English

Ing. Pavel Zubík, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z., Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python, příspěvek na konferenci 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 978-80-87117-17-0, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2018

2017

 1. ZUBÍK, P., LDA měření v okolí zpětného ventilu, příspěvek na konferenci 31th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-16-3, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2017
 2. ZUBÍK, P., PIV měření v okolí vzduchotechnických vyústek, příspěvek na konferenci 31th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-16-3, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2017

2016

 1. ZUBÍK, P.; KOZÁK, J., Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru metodou PIV, příspěvek na konferenci 30th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2016
 2. NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna, příspěvek na konferenci 30th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2016

2015

 1. ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P., Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser, článek v EPJ Web of Conferences, ISSN 2100-014X, EPJ Web of Conferences, 2015

2014

 1. ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P., Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser, příspěvek na konferenci Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2014, ISSN 2100-014X, EDP Sciences, 2014

2013

 1. ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; ZEINER, P., Stanovení průtoku bodovou a integrační metodou využitím vodoměrné vrtule v konfuzoru měrného žlabu typu Parshall, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Čs armády 488 Jílové u Prahy, 2013
 2. VRUBEL, J.; ZUBÍK, P., Měření rychlostního gradientu v blízkosti dna otevřeného kanálu metodou PIV, příspěvek na konferenci 27th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-10-1, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2013

2012

 1. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Experimental and Numerical Modelling of Turbulent Flow over an Inclined Beackward-facing Step in an Open Channel, článek v Communications, ISSN 1335-4205, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012
 2. ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2012
 3. ZUBÍK, P., Porovnání LDA a PIV při velké fluktuaci rychlosti proudění, příspěvek na konferenci 26th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-09-5, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2012
 4. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Open-channel flow charakteristics measurement in the space of bed drop with a rounded downstream face, příspěvek na konferenci XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012, ISBN 978-80-554-0516-2, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012
 5. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of critical regime in the free-surface flow over an inclined backward-facing step, příspěvek na konferenci XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012, ISBN 978-80-554-0516-2, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012
 6. RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D., Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle, příspěvek na konferenci EPJ Web of Conferences, ISSN 2100-014X, ISBN 978-80-7372-784-0, E D P SCIENCES, 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE, 2012
 7. ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L., Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu, , VUT v Brně, Brno, 2012

2011

 1. RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D., Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011, ISBN 978-80-7372-784-0, Technical University of Liberec, Liberec, 2011
 2. MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P., Measurements of the velocity fields by PIV method round about titling gate, příspěvek na konferenci International Conference - Experimantal Fluid Mechanics 2011, ISBN 978-80-7372-784-0, Technical University of Liberec, Liberec, 2011
 3. MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P., Měření rychlostního pole při obtékání mostních pilířů metodou PIV, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov 2011, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2011
 4. RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P., Experimental Study of Straight Cavitating Vortex Tube, příspěvek na konferenci Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer, ISBN 978-1-61804-026-8, WSEAS Press, Florence, Italy, 2011
 5. ZUBÍK, P., LDA Měření v okolí kavitujícího jádra víru, příspěvek na konferenci 25th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2011
 6. MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20, příspěvek na konferenci 25th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2011
 7. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of Supercritical Turbulent Flow ower an Inclined Backward-Facing Step in a Open Channel, příspěvek na konferenci 17th International Conference Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2011

2010

 1. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of Subcritical Free-Surface Flow over an Inclined Backward-Facing Step in a Water Chanel, příspěvek na konferenci Experimental Fluid Mechanics 2010, ISBN 978-80-7372-670-6, TU Liberec, Liberec, 2010
 2. ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M., Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením, příspěvek na konferenci Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin, ISBN 978-80-7043-883-1, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010
 3. ZUBÍK, P., PIV měření v savce modelové vodní turbíny, příspěvek na konferenci 24rd symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-07-1, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2010
 4. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, ISBN 978-80-554-0189-8, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, Slovensko, 2010

2009

 1. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Flow separation on transversal ribs in an open channel, článek v Strojárstvo/Strojírenství, ISSN 1335-2938, Media/ST s.r.o., Žilina, 2009
 2. ZUBÍK, P., PIV měření velmi nízkých rychlostí, příspěvek na konferenci 23rd symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-06-4, 2009
 3. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Modelling of a Supercritical Flow over Bed Sills in an Open Channel, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, FAST - VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. ZUBÍK, P., Měření rychlostního pole v savce modelové vodní turbíny pomocí Laserové Dopplerovské anemometrie, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Investigation of turbulent flow in an open channel with transversal ribs, příspěvek na konferenci Colloquium Fluid Dynamics 2008, ISBN 978-80-87012-14-7, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2008
 3. ZUBÍK, P., Měření rychlostních polí uvnitř a vně modelu ejektorové chladicí trysky s dvojím přisáváním, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2008
 4. ZUBÍK, P., Metody měření parametrů proudu za pomocí klasické a bezkontaktní anemometrie, příspěvek na konferenci Metrologie průtoků 2008, ISBN 978-80-254-2196-3, Český metrologický institut, Brno, 2008
 5. ZUBÍK, P., PIV měření přes zakřivená optická rozhraní proudící kapalina - objekt - okolí, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Ústav hydrodynamiky AVČR, Praha, 2008
 6. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P., Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 7. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Experimental and numerical Modelling of turbulent Flow over transversal Ribs in an open Channel, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2008
 8. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu, příspěvek na konferenci XVI. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 9. ZUBÍK, P., Měření rychlosti proudění chladící kapaliny uvnitř spalovacího motoru, příspěvek na konferenci XVI. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008

2007

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Analýza rychlostních poměrů nadkritického proudění nad příčnými dnovými prahy, příspěvek na konferenci Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow, ISBN 978-80-7043-542-7, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2007
 2. ZUBÍK, P., LDA měření za generátorem rotace, příspěvek na konferenci 21th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Ústav hydrodynamiky AVČR, Praha, 2007
 3. ZUBÍK, P., LDA a PIV měření parametrů proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-04-8, Ústav termomechaniky AVČR, 2007

2006

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M., Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, 2006
 2. ZUBÍK, P., PIV a LDA měření parametrů proudění v vodním kanálu s velkým záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci 20. Sympozium o anemometrii, ISBN 80-239-7144-1, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Svratka, 2006
 3. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm extrémní relativní výšky, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2006, ISBN 80-86246-27-2, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2006

2005

 1. ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Numerical and experimental modelling of turbulent flow in curved channels and diffusers, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2005
 2. ZUBÍK, P., Měření proudění pomocí PIV v protékaném prostoru čerpadla emulzí, příspěvek na konferenci 19th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Holany-Litice, 2005
 3. ZUBÍK, P., Porovnání výsledků měření provedených pomocí LDA a PIV na kanálu se záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci 19th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Holany-Litice, 2005
 4. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Numerical and experimental modelling of flow in curved channels and diffusers, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2005
 5. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2005, ISBN 80-85918-93-5, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2005
 6. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2005, ISBN 80-85918-92-7, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2005

2004

 1. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2004
 2. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2004, ISBN 80-85918-88-9, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2004
 3. ŠULC, J., LICHTNEGER, P., ZUBÍK, P., Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2004, ISBN 80-85918-88-9, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2004
 4. ŠULC, J., ZUBÍK, P., Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů, příspěvek na konferenci XIV. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín", ISBN 80-8070-234-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2004

2003

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření struktury proudu v kanálovém oblouku čtvercového profilu, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o, Brno, 2003
 2. ZUBÍK, P., Měření proudění chladící kapaliny ve spalovacím motoru, příspěvek na konferenci Energetické stroje 2003, ISBN 80-7085-950-8, ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení, Česká společnost pro mechaniku, Asociace strojních inženýrů, Plzeň, 2003
 3. ZUBÍK, P., ŠEVELA, K., Možnosti laserové dopplerovské anemometrie (LDA) při zjištění krevních elementů v peritoneálním roztoku, příspěvek na konferenci 18. Sympozium o anemometrii, ISBN 80-239-0644-5, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, 2003
 4. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu, příspěvek na konferenci 18. Sympozium o anemometrii, ISBN 80-239-0644-5, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, 2003
 5. HALUZA, M., ZUBÍK, P., Porovnání výpočtu a měření metodou PIV radiálního oběžného kola čerpadla, příspěvek na konferenci 18-th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 6. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2003, ISBN 80-86246-18-3, Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR, Praha, 2003

2002

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2002
 2. ZUBÍK, P., Rozšíření aplikační oblasti PIV, příspěvek na konferenci XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin, ISBN 80-7100-955-5, Žilinská univerzita v Žilině, 2002
 3. ZUBÍK, P., Použití PIV pro měření výronové plochy na vzdušném líci sypané hráze, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře "Výzkum metod monitorování ochranných hrází", ISBN 80-214-2259-9, VUT v Brně, Brno, 2002

2001

 1. ZUBÍK, P., Možnosti použití integrální laserové anemometrie ve vodních strojích, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 16. medzinárodnej konferencie "O vodnej energetike" Hydroturbo 2001, 2001
 2. ZUBÍK, P., Integrální laserová anemometrie, , ISSN 1213-4198, ISBN 80-214-1965-2, Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, Brno, 2001
 3. ZUBÍK, P., Měření rychlosti proudění chladící kapaliny uvnitř motoru EA 111,03D, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2001
 4. ZUBÍK, P., LDA měření nestacionárního proudového pole, příspěvek na konferenci 17. Sympozium o anemometrii, ISBN 80-238-7138-2, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, 2001
 5. ZUBÍK, P., Měření nestacionárního proudění v savce reverzní Francisovy turbíny, příspěvek na konferenci 4. seminář "Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů", Asociace strojních inženýrů a Fakulta strojní ČVUT, Praha, 2001
 6. ZUBÍK, P., Měření nestacionárního proudového pole v savce turbíny, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. ZUBÍK, P., Integrální laserová anemometrie, , VUT v Brně, Brno, 2000
 2. ZUBÍK, P., Měření nestacionárního proudění v savce reverzní Francisovy turbíny, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2000
 3. ZUBÍK, P., Měření proudění v cévním rozvětvení, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2000, ISBN 80-86246-07-8, Institut teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, Svratka, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný