English

Ing. Hana Uhmannová, CSc. – seznam publikací

2017

 1. ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; UHMANNOVÁ, H., Stabilization of reservoir banks - reed vegetation, příspěvek na konferenci Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?, ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7509-487-2, Menndelova universita v Brně, Brno, 2017

2016

 1. UHMANNOVÁ, H., Probability calculation of erosion formation, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel university in Brno, Brno, 2016

2015

 1. ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H., Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir, příspěvek na konferenci Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!, ISBN 978-80-7509-251-9, Astron studio CZ, Praha, Brno, 2015

2014

 1. MARKOVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., The Effect of Anthropogenic Impact on the Morphology and Stability of River Beds, článek v POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, ISSN 1230-1485, AGH Krakow, Redakcja HARD Publishing Company, Olsztyn, Polska, 2014
 2. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, J.; MARKOVÁ, J.; HARBULÁKOVÁ, V.; DZIOPAK, J.; SLYŚ, D.; STEC, A., New focus on the water management, , ISBN 978-80-7375-978-0, Mendel university in Brno, Brno, CZ, 2014
 3. UHMANNOVÁ, H.; SMELÍK, L., Methods for determination of grain size curves, článek v Journal of Landscape Management, ISSN 1804-2821, Mendel university in Brno, Brno, CZ, 2014

2013

 1. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J., EXPERIENCE WITH THE USE OF GEOSYNTHETICS – LOCATION ŠLP, PARTIAL APPLICATIONS IN THE RESERVOIR BILOVEC, příspěvek na konferenci 12. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY - MALÉ VODNÉ DIELA - KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-27-0, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava v spolupráci s ELSEWA s.r.o, Bratislava, SK, 2013
 2. UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L., Raiwater runoff in the landscape, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-842-7, CERM Brno, Brno, CZ, 2013

2012

 1. SMELÍK, L.; ROUŠAR, L.; UHMANNOVÁ, H., Porovnání způsobů stanovení zrnitostních křivek materiálu dna, příspěvek na konferenci Vodní toky 2012 - Odborná konference s mezinárodní účastí - 27. a 28. listopad 2012, Hradec Králové, ISBN 978-80-7458-029-1, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2012

2011

 1. ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H., Možnosti zvýšení protipovodňové ochrany obcí na Děčínsku, příspěvek na konferenci Odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2011, ISBN 978-80-7458-012-3, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 2011
 2. ŠLEZINGR, M.; FIALOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., ODHAD SNÍŢENÍ KAPACITY TOKU VLIVEM SEDIMENTACE SPLAVENIN – DOLNÍ TOK OHŘE, příspěvek na konferenci 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA, ISBN 978-80-89385-17-1, STU Bratislava, STU Bratislava, 2011
 3. ŘÍHA, J.; SMELÍK, L.; UHMANNOVÁ, H., Příspěvek k povodňové problematice vybraných obcí ve správním území státního podniku Povodí Ohře, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2011

2010

 1. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Stabilization of banks with using geosyntetics, příspěvek na konferenci People, buildings and envoronment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Brno Unuversity of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 2. ŠLEZINGR, M.; SYNKOVÁ, J.; FOLTÝNOVÁ, L.; UHMANNOVÁ, H., Possibility of utilization directing structures in river revitalization, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovak University of Technology, Bratislava,SK, 2010

2008

 1. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; UHMANNOVÁ, H.; DVOŘÁK, L.; ČEJDA, M.; MARČÍKOVÁ, M., Mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Protipovodňová ochrana v povodí - modifikace grafů poškození typových objektů, příspěvek na konferenci 7.konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia", ISBN 978-80-227-2729-7, STU Bratislava, Bratislava, 2007
 3. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metoda "Stanovení potenciálních škod"-specifika povodně, příspěvek na konferenci Lidé,stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Protipovodňová ochrana v krajině-ekonomická hlediska návrhu, příspěvek na konferenci VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-791-7, Technická universita, Košice, SK, 2007
 5. KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, 2007

2006

 1. JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H., Proudění v systémech říčních koryt, , FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H., Posouzení toku Baláš, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, Ústav vodních staveb, Brno, 2006

2005

 1. ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana, Ukázka výběru vhodné geosyntetické sítě, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 2. ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana, Stanovení škody - vzorová oblast "Pohořelice", příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 3. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metodology of determination potencial flood damages-basic informations, příspěvek na konferenci 11th. Magdegurg Seminar, Leipzig, 2004, neuvedeno, Magdeburg, 2004
 2. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Problematika protipovodňové ochrany-stanovení potenciální výše škod, příspěvek na konferenci Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného uzemia, Zemplínská Šírava, 2004, 2004

2003

 1. ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Metodika stanovení potenciálního poškození objektů, výzkumná zpráva projektu Jaromír Říha, Jaromír Říha, Brno, 2003
 2. PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol., Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. PRAX, P.; UHMANNOVÁ, H., Technické podklady a směrnice pro návrh a provozování odlehčovacích komor, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VII., ISBN 80-86020-36-3, VHOS, a.s. Moravská Třebová, Brno, Česká republika, 2002
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Uhmannová, H., Metody použité při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2002

2001

 1. PAŘÍLKOVÁ, Jana, Využití perličkových termistorů při monitoringu průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, ISBN 80-214-2012-X, Vutium, Brno, 2001
 2. UHMANNOVÁ, H., Úpravy vodních toků, příspěvek na konferenci Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu, ISBN 80-214-20009-X, VUT FAST, Brno, 2001
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Hydraulika Laboratorní cvičení, , ISBN 80-214-2026-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálné aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 0, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2001
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálne problémy navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, ASCO, Bratislava, 2001
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Porovnání výsledků metod použitých při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2001

2000

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze 2, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT, Brno, 2000
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Fyzikální modelování průsaku hrází, , VUT v Brně, FAST, UVST, Brno, 2000

1999

 1. JANDORA, J., UHMANNOVÁ, H., ŘÍHA, J., Bezpečnost vodohospodářských objektů -výsledky za rok 1999, příspěvek na konferenci Workshop 99: Extrémní hydrologické jevy v povodí (GAČR r.č., ČVUT Praha, Praha, 1999

1994

 1. PODSEDNÍK, O.; UHMANNOVÁ, H., Modelový výzkum tvorby výmolu, jeho praktická aplikace, kapitola v Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia, Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, Bratislava, 1994

1989

 1. UHMANNOVÁ, H.; RYBNIKÁŘ, J.; VESELÝ, J., Hydraulický výzkum odlehčovacích komor, kapitola v V-th conference - Problems of Hydroengineering, TU Wroclaw Institute of Geotechnics and hydrotechn, Szklarska Poreba, 1989
 2. PODSEDNÍK, O.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H., Stabilita říčních koryt a jejich ochranných hrází - tvorba výmolů v obloucích, výzkumná zpráva projektu FÚ 43: Stabilita říčních koryt a jejich ochranných, FÚ 43: Stabilita říčních koryt a jejich ochranných, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1989
 3. VESELÝ, J.; UHMANNOVÁ, H.; RYBNIKÁŘ, J.; CAVALLINI, A.; HYNKOVÁ, E., Zlepšení kvality vody v nádrži Kníničky, výzkumná zpráva projektu Zpráva o výsledcích výzkumu, VUT v Brně, FAST, UVS, Zpráva o výsledcích výzkumu, VUT v Brně, FAST, UVS, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný