English

Ing. Alena Berková – seznam publikací

2017

 1. BERKOVÁ, A., Unnecessary errors of the processor of the renewal of the cadastral documentation, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Sudický Dvůr, Czech Republic, 2017
 2. BERKOVÁ, A.; WEIGEL, J., Dvacet let brněnských seminářů GPS, , ISBN 978-80-86433-64-6, ECON publishing, s.r.o., Brno, Česká republika, 2017

2014

 1. BERKOVÁ, A.; BERKA, M., Ověřování geometrických plánů v elektronické podobě, příspěvek na konferenci GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technical University of Košice, Košice, 2014

2012

 1. BERKOVÁ, A., Refinement of Cadastral Maps, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG) of the Technical Univerzity Košice, Košice, 2012

2010

 1. BERKOVÁ, A., Zpřesňování katastrálních map, , ÚGK a GIS, F BERG TU Košice, Košice, 2010

2009

 1. BERKOVÁ, A., K problematice vyhotovování geometrických plánů z pohledu zpracovatele, , ISBN 978-80-86433-37-0, Spolek zeměměřičů Brno, Brno, 2009
 2. BERKOVÁ, A., Obnova katastrálních map podle nových předpisů, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Technical Univerzity of Košice, Košice, 2009

2008

 1. BERKOVÁ, A., Obnova katastrálních map podle nových předpisů, , UGaGIS, Košice, Stará Lesná, 2008

2007

 1. BERKOVÁ, A., Katastrální mapa digitalizovaná z pohledu zpracovatele geometrických plánů, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Technical Univerzity of Košice, Košice, 2007
 2. BERKOVÁ, A., Vývoj cestní sítě v k.ú. Chýšť a Klamoš, , ČVUT, Praha, 2007
 3. BERKOVÁ, A., Priestorová vizualizácia vybranej části mesta Košice, , Technical univerzity of Košice, košice, 2007
 4. BERKOVÁ, A., The Integrated Cadastral System in Poland, , Technical Univerzity of Košice, Košice, 2007
 5. BERKOVÁ, A., Využití dat Katastru nemovitostí na Mostecké uhelné a.s., , Technical univerzity of Košice, Košice, 2007

2006

 1. BERKOVÁ, A., Digitized cadastral map from point of view of compiler of geometric plan, , UGaGIS, Košice, Starý Smokovec, 2006

2005

 1. BERKOVÁ, A.; BUREŠ, J., Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005, Košice, 2005

2004

 1. BARTONĚK, Dalibor; BERKOVÁ, Alena, MICROSTATION, modul 2, Tvorba složených prvků a úprava kresby, , 2004
 2. BERKOVÁ, Alena; BARTONĚK, Dalibor, MICROSTATION, modul 1, Prostředí a základy kresby, , Brno, 2004

2002

 1. BERKOVÁ, A., Tvorba a údržba digitálních katastrálních map, článek v , 2002

2001

 1. BARTONĚK, D., BERKOVÁ, A., MICROSTATION, , ISBN 80-214-2000-6, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný