English

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA – seznam publikací

2018

 1. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Occurrence and removal of emerging micropollutants from urban wastewater , kapitola v Water Management and the Environment: Case Studies, ISBN 978-3-319-79014-5, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2018
 2. CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P.; CAPODAGLIO, A., Production of energy (biodiesel) and recovery of materials (biochar) from pyrolysis of urgan waste sludge, článek v Revista Ambiente e Agua, ISSN 1980-993X, Revista Ambiente & Água, Brazílie, 2018
 3. VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; FOLLER, J., ČOV Třebíč - intenzifikace netradičně, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018
 4. RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J., Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018
 5. ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J., Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P., Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, SGEM, Bulgaria, 2017
 2. RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P., Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-28-7, SGEM, Bulgaria, 2017
 3. JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J., Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-89579-77-2, STUBA, Bratislava, 2017
 4. ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z., Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 5. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z., Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 6. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment, , 2017
 7. HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Eliminace zápachu ze stokové sítě, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 8. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 9. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2017
 10. CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V., Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel"., , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 11. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow-through AOPs reactor, příspěvek na konferenci 15th International Conference on Environmental Science and Technology, ISSN 1106-5516, ISBN 978-960-7475-53-4, International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece, 2017
 12. KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J., Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge, příspěvek na konferenci Book of abstracts, ISBN 978-3-940237-47-7, CEEC-TAC, Kišiněv, 2017
 13. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes, , Praha, 2017
 14. RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017
 15. ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K., Microwave pyrolysis of sewage sludge, , National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2017
 16. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění průmyslových odpadních vod, , ISBN 978-80-904517-9-7, Česká membránová platforma, z.s., Česká Lípa, 2017
 17. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P.; ADAMEC, T.; POLÁŠEK, J.; MARŠÍK, M., Výzkumná zpráva - Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro cˇišteˇní odpadních vod potravinárˇského pru°myslu - Zkušební provoz pilotní jednotky AnMBR v Pivovaru Cˇerná Hora , , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 18. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR), článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 19. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M., ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K., Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 2. ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes, , Inverness, 2016
 3. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T., Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS), příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 4. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P., Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 5. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 6. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti s provozem anaerobního membránového reaktoru, příspěvek na konferenci Městské vody 2016, ISBN 978-80-86020-83-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2016
 7. MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, 2016
 8. HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J., PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS , příspěvek na konferenci 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016
 9. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype, příspěvek na konferenci 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-65-0, International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, Sofia, Bulharsko, 2016
 10. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Streamline of activation process at wastewater treatment plants, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-65-0, International multidisciplinary scientific geoconference SGEM , Sofia, Bulharsko, 2016
 11. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T., Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 12. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M., Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 13. CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M., Advances in wastewater nitrogen removal by biological processes: state of the art review, článek v Revista Ambiente e Agua, ISSN 1980-993X, Revista Ambiente & Água, Taubaté, Brazílie, 2016
 14. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M., Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2016
 15. MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Inokulum pre anaeróbne čistenie odpadových vôd pri psychrofilných podmienkach, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2016
 16. HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HOUDKOVÁ, L., Biogas Production from Algal Biomass from Municipal Wastewater Treatment, článek v Waste and Biomass Valorization, ISSN 1877-265X, Springer Netherlands, Dordrecht, Nizozemí, 2016
 17. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE A SNÍŽENÍPROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ČOV, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické´v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Optimalizace procesů v aktivační nádrži, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. HLAVÍNEK, P.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; KOLEKTIV, S., Storm Water Management Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland, spec. publikace, ISBN 978-3-319-25833-1, Springer Hydrogeology, Švýcarsko, 2015
 3. HLAVÍNEK, P., Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 4. HLAVÍNEK, P., Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství a vodárenství, ISBN 978-80-905059-4-0, ENVI-PUR, s.r.o., Praha, 2015
 5. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 6. HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M., Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER", , Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 7. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na čistírnách odpadních vod, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 8. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti provozu membránového anaerobního reaktoru v Pivovaru Černá Hora, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 9. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 10. HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 11. MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Anaeróbne čistenie komunálnych odpadových vod pri psychrofilných podmienkach, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 12. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 13. STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P., Malt house wastewater treatment with settleable algal-bacterial flocs, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA Publishing, London, UK, 2015
 14. CAPODAGLIO, A.; HLAVÍNEK, P.; RABONI, M., Physico-chemical technologies for nitrogen removal from wastewaters: a review, článek v Revista Ambiente e Agua, ISSN 1980-993X, Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas, Taubaté, Brazílie, 2015
 15. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems, příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-40-7, SGEM, Sofia, Bulgaria, 2015
 16. JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Control of nitrification and denitrification process at wastewater treatment plants, příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-40-7, SGEM, Sofia, Bulgaria, 2015
 17. ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015
 18. ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. HLAVÍNEK, P., Konference Městské vody - URBAN WATER 2014, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2014
 2. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., Čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI Bratislava, Bratislava, SK, 2014
 3. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-905059-3-3, ENVI-PUR, s.r.o., Praha, 2014
 4. TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov, příspěvek na konferenci Oceňovanie a riadenie stavebných projektov, ISBN 978-90-822990-1-4, Euro Scientia vzw, Brusel, Belgie, 2014
 5. PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI Bratislava, Bratislava, 2014
 6. STŘÍTESKÝ, L.; PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; HOUDKOVÁ, L., Produkce bioplynu z biomasy mikrořas získané z čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC s.r.o., Brno, 2014
 7. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., Čištění odpadních vod využívající symbiotických kolonií mikrořas a bakterií, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC s.r.o., Brno, 2014
 8. HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R., Impact of wastewater transport on its quality, příspěvek na konferenci INFRAEKO 2014, ISBN 978-83-7199-937-2, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Poland, 2014
 9. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., A pilot scale comparison of advanced oxidation processes for estrogenic hormone removal from municipal wastewater effluent, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA Publishing, London, UK, 2014
 10. HLAVÍNEK, P., Poznatky z konference Městské vody 2013, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2014

2013

 1. HLAVÍNEK, P., Outline of the history of storm water harvesting, kapitola v Hydrologic risks - floods and droughts, ISBN 978-80-553-1492-1, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovenská republika, 2013
 2. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Contamination of stormwater by xenobiotics, kapitola v Hydrologic risks - floods and droughts, ISBN 978-80-553-1492-1, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovenská republika, 2013
 3. HLAVÍNEK, P., Modern approach to management of combined sewer owerflows, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 4. BARTONÍČKOVÁ, E.; HLAVÍNEK, P., Design of CSOS in view of actual legislation, , ISBN 978-80-89385-27-0, ELSEWA s.r.o., Košice, 2013
 5. HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V.; STŘÍTESKÝ, L., Nové trendy a směry v technologiích čištění a dočišťování odpadních vod, , ISBN 978-80-905059-2-6, ENVI-PUR, s.r.o., Praha, 2013
 6. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., Využití kolonií mikrořas a bakterií k čištění komunálních odpadních vod a ověření této technologie v poloprovozním měřítku, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-94-2, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2013
 7. HLAVÍNEK, P.; STŘÍTESKÝ, L.; ČÍŽOVÁ, V., Nově vznikající technologie čištění městských a průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-94-2, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2013
 8. ČÍŽOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Optimization of storm water tank design, , ISBN 978-80-86020-77-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2013
 9. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Decreasing risk of stormwater contamination during storm event, , ISBN 978-80-86020-77-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2013
 10. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., Poloprovozní zkušenosti s čištěním odpadních vod symbiotickými koloniemi mikrořas a bakterií, , ISBN 978-80-86020-77-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2013
 11. PEŠOUTOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, L.; HLAVÍNEK, P., Poloprovozní ověření technologie čištění komunálních vod využívající kolonií mikrořas a bakterií, , ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU, Brno, 2013
 12. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Problems related with presence of xenobiotics in stormwater intended for nonpotable reuse in households, irrigation or other commercial usage, příspěvek na konferenci IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia, ISBN 978-963-358-032-5, Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc, 2013
 13. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Advanced oxidation technologies for removal of xenobiotics from storm water, příspěvek na konferenci IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia, ISBN 978-963-358-032-5, Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, Miskolc, 2013
 14. HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R., Poloprovozní ověření ozonizace k předčištění průmyslových odpadních vod, , ISBN 978-80-263-0350-3, Tribun EU, Brno, 2013
 15. HLAVÍNEK, P., Poznatky z konference městské vody, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013

2012

 1. HLAVÍNEK, P.; ČÍŽOVÁ, V., Basic characteristics of stormwater tanks on combined sewerage network, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 2. HLAVÍNEK, P., Concept of storm water management in urban areas, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 3. HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A., Occurence and possibilities of xenobiotics from storm-waters, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 4. HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P., Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44.konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, Bratislava, 2012
 5. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A.; DREV, D.; THIÉBAUT, Q., Využití AOP pro čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44. konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Bratislava, 2012
 6. ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P., Problematika odstraňování xenobiotik z průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci 44. konferencia vodohospodárov v priemysle, ISBN 978-80-227-3809-5, Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Bratislava, 2012
 7. HLAVÍNEK, P.; VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M., Praktické zkušenosti z projektování MBR v podmínkách ČR, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2012, ISBN 978-80-970896-2-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2012
 8. POLÁŠEK, D.; HLAVÍNEK, P., Sběr provozních zkušeností na memránové DČOV, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2012, ISBN 978-80-970896-2-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2012
 9. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P., Využití AOP k terciálnímu dočištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2012, ISBN 978-80-970896-2-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2012
 10. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P., Srovnání AOP technologií pro dočištění komunálních odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2012, ISBN 978-80-86020-75-4, ARDEC, s.r.o., Brno, 2012
 11. KLEMENČIČ, A.; BALABANIČ, D.; KOMPARE, B.; KRZYK, M.; PANJAN, J.; BULC, T.; DREV, D.; JARNI, K.; BIERBAUM, S.; ESCABASSE, J.; WELL, A.; HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R.; THIÉBAUT, Q.; HOLOBAR, A., Recycling of AOP-Treated Effluents for Reduction of Fresh Water Consumption in Textile and other High Water Volume Consuming Industries, příspěvek na konferenci BALWOIS 2012, ISBN 978-608-4510-10-9, IB2E - BALWOIS, Ohrid, 2012
 12. STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P., Vize vývoje městského odvodnění v České republice, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2012

2011

 1. HLAVÍNEK, P., Modern approach to management of combined sewer owerflows, článek v Food and Environment Safety, ISSN 2068-6609, University Publishing House of Suceava, Suceava, Romania, 2011
 2. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J., Use of advanced oxidation processes for textile wastewater treatment - a review, článek v Food and Environment Safety, ISSN 2068-6609, University Publishing House of Suceava, Suceava, Romania, 2011
 3. BIERBAUM, S.; HLAVÍNEK, P.; THIÉBAUT, Q.; PEŠOUTOVÁ, R.; WEISSBACHER, J.; DREV, D.; KOMPARE, B.; KLEMENČIČ, A., Reducing fresh water consumption in the paper industry and other high water volume consuming industries by recycling AOP - treated effluents, , Gospodarska zbornica Slovenije, Bled, 2011
 4. HLAVÍNEK, P., Optimalizace provozu membránových čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-17-1, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,, Bratislava, 2011
 5. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J., Použití pokročilých oxidačních procesů k čištění odpadních vod z textilního průmyslu - přehled literatury, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-81-2, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2011
 6. HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; GUT, J., Rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod v rámci projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. Etapa, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-81-2, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2011
 7. PEŠOUTOVÁ, R.; HLAVÍNEK, P.; MATYSÍKOVÁ, J., AOP technologie pro čištění a dočištění odpadních vod z textilního průmyslu - literární rešerše, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011
 8. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I., Měření propustnosti štítových česlí, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011
 9. MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P.; RUSNÍK, I., Hodnocení kvality a kvantity odpadních vod na výstupu z různých kanalizačních systémů, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011
 10. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Ponorná čerpadla se zapouzdřeným (mokrým) elektropohonem, příspěvek na konferenci Městské vody 2011, ISBN 978-80-86020-73-0, ARDEC s.r.o., Brno, 2011
 11. HLAVÍNEK, P.; MIFEK, J., Rozdíly v kvalitě a kvantitě odpadních vod podle způsobu odkanalizování a vliv těchto vod na ČOV, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2011
 12. HLAVÍNEK, P., Perspektivy využití membránových technologií v České republice, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2011
 13. MIFEK, R.; HLAVÍNEK, P., The influence of wastewater disposal system on the quality and quantity of the wastewater transported to a wastewater treatment plant, příspěvek na konferenci Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment, ISBN 978-94-007-0279-0, Springer, Nizozemí, 2011
 14. PIKOROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P., Comparison of two flat sheet membrane modules used in a real domestic wastewater treatment plant, příspěvek na konferenci Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment, ISBN 978-94-007-0279-0, Springer, Nizozemí, 2011
 15. HLAVÍNEK, P., Perspectives of decentralized wastewater treatment for rural areas, příspěvek na konferenci Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment, ISBN 978-94-007-0279-0, Springer, Nizozemí, 2011
 16. VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K., Možné scénáře vývoje městského odvodnění: technokratický, ekologický, ekonomický, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2011

2010

 1. HLAVÍNEK, P., Poznatky z konference Městské vody 2010, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2010
 2. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P., Současný stav a blízký výhled městského odvodnění, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 3. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela-Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-11-9, Elsewa, Košice, 2010
 4. VILÍM, D.; VACHOVEC, R.; HLAVÍNEK, P., Aplikace MBR a konkrétní případové studie, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-254-8312-1, ENVI-PUR, s.r.o., Praha, 2010
 5. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 10. část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2010
 6. HLAVÍNEK, P.; ŠEBEK, J.; KUBÍK, J., Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu - etapa 2, skúsenosti s financovaním z OPŽP, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2010, ISBN 978-80-89088-94-2, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2010
 7. PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D., Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vod, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2010, ISBN 978-80-89088-94-2, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Brno, 2010
 8. VYKYDAL, M.; HLAVÍNEK, P.; STRÁNSKÝ, D.; PRYL, K., Možné scénáře vývoje městského odvodnění technokratický, ekologický, ekonomický, příspěvek na konferenci Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, ARDEC s.r.o., Brno, 2010
 9. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Inducer jednostupňových spirálních procesních čerpadel, příspěvek na konferenci Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, ARDEC s.r.o., Brno, 2010
 10. RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P.; MIFEK, R., Nové poznatky o vlivu dopravy odpadních vod na čistírnu odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, ARDEC s.r.o., Brno, 2010
 11. VACHOVEC, R.; SOUSEDÍK, M.; HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D., Využití MBR v lokalitách s vysokými požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2010, ISBN 978-80-86020-71-6, ARDEC s.r.o., Brno, 2010
 12. HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M., Technologický projekt - časť stokovanie, , ISBN 978-80-86020-70-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2010
 13. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 9. část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2010
 14. HLAVÍNEK, P.; PEŠOUTOVÁ, R., Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod: cesta k bezpečnější společnosti a prostředí, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2010
 15. HLAVÍNEK, P.; POLLERT, J., Vysoké školství vodohospodářského směru v ČR status quo 2009, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2010
 16. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010
 17. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami - efektivní nástroj ochrany recipientů, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 978-80-86020-67-9, VUT Brno, FAST, Brno, 2010
 18. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 7.část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2010
 19. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 8.část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2010
 20. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M., One-Year Operation of Single Household MBR Plant, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA, Singapur, SG, 2010

2009

 1. VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P., Malé MBR (Domovní a kontejnerové ČOV), příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství a vodárenství, ISBN 978-80-254-5326-1, ENVI-PUR, s.r.o., Tábor, 2009
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 3. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 6.část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2009
 4. PIKOROVÁ, T.; JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; RUSNÁK, D., Technológia domových ČOV s membránovou separáciou kalu, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-64-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 5. HLAVÍNEK, P., Zkušenosti z výstavby rekonstrukcí ČOV v rámci projektu Břeclavsko-rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-64-5, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 2009
 6. PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Laboratórne modelovanie aktivácie s kombinovanou biomasou a membránovou filtráciou, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89062-64-5, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, 2009
 7. PAGÁČOVÁ, P.; MATULOVÁ, Z.; DRTIL, M.; HLAVÍNEK, P., Aktivácia s kombinovanou biomasou s membránovou filtráciou, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 8. MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Decentralizované odvádění a opětovné využití odpadních vod v praxi, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 9. HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K., Kvalita dešťových vod odtékajících z komunikací a dopravních ploch, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o, Brno, 2009
 10. POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P., Vysoké školství vodohospodářského směru v ČR a CEE STATUS QUO 2009, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 11. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Objemová čerpadla nacházejí uplatnění v ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 12. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 5. část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2009
 13. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M., Operation of Single-household MBR WWTP, příspěvek na konferenci 5 th IWA Specialised Membrane Technology Conference for Water and Wastewater Treatment, International Water Association, Beijing, Čína, 2009
 14. HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací, , ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2009
 15. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 4. část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2009
 16. MATULOVÁ, Z.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Lab-scale research of MBR with combined biomass cultivation, příspěvek na konferenci 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, ISBN 978-80-227-3072-3, Tatranské Matliare, SK, 2009
 17. HRABOVSKÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Znečištění srážkových vod z komunikací, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 18. HLAVÍNEK, P., Perspektivy využití membránových technologií v České republice, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 19. HLAVÍNEK, P., Perspektivy využití aktivačních ČOV se separací kalu ponořeným membránovým modulem v podmínkách ČR, , ISBN 978-80-254-4068-1, ICARIS Conference Manager, Praha, 2009
 20. PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M., Skúsenosti z ročného prevádzkovania domovej ČOV s MBR, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 978-80-86020-63-1, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 21. HLAVÍNEK, P., Perspektivy decentrálního odvádění a čištění odpadních vod v podmínkách ČR, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 978-80-86020-63-1, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 22. HLAVÍNEK, P., Jímání dešťových vod a jejich využití, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIV., ISBN 80-86020-61-4, VHOS, a.s., Moravská Třebová, 2009
 23. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; PIKOROVÁ, T.; DRTIL, M., Operation of domestic pilot MBR WWTP, příspěvek na konferenci Final MBR-Network Workshop, ISBN 978-3-9811684-5-7, MBR-Network, Berlin, 2009
 24. HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P., Development of containerised turn-key MBR plants, příspěvek na konferenci Final MBR-Network Workshop, ISBN 978-3-9811684-5-7, MBR-Network, Berlin, 2009
 25. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 3.část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2009
 26. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Web-based Database of Xenobiotics and Methods for their Treatment, příspěvek na konferenci XENOVAC 2009 - International Conference on Xenobiotics in the Urban Water Cycle, ISBN 978-9963-671-89-2, University of Cyprus, Cyprus, 2009
 27. HLAVÍNEK, P., Perspektivy rozvoje hospodaření se srážkovými vodami v České republice, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-62-2, ARDEC, s.r.o., Brno, 2009
 28. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009
 29. HLAVÍNEK, P., Management rizik zásobování a odvádění odpadních vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009
 30. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; KUBÍK, J., HYDRAULIC AND ENVIRONMENTAL RELIABILITY MODEL OF URBAN DRAINAGE, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009
 31. HLAVÍNEK, P.; MAHRÍKOVA, I.; MARŠÁLEK, J.; KUKHARCHYK, T.; POPOVSKA, C., Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, spec. publikace, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009
 32. STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P., Vize vývoje městského odvodnění v České republice, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009
 33. PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M., Operation of household MBR WWTP- operational failures, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009
 34. MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Pespective of Decentralized Sanitation Concept for Treatment of Wastewater, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009
 35. HLAVÍNEK, P., Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures of Water Supply and Sewerage Systems, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, NATO, Nizozemí, 2009
 36. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., XENOBIOTICS IN PROCESS OF WASTEWATER TREATMENT WEB KNOWLEDGE BASE, kapitola v Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ISBN 978-90-481-2364-3, SPRINGER, NL, 2009

2008

 1. HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J., Přístupy k nakládání se srážkovými vodami v generelech veřejné kanalizace, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-254-3089-7, ENVI-PUR, Tábor, 2008
 2. VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P., Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 978-80-254-3089-7, ENVI-PUR, Tábor, 2008
 3. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2008
 4. VESELÁ, D.; HLAVÍNEK, P., Využití membránové technologie pro intenzifikaci ČOV, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 5. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj standardizované kontejnerové ČOV s membránovým bioreaktorem, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 6. MATULOVÁ, Z.; PAGÁČOVÁ, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Aktivácia s kombinovanou biomasou- vybrané výsledky z laboratórneho modelovania, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 7. MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Perspektivy decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v podmínkách ČR, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 8. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Nebezpečné látky (xenobiotika) v cyklu městských odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 9. HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J., Problematika hospodaření s dešťovými vodami v generelech odvodnění, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008, ISBN 978-80-89088-68-3, AČE SR, Bratislava, 2008
 10. HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J., Practical Experience with Storm Water Management Applied in Master Plant, příspěvek na konferenci Water Across Europe, DHI, Dubrovník, 2008
 11. HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; ŠEBEK, J., Practical Experience with Storm Water Management Applied in Master Plans, příspěvek na konferenci Water across Europe, DHI, Dubrovník, 2008
 12. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Vývoj balené ČOV MBR v rámci EU projektu AMEDEUS, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 13. SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu - shrnutí projektu, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 14. SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Perspektivy DESAR systému v ČR - pilotní projekt, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 15. STRÁNSKÝ, D.; HLAVÍNEK, P., Vize vývoje městského odvodnění v České republice, příspěvek na konferenci Městské vody 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 16. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Metody odstranění XENOBIOTIK, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2008
 17. VESELÁ, D.; HLAVÍNEK, P., Intenzifikace stávajících ČOV s využitím MBR, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 18. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Provozní vlastnosti tekutinových strojů v ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, ARDEC, Brno, 2008
 19. DUŠEK, O.; HLAVÍNEK, P., Optimalizace procesu odstraňování dusíku na ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, ISBN 80-86020-59-2, Ardec, Brno, 2008
 20. VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Balené MBR systémy pro intenzifikaci malých ČOV, příspěvek na konferenci Intenzifikace ČOV MBR, kontejnerové jednotky, případové studie, ISBN 80-86020-60-6, ARDEC, Brno, 2008
 21. HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; VILÍM, D., Kontejnerové ČOV s membránovým modulem, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-58-4, Ardec, Brno, 2008
 22. PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; PAGÁČOVÁ, P., Využitie domových ČOV s membránovou separáciou pre malé zdroje znečistenia, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-58-4, Ardec, Brno, 2008
 23. HLAVÍNEK, P., Moderní koncepce odvádění odpadních vod z měst a obcí, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-58-4, Ardec, Brno, 2008
 24. HLAVÍNEK, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území-2. část, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Výstavba měst a obcí, Brno, 2008
 25. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; PIKOROVÁ, T., Selected results of laboratory testing ofthe activation with membrane separation, příspěvek na konferenci 5th International Conference of SSCHE, ISBN 978-80-227-2903-1, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 26. PIKOROVÁ, T.; MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I., Pilot-scale operation with household MBR plant, příspěvek na konferenci 35th International Conference ofSSCHE, ISBN 978-80-227-2903-1, STU v Bratislavě, Bratislava, 2008
 27. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I., Vybrané výsledky laboratorného testovania aktivácie s membránovou separáciou kalu, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, s.r.o., Praha, 2008
 28. MATULOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I., Lab-scale testing of a low-load activated sludge process with membrane filtration, článek v Chemical Papers, ISSN 0366-6352, Springer, 2008
 29. HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Řešení českých a evropských projektů v oblasti čištění odpadních vod na ÚVHO, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, FAST, 2008
 30. JAKUBČOVÁ, Z.; PIKOROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P.; BODÍK, I.; DRTIL, M., Sledovanie vlastnosti aktivácie s vysokou koncentraciou a vekom kalu s ponoreným membránovým modulom, příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2008, ISBN 978-80-89088-62-1, AČE SR, Bratislava, 2008
 31. HLAVÍNEK, P., Principy trvale udržitelného hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-57-6, Ardec, s.r.o., Brno, 2008
 32. HLAVÍNEK, P.; ANNABLE, M.; DIELS, L.; TEODORESCU, M., Methods and Techniques for Cleaning-up Contaminated Sites, spec. publikace, ISBN 978-1-4020-6874-4, Springer, Nizozemí, 2008
 33. HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J.; MAHRÍKOVA, I.; BONACCI, O., Dangerous Pollutants (Xenobiotcs) in Urban Water Cycle, příspěvek na konferenci Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle, ISBN 978-1-4020-6800-3, Springer, Nizozemí, 2008

2007

 1. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, spec. publikace, ISBN 80-86020-55-X, Ardec, Brno, 2007
 2. HLAVÍNEK, P., Nové trendy v odvádění odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství a vodárenství, ISBN 978-80-254-0414-0, ENVI-PUR, Tábor, 2007
 3. HLAVÍNEK, P., Nové trendy v odvádění odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství a vodárenství, ISBN 978-80-254-0414-0, ENVI-PUR, Tábor, 2007
 4. SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Zařízení ke vsakování dešťových vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 5. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., COST 636 - Metody odstranění xenobiotik z městských vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 6. PRAX, P.; TLOLKA, J.; HODAŇ, V.; HLAVÍNEK, P., Čerpací stanice na síti - provozní zkušenosti, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 7. JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; BODÍK, I.; DRTIL, M., Vybrané výsledky laboratorního testovania modelu aktivácie s membránovou separáciou kalu, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 8. HLAVÍNEK, P.; BRADA, K., Rychloběžnost hydrodynamických čerpadel a míchadel (v čistírnách a úpravnách městských vod), příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, Ardec, Brno, 2007
 9. HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D., Využití membránových technologií pro ČOV 50 - 2000 EO, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, ARDEC, BRNO, 2007
 10. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D., Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování, příspěvek na konferenci Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR, Brno, 2007
 11. JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P.; DRTIL, M.; BODÍK, I.; DANČOVÁ, L.; BLŠŤÁKOVÁ, A.; PAGÁČOVÁ, P., Vybrané parametre aktivácie s membránovou filtráciou, příspěvek na konferenci Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR, Brno, 2007
 12. HLAVÍNEK, P., Nebezpečné polutanty (Xenobiotika) v cyklu městských vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2007
 13. HLAVÍNEK, P., New/old ways for storm water: learning from the history, , ISBN 978-951-44-6971-8, IWHA, Finsko, Tampere, 2007
 14. HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T., Nové cesty pro odpadní vody, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-53-3, Ardec, s.r.o., Brno, 2007
 15. HLAVÍNEK, P., Stormwater Management in Urbanised Areas, příspěvek na konferenci Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle, ISBN 978-1-4020-6794-5, Springer, Anglie, 2007
 16. HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D., Nové cesty pro dešťové vody, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007
 17. KUBÍK, J.; MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Databáze a výpočtový modul pro návrh systému využití dešťových vod, , ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P., Stokování a čištění odpadních vod, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Čistota vod, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T., Nové cesty pro odpadní vody, příspěvek na konferenci Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie, ISBN 80-2320270-7, STU Bratislava, Tatranská Štrba, 2006
 4. HLAVÍNEK, P.; GUT, J.; DOLEŽAL, V., ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU OCHRANA VOD POVODÍ ŘEKY DYJE, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, AČE SR, Tatranské Zruby, 2006
 5. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, AČE SR, Tatranské Zruby, 2006
 6. JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P., Projekt MBR - TRAIN, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, AČE SR, Tatranské Zruby, Slovensko, 2006
 7. HLAVÍNEK, P.; HODÁŇ, V., Problematika měření rychlostí v aktivačních nádržích, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-51-7, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 8. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Aplikace čerpadel jako vodních motorů (Rekuperace energie vody ve vodohospodářských zařízeních), příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-51-7, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 9. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Databáze DRUV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-51-7, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 10. HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J., Optimalizace funkce odlehčovacích komor a dešťových nádrží, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 11. SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P., Užívání dešťových vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 12. JAKUBČOVÁ, Z.; HLAVÍNEK, P., Projekt MBR - train, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-51-7, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 13. HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 14. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P., Retence dešťových vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2006
 15. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, 2006
 16. MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Decision Support for the Rehabilitation Planning of the Sewer Network, příspěvek na konferenci Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, TU Wien, Vídeň, 2006
 17. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T., Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-49-5, Ardec, s.r.o., 2006
 18. JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P., Using GIS Tool Implement Water Reuse Study Projects, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3111-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 19. HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J., Integrated Urban Water Resources Management, spec. publikace, ISBN 1-4020-4684-7, Springer, Nizozemí, 2006
 20. JÁNOŠOVÁ, B.; ŽERAVÍKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T., Drives for wastewater reuse regional analysis in the Czech Republic, článek v DESALINATION, ISSN 0011-9164, Elsevier, Holandsko, 2006

2005

 1. HLAVÍNEK, P., Koncepční přístup k řešení problematiky dešťových vod, příspěvek na konferenci Nové trendy v čistírenství, ISBN 80-239-5963-8, ENVI-PUR, Soběslav, 2005
 2. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J., Využití retence dešťových vod v městském odvodnění, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 80-89062-42-3, Stará Lesná, 2005
 3. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V., Application of Decision Support System for Sewer Network Rehabilitation, příspěvek na konferenci Integrated Urban Water Resource Management, ISBN 80-86020-47-9, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 4. JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T., Water Reuse Feasibility Study in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Integrated Urban Water Resource Management, ISBN 80-86020-47-9, VUT v Brně, FAST, VHO, Brno, 2005
 5. POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁKOVÁ, J., Použití proplachovacího štítu v kanalizačních systémech, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 6. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Sací schopnost odstředivých čerpadel (při dopravě vody a suspenzí vody s pevnými příměsemi), příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 7. HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P., Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 8. JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; MIKLÁNKOVÁ, J., Studie proveditelnosti systému znovu-využívání odpadních vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005, ISBN 80-86020-46-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2005
 9. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; PRAX, P.; ŠIMČÍKOVÁ, P.; ŠULCOVÁ, V., PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005 "Městské vody 2005", ISBN 80-86020-46-0, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2005
 10. JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Simulation Model for Integrated Planning of Water Reuse Schemes, příspěvek na konferenci Water Reuse, WaterReuse Association, Denver, USA, 2005
 11. HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Bedřichov, 2005
 12. MIKLÁNKOVÁ, J.; JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P., Regionální analýza povodí Moravy pro podporu znovuvyužití odpadních vod, příspěvek na konferenci 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005", ISBN 80-239-4670-6, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2005
 13. JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; WINGENTS, T.; HLAVÍNEK, P., Drives for Wastewater Reuse, příspěvek na konferenci 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005", ISBN 80-239-4670-6, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2005
 14. HLAVÍNEK, P.; POLÁŠKOVÁ, K.; HALOUN, R., Řízení odtoku z urbanizovaného povodí (Real Time Control), příspěvek na konferenci 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005", ISBN 80-239-4670-6, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2005
 15. HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I.; POLÁŠKOVÁ, K., Nové technologie pro předčištění odlehčovaných odpadních vod, příspěvek na konferenci 6. Mezinárodní konference a výstava "Odpadní vody - Wastewater 2005", ISBN 80-239-4670-6, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2005
 16. HLAVÍNEK, P., JÁNOŠOVÁ, B., Čištění odpadních vod v Austrálii, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod X., ISBN 80-86020-45-2, Brno, 2005
 17. HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W., Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems, příspěvek na konferenci Freshwater : Sustainability within Uncertainty, Foz do Iguacu, Brazílie, 2005
 18. POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R., Integrated approach for protection of an urban catchment area, článek v DESALINATION, ISSN 0011-9164, Elsevier, Holandsko, 2005
 19. JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Development of an integrated simulation model for treatment and distriution of reclaimed water, článek v DESALINATION, ISSN 0011-9164, Elsevier, Holandsko, 2005
 20. POLÁŠKOVÁ, K.; HLAVÍNEK, P., Integrated Approach for Protection of Urban Catchment Area, příspěvek na konferenci Integrated Concepts in Water Recycling, ISBN 1741280826, University of Wollongong, Wollongong, Austrálie, 2005
 21. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Evaluation and Selection of Unit Processes for Treatment Trains Using Water Reuse Simulation Model, příspěvek na konferenci Integrated Concepts in Water Recycling, ISBN 1741280826, University of Wollongong, Wollongong, Austrálie, 2005
 22. JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Development of a Simulation Model for Treatment and Distribution of Reclaimed Water, příspěvek na konferenci Integrated Concepts in Water Recycling, ISBN 1741280826, University of Wollongong, Wollongong, Austrálie, 2005
 23. JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; WINGENTS, T., Drives for Wastewater Reuse: Regional Analysis in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Integrated Concepts in Water Recycling, ISBN 1741280826, University of Wollongong, Wollongong, Austrálie, 2005

2004

 1. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J., Integrovaný přístup k znovuvyužití odpadních vod z ČOV, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, VST, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 2. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Rekonstrukce stokových sítí výkonnostní ukazatele, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 3. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Rekonstrukce stokových sítí výkonostní ukazatele, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2004
 4. HLAVÍNEK, P.; SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; TORTEROTOT, J.; BAUR, R., Strategic Rehabilitation of Water Distribution and Wastewater Collection Systems, příspěvek na konferenci 22nd International NO-DIG Conference and Exihibiton, Hamburg, SRN, 2004
 5. HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J., Integrovaný přístup k znovu-užití odpadních vod, příspěvek na konferenci 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle, Bratislava, Slovenská republika, 2004
 6. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2004
 7. HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; MIKLÁNKOVÁ, J., Integrovaný přístup k znovuužití odpadních vod (AQUAREC), článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2004
 8. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S), článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2004
 9. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; ŠULCOVÁ, V.; ŠIMČÍKOVÁ, P., Příklad použití expertního systému REHAB MANAGER pro plánování rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 80-89062-42-3, VÚVH , Bratislava, 2004
 10. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; JOKSIMOVIC, D.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Vývoj simulačního sofwaru pro návrh technologické linky čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Tatranské Zruby, 2004
 11. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Tatranské Zruby, 2004
 12. HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J., Simulační software pro návrh technologického procesu ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, Brno, Česká republika, 2004
 13. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Systém výkonnostních ukazatelů pro rozhodovací proces při obnově stokových sítí, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 14. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, Brno, Česká republika, 2004
 15. HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; KUBÍK, J., Integrovaný přístup k znovuužití průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci Průmyslové odpadní vody, Kyjov, 2004
 16. BODO, B.; DECZE, S.; HERNANDEZ, F.; HLAVÍNEK, P.; KARABELAS, A.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T., Analysis of the European Water Market Using Geographical Information Systems, příspěvek na konferenci IWA World Water Congress 2004, IWA, 2004
 17. JOKSIMOVIC, D.; KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; SAVIC, D.; WALTERS, G., Development of a Simulation Model for Water Reuse Systems, příspěvek na konferenci IWA World Water Congress 2004, 2004
 18. JÁNOŠOVÁ, B.; HLAVÍNEK, P.; BODO, B.; HERNANDEZ, F.; URKIAGA, A.; WINGENTS, T., GIS as a tool for Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater, příspěvek na konferenci Hydroinformatics, ISBN 981-238-963-6, National University of Singapore, Singapore, Malaysia, 2004
 19. KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P., Vývoj simulačního softwaru pro integrované znovuužití čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 20. RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Impact of Transport of Wastewater on it is Quality and Quantity, příspěvek na konferenci Small Water & Wastewater Systems and 1st International Conference on Onsite Wastewater Treatment & Recycling, Perth, Austrálie, 2004
 21. HLAVÍNEK, P., Expertní systém pro ČOV jako součást integrovaného systému, příspěvek na konferenci Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění, ISBN 80-7204-329-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004
 22. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Jakost vody v povodí, , ISBN 80-214-2815-5, Brno, 2004
 23. BRADA, K.; HLAVÍNEK, P., Čerpadla ve vodním hospodářství, spec. publikace, ISBN 80-86020-43-6, Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 24. HLAVÍNEK, P., Upgrading Wastewater Treatment Performance, příspěvek na konferenci , Engancing Urban Environment by Environmental Upgrading and Restoration, ISBN 1-4020-2693-5, NATO, Londýn, 2004

2003

 1. HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P., Stokování a čištění odpadních vod, , ISBN 80-214-2535-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 2. ŠULCOVÁ, V., HLAVÍNEK, P., VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE PRO SANACE STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 3. KUBÍK, J., HLAVÍNEK, P., Simulační a optimalizační software pro systémy znovu užití vody, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 4. HODAŇ, V., NOŽIČKA, J., HLAVÍNEK, P., Měření rychlosti v nádržích a vodních tocích, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 5. POTUŽÁK, I., HLAVÍNEK, P., MARCALÍKOVÁ, E., Výhody využití štítových oddělovačů v odlehčovacích komorách, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 6. HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P., Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu-užití odpadních vod, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003, ISBN 80-86020-41-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 7. HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V.; UHMANNOVÁ, T.; JÁNOŠOVÁ, B., Integrovaný přístup ke znovuvyužití odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2003, ISBN 80-239-0573-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2003
 8. POTUŽÁK, I.; HLAVÍNEK, P.; MARCALÍKOVÁ, E., Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2003, ISBN 80-239-0573-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2003
 9. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V., Čistírna odpadních vod za deště, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2003, ISBN 80-239-0573-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2003
 10. HLAVÍNEK, P.; ŠULCOVÁ, V., Počítačová podpora plánování obnovy stokových sítí, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2003, ISBN 80-239-0573-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2003
 11. HLAVÍNEK, P., Breaking of activated sludge flocs using pumps and mixers, příspěvek na konferenci Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management, ISBN 90-5809-574-6, Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, Nizozemí, 2003
 12. PRAX, P.; RUSNÍK, I.; HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, kapitola v Analýza procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 13. KABELKOVÁ, I.; POLLERT, J.; HLAVÍNEK, P., Proudění a transformace látek ve stokové síti, kapitola v Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup, ISBN 80-86020-39-8, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 14. KABELKOVÁ, I.; KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P., Vodní toky v urbanizovaných povodích, kapitola v Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup, ISBN 80-86020-39-8, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 15. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2003
 16. KREJČÍ, V.; HLAVÍNEK, P., Spotřeba vody a produkce odpadních vod, kapitola v Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup, ISBN 80-86020-39-8, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 17. HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J., Rekonstrukce sběrače B v Jindřichově Hradci, článek v , 2003
 18. MIČÍN, J.; PRAX, P. a kol., Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, kapitola v Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků, ISBN 80-7204-279-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003
 19. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V., ČOV za deště, kapitola v Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup, ISBN 80-86020-39-8, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Neuveden, 2002
 2. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2002
 3. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv dopravy odpadních vod na jejich kvalitu a množství, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2002, ISBN 80-89088-00-7, UVTIP Nitra, vydavateľstvo NOI, Nitra, SR, 2002
 4. MIČÍN, J.; HLAVÍNEK, P., Integrated system of Drainage and Reliability of his Elements, příspěvek na konferenci Executive summaries a unique approach to a unique environment, ISBN 0-908255-53-5, Vivendi Water Australia Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Melbourne, Australia, 2002
 5. HLAVÍNEK, P., Documented impacts of urban effluents on water resources in the Czech Republic, příspěvek na konferenci NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management: Science, Technology and Service Delivery, ISBN 954-90924-2-9, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Faculty of Hydrotechnics 1, Chr.Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria, Borovetz, Bulgaria, 2002
 6. HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, J., Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 7. HLAVÍNEK, P., NOVÁČEK, M., Intenzifikace a rozšíření ČOV Modřice, příspěvek na konferenci Zborník z 2.konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové Vody 2002, ISBN 80-89088-00-7, Ústav vedecko-technických informácii pro podohospodárstvo Nitra Koceľova 17, 821 08 Bratislava, Tatranské Zruby, 2002
 8. HLAVÍNEK, P., POTUŽÁK, J., Příklad nakládání s dešťovými vodami na území průmyslové zóny, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 9. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 10. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 11. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 12. PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Obecné zásady pro posouzení míchání, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 13. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 14. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 15. NOŽIČKA, J., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Určení množství dodávaného vzduchu s ohledem na provozní podmínky, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 16. PAVLÍK, A., HODAŇ, V., HLAVÍNEK, P., Obecné zásady pro posouzení míchání, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 17. HLAVÍNEK, P., Rozbíjení vloček aktivovaného kalu čerpadly a míchadly, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave Katedra zdravotného inžinierstva, Stavebná fakulta STU Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Kočovce, 2002
 18. HLAVÍNEK, P.; ALFÖLDI, C.; MISTALEROVÁ, B., Use of Fluid Oscillator in the Wastewater Technology, příspěvek na konferenci Executive summaries a unique approach to a unique environment, ISBN 0-908255-53-5, Vivendi Water Australia Level 37, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, Melbourne, Australia, 2002
 19. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Vliv dešťových srážek na dosazovací nádrž, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2002, ISBN 80-86020-38-X, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno , Břeclav, 2002
 20. ŠÁLEK, J., HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., Vodní stavitelství, spec. publikace, ISBN 80-214-2068-5, CERM, Brno, 2002

2001

 1. HLAVÍNEK, P., Diagnosis and Control of WWTP´s, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, FAST, VST, Brno, 2001
 2. HLAVÍNEK, P., Diagnosis and Control of Wastewater Treatment Plants, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 3. HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P., Příručka stokování a čištění, spec. publikace, 2001
 4. HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P., Příručka stokování a čištění, , ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000 s.r.o. Údolní 56, 602 00 Brno, NOEL 2000 s.r.o., 2001
 5. HLAVÍNEK, P., Podklady pro návrh a výpočet ČOV, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 6. HLAVÍNEK, P., Předčištění a mechanické čištění, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 7. HLAVÍNEK, P., Biologické čištění odpadních vod, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 8. HLAVÍNEK, P., Aktivační proces, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 9. HLAVÍNEK, P., Nutrienty, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 10. HLAVÍNEK, P., Aerobní reaktory s biomasou přisedlou (tj. mobilizovanou) - biofilmové reaktory, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOES 2000, s.r.o., Brno, 2001
 11. HLAVÍNEK, P., Aerační systémy, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 12. HLAVÍNEK, P., Separace aktivovaného kalu, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 13. HLAVÍNEK, P., Kalové hospodářství čistíren odpadních vod, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL 2000, s.r.o., Brno, 2001
 14. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Stream Water Quality Model as a Tool for the Assessment of Impact of Pollution, příspěvek na konferenci Water and Wastewater Management for Developing Countries, International Water Association, Kuala Lumpur, 2001
 15. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin, příspěvek na konferenci Water & Wastewater Management for Developing Countris, IWA, MWA, Kuala Lumpur, Malaysia, 2001
 16. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers, příspěvek na konferenci Efficient Water Management - Making it Happen, IWA, Berlín, 2001
 17. ŘÍHA, J., HLAVÍNEK, P., Screening Water Quality Model as a Tool for the Solving Practical Tasks of Water Quality in Lakes and Rivers, příspěvek na konferenci IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen, IWA, Berlín, Německo, 2001
 18. PRAX, P., RUSNÍK, I., HLAVÍNEK, P., Vliv způsobu dopravy odpadních vod a na jejich kvalitu, množství a dopad na ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001, ISBN 80-86020-33-9, ÚVHO FAST VUT v Brně, Brno, 2001
 19. HLAVÍNEK, P., HODÁŇ, V., NOŽIČKA, J., Míchání v ČOV, teorie a praxe, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, ISBN 80-86020-33-9, ÚVHO FAST VUT v Brně, Brno, 2001
 20. HLAVÍNEK, P., Účinnost ČOV ve vztahu k investičním nákladům, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-0102510-1, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2001
 21. HLAVÍNEK, P., Účinost ČOV ve vztahu k investičním nákladům, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT PRAHA, Praha, 2001
 22. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Application of Simple Stream Water Quality Model for Evaluation of River Water Quality, příspěvek na konferenci Water is Life - Take Care of it, ISBN 80-89062-00-8, Water Research Institute in Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2001
 23. HLAVÍNEK, P., Využití membránových technologií v čištění odpadních vod, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2001
 24. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Application of simple Stream Water Quality Model for Evaluation of Water Quality, příspěvek na konferenci Water is Life - Take Care of it, ISBN 80-89062-00-8, Výzkumný ústav vodohospodářský, Bratislava, 2001
 25. HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A., Expert system for Wastewater Treatment Plants Operation, příspěvek na konferenci First IWA International Conference on Instrumentation, Control and Automation and Sensor, IWA, Malmö, Sweden, 2001
 26. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., ŠULCOVÁ, V., Stream Water Quality Model as a tool for the assessment of impact of polution, příspěvek na konferenci 5th International Conferenceon Diffuse/Non-point Source Pollution and Watershed Management, IWA, Milwaukee, 2001
 27. ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, L., Využití fluidního oscilátoru v technice čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001
 28. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje, příspěvek na konferenci Odpadní vody - WASTEWATER 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, Česká republika, 2001
 29. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Matematické modelování kvality vody v povodí Dyje, příspěvek na konferenci Odpadní vody -Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 30. ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., ŘEHÁKOVÁ, B., Využití fluidního oscilátoru v čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Odpadní vody - Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE ČR, Praha, 2001
 31. HLAVÍNEK, P., Přehled metod hygienizace kalu, příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2001, VUVH Bratislava, Bratislava, 2001
 32. HLAVÍNEK, P., Aerobic Thermophylic Sludge Stabilization, příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2001, VUVH Bratislava, Bratislava, 2001
 33. SOJKA, J., NOVOTNÁ, V., HLAVÍNEK, P., VÁGNER, I., Testování oxygenační kapacity za provozu aerační nádrže, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Neuveden, 2001

2000

 1. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J., Použití jednoduchého bilančního modelu při řešení praktických úloh jakostí vody v tocích, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVST, Brno, Česká republika, 2000
 2. HLAVÍNEK, P., Investiční a provozní náklady čistíren odpadních vod ve vazbě na jejich účinnost, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-214-1751-X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 3. HLAVÍNEK, P., ŘÍHA, J., Stream Water Quality Madel as a Tool for the Assessment of the Impact of Pollution Sources in Rivr Basin, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Rivebank Filtration Conference, ISBN 90-70671-27-1, IAWR, Düsseldorf, Germany, 2000
 4. MISTALEROVÁ, B.; HLAVÍNEK, P., ORP - řízení odstraňování nutrientů z odpadní vody, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 5. HLAVÍNEK, P.; ŘÍHA, J.; MISTALEROVÁ, B.; ŠULCOVÁ, V., Model kvality vody jako nástroj pro rozhodovací proces, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 6. ŠULCOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P., Matematické modelování kvality vody v povodí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 7. HLAVÍNEK, P., Využití membránových technologií v čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci Čištění průmyslových odpadních vod, ISBN 80-86020-24-X, AČE ČR, Brno, Česká republika, 2000
 8. HLAVÍNEK, P., Třetí stupeň čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod V., ISBN 80-86020-27-4, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2000
 9. HLAVÍNEK, P., Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Neuveden, 2000
 10. HLAVÍNEK, P., Aerační systémy pro čistírny odpadních vod ve 3. tisíciletí, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2000, AČE SR, Bratislava, Slovenská republika, 2000
 11. HLAVÍNEK, P., Vliv návrhu a provozu stokové sítě na návrh, provoz a funkci ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 12. a kol., Planned Protection of Water in the River Dyje Basin, výzkumná zpráva projektu VKMO, s.r.o., VKMO, s.r.o., 2000
 13. HLAVÍNEK, P., Vybrané problémy čištění odpadních vod a zpracování kalů, příspěvek na konferenci Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod, ISBN 80-86020-26-6, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 2000

1999

 1. HLAVÍNEK, P., BRADA, K., Aerační systémy pro čistírny odpadních vod po roce 2000, příspěvek na konferenci Technologie čištění průmyslových odpadních vod, ISBN 80-86020-25-6, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1999
 2. HLAVÍNEK, P., Problematika komunálního znečištění, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-214-1462-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 3. HLAVÍNEK, P., ATV Infotage, příspěvek na konferenci Info-Tage Osteuropa, Koln, Kolín, SRN, 1999
 4. HLAVÍNEK, P., Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 5. HLAVÍNEK, P., Poloprovozní zkoušky úpravy skládkových vod, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 6. FRANĚK, M., AUEMÜLLER, K., HLAVÍNEK, P., Progresívní metody čištění odpadních vod a stabilizace kalů s využitím čistého kyslíku, příspěvek na konferenci Odpadní vody ´99 - WASTEWATER ´99, ISBN 80-238-3977-2, AČE ČR, Praha, Česká republika, 1999
 7. HLAVÍNEK, P., Návrh, provoz a údržba zařízení pro zpracování septických vod na ČOV, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod IV., Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1999
 8. HLAVÍNEK, P., Hygienizace kalu – přehled metod a jejich účinnosti, příspěvek na konferenci Problematika zpracování a využití kalů z ČOV, ISBN 80-7078-652-3, VŠB TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 1999
 9. HLAVÍNEK, P., Optimální čerpací jímky pro odpadní vody, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 1999

1998

 1. HLAVÍNEK, P., DUŠEK, O., Příspěvek České Republiky k redukci znečištění v povodí Dunaje., kapitola v 1. Mezinárodní konference, ISBN 80-86020-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998
 2. HLAVÍNEK, P., Legislativa týkající se vodního hospodářství v evropském společenství, příspěvek na konferenci Kvalita vod ´98, ISBN 80-86020-21-5, NOEL 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1998
 3. BEDŘICH, M., DUŠEK, O., HLAVÍNEK, P., Příspěvek České republiky k redukce znečištění v povodí Dunaje, příspěvek na konferenci Kvalita vod ´98, ISBN 80-86020-21-5, NOEL 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1998
 4. HLAVÍNEK, P., Objekty mechnického čištění na malých čistírnách odpadních vod, příspěvek na konferenci Regionální konference o čištění odpadních vod z malých sídel, VAS, a.s. divize Jihlava, Jihlava, 1998
 5. HLAVÍNEK, P., REMEŠ, B., Mechanické čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, Brno, Česká republika, 1998
 6. HLAVÍNEK, P., FRANĚK, M., HOLÍKOVÁ, N., Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod a stabilizace kalu s využitím čistého kyslíku a dávkováním chemikálií, příspěvek na konferenci Progresívne postupy čistěnia odpadových vod, ISBN 80-85330-40-7, KZI, Chemickotechnologická fakulta, STU Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 1998
 7. HLAVÍNEK, P., SOJKA, J., Zkušenosti z komplexních zkoušek aktivačních nádrží, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod III., Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1998
 8. HLAVÍNEK, P., Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod, kapitola v 1. Mezinárodní konference, ISBN 80-86020-1, Noel 2000 s.r.o., Brno, 1998
 9. HLAVÍNEK, P., Úvod do problematiky čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci Progresivní technologie čištění průmyslových odpadních vod, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 1998

1997

 1. HLAVÍNEK, P., Impact of Iron Saltz Dosing on Anaerobic Fermentation, kapitola v Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic, Ministry of Education of Japan, Japan, 1997
 2. SOJKA, J., NOVÁK, P., HLAVÍNEK, P., Vliv solí železa na anaerobní fermentaci, příspěvek na konferenci Odpadní vody ´97, ISBN 80-86020-10-X, AČE ČR, Brno, Česká republika, 1997
 3. HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., MENŠÍK, M., Expertní systém pro inteligentní podporu řízení provozu ČOV, příspěvek na konferenci Odpadní vody ´97, ISBN 80-86020-14-2, AČE ČR, Brno, Česká republika, 1997
 4. HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J., Impact of Iron Salts Dosting on Anaerobic Fermetation, příspěvek na konferenci Proceedings of The 8th International Conference on Anaerobic Digestion, Ministry of Education of Japan, Sendai, Japonsko, 1997
 5. HLAVÍNEK, P., Intenzifikace čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Moderní trendy v čištění odpadních vod, ISBN 80-86020-07-X, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1997
 6. HLAVÍNEK, P., Navrhování prefermentačních procesů, příspěvek na konferenci Moderní trendy v čištění odpadních vod, ISBN 80-86020-07-X, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1997
 7. HLAVÍNEK, P., Současný stav a blízký výhled automatizace ČOV, příspěvek na konferenci Automatizace a řízení provozu ČOV, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 1997
 8. HLAVÍNEK, P., Kalové hospodářství čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Moderní trendy v čištění odpadních vod, ISBN 80-86020-07-X, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1997
 9. HLAVÍNEK, P., Vliv dávkování soli železa na anaerobní fermentaci, článek v , 1997
 10. HLAVÍNEK, P., KOSMÁKOVÁ, J., BANDÍK, A., Application and Expirience with Expert system for the Operation Wastewater Treatment Plant, příspěvek na konferenci Decision Support Systems in Water Services, Brno, 1997
 11. HLAVÍNEK, P., NOVÁK, P., FIALOVÁ, J., Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation, článek v , 1997
 12. HLAVÍNEK, P., PALČÍK, J., NOVÁK, P., SOJKA, J., FIALOVÁ, J., Impact of iron salts dosing on anaerobic fermentation, článek v , 1997

1996

 1. HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J., Biological Treatment of Wastewater form an Epichlorhydrine Production, příspěvek na konferenci Pretreatment of Industrial Wastewaters, IAWQ, Athény, Řecko, 1996
 2. HLAVÍNEK, P., Využití membránových technologií pro čištění průmyslových odpadních vod, příspěvek na konferenci Konference Asociace čistírenských expertů ČR s mezinárodní účastí ""Čištění průmyslových odpadních vod"" , Kyjov 12-13.10., ISBN 80-86020-24-X, Asociace čistírenských expertů ČR, Kyjov, 1996
 3. MIČÍN, J., HLAVÍNEK, P., Moderní sanitární systémy, článek v Technický týdeník, ISSN 0040-1064, 1996
 4. NOVOTNÝ, D., HLAVÍNEK, P., Návrh biologického odstaňování fosforu, příspěvek na konferenci Nové trendy v čištění odpadních vod, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1996
 5. HLAVÍNEK, P., Současný stav a blízký výhled v čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové trendy v čištění odpadních vod, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1996
 6. HLAVÁČEK, J., HLAVÍNEK, P., Koroze materiálů zařízení na čistírnách odpadních vod, příspěvek na konferenci Mechanické čištění odpadních vod, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Brno, Česká republika, 1996
 7. HLAVÍNEK, P.; HLAVÁČEK, J., Vliv vypouštění septických vod na mechanické čištění, příspěvek na konferenci Mechanické čištění odpadních vod, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Brno, Česká republika, 1996
 8. ALFÖLDI, C., HLAVÍNEK, P., Hydraulická charakteristika disperzních soustav, příspěvek na konferenci Mechanické čištění odpadních vod, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Brno, Česká republika, 1996
 9. ČECHOVÁ, P., HLAVÍNEK, P., Regulace a prevence tvorby zápachu na ČOV, příspěvek na konferenci Mechanické čištění odpadních vod, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Brno, Česká republika, 1996
 10. HLAVÍNEK, P., NOVOTNÝ, D., Intenzifikace čistíren odpadních vod, , ISBN 80-86020-01-0, Noel 2000, s.r.o., Brno, 1996
 11. JANDORA, J., HLAVÍNEK, P., Hydraulika čistíren odpadních vod, , ISBN 80-86020-04-5, 1996
 12. HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J., Čištění odpadních vod, , ISBN 80-86020-00-2, Noel 2000, s.r.o., Brno, Česká republika, 1996

1995

 1. HLAVÍNEK, P., Zkušenosti s návrhem malých ČOV v USA a Kanadě, příspěvek na konferenci Životní prostředí pro XXI. století, BVV, a.s., Brno, Česká republika, 1995
 2. HLAVÍNEK, P., HLAVÁČEK, J., JEŽ, M., Čištění odpadních vod - praktické příklady výpočtů, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 1995

1994

 1. HLAVÍNEK, P., Umístění čistírny odpadních vod Děčín pod povrch území, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 1994
 2. HLAVÍNEK, P., Subsurface Location of Wastewater Pollution Control Plant in the Decin Area, příspěvek na konferenci Biological Wastewater Treatment and Wetland Workshop, Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy, Budapešt, Maďarsko, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný