English

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA – seznam publikací

2017

 1. VACEK, P.; STRUHALA, K.; MATĚJKA, L., Life-Cycle study on semi intensive green roofs, článek v Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, Elsevier, 2017
 2. DOSTÁLOVÁ, D.; KAFKA, V.; VOKOUN, D.; HELLER, L.; MATĚJKA, L; KADEŘÁVEK, L.; PĚNČÍK, J., Thermomechanical Properties of Popypropylene - based Lightweight Composites Medeled on The Mesoscale, článek v Journal of Materials Engineering and Performance, ISSN 1059-9495, US Springer, US, New York, 2017
 3. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; ŠAFÁŘOVÁ, M., Analysis of the Causes of Defects due to Quality Roofing Membranes Mechanical Anchoring, příspěvek na konferenci Building defects, ISBN 978-2-7598-9012-5, Matec web of Conferences, EDP France, 2017

2016

 1. SVOBODOVÁ, S.; MATĚJKA, L., Material of Thermal Insulation affects Heat Gains in the Summer Period, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 2. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Experimental Assessment of the Influence of Wind Speed on the Airflow and Temperatures in the Open Joint Ventilated Façade Cavity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Pfaffikon, Switzerland, 2016
 3. VACEK, P.; MATĚJKA, L., Ageing Documentation of Hydrophilic Mineral Mool used in Green Roof Assemblies, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, 2016
 4. VACEK, P.; MATĚJKA, L., Decreasing Negative Influence of Under-flow Rainwater Inverted Green Roofs on Passive Houses, using Accumulating Hydrophilic Mineral Wool Panels, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; BOGÁROVÁ, M.; ŠEBESTA, P., REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH S VYUŽITÍM MECHANICKÉHO KOTVENÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016
 6. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; PLACHÝ, J.; BOGÁROVÁ, M., Mechanically fastened single casing roof in terms of building physics, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Experimental Assessment of the Influence of Outlet Geometry on the Airflow and Temperatures in the Ventilated Façade Cavity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2016
 8. VACEK, P.; MATĚJKA, L., Decreasing Negative Influence of Under-flow Rainwater Inverted Green Roofs on Passive Houses, using Accumulating Hydrophilic Mineral Wool Panels, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Experimentálne posúdenie vplyvu reflexnej fólie v skladbe prevetrávanej fasády na letné prehrievanie budov , příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 2. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; PETŘÍČEK, T., Analýza výsledků experimentálního měření tahové únosnosti kotevních prvků s teleskopy, , ISBN 978-80-89728-05-3, CERM, Bratislava, 2015
 3. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; ŠEBESTA, P., Analýza rekonstrukce kopule gotického chrámu v Číhošti, článek v Časopis Střechy, fasády - izolace - Ostrava, ISSN 1211-18-56, Nakladatelství MISE s.r.o., Ostrava, 2015
 4. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Influence of open joints in ventilated façade cladding, příspěvek na konferenci Young Scientist 2015, ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Architectural Engineering, 2015
 5. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Vliv lokálního zúžení mezery na funkčnost konstrukce osluněné provětrávané fasády , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015

2014

 1. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Vliv větracích mřížek na proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov ČR o. s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT, Praha, 2014
 2. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Environmental assessment of thermal insulation composite material, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, ISSN 0948-3349, Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg, 2014
 3. VACEK, P.; MATĚJKA, L., Nová měření tepelných vodivostí a vodních propustností panelů z hydrofilních minerálních vln pro konstrukce vegetačních střech., , ISBN 978-80-248-3623-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 4. SVOBODOVÁ, S.; MATĚJKA, L., Maximum temperatures of roof tiles during the summer period, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-280-8, Scientific.Net, Dürnten-Zürich, 2014
 5. ŠAGÁT, E.; MATĚJKA, L., Numerical Study of the Influence of Insect Grille on Airflow in Ventilated Facade Constructions, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research (Volume 1041), ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications , Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014
 6. POSPÍŠIL, T.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ZOUHAR, M.; KALUŽOVÁ, A., Different Options for Foundations of Buildings in Thermal and Financial Context, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans tech publications, 2014
 7. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R., Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC), příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 8. VACEK, P.; MATĚJKA, L., Usage of hydrophilic mineral wool panels in green roof systems in passive houses, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014
 9. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 3. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014
 10. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 2. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014
 11. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014

2013

 1. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Thermal Insulation Materials for Structural Details: Comparison of Environmental Impacts, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, RECENT SCIENCE PUBLICATIONS ARCHIVES, 2013
 2. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2o13, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Thermal Conductivity, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 4. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A., Impact of Outer Wall Insulation Method at the Reinforced Concrete Strip Footing on the Temperature Factor and Linear Heat Transfer Coefficient, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 5. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KRÁLOVÁ, M.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, RECENT SCIENCE PUBLICATIONS ARCHIVES, Indická republika, 2013
 6. STRUHALA, K.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z., Comparison of environmental impacts - structural elements from secondary raw materials vs. common building materials, příspěvek na konferenci CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5018-7, Grada Publishing, Praha, 2013
 7. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Direct measurements of thermal conductivity of the composite material and its dependence on the ambient temperature, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-553-1305-4, Herlany, 2013
 8. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Environmental assessment of production of thermal insulation block from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2013
 9. STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2013
 10. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L., Environmental assessment of structural elements from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2013
 11. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Analysis of environmental impacts on thermal conductivity of insulation block from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 12. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Analysis of the influence of geometrical thermal bridges and their elimination by using a composite material based on secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 13. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material support structure for a doors threshold made of thermal insulation Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 14. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L., Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Thermal and Static Analysis of an Insulation Block from Recycled Polymer HDPE for Solution of Thermal Bridges in Wall-footing Detail, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2013
 15. ŠAGÁT, E.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Parametrická studie vlivu tloušťky vzduchové mezery provětrávané fasády, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Toma, Praha, 2013

2012

 1. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 2. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH, příspěvek na konferenci CzechStav 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY, příspěvek na konferenci Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 4. VACEK, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., VÝROBA A VYBRANÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Hradec Králové, 2012
 5. BARTOŠ, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti., příspěvek na konferenci In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, Česká republika, ISBN 978-80-260-2722-5, 2012
 6. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Production of thermal insulation composite material based on polymers, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 7. DOSTÁLOVÁ, D.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Užití kompozitního termopolymeru v konstrukčním detailu, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0904-0, Košice, Slovakia, 2012
 8. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Vývoj tepelně izolačního materiálu z druhotných surovin a jeho srovnání s tradičními materiály, příspěvek na konferenci Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, 2012
 9. ADAMOVÁ, M.; MATYS, O.; MATĚJKA, L., Vyšetřování vad stavebních konstrukcí pomocí databáze Tri-m, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 - Sborník anotací, ISBN 978-80-553-0904-0, 2012
 10. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KALUŽOVÁ, A.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Use of Thermal Insulation Composite Material Based on Secondary Raw Materials for Elimination of Thermal Bridge in the Structure of Flat Roof Parapet, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 11. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2012
 12. ADAMOVÁ, M.; MATYS, O.; MATĚJKA, L., Vyšetřování nejčastějších možných příčin vad, při realizaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému, pomocí databáze Tri-m, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou - Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov - 12, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva, Košice, 2012
 13. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Konstrukční detail atiky ploché střechy s užitím tepelněizolačního materiálu na bázi druhotných surovin, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2012
 14. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Řešení detailu spodní stavby, příspěvek na konferenci Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2012
 15. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T., Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 16. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012

2011

 1. KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Development of The Insulating Block Made of Secondary Raw Materials and Its Use in Building Structures, příspěvek na konferenci Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2011, ISBN 978-80-904877-5-8, MAGNANIMITAS1, Hradec Králové, 2011
 2. ADAMOVÁ, M.; MATĚJKA, L., Metodika vyšetřování vad a poruch stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2011 - Vízie - prax - legislatíva, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladateĺstvo STU, Bratislava, 2011
 3. MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D., Komparace alternativ izolace šikmé střechy, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Bratislava-Univerzitná knižnica, Klaritská ul. č.5 Bratislava, 2011
 4. ADAMOVÁ, M.; MATĚJKA, L., Klasifikace ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky - Téma: „Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství“, ISBN 978-80-01-04959-4, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2011
 5. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., FEA analysis and monitoring of long-term behavior of an insulation block from recycled polymer HDPE, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2011
 6. ADAMOVÁ, M.; MATĚJKA, L., Systematization of defects and failures of building structures, , ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 7. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L., Tepelnoizolačné kompozitné materiály na báze druhotných surovín, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2011
 8. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Analysis of long-term bahavior of an insulation block from recycled HDPE by compress loading, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2011 - 17th INTERNATIONAL CONFERENCE, ISBN 978-80-87012-33-8, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, 2011
 9. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Design details of low-energy and passive houses using composites from waste raw materials, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing, USA, 2011
 10. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L., Využití recyklovaného materiálu HDPE v konstrukci paty zdiva pro kritéria vyhodnocování tepelných mostů, příspěvek na konferenci Zborník z konference s medzinárodnou účasťou Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, Slovensko, 2011

2010

 1. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L., Analýza využití recyklovaného materiálu HDPE v konstrukci paty zdiva - eliminace tepleného mostu, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. ADAMOVÁ, M.; MATĚJKA, L., Parotěsná vrstva v podkroví, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 3. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Izolační prvek pod prahovou spojku dveří, příspěvek na konferenci 34. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, ISBN 978-80-970171-6-3, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2010
 4. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Numerical modeling of behavior of an insulation block from recycled polymers, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC Press/Balkema, Leiden, Netherlands, 2010
 5. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Examples of Using of Recycled Polymers (HDPE, PP) for Solution of Construction Details, příspěvek na konferenci Central Europe towards Sustainable Building from Theory to Practice, ISBN 978-80-247-3634-1, Grada Publishing, Praha, 2010
 6. MATĚJKA, L.; MOJŽÍŠOVÁ, A., K vadám a poruchám - vymezení definic a pojmů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. MATYS, O.; MATĚJKA, L., Okenní výplně energeticky úsporných domů, příspěvek na konferenci bodova - energeia 09, ISBN 978-80-553-0322-2, Košice, 2009
 2. REMEŠ, M.; MATĚJKA, L., Tepelně izolačni materialy z recyklátů, příspěvek na konferenci "Budovy a prostredie 2009. Obalove konstrukcie a vnutorna klima budov", ISBN 978-80-227-3180-5, STU Bratislava, Bratislava, 2009
 3. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Design and Analysis of Insulation Blocks for Masonry Structures, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Madeira, Portugalsko, 2009
 4. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Design and Analysis of Window Sub-Frames from Recycled Polymers, příspěvek na konferenci Civil Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Funchal, Madeira, 2009
 5. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Solution of opening fillup embeding detail by window sub-frame in low-energy and passive houses, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 6. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Using of recycled polymers for solution of critical details in low-energy and passive houses, příspěvek na konferenci Conference on Sustainable Development of energy, water and environment systems, ISBN 978-953-6313-97-6, Dubrovník, Chorvatsko, 2009
 7. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Insulation block for elimination of thermal bridge, příspěvek na konferenci Conference on Construction in the 21th Century CITC-V, ISBN 1-884342-02-7, Istanbul, Turecko, 2009
 8. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Polymer window subframe for passive houses, příspěvek na konferenci Conference on Construction in the 21th Century, ISBN 1-884342-02-7, Istanbul, Turecko, 2009
 9. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Insulating block for solution of wall footing detail in low-energy and passive houses, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 10. MATYS, O.; MATĚJKA, L., Optimization shouldered windows in low-energy and passive houses, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladateství CERM, Brno, 2009
 11. MATĚJKA, L.; MOJŽÍŠOVÁ, A., Comparing choice methods under consideration defects and disorders engineering construktion, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 12. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Elimination of heat bridge in doorsill part, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ V..DECKÁ KONFERENCE XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 13. REMEŠ, M.; MATĚJKA, L., INFLUENCE OF THERMAL BRIDGE S TROUGH CONTINUOUS WOOD STRUCTURAL ELEMENT PASSING TROUGH EXTERNAL CLADDING ON THE THERMAL LOSSES OF THE OBJECT, příspěvek na konferenci XII mezinárodní věděcká konference, intenacilonal scientific conference, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. REMEŠ, M.; MATĚJKA, L., Vady konstrukčních detailů obvodového pláště a optimalizace jejich návrhů, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2008, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. MOJŽÍŠOVÁ, A.; MATĚJKA, L., Vady konstrukčních detailů v pasivních domech, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2008, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L., Optimalizace detailu napojení osazovacího rámu na rám okna, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2008
 4. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Tepelný most v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2008, STU Brnatislava, Bratislava, 2008
 5. MATYS, O.; MATĚJKA, L., Eliminace vad tepelných mostů v konstrukčních detailech, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2008, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 6. MOJŽÍŠOVÁ, A.; MATĚJKA, L., Vady konstrukčních detailů v pasivních domech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2008
 7. MATYS, O.; MATĚJKA, L., Vývoj nízkoenergetických a pasivních domů, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2008
 8. MOJŽÍŠOVÁ, A.; MATĚJKA, L., Vady konstrukčních detailů v pasivních domech, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-2981-9, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 9. MATĚJKA, L.; AMBROŽ, T., Pasivni bytový dům - vize budoucnosti nebo realita současnosti?, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2008
 10. REMEŠ, M.; MATĚJKA, L., OBVODOVÝ PLÁŠŤ S VYUŽITÍM RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ - VADY KRITICKÝCH DETAILŮ, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, NAKALDATELSTVÍ MISE, s. r. o., Ostrava-Vítkovice, 2008
 11. REMEŠ, M.; MATĚJKA, L., Vady konstrukčních detailů obvodového pláště s využitím recyklovaných materiálů, příspěvek na konferenci Budova - energia 8., SSTP Bratislava, Bratislava, 2008
 12. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Vznik tepelného mostu v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Budova - energia 8., SSTP Bratislava, Bratislava, 2008
 13. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Problematika tepelného mostu v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Konference Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Betonconsult s.r.o., Praha 4, 2008
 14. MATĚJKA, L.; KADLECOVÁ, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; ŠVECOVÁ, T.; VESELKA, M., Mansardové střechy obytných podkroví, spec. publikace, ISBN 978-80-7366-113-7, ERA group, s.r.o., Brno, 2008
 15. MATĚJKA, L., KOnstrukční detaily v dřevostavbách, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2008, ISBN 978-80-86837-18-5, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2008

2007

 1. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Řešení kritického detailu kotvení výplní otvorů u pasivních a nízkoenergetických domů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konference, ISBN 978-80-227-2759-4, STU-Vysavateĺstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2007
 2. ŠPATNÝ, J.; MATĚJKA, L., Větrání mansardových střech, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2007, ISBN 978-80-227-2759-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra KPS, Bratislava, 2007
 3. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L., Pasivní rodinný dům z druhotných surovin, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, Brno, 2007
 4. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, Brno, 2007
 5. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Využití plastových odpadních surovin v podlahových konstrukcích, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2007
 6. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin., příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Brno, Česká republika, 2007
 7. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin., , Brno, Česká republika, 2007
 8. ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Osazovací rám okna pasivního domu z druhotných surovin, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, 2007
 9. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ŠINOGL, J., Osazovací rám pasivního domu z druhotných surovin, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 10. MATĚJKA, L.; ŠPATNÝ, J., PROBLEMATIKA VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH A STRMÝCH STŘECH NA HORÁCH, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, Brno, Veveří 331/95, 2007
 11. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Využití recyklovaných materiálů ve střešních pláštích, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, VUT Brno, Brno, 2007
 12. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A., Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem., článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Česká republika, 2007
 13. SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L., Příspěvek k optimalizaci polohy okna v obvodové stěně, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 978-80-232-0275-5, Technická Univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta , Košice, 2007
 14. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Rodinný dům, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 978-80-232-0275-5, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2007
 15. MATĚJKA, L., Pasivní a nízkoenergetické domy s využitím dřeva a druhotných surovin, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 978-80-86837-15-4, VOŠ a SPŠ Volyně, Volyně, 2007

2006

 1. MATĚJKA, L.; SCHINDLER, P., Vady povrchových úprav zděného obvodového pláště, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika, ISBN 80-248-1157-X, FAST VŠB - TU OSTRAVA, 2006
 2. MATĚJKA,L., SMOLKA, R., Aplikace druhotných surovin v pasivních bytových domech, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, VUT, Brno, 2006
 3. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Aplikace druhotných surovin v pasivních bytových domech, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda - sborník příspěvků, ISBN 80-7204-475-3, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, Brno, 2006
 4. SCHINDLER, P., MATĚJKA, L., Analýza konstrukčních detailů pasivních domů ve styku okno - obvodový plášť, příspěvek na konferenci Budovy a prostředie, Bratislava, 2006
 5. SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L., Analýza konstrukčních detailů pasivních domů ve styku okno - obvodový plášť, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2006 : Ekologická kvalita architektonického prostredia, ISSN 1213-0311, ISBN 80-227-2518-8, STU - Vadavateľstvo STU - Bratislava, Bratislava, 2006
 6. MATĚJKA, L., The Defect od Structural of a Building, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian Association for Organization in Construction, Zadar, 2006
 7. MATĚJKA, L., Pasivní dům na bázi dřeva - budoucí standard bydlení, příspěvek na konferenci 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, CERM, Brno, Bratislava, 2006
 8. MATĚJKA,L., JURÁKOVÁ,T., Vady obvodového pláště a jejich odstraňování - sanace vlhkosti s využitím nopové fólie z recyklátů., příspěvek na konferenci 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, VUT , Lednice, 2006
 9. JURÁKOVÁ, T.; MATĚJKA, L., Vady obvodového pláště a jejich odstraňování - sanace vlhkosti s využitím nopové fólie z recyklátů, příspěvek na konferenci Sborník z konference - 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, VUT v Brně - FAST, Brno, 2006
 10. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006
 11. MATĚJKA.L, CIHLÁŘ, J., Pasivní dům - budoucí standard bydlení, příspěvek na konferenci Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty, ISBN 80-214-3173-3, VUT, Brno, 2006
 12. NEUPAUER, J., MATĚJKA, L., Současnost a budoucnost vícepodlažních dřevěných budov, příspěvek na konferenci Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty, ISBN 80-214-3173-3, VUT, Brno, 2006
 13. MAŤEJKA,L., ŠINOGL, J., Využití odpadních surovin pro bytovou výstavbu, příspěvek na konferenci Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty, ISBN 80-214-3173-3, VUT, BRNO, 2006
 14. VESELÝ, D., MATĚJKA, L., Obvodové stěny nízkoenergetických bytových domů, příspěvek na konferenci Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty, ISBN 80-214-3173-3, VUT, Brno, 2006
 15. MATĚJKA, L., Konstrukční detaily nízkoenergetických a pasivních domů s využitím dřeva, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-03-3, VOŠ Volyně, Volyně, 2006
 16. MATĚJKA, L., Defects and failures of structural details, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0259-6, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2006
 17. MATĚJKA,L., Konstrukční detaily pasivních domů na bázi dřeva, článek v , 2006
 18. SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L., Příspěvek k analýze teplotního pole výplně otvorů a obvodových konstrukcí z druhotných surovin, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT FAST v Brně, Brno, 2006
 19. SCHINDLER,P., MATĚJKA,L., Příspěvek k analýze teplotního pole výplně otvorů a obvodových konstrukcí., příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT, Brno, 2006
 20. MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, A., Monolitické stropy vylehčené recyklovanými materiály., příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, Brno, 2006
 21. ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L., Využití recyklovaného HDPE ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 602 00, Brno, Brno, 2006
 22. ŠINOGL, J.,MATĚJKA,L., Využití recyklovaného HDPE ve stavebnictví., příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT, Brno, 2006
 23. MATĚJKA, L., Vady podlah v zemědělském provozu, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy, ISBN 80-214-3129-6, VUT, Brno, 2006
 24. MATĚJKA, L., POSPÍŠIL,A., Lehčené kazetové stropy s použitím druhotných surovin., příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy, ISBN 80-214-3129-6, VUT, Brno, 2006

2005

 1. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 2. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 3. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 4. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 5. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 6. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 7. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 34. MATĚJKA, L., Znalecké posuzování konstrukčních detailů, příspěvek na konferenci Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2005 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov, ISBN 80-96243-1-1, VKC Intenzíva, s.r.o, Bratislava, 2005
 35. SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L., Tvarové řešení střech v extrémních klimatických podmínkách, příspěvek na konferenci 3. mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2855-4, VUT FAST v Brně, VUT v Brně - Fakulta stavební, 2005
 36. SEDLÁK, V., MATĚJKA, L., Větrání střech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 3. mezinárodní konference Zastřešení budov 2005, ISBN 80-214-2855-4, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2005
 37. ŠINOGL, J., MATĚJKA, L., Využití recyklátů v šikmých střechách, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 3. mezinárodní konference Zastřešení budov 2005, ISBN 80-214-2855-4, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2005
 38. MATĚJKA, L., Vady dřevěných podlah, příspěvek na konferenci Dřevostavby - sborník z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 80-86837-02-5, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2005

2004

 1. SCHINDLER, P., MATĚJKA, L., Vady a poruchy balkónů a lodžií panelových domů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference České společnosti pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, ISBN 80-239-4254-9, Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, Brno, 2004
 2. SCHINDLER, P., MATĚJKA, L., Krytina z recyklované gumy, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2004
 3. BURA, R., MATĚJKA, L., Efektivní energetická regenerace panelových obytných domů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference České společnosti pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, ISBN 80-239-4254-9, Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, Brno, 2004
 4. ŠINOGL, J., MATĚJKA, L., Využití proluk pro regeneraci bytových fondů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference České společnosti pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, ISBN 80-239-4254-9, Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, Brno, 2004
 5. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 6. MATĚJKA, L., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot, výzkumná zpráva projektu , VUT v Brně-FAST, Ústav pozemního stavitelství, 2004
 7. MARKOVÁ, L., MATĚJKA, L., Znalecký posudek č. j. 7 C 73/2000 - 325 ve věci úhrady částky 4 763 575 Kč za provedené stavební práce, , VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 8. MARKOVÁ, L., MATĚJKA, L., Stanovení finančního podílu na nákladech spojených s odstraněním vad a poruch na akci "Rekonstrukce budovy CMG Prostějov", , CMG Prostějov, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 9. MATĚJKA, L., Imperfekce konstrukčních detailů a jejich znalecké posuzování, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, VUT v Brně, Brno, 2004

2003

 1. MATĚJKA, L., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot, výzkumná zpráva projektu , 2003
 2. MATĚJKA, L., Interakce spodní stavby se zemním prostředím, příspěvek na konferenci Nové trendy v navrhování konstrukcí pozemních staveb, ISBN 80-214-2394-3, VUT v Brně, Brno, 2003
 3. MATĚJKA, L., Střešní plášť s obloukovými segmenty, příspěvek na konferenci Dřevostavby, VOŠ Volyně, VOŠ Volyně, 2003
 4. MATĚJKA, L., Znalecké posouzení imperfekcí střešního pláště a konstrukčních detailů, příspěvek na konferenci Zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, ÚPST, FAST - VUT v Brně, Brno, 2003

2002

 1. MATĚJKA, L., MOUDRÝ, I., Uplatnění recyklovaných materiálů z odpadních surovin ve stavebních konstrukcích, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 2. MATĚJKA, L., Imperfekce konstrukčních detailů obvodových plášťů budov v extrémních klimatických podmínkách, příspěvek na konferenci Zborník na konferenciu s medzinárodnou účasťou - poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech (80-232-0206), Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta,katedra konštrukcií pozemných stavieb, Košice, 2002
 3. NĚMEC, M., MATĚJKA, L., Použití dřeva v extrémních klimatických podmínkách, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, 2002
 4. MATĚJKA, L., Rekonstrukce šikmého střešního pláště s ukončením obloukovými segmenty, příspěvek na konferenci Půdní vestavby a nástavby - odborný seminář v rámci celoživotního vzdělávání, ISBN 80-214-2136-3, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 5. NETUKA, M.; MATĚJKA, L., Využití recyklátu z pneumatik ve stavebnictví, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, 2002
 6. MATĚJKA, L., Dřevo jako stavební materiál a jeho recykláty v konstrukčních detailech staveb - Použití dřeva v extrémních klimatických podmínkách, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, Brno, 2002
 7. KRUPÍKOVÁ, K., MATĚJKA, L., Analýza konstrukčních detailů okenního nadpraží budov v extrémních klimatických podmínkách, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002

2001

 1. MATĚJKA, L., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot, výzkumná zpráva projektu , 2001
 2. MATĚJKA, L., Trvale udržitelný rozvoj stavění, příspěvek na konferenci Sborník - 25. mezinárodní vědecká kongerence ústavu a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a Slovenské republiky, ISBN 80-214-1959-8, Vysoké učení technické v Brně - fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2001
 3. MATĚJKA, L., Příspěvek ke znaleckému posuzování vlivu vody na konstrukce v zemním prostředí, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře doktorského studia, ISSN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001
 4. MATĚJKA, L., Úvodní slovo k semináři doktorského studia, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře doktorského studia, ISSN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001
 5. MATĚJKA, L., Střešní pláště - šikmé a strmé střechy, kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashofer, Praha, Praha, 2001

2000

 1. MATĚJKA, L., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů., výzkumná zpráva projektu , 2000
 2. MATĚJKA, L., VVZ CEZ J22/98: 26 11 00 08-HT II "Výzkum a vývoj konstrukčních systémů v pozemních stavbách" - Požadavky na vývoj nových hmot z recyklovaných surovin, výzkumná zpráva projektu , 2000

1999

 1. MATĚJKA, L., Regenerace panelových domů PZ-S/10/98, výzkumná zpráva projektu , 1999
 2. MATĚJKA, L., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích - DT 15 Experimentální vývoj střešní krytiny z recyklovatelných materiálů s posouzením její trvanlivosti, výzkumná zpráva projektu , 1999
 3. MATĚJKA, L., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů., výzkumná zpráva projektu , 1999
 4. MATĚJKA, L., Volba materiálů pro kritickou oblast obvodových plášťů v extrémních klimatických podmínkách, příspěvek na konferenci Zborník konference Stavebné materiály a skůšobníctvo, Orgware Bratislava, Bratislava, 1999
 5. MATĚJKA, L., Úvodní slovo k odbornému semináři doktorského studia, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře doktorského studia, ISSN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 1999
 6. MATĚJKA, L., Vliv vody na konstrukce v zemním prostředí, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej konferencie, 23. konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, ISBN 80-227-1215-9, Slovenská technická univerzita - stavebná fakulta, Bratislava, 1999
 7. MATĚJKA, L., Optimalizace a hodnocení konstrukčních detailů obvodových plášťů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference, ISBN 80-214-1436-7, Vysoké učení technické v Brně - fakulta stavební, Brno, 1999
 8. KOZUBÍKOVÁ, I., MATĚJKA, L., Konstrukční detail rohů obvodového pláště, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference, ISBN 80-214-1436-7, VUT v Brně - fakulta stavební, Brno, 1999

1998

 1. MATĚJKA, L., Regenerace panelových domů PZ-S/10/98, výzkumná zpráva projektu , 1998
 2. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách. Základová zóna. Zóna podloží., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1998
 3. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách.Nadzákladová zemní zóna., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1998
 4. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách.Zóna základové půdy., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1998
 5. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách. Zóna sedimentační., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1998
 6. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách - sněhová zóna, příspěvek na konferenci Zborník z 22. vedeckej konferencie ústavov a katedier konštrukcií pozemných stavieb zo Slovenskej a Českej republiky, ISBN 80-7099-369-3, Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta, Košice, 1998
 7. MATĚJKA, L., Analýza působení vody v soklové a zemní oblasti obvodových plášťů budov, příspěvek na konferenci Zborník prác z konferencie s medzinárodnou účasťou - voda a vlhkosť v pozemných stavbách, ISBN 80-7099-325-1, Technická univerzita Košice - stavebná fakulta, Košice, 1998
 8. MATĚJKA, L., Základy pozemního stavitelství, kapitola v Rádce majitele nemovitostí, ISBN 80-7201-084-0, Linde Praha a.s., Praha, 1998
 9. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách.Zóna kavitace., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1998
 10. MATĚJKA, L., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích - DT 15 Experimentální vývoj střešní krytiny z recyklovatelných materiálů s posouzením její trvanlivosti, výzkumná zpráva projektu , Ústav pozemního stavitelství, VUT v Brně, 1998

1997

 1. MATĚJKA, L., Regenerace panelových domů PZ-S/10/98, výzkumná zpráva projektu , 1997
 2. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách. Zóna eroze., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1997
 3. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách. Zóna odražené a odstřikující vody., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1997
 4. MATĚJKA, L., Obvodový plášť v extrémních klimatických podmínkách. Analýza obvodového pláště z hlediska působících zón., článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1997
 5. MATĚJKA, L., Opláštění budov - obvodový plášť, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 1997

1995

 1. MATĚJKA, L., Tvorba životního a pracovního prostředí školy - grant MŠMT č. V022/02/233 - Obvodové pláště, výzkumná zpráva projektu , 1995
 2. MATĚJKA, L., Příspěvek ke zdokonalení konstrukčních detailů obvodových plášťů v extrémních klimatických podmínkách, , 1995

1994

 1. MATĚJKA, L., Poruchy nenosných částí obalových konstrukcí, článek v Stavební aktuality, ISSN 0323-2107, 1994
 2. MATĚJKA, L., BAHULA, J., FAILURES OF NON-BEARING PARTS OF BUILDING ENVELOPE, příspěvek na konferenci LESSONS FROM STRUCTURAL FAILURES, ISBN 80-901118-3-1, Miloš F. Drdácký, Telč, Telč, 1994

1992

 1. STRAKA, B., MATĚJKA, L., FAILURES CAUSED BY HUMID AND AGGRESSIVE MEDIUM, příspěvek na konferenci LESSONS FROM STRUCTURAL FAILURES, ISBN 80-901118-1-5, Miloš F. Drdácký, Telč, Telč, 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný