English

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z., Optical detection of mechanical changes in concrete exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2018
 2. ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailed Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete after Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days , ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 4. SVOBODOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Calculation of Mechanical Fracture Parameters of Chevron Notched Core Based Concrete Specimen: Software CheF, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 7. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of Curing Temperature on Mechanical and Fracture Parameters of Alkali-activated Brick Powder Based Composite , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans tech Publications, Switzerland, 2018
 8. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 9. SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; DOMSKI, J.; KATZER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Change of a Crack Propagation Rate in Fine-Grained Cement-Based Composites due to Partial Replacement of Aggregate by Ceramic Waste, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publication Ltd., Switzerland, 2018

2017

 1. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials, kapitola v Research and modelling in civil engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, 2017
 2. ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 4: A correction of fatigue characteristics of concrete with respect to age of specimens., kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 3. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 4. MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Multi-parameter fracture mechanics: Practical use , kapitola v Research and modelling in civil engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Publishing House, Koszalin University of Technology, 2017
 5. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailní stanovení lomových parametrů betonu po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. ZACHARDA, V.; NĚMEČEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYHLÍDAL, M.; KERŠNER, Z., An Influence of Interfacial Transition Zone on Local and Overall Fracture Response of Cementitious Composites, , Institute of Materials Research of SAS, Košice, 2017
 8. SEITL, S.; MIARKA, P.; MERTA, I.; KERŠNER, Z., Numerical Stress Analysis of the Biaxial Tension-compression Wedge-splitting Test in Vicinity of the Crack Tip, , Košice, Slovenská republika, 2017
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYHLÍDAL, M., Mechanical Fracture Parameters of Concrete Specimens from One-Side-Heated Panels , příspěvek na konferenci SP Report: Proceedings from the 5 th International Workshop on Concrete Spalling, ISSN 0284-5172, RISE Research Institute of Sweden AB, Boras, 2017
 10. KLON, J.; SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KUMPOVÁ, I.; VAVŘÍK, D., Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 11. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Jr.; KERŠNER, Z., Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders., příspěvek na konferenci BESTInfra 2017, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 12. KLON, J.; SOBEK, J.; KERŠNER, Z., Modelling of Modified Compact Tension Test of Fine-Grained Cement-Based Concrete Specimens Using FEM Software, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2017, ISSN 1662-9795, 2017
 13. KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ODSTRČIL, Š.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z., Length changes of fine-grained cement-based composites specimens in early stage of ageing: correction reflecting temperature variations, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 14. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KLUSÁK, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Effect of different material of inclusion on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composite, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 15. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z., Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. , příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ? Innovative materials and technologies for concrete structures, ISBN 978-963-12-9651-8, Hungarian Group of fib, Budapest, 2017
 16. ŠIMONOVÁ, H.; VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; MALÍKOVÁ, L.; KLUSÁK, J., Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 17. VAVRO, L.; SOUČEK, K.; KYTÝŘ, D.; FÍLA, T.; KERŠNER, Z.; VAVRO, M., Visualization of the Evolution of the Fracture Process Zone in Sandstone by Transmission Computed Radiography, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Symposium of the International Society for Rock Mechanics, ISSN 1877-7058, 2017
 18. SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; DOMSKI, J.; KATZER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Change of a crack propagation rate in fine-grained cement-based composites due to partial replacement of aggregate by ceramic waste, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 19. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 20. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of curing temperature of alkali-activated brick powder based composite on mechanical fracture properties, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 21. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Parameters of Cement Based Mortars with Waste Glass Powder, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering., ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 22. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 23. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 24. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 25. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D., Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer-modified cement mortars during ageing, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2017
 26. VYŠVAŘIL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 27. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Strength characteristics of concrete exposed to the elevated temperatures according to the temperature-time curve ISO 834, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 28. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; KERŠNER, Z., Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 29. ŠIMONOVÁ, H.; HALFAR, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures: pilot tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 30. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 31. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 32. PROFANT, T.; HRSTKA, M.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z., On the Energy Release Rate of the Crack Emanating from the Inclusion Interphase, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2017, ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-214-5497-2, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, Dolejškova 5, Prague 8, 182 00, Czech Republic, 2017
 33. KORYČANSKÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Automatizace stanovení hodnot modulu pružnosti betonu z lomových testů válcových těles, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, 2017, Jihlava, 2017
 34. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Jr., Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 35. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 36. KORYČANSKÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Aplikace pro vyhodnocení lomových testů válcových těles s chevronovým vrubem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 37. KLON, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Přípravné zkoušky modifikovaného lomového testu excentrickým tahem těles z jemnozrnného cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení tehcnické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 38. ROZSYPALOVÁ, I.; ABDULRAHMAN, A.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Charakterizace betonu pro teplotně namáhané panely, příspěvek na konferenci Sborníkpříspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 39. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 40. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 41. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Vývoj smrštění, hmotnostních úbytků a lomových parametrů vybraných polymer-cementových malt, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Vysoká škola báňská ? Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2017
 42. BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests , příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechnaics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 43. MALÍKOVÁ, L.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z., Assessment of crack stability in a quasi-brittle particle composite, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspect of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, 2017

2016

 1. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Modelování vlivu přechodové zóny jemnozrnných cementových kompozitů na odolnost proti šíření trhliny na jejím rozhraní s matricí, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 3. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Crack initiation in concrete specimens based on alkali-activate binders, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 4. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; MALÍKOVÁ, L., Basic features of aggregate-matrix-interface fracture of concrete: pilot modelling., příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II., ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 6. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry betonu po vystavení vysokým teplotám: pilotní studie. , příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 7. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Quasi-brittle behaviour of composites as a key to generalized understanding of material fracture, , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, 2016
 8. MALÍKOVÁ, L.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z., Assessment of crack stability in a quasi-brittle particle composite, , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, Slovenská republika, 2016
 9. ŠIMONOVÁ, H.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical fracture parameters of cement based mortars with wste glass powder, , ISBN ISBN 978-80-553-2643, Technical University of Košice, Košice, 2016
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 11. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 12. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters., , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, 2016
 13. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 14. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Experimental Study of Measurements Techniques of Residual Properties of Concrete Subjected to High Temperature, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 15. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 16. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J., Method covering Ageing for Evaluation of Fatigue Parameters of Cement Based Composites with Waste Aggregates, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 17. ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků , příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2016
 18. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I., Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. , , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 19. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Jr., Double-K fracture model parameters of alkali activated binders based concrete specimens., příspěvek na konferenci ESat 2016 ? 2nd Int. Conf. on Engineering Sciences and Technologies., ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 20. BÍLEK, V., Jr.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests., , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 21. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 22. VESELÝ, V.; MERTA, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHNEEMAYER, A.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Component wedge-splitting/bending test of notched specimens with various crack-tip constraint conditions: experiments and simulations, , Berkeley, California, USA, 2016
 23. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Resistance to Initiation of Stable Crack Propagation and Fracture in Selected Building Composites, příspěvek na konferenci Proceedings of scientific conference "Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2016". , ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ostrava, 2016
 24. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 25. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2016
 26. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Effect of Amorphous Silicon Dioxide Amount on the Mechanical Fracture Parameters of Cement Mortars, příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 27. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Evaluation of Wedge Splitting Fracture Tests using the Double-K Model: Analysis of the Effect of Hemp Fibre Dosage and Length in Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Switzerland, 2016
 28. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KORYČANSKÁ, B.; KERŠNER, Z., A Numerical Study of the Influence of Prestressing Reinforcement Position on Sleeper Response, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd Int. Conf. on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-65-2, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, UK, 2016
 29. Kulovaná, T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner, Z. and Černý, R. , Mechanical, durability and hydrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - Intrnational Federation for Structural Concrete, Berlin Germany, 2016
 30. SEITL, S.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Mechanical and fatigue parameters of two types concrete., příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Advances in Fracture and Damage Mechnics XIV, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-541-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 31. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z., Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 32. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 33. ABDULRAHMAN, A.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Example of Using Double-K and Double-G Fracture Model Results: Concrete with Polypropylene Fibres., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 34. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Odolnost proti iniciaci šíření trhliny a lomová houževnatost vybraných stavebních kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 35. Kulovaná Tereza, Eva Vejmelková, JaroslavPokorný, Jamal Akhter Siddique, Martin Keppert, Pavla Rovnaníková, Michal Ondráček, Zbyněk Keršner and Robert Černý, Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement, článek v Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, Sage Publishing, Inc., Londýn, 2016
 36. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním, , Kobylí, Česká republika, 2015
 2. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv přídavku amorfního oxidu křemičitého na lomově-mechanické parametry cementových malt, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015, Litomyšl, 2015
 3. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 4. ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 6. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals, příspěvek na konferenci BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 7. BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 8. LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B., Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 9. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Modul pružnosti a lomová energie vybraných betonů: experiment vs. predikce, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Modified Cement-based Mortars: Crack Initiation and Volume Changes, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 11. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P., Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-555-7, Trans Tech publications, Switzerland, 2015
 12. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part I: Mechanical Fracture Parameters., , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 13. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 14. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Prague, 2015
 15. FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 16. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Otrava, Ostrava, 2015
 17. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure., příspěvek na konferenci Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products., ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 18. LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P., Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment, , Copenhagen, Denmark, 2015
 19. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete., článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 20. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015
 21. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KORYČANSKÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of Fibre Type in Concrete on Crack Initiation, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-485-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 22. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, Wydavnictvo Naukowe AKAPIT , Kraków, Polsko, 2015
 23. ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015
 24. VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; JAROMÍR, Ž.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M., Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier Ltd, GB, 2015

2014

 1. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny pomocí metod efektivní trhliny a lomové práce, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,, Ostrava, 2014
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., K problematice kvantifikace iniciace stabilního šíření trhlin betonem s využitím štípacího testu a lomového modelu dvojí-K, , Kobylí, Česká republika, 2014
 3. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry vybraných betonů: vyhodnocení lomových experimentů v rámci projektu GA ČR 13-18870S., příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2014
 4. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L., Fracture Process zone in a fine-grained cement-based composite monitored with nanoindentation and acoustic emission, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Properties of Cement Mortars with Admixtures in relation to their Microstructure, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 6. PRZYBILLA, C.; SEITL, S.; KERŠNER, Z.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Probabilistic description of the S-N field of concrete using Weilbull and Gumbel fatigue software, příspěvek na konferenci International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2014
 7. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Modified Fine-grain Cement-based Composite Specimens: Crack Initiation and Volume Changes, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 8. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 9. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; KORYČANSKÁ, B.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vliv typu vláken v betonu na oddálení iniciace šíření trhliny., příspěvek na konferenci Proceedings of 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 10. ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Stochastic fracture-mechanical characteristics of concrete based on experiments and inverse analysis., článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014
 11. SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z., Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2321-7308, 2014
 12. STRAUSS, A.; ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Stochastic fracture-mechanical parameters for the performance-based design of concrete structures, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, 2014
 13. ŠIMONOVÁ, H.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; MACUR, J., Relationships between Mechanical Fracture and Durability Parameters of Selected Concretes, , ISBN 978-83-89687-89-0, Institute of Fundamental Technological Research PAN, Warszawa, 2014
 14. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z., Effect of Softening Function Type in the Double-K Fracture Model: Concrete Specimens with and without Fibres, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics, Praha, 2014
 15. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of Cement Dosage on Selected Mechanical Fracture Parameters of Concretes, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publictions Inc., Switzerland, 2014
 16. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 17. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanical Fracture Parameters of Fine-grain Concretes with Zeolite: Effect of Composition and origin of Cements, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 18. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Volume Changes in Modified Fine-Grain Cement-Based Composite Specimens, , Luasanne, Switzerland, 2014
 19. ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V., Influence of the Age and Level of Concrete fatigue on Prestressed Railway Sleepers Response: Parametric Study and Experiment., příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 20. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Probabilistic Simulation of the Mechanical Response of a Pre-Stressed Railway Sleeper: Initiation and Propagation of Cracks During Static Test, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 21. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of Spontaneous Drying on Mechanical Parameters of Alkali-Activated Slag Mortar, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, SPACE 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, 2014
 22. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 23. SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z., Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete V, ISBN 978-80-214-4867-4, Brno, Česká republika, 2014
 24. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Vliv dávky příměsi a stáří těles na lomově-mechanické parametry vápenných malt obohacených pálenými jíly., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 25. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 26. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 27. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., FraMePID-3PB software for material parameter identification using fracture tests and inverse analysis., článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2014
 28. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Study of Influence of Cement Dosage on Mechanical Fracture Parameters of Selected Concretes, příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 29. VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T.; CULÍK, L., Prestressed Concrete Sleeper Response during an Evaluative Tests: Effect of Fatigue, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Mantiance, ISBN 978-1-905088-59-1, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, UK, 2014
 30. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; MOSLER, T.; CULÍK, L., Odezva předpjatých pražců při průkazní zkoušce s ohledem na únavu betonu: simulace a experimenty, , Brno, Česká republika, 2014
 31. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Korekce únavových charakteristik betonu vzhledem k stáří zkušebních těles, , Brno, Česká republika, 2014
 32. MACHAČOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Pokročilé určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, Ostrava, 2014
 33. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of Cement Replacement by Zeolite on the Basic Mechanical Fracture Properties of Concrete: a Parametric Study, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Switzerland, 2014
 34. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Determination of Crack Initiation using Illustrated Method: Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká Republika, 2014
 35. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - Experimental measurements and cohesive crack model simulations, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014
 36. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014
 37. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Complex evaluation of fatigue tests results of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimens, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 38. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Gumbelova modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55., článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv podmínek vysychání zkušebních těles na mechanické parametry jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Parametrická studie vlivu náhrady cementu zeolitem na základní lomově-mechanické parametry betonu, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Vysoké tatry, Slovenská republika, 2013
 4. ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V., Vliv stáří a únavy betonu na odezvu předpjatých železobetonových pražců: parametrická studie a experiment, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské pleso, Slovenská republika, 2013
 5. PRYL, D.; ŠIMONOVÁ, H.; PUKL, R.; KERŠNER, Z.; ČERVENKA, J.; SEITL, S., Odezva betonových trámců na cyklické zatěžování: numerické modelování a testy, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, Hradec Králové, Česká republika, 2013
 6. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Probability simulation of pre-stressed railway sleeper mechanical response - cracks initiation and propagation during static test, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 7. ŠIMONOVÁ, H.; NAVRÁTILOVÁ, E.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry malt modifikovaných pálenými jíly, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2013
 8. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Slovensko, 2013
 9. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2013, ISBN 978-80-02-02502-3, Praha, 2013
 10. TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 11. HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Stanovení počátku stabilního šíření trhliny v maltách na bázi alternativních pojiv, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Brno, Česká republika, 2013
 12. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠIMONOVÁ, H.; NOVÁK, D., Fracture-mechanical testing of fibre-reinforced concrete specimens, , Brno, 2013
 13. MISÁK, P.; DANĚK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Lomové parametry a trvanlivost betonu: výsledky pilotních experimentů v rímci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, Brno, 2013
 14. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Parallelization of lattice modelling for estimation of fracture process zone extent in cementitious composites, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, Elsevier, GB, 2013
 15. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced composites, článek v Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Univerzita Pardubice JR AH , ISSN 1211-6610, Pardubice, Česká republika, 2013
 16. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Complex evaluation of fatigue tests results of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimen, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 17. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - experimental measurements and cohesive crack model simulations, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, česká republika, 2013
 18. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 19. HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Iniciace stabilního šíření trhliny v tělesech z betonů s náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Telč, Česká republika, 2013
 20. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Iniciace trhlin v tělesech z drátkobetonu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 21. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Gumbelova modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 22. ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, GB, 2013
 23. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z., Effect of softening function type in the double-K fracture model for the evaluation of fracture tests on concrete specimens with and without polypropylene fibres, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-47-5, Svratka, Česká republika, 2013
 24. LEHKÝ, D.; ZÍDEK, R.; KERŠNER, Z.; VOKÁČ, M.; BOUŠKA, P., Identifikace materiálových parametrů modelů reologického chování předpjatého pražce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2013
 25. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SEITL, S., Statistical evaluation of fatigue tests of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimens, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-1-3, Barcelona, Španělsko, 2013
 26. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Využití lomového modelu "dvojí-K" k predikci zatížení na počátku stabilního šíření trhliny u tříbodově namáhaných těles z prostého a vláknového betonu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Lomově-mechanické vlastnosti provzdušněných betonů s částečnou náhradou portlandského cementu jemným cihelným střepem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, Brno, Česká republika, 2012
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Comparison of Double-K Fracture Model Results of Three-point Bending Tests of Concrete with and without Polypropylene Fibres, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012 Non-Destructive testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, Brno, 2012
 3. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Relationship between Static and Dynamic Elasticity Modulus Values of Class C30/37 and C45/55 Concrete Specimens, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012, ISBN 978-80-7204-823-6, Brno, 2012
 4. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; KERŠNER, Z., Softwarová podpora vyhodnocení lomových testů tříbodovým ohybem a klínovým štípáním modelem „dvojí-K“., příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, Česká republika, 2012
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Weibullova nelineárního modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, 2012
 6. MACHAČOVÁ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Aproximace měřených objemových změn těles z vybraných betonů v raných stádiích tvrdnutí, příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 7. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M., Vztah hodnot parametrů betonů z lomových zkoušek a reaktivity nahrazující portlandský cement, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, Česká republika, 2012
 8. DRBUŠKOVÁ, M.; BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Numerická simulace smršťování těles z dvousložkových cementových kompozitů., příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 9. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Statistická analýza únavových křivek betonů třídy C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, 2012
 10. VODÁK, O.; VESELÝ, V.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; KERŠNER, Z., Numerical simulation of failure processes in plain concrete causing acoustic and electromagnetic emission, , ISBN 978-80-261-0157-4, University of West Bohemia, Pilsen, Špičák, Česká republika, 2012
 11. PUKL, R.; PRYL, D.; KERŠNER, Z.; SEITL, S., Numerické modelování únavového poškozování betonu, příspěvek na konferenci Betonárské dní 2012, ISBN 978-80-8076-104-2, Bratislava, Slovenská republika, 2012
 12. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Cement based composites with fibres for thin wall elements: fatigue parameters, příspěvek na konferenci 10th International Symposium on Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites, ISBN 978-959-247-098-9, Havana, Cuba, 2012
 13. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; KERŠNER, Z., Modelling of fracture process zone and related energy dissipation during quasi-brittle fracture, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites BMC-10, ISBN 978-0-85709-988-4, Warsaw, Poland, 2012
 14. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
 15. SEITL, S.; KNÉSL, Z.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Fatigue crack growth in cement based composites: Experimental aspects, příspěvek na konferenci Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, ISBN 978-0-415-62126-7, Vídeň, Rakousko, 2012
 16. VAVŘÍK, D.; FÍLA, T.; JANDEJSEK, I.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture process in silicate composite specimens – X-ray dynamic observation and numerical modelling, příspěvek na konferenci 19th European Conference on Fracture – Fracture Mechanics for Durability Realiability and Safety (ECF19), ISBN 978-5-905576-18-8, Kazan, Rusia, 2012
 17. BEDÁŇ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Příprava výpočtu iniciačního faktoru intenzity napětí tříbodově ohýbaných těles, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Telč, Česká republika, 2012
 18. ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Telč, Česká republika, 2012
 19. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Determination of statistical material parameters of concrete using fracture test and inverse analysis based on FraMePID-3PB tool., příspěvek na konferenci 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012), ISBN 978-80-214-4507-9, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, Brno, Česká republika, 2012
 20. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Fracture process analysis in silicate-based composite specimens, příspěvek na konferenci 50th Anual Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2012), ISBN 978-80-01-05060-6, Tábor, Česká republika, 2012
 21. HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Iniciace lomu kvazikřehkých materiálů v simulovaném štípacím testu krychle se zářezem, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2012
 22. HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Iniciace lomu kvazikřehkých materiálů v simulovaném štípacím testu krychle se zářezem., příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2012, ISBN 978-80-248-2694-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2012
 23. HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., Evaluation of wedge-splitting test results from quasi-brittle prismatic specimens using the double-k fracture model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012
 24. ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Material parameters of cement and alkali activated fly ash concrete mixtures: laboratory measurements and numerical simulation., příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012
 25. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; PRYL, D.; PUKL, R., Korekce únavových parametrů betonu s využitím aproximací lomově-mechanických parametrů v čase, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2012
 26. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, 2012
 27. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení statických tlakových zkoušek těles z betonu tříd C30/37 a C45/55, , ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012
 28. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P., The porous aggregate pre-soaking in relation to the freeze–thaw resistance of lightweight aggregate concrete, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2012
 29. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND, London, 2012
 30. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2012
 31. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability, článek v COMPOSITES PART B-ENGINEERING, ISSN 1359-8368, 2012

2011

 1. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Comparison of Elasticity Modulus Values of Concrete (Strength Class C30/37 and C45/55) Specimens Determined Using Non-destructive Methods and Fracture Tests., příspěvek na konferenci International Conference NDT 2011 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, Česká republika, 2011
 2. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vliv stáří vzorků betonů tříd C30/37 a C45/55 na hodnoty základních lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů - sborník doktorské konference, ISBN 978-80-87434-04-8, Ústav fyziky materiálů AV ČR v.v.i. Brno, 2011
 3. KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M., Porovnání lomově-mechanických parametrů u betonů s náhradou cementu cihelným střepem, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 4. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PUKL, R.; PRYL, D., Základní únavové charakteristiky betonu C45/55 z testů vzorků tříbodovým ohybem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 5. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Evaluation of concrete fatigue measurements using standard and non-linear regression model, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Švýcarsko, 2011
 6. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Porovnání vybraných fyzikálně-mechanických parametrů betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Bratislava, 2011
 7. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem, příspěvek na konferenci 8. konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, sekurkon, Skalský dvůr, 2011
 8. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; STRAUSS, A., Statistical characteristics of material parameters of concrete using inverse analysis, , ISBN 978-2-911256-61-5, Paris, 2011
 9. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of concrete specimens age to the values of basic mechanical-fracture parameters., příspěvek na konferenci Proc. of 6th Int. Conf. on Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2011. Cracow, ISBN 978-83-7242-607-9, Kraków, 2011
 10. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; VODÁK, O.; KERŠNER, Z., Lokalizace průběhu porušování v betonových vzorcích stanovená pomocí akustické a elektromagnetické emise a numerických simulací, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2011
 11. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Odolnost vápenných omítek modifikovaných pucolány proti šíření trhlin, příspěvek na konferenci 15. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Telč, 2011
 12. ČECHMÁNEK, R.; KERŠNER, Z.; KNĚZEK, J., Využití lomové mechaniky při navrhování kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci 15. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 2011. VUSTAH, ISBN 978-80-87397-06-0, Telč, 2011
 13. ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení únavových testů betonových vzorků s využitím aproximace hodnot pevnosti betonu v čase., příspěvek na konferenci Proc. of the 5th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Žilina, SK, 2011
 14. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEITL, S., Correction of fatigue parameter values of concrete using approximation of mechanical-fracture parameter values in time, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2011 - 17th International Conference, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 15. PRYL, D.; PUKL, R.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Poškozování betonu cyklickým tahovým zatížením – experiment a model., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2011
 16. FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Efficient lattice modelling of fracture process zone extent in cementitious composites, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, ISBN 9781905088447, Ajaccio, Corsica, France, 2011
 17. KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické parametry malt s metakaolinem, příspěvek na konferenci METAKAOLNI 2011, ISBN 978-80-214-4256-6, Brno, 2011
 18. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vliv hloubky zářezu na hodnoty základních lomově-mechanických vlastností betonu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 19. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Jednoduché aproximační křivky hodnot lomově-mechanických parametrů betonu v čase, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, VŠB-TU Ostrava, 2011
 20. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011

2010

 1. KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V., Fracture properties values of natural and artificial sandstones, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), ISSN 1336-9024, Košice, Slovenská republika, 2010
 2. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), ISSN 1336-9024, Košice, Slovenská republika, 2010
 3. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Diagramy zatížení posun ze statických zkoušek betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 4. VESELÝ, V.; GROCHALOVÁ, E.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Numerical simulation of wedge-splitting tests on specimens made of cementitious composites preparation for experimental testing, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 5. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel, příspěvek na konferenci Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 6. KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V., Fracture properties values of natural and artificial sandstones, příspěvek na konferenci Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Košice, Slovensko, 2010
 7. FRANTÍK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, ISBN 978-80-553-0527-1, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2010
 8. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Comparison of Elasticity Modulus Values of Concrete Specimen Determined Using Non-destructive Methods and Fracture Tests, příspěvek na konferenci Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, Brno, Česká republika, 2010
 9. VESELÝ, V.; GROCHALOVÁ, E.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Numerical simulation of wedge-splitting tests on specimens made of cementitious composites preparation for experimental testing, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), ISSN 1336-9024, Slovenská republika, 2010
 10. ROVNANÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., STUDIE VLIVU FORMY ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA HODNOTY LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ ALUMINOSILIKÁTU, příspěvek na konferenci Sborník semináře Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010, ISBN 978-80-87434-01-7, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, 2010
 11. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu vzorků pro lomové a únavové zkoušky, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 12. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry betonů s náhradou cementu mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 13. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; KNÉSL, Z., Fatigue parameters of cement-based composites with various types of fibres, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Švýcarsko, 2010
 14. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D., Metodika stanovení lomově-mechanických vlastností anorganických kompozitů konstrukčního určení, , Brno, Česká republika, 2010
 15. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Metodika zkoušení lomově-mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken, , Brno, Česká republika, 2010
 16. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; NĚMEČEK, J.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Estimation of fracture process zone extent in cementitious composites, článek v Chemické listy, ISSN 1213-7103, Česká republika, 2010
 17. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Aspekty modelování kvazikřehkého porušení a spolehlivosti cementových vláknokompozitů specifických vlastností, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Telč, Česká republika, 2010
 18. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Stanovení lomově-mechanických vlastností kompozitů s PVA vlákny různých délek se zohledněním vlivu degradace, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Telč, Česká republika, 2010
 19. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2010
 20. SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, J., Cement based composites for thin building elements: Fracture and fatigue parameters, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, NL, 2010
 21. SEITL, S.; BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Can microsilica improve concrete in terms of fatique behavior?, příspěvek na konferenci Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FRAMCOS 7), ISBN 978-89-5708-180-8, Jeju, Korea, 2010
 22. BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 23. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; TIHLAŘÍK, P.; KNĚZEK, J., Vliv orientace vláken cementového kompozitu v důsledku extruze na hodnoty lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 24. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010
 25. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2010
 26. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Jointless Bridge: Determination of Fracture Mechanical Parameters Values for Nonlinear Analysis, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2010), ISBN 978-0-415-87786-2, Philadelphia, 2010
 27. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: DURABILITY ASPECTS, článek v STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, ISSN 1225-4568, 2010
 28. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KOUTNÍK, P., Porovnání hodnot lomově-mechanických parametrů přírodního a umělého pískovce, příspěvek na konferenci Metakaolin 2010, ISBN 978-80-214-4064-7, Brno, Česká republika, 2010
 29. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Alkali-activated aluminosilicate composite with heat-resistant lightweight aggregates exposed to high temperatures: Mechanical and water transport properties., článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, 2010

2009

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; TOMAN, J.; TESÁREK, P.; TYDLITÁT, V.; VYŠVAŘIL, M.; WAGNER, P.; KERŠNER, Z., Vlastnosti modifikované sádry, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-665-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Lomové parametry betonu: Vliv velikosti tělesa a constraintu napětí na čele trhliny na hodnotu lomové energie, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 3. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Metody určování lomově-mechanických parametrů betonu. Část IV: Vliv velikosti tělesa a constraintu napětí na čele trhliny na hodnotu lomové energie, , Brno, Česká republika, 2009
 4. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., VLIV POLOHY VÝZTUŽE NA MECHANICKOU ODEZVU PŘEDPJATÉHO PRAŽCE PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH: NUMERICKÁ STUDIE, , Brno, Česká republika, 2009
 5. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Pomůcka pro odhad distribuce trhlin na líci předpjatého železničního pražce při zatěžovací zkoušce, , Brno, Česká republika, 2009
 6. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., VLIV POLOHY VÝZTUŽE NA MECHANICKOU ODEZVU PŘEDPJATÉHO PRAŽCE PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH: NUMERICKÁ STUDIE, , Brno, Česká republika, 2009
 7. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., VLIV POLOHY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE NA MECHANICKOU ODEZVU PRAŽCE PŘI PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH: NUMERICKÁ STUDIE, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 8. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Pomůcka pro odhad distribuce trhlin na líci předpjatého železničního pražce při zatěžovací zkoušce, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 9. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., SIMULACE KONTROLNÍ ZKOUŠKY ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ PRO VYBRANÉ KOMBINACE HODNOT PARAMETRŮ PRAŽCOVÉHO BETONU: ROZVOJ TRHLIN, , Brno, Česká republika, 2009
 10. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., SIMULACE KONTROLNÍ ZKOUŠKY ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ PRO VYBRANÉ KOMBINACE HODNOT PARAMETRŮ PRAŽCOVÉHO BETONU: ROZVOJ TRHLIN, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 11. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Hodnoty lomových parametrů betonu se zeolitem, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, Hradec Králové, Česká republika, 2009
 12. ŘEZNÍK, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., VLIV VELIKOSTI SILIKÁTOVÉHO MODULU NA HODNOTY LOMOVĚ-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ GEOPOLYMERŮ NA BÁZI POPÍLKU, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů, ISBN 978-80-248-2073-6, ŤU VŠB Ostrava, Ostrava, 2009
 13. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; LAHNER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; ŠKROB, V., Vliv polohy výztuže na mechanickou odezvu předpjatého pražce při průkazních zkouškách - numerická studie, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of Advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 14. VESELÝ, V.; LAHNER, J.; GROCHALOVÁ, E.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., Predikce distribuce a šířky trhlin při ohybové zkoušce železničních pražců pomocí numerických simulací, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of Advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava. Česká republika, 2009
 15. SEITL, S.; HUTAŘ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., T-stress values during fracture in wedge splitting test geometries: A numerical study, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites (BMC-9), ISBN 978-83-89687-48-7, warsawa, Polsko, 2009
 16. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; LEHKÝ, D.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., Vyhodnocení lomových zkoušek pro modelování porušování a spolehlivosti prvků z vybraných multifunkčních kompozitů., příspěvek na konferenci Proc. of the 7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 17. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Influence of Freeze-Thaw Cycles on Fracture Behaviour of Fibre Reinforced Light-Weight Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-80-554-0100-3, Žilina, 2009
 18. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; KNÉSL, Z., Fatigue parametres of cement-based composites with various types of fibres, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Švýcarsko, 2009
 19. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z., Fracture-mechanical parameters value of special cement based fibre-composites, příspěvek na konferenci 5th International Conference Fibre Concrete 2009, ISBN 978-80-01-04381-3, Praha, Česká republika, 2009
 20. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; VESELÝ, V.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., Tests of fibre concrete pre-stressed sleepers, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2009, ISBN 978-80-01-04381-3, Praha, Česká republika, 2009
 21. KERŠNER, Z.; KYTÝR, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Aktuální pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření STM FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky, Herlany, Košice, Slovenská republika, 2009
 22. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Cracked volume specified work of fracture., příspěvek na konferenci Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Funchal, Madeira, Portugalsko, 2009
 23. NOVÁK, D.; DOLEŽEL, J.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D., Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab using statistical simulation, příspěvek na konferenci 5th Central European Congress on Concrete Engineering, Baden, Austria, 2009
 24. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; KNÉSL, Z., Fatigue and fracture parameters of various glass fiber cement based composites, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Facture, Ottawa, 2009
 25. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D., Virtual reliability control of precast prestressed concrete elements using parameters identification and statistical simulation, příspěvek na konferenci 3rd IEEE Multi-conference on System and Control (MSC 2009), ISBN 978-1-4244-4602-5, Saint Petersburg, Russia, 2009
 26. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; KNÉSL, Z., Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters, článek v Applied andComputational Mechanics, ISSN 1802-680X, Česká republika, 2009
 27. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L., Fractality of Simulated Fracture, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publiactions, Switzerland, 2009
 28. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Comparison of fracture-mechanical parameters of developed special cement based fibre-composites, příspěvek na konferenci Proceedings of XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials - Ecology and New Building Materials and Products, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, Česká republika, 2009
 29. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Effect of Length of Polypropylene Fibres on Fracture Behaviour of Fibre Lightweight Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials anf products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Materials, JSC., Brno, 2009
 30. SEITL, S.; JUŘINOVÁ, E.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Fatigue parameters of concrete for pre-stressed elements, příspěvek na konferenci XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, Česká republika, 2009
 31. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., Fly ash influence on the properties of high performance concrete, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, Krakow, 2009
 32. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2009
 33. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; JUŘINOVÁ, E.; BÍLEK, V., Vybrané únavové parametry betonu předpjatých prvků, příspěvek na konferenci Modelování v mechnice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 34. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vliv kritéria porušení na tvar a velikost lomové procesní zóny u cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Modelování v mechnice 2009,, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 35. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Fatigue parameters of selected fiber concretes on three-point bend specimens, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 36. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D., Determination of intrinsic brittleness of concrete using fracture experiment and its simulation, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 37. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Fracture-mechanical parameters of concrete: experiment and inverese analysis, příspěvek na konferenci 12th International Scientific Conference of FCE BUT, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 38. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; ŘOUTIL, L.; SEITL, S.; VESELÝ, V., Vliv geometrie koncentrátoru napětí na hodnoty lomových parametrů kvazikřehkých materiálů., příspěvek na konferenci Sborník XII. mezinárodní vědecké konference - 110 let fakulty stavební VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 39. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; LAHNER, J.; ŠKROB, V., Studium mechanické odezvy železničních pražců při kontrolních statických zkouškách, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 40. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické vlastnosti modifikovaných vápenných malt po 28 dnech a 2 letech, příspěvek na konferenci Metakaolin 2009, ISBN 978-80-214-3843-9, Brno, Česká republika, 2009
 41. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Int. Conference on Creep, Shrinkage and Durability Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Ise=Shima, Ise=Shima, 2009

2008

 1. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových experimentů: efektivní náhrada zatěžovacích diagramů, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 2. ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Zatížení pražce při vzniku první trhliny: zkoušky a výpočty, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov Medzinárodnej konferencie 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Vliv tvaru a šířky zářezu na chování kvazikřehkého vzorku při tříbodovém ohybu, , Praha, 2008
 4. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv proměnlivosti dominantních parametrů betonu na chování pražce při kontrolní zkoušce pro průřez uprostřed rozpětí: parametrická studie, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 5. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv proměnlivosti dominantních parametrů betonu na chování pražce při kontrolní zkoušce pro průřez uprostřed rozpětí: parametrická studie, , Praha, 2008
 6. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Experimentální ověření vlastností předpínací výztuže pro potřeby modelování chování železničních pražců, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 7. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Experimentální ověření vlastností předpínací výztuže pro potřeby modelování chování železničních pražců, , Praha, Česká Republika, 2008
 8. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Vliv tvaru a šířky zářezu na chování kvazikřehkého vzorku při tříbodovém ohybu, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 9. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Vliv hodnot základních lomově-mechanických veličin betonu na chování předpjatého pražce při kontrolní zkoušce, , Brno, 2008
 10. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Výsledky únavových zkoušek pokročilého stavebního kompozitu, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 11. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Metody určování lomově-mechanických parametrů betonu - lomová energie a lomová práce, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 12. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Metody určování lomově-mechanických parametrů betonu - modely kohezivní trhliny, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 13. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Odhad šířky trhlin při zatěžovací zkoušce předpjatého železničního pražce pomocí 3D numerické analýzy, , Praha, Česká Republika, 2008
 14. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Odhad šířky trhlin při zatěžovací zkoušce předpjatého železničního pražce pomocí 3d numerické analýzy, kapitola v CIDEAS -- Soubor technických listů 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Praha, Česká Republika, 2008
 15. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Výsledky testů a simulací chování pražců: zkouška ve středu pražce, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 16. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Výsledky testů pražců - zkouška pod kolejnicí, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 17. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Výsledky únavových zkoušek pokročilého stavebního kompozitu, , Brno, 2008
 18. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Metody určování lomově-mechanických parametrů betonu - část III: Modely kohezivní trhliny, lomová práce a lomová energie, , Praha, Česká Republika, 2008
 19. KERŠNER, Z.; SEITL, S.; PUKL, R., Únavové parametry cementového kompozitu: měření a modelování, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 20. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Identifikace hodnot lomových parametrů betonu panelů SPIROLL, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 21. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L., Simulování fragmentace vzorku při impaktu, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 22. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Lomové vlastnosti jemnozrnných betonů s mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci 15. konference Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 23. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Influence of silicate admixtures on fracture parameeter values of concrete, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 24. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Numerical analysis of work-of-fracture method for determination of fracture parameters of concrete, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 25. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Fracture-Mechanical Parameter Values of Special Fibre-Reinforced Cement-Based Composites, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference LC 2008, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno University of Technology, Brno, 2008
 26. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Fracture properties of lightweight concrete: Influence of specimen age, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-214-3773-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno - LC2008, 2008
 27. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYŠVAŘIL, M., Lomově-mechanické vlastnosti šedíé sádry s modifikacemi, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Brno, Česká republika, 2008
 28. SEITL, S.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; KNÉSL, Z., Selected Fatigue and Fracture Parameters of Glass Fiber Cement Based Composite, příspěvek na konferenci 8th HSC/HPC SYMPOSIUM, Japan Concrete Institute, Tokyo, Japan, 2008
 29. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Indication of Microcracks Arising During Hardening of Ususal Concrete and Alkali-Activated Concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Creep, Shrinkage and Durability of Concrete Structures, ISBN 978-0-415-48508-1, Taylor&Francis, London VB, 2008
 30. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P., WP2: Neural network based identification, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 31. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D., From Simulation of Experiment and Parameter Identification to Reliability Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy mechaniky, ISBN 978-80-227-2935-2, SR, 2008
 32. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; KNÉSL, Z., Fracture process zone size and energy dissipated during crack propagation in quasi-brittle materials, příspěvek na konferenci Proceedings of 17th European Conference on Fracture, ISBN 9781617823190, VUTIUM Brno, Brno, 2008
 33. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Identifikace parametrů materiálu panelů SPIROLL, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 34. ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Influence of dominant fracture-mechanical parameters of cocncrete on behaviour of tested pre-stressed sleeper: parametric study, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIELS, ISBN 978-80-254-2029-4, Telč, Česká republika, 2008
 35. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PRŮŠA, J., Influence of reinforcing metal grid on fracture behaviour of ferrocement specimens, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 36. ŘOUTIL, L.; ŠKROB, V.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Influence of variation in dominant concrete's fracture-mechanical parameters on pre-stressed sleeper behaviour, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Brno, 2008
 37. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in tensile failure monitoring of cementitious composites, příspěvek na konferenci Book of abstracts of conference Mechanics of Composite Materials - MCM 2008, Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia, Riga, Latvia, 2008
 38. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z., Influence of notch width and length on crack initiation in 3PB specimens, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Svratka, Česká republika, 2008
 39. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; KLUSÁK, J., Influence of notch width on fracture response of bended cocncrete specimens, příspěvek na konferenci Engineering mechanics, ISBN 978-80-87012-11-6, Svratka, Česká republika, 2008
 40. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Vliv druhu vápenného hydrátu v omítkách modifikovaných metakaolínem na hodnoty lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Metakaolin 2008, ISBN 978-80-214-3582-7, Brno, Česká repunlika, 2008
 41. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Metakaolin 2008, příspěvek na konferenci , VUT v Brně, Brno, 2008
 42. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; PUKL, R., Aspekty únavy a lomu pokročilých stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, Česká republika, 2008
 43. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Vliv šířky zářezu v kvazikřehkém vzorku namáhaném tříbodovým ohybem na průběh l-d diagramu: Numerická studie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2008

2007

 1. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., POROVNÁNÍ MODELŮ A KRITÉRIÍ APROXIMACE, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., APROXIMACE, ANALÝZA A PREDIKCE LOMU KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, Česká republika, 2007
 3. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DALÍK, J., LOM TRÁMCE SE ZÁŘEZEM: REGRESNÍ VZTAHY PRO KOREKCI, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, Česká republika, 2007
 4. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P., VLIV ŠÍŘKY ZÁŘEZU NA LOMOVOU ZKOUŠKU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 5. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., EXPERIMENTRÁLNĚ STANOVENÁ ZÁVISLOST VELIKOSTI LOMOVÉ ENERGIE NA GEOMETRII ZKUŠEBNÍCH TĚLES (DÉLCE ZÁŘEZU), kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 6. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., NUMERICKY STANOVENÁ ZÁVISLOST VELIKOSTI LOMOVÉ ENERGIE NA GEOMETRII ZKUŠEBNÍCH TĚLES, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, česká republika, 2007
 7. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ - VLIV VELIKOSTI PŘEDPĚTÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 8. KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 9. SVITÁK, O.; KERŠNER, Z., Vliv zmrazování na lomově mechanické parametry betonů s alternativními příměsemi, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS, Hradec Králové, 2007
 10. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M., Lomově-mechanické parametry cemnetových kompozitů s alternativními silikátovými příměsemi, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, Česká republika, 2007
 11. FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE: ANALÝZA A PREDIKCE LOMU, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 12. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P., INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZKOUŠKÁCH ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 13. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; DALÍK, J., VLIV GEOMETRIE ZÁŘEZU NA LOM TRÁMCE, , Brno, Česká republika, 2007
 14. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Závislost velikosti lomové energie na geometrii zkušebních těles (délce zářezu): Srovnání experimentálních a numerických výsledků, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 15. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Vliv velikosti a geometrie zkušebního tělesa na rozsah a tvar lomové procesní zóny a lomovou energii cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Křehký lom 2007, ISBN 978-80-254-0725-7, Brno, Česká republika, 2007
 16. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ELIÁŠ, J., Determination of fracture-mechanical parameters for reliability calculation, příspěvek na konferenci 5th international probabilistic workshop, ISBN 978-3-00-022030-2, Ghent, Belgie, 2007
 17. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Odhad hodnoty lomové energie a velikosti lomové procesní zóny v tělesech z cementových kompozitů - numerický experiment, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 18. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; SEITL, S., Lomová houževnatost z tříbodového ohybu vzorků z kvazikřehkých materiálů: korekce vzhledem k šířce zářezu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 19. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z.; CIKRLE, P., Porovnání metod pro stanovení modulu pružnosti pokročilého cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2007
 20. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Studie průběhu porušení betonových vzorků při zatěžování příčným tahem, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 21. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; ELIÁŠ, J., Hodnoty lomově-mechanických parametrů k modelování odezvy betonových nosníků, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 22. KERŠNER, Z.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomové experimenty se vzorky vysokohodnotného betonu s příměsí metakaolinu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česka republika, 2007
 23. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; PRŮŠA, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P., Hodnoty parametrů betonu z lomových zkoušek pro numerickou simulaci chování kotevních bloků, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 24. ELIÁŠ, J.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Experimentální a numerická analýza vzorků vláknocementových kompozitů s elektrovodivou příměsí, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, česká republika, 2007
 25. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., About stability loss during displacement - controlled loading, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Czech republic, 2007
 26. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Fracture of advanced building materials: aspects of modelling, , Cape Town, South Africa, 2007
 27. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KNÉSL, Z.; KERŠNER, Z., Influence of notch geometry on fracture behaviour of three-point bend notched specimens from quasi-brittle materials, příspěvek na konferenci Recent Developments in structural engineering, mechanics and computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Cape Town, south Africa, 2007
 28. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KNÉSL, Z.; KERŠNER, Z., Influence of notch geometry on fracture behaviour of three-point bend notched specimens from quasi-brittle materials, , Cape Town, South Africa, 2007
 29. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Fracture of advanced building materials: aspects of modelling, příspěvek na konferenci Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics a nd Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Cape Town, South Africa, 2007
 30. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z., Experimentální analýza vláknocementových kompozitů s elektrovodivou příměsí, příspěvek na konferenci Speciální betony - vlůastnosti, technologie, aplikace, ISBN 978-80-86604-32-9, SEKURKON Praha, Karlova studánka, Česká republika, 2007
 31. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber-reinforced concrete facade panels, příspěvek na konferenci Applications of Statistics and probability in civil engineering - ICAPS 2007, ISBN 978-0-415-45134-5, Tokyo , Japonsko, 2007
 32. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber-reinforced concrete facade panels, , Tokyo, Japonsko, 2007
 33. TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; VÍTEK, J., Model lof pedestrian bridge utilizing UHPC, příspěvek na konferenci Proceedings of MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowskaja, Krakow, 2007
 34. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., INFLUENCE OF HIGH STRENGTH POLYPROPYLENE FIBRES ON MECHANICAL PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT COMPOSITES, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Krakow, 2007
 35. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V., Application of fly ash and ash from biomass combustion as pozzolanic additions in lime mortars, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, Krakow, Polsko, 2007
 36. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Structural geometry, fracture process zone and fracture energy, příspěvek na konferenci New trends in fracture mechanics on concrete, ISBN 978-0-415-44065-3, Catania, Itálie, 2007
 37. KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I., Fracture properties of fibre UHPC after 28, 90 and 180 days of specimens curing, příspěvek na konferenci Fibre concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Česká republika, 2007
 38. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Accepting of influence of stability loss during displacement-controlled loading in fracture test, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Telč, Czech republic, 2007
 39. ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Chosen aspects of nonlinear stochastic model of composite facade panel, příspěvek na konferenci Ekology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, Česká republika, 2007
 40. ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vliv velikosti předpětí na iniciaci a propagaci trhlin při zkouškách železničních pražců, příspěvek na konferenci Betónové konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-8073-790-0, Košice, Slovenská republika, 2007
 41. VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vznik a šíření trhlin při zkouškách železničních pražců: experiment a MKP modelování, příspěvek na konferenci Betónové konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-8073-790-0, Košice, SR, 2007
 42. ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V., VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800, příspěvek na konferenci Sborník konference VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ISBN 978-80-8073-790-0, KOŠICE, 2007
 43. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Evaluation of notch geometry effect on behaviour of fracture toughness testing specimen, , Svratka, Česká republika, 2007
 44. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Fracture energy of quasi-brittle materials: variants of its expression and determination, and related effects, , Svratka, Česká republika, 2007
 45. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Fracture energy of quasi-brittle materials: variants of its expression and determination, and related effects, příspěvek na konferenci Engineering mcehanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svratka, Česká republika, 2007
 46. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Evaluation of notch geometry effect on behaviour of fracture toughness testing specimen, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svratka, Česká republika, 2007
 47. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Effect of specimen size and testing geometry on determination of fracture parameters of quasi-brittle materials, , Malenovice, Česká republika, 2007
 48. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2007, ISBN 978-80-248-1389-9, Malenovice, Česká republika, 2007
 49. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, , Malenovice, Česká republika, 2007
 50. VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Effect of specimen size and testing geometry on determination of fracture parameters of quasi-brittle materials, příspěvek na konferenci Aplikovanaá mechanika 2007, ISBN 978-80-248-1389-9, Malenovice, Česká republika, 2007
 51. SEITL, S.; KLUSÁK, J.; KERŠNER, Z., Vliv šířky zářezu na růst trhliny pro různé konfigurace vzorků pro tříbodový ohyb, článek v Materiálové inžinierstvo, ISSN 1335-0803, 2007
 52. BROŽOVSKÝ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., K modelování lomu pokročilých stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, Ostrava, Česká republika, 2007
 53. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-1330-1, VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, ČR, 2007
 54. ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Experimentální a numerická analýza chování železničních pražců při kontrolních zkouškách pro průřez uprostřed rozpětí, , Ostrava, Česká republika, 2007
 55. ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Experimentální a numerická analýza chování železničních pražců při kontrolních zkouškách pro průřez uprostřed rozpětí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, Česká republika, 2007
 56. BROŽOVSKÝ, J.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., K modelování lomu pokročilých stavebních materiálů, , Ostrava, Česká republika, 2007
 57. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise, , Ostrava, Česká republika, 2007
 58. KERŠNER, Z.; BAŠTA, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické vlastnosti omítkových malt modifikovaných metakaolínem MEFISTO K05, příspěvek na konferenci Metakaolin 2007, ISBN 978-80-214-3339-7, Brno, Česká republika, 2007

2006

 1. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomového experimentu s katastrofckou ztrátou stability, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Košice, SR, 2006
 2. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Skutečná/lokální lomová energie cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Štrbské pleso, SR, 2006
 3. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomové parametry malt na bázi hlinitanových cementů, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebních konstrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Kočice, SR, 2006
 4. ŠTANCL, P.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Parametrická analýza modelování kontrolní zkoušky pražce, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, ČR, 2006
 5. TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J., Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006
 6. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Effect of porosity and fracture toughness on explosive spalling of concrete, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites, ISBN 1-84569-031-1, Waršava, Polsko, 2006
 7. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., R-curves from equivalent elastic crack approach: effect of structural geometry on fracture behaviour, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites, ISBN 1-84569-031-1, Waršava, Polsko, 2006
 8. ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Modelling of degradation of pre-tensioned sleepers, příspěvek na konferenci Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-8073-594-8, Levoča, SR, 2006
 9. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv degradace na spolehlivost fasádních panelů ze sklovláknového kompozitu, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 10. VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Vliv změny mechanických parametrů betonu pražce na chování při kontrolní zkoušce, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 11. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; PODROUŽEK, J., MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 12. ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., Influence of material and structural parameters on concrete sleeper response, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního kongresu, ISBN 80-903502-8-3, Hradec Králové, ČR, 2006
 13. MATESOVÁ, D.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., A prestressed bridge beam under corrosion attack - probabilistic modelling, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního kongresu, ISBN 80-903502-8-3, Hradec Králové, ČR, 2006
 14. KALA, J.; KALA, Z.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6), příspěvek na konferenci Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006, ISBN 80-214-3248-9, Mikulov, ČR, 2006
 15. ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu, příspěvek na konferenci Construmat 2006 - conference about structural materials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Nitra, 2006
 16. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VÍTEK, J.; TEPLÝ, B., Decision-making support based on virtual statistical modelling: case study of large subway tunnel launching, příspěvek na konferenci Computing and Decision Making in Civil and Buildin Engineering, ISBN 2-921145-58-8, Montreal, Canada, 2006
 17. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z., Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation, příspěvek na konferenci Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures, ISBN 952-5075-79-6, Concrete Association of Finland, Helsinki, 2006
 18. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Degradace sklovláknových kompozitů: Lomové parametry a jejich statistiky, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů), ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 19. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Influence of Constraint on determination of concrete fracture energy, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2006, ISBN 80-86246-27-2, Svratka, ČR, 2006
 20. KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z., Influence of interfactial transition zone of cement paste - aggregate on crack propagation: finite element modelling, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2006, ISBN 80-86246-27-2, Svratka, ČR, 2006
 21. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Úskalí při určování lomově mechanických vstupů pro numerické modelování, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2006, ISBN 80-7043-441-4, ZČU v Plzni, Srní, 2006
 22. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 23. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, Brno, ČR, 2006
 24. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; KERŠNER, Z., Simulace určování lomové energie: vliv hustoty sítě, , ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006
 25. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Vliv vodního součinitele a typu uložení vzorků při zrání na lomové parametry betonu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006
 26. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; KERŠNER, Z., Simulace určování lomové energie: Vliv hustoty sítě, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-1035-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2006
 27. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z., Vliv vodního součinitele a typu uložení vzorků při zrání na lomové parametry betonu, , ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. ŠTANCL, P.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Skutečná hodnota lomové energie betonu pro železniční pražce, příspěvek na konferenci integrovaný přístup k projektování stavebních konstrukcí, ISBN 80-248-0997-4, Ostrava, ČR, 2005
 2. KERŠNER, Z.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické vlastnosti betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací., příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Hradec králové, Česká Republika, 2005
 3. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Zkouška předpjatého železničního pražce v průřezu pod kolejnicí: experiment a modelování, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 4. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Studie porušení předpjatého železobetonového pražce při prototypových zkouškách, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 5. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Lomově mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, Brno, Česká Republika, 2005
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; SVITÁK, O.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Biochemically modified silicate water proofing for concrete surfaces., příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 7. KERŠNER, Z., Spolehlivost prognóz dlouhodobého působení a degradačních procesů, ověření modelů, jejich korekce a vyhodnocení, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 8. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J.; PUKL, R., Virtual Stochastic Simulation of Fiber Reinforced Concrete Experiments., příspěvek na konferenci Fibre Reinforced Concrete in Practice, Graz, Austria, AT, 2005
 9. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv karbonatace na lomově-mechanické vlastnosti zatvrdlé cementové pasty, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky V., ISBN 80-214-2854-6, Brno, ČR, 2005
 10. CIKRLE, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Možnosti určování modulu pružnosti vláknových kompozitů, příspěvek na konferenci FC 2005 - Fibre Concrete 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2005
 11. LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; KNĚZEK, J., Inverzní analýza sklovláknobetonu pro identifikaci lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2005, ISBN 80-248-0852-8, Ostrava, Czech Republic, 2005
 12. SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Vliv anizotropie vláknových kompozitů na lomově mechanické vlastnosti, příspěvek na konferenci Sborník konference FC 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - Technická unoverzita Ostrava, Malenovice, 2005
 13. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; KNĚZEK, J., Fracture mechanical parameters of fibre reinforced cement based composite for statistical modelling, příspěvek na konferenci Non Traditional Cement and Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno, Česká Republika, 2005
 14. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D., Size extrapolations of fracture experiments: effective and asymptotic fracture parameters and R curves., příspěvek na konferenci Cement and Concrete II., ISBN 80-214-2853-8, Brno, Česká Republika, 2005
 15. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Vliv vodního součinitele na lomově-mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Telč, Česká Republika, 2005
 16. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J., Proměnlivost lomově-mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-248-1330-1, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, Czech Republic, 2005
 17. KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V., Approximation of bending fracture model by load-deflection diagrams, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, Česká Republika, 2005
 18. NÁHLÍK, L.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Influence of degradation of hardened cement paste on fracture behaviour of concrete, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, Česká Republika, 2005
 19. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., Durability vs. Reliabilty of RC Structures, příspěvek na konferenci 10DBMC, Lyon, France, 2005
 20. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M., Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes, příspěvek na konferenci CD (TT4-42), Lyon, 2005
 21. ŘOUTIL, L.; KUTÍN, A.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., Určení lomově-mechanických vstupů pro numerické modelování, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2005, ISBN 978-80-248-1330-1, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, AV ČR, Hrotovice, Czech Republic, 2005
 22. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Modelování chování předpjatého pražce při kontrolní zkoušce: Vliv proměnlivosti předpětí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2005
 23. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Ohybové porušení betonu s vlákny: Model a jeho aplikace, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 24. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŠTANCL, P., Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky, příspěvek na konferenci sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Ostrava, 2005
 25. MATESOVÁ, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Simulace lomové zkoušky kvazikřehkých materiálů podrobených vysokoteplotnímu namáhání, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2005

2004

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., How Reliable is the Durability of RC Structures?, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague, USA, 2004
 2. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Základy stavební mechaniky, , Beno, 2004
 3. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část II, , Brno, ČR, 2004
 4. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Silové soustavy, , Brno, ČR, 2004
 5. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Průřezové charakteristiky, , Brno, ČR, 2004
 6. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část I, , Brno, ČR, 2004
 7. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z., Pravděpodobnostní analýza šířky trhlin předpjatého pražce při kontrolní zkoušce, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost a porušování konstrukcí 2004, ISBN 80-214-2718-3, VUT v Brně, Brno, Czech Republic, 2004
 8. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L., Aplikace 2e modelu: modifikace určení parametrů, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM s.r.o., Brno, 2004
 9. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Resistance surface concept for concrete fracture, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete Structures, Řím, 2004
 10. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Design for durability: An interactive tool for RC structures, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2004
 11. KERŠNER, Z.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Can non metallic fibers improve fracture properties of high strength concrete?, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Brno, 2004
 12. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004), příspěvek na konferenci Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky, Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, Žilina - Vrátna dolina, 2004
 13. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., Trvanlivost a spolehlivost betonových konstrukcí vs. Eurokódy, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, ČBS (Česká betonářská společnost), Hradec Králové, 2004
 14. KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I., Lomové vlastnosti vysokopevnostních betonů užitých v konstrukci mostu D211, příspěvek na konferenci Lomové chování inherentně křehkých materiálů, Křehký lom 2004, ISBN 80-239-3646-8, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 2004
 15. SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Experimentální analýza vlivu rozptýlené výztuže na fyzikálně-mechanické/lomové vlastnosti konstrukčního betonu, příspěvek na konferenci Experiment významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, CERM s.r.o., Brno, 2004
 16. KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z., Interaction of crack and aggregate in concrete, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2004, ISBN 80-85918-88-9, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of Czech Republic, Svratka, 2004
 17. TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004
 18. ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2004
 19. MATESOVÁ, D., FRANTÍK, P., KERŠNER, Z., Obsah trhlin v cementových maltách při namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Betonářské dny, neuveden, neuvedeno, 2004
 20. KERŠNER, Z., SCHMID, P., Lomové vlastnosti kompozitů na bázi magnesium-fosfátového pojiva, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-0546-4, FAST VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2004
 21. VRAŽIČOVÁ, J.; MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Lomové vlastnosti kompozitů na bázi magnesium-fosfátového pojiva, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-0546-4, FAST VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2004

2003

 1. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Statistická a spolehlivostní analýza výpočtově náročných problémů simulačními metodami typu Monte Carlo, příspěvek na konferenci Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí, ISBN 80-01-02826-7, Praha, Czech Republic, 2003
 2. BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vývoj lomových vlastností vysokohodnotného betonu s vlákny a bez nich., příspěvek na konferenci FC and HPC 2003, ISBN 80-86604-08-X, Praha, Česká Republika, 2003
 3. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry vysokohodnotného betonu: experiment, modelování a identifikace, příspěvek na konferenci Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003, ISBN 80-86604-08-X, Neoset Prague, Praha, Czech Republic, 2003
 4. VEJVODA, S., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Safety Assessment of the Steam Generator Cover, příspěvek na konferenci Transactions of the SMiRT 17, Praha, Czech Republic, 2003
 5. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Od stavební mechaniky k mechanice materiálu: aspekty spolehlivosti, pravděpodobnostního pohledu a norem, příspěvek na konferenci Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách, ISBN 80-248-0403-4, Ostrava, Czech Republic, 2003
 6. KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z., Concrete as a two phase material: statistical, sensitivity modelling of failure, příspěvek na konferenci Enginering Mechanics 2003, Svratka, Česká Republika, 2003
 7. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DRLOVÁ, M., Crack reistance of carbon fibers reinforced composites after high temperature loading, příspěvek na konferenci XI. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-86246-18-3, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2003
 8. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc. - sedmdesátiletý (medailon), článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003
 9. FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M., Optimised box-counting method: Effect of mesh size distribution, příspěvek na konferenci Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures, ISBN 80-01-02734-1, ČVUT Praha, Praha, 2003
 10. NÁHLÍK, L.; KERŠNER, Z.; KNÉSL, Z., Modelování dvoufázového prostředí: vliv tvaru a velikosti částic, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, Ostrava, Česká Republika, 2003
 11. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z., Úprava konceptu R-křivek pro popis lomu betonu - vliv T-napětí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, Ostrava, Česká Republika, 2003
 12. STIBOR, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VLACH, B., Lomové charakteristiky a Charpyho zkouška alumosilikátů vystavených vysokým teplotám, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky III., ISBN 80-214-2392-7, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2003
 13. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 14. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 15. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Life-Cycle Design of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures, ISBN 951-758-436-9, RIL, VTT, Kuopio, 2003
 16. KERŠNER, Z., SCHMID, P., MATESOVÁ, D., Lomové vlastnosti C-vláknových kompozitů po namáhání vysokými teplotami, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, 2003
 17. BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Toughening Mechanisms in Concrete: Influence of Aggregate Type., příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites, ISBN 1-85573-769-8, Warsaw, Poland, 2003
 18. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Properties of lime plasters with metakaolin, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-746-X, TU Košice, Košice, 2003

2002

 1. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2002
 2. BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SALAJ, J.; SCHMID, P., Houževnatost betonu nás nezajímá, dokud ji beton neztratí., příspěvek na konferenci Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, Pardubice, Česká Republika, 2002
 3. KERŠNER, Z., NÁHLÍK, L., KNÉSL, Z., Analýza interakce kamenivo-trhlina z hlediska lomových charakteristik betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 4. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; MOSLER, T.; BÍLEK, V., Prestressed Railway Sleepers: Experiments and Statistical Modelling, příspěvek na konferenci Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002, Pardubice, Česká Republika, 2002
 5. BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T., THE TOUGHNESS OF CONCRETE IS NOT INTERESTING FOR US, UNLESS IT LOSES IT, příspěvek na konferenci Non-traditional cement and concrete, Brno, Česká Republika, 2002
 6. KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V., BRITTLENESS OF CONCRETE WITH CONDENSED SILICA FUME, příspěvek na konferenci Non-traditional cement and concrete, Brno, Česká Republika, 2002
 7. KERŠNER, Z.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z., LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA BETONU: INTERAKCE TRHLINA, KAMENIVO, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2002, Svratka, Česká Republika, 2002
 8. KERŠNER, Z., Aspekty křehkosti betonu pro pražce, příspěvek na konferenci Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 9. VEJVODA, S., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Safety of the steam generation cover: A PSA case study, kapitola v Transferability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002
 10. MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z., Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci X. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-214-2109-6, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2002
 11. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., EFEKTIVNÍ HODNOTA LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI Z KRYCHLE SE ZÁŘEZY, příspěvek na konferenci Sborník VII. vědecké konference Technické univerzity v Košicích, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, 2002
 12. BÍLEK, V., MOSLER, T., KERŠNER, Z., SCHMID, P., ...a nejlepší je beton, který zmrzne. Možnosti omezení anomálií ve vývoji lomových vlastností., článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 13. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., ODHAD LOMOVÉ ENERGIE A DÉLKY LOMOVÉ PROCESNÍ ZÓNY PRAŽCOVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovenská Republika, 2002
 14. KNÉSL, Z.; NÁHLÍK, L.; KERŠNER, Z., PROBLEMATIKA TRHLIN S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ DVOU MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Únava a lomová mechanika, Žinkovy, 2002
 15. BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T., The possibility of self-curing concrete, příspěvek na konferenci Challenges of Concrete Construction., xx, 2002
 16. VEJVODA, S.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Safety of the Steam Generator Cover: a PSA Case Study, příspěvek na konferenci Transfer Reliability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002
 17. MATESOVÁ, D., KERŠNER, Z., Properties of alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load. Part II. Fracture aspects., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, VUT FAST Brno, Brno, 2002

2001

 1. KERŠNER, Z., KERŠNER, Z. a kol., ...a nejlepší je beton, který zmrzne, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Pardubice, 2001
 2. KERŠNER, Z., KERŠNER, Z. a kol., ...a nejlepší je beton, který zmrzne, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Pardubice, 2001
 3. KERŠNER, Z. a kol., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Pardubice, 2001
 4. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., VÍTEK, J., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářké dny 2001, Česká betonářská společnost, Pardubice, Czech Republic, 2001
 5. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., Properties of lime plasters with pozzolanic admixtures, příspěvek na konferenci Quality and reliability in bulding industry, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, 2001
 6. KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., KALTENBACHER, T., Charakteristická délka materiálů stěrek kontaktních zateplovacích systémů, příspěvek na konferenci Křehký lom, Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, Brno, 2001
 7. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V., Fractal aspects of fracture of concrete, příspěvek na konferenci Failures of Concrete Structures, EXPERTCENTRUM - JÁVOR, Bratislava, 2001
 8. KERŠNER, Z., MATESOVÁ, D., Jak funguje model "dvojí K" u betonových vzorků, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky, ISBN 80-214-1906-7, Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně a Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 2001
 9. BÍLEK, V., MOSLER, T., KERŠNER, Z., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Development of fracture characteristics of cement pastes and causes of microcracking, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete Structures, ISBN 90-2651-832-3, A.A. BALKEMA PUBLISHERS, Lisse, 2001
 10. BÍLEK, V., MOSLER, T., KERŠNER, Z., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Development of fracture characteristics of cement pastes and causes of microcracking, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete Structures, ISBN 90-2651-832-3, A.A. BALKEMA PUBLISHERS, Lisse, 2001
 11. KNÉSL, Z., NÁHLÍK, L., KERŠNER, Z., Calculation of the critical stress in two-phase materials, příspěvek na konferenci Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 0-08-043948-9, ELSEVIER SCIENCE Ltd., Amsterdam, 2001
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., Properties of lime mortars with pozzolanic admixtures, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, 2001

2000

 1. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade, ISBN 974-5301-72-8, The Engineering Institute of Thailand, Thailand, Petchaburi, 2000

1999

 1. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z., The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study, příspěvek na konferenci ICASP8, Sydney, 1999
 2. VEJVODA, S., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Pravděpodobnostní analýza ztráty těsnosti víka kolektoru parogenerátoru, příspěvek na konferenci Stavební mechanika, Brno, 1999
 3. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams, příspěvek na konferenci Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures, Slovensko, 1999
 4. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Failure Probability of Deteriorating Reinforced, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Vancouver, Canada, 1999
 5. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses., článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Česká Republika, 1999
 6. KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, Slovenská Republika, 1999
 7. ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Životnost betonových staveb, kapitola v Životnost betonových staveb, ISBN 80-902397-8-8, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1999

1998

 1. KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter, příspěvek na konferenci , Žilina, SR, 1998
 2. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D., Structural Life-time Prediction: Two Case Studies, příspěvek na konferenci Concrete Under Severe Conditions 2, Tromso, Norway, 1998
 3. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Aplikace stochastických úloh, příspěvek na konferenci Transfer 98, xxx, Praha, 1998
 4. RUSINA, R., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges Modelled by Stochastic FEM, příspěvek na konferenci EURO-C 1998, Badgastein, Austria, 1998
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., RUSINA, R., TEPLÝ, B., Stochastic Finite Element Method as a Tool for Modelling of Deterioration of Concrete Structures, článek v , Warsaw, Poland, 1998

1997

 1. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering, příspěvek na konferenci , 1997
 2. MAREK, P., GUŠTAR, M., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Sensitivity Analysis in Simulation-based Reliability Assessment of Structures, příspěvek na konferenci , 1997
 3. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R., Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 4. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V., Reliability-Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 5. VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Corrosion and Life-time Prediction of a Steel Storage Tank, příspěvek na konferenci Carrying Capacity of Steel Shell Structures, Brno, Czech Republic, 1997
 6. KERŠNER, Z., BÍLEK, V., SCHMID, P., NOVÁK, D., Proměnlivost veličin modelu efektivní lomové houževnatosti betonu: Citlivostní analýza, příspěvek na konferenci , xxx, Košice, SR, 1997
 7. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1997
 8. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Prediction of Concrete Carbonation, příspěvek na konferenci Workshop 97, xxx, 1997
 9. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., K problematice stochastických úloh, , Křtiny, Czech Republic, 1997

1996

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., BOHDANECKÝ, V., Karbonace betonu, koroze výztuže a životnost chladící věže, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Neuveden, 1996
 2. JIRSA, V., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Stochastic Prediction of Concrete Carbonation - Software PredCarb, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 3. KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Uncertainty in Service Life Prediction Based on Carbonation of Concrete, příspěvek na konferenci 7 DBMC, Neuveden, 1996
 4. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Prediction of Structure Deterioration Based on the Bayesian Updating, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 5. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, Neuveden, 1996
 6. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Sensitivity Study of BP-KX and B3 Creep and Shrinkage Models, článek v , Neuveden, 1996

1995

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Curing of Concrete - Duration of Curing, Resistance against Frost: Probabilistic modelling, příspěvek na konferenci , 1995
 2. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Optimization of Structures by Method of Evolution Strategies, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1995

1994

 1. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Effect of Composition and Environmetal Factors on Damage of Concrete Caused by Carbonation: A Probabilistic Modelling, příspěvek na konferenci , 1994
 2. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deterioration of PC Beams, příspěvek na konferenci , 1994
 3. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Stochastické modelování postupu karbonatace betonu, příspěvek na konferenci , 1994
 4. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Spolehlivostní analýza krychelné pevnosti betonu při urychlování jeho tvrdnutí ohřevem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 1994
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Životnost - karbonatace - smršťování a dotvarování - odolnost proti mrazu - urychlování tvrdnutí betonu: pravděpodobnostní přístup, příspěvek na konferenci , 1994
 6. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Probabilistic modelling of damage of concrete caused by carbonation, kapitola v Fracture and Damage in Quasibrittle Structures, ISBN 0419-19280-8, E&FN Spon, London, Prague, Czech Republic, 1994

1993

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Modeling of Concrete Strength in Heating Process, příspěvek na konferenci , 1993
 2. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Probabilistic Modelling and Optimization of Curing of Concrete: Duration of Curing, Resistance against Frost, výzkumná zpráva projektu , 1993
 3. TEPLÝ, B., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., Estimation of Remaining Service Life of PC Beams, kapitola v Creep and Shrinkage of Concrete, E&FN Spon, London, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný