission Method for Surface Layer Monitoring?, , Masaryk University, Brno, 2011
 5. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying Acoustic Emission Method at Monitoring of Lifetime Concrete Structure, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 6. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Non Destructive Testing of Lifetime Concrete, příspěvek na konferenci The 7th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Balasz Lubloy, Madarsko, 2011
 7. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I., Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s. r. o., Ostrava, 2011
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., Applying High Order Statistics Analysis at Non Destructive Evaluation of Concrete Tiles, příspěvek na konferenci Proceedings – 49th International Scientific Conference Experimental Stress Analysis 2011 (Experimentální analýza napětí 2011), ISBN 978-80-214-4275-7, Published and printed by Brno University of Technology, Brno, 2011
 9. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Monitoring Concrete during Frost Resistance Determination by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MAZAL, P., Monitoring Concrete Properties during Hardening Using Non Traditional Methods, příspěvek na konferenci proceedings of the 5th International Conference on Dynamics ND tRANSPORT sTRUCTURES AND wIND eNGINEERING, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS - Žilina, Slovensko, 2011
 11. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Kde všude může pomoci metoda akustické emise ve stavebnictví?, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J., Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu, příspěvek na konferenci CD, SNDT, Slovensko, 2011
 13. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta 2011, ISBN 978-80-254-8811-9, VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, Děčín, 2011
 14. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I., Chování kolejového roštu při průjezdu vozidla obloukem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2011
 15. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I., Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult a.s., Brno, 2011
 16. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2010
 2. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Is It Needed to Curing of Concrete?, příspěvek na konferenci Proceedings of 8th International Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno, 2010
 3. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V., Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2010
 4. KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J., Experimental approach of the single pedestrian induced excitation, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovenská republika, 2010
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J., Jointed Time Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P., Application Non Destructive Testing During Concrete Hardening and Setting, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 7. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Environmentální aspekty dopravních staveb, ISSN 1210-3942, ISBN 978-80-7204-696-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M., Is It Possible to Applied Acoustic Emission Method during Concrete Hardening?, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 9. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V., Analýza dynamických parametrů výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT, Praha, 2010
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Higher Order Spectra using for Analysis of defects on Railway Construction and Sections, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, CZ, 2010
 11. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L., Application of nonlinear techniques at concrete hardening, , Los Alamos National Security, Otranto Italie, 2010
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V., Non Destructive Testing during Concrete Hardening, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2010
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Measuring of Concrete Properties during Hardening, příspěvek na konferenci ESA 2010, ISBN 978-80-244-2533-7, Palacky University, CZ, 2010
 14. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of Higher Order Spectra, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.ne, web.ndt.ne, 2010
 15. SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I., Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2010
 16. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce Media s.r.o., Ostrava, 2010
 17. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha CZ, 2010

2009

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Časově frekvenční analýza se zaměřením na železniční konstrukce, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-664-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analysis of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, ISBN 978-83-7125-184-9, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2009
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of High Order Spectra, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2009, NDE for Safety, 39 International Conference, ISBN 978-80-214-3973-3, Betis, Praha, 2009
 4. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L., Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT, Praha, 2009
 5. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 7. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT, Nemecko, 2009
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, GE, Nemecko, 2009
 9. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 10. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 11. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R., THE ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF TURNOUT STRUCTURES, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING-2009, ISBN 0-947644-65-2, University of Edinburgh, London, 2009
 12. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE , ISBN 0-947644-64-4, 2009
 13. PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J., VYUŽITÍ METODY NEDESTRUKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ PŘI SLEDOVÁNÍ TUHNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the Occasion of the 110th Anniversary of the Founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIVth Anniversary of Building Fairs Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, CR, 2009
 14. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Hodnocení dynamických parametrů koleje, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 15. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 16. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Použití pružných prvků v konstrukci koleje, příspěvek na konferenci 5. Fórum kol'ajovej dopravy, ISBN 978-80-88973-50-8, FO ART, s.r.o. Bratislava, Bratislava, SK, 2009
 17. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústavu fyziky, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 18. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů` nelineární ultrazvukové spektroskopie?, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 19. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P., Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 20. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Identifikace kontaktního poškození materiálů a ložisek metodou akustické emise, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3826-2, VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J., Application of Non Destructive Testing at Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Physics, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, stu, bratislava, slovensko, 2008
 2. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J., Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců, , 2008
 3. KALA, J.; SALAJKA, V.; SMUTNÝ, J., Experimentální stanovení sil vyvolaných chůzí, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 4. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE PŘI TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, CERMAK, Brno, 2008
 5. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P., Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Je možné využít nelineární e`asovi` frekvene`ní transformace p?i analýze signálu` nelineární ultrazvukové spektroskopie?, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brni`, Fakulti` stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 8. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SMUTNÝ, J., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Brno, 2008
 9. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Snižování hluku u železničních vlakových souprav, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - Akustika, ČR, 2008
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Časově frekvenční transformace v železniční dopravě., příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, CTU, Praha, 2008
 11. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Comparison of the Dynamic Parameters of the Rail Fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 12. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformations, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 13. PAZDERA, L.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; DVOŘÁČEK, J., Signal Analysis in Acoustic Emission Method Time Frequency Tools, příspěvek na konferenci 9. Slovenska konferenca z mednarodno udelezbo "Uporaba sodobnih neporusitvenih metod v tehniki", ISBN 978-961-90610-6-0, CIP, Slovinsko, Ljubljana, 2008
 14. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O., Napěťivá analýza železnice, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 15. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M., Nonlinear Acoustic Methods Analysed by Time Frequency Analyse Determined Structure Quality, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 16. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; TOMANDL, V., analýza dynamických parametrů na železnici, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 17. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; VUKUŠIČ, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures, příspěvek na konferenci 4th International Conference, Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, EDIS, Zilina SK, 2008
 18. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 19. MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, de, 2008
 20. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 21. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 22. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR, , Spoľočnosť PSKD, Bratislava, 2008

2007

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Academic Society Matel Teiu Botez, Romania, 2007
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2007
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 4. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 5. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 07. Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 6. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů, příspěvek na konferenci Experiment'07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, Brno, 2007
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M., Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Computing signal Envelope by RainFlow Method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 11. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P., Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J., Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory), příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 13. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, studio-D akustika, Ceske Budejovice, 2007
 14. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Engineering Academy, Brno, 2007
 15. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J., Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007
 16. SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L., The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, London, London, UK, 2007
 17. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 18. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The use of the bispectrum for analysis dynamic parameters of rail fastening, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 19. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., The use of time frequency transformations in testing structural elements, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society, Rumunsko, 2007
 20. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007
 21. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007

2006

 1. MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ÚČINKY VIBRACÍ OD DOPRAVY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICH ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ, kapitola v Technické listy 2005, ISBN 80-01-03487-9, CIDEAS, Praha, 2006
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BOHÁČ, T., Snižování hluku vlakových souprav metra, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, CONSULT, ČR, 2006
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Study of metal timber join by Acoustic Emission method, článek v International Journal of Microstructure and Materials Properties, ISSN 1741-8410, Inderscience Express, Slovenia, 2006
 4. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Využití USB osciloskopu řízeného programem Excel při nedestruktivním testování vzorků Nelineární ultrazvukovou spektroskopií, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIM, Tabor, 2006
 5. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V., Sledování chování betonu při tuhnutí využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIM, Tabor, 2006
 6. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J., Crack Detection by Non-Linear Vibro-Modulation method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering (sbornik), ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 7. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Ant Colony Optimization, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Estimate Spectral Density by Welch Method, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Photoacoustic Spectroscopy, příspěvek na konferenci sbornik, VEGA, Bratislava, 2006
 10. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Strategic Noise Maps to Action Planning, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, Bratislava, 2006
 11. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Transient Methods for Measuring of the Thermal Properties of Materials, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J., Temperature History at Concrete Setting, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-227-2467-X, VEGA, Bratislava, 2006
 13. SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L., Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2006
 14. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J., Měření a analýza vibrací pro zjištění vlivu rohože u papírenského kalandru, příspěvek na konferenci 4.SUP, ISBN 80-239-7070-4, Spectris Praha, Zatonske Dvory, 2006

2005

 1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Analýza signálů akustické emise při cyklickém tahovém zatěžování spoje dřevo kov, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3053-2, CNDT, Znojmo, 2005
 2. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M., Nyquist Criterion at Sampling and Analysis Techniques,, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, CVUT, Lysečinská Bouda, 2005
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci procedings of 8th int. conf., ISBN 961-90610-5-5, slovinsko, 2005
 4. SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D., Srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, University of Žilina, Žilina, 2005
 5. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M., Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2005

2004

 1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P., Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí, spec. publikace, ISBN 80-214-2802-3, Betis, Praha, 2004
 2. JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J., Analýza dopravy v prostředí GIS, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference, ISBN 80-7204-360-9, CERM s.r.o, Brno, 2004
 3. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L., Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 4. SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 5. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., New techniques in analysis of dynamic parameters rail fastening, článek v INSIGHT, ISSN 1354-2575, InSight, 2004
 6. PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J., Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce, příspěvek na konferenci Pozemné komunikácie a dráhy, ISBN 80-8073-168-3, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2004
 7. SMUTNÝ, J., Application of Higher Order Statistics to Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2004, ISBN 0–947644–54–7, Engineering Technics press Edinburgh, Edinburgh, UK, 2004
 8. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Modal Analysis of Building Roof Tiles, příspěvek na konferenci EAN 2004, ISBN 80-239-2964-X, Skoda, Plzen, 2004
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; JANOŠTÍK, D.; PROUZOVÁ, P.; VYROUBAL, P., Acoustic Emission Applications at Measuring Steel-to-Timber Connectors at Tension Test, příspěvek na konferenci EAN 2004, ISBN 80-239-2964-X, Skoda, Plzen, 2004
 10. Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L., Analysis of vibration in gravel ballast of railway track, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí, ISBN 80-239-2964-X, Česká republika, Česká republika, 2004
 11. JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., PUCHRÍK, J., Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2004
 12. SMUTNÝ, J., Measurement and Analysis of Dynamic and Acoustic Parameters of Rail Fastening, článek v NDT & E International - Independent Nondestructive Testing and Evaluation, ISSN 0963-8695, Elsevier, 2004
 13. JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J., Aplikace metody mravenčích kolonií v prostředí GIS, článek v Arc Revue, ISSN 1211-2135, 2004
 14. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PROUZOVÁ, P., BÍLKOVÁ, J., Modal Techniques to Detect Defects in Civil Engineering Structures, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004
 15. PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Ant Colony in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Intenat. Workshop, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004
 16. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Diagnostic of Sandwich Plate with Hourdis Using Wave Response, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 80-7355-024-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2004
 17. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, ČNDT, Czech Republic, 2004

2003

 1. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., Measurement and analysis of dynamic parameters of rail fastening, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - International Conference, ISBN 80-8070-066-4, University of Žilina, Žilina, SR, 2003
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Časově frekvenční analýza reálných signálů, spec. publikace, ISBN 80-86433-23-4, Econ publishing, Brno, 2003
 3. SMUTNÝ, J., Rolling noise reduction by using wheel dampers, příspěvek na konferenci 6th International Conference and Exhibition - Railway engineering 2003, ISBN 0-947644-51-2, Engineering technics press Edinburgh, London, UK, 2003
 4. SMUTNÝ, J., Rolling noise reduction by using wheel dampers, příspěvek na konferenci Abstracts of the Sixth International Conference Railway engineering 2003, ISBN 0-947644-50-4, Engineering technics press Edinburgh, London, UK, 2003
 5. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., SMUTNÝ, J., Development of Acoustic Emission Method at Monitoring of Behaviours of Dynamically loaded Building Constructions, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-066-4, slovensko, Italy, 2003
 6. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., aČasově frekvenční analýza reálných signálů, spec. publikace, ISBN 80-86433-23-4, TERM, Brno, 2003
 7. PROUZOVÁ, P., SMUTNÝ, J., Modal Analysis of the Tile, příspěvek na konferenci International Workshop, Physical and Material Engineering,, ISBN 80-227-1924-2, SR, SR, 2003

2002

 1. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Detekce trhlin ve stropních deskách Hurdis pomocí analýzy odezvy na budící impuls, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2002
 2. SMUTNÝ, J., Časově frekvenční analýza stavebních konstrukcí a materiálů, výzkumná zpráva projektu VUTIUM, ISBN 80-214-2166-5, VUTIUM, Brno, ČR, 2002
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MANYCHOVÁ, M., Detection of Defects in Hourdis Sandwich Slabs by means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci EWGAE 2002, Proceedings Volume I, ISBN 80-214-2174-6, Czech Society for Non-destructive Testing, Prague, Czech Republic, 2002
 4. SMUTNÝ, J., Measurement and analysis of dynamic and acoustic parameters of rail fastening, příspěvek na konferenci Railway Engineering – 2002, 5th International Conference, ISBN 0-947644-49-0, Academic Press, London, UK, 2002
 5. SMUTNÝ, J., Aplikace teorie hrubých množin v oblasti silničních expertních systémů, příspěvek na konferenci VII Vědecká konference - sborník přednášek sekce Dopravní stavitelství, ISBN 80-7099-810-5, Slovenská komora stavebních inženýrů, Košice, Slovemská republika, 2002
 6. SMUTNÝ, J., Aplikace expertních systémů v prostředí GIS se zaměření na problematiku liniových staveb, příspěvek na konferenci GIS Ostrava 2002, 9. ročník konference, ISBN 1213-2454, VŠB TUO, Ostrava, Česká republika, 2002
 7. SMUTNÝ, J., Application of Expert Systems in Environment GIS with Direction to Line Buildings, příspěvek na konferenci GIS Ostrava 2002, ISBN 1213-2454, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2002
 8. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., SMUTNÝ, J., Detecting of Defects in Hurdis Sandwich Slabs by Means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, CR, Praha, 2002
 9. PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M., SMUTNÝ, J., MARTINEK, J., Design of a New Acoustic Emission System for Measuring and Analysing, příspěvek na konferenci proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, CR, CR, 2002

2001

 1. PÁLKOVÁ, M., PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., POSPÍŠIL, K., Jak simulovat a testovat korozi železné výztuže železobetonového vzorku pomocí metody akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2001, ISBN 80-214-2002-2, Brno University of Technology, Brno, 2001
 2. SMUTNÝ, J., Analýza akustických parametrů zvonu z kostela sv. Tomáše v Brně, příspěvek na konferenci Matlab 2002, ISBN 80-7080-500-5, VŠCHT Praha, Praha, ČR, 2001
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Laboratorní měření a analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol bez tlumičů a stlumiči typu Schray&Veith, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah, ISSN 1211-2321, 2001
 4. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Využití výpočetního systému Matlab při nedestruktivní kontrole stavebních materiálů a dílců rozborem akustické odezvy generované mechanickým impulsem, příspěvek na konferenci Matlab 2001, ISBN 80-7080-446-7, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28, Praha6, Praha, Česká republika, 2001
 5. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza vibrací aplikací Choi-Williamsovy transformace, příspěvek na konferenci International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and of Wind Engineering, ISBN 80-7100-734-X, University of Zilina, Vyhně, Slovenská republika, 2001
 6. SMUTNÝ, J., Page Transform as Power Tool to Analyses to Analyses of Railway Structures, příspěvek na konferenci Transcom 2001, 4-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecomunications, ISBN 80-7100-852-4, University of Zilina, Slovak Republic, 2001
 7. SMUTNÝ, J., Application of The Modern Mathematical Method to Acoustic and Vibration Parameters Analysis of Rail Wheel with Acoustic Damper, příspěvek na konferenci International Conference on Advanced Engineering Design, ISBN 0-85261-731-3, University of Glasgow Print Unit, Glasgow, Scotland, 2001
 8. SMUTNÝ, J., Snižování hluku valení u kolejových vozidel aplikací akustických tlumičů, příspěvek na konferenci 63. Akustický seminář, ISBN 80-01-02372-9, ČVUT Praha, ČsAS, Skalský dvůr, Česká republika, 2001
 9. SMUTNÝ, J., Měření a analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2001
 10. SMUTNÝ, J., Application of Rough Set Theory in Railroad Expert and Maintenance Systems, Railway Engineering – 2001, příspěvek na konferenci Railway engineering 2001, ISBN 0-947644-45-8, Enginering Technics Press, Edinburgh, UK, 2001
 11. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Using non-traditional tool - discrete wavelet transformation to analysis of acousti emission signal, příspěvek na konferenci Acoustic Emission 2001, ISBN 80-214-2008-1, Brno University of Technology, Brno, 2001
 12. SMUTNÝ, J., Geografické informační systémy a jejich využití ve stavebnictví, , ISBN 80-214-1812-5, Akademické nakladateství CERM, s.r.o, Brno, Brno, Česká republika, 2001
 13. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., SALAJKA, V., Závěrečná zpráva rozvojového projektu IS 201591 T.O.H Fondu rozvoje VŠ, , 2001

2000

 1. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray&Veith programovými prostředky systému Matlab, příspěvek na konferenci Matlab 2000, ISBN 80-7080-401-7, Humusoft Praha s.r.o., Praha, Česká republika, 2000
 2. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza dynamicko-akustických parametrů železničních kol s tlumiči typu Schray&Veith programovými prostředky systému Matlab, příspěvek na konferenci Matlab 2000, ISBN 80-7080-401-7, Vydavatelství VŠCHT Praha Technická 5, Praha, Praha, Česká republika, 2000
 3. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., Using GIS for Management of Communal Waste Salvage, kapitola v Histocity book – The best of 1998-2000 Network Research on The Historical Cities Sustainable Development using GIS, ISBN 88-8125-178-7, Dipartimento di Processi e Metodi dell’ Universita degli Studi di Firenze, Bologna, Italy, 2000
 4. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., ŠIKULA, J., WEBER, Z., Non-destructive testing nethod-acoustic emission with generated load, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000
 5. PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., Identification and Analysis of Acoustic Emission Signals by Cohen's Class of Time Frequency Distribution, příspěvek na konferenci 15th WCNDT, International Conference, neznam, Roma, Italy, 2000
 6. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z., Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000

1998

 1. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Aplikace moderních metod frekvenční analýzy na signál akustické emise, příspěvek na konferenci 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ISBN 80-227-113, Slovenská technická universita v Bratislave, Bratislava, 1998
 2. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Analýza signálů s využitím transformace Wavelet, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 1998

1997

 1. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., Analýza a rekonstrukce nestacionárních signálů, FU 270004, VUT Brno, výzkumná zpráva projektu FAST Brno, FAST Brno, Brno, 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný