English

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr – seznam publikací

2017

 1. ŠLEZINGR, M., Minimalizace ztrát lesní půdy vlivem erozních a abrazních procesů, článek v Lesnická práce, ISSN 0322-9254, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2017
 2. PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J., Estimation of characteristic wave height on water reservoir Kolíňany, příspěvek na konferenci WINE 2017, ISBN 978-80-553-2846-1, Technical university of Košice, Košice, SR, 2017
 3. ŠLEZINGR, M., Problematika stabilizace břehů - základ minimalizace ztrát zemědělské půdy, příspěvek na konferenci Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy., ISBN 978-80-89740-16-1, Združenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Vyhne, SR, 2017
 4. ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L., The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science BV, Amsterdam, 2017
 5. ŠLEZINGR, M., Stabilizační a začleňovací stavby, , ISBN 978-80-263-1171-3, Tribun EU, s. r.o., Brno, 2017
 6. ŠLEZINGR, M., Stabilizační a začleňovací stavby, , ISBN 978-80-263-1171-3, Tribun EU, sro, Brno, 2017
 7. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K., Grasslands as part of the stabilization of the banks., příspěvek na konferenci Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?, ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-487-2, Mendel University in Brno, Brno, 2017
 8. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; UHMANNOVÁ, H., Stabilization of reservoir banks - reed vegetation, příspěvek na konferenci Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?, ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-487-2, Menndelova universita v Brně, Brno, 2017
 9. GERNEŠOVÁ, L.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; BLAHUTA, J., Příklad použití aktivního protiabrazního prvku - dvojitý zápletový plůtek, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VTEI, Praha, 2017

2016

 1. ŠLEZINGR, M., STABILIZATION OF RESERVOIR BANKS. The importance of reservoir bank stabilization, příspěvek na konferenci Coloquium on Landscape Management 2016, ISBN 978-80-7509-458-2, Mendel University in Brno, Brno, 2016
 2. ŠLEZINGR, M., SOME CAUSES OF REVITALIZATION OF WATERCOURSES, příspěvek na konferenci Coloquium on Landscape Management 2016, ISBN 978-80-7509-458-2, Mendel University in Brni, Brno, 2016
 3. ŠLEZINGR, M., Selected Reasons of the Watercourse Revitalization, příspěvek na konferenci Coloquium on Landscape Management 2016, ISBN 978-80-7509-458-2, Mendel university in Brno, Brno, 2016
 4. ŠLEZINGR, M., DESIGN OF BIOTECHNICAL OFFSHORE STABILIZATION OF BANKS, příspěvek na konferenci Coloquium on Landscape Management 2016, ISBN 978-80-7509-458-2, Mendelu University in Brno, Brno, 2016
 5. ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L., Stabilization of banks of reservoir in alternatives , příspěvek na konferenci Structural and physical aspcts of construction engineering, ISBN 978-80-553-2643-6, TU Košice, Košice, 2016
 6. BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M., Evaluation of the incidence of invasive neophytes the Skalická Morávka NNM, příspěvek na konferenci Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ..., ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-408-7, Mendel university in Brno, Brno, 2016
 7. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L., Active antierosion construction, příspěvek na konferenci Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ..., ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-408-7, Mendel university in Brno, Brno, 2016
 8. ŠLEZINGR, M., Lowering the water level at the dam reservoir Brno, příspěvek na konferenci Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ..., ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-408-7, Mendel university in Brno, Brno, 2016
 9. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P., Stabilizace břehů za účelem minimalizace ztrát lesní půdy, článek v Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, ISSN 0322-9688, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště, 2016

2015

 1. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L., Protection of Slopes Against Erosion by Flowing Rain Water, kapitola v Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland, ISBN 978-3-319-25833-1, Springer International Publishing Switzerland 2015, Switzerland, 2015
 2. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L., Woody Plants in Appropriate for riparian vegetation, příspěvek na konferenci Colloquium on Landscape Management 2015, ISBN 978-80-87384-07-7, ČSSI, Praha, CZ, 2015
 3. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; BLAHUTA, J., Species Suitable also for Reclamation, Cover Planting, příspěvek na konferenci Colloquium on Landscape Management 2015, ISBN 978-80-87384-07-7, ČSSI, Praha, CZ, 2015
 4. ŠLEZINGR, M., Vliv geosyntetických sítí a zastínění na růst travin, příspěvek na konferenci Konference Krajinné inženýrství 2015, ISBN 978-80-87384-07-7, Knihovnička CZ, Brno, Brno, CZ, 2015
 5. BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M., The classification gravel-bed sediment of the Svatava river, příspěvek na konferenci Colloquium on Landscape Management 2015, ISBN 978-80-87384-07-7, ČSSI, Praha, CZ, 2015
 6. PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M., Parameters of wind driven waves on Nove Mlyny water reservoir, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 7. TLAPÁK, V.; ŠÁLEK, J.; ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L., Rainwater management and recreation in mainly agrucultural landscape, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Praha, CZ, 2015
 8. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L., Options of ensuring safe use of beach shores, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Praha, CZ, 2015
 9. BLAHUTA, J.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L., Habitat mapping NPP Skalická Morávka as a basis for recreational land use, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Praha, CZ, 2015
 10. ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H., Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Brno, 2015

2014

 1. PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L.; MARKOVÁ, J., Wawe parametrs on water reservoirs, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC, S.R.O., Brno, CZ, 2014
 2. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L., Bankside trees and shrubs-criteria for the selection of decidous trees., příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC, s.r.o., Brno, CZ, 2014
 3. MARKOVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., The Effect of Anthropogenic Impact on the Morphology and Stability of River Beds, článek v POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, ISSN 1230-1485, AGH Krakow, Redakcja HARD Publishing Company, Olsztyn, Polska, 2014
 4. ŠLEZINGR, M., SPECIFIKA STABILIZACE BŘEHŮ NÁDRŽÍ – UŽITÍ GEOSYNTETIK, příspěvek na konferenci XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014, ISBN 978-80-971596-6-5, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice, SR, 2014
 5. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; HARBULÁKOVÁ, V.; DZIOPAK, J.; SLYŚ, D.; STEC, A., New focus on the water management, , ISBN 978-80-7375-978-0, Mendel university in Brno, Brno, CZ, 2014
 6. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P., Wind parameters related to the wind driven waves on water reservoirs, příspěvek na konferenci Infraeko 2014, ISBN 978-83-7199-937-2, Oficyna Wadawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Polska, 2014
 7. ŠLEZINGR, M., Začleňování staveb do krajiny, , ISBN 978-80-7375-982-7, Mendelova universita v Brně, Brno, CZ, 2014

2013

 1. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J., EXPERIENCE WITH THE USE OF GEOSYNTHETICS – LOCATION ŠLP, PARTIAL APPLICATIONS IN THE RESERVOIR BILOVEC, příspěvek na konferenci 12. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY - MALÉ VODNÉ DIELA - KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-27-0, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava v spolupráci s ELSEWA s.r.o, Bratislava, SK, 2013
 2. PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M., Influence of geosynthetic material on the growth of grass root system, příspěvek na konferenci Městské vody 2013, ISBN 978-80-86020-77-8, Ardec s.r.o., Velké Bílovice, CZ, 2013
 3. ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; FOLTÝNOVÁ, L., Stabilization of slops by means of a reinforced ground construction, příspěvek na konferenci Městské vody 2013, ISBN 978-80-86020-77-8, Ardec s.r.o., Velké Bílovice, CZ, 2013
 4. ŠLEZINGR, M., Problematika stabilizace paty abrazivního srubu, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2013, ISBN 978-80-87384-04-6, Česká společnost krajinných inženýrů, Praha,CZ, 2013
 5. UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L., Raiwater runoff in the landscape, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-842-7, CERM Brno, Brno, CZ, 2013
 6. ŠLEZINGR, M., Vodní toky.Rozdělení dle charakteru úprav, , ISBN nemá, CZ, 2013
 7. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J., Bank stabilization - active antierosin construction, příspěvek na konferenci IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia, ISBN 978-80-89385-27-0, Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc,HU, 2013
 8. ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PELIKÁN, P., Revitalization of the river- river bank. Adjustments after the flood in 2002, příspěvek na konferenci IX.Karpát medencei Környezettudományi konferencia, ISBN 978-963-358-032-5, Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc, Magyarország, 2013
 9. ŠLEZINGR, M., Základy projektové činnosti-obrazový přehled návrhů stabilizace břehů pomocí břehové armatury, spec. publikace, ISBN 978-80-7375-833-2, Mendelova universita v Brně, Brno, CZ, 2013

2012

 1. ŠLEZINGR, M., Využití stabilizačního působení vegetačního vlnolamu pro ochranu paty abrazního srubu, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, vodní hospodářství, Čkyně, 2012
 2. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J., An examination of proposals for bank stabilization: the case of the Brno water reservoir (Czech Republic)., článek v MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, ISSN 1210-8812, Novpress s.r.o., Brno, 2012
 3. ŠLEZINGR, M.; PILAŘOVÁ, M.; PELIKÁN, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M., The results of the verification and proposal of the modification of "The metod for the establishment of the erosion terminant"., článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2012
 4. ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; PILAŘOVÁ, P., Establishment of the value of immovable property, příspěvek na konferenci INFRAEKO 2012, ISBN 978-83-7199-726-6, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów - Kraków, PL, 2012
 5. ŠLEZINGR, M.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P., Základní specifika stabilizace břehů nádrží, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Technical University of Kosice, Košice, 2012
 6. ŠLEZINGR, M., Problematika nakládání se sedimenty na řece Ohři, příspěvek na konferenci IX.International Scientific Conference SvF TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Technical University of Kosice, Košice, 2012
 7. ŠLEZINGR, M., Možnosti využití alternativní stabilizace břehů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2012
 8. ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; PELIKÁN, P., Proposal for Utilization of Alternative Bank Stabilization, článek v POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, ISSN 1230-1485, HARD Publishing Company, Olsztyn, Poland, 2012
 9. ŠLEZINGR, M.; HENEK, M.; PELIKÁN, P., Risk of Damage by Leisure Use of Reservoirs, příspěvek na konferenci Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... 2012, ISBN 978-80-7375-611-6, Mendel University in Brno, Brno, 2012
 10. ZELEŇÁKOVÁ, M.; ČARNOGURSKÁ, M.; ŠLEZINGR, M., Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec Model based on dimensional analysis for prediction of nitrogen and phosphorus concentration in the River Laborec, článek v HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, ISSN 1027-5606, Copernicus GmbH, Německo, 2012
 11. ŠLEZINGR, M., Problematika návrhu a složení stabilizačních předpěstovaných koberců na břehy toků a nádrží, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia CONECO 2012. Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia. 20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo., ISBN 978-80-227-3593-3, Vydavatělstvo STU Bratislava, Bratislava, SK, 2012
 12. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J., Stabilizace břehů - návrh vlnolamů, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia CONECO 2012. Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia. 20 rokov prevádzky vodného diela Gabčíkovo., ISBN 978-80-227-3593-3, Vydavatělstvo STU Bratislava, Bratislava,SK, 2012
 13. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P., Remoulding of Water Reservoir Banks Caused by Abrasion Process., příspěvek na konferenci Coloquium on Landscape Management 2012, ISBN 978-80-7375-612-3, Mendel university in Brno, Brno, 2012
 14. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J., Students styas at foreign universities - a good practice, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel University in Brno, Brno, 2012
 15. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; HENEK, M., Bank erosion - big problem of dams, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel University in Brno, Brno, 2012

2011

 1. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P., Methology for the establishment of physical and geometric properties of a drainage basin, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Universitas Mendeliana Brunensis, Universitas Mendeliana Brunensis,Brno, 2011
 2. ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; ŠULC, V., The design procedure for pre-grown stabilization reinforced grass carpet, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Universitas Mendeliana Brunensis,Brno, Universitas Mendeliana Brunensis,Brno, 2011
 3. ŠLEZINGR, M., POSOUZENÍ STAVU NÁPLAVŮ V OBLASTI MĚSTA TEREZÍN NA ŘECE OHŘI, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-89062-83-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,SK, 2011
 4. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; PILAŘOVÁ, P., STABILIZACE BŘEHŮ ÚDOLNÍCH NÁDRŽÍ, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-89062-83-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,SK, 2011
 5. ŠLEZINGR, M.; PILAŘOVÁ, P., PLZEŇ – LOBZY: POVODŇOVÝ PARK, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-89062-83-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,SK, 2011
 6. ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L., POSOUZENÍ STABILIZACE PŘEDPĚSTOVANÝMI TRAVNÍMI KOBERCI, příspěvek na konferenci 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-17-1, STU Bratislava, STU Bratislava, 2011
 7. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; PILAŘOVÁ, P., METODY STANOVENÍ PROGNÓZY PŘETVÁŘENÍ BŘEHŮ VODNÍCH NÁDRŽÍ, příspěvek na konferenci 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-17-1, STU Bratislava, STU Bratislava, 2011
 8. ŠLEZINGR, M., POSOUZENÍ STAVU NÁPLAVŮ V OBLASTI NOUZOV – HOSTĚNICE NA ŘECE OHŘI, příspěvek na konferenci 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-17-1, STU Bratislava, STU Bratislava, 2011
 9. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., ODHAD SNÍŢENÍ KAPACITY TOKU VLIVEM SEDIMENTACE SPLAVENIN – DOLNÍ TOK OHŘE, příspěvek na konferenci 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-17-1, STU Bratislava, STU Bratislava, 2011
 10. ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; PELIKÁN, P., Vliv geosyntetických sítí na růst travin při založení zemního armovaného stabilizačního koberce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2011
 11. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P., Sumarizace fyzikálně-geometrických vlastností povodí Babického (Žilůveckého) potoka, příspěvek na konferenci Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?, ISBN 978-80-7375-507-2, Universitas Mendeliana Brunensis, Universitas Mendeliana Brunensis, Brno, 2011
 12. ŠLEZINGR, M., Stabilizace svahů v rekreačních oblastech, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7375-507-2, Universitas Mendeliana Brunensis, Universitas Mendeliana Brunensis,Brno, 2011
 13. ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P., Stabilizace břehů vodní nádrže Brno v rekreační oblasti Osada, příspěvek na konferenci Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?, ISBN 978-80-7375-507-2, FAST VUT, Brno University of Technology,Faculty of civil Engineering,Institut of Water Structures, 2011
 14. GALAS, S.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M., Environmental Risk Assessment in River Catchments, článek v POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, ISSN 1230-1485, HARD,Olsztyn,Poland, HARD,Olsztyn,Poland, 2011
 15. ŠLEZINGR, M., Břehový stabilizační armovaný koberec, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Vodní hospodářství, spol. s r.o. Bohumilice 89 384 81 Čkyně, 2011
 16. ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehů vodních toků a nádrží, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Vodní hospodářství, spol. s r.o. Bohumilice 89 384 81 Čkyně, 2011
 17. ŠLEZINGR, M., Stabilization of reservoir banks - irrigation reservoir Bilovec, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel university in Brno, Mendel university in Brno, 2011

2010

 1. ŠLEZINGR, M., Use of Accompanying Vegetation on Waterways, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel University in Brno, Brno,CZ, 2010
 2. ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M., Natural processes of the self purification in rivers, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel University in Brno, Brno, CZ, 2010
 3. ŠLEZINGR, M., PROBLEMATIKA VÝBĚRU VHODNÝCH GEOSYNTETIK PRO STABILIZACI BŘEHŮ, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9.Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 4. ŠLEZINGR, M., ARMOVANÝ STABILIZAČNÍ KOBEREC , NÁVRH A ZALOŽENÍ, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9.Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 5. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Stabilization of banks with using geosyntetics, příspěvek na konferenci People, buildings and envoronment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Brno Unuversity of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 6. ŠLEZINGR, M., Bank Stabilization of River and Reservoir, příspěvek na konferenci People,buildings and environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Istitute of Water Structures, Brno, 2010
 7. ŠLEZINGR, M., Revitalizace toků - příspěvek k problematice úprav vodních toků, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3942-9, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 8. ŠLEZINGR, M., Poslání břehových a doprovodných porostů při hrazení bystřin a stabilizaci horských toků, příspěvek na konferenci Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou, ISBN 978-80-214-4158-3, Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structure, Brno, 2010
 9. ŠLEZINGR, M., Opevňovací stavby v říčním korytě-horní tok, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2010, ISBN 978-80-903258-9-0, ČVUT Praha, ČZU Praha, Praha, 2010
 10. ŠLEZINGR, M., Cílená tvorba výmolů v říčním dně, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, FAST VUT v Brně, VŠB TU Ostrava, Praha, 2010
 11. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J., Revitalizace v krajině jako součást výuky na Mendelově univerzitě v Brně, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, spol s r.o. Vodní hospodářství, Čkyně, 2010
 12. ŠLEZINGR, M., Funkce vegetačního doprovodu vodních toků a nádrží, příspěvek na konferenci Rekreace a ochrana přírody 5.- 6. května 2010, ISBN 978-80-7375-398-6, MZLU v Brně, Brno, 2010
 13. ŠLEZINGR, M.; SYNKOVÁ, J.; FOLTÝNOVÁ, L.; UHMANNOVÁ, H., Possibility of utilization directing structures in river revitalization, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovak University of Technology, Bratislava,SK, 2010

2009

 1. ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehů údolní nádrže Brno - oblast Rokle, příspěvek na konferenci Zborník z konference s medzinárodnou účasťou - Vodovody, kanalizácie, odpady - malé vodné diela - alternatívne zdroje energie, ISBN 9788089385065, MZLU, Brno,CZ, 2009
 2. ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L., New aspect of bank stabilisation - zone Osada, příspěvek na konferenci People, buildings and environment 2009, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakladatelství CERM pro VUT Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 4. ŠLEZINGR, M., Úpravy břehů údolní nádrže Brno za účelem stabilizace břehů v lesní trati, příspěvek na konferenci Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Lesnícke stavby v krajine 2009, ISBN 978-80-228-1924-4, TU Zvolen, Zvolen, SK, 2009
 5. ŠLEZINGR, M., Vybrané důvody revitalizací vodních toků, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, MR s.r.o., Brno,CZ, 2009
 6. ŠLEZINGR, M., Úprava břehů údolní nádrže Brno, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 7. ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehů toků v lesní trati, článek v Lesnická práce, ISSN 0322-9254, Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad černými lesy, CZ, 2009
 8. ŠLEZINGR, M., Environment-orientated control measures in torrents and creeks - desing principles and limits, , MZLU v Brně, 2009
 9. ŠLEZINGR, M., Funkce vegetačního doprovodu toku v lesní trati, příspěvek na konferenci Chřiby - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí., ISBN 978-80-7375-341-2, MZLU, Brno, CZ, 2009
 10. ŠLEZINGR, M., Modelovanie eróznych procesov pre predikciu kvality dnových sedimentov, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 11. ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V., Metóda stanovenia potenciálnych povodňových škod, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 12. ŠLEZINGR, M., Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolní nádrže Brno, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství., ISBN 978-80-7204-629-4, FAST VUT V Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 13. KRAVKA, M.; ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; VYSKOT, I.; DOMOKOŠOVÁ, K., Úprava malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace, , ISBN 978-80-7375-337-5, MZLU v Brně, Brno, 2009
 14. ŠLEZINGR, M., Odborný posudek zájmové lokality v oblasti Hájky se zřetelem k zákonu 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon), , MZLU v Brně, 2009
 15. ŠLEZINGR, M.; KUPEC, P.; SCHNEIDER, J., Revitalizace v krajině, , ISBN 978-80-7375-356-6, MZLU v Brně, Brno, 2009
 16. ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L., Vegetační doprovod vodních toků, , ISBN 978-80-7375-349-8, MZLU v Brně, Brno, 2009

2008

 1. ŠLEZINGR, M., REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH, příspěvek na konferenci REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, STU Bratislava,SK, 2008
 2. ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V., Stanovenie potenciálnych povodňových škod, příspěvek na konferenci STANOVENIE POTENCIÁLNYCH POVODŇOVÝCH ŠKÔD, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, STU Bratislava,SK, 2008
 3. MOTYČKA, V.; HORÁK, V.; ŠLEZINGR, M.; SÝKORA, K.; KUDRNA, J., Studijní opora pro kombinované studium - Vybrané stati z technologie stavebních procesů, , VUT v Brně FAST, intranet FAST, 2008
 4. ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M., SÚČASNÝ STAV V HOD!OTENÍ KVALITY VODY VO VODNÝCH TOKOCH, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, FAST VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 5. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 6. ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V., METÓDA STANOVENIA POTENCIÁLNYCH POVODŇOVÝCH ŠKOD A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA V SR, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, VUT FAST BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 7. ŠLEZINGR, M., ŘÍČ!Í TYPY , PRAMENNÁ OBLAST, SOUTOK, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, FAST VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 8. ŠLEZINGR, M., ŘÍČ!Í TYPY , POTOČNÍ KORYTO, STŘEDNÍ TOK, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, FAST VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 9. ŠLEZINGR, M., STABILIZACE BŘEHŮ VODNÍCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ BIOTECHNICKÉ STABILIZACE, příspěvek na konferenci Lesnícke stavby v krajine a ich rekreačné využitie, ISBN 978-80-228-1924-4, TU vo Zvolene, Zvolen,SK, 2008
 10. ŠLEZINGR, M.; MIČA, L., Vegetace a stabilita břehů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Protipovodňová ochrana v povodí - modifikace grafů poškození typových objektů, příspěvek na konferenci 7.konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia", ISBN 978-80-227-2729-7, STU Bratislava, Bratislava, 2007
 3. KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M., Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assessment, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, ISBN 978-3-86005-571-7, Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden, 2007
 4. ŠLEZINGR, M.; KORYTÁROVÁ, J., Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assesment, příspěvek na konferenci Wasserbaukolloquium 2007, ISBN 978-3-86005-571-7, TU Dresden, Dresden, 2007
 5. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metoda "Stanovení potenciálních škod"-specifika povodně, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 6. ŠLEZINGR, M., Metoda "Stanovení potenciálních škod" - výběr objektů, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 7. ŠLEZINGR, M., Suchá nádrž na Šumickém potoce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT FAST Praha, Praha, 2007
 8. ŠLEZINGR, M., Přirozené procesy samočištění ve vodních tocích, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-791-7, TU Košice, Košice,Sk, 2007
 9. ŠLEZINGR, M., Návrh úpravy hráze šumického rybníka,podklady pro předběžné ekonomické hodnocení, příspěvek na konferenci Sympozuim hydrotechniků 14.-.15.května 2008, ISBN 978-80-01-03681-5, ČVUT FAST Praha, Praha, 2007
 10. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Protipovodňová ochrana v krajině-ekonomická hlediska návrhu, příspěvek na konferenci VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-791-7, Technická universita, Košice, SK, 2007
 11. KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2007
 12. ŠLEZINGR, M., Povodeň Pohořelice 2006 - Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod", článek v , Český svaz stavebních inženýrů, Brno , 2007
 13. ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehu vodní nádrže Brno-Sokolské koupaliště, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007 - 9.odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3337-3, CERM Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 14. ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L., Stabilizace břehů, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-550-1, FAST VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007

2006

 1. ŠLEZINGR, M., Experimentální plochy na údolní nádrži Brno-celkový přehled, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2006, ISBN 80-7204-475-3, Cerm Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. ŠLEZINGR, M., Říční typy, , CERM Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 3. ŠLEZINGR, M., Návrh stabilizace za využití armované zemní konstrukce oblast Osada-špice na ú.n. Brno-stav 10/2006, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a přehrady, ISBN 80-7204-475-3, CERM Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 4. ŠLEZINGR, M., Využití topolu černého ve vodním hospodářství, příspěvek na konferenci mezinárodní vodohospodářské kolokvium v rámci konference Lidé,stavby a příroda 2006, CERM Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 5. ŠLEZINGR, M., Říční typy, , ISBN 80-7204-481-8, CERM Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 6. ŠLEZINGR, M., Riziková analýza záplavových území-stanovení potenciálních škod, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2006, ISBN 80-903258-5-8, ČSSI Pardubice, Praha, 2006
 7. ŠLEZINGR, M., Problematika zanášení údolních nádrží (např.ú.n.Brno), příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2006, ISBN 80-239-7258-8, CICERO Ostrava, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 8. ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehů-užití netradičních stabilizačních metod, příspěvek na konferenci Jubilejné XXX.priehradné dni 2006, SVP Piešťany, Piešťany,SK, 2006
 9. ŠLEZINGR, M., Návrh stabilizace břehů armovanou konstrukcí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, 2006
 10. ŠLEZINGR, M.; ŠULC, V., Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě-variantní studie, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3111-3, CERM Brno, Brno, 2006
 11. ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M., Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě-variantní studie, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3111-3, CERM Brno, Brno, 2006
 12. ŠULC, V., Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě - variantní studie, příspěvek na konferenci Juniorstav, ISBN 80-214-3111-3, VUT Brno, Brno, 2006
 13. ŠLEZINGR, M., Závlahová nádrž Bílovec-přehled experimentálních ploch, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2006, ISBN 80-7204-475-3, Cerm Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 14. ŠLEZINGR, M., Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod" Pohořelice 2006, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2006, ISBN 80-7204-475-3, Cerm Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006

2005

 1. ŠLEZINGR, M.; TVRZNÍKOVÁ, M.; ŠULC, V., Návrh čerpací stanice pro Petrohrad, , ÚVST, Brno, 2005
 2. ŠLEZINGR, M., Dílčí úpravy metodik stanovení potenciálních povodňových škod, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, M.Šlezingr, Brno, 2005
 3. ŠLEZINGR, Miloslav, Biotechnická stabilizace - problematika úpravy stabilizovaného svahu, příspěvek na konferenci neuvedeno, ÚVST, Brno, 2005
 4. ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana, Stanovení škody - vzorová oblast "Pohořelice", příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 5. ŠLEZINGR, Miloslav, Poldr u Pohořelic, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 6. ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana, Ukázka výběru vhodné geosyntetické sítě, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 7. ŠLEZINGR, Miloslav, Experimentální plocha Bílovec - dílčí výsledky k 30.10.2005, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 8. ŠLEZINGR, Miloslav, Problematika výběru experimentální plochy, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 9. ŠLEZINGR, Miloslav, Salix fluviatilis a její význam v rámci stabilizace břehů, příspěvek na konferenci Řční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005
 10. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - historie a současnost část IV., , ČSSI - zpravodaj, Brno, 2005
 11. ŠLEZINGR, M., Stabilizace říčních ekosystémů, spec. publikace, ISBN 80-7204-403-6, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005
 12. ŠLEZINGR, M., Riešenie problematiky zaistenia stability brehov splavných vodných tokov, příspěvek na konferenci Plavebné dni XXI. 2002, neuvedeno, Podbanské, 2005
 13. ŠLEZINGR, Miloslav, Využití armovaných zemních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, Slovenský plavební kongres, Piešťany, 2005
 14. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada-kvalita vody v údolní nádrži, , Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 15. ŠLEZINGR, M., Stabilizace břehů za pomoci geosyntetických materiálů, , neuveden, Liptovská Mara, 2005
 16. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - historie a současnost, , neuvedeno, Brno, 2005
 17. ŠLEZINGR, M., Vliv kořenových systémů dřevin na opevnění břehů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 80-86604-21-7, Sekurkon Praha, Malenovice, 2005
 18. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - Hlavní problémy tohoto vodního díla-hráz,stabilita břehů,sedimenty, článek v , Český svaz stavebních inženýrů Brno, Brno, 2005
 19. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - historie a současnost část II., , ČSSI, Brno, 2005
 20. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - Historie lodní dopravy na údolní nádrži Brno, , Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 21. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada - historie a současnost, , Zpravodaj ČSSI, Brno, 2005
 22. ŠLEZINGR, M., Biotechnická stabilizace břehových území, článek v , Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 2005
 23. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 24. ŠLEZINGR, M., Biotechnická stabilizace břehových území, článek v Životné prostredie, ISSN 0044-4863, Academic Electronic Press Bratislava, Bratislava,SK, 2005
 25. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada-historie a současnost, , Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno, Vrchlického sad 2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. ŠLEZINGR, M., Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod, příspěvek na konferenci International Watermanagement Colloquy, Brno,2004, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 2. ŠLEZINGR, M., Biotechnické způsoby ochrany břehů vodních nádrží, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, Ústav vodních staveb, Brno, 2004
 3. Miloslav Šlezingr, Stabilizace břehových území - lokalita Kostelec, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, CERM, Brno, 2004
 4. Miloslav Šlezingr, Využití geosyntetických stabilizačních sítí vr vodním hospodářství, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, CERM, Brno, 2004
 5. ŠLEZINGR, M., Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, Ústav vodních staveb, Brno, 2004
 6. ŠLEZINGR, M., Činitelé způsobující vznik abraze, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, Ústav vodních staveb, Brno, 2004
 7. Miloslav Šlezingr, Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers, příspěvek na konferenci River restoration and enviromental education experience in Europe, M.Šlezingr, Manlleu, 2004
 8. ŠLEZINGR, M., Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers, příspěvek na konferenci River restoration and environmental education experiences in Europe, Centre d estudis dels rius mediterrenis, Catalonia - Spain, 2004
 9. ŠLEZINGR, M., Methology of determination potencial flood damages - basic informations, příspěvek na konferenci 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe, UFZ - bericht Nr. 18/2004, Leipzig - Germany, 2004
 10. ŠLEZINGR, M., Function of bankside trees and shrubs - pre design of the bankside vegetation, příspěvek na konferenci 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe, UFZ - bericht Nr. 18/2004, Leipzig - Germany, 2004
 11. Miloslav Šlezingr, Functions of bankside trees and shrubs, příspěvek na konferenci 11th Magdeburger Seminar, ISBN 0948-9452, Lipsko, 2004
 12. ŠLEZINGR, M., Stabilita břehových území - lokalita Kostelec, příspěvek na konferenci 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004, ISBN 80-7204-360-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2004
 13. ŠLEZINGR, M., Využití geosyntetických stabilizačních sítí ve vodním hospodářství, příspěvek na konferenci 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, Brno, 2004
 14. ŠLEZINGR, M., Břehová abraze, spec. publikace, ISBN 80-7204-342-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 15. ŠLEZINGR, M., Vliv vegetačního doprovodu na stabilitu břehu, příspěvek na konferenci 50 rokou prevádzky Vážskej kaskády, Piešťany, 2004
 16. ŠLEZINGR, M., Vliv vegetačního doprovovdu na stabilitu břehu, příspěvek na konferenci 50 rokov prevázky II. Vážskej kaskády hať Trenčianske Biskupice, Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosto pri SE-VE, Trenčín, Trenčín, 2004
 17. ŠLEZINGR, M., Stabita břehů údolních nádrží, příspěvek na konferenci Sympozium kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004, ISBN 80-01-02997-2, ČVUT Praha, Praha 2004, 2004
 18. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metodology of determination potencial flood damages-basic informations, příspěvek na konferenci 11th. Magdegurg Seminar, Leipzig, 2004, neuvedeno, Magdeburg, 2004
 19. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Problematika protipovodňové ochrany-stanovení potenciální výše škod, příspěvek na konferenci Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného uzemia, Zemplínská Šírava, 2004, 2004

2003

 1. ŠLEZINGR, M., Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, spec. publikace, ISBN 80-7204-269-6, Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, ss, 2003
 2. ŠLEZINGR, M., Bankside trees and shrubs, spec. publikace, ISBN 80-7204-307-2, Bankside trees and shrubs, Brno - Wien, 2003
 3. ŠLEZINGR, M., Činitelé způsobující vznik abraze, příspěvek na konferenci 3.Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2003
 4. ŠLEZINGR, M., Aplikovaná a krajinná ekologie, spec. publikace, ISBN 80-214-2508-3, Akademické nakladetelství CERM, Brno, 2003
 5. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metodika stanovení potenciálního poškození objektů, výzkumná zpráva projektu Jaromír Říha, Jaromír Říha, Brno, 2003
 6. ŠLEZINGR, M., Revitalizace vodních toků, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Podbanské, 2003
 7. ŠLEZINGR, M., Use of Accompanying Vegetation on Waterways, příspěvek na konferenci International kolokvium, ÚVST FAST, Brno, 2003
 8. ŠLEZINGR, M., Special Arrangement of Bankside Trees and Shrubs, příspěvek na konferenci International kolokvium, ÚVST FAST, Brno, 2003
 9. ŠLEZINGR, M., Břehová abraze, spec. publikace, ISBN 80-86510-75-1, Zdeněk Novotný, Brno, 2003
 10. ŠLEZINGR, M., Vergleichungsanalyse der Eignung einer Uferbefestigung, příspěvek na konferenci Tagungsband, IWD, Dresden, 2003
 11. ŠLEZINGR, M., Abrazní poškození břehů nádrží, příspěvek na konferenci Začleňování vodních nádrží do krajiny, MZLU, Brno, 2003
 12. ŠLEZINGR, M., Příspěvek k tvorbě metodiky stanovení potenciálních povodňových škod, příspěvek na konferenci Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb, ISBN nemá, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2003

2002

 1. ŠLEZINGR, M., Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na revenci vzniku a rozvoje břehové abraze, , ÚVST, Brno, 2002
 2. ŠLEZINGR, M., Ufer begleitende Vegetation, příspěvek na konferenci Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebiettsmanagements, ISBN 3-519-00420-8, UFZ, Magdeburg, 2002
 3. ŠLEZINGR, M., Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, spec. publikace, ISBN 80-7204-269-6, Brno, 2002
 4. ŠLEZINGR, M., Abrasion der Ufer, , ISBN 60-214-2206-8, Abrasion der Ufer, Brno - Dresden, 2002
 5. JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M., Problems and methods of solution of reservoir bank erosion, příspěvek na konferenci International Sympozium on Reservoir Management, Brazilian Committee on Dams, Iguassu, Brazil, 2002
 6. ŠLEZINGR, M., Postup abraze na údolní nádrži Brno v letech 1989 až 2001, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí, Cicero, Bratislava, 2002
 7. ŠLEZINGR, M., Prezentace metody posouzení stávajícího stavu vegetačního doprovodu, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 5. sekcia: Enviromentálne inžinierstvo, ISBN 80-7099-811-3, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 2002
 8. ŠLEZINGR, M., Bank Erosion - prognosis of the retreat of bank line of reservoirs, článek v , Institut of Hydrology, Bratislava, 2002
 9. PODSEDNÍK, O., MALEŇÁK, J., Vodní stavby I., kapitola v Vodní stavby I., ISBN 80-214-2165-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2002
 10. ŠLEZINGR, M., Aplikovaná krajinná ekologie, kapitola v Aplikovaná krajinná ekologie, ISBN 80-214-2508-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2002

2001

 1. ŠLEZINGR, M., Podstata samočistící schopnosti toků, příspěvek na konferenci Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu, ISBN 80-214-2009-X, VUT Brno, Brno, 2001
 2. ŠLEZINGR, M., Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu, příspěvek na konferenci Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu, ISBN 80-214-2009-X, VUT Brno, Brno, 2001
 3. ŠLEZINGR, M., Současný stav řešené problematiky (břehová abraze), příspěvek na konferenci Posouzení vlivu vegetačního doprovodu..., ISBN 80-86433-06-4, ECON publishing s.r.o., Brno, 2001
 4. ŠLEZINGR, M., Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolních nádrží, příspěvek na konferenci Posouzení vlivu vegetačního doprovodu..., ISBN 80-86433-06-4, ECON publishing s.r.o., Brno, 2001
 5. ŠLEZINGR, M., Příklady preventivní stabilizace břehů nádrží, příspěvek na konferenci Posouzení vlivu vegetačního doprovodu..., ISBN 80-86433-06-4, ECOM publishing, s.r.o., Brno, 2001
 6. ŠLEZINGR, M., Prognosis of the retreak of bank line of dam reservoirs - method for determination the "abrasion terminal line", příspěvek na konferenci International watermanagement colloquy, ISBN 80-214-2033-2, VUT Brno, Brno, 2001
 7. ŠLEZINGR, M., Řešení grantového projektu GAČR 103/01/0063 v roce 2001, příspěvek na konferenci Posouzení vlivu vegetačního doprovodu..., ISBN 80-86433-06-4, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2001
 8. ŠLEZINGR, M., Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu, příspěvek na konferenci , Brno, 2001
 9. ŠLEZINGR, M., Teorie stresu a její aplikace na úrovni krajinných systémů, příspěvek na konferenci Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, ASCO Bratislava, Podbánské, 2001
 10. ŠLEZINGR, M., Příspěvek k problematice zajištění stability břehů vodních cest, příspěvek na konferenci Plavební dny 2001, ISBN 80-86243-02-8, Nakladatelství T, Praha, 2001
 11. ŠLEZINGR, M., Vliv antropogenní činnosti na vznik a rozvoj břehové abraze, příspěvek na konferenci Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia, SAV, Bratislava, 2001
 12. ŠLEZINGR, M., Ochrana břehů pomocí hydroosevu, příspěvek na konferenci Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia, ISBN 80-968480-2-X, SAV, Bratislava, 2001

2000

 1. ŠLEZINGR, M., Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA K OPONENTNÍMU ŘÍZENÍ, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2000
 2. ŠLEZINGR, M., Elektrický pohon lodí na údolní nádrži Brno, příspěvek na konferenci Plavební dny, ISBN 80-86243-02-8, Nakladatelství T, Praha, 2000
 3. ŠLEZINGR, M., Příspěvek k problematice ústupu břehové čáry, příspěvek na konferenci Přehradní dny 2000, Český přehradní výbor, Karlovy Vary, 2000
 4. ŠLEZINGR, M., Podzemní stavby-charakter, rozdělení, článek v Estavela, ISSN 1212-396X, 2000
 5. a kol., Planned Protection of Water in the River Dyje Basin, výzkumná zpráva projektu VKMO, s.r.o., VKMO, s.r.o., 2000

1999

 1. ŠLEZINGR, M., The contribution solving the problem of securing bank stabilisation of valley reservoir, příspěvek na konferenci XI. mezinárodní vědecká konference, sekce - vodní hospodářst, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 1999
 2. ŠLEZINGR, M., Pozvánka na XI. mezinárodní vědeckou konferenci v Brně, článek v , 1999
 3. ŠLEZINGR, M., 60 let provozu Brněnské přehrady, článek v Projekt, ISSN 1211-9490, 1999
 4. ŠLEZINGR, M., Změna kvality vody v závislosti na stavu vegetačního doprovodu vodních toků, článek v Estavela, ISSN 1212-396X, 1999
 5. ŠLEZINGR, M., Zapomenutý projekt století?, článek v Projekt, ISSN 1211-9490, 1999
 6. ŠLEZINGR, M., NÁVRH OBECNÉ METODIKY PRO SESTAVOVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ, příspěvek na konferenci MONITORING JAKOSTI VODY, ISBN nemá, ÚVST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 1999

1998

 1. ŠLEZINGR, M., Vliv vegetačního doprovodu na obnovu a stabilizaci říčních ekosystémů, příspěvek na konferenci Kvalita vod 98, ISBN 80-86020-2, NOEL 2000, Brno, 1998
 2. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M., Spolupráce Ústavu vodních staveb VUT FAST se zahraničními sesterskými vodohospodářskými pracovišti, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 1998
 3. ŠLEZINGR, M., Brněnská přehrada, spec. publikace, VUT Brno, Brno, 1998
 4. ŠLEZINGR, M., Specifika lodní dopravy na Brněnské přehradě, příspěvek na konferenci Priehradné dni 1998, Ministerstvo puodohospodárstva SR, Košice, 1998
 5. ŠLEZINGR, M., Vliv lodní dopravy na Brněnské přehradě na vznik a vývoj abraze břehů, příspěvek na konferenci Priehradné dni 1998, Ministerstvo puodohospodárstva SR, Košice, 1998
 6. ŠLEZINGR, M., Stabilizace části břehů Brněnské přehrady, článek v Estavela, ISSN 1212-396X, 1998
 7. ŠLEZINGR, M., Stabilizace části břehů Brněnské přehrady, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, 1998
 8. ŠLEZINGR, M., Deset dní, které otřásly severní Moravou, článek v Projekt, ISSN 1211-9490, 1998
 9. ŠLEZINGR, M., Podzemní garáže - nejvhodnější řešení?, článek v Projekt, ISSN 1211-9490, 1998

1997

 1. ŠLEZINGR, M., Vliv vegetačního doprovodu nádrží na abrazi břehů - Příklad Brněnské nádrže, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 1997
 2. ŠLEZINGR, M., Průplav Dunaj-Odra-Labe, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 1997

1996

 1. ŠLEZINGR, M., Návrh předběžného hodnocení vodního toku, příspěvek na konferenci Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, Bratislava, 1996
 2. ŠLEZINGR, M., Ukázka využití klasifikace vodních toků, příspěvek na konferenci Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, Bratislava, 1996

1995

 1. ŠLEZINGR, M., Důležitost ekologického vzděláníbudoucích absolventů technických vysokých škol, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, BVV, Brno, 1995

1994

 1. ŠLEZINGR, M., Návrh obnovy říčních ekosystémů formou řízené tvorby výmolů v nevhodně upravených říčních korytech, příspěvek na konferenci Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, Bratislava, 1994
 2. ŠLEZINGR, M., Prezentace návrhu úpravy řeky Veličky ekobiologickými metodami, příspěvek na konferenci Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, Bratislava, 1994

1989

 1. PODSEDNÍK, O.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Stabilita říčních koryt a jejich ochranných hrází - tvorba výmolů v obloucích, výzkumná zpráva projektu FÚ 43: Stabilita říčních koryt a jejich ochranných, FÚ 43: Stabilita říčních koryt a jejich ochranných, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný