English

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. – seznam publikací

2018

 1. PUKL, R.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Towards nonlinear reliability assessment of concrete transport structures, příspěvek na konferenci IABSE Conference 2018, ISBN 978-3-85748-159-8, Kuala Lumpur, 2018
 2. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Reliability-based design: Artificial neural networks and double-loop reliability based optimization approaches, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2018
 3. STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K., Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2018

2017

 1. PUKL, R.; NOVÁK, D.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V., Probabilistic design of fibre concrete structures, příspěvek na konferenci 9th International Conference FIBRE CONCRETE 2017, ISSN 1757-899X, 2017
 2. NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Prestressed concrete girders shear strength: Probabilistic simulation and design, příspěvek na konferenci Proceedings of the 15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probablistik Workshop, ISBN 978-395-908113-9, 2017
 3. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; PETRŮ, J., Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges., příspěvek na konferenci BESTInfra2017, ISSN 1757-8981, Praha, Česká republika, 2017
 4. STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Combined shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams: Experiment and deterministic modeling, článek v Structural Concrete, ISSN 1751-7648, 2017
 5. PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Sustainability of transport structures – some aspects of the nonlinear reliability assessment, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, 2017
 6. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; SAJDLOVÁ, T.; ČERVENKA, J.; NOVÁK, D., Probabilistic study about uncertainties in predicting shear beam cracking and failure, příspěvek na konferenci CCC Congress - 12th Central European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-12-9651-8, Tokaj, Hungary, 2017
 7. NOVÁK, D.; CAO, M.; LEHKÝ, D.; PAN, L., Methods of Sensitivity Analyses and theirs Role in Engineering, příspěvek na konferenci , ISSN 2352-5401, Hanghzou, China, 2017
 8. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PAN, L.; CAO, M., A Comparison of Sensitivity Analyses of Prestressed Composite Bridge, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 9. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Probabilistic load-bearing capacity analysis of the slab bridge made of prestressed concrete girders, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, Vienna, Austria, 2017
 10. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D., Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 11. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KUCEK, M.; NEZVAL, M., Comparison of methods for determination of load-bearing capacity of I-73 and KA-73 precast concrete bridge beams, příspěvek na konferenci 39th IABSE Symposium – Engineering the Future, ISBN 978-3-85748-153-6, Vancouver, Canada, 2017
 12. CAO, M.; PAN, L.; GAO, Y.; NOVÁK, D.; DING, Z.; LEHKÝ, D.; LI, X., Neural Network Ensemble-based Parameter Sensitivity Analysis: Illustrated on Civil Engineering Systems, článek v NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, ISSN 0941-0643, 2017
 13. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Statistical material parameters identification based on artificial neural networks for stochastic computations, příspěvek na konferenci The 2nd International Conference on Smart Materials Technologies, ISBN 978-0-7354-1532-4, 2017

2016

 1. SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L., Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design, příspěvek na konferenci 14th International Probabilistic Workshop, ISBN 978-3-319-47885-2, Springer, Ghent, Belgium, 2016
 2. STRAUSS, A.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D., Nonlinear analysis for the investigation of rail-bridge iteraction considering temperature effects, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridges Netwrks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 3. PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D.; ŠEDA, P., Case study - Nonlinear reliability analysis of a concrete bridge, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 4. STRAUSS, A.; TÄUBLING, B.; JIROVSKÝ, L.; BERGMEISTER, K.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Nonlinear analyses techniques for the assessment of the track-bridge iteraction, příspěvek na konferenci Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks, ISBN 978-1-138-02851-7, Brazílie, 2016
 5. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Inverzní spolehlivostní analýza mostu z MPD nosníků: Identifikace parametrů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016
 6. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; CAO, M., Soft Computing and Stochastic Optimization Approaches for Uncertain Design Parameters Determination of Post-Tensioned Composite Bridge, příspěvek na konferenci Structural Reliability and its Applications (APSSRA ´6), ISBN 978-7-5608-6303-0, Shanghai, China, 2016
 7. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, Switzerland, 2016
 8. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2016
 9. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L., From Fracture Experiments to Advanced Design and Assessment of Precast Structural Members, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-538-0, Switzerland, 2016
 10. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-Tensioned Composite Bridge: Reliability-Based Optimization of Selected Design Parameters, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-538-0, Switzerland, 2016

2015

 1. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Litomyšl, 2015
 3. NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Database of Fracture-Mechanical Concrete Parameters and its Implementation into Reliability Software Freet, příspěvek na konferenci Proc. of the 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015), ISBN 978-981-09-7963-8, Liverpool, UK, 2015
 4. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Jendželovský, N. & Grmanová, A., Bratislava, Slovakia, 2015
 5. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L., From fracture experiments to advanced design and assessment of precast structural members, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building, ISBN 978-80-227-4463-8, Jendželovský, N. & Grmanová, A., Bratislava, Slovenská republika, 2015
 6. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2015
 7. ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Prediction of time-variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, Austria, Vienna, 2015
 8. LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B., Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 9. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Double-Loop Optimization and Soft Computing Based Inverse Analysis Approaches for Performing Reliability-based Design., příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-64-5, Y. Tsompanakis, J. Kruis, B.H.V. Topping, Praha, Česká republika, 2015
 10. STRAUSS, A.; SLOWIK, O.; KRUG, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; FRANGOPOL, D., Monitoring system for shear capacity assessment, , Torino, Italy, 2015
 11. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Small-sample probabilistic simulation software tool Freet, , Vancouver, Canada, 2015
 12. PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Fracture-Mechanical Parameters for Modeling of Quasi-Brittle Materials and Structures, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 13. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 14. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 15. PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D., SPATIAL DEGRADATION IN RELIABILITY ASSESSMENT OF AGEING CONCRETE STRUCTURES, příspěvek na konferenci UNCECOMP 2015 1st ECCOMAS Thematic Conference on International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering , ISBN 978-960-99994-9-6, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou , Crete Island, Greece, 2015
 16. LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P., Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment, , Copenhagen, Denmark, 2015
 17. ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition, , Stang, H. & Braestrup, M., Kodaň, Dánsko, 2015
 18. DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-65-7, Sekurkon, Brno, Česká republika, 2015
 19. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R., Optimization of the Ultimate Capacity of reinforced concrete slab bridge, příspěvek na konferenci Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) , ISBN 978-1-138-00120-6, Tokyo, Japonsko, 2015
 20. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015
 21. ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015

2014

 1. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Algorithmization of Reliability-Based Optimization, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2014
 2. PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Lomově-mechanické parametry pro modelování kvazikřehkých materiálů a konstrukcí., příspěvek na konferenci Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 3. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 4. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Reliability-based Optimization: Optimizatio Strategy for Small-Sample Analysis, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 5. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M., Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy., článek v Journal of Computer and Communications, ISSN 2327-5219, 2014
 6. ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Measurement of shrinkage on concrete specimens, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th Central European Congress on Concrete Engineering (CCC 2014), ISBN 978-80-903806-6-0, Liberec, Česká republika, 2014
 7. ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Stochastic fracture-mechanical characteristics of concrete based on experiments and inverse analysis., článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014
 8. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches., příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014), ISBN 978-3-662-44653-9, Řecko, 2014
 9. STRAUSS, A.; ZIMMERMANN, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Stochastic fracture-mechanical parameters for the performance-based design of concrete structures, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, 2014
 10. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PAN, L.; CAO, M., Sensitivity analysis strategies for artificial neural networks modelling of engineering problems., příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Civil, Urban and Environmental Engineering (CUEE2014), ISBN 978-1-78466-044-4, Beijing, 2014
 11. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B., FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure, příspěvek na konferenci Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences, ISBN 978-0-9925570-1-0, Melbourne, Australia, 2014
 12. NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L., Remarks to the Complex Modelling of Concrete Structures: From Experiment to Reliability Assesment, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 13. PUKL, R.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., The role of fracture-mechanical parameters in simulating stochastic structural response., , Santorini, Řecko, 2014
 14. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B., FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2014
 15. ŘOUTIL, L.; SLOWIK, O.; ZIMMERMANN, T.; KRUG, B.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D., Application of reliability assesment and reliability-based optimization to concrete structures, , Institute for Statics and Dynamics of Structures, University of Wuppertal, Wuppertal, 2014
 16. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., FraMePID-3PB software for material parameter identification using fracture tests and inverse analysis., článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2014
 17. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2014
 18. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Algoritmizace spolehlivostní optimalizace, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014

2013

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, Hradec Králové, Česká republika, 2013
 2. NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L., Remarks to the complex modelling of concrete structures: From experiment to reliability assesment, příspěvek na konferenci 2nd International Conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 3. SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; PUKL, R., Ultimate capacity increase and reliability asessment of reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 4. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation, příspěvek na konferenci International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 5. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Vývoj a úpravy statistických softwarových nástrojů pro odborná školení nelineárních a pravděpodobnostních výpočtů pro aplikaci v inženýrské praxi, včetně demonstračních příkladů., , Brno, 2013
 6. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠIMONOVÁ, H.; NOVÁK, D., Fracture-mechanical testing of fibre-reinforced concrete specimens, , Brno, 2013
 7. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Performance-based design of concrete structures, článek v Beton und Stahlbeton, ISSN 0005-9900, Rakousko, 2013
 8. NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J., Reliability and durability of concrete structures under complex conditions, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading, ISBN 978-2-35158-124-7, Nanjing, China, 2013
 9. ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K., Fracture mechanical quantities of concrete, příspěvek na konferenci CCC Wroclaw 2013, Concrete Structures in Urban Areas, ISBN 978-83-7125-229-7, Wroclaw, Poland, 2013
 10. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013
 11. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Decision-support tools for life cycle assessment and management of concrete structures, příspěvek na konferenci CESB 13 - Central Europe Towards Sustainable Building, ISBN 978-80-247-5015-6, Praha, Česká republika, 2013
 12. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R., Probabilistic life-cycle assessment of civil engineering concrete structures, příspěvek na konferenci Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures, ISBN 978-1-138-00086-5, New York, USA, 2013
 13. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Inverse reliability problem solved by artificial neural networks, příspěvek na konferenci Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures, ISBN 978-1-138-00086-5, New York, USA, 2013
 14. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R., Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation, příspěvek na konferenci Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures, ISBN 978-1-138-00086-5, New York, USA, 2013
 15. DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu, příspěvek na konferenci Mosty 2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Brno, Česká republika, 2013
 16. PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Multi-level optimization of input parameters for modeling of fibre reinforced concrete, příspěvek na konferenci Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, Tel-Aviv. Israel, 2013
 17. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge, příspěvek na konferenci Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, Tel-Aviv, Israel, 2013

2012

 1. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Solving Inverse Structural Reliability Problem Using Artificial Neural Networks and Small-Sample Simulation, článek v ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, ISSN 1369-4332, United Kingdom, 2012
 2. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza betonových dodatečně předpjatých mostních nosníků typu MPD4: stanovení zatížitelnosti mostu., příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 3. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R., Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012
 4. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D., The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Strauss, Frangopol & Bergmeister, Vídeň, Rakousko, 2012
 5. NOVÁK, D.; PUKL, R., Simulation of random behaviour of engineering structures: From parameters identification to reliability assessment, příspěvek na konferenci International symposium on life-cycle civil engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Vídeň, Rakousko, 2012
 6. STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Case study – Reliability assessment of a bridge subject to chloride induced correosion and associated structural deterioration (section 9.19), kapitola v fib bulletin 62 – Structural Concrete, Textbook on behaviour, design and performance, ISBN 978-2-88394-102-1, 2012
 7. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Probabilistic performace assessment of concrete structures subjected to corrosion process, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Italy, 2012
 8. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; ČERVENKA, J.; NOVÁK, D., Computer Simulation of Concrete Bridges, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Lake Maggiore, Italy, 2012
 9. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Probabilistic performance assessment of concrete structures subjected to corrosion process, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Lake Maggiore, Italy, 2012
 10. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A., Reliability assessment of concrete bridges, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Italy, 2012
 11. NOVÁK, D.; PUKL, R., Reliable/reliability computing for concrete structures: Methodology and software tools, příspěvek na konferenci 5th International Conference on reliable engineering computing (REC 2012), ISBN 978-80-214-4507-9, Ing. Vladimír Pokorný - LITERA, Brno, Česká republika, 2012
 12. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Determination of statistical material parameters of concrete using fracture test and inverse analysis based on FraMePID-3PB tool., příspěvek na konferenci 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012), ISBN 978-80-214-4507-9, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, Brno, Česká republika, 2012
 13. NOVÁK, D.; FEKETE, L., Statistical analysis of crack widths by virtual modelling of reinforced concrete beams, , Aix-en-provence, France, 2012
 14. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Limit states of concrete structures subjected to environmental actions, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012

2011

 1. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Stanovení návrhových hodnot materiálových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 2. PUKL, R.; NOVÁK, D., Komplexní modelování betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 18. konference Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Kralové, 2011
 3. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Simulace zbytkové životnosti železobetonových konstrukcí,, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 4. STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; FRANGOPOL, D.; ZEMAN, O.; NOVÁK, D., Stochastic properties of concrete experimentally determined for monitoring issues, , Cancun, Mexico, 2011
 5. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; STRAUSS, A., Statistical characteristics of material parameters of concrete using inverse analysis, , ISBN 978-2-911256-61-5, Paris, 2011
 6. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Statistical material parameters identification of fibre-reinforced concrete, příspěvek na konferenci The 9th International Symposium on High Performance Concrete – Design, Verification & Utilization (HPC 2011), ISBN 978-0-473-19287-7, Rotorua, New Zealand, 2011
 7. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; NOVÁK, D., MULTIMODEL SOFTWARE TOOL FOR DURABILITY DESIGN AND ASSESSMENT OF CONCRETE STRUCTURES WITH RESPECT TO NEW MODEL CODE, příspěvek na konferenci Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, 2011
 8. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Inverse reliability analysis in structural design, příspěvek na konferenci 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering, ISBN 978-80-01-04805-4, Praha, 2011
 9. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R., Uncertainty Modelling Using Software FReET, příspěvek na konferenci 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering, ISBN 978-80-01-04805-4, Praha, 2011
 10. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; GUGGENBERGER, T.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; COSTA, C., Maintenance Strategies Based on the Assessment of Chloride Induced Deterioration, příspěvek na konferenci Smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures, ISBN 978-3-905594-58-4, Dubai, 2011
 11. NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; PUKL, R., Reliability/risk assessment of concrete structures: Methodology, software and case study, příspěvek na konferenci Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, ISBN 978-3-905594-58-4, Dubai, 2011

2010

 1. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), ISSN 1336-9024, Košice, Slovenská republika, 2010
 2. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel, příspěvek na konferenci Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 3. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Smyková únosnost železobetonových nosníků bez smykové výztuže, příspěvek na konferenci Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 4. MOSER, T.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Performance Assessment of an Existing Railway Bridge, příspěvek na konferenci Life-cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010
 5. NOVÁK, D.; PUKL, R.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; STRAUSS, A., Life Cycle Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010
 6. BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; COSTA, A., Stochastic Modeling of Durability, příspěvek na konferenci Life-cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010
 7. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V., Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis, spec. publikace, ISBN 978-3-8322-9314-7, Copyright Shaker Verlag 2010, Aachen, Německo, 2010
 8. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Artificial neural network based inverse reliability analysis, článek v Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, ISSN 1617-7061, Winheim, 2010
 9. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D., Metodika stanovení lomově-mechanických vlastností anorganických kompozitů konstrukčního určení, , Brno, Česká republika, 2010
 10. BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; WENDNER, R.; PUKL, R., RISK BASED SAFETY ANALYSIS AND RELIABILITY ASSESSMENT OF CHLORIDE DETERIORATED PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES PART I, příspěvek na konferenci 6th CCC Congress MARIANSKE LAZNE 2010, ISBN 978-80-87158-26-5, Mariánské Lázně, Česká republika, 2010
 11. PUKL, R.; NOVÁK, D., Project RLACS: Reliability and Risk Assessment of bridges for Infrastructure, příspěvek na konferenci 6th CCC Congress MARIANSKE LAZNE 2010, ISBN 978-80-87158-26-5, Mariánské Lázně, Česká republika, 2010
 12. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., An inverse reliability analysis based on stochastic simulation and artificial neural network, příspěvek na konferenci Advances nad Trends in Structual Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, Cape Town, South Africa, 2010
 13. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Metodika zkoušení lomově-mechanických vlastností kompozitů dílců s účinným obsahem uhlíkových částic a vláken, , Brno, Česká republika, 2010
 14. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., An artificial neural network approach to solve inverse reliability problems, příspěvek na konferenci Reliability Engineering and Risk Management, ISBN 978-7-5608-4388-9, Shanghai, Čína, 2010
 15. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A., Jointless bridge: Reliability assessment, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization - Proceedings of the 5th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, ISBN 9780415877862, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou , Crete Island, Greece, 2010
 16. ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Aspekty modelování kvazikřehkého porušení a spolehlivosti cementových vláknokompozitů specifických vlastností, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Telč, Česká republika, 2010
 17. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ČERVENKA, V., Shear failure of large concrete beams: Part I - Material parameters identification, příspěvek na konferenci The Third International Congress of the International Federation for Structural Concrete (fib)., Washington, D.C., 2010
 18. ČERVENKA, V.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Shear failure of large lightly reinforced concrete beams: Part II - Assessment of global safety of resistace, příspěvek na konferenci 3rd fib Internstional Congress 2010, ISBN 978-0-937040-90-4, Washington, D.C., 2010
 19. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Jointless Bridge: Determination of Fracture Mechanical Parameters Values for Nonlinear Analysis, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2010), ISBN 978-0-415-87786-2, Philadelphia, 2010
 20. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Advanced tools for numerical analysis and life-cycle assessment of reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010

2009

 1. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, ČR, 2009
 2. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., ANN Inverse Analysis in Stochastic Computational Mechanics, kapitola v Artificial Intelligence: New Research, ISBN 978-1-60456-282-8, Nova Science Publishers, USA, 2009
 3. LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D.; PUKL, R., Risked based design aspects for concrete structures, příspěvek na konferenci 5th Central European Congress on Concrete Engineering (CCC 2009), Baden, Austria, 2009
 4. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D., Correlation control in small sample Monte Carlo type simulations I: A Simulated Annealing approach, článek v PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, ISSN 0266-8920, 2009
 5. KERŠNER, Z.; KYTÝR, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Aktuální pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření STM FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky, Herlany, Košice, Slovenská republika, 2009
 6. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Neural network based damage detection of dynamically loaded structures, příspěvek na konferenci 11th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2009), ISBN 978-3-642-03968-3, London, UK, 2009
 7. NOVÁK, D.; DOLEŽEL, J.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D., Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab using statistical simulation, příspěvek na konferenci 5th Central European Congress on Concrete Engineering, Baden, Austria, 2009
 8. NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V., Structural assessment and reliability analysis for existing engineering structures, theoretical background, článek v Structure and infrastructure engineering, ISSN 1573-2479, 2009
 9. PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D., Assessment of structural performance considering spatial variability of material properties, příspěvek na konferenci Structural Safety and Reliability, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 10. NOVÁK, D.; LAWANWISUT, W.; KIJAWATWORAWET, W.; SIRINARANUN, S.; NA AYUTHAYA, S., Reliability assessment of reinforced concrete slab bridges strengthening, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 11. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R., Statistical, sensitivity and reliability analysis using software FReET, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 12. NOVÁK, D.; MIČA, L.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Soil-structure interaction stochastic modelling, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 13. NOVÁK, D.; WENDNER, R.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; REITERER, M.; FRANGOPOL, D., Probabilistic design aspects of jointless structures associated with monitoring information, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure (SHMII-4), ISBN 978-3-905594-52-2, Zurich, Switzerland, 2009
 14. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., From damage identification to reliability assessment., příspěvek na konferenci 4th International Conference on Structural Health Monitoring on Intelligent Infrastructure (SHMII-4), ISBN 978-3-905594-52-2, Zurich, Switzerland, 2009
 15. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D., Virtual reliability control of precast prestressed concrete elements using parameters identification and statistical simulation, příspěvek na konferenci 3rd IEEE Multi-conference on System and Control (MSC 2009), ISBN 978-1-4244-4602-5, Saint Petersburg, Russia, 2009
 16. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Experiment vs. probabilistic nonlinear analysis of shear failure of precast prestreseed hollow-core slab Elematic type, příspěvek na konferenci Transcom 2009, ISBN 978-80-554-0039-6, Žilina, Slovenská republika, 2009
 17. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., A cellular automaton-based formulation of non-local damage mechanics, příspěvek na konferenci 13th International Conference Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, Česká republika, 2009
 18. LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Fracture-mechanical parameters of concrete: experiment and inverese analysis, příspěvek na konferenci 12th International Scientific Conference of FCE BUT, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 19. NOVÁK, D.; LAWANWISUT, W.; KIJAWATWORAWET, W., Reinforced concrete slab bridges strengthening: reliability assessment, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 20. PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; TEPLÝ, B.; WENDNER, R.; NOVÁK, D., Analysis of chloride induced deterioration, application, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 21. NOVÁK, D.; KIJAWATWORAWET, W.; LAWANWISUT, W., Study on reinforced concrete slab bridges strengthening by modification to be continuity, příspěvek na konferenci Sixth Regional symposium on Infrastructure Development (RSID6), Bangkok, Thailand, 2009

2008

 1. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identifikace poškození dynamicky namáhaných konstrukcí: metodologie, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 2. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identifikace poškození dynamicky namáhaných konstrukcí: studie modálních vlastností, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 3. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Geotechnika, Praha, 2008
 4. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identifikace poškození dynamicky namáhaných konstrukcí, , Brno, 2008
 5. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; MATULA, M., Smyková únosnost dutinového panelu typu Spiroll: pravděpodobnostní nelineární analýza, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 6. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Stochastická analýza kruhové základové desky, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Brno, ČR, 2008
 7. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., STOCHASTICKÁ ANALÝZA KRUHOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2008, Sborník příspěvků, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 8. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Modeling of Environmental Effects on Bridge Components: Possibilities of Cellular Programming, kapitola v Cellular Automata, ISBN 978-3-540-79991-7, Springer Berlin, Heidelberg, 2008
 9. PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; CHROMÁ, M., Effects of the aggresive environment on the bridge components: Cellular automata case study, příspěvek na konferenci Reliability, Safety and Diagnostics of Ttansport Structures and Means 2008, ISBN 978-80-7395-096-5, Pardubice, česká republika, 2008
 10. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D., From Simulation of Experiment and Parameter Identification to Reliability Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy mechaniky, ISBN 978-80-227-2935-2, SR, 2008
 11. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P., WP2: Neural network based identification, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 12. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z., Identifikace parametrů materiálu panelů SPIROLL, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 13. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Safety and Performance Concepts for Concrete Structures, , Brno, Česká republika, 2008
 14. PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D., Stochastic nonlinear finite element analysis of bridges, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance,Safety,Management, Health Monitoring and Informatics, ISBN 978-0-415-46844-2, Taylor, Soul, 2008
 15. PUKL, R.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Safety assessment of civil engineering striuctures throughout their life-cycle, příspěvek na konferenci Life-cycle civil engineering, Lake Como, Itálie, 2008
 16. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damage identification of Colle Isarco viaduct, příspěvek na konferenci Fourth International conference on Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 17. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damge identification of Colle Isarco viaduct, příspěvek na konferenci Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 18. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; STRAUSS, A., Degradation modelling of bridge components based on cellular automata, příspěvek na konferenci Fourth International conference on Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 19. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Fiber cement facade panels degradation modeling using cellular automata, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIELS, ISBN 978-80-254-2029-4, Telč, Česká republika, 2008
 20. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K., Virtual testing of bridges for life cycle reliability assessment, příspěvek na konferenci Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 21. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; PUKL, R., MODELOVÁNÍ A PROGNÓZA DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 22. BUČEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Použití povrchového modelu podloží pro interakci konstrukcí s podložím, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 978-80-87158-05-0, Praha, Česká republika, 2008
 23. NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMAN, S.; PUKL, R., Advanced Life-Cycle Analysis of Existing Concrete Bridges, článek v JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, ISSN 0899-1561, 2008

2007

 1. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., IDENTIFIKACE STATISTICKÝCH PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., PŘÍMÁ IDENTIFIKACE PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ POMOCÍ STOCHASTICKÉ ANALÝZY, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 3. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Sensitivity factor based dynamic damage identification, SARA - Part III., příspěvek na konferenci , Vancouver, Canada, 2007
 4. LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Dynamic damage identification based on artificial neural networks, SARA - Part IV., příspěvek na konferenci Structural health monitoring of intelligent Infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 5. NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; PUKL, R., Structural analysis and reliability assessment, SARA Part I, příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 6. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D., Virtual reliability assessment structures with damage, SARA - Part II., příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 7. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., IDENTIFIKACE STATISTICKÝCH PARAMETRŮ VÝPOČTOVÝCH MODELŮ, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 8. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ELIÁŠ, J., Determination of fracture-mechanical parameters for reliability calculation, příspěvek na konferenci 5th international probabilistic workshop, ISBN 978-3-00-022030-2, Ghent, Belgie, 2007
 9. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; ELIÁŠ, J., Hodnoty lomově-mechanických parametrů k modelování odezvy betonových nosníků, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 10. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identifikace poškození železobetonového nosníku na základě dynamického experimentu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 11. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A., Identification Strategies for Maintenace of Bridges, , Weimar, Germany, 2007
 12. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; PANG, S., Energetic-statistical size edffect simulated by SFEM with stratified sampling and crack band model, článek v International Journal for Numerical Methods in Engineering, ISSN 0029-5981, Wiley, BE, 2007
 13. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures, příspěvek na konferenci Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Cape Town, South Africa, 2007
 14. FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures, , Cape Town, South Africa, 2007
 15. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber-reinforced concrete facade panels, , Tokyo, Japonsko, 2007
 16. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V., Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment, , Tokyo, Japonsko, 2007
 17. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part II: Apllication to fiber-reinforced concrete facade panels, příspěvek na konferenci Applications of Statistics and probability in civil engineering - ICAPS 2007, ISBN 978-0-415-45134-5, Tokyo , Japonsko, 2007
 18. NOVÁK, D.; PUKL, R.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMANN, S.; SANTA, U., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part III: Application to bridges, , Tokyo, Japonsko, 2007
 19. NOVÁK, D.; PUKL, R.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMANN, S.; SANTA, U., Stochastic nonlinear analysis of concrete structures - Part III: Application to bridges, příspěvek na konferenci Applications of statistics and probabaility in civil engineering, ISBN 978-0-415-45134-5, Tokyo, Japonsko, 2007
 20. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V., Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment, příspěvek na konferenci Applications of statistics and probability in civil engineering, ISBN 978-0-415-45134-5, Tokyo, Japonsko, 2007
 21. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Identification of Quasibrittle material parameters based on stochastic nonlinear simulation and artificial neural networks, příspěvek na konferenci MHM 2007, Praha, Česká republika, 2007
 22. NOVÁK, D.; PUKL, R., Modeling fibre concrete: from experiment to reliability assessment, příspěvek na konferenci Fibre concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Česká republika, 2007
 23. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Uniaxial tension: nonlinear modelling and experiment aspects, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, Telč, Česká republika, 2007
 24. ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Chosen aspects of nonlinear stochastic model of composite facade panel, příspěvek na konferenci Ekology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, Česká republika, 2007
 25. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P., Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2007, ISBN 978-80-87012-06-2, Svratka, Česká republika, 2007
 26. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P., Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study, , Svratka, Česká republika, 2007
 27. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Modelování degradace betonových konstrukcí pomocí celulárních automat, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, Ostrava, Česká republika, 2007
 28. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Modelování degradace betonových konstrukcí pomocí celulárních automat, , Ostrava, Česká republika, 2007
 29. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; BAŽANT, Z., Asymptotic prediction of energetic-statistical size effects from deterministic finite-element solutions, článek v Journal of Engineering Mechanics, ISSN 0733-9399, ASCE, USA, 2007

2006

 1. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D., A comparison of the statistical analysis off material characteristics of the austrian and czech structural steel, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 2. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D., Srovnávání výsledků statistické analýzy materiálových charakteristik rakouských a českých konstrukčních ocelí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. NOVÁK, D., Small-sample simulation for uncertainties modelling in engineering: Theory, software and applications, příspěvek na konferenci Optimization and Stochastic days, Weimar, Germany, 2006
 4. PUKL, R.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BERGMEISTER, K., Uncertainties of material properties in nonlinear computer simulation, příspěvek na konferenci International probabilistic Symposium, ISBN 3-00-019232-8, Berlin, Germany, 2006
 5. NOVÁK, D., Spolehlivostní software: současné trendy, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 6. KALA, J.; KALA, Z.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6), příspěvek na konferenci Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006, ISBN 80-214-3248-9, Mikulov, ČR, 2006
 7. STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; NOVÁK, D., Performance analysis of a bridge - degradation, assessment and reliability modeling, příspěvek na konferenci IABMAS 2006, ISBN 0-415-40315-4, Porto, Portugalsko, 2006
 8. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Life cycle reliability assessment based on advanced structural, příspěvek na konferenci IABMAS, ISBN 0-415-40315-4, Porto, Portugalsko, 2006
 9. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VÍTEK, J.; TEPLÝ, B., Decision-making support based on virtual statistical modelling: case study of large subway tunnel launching, příspěvek na konferenci Computing and Decision Making in Civil and Buildin Engineering, ISBN 2-921145-58-8, Montreal, Canada, 2006
 10. ŘOUTIL, L.; PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Analýza vláknobetonových fasádních panelů II: Statistická simulace, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, X. Konference (CD sborník+sborník abstraktů), ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 11. NOVÁK, D., Modelování vláknobetonu: experiment - identifikace - nelineární analýza - sploehlivost, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Telč, ČR, 2006
 12. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Analýza vláknobetonových fasádních panelů I: nelineární 3D modelování, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Telč, ČR, 2006
 13. LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D., Inverse statistical nonlinear FEM analysis of concete structures, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 0-415-39749-9, Taylor and Francis Group, London, Mayrhofen, Austria, 2006
 14. LEHKÝ, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D., Inverse statistical FEM analysis vibration based damage identification of concrete structures, příspěvek na konferenci International Conferene on Bridges, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovník, 2006
 15. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., ANN inverse analysis based on stochastic small-sample training set simulation, článek v ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ISSN 0952-1976, Elsevier, Velká Británie, 2006
 16. RAMÍK, Z.; LEHKÝ, D.; VEJVODA, S.; NOVÁK, D., Inverse analysis of loading of the walking undercarriage frame of giant machine ZP 10000, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2006, ISBN 80-86246-27-2, Svratka, ČR, 2006
 17. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Metodika použití umělých neuronových sítí pro identifikaci parametrů výpočtových modelů konstrukcí, příspěvek na konferenci Dynamicky namáhané konstrukce - DYNA, ISBN 80-214-3164-4, Brno, ČR, 2006
 18. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; RAMÍK, Z.; VEJVODA, S., Identifikace rozložení zatížení roštu podvozku velkostroje pomocí umělých neuronových sítí, příspěvek na konferenci Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006, ISBN 80-214-3164-4, Brno, ČR, 2006
 19. PUKL, R.; JANSTA, M.; ČERVENKA, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R., Spatial variability of material properties in nonlinear, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 0-415-39749-9, Mayrhofen, Austria, 2006
 20. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D., Nelineární 3D modelování experimentů jednoosého tahu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006
 21. KALA, Z.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMAN, S.; NOVÁK, D., Technologische Eigenschaften von Stählen im europäischen Vergleich, článek v Stahlbau, ISSN 0038-9145, Ernst and Sohn, A Wiley Company, 2006
 22. NOVÁK, D.; PODROUŽEK, J.; AKITA, H., Virtual 3D nonlinear simulation of uniaxial tension test of concrete, příspěvek na konferenci Britle Matrix Composites 8Nic nedomlouvej. smířím se s tím a stejně na o, Varšava, 2006

2005

 1. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identifikace parametrů výpočtových modelů pomocí stochastické simulace a umělých neuronových sítí, kapitola v Technické listy 2005, Díl:2 Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 2. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Identification of computational model parameters using stochastic simulation and artificial neural networks, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 2: Technical sheets of Results, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 3. NOVÁK, D.; PUKL, R.; ŠIGUT, O., Smykové porušení železobetonových nosníků: virtuální modelování spolehlivosti návrhových vztahů, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, Czech Republic, 2005
 4. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R., Small-sample simulation methods for statistical, sensitivity and reliability analyses, příspěvek na konferenci Probabilistic Workshop Technical Systems Natural Hazards, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Viena Department of Structural Engineering + Natural Hazards, 2005
 5. NOVÁK, D., Metody a software pro odhad spolehlivosti hodnocení inženýrských rizik, kapitola v Technické listy 2005, Díl:1 Soubor úvodních technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, ČR, 2005
 6. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 7. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J.; PUKL, R., Virtual Stochastic Simulation of Fiber Reinforced Concrete Experiments., příspěvek na konferenci Fibre Reinforced Concrete in Practice, Graz, Austria, AT, 2005
 8. PUKL, R.; ČERVENKA, J.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D., Deterministic and Statistical Models for Nonlinear FE-analysis of FRC-based Structures., příspěvek na konferenci Fibre Reinforced Concrete in Practice, Graz, Austria, AT, 2005
 9. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Inverse analysis based on Small-sample stochastic training of neural network, příspěvek na konferenci Novel Applications of Neural Network in Engineering, Stéphane Lecoeuche and Dimitris Tsaptsinos, Lille, France, 2005
 10. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Probabilistic Inverse Analysis: Random Material Parameters of Reinforced Concrete Frame, příspěvek na konferenci Novel Applications of Neural Networks in Engineering, Lille, Francie, 2005
 11. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PERNICA, F.; PUKL, R., Probabilistic assessment of existing deteriorating concrete structures., příspěvek na konferenci Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005, ISBN 80-7194-769-5, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005
 12. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; RUSINA, R.; PUKL, R.; ČERVENKA, V., Stochastic nonlinear fracture mechanics finite element analysis of concrete structures, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures, ISBN 90-5966-040-4, Millpress, Rotterdam, Rome, Italy, 2005
 13. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Simulation of random fields for stochastic finite element analysis, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures, ISBN 90-5966-040-4, Millpress Rotterdam, Netherlands, 2005
 14. VOŘECHOVSKÝ, M., BAŽANT, Z., NOVÁK, D., Role of Deterministic and Statistical Length Scales in Size Effect for Quasibrittle Failure at Crack Initiation, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures, ISBN 90-5966-040-4, Millpress Rotterdam, Netherlands, 2005
 15. LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; KNĚZEK, J., Inverzní analýza sklovláknobetonu pro identifikaci lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2005, ISBN 80-248-0852-8, Ostrava, Czech Republic, 2005
 16. Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D., Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems, příspěvek na konferenci 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE, ISBN 80-214-2853-8, VUT v Brně, Brno, 2005
 17. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; KNĚZEK, J., Fracture mechanical parameters of fibre reinforced cement based composite for statistical modelling, příspěvek na konferenci Non Traditional Cement and Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno, Česká Republika, 2005
 18. ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J., Proměnlivost lomově-mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-248-1330-1, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, Czech Republic, 2005
 19. NOVÁK, D., Spolehlivostní přístupy a nelineární MKP modely pro zesilování betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, ČBS, Brno, Czech Republic, 2005
 20. ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; PUKL, R., Identification of shear wall failure mode, příspěvek na konferenci ICF, Turín, Italy, 2005
 21. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Inverse FEM Analysis I: Stochastic Training of Neural Network, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, Czech Republic, 2005
 22. LEHKÝ, D., Inverzní FEM analýza II: identifikace statistických parametrů železobetonové rámové konstrukce, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Praha, 2005
 23. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Inverse FEM Analysis II: Random Parameters Identification of Reinforced Concrete Frame, příspěvek na konferenci Engineer ing Mechanics 2005, ISBN 80-85918-93-5, Institute of Thermomechanics, Svratak, Czech Republic, 2005
 24. Vořechovský, M., Bažant, Z., Novák, D., Procedure of statistical size effect prediction for crack initiation problems, příspěvek na konferenci 11th Interntional Conference on Fracture, Politecnico di Torino, Turin. Italy, 2005
 25. Červenka, V., Novák, D., Lehký, D., Pukl, R., Identification of shear wall failure mode, příspěvek na konferenci 11th International Conference on Fracture, Turín, Italy, 2005
 26. PERNICA, F.; NOVÁK, D., Corrosion induced cracking: analytical and non-linear fracture mechanics modelling, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, Czech Republic, 2005
 27. KALA, Zdeněk, Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels, článek v Nonlinear Analysis - Modelling and Control, ISSN 1392-5113, LANA, LT, 2005
 28. KALA, Z., MELCHER, J., NOVÁK, D., Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels, článek v International Journal of Materials and Structural Reliability, ISSN 1685-6368, 2005

2004

 1. STRAUSS, A., BERGMEISTER, K., NOVÁK, D., LEHKÝ, D., Stochastische Parameteridentifikation bei Konstruktionsbeton für die Beton, článek v Beton und Stahlbeton, ISSN 0005-9900, 2004
 2. NOVÁK, D.; BRDEČKO, L., M01 - Základní pojmy a předpoklady, , Brno, 2004
 3. NOVÁK, D., BAŽANT, Z., Experimentálně-analytické stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu., příspěvek na konferenci Experiment - významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, Brno, Czech Republic, 2004
 4. ŠIGUT, O.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza železobetonových nosníků porušujících se smykem s ověřením spolehlivosti návrhových vztahů., příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, Czech Republic, 2004
 5. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D., K pravděpodobnostní nelineární analýze stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, Czech Republic, 2004
 6. NOVÁK, D., Simulační metody a analýza výpočtově náročných úloh mechaniky kontinua, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, Czech Republic, 2004
 7. LEHKÝ, D., NOVÁK, D., Identifikace statistických parametrů materiálových modelů, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, 2004
 8. STRAUSS, A., LEHKÝ, D., NOVÁK, D., BERGMEISTER, K., SANTA, U., Probabilistic response identification and monitoring of concrete structures, příspěvek na konferenci 3rd European Conference on Structural Control, 3ECSC, Vídeň, 2004
 9. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä (Finland), 2004
 10. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Modeling statistical size effect in concrete by the extreme value theory, příspěvek na konferenci 5th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 90-5809-676-9, A.A. Balkema Publishers, London, 2004
 11. LEHKÝ, D., NOVÁK, D., Identification of material model parameters using stochastic training of neural network, příspěvek na konferenci 5th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 90-5809-676-9, Taylor & Francis Group, London, 2004
 12. BAŽANT, Z., PANG, S., VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R., Statistical size effect in quasibrittle materials: Computation and extreme value theory, příspěvek na konferenci FraMCoS – 5, Fifth International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 0-87031-135-2, Millpress, The Netherlands, 2004
 13. LEHKÝ, D., NOVÁK, D., K posouzení účinnosti simulačních metod typu Monte Carlo, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-248-0573-1, Ostrava, 2004
 14. BAŽANT, Z.; ZHOU, Y.; NOVÁK, D.; DANIEL, I., Size Effect on Flexural Strength of Fiber-Composite Laminates, článek v Journal of Engineering Materials and Technology, ISSN 0094-4289, 2004
 15. NOVÁK, D., LEHKÝ, D., Neural network based identification of material model parameters to capture experimental load-deflection curve., článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, 2004
 16. BERGMEISTER, K., NOVÁK, D., PUKL, R., SARA: An advanced engineering tool for reliability assessment of concrete structures., příspěvek na konferenci Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 90-5809-568-1, Taylor and Francis Group, London, 2004
 17. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), 2004
 18. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Design for durability: An interactive tool for RC structures, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2004
 19. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004), příspěvek na konferenci Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky, Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, Žilina - Vrátna dolina, 2004

2003

 1. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Statistická a spolehlivostní analýza výpočtově náročných problémů simulačními metodami typu Monte Carlo, příspěvek na konferenci Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí, ISBN 80-01-02826-7, Praha, Czech Republic, 2003
 2. PUKL, R., JANSTA, M., ČERVENKA, V., NOVÁK, D., ATENA-SARA - Integrovaný programový systém pro analýzu stavebních konstrukcí s využitím pravděpodobnostních metod v nelineární metodě konečných prvků, příspěvek na konferenci Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí, ISBN 80-01-02826-7, Praha, Czech Republic, 2003
 3. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry vysokohodnotného betonu: experiment, modelování a identifikace, příspěvek na konferenci Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003, ISBN 80-86604-08-X, Neoset Prague, Praha, Czech Republic, 2003
 4. STRAUSS, A., BERGMEISTER, K., SANTA, K., PUKL, R., ČERVENKA, V., NOVÁK, D., Non Destructive Reliability Analysis of Concrete Structures Numerical concepts and material model for existing concrete structures., příspěvek na konferenci , 2003
 5. VEJVODA, S., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Safety Assessment of the Steam Generator Cover, příspěvek na konferenci Transactions of the SMiRT 17, Praha, Czech Republic, 2003
 6. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Statistical Correlation in Stratified Sampling, příspěvek na konferenci ICASP 9, The Ninth International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ISBN 90-5966-004-9, Cerra, San Francisco, 2003
 7. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D., An Advanced Engineering Software for Probabilistic-based Assessment of Concrete Structures Using Nonlinear Fracture Mechanics, příspěvek na konferenci Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ISBN 90-5966-004-8, Millpress, Rotterdam, 2003
 8. NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VOŘECHOVSKÝ, M., Computational Modeling of Statistical Size Effect in Quasibrittle Structures, příspěvek na konferenci Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ISBN 90-5966-004-8, Millpress, Rotterdam, 2003
 9. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R., Small-sample Probabilistic Assessment - FREET software, příspěvek na konferenci Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ISBN 90-5966-004-8, Millpress, Rotterdam, 2003
 10. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Efficient Random Fields Simulation for Stochastic FEM Analyses, příspěvek na konferenci Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, ISBN 0-08-044046-0, Elsevier, Massachusetts Institute of Technology, 2003
 11. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PUKL, R., Reliability Analysis of a Prestressed Bridge Girder, příspěvek na konferenci TRANSCOM 2003, ISBN 80-8070-086-9, University of Žilina, Slovak Republic, 2003
 12. BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; ČERVENKA, V.; PUKL, R.; NOVÁK, D., Probabilistic-based assessment of Concrete Structures Using Nonlinear Fracture Mechanics., příspěvek na konferenci Computational Fluid and Solid Mechanics 2003, 2003
 13. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Od stavební mechaniky k mechanice materiálu: aspekty spolehlivosti, pravděpodobnostního pohledu a norem, příspěvek na konferenci Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách, ISBN 80-248-0403-4, Ostrava, Czech Republic, 2003
 14. LEHKÝ, D., NOVÁK, D., Identifikace parametrů materiálových modelů, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky III., ISBN 80-214-2392-7, Brno, Czech Republic, 2003
 15. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D., Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc. - sedmdesátiletý (medailon), článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003
 16. PUKL, R.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K., Reliability Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 90-5809-536-3, Swets and Zeitlinger, Lisse, 2003
 17. TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STEWART, M., Prestressed Bridges Under Corrosion Attack, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 90-5809-536-3, Swets and Zeitlinger, Netherlands, 2003
 18. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Keynote paper: Stochastic models for deformation and failure of quasibrittle structures: recent advances and new directions, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 90-5809-536-3, Swets and Zeitlinger, Lisse, 2003
 19. LAWANWISUT, W.; LI, C.; NOVÁK, D., Efficient simulation of random fields using orthogonal transformation and latin hypercube sampling., článek v International Journal of Materials and Structural Reliability, ISSN 1685-6368, 2003
 20. LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members., příspěvek na konferenci CTU Reports, ISBN 80-01-02734-1, Praha, Czech Republic, 2003

2002

 1. BERGMEISTER, K.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V., Structural Analysis and Safety Assesment of Existing Concrete Structures, příspěvek na konferenci Safety of Concrete Structures, Osaka, Japan, 2002
 2. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Nonlinear fracture mechanics modeling of size effect in concrete under uniaxial tension., příspěvek na konferenci Ph.D. Symposium, ISBN 3-935065-09-4, Mnichov, Německo, 2002
 3. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D., Correlated Random Variables in Probabilistic Simulation, příspěvek na konferenci 4th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, ISBN 3-935065-09-4, Springer Verlag, Munich, Germany, 2002
 4. NOVÁK, D., Stochastic Modelling of Failure and Size Effect of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Computational Structures Technology, Saxe Coburg publications, Stirling, Scotland, 2002
 5. PUKL, R., NOVÁK, D., EICHINGER, E., Stochastic Nonlinear Fractur Analysis, příspěvek na konferenci 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Reliability, IABMAS, Barcelona, Spain, 2002
 6. NOVÁK, D.; BAŽANT, Z., Interaction of Size Effect and Reliability of Design: Case Study of Flexural Strength of Concrete, příspěvek na konferenci 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safetz and Management, IABMAS 02, IABMAS, Barcelona, 2002
 7. PUKL, R.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E., Stochastic Nonlinear Fracture Analysis, příspěvek na konferenci International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, ISBN 3-935065-09-4, Barcelona, Spain, 2002
 8. NOVÁK, D.; PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; ČERVENKA, V., Structural Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems - Nonlinear FEM Analysis, příspěvek na konferenci 1st ASRANET Colloquium, ASRANET, Glasgow, Scotland, 2002
 9. NOVÁK, D., BAŽANT, Z., Consequences of Size Effect and Load Factors on Reliability of Design, příspěvek na konferenci IABMAS 02, Barcelona, Spain, 2002
 10. NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VÍTEK, J., Experimental-Analytical Size-dependent Prediction of Modulus of Rupture of Concrete, příspěvek na konferenci Non-traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, ÚVAR-Servis, a.s. Brno, Brno, Czech Republic, 2002
 11. NOVÁK, D., Stochastic nonlinear fracture analysis, příspěvek na konferenci 1st International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS, Barcelona, Spain, 2002
 12. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Simulation-based Reliability Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci EURO-C 2002, Praha, Czech Republic, 2002
 13. VOŘECHOVSKÝ, M.; NOVÁK, D.; RUSINA, R., A New Efficient Technique for Samples Correlation in Latin Hypercube Sampling, příspěvek na konferenci VII Scientific conference, ISBN 80-7099-808-3, Kosice, Kosice, 2002
 14. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2002
 15. PUKL, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., STEWART, M., Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku oslabeného korozí, článek v Beton, ISSN 1212-0154, Česká republika, 2002
 16. NOVÁK, D., Structural Analysis and Safety Assessment of Existing Concrete Structures, příspěvek na konferenci Fib Congress 2002 Concrete Structures in 21 Century, Osaka, Japan, 2002
 17. NOVÁK, D., Influence of Size Effect on Reliability: Is Quantitative Assessment Possible?, příspěvek na konferenci Problémy modelování, Ostrava, 2002
 18. VEJVODA, S.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Safety of the Steam Generator Cover: a PSA Case Study, příspěvek na konferenci Transfer Reliability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002
 19. NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V., Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis, příspěvek na konferenci Reliability and Diagnostics, ISBN 80-7194-464-5, Universita Pardubice, Pardubice, 2002
 20. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Simulation-based Reliability Assesment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Euro-SiBRAM'2002, ISBN 80-86246-17-5, ÚTAM AV Praha, Prague, 2002
 21. NOVÁK, D., RUSINA, R., VOŘECHOVSKÝ, M., FREET - software pro pravděpodobnostní posudky výpočtově náročných problémů mechaniky kontinua., příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01489-8, xxx, Ostrava, 2002
 22. VEJVODA, S., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Safety of the steam generation cover: A PSA case study, kapitola v Transferability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002

2001

 1. KERŠNER, Z. a kol., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Pardubice, 2001
 2. HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M., Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, ISBN 93-412-3354-5, 2001
 3. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., VÍTEK, J., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářké dny 2001, Česká betonářská společnost, Pardubice, Czech Republic, 2001
 4. HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M., Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures, příspěvek na konferenci Structural Analysis of Historical Constructions, Guimaraes, Portugal, 2001
 5. PUKL, R., NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., RUSINA, R., ČERVENKA, V., Stochastická nelineární analýza betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, xxx, Pardubice, 2001
 6. BAŽANT, Z.; ZHOU, Y.; NOVÁK, D.; DANIEL, I., Size Effect in Fracture of Sandwich Structure Components: Foam and Laminate, článek v , USA, 2001
 7. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S., Analýza rizik dle zákona 353, příspěvek na konferenci Údržba a realizace procesních zařízení v chemickém průmyslu CHISA 2001, Srní, Šumava, ČR, 2001
 8. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes, příspěvek na konferenci TRANSCOM '2001, 4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, ISBN 80-7100-852-4, EDIS press, Zilina, Slovensko, 2001
 9. KALA, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M., Probabilistic Nonlinear Analysis of Steel Frames Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes, příspěvek na konferenci Structural Safety and Reliability, ISBN 90-5809-197-X, California, USA, 2001
 10. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Nonlocal Model for Size Effect in Quasibrittle Failure Based on Extreme Value Statistics, příspěvek na konferenci Structural Safety and Reliability, ISBN 90-5809-197-X, California, USA, 2001
 11. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects, příspěvek na konferenci Structural Safety and Reliability, ISBN 90-5809-197-X, Newport Beach, California, USA, 2001
 12. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes, příspěvek na konferenci Transcom 4, ISBN 80-7100-852-4, TRanscom, Žilina, 2001
 13. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects, příspěvek na konferenci ICOSSAR 2001, xxx, Newport Beach, 2001
 14. BAŽANT, Z., NOVÁK, D., Nonlocal Model for Size Effect in Quasibrittle Failure Based on Extreme Value Statistics, příspěvek na konferenci ICOSSAR 2001, xxxx, Newport Beach, 2001
 15. NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V., Statistical nonlinear analysis - size effect of concrete beams, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, ISBN 90-2651-8831, Cachan, Cachan, France, 2001
 16. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., KIJAWATWORAWET, W., Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams, příspěvek na konferenci Proceedings of conference Probability-based design of structures, xxx, Bangkok, Thailand, 2001
 17. BAŽANT, Z., NOVÁK, D., Nonlocal Weibull Theory and Size Effect in Failures at Fracture Initiation, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, FraMCoS - 4, xxx, Cachan, France, 2001
 18. NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V., Statistical Nonlinear Analysis - Size Effect of Concrete Beams, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, xxx, Cachan, France, 2001
 19. BAŽANT, Z., NOVÁK, D., Proposal for Standard Test of Modulus of Rupture of Concrete with its Size Dependence, článek v ACI MATERIALS JOURNAL, ISSN 0889-325X, USA, 2001
 20. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Proposal for Standart Test of Modulus of Repture of Concrete with its Size Dependence, článek v ACI MATERIALS JOURNAL, ISSN 0889-325X, 2001
 21. NOVÁK, D., Consequences of Size Effect and Load Factors on Reliability of Design, příspěvek na konferenci International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Barcelona, Spain, 2001
 22. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S., Analýza rizik dle zákona 353sb., , Srní, 2001
 23. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KIJAWATWORAWET, W., Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams, příspěvek na konferenci WK2: 1-9, Bangkok, Thailand, 2001

2000

 1. VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R., Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 80-02-01410-3, cbs, Pardubice, 2000
 2. NOVÁK, D., BAŽANT, Z., Stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu s ohledem na vliv velikosti nosníku, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Pardubice, Czech Republic, 2000
 3. NOVÁK, D., ADÁMEK, J., Reliability and Sensitivity Analyses of Masonry Vaults, příspěvek na konferenci 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage - Firenze 2000, Universita degli Studi di Firenze, Florence, 2000
 4. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect Based on Extreme Value Statistics, příspěvek na konferenci 8th ASCE Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, Notredam, 2000
 5. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade, ISBN 974-5301-72-8, The Engineering Institute of Thailand, Thailand, Petchaburi, 2000
 6. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Energetic-Statistical Size Effect in Quasibrittle Failure at Crack Initiation, článek v ACI MATERIALS JOURNAL, ISSN 0889-325X, USA, 2000
 7. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem, příspěvek na konferenci Recycling 2000, ISBN 80-214-1557-6, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2000
 8. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Problematika kvantifikace rizika, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01344-1, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2000
 9. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem, příspěvek na konferenci Recycling 2000, Brno, Czech Republic, 2000
 10. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Problematika kvantifikace rizika, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01344-1, Ostrava, Czech Republic, 2000
 11. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. II: Application, článek v Journal of Engineering Mechanics, ISSN 0733-9399, USA, 2000
 12. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VOKROJ, P., Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, Svratka, Česká republika, 2000
 13. BAŽANT, Z.; NOVÁK, D., Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. I:Theory, článek v Journal of Engineering Mechanics, ISSN 0733-9399, 2000
 14. NOVÁK, D., LAWANWISUT, W., BUCHER, C., Simulation of Random Fields Based on Orthogonal Transformation of Covariance Matrix and Latin Hypercube Sampling, příspěvek na konferenci Proceeding of International Conference on Monte Carlo Simulation MC 2000, xxxx, Monaco, 2000
 15. BAŽANT, Z., NOVÁK, D., Energetic Probabilistic Theory of Fracture Scaling of Composites, článek v , 2000
 16. KOHOUTKOVÁ, A., KŘÍSTEK, V., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Citlivost průhybu předpjatých komorových mostů na náhodné odchylky vlastní tíhy a předpjetí, příspěvek na konferenci Mosty 2000, Brno, Czech Republic, 2000

1999

 1. NEŠPŮREK, L., VÍTEK, J., NOVÁK, D., KŘÍSTEK, V., Spolehlivostní analýza vlivu imperfekcí polohy kabelu u předpjatých desek, příspěvek na konferenci Betonářské dny 1999, Pardubice, 1999
 2. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z., The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study, příspěvek na konferenci ICASP8, Sydney, 1999
 3. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D., Efficient Simulation of Random Fields for Reliability Analysis of Concrete Beams, příspěvek na konferenci Stavební mechanika, Brno, 1999
 4. VEJVODA, S., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Pravděpodobnostní analýza ztráty těsnosti víka kolektoru parogenerátoru, příspěvek na konferenci Stavební mechanika, Brno, 1999
 5. RUSINA, R., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KŘÍSTEK, V., Modelling Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges by Stochastic FEM, příspěvek na konferenci Innovation in Concrete Structures: Design and Construction, 1999
 6. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams, příspěvek na konferenci Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures, Slovensko, 1999
 7. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Failure Probability of Deteriorating Reinforced, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Vancouver, Canada, 1999
 8. KŘÍSTEK, V., RUSINA, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování napjatosti komorových nosníků pomocí stochastických konečných prvků, příspěvek na konferenci Mosty 1999, Brno, Czech Republic, 1999
 9. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses., článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Česká Republika, 1999
 10. ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Životnost betonových staveb, kapitola v Životnost betonových staveb, ISBN 80-902397-8-8, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1999
 11. KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, Slovenská Republika, 1999
 12. RUSINA, R., NOVÁK, D., Řešení rovinné úlohy metodou stochastických konečných prvků, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 1999

1998

 1. KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter, příspěvek na konferenci , Žilina, SR, 1998
 2. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Aplikace stochastických úloh, příspěvek na konferenci Transfer 98, xxx, Praha, 1998
 3. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D., Structural Life-time Prediction: Two Case Studies, příspěvek na konferenci Concrete Under Severe Conditions 2, Tromso, Norway, 1998
 4. RUSINA, R., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges Modelled by Stochastic FEM, příspěvek na konferenci EURO-C 1998, Badgastein, Austria, 1998
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., RUSINA, R., TEPLÝ, B., Stochastic Finite Element Method as a Tool for Modelling of Deterioration of Concrete Structures, článek v , Warsaw, Poland, 1998

1997

 1. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering, příspěvek na konferenci , 1997
 2. MAREK, P., GUŠTAR, M., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Sensitivity Analysis in Simulation-based Reliability Assessment of Structures, příspěvek na konferenci , 1997
 3. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R., Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 4. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V., Reliability-Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 5. VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Corrosion and Life-time Prediction of a Steel Storage Tank, příspěvek na konferenci Carrying Capacity of Steel Shell Structures, Brno, Czech Republic, 1997
 6. KERŠNER, Z., BÍLEK, V., SCHMID, P., NOVÁK, D., Proměnlivost veličin modelu efektivní lomové houževnatosti betonu: Citlivostní analýza, příspěvek na konferenci , xxx, Košice, SR, 1997
 7. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1997
 8. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., K problematice stochastických úloh, , Křtiny, Czech Republic, 1997
 9. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Prediction of Concrete Carbonation, příspěvek na konferenci Workshop 97, xxx, 1997
 10. SILBRNÍK, V., NOVÁK, D., Reliability Based Optimization by Software ESTRAT, příspěvek na konferenci Workshop 97, 1997

1996

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., BOHDANECKÝ, V., Karbonace betonu, koroze výztuže a životnost chladící věže, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Neuveden, 1996
 2. JIRSA, V., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Stochastic Prediction of Concrete Carbonation - Software PredCarb, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 3. SILBRNÍK, V., NOVÁK, D., Deterministická pravděpodobnostní optimalizace stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 4. RUSINA, R., NOVÁK, D., Analýza rovinných úloh metodou stochastických konečných prvků, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 5. NOVÁK, D., SILBRNÍK, V., Reliability-Based Optimization by Simulated Annealing Approach, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 6. SILBRNÍK, V., NOVÁK, D., Optimalizace konstrukcí metodami evolučních strategií a simulovaného žíhání, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, Neuveden, 1996
 7. KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Uncertainty in Service Life Prediction Based on Carbonation of Concrete, příspěvek na konferenci 7 DBMC, Neuveden, 1996
 8. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Prediction of Structure Deterioration Based on the Bayesian Updating, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 9. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, Neuveden, 1996
 10. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Sensitivity Study of BP-KX and B3 Creep and Shrinkage Models, článek v , Neuveden, 1996

1995

 1. NOVÁK, D., ŽÁK, J., Charles Bridge in Prague, příspěvek na konferenci , 1995
 2. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Curing of Concrete - Duration of Curing, Resistance against Frost: Probabilistic modelling, příspěvek na konferenci , 1995
 3. ŽÁK, J., NOVÁK, D., Modelling of Charles Bridge in Prague: Numerical Analysis and Statistical Simulation, příspěvek na konferenci STREMA 95, Neuveden, 1995
 4. NOVÁK, D., Error Assessment for Wind Histories Generated by Autoregressive Method, článek v Structural Safety, ISSN 0167-4730, 1995
 5. NOVÁK, D., ŠMERDA, Z., Pravděpodobnostní prognóza životnosti železobetonového vazníku, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, Neuveden, 1995
 6. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Optimization of Structures by Method of Evolution Strategies, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1995
 7. ŽÁK, J., NOVÁK, D., Sensitivity and Probabilistic Analyses of Charles Bridge, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1995

1994

 1. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deterioration of PC Beams, příspěvek na konferenci , 1994
 2. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Effect of Composition and Environmetal Factors on Damage of Concrete Caused by Carbonation: A Probabilistic Modelling, příspěvek na konferenci , 1994
 3. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Stochastické modelování postupu karbonatace betonu, příspěvek na konferenci , 1994
 4. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Spolehlivostní analýza krychelné pevnosti betonu při urychlování jeho tvrdnutí ohřevem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 1994
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Životnost - karbonatace - smršťování a dotvarování - odolnost proti mrazu - urychlování tvrdnutí betonu: pravděpodobnostní přístup, příspěvek na konferenci , 1994
 6. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Pravděpodobnostní přístup s odhadem rizika - nástroj inženýrského rozhodování, příspěvek na konferenci , 1994
 7. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Probabilistic modelling of damage of concrete caused by carbonation, kapitola v Fracture and Damage in Quasibrittle Structures, ISBN 0419-19280-8, E&FN Spon, London, Prague, Czech Republic, 1994

1993

 1. ŠEJNOHA, J., ŘEŘICHA, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., FLORIAN, A., Nelineární výpočty železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 1993
 2. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., SHIRAISHI, N., Sensitivity Analysis of Structures: A Review, příspěvek na konferenci , 1993
 3. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Modeling of Concrete Strength in Heating Process, příspěvek na konferenci , 1993
 4. NOVÁK, D., SHIRAISHI, N., Latin Hypercube Response Approximation and Sensitivity Analysis for Reliability Problems, článek v , 1993
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Probabilistic Modelling and Optimization of Curing of Concrete: Duration of Curing, Resistance against Frost, výzkumná zpráva projektu , 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný