English

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Effect of SNCR on the properties of fly ash in terms of its applicability to concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena (Volume 272), ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018
 2. ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R., Vhodnost popílků pro použití do betonu dle EN 450 na základě jejich granulometrie, , ISBN 978-80-86433-69-1, VUT Brno, Brno, 2018
 3. SOVOVÁ, K.; HELA, R., VLASTNOSTI A POUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU, , 2018
 4. MIKULICA, K.; HELA, R., Použití recyklovaného betonu jako podloží pod průmyslovou podlahu, , 2018
 5. MIKULICA, K.; HELA, R., Usage of Recycled Concrete as Subsoil under Industrial Floor, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. MIKULICA, K.; HELA, R., Replacement of traditional rural outdoor dance floors using knowledge of industrial technologies and recycled aggregates, příspěvek na konferenci 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2017, ISSN 1877-7058, 2017
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L., Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials, , ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 3. ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 4. NOVOSAD, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T., Posouzení vhodnosti různých receptur betonů pro betonáže průmyslových podlah, , ISBN 9788089682133, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2017
 5. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L., Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska jeho použitelnosti do betonu, , ISBN 9788089682133, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2017
 6. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-370-8, Bejing, China, 2017
 7. MIKULICA, K.; HELA, R., PRŮZKUM A NÁVRH SANACE BETONOVÉ PODLAHY ZASAŽENÉ POŽÁREM, , 2017
 8. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., NIZKOPEVNOSTNÍ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY, , ISBN 978-80-227-4689-2, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 9. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Působí snižování emisních limitů na kvalitu popílků a jejich využití?, , Průmyslová ekologie, s.r.o., 2017
 10. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílků, , ISBN 9788021454989, Vysokoé učení tecnické v Brně , Brno, 2017
 11. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, South Korea, 2017
 12. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash - mixing of different particle-size fractions of fly ash and cement, kapitola v Fly ash - properties, analysis and performance, ISBN 9781536105162, Nova Publisher, Inc., New York, USA, 2017
 13. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Spolupůsobení vysokoteplotního a fluidního popílku v cementovém kompozitu, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 14. MIKULICA, K.; HELA, R., SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOBETONU JAKO TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. LABAJ, M.; HELA, R.; HÁJKOVÁ, I., Nanosilica Activated High Volume Fly Ash Concrete: Effects on Selected Properties , příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Options of UHPC in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Influence of Use Fluidized Fly Ash Combined with High Temperature Fly Ash on Microstructure of Cement Composite, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 4. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Synergistic Effect of High Temperature Fly Ash with Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 5. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L., Reduction of concrete´s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate, , TuDelft, Deft, The Netherladn, 2016
 6. MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R., Rehabilitation of floor structures using foam concrete, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 7. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557284, , 2016
 8. HELA, R.; NOVOSAD, P., Průmyslové podlahy - vady a poruchy, , Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Štrbské Pleso, 2016
 9. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 10. KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J., Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete, článek v Journal of Building Engineering, ISSN 2352-7102, 2016
 11. OSUSKÁ, L.; HELA, R., Use of fluidized bed combustion fly ash as addition reducing shrinkage of concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 12. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Elimination of negative influence of fluidized bed combustion fly ash on viscosity of cement mix, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 13. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Effect of Combination of Admixture on the Development of Selected Properties of Concrete and Their Comparison, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 1662-9752, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, 2016
 14. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R.; MICHNOVÁ, K., Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8442, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 15. LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Optimalizace betonů s vysokým podílem popílku, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Stará Živohošť, 2016
 16. MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R., VYUŽITÍ PĚNOBETONŮ PRO SANACI PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, , Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2016
 17. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T.;VACHUŠKA, V., Concrete with Fluidized Bed Combustion Fly Ash Based Light Weight Aggregate, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 18. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Concrete with High Content of Fly Ash Intended for Constructions with Long Durability , příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 19. MIKULICA, K.; HELA, R., Konopný beton jako kompozit s využitím přírodního vlákna, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 20. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557000, , 2016
 21. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557001, , 2016
 22. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557018, , 2016
 23. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557027, , 2016
 24. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557030, , 2016
 25. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557032, , 2016
 26. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557073, , 2016
 27. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557216, , 2016
 28. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 2180-3722, 2016
 29. MIKULICA, K.; HELA, R., METODIKA ZKOUŠENÍ PĚNOTVORNÝCH PŘÍSAD PRO VÝROBU PĚNOBETONU, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557204, , 2015
 2. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557170, , 2015
 3. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557290, , 2015
 4. MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A., Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire and Renovation , příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, 2015
 5. MIKULICA, K.; HELA, R., Stanovení vlastností betonové podlahy po požáru a postup sanace , , ISSN 1801-4399, 2015
 6. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557199, , 2015
 7. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557205, , 2015
 8. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Hodnocení modulu pružnosti různých typů betonů v porovnání s Eurokódem 2, , 2015
 9. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U., CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS, příspěvek na konferenci 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure, ISBN 978-3-9814523-6-5, MFPA Leipzig GmbH, Leipzig, Germany, 2015
 10. HELA, R.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 11. HELA, R.; NOVOSAD, P., Pohľadový Betón, , JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2015
 12. HELA, R.; NOVOSAD, P., SLOVENSKÁ SMĚRNICE PRO POHLEDOVÝ BETON, , Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Štrbské Pleso, 2015
 13. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V., Development of waterproof masonry structures for floods areas, příspěvek na konferenci 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL, ISBN 978-3-00-050225-5, F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2015
 14. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of the Modulus of Elasticity of Different Types of Concrete Compared with Eurocode 2, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-579-3, Tranas Tech Publications, Switzerland, 2015
 15. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW-TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE, příspěvek na konferenci International Conference on Advanced Technology & Sciences, ISBN 9786059119269, Turecko, 2015
 16. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R., EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST, článek v ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN 1819-6608, Asian Research Publishing Network, 2015
 17. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12557014, , 2015
 18. MIKULICA, K.; HELA, R., Hempcrete - Cement Composite with Natural Fibres, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014 (id 22440), ISBN 978-80-87397-16-9, Švýcarsko, 2015
 19. BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R., Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test, , Malaysia Technical Scientist Association, Malaysia, 2015
 20. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; HELA, R., Carbon nanotubes reinforced cement pastes – influence on mechanical properties and microstructure, , Ostrava, 2015
 21. BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L., POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES, článek v MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, ISSN 1432-8917, Maney Publishing, Anglie, 2015
 22. MIKULICA, K.; HELA, R., SANACE PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY PO POŽÁRU HALY , , ISBN 978-80-214-5193-3, 2015
 23. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of Static Modulus of Elasticity Depending on Concrete Compressive Strength, , ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Roma, 2015
 24. ŤAŽKÝ, T.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Využití vhodné kombinace příměsí a přísad do beton una významných stavbách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015
 25. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T., Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015
 26. HUBÁČEK, A.; HELA, R., BETONY S VYSOKÝM OBSAHEM POPÍLKU, URČENÉ PRO KONSTRUKCE S VYSOKOU TRVANLIVOSTÍ, , Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2015
 27. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Development of High-Volume High Temperature Fly Ash Concrete, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, TTP, jižní Korea, 2015
 28. HELA, R., BODNÁROVÁ, L.; , RESEARCH OF POSSIBILITIES OF TESTING EFFECTIVENESS OF PHOTOACTIVE TIO2 IN CONCRETE, příspěvek na konferenci Nano-Technology in Construction, Housing and Building National Research Centrum Egypt, Egypt, 2015
 29. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12457021270900, , 2015
 30. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12457021270200, , 2015
 31. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Influence of Concrete Curing on Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 32. LABAJ, M.; HELA, R.; JAROLÍM, T., Nanočástice v materiálech na bázi cementu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 33. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., Influence of the amount of dispersed suspension of carbon nano-tubes on physico-mechanical properties of cement mortar, příspěvek na konferenci Advance material reseach, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 34. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., ???????????? ??????????? ???????????? ????????????? ???????????? TiO2 ? ??????*, článek v Stroitel'nye Materialy, ISSN 0585-430X, Advertising-book-publishing firm Stroymaterialy, 9/3, Dmitrovskoe Highway, 127474, Moscow, Russian Federation, Moscow, Russian Federation, 2015
 35. HELA, R., Souhrnná výzkumný zpráva k HS12557012, , 2015
 36. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism of High temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I., Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, Turecko, 2014
 2. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., SLEDOVÁNI VLIVU MNOŽSTVÍ DISPERGOVANÉ SUSPENZE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ MALTY, , ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism Of Classic Fly Ash And Fluidized Bed Combustion Fly Ash In Cement Composites, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014
 4. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., MOŽNOST SPOLUPŮSOBENÍ POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO SPALOVÁNÍ A FLUIDNÍHO POPÍLKU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH, , ISBN 9788090380677, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 5. JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R., Possibilities of Dispergation of Carbon Nanotubes in Aquaeous Solution, , ISBN 978-80-87294-55-0, Tager Ltd., Ostrava, 2014
 6. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Use of Recycled Aggregates in Current Concretes, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 7. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 8. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE AND ITS DURABILITY IN AGGRESSIVE ENVIRONMENT, , 2014
 9. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Combination of Various Admixtures as Partial Replacement for Portland Cement and the Influence on the Final Concrete Properties, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 10. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Selected Technological Factors Influencing the Modulus of Elasticity of Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, WASET, 2014
 11. JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M., MOŽNOSTI DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A JEJICH ZAKOMPONOVÁNÍ DO CEMENTOVÉ MALTY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Černá Hora, 2014
 12. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Study of Durability of Aerated Self-compacting concrete, příspěvek na konferenci Concrete and reinforced concrete - glance at future; III All Russian (International) Conference onConcrete and Reinforced Concrete, ISBN 978-80-248-2888-6, Russian Academy of Sciences, Moskva, 2014
 13. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HOLÁK, M.; VAŠEK, T., Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem, , Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 14. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R., Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038350262, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 15. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; MASÁROVÁ, A.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Mixing of different particle-size fractions of fly ash to increase its activity in cement composites, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2014
 16. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Effect of high proportion of blended cement in concrete, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 17. HELA, R., Závěrečná zpráva TRANSBETON-Kontrolní činn. 2013, , 2014
 18. HELA, R., Soubor výsledků KAMENA-Kontrolní činn. 2013, , 2014
 19. HELA, R., Souhrnná zpráva MAPEI-Kontrolní činn. 2013, , 2014
 20. HELA, R., Soubor výsledků BETONIKA PLUS-Kontrolní činn.2013, , 2014
 21. HELA, R., Souhrnná zpráva CONSULTES-Kontrolní činn.2013, , 2014
 22. HELA, R., Závěrečná zpráva PRESBETON NOV-Kontrolní činn.2013, , 2014
 23. HELA, R., Záverečná zpráva PREFA GRYGOV-Kontrolní činn.2013, , 2014
 24. HELA, R., Soubor výstupů BETON BROŽ-Kontrolní činn.2013, , 2014
 25. HELA, R., Souhrn výstupů SEMMELROCK-Kontrolní činn.2013, , 2014
 26. HELA, R., Souhrnná zpráva DITON-Výzkumná a vývojová činnost, , 2014
 27. HELA, R., Souhrn výsledků PUPP-Kontrolní činn.2013, , 2014
 28. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost úpravy fluidního popílku pro použití do cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 60200, Brno, 2014
 29. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1660-9336, ISBN 9783038350071, Switzerland, 2014
 30. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-007-1, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 31. HELA, R.; JAROLÍM, T., Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, 2014

2013

 1. HELA, R., Souhrn výstupů BETONIKA-Inovační voucher, , 2013
 2. HELA, R., Závěrečná zpráva PRESBETON-Inovační voucher, , 2013
 3. HELA, R., Souhrnná zpráva PREFA GRYGOV-Inovační voucher, , 2013
 4. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Trvanlivost lehkého betonu v plynném chemicky agresivním prostředí, příspěvek na konferenci Conference / konference 20th Czech concrete day 2013 / 20.Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2013
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Thailand, 2013
 6. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Restrained Shrinkage Ring Test on Polymer Fibres Treated in Cold Plasma Discharge, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2013
 7. KOLÍSKO, J.; HELA, R.; HUBÁČEK, A.; KLEČKA, T.; HUŇKA, P., Technologie betonu 2, spec. publikace, ISBN 978-80-903806-2-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2013
 8. HELA, R., Souhrn výstupů BETOCHEM-Rekonstrukce komínu, , 2013
 9. HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non-destructive methods, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Slovensko, 2013
 10. BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L., Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku, ISBN 978-80-86407-43-2, 2013
 11. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2013
 12. HELA, R., Soubor výsledků Gemo-výzk.práce, , 2013
 13. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of Lightweight Expandec Clay Aggregate Concrete, příspěvek na konferenci Proceeding of Concrete and Concrete Structures 2013, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-554-0771-5, EDIS-University of Žilina publisher, Žilina, Slovakia, 2013
 14. HELA, R.; JAROLÍM, T., Vliv směsných cementů, zejména vápencových, na reologické vlastnosti cementových past, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, Košice, 2013
 15. PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; HELA, R.; HOLÁK, M., Photocatalytic materials in various applications of construction industry, příspěvek na konferenci 3rd European Symposium on Photocatalysis, ISBN 978-961-6311-78-6, University of Nova Gorica, Slovenia, Portorož, 2013
 16. NOVOSAD, P.; HELA, R.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; HOLÁK, M., Photo-catalytic Active Surface of Direct Finish Concrete on a Real Model of Self-supporting Porch, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2013
 17. HELA, R.; ORSÁKOVÁ, D., The mechanical activation of fly ash, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ELSEVIER, Netherlands, 2013
 18. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Study of durability of sprayed concrete, příspěvek na konferenci Recen Researches in Business Administration, Product Design and Marketing, ISSN 2227-460X, ISBN 978-960-474-325-4, WSEAS Press, Chania, Crete Island, Greece, 2013
 19. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj nových izolačních a sanačních omítek, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2013
 20. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š., Development of elasticity modulus in time for concrete containing mineral admixtures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Rome, Italy, 2013
 21. NOVOSAD, P.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; LOUDA, P.; HOLÁK, M.; SVORA, P.; HELA, R., Functional Vibro Pressed Pavement with Ecological Benefits, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, 2013
 22. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného elektrárenského popílku pro výrobu cementových kompozitů, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, České ekologické manažerské centrum, www.wasteforum.cz, 2013
 23. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L., High strength concrete with carbon nanotubes, příspěvek na konferenci New Development in Structural Engineering & Construction, ISBN 981-07-5354-3, Honolulu, Hawai, 2013
 24. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R.; NEVAŘIL, A., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži objemných celků, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, Technická fakulta, Nitra, 2013
 25. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions, článek v International Journal of Engineering and Technology, ISSN 1793-8236, International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press), Singapur, 2013
 26. NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN, příspěvek na konferenci Civil Engineering and The Concrete Future, ISBN 978-981-07-6066-3, CI-PREMIER PTE LTD, Covilha, Portugal, 2013
 27. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š., Long-term monitoring of the modulus of elasticity depending on the composition of the concrete, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Hradec Králové, 2013
 28. HELA, R.; NOVOSAD, P., Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2013
 29. HELA, R., Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre 2, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2013
 30. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů, příspěvek na konferenci I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 31. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost mechanické aktivace hrubého popílku z tepelného výměníku Ljungstrom, příspěvek na konferenci I.mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 Sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 32. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS123570210901, , 2013
 33. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů, příspěvek na konferenci 11. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2013 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o, Jihlava, 2013
 34. LOUDA, P.; PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; SVORA, P.; HELA, R., Funkční vibrolisovaná dlažba s ekologickým benefitem, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis s. r. o., Jihlava, 2013
 35. ELFMARKOVÁ, V.; HELA, R., Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., Jihlava, 2013
 36. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., Jihlava, 2013
 37. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv minerálních příměsí na vývoj modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., 2013
 38. HELA, R., Závěrečná zpráva MOTA-Posouzení shody, , 2013
 39. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpáva k HS122N100900, , Brno, 2013
 40. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; KORJENIC, A., Advanced, Thermal Insulation Materials Suitable for Insulation and Repair of Buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013
 41. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V., Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 42. NOVOSAD, P.; HELA, R.; PŘIKRYL, J., Barevný beton v interiérovém designu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2013
 43. HELA, R.; SOKOL, P.; DONÁT, P.; KOŠAŘOVÁ, G.; ORSÁKOVÁ, D., Příručka. Popílek v betonu. Základy výroby a použití, spec. publikace, ISBN 978-80-260-4226-6, ČEZ energetické produkty, s.r.o., Praha, 2013
 44. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J., Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, 2013
 45. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092401, , Brno, 2013
 46. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091401, , Brno, 2013
 47. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092801, , Brno, 2013
 48. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092501, , Brno, 2013
 49. HELA, R., Souhrná výzkumná zpráva k HS12257021092600, , Brno, 2013
 50. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021092100., , Brno, 2013
 51. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091901, , Brno, 2013
 52. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021090900, , Brno, 2013
 53. HELA, R., Souhrnná zpráva BETON BROŽ-Kontr. a stud. zkoušky, , 2013

2012

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T., Sprayed concrete – possibilities of testing sprayed concrete prepared in laboratory, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 2. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XVI, ISBN 978-80-248-2888-6, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2012
 3. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Vliv granulometrie elektrárenského popílku na jeho vlastnosti, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv pojivového systému betonu na mechanické vlastnosti tradičních betonů, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete day/19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; NOVÁKOVÁ, I., MOŽNOSTI VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO BETONU JAKO NÁHRADY DROBNÉHO KAMENIVA V CEMENTOVÝCH POTĚRECH, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete Day 2012 / 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 6. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HELAN, T., STUDIUM VLASTNOSTÍ LABORATORNĚ PŘIPRAVENÝCH STŘÍKANÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci 19. betonářské dny 2012 / 19th Czech Concrete Day, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS SERVIS s.r.o., Hradec Králové, 2012
 7. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 8. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; FIALOVÁ, M.; SŤAHEL, P.; HELA, R.; ČERNÁK, M.; VOREL, P.; HERKA, P., Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 9. HELA, R., Vliv technologie betonu na některé vady, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, a.s., 2012
 10. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelně izolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 11. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Use of Green cement in concrete for friendly building construction, příspěvek na konferenci Latest Trends in Sustainable and Green Development, ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-132-6, WSEAS Press, Greece, 2012
 12. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L., Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem, příspěvek na konferenci sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 13. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelnoizolačné omietky na zateplóvanie a sanáciu stavebných konštrukcií, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2012
 14. HELA, R.; KOLÍSKO, J.; ŠRŮMA, V,; KLEČKA, T.; VACEK, V., Technologie betonu I, spec. publikace, ISBN 978-80-903806-1-5, Česká betonářská spolčnost ČSSI, Praha, 2012
 15. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, , NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2012
 16. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402700, , Brno, 2012
 17. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J., Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high-speed water jets, článek v J BUS ECON MANAG, ISSN 1611-1699, Litva, 2012
 18. DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T., Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, ISBN 978-3-00-034075-8, F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde, Weimar, 2012
 19. HELA, R.; KRIVENKO, P.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Utilization of non-traditional binders for lightweight thermal insulation mortars and plasters production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung, Tagungsbericht - Band 1, Tagungsbericht - Band 2, ISBN 978-3-00-034075-8, F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Weimar, 2012
 20. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J., Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí, příspěvek na konferenci 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Ostrava, 2012
 21. HELA, R., Nové směry v technologii betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2012
 22. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402701, , Brno, 2012
 23. BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.;HELA, R.; VÁLEK, J., High-speed water jet (HSWJ) for concrete surface treatment - evaluation of concrete surface properties after blasting using HSWJ technology, článek v TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, ISSN 1330-3651, Strojarski fakultet u Slovonskom Brodu, Croatia, 2012
 24. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, 2012
 25. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci fib Symposium STOCKHOLM 2012, CONCRETE STRUCTURES FOR SUSTAINABLE COMMUNITY, ISBN 978-91-980098-1-1, Swedish Concrete Association, Stockholm, 2012
 26. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures, příspěvek na konferenci 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012), ISBN 978-80-86407-22-7, OFTIS Ostrava, Ostrava, 2012
 27. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Působení vysokých teplot na cementové kompozity v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012), ISBN 978-80-86407-22-7, OFTIS Ostrava, Ostrava, 2012
 28. NOVOSAD, P.; HELA, R., Priehľadný betón – LiTraCon (Light-Transmitting Concrete), článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2012
 29. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R., Mechanicky aktivované elektrárenské popílky a jejich vliv na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků-IX. International Scientific Conference SvF TUKE and Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, TUKE, Košice, 2012
 30. HELA, R.; NOVOSAD, P., Architektonický betón, článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2012
 31. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek vyrobených na bázi lehkého pórovitého kameniva a silikátového pojiva, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 32. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., CELOSVĚTOVÉ TRENDY VÝZKUMU A APLIKACÍ LEHKÉHO BETONU S PÓROVITÝM KAMENIVEM, příspěvek na konferenci Konference Technologie betonu 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, Česká betonářská společnost, Praha, 2012
 33. HELA, R.; NOVOSAD, P., Využití surového betonu v interiérovém designu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, 10. konference TECHNOLOGIE BETONU 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, ČBS Servis, s. r. o., Pardubice, 2012
 34. PŘIKRYL, J.; HELA, R.; HOLÁK, M., Fotokatalytická aktivita prefabrikovaných betonů, příspěvek na konferenci 10. konference Technologie betonu 2012, ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2012
 35. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Laboratorní příprava a testování stříkaného betonu pomocí hutnění s přítlakem, příspěvek na konferenci 10. konference TECHNOLOGIE BETONU (2012), ISBN 978-80-87158-31-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Pardubice, 2012
 36. DORAZILOVÁ, I.; CHALOUPKA, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Ověřování vlastností betonů s cementem CEM II/A-LL a s popílkem, příspěvek na konferenci 10. konference Technologie Betonu 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2012
 37. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita Košice, Fakulta stavební, Košice, 2012
 38. HELA, R., Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů podle TP 03 ČBS, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2012
 39. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090801, , Brno, 2012
 40. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021091501, , Brno, 2012
 41. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090601, , Brno, 2012
 42. HELA, R., Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540090501, , Brno, 2012

2011

 1. HELA, R., Nové směry v technologii betonu, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 2. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, 2011, Vilnius, Lithuania, 2011
 3. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A., Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků, příspěvek na konferenci X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, VUT v Brně, 2011
 4. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; DORAZILOVÁ, I.; HORÁK, O.; SEDLÁK, P., Vlastnosti betonů s GREEN cementy, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 5. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; LIŠKA, M., Možnosti laboratorního zkoušení stříkaných betonů, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 6. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HORÁK, O.; DORAZILOVÁ, I., Využití "Green" cementů ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 7. FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L.; HELA, R., RELIABILITY ANALYSIS OF DEFLECTIONS OF CONCRETE PAVEMENT, příspěvek na konferenci IBRACON 2011, ISBN 978-0-415-47557-0, 2011
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A., Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures, příspěvek na konferenci IBRACON 2011, ISBN 978-0-415-47557-0, Španělsko, 2011
 9. HELA, R., Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů podle TP 03 ČBS, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, 2011
 10. HELA, R., Technické a kvalitativní podmínky pro výrobu pohledových betonů dle TP 03 ČBS, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, 2011
 11. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Possibilities of assessment of correlation between durability and aeration of aerated concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET, indonésie, 2011
 12. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Possibilities of assessment of calibration relationships for various methods of production of shotcrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET, Indonésie, 2011
 13. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Approach to Design of Composition of Current Concrete with Respect to Strength and Static Elasticity Modulus, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Bali, 2011
 14. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of light-weight expanded clay aggregate concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Cemal ARDIL, Eic, Bli, 2011
 15. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of light-weight expanded clay aggregate concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, Cemal ARDIL, Eic, Bli, 2011
 16. HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K., Verification of Rheological and Mechanical Properties of Green Concrete with Blended Limestone Cement, článek v International Journal of Earth Sciences and Engineering, ISSN 0974-5904, CAFET-INNOVA TECHNICAL SOCIETY, India, 2011
 17. HUBÁČEK, A.; HELA, R., The Issue of Determination of Calibration Ratio for Calculating the Strength of Shotcrete, článek v International Journal of Earth Sciences and Engineering, ISSN 0974-5904, CAFET-INNOVA TECHNICAL SOCIETY, Vijayawada, India, 2011
 18. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; LÉDL, M., Užití nanotechnologií v cementových kompozitech, příspěvek na konferenci 8. konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., 2011
 19. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R., Působení agresivního prostředí na vybrané vlastnosti betonu s využitím příměsí, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Praha, 2011
 20. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P., Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích, příspěvek na konferenci 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2011
 21. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., “Green Cement“ reducing of CO2 emissions in the cement industry – Eco friendly housing, , KSPE and Springer 2011, Seoul, South Korea, 2011
 22. BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.; HELA, R.; VÁLEK, J., Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace, ISBN 978-80-86407-23-4, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, 2011
 23. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Stříkaný beton - problematika laboratorního zkoušení, , Lafarge Cement, a.s., Čížkovice, 2011
 24. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D., Study of properties of High Performance Concrete with a focus on High Strength and Self Compacting Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the fib Congress - 7th European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Hungary, 2011
 25. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; SŤAHEL, P.; ČERNÁK, M., DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE FOR ENHANCE COHESION OF POLYPROPYLENE FIBERS, příspěvek na konferenci 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM, ISBN 978-3-937066-21-9, WTA Publications, 2011
 26. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of Lightweight Aggregate from Expanded Obsidian for Advanced Thermal Insulating Plasters Production, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 27. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Ispolzovanie metakalolina v kachestve zameny cementa v sverkhlegkikh teploizolyacionnykh shtukaturkakh, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St. Petersburg, Russia, 2011
 28. VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; STAVINOHA, R., Lightweight concrete with alkali-activated matrix based on metakaoline and micronized limestone, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Brno University of Techology, Brno, 2011
 29. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., UTILIZATION OF METAKAOLIN AS A REPLACEMENT FOR CEMENT IN THE ULTRA-LIGHTWEIGHT THERMAL-INSULATING PLASTERS, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMEN & CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS s.r.o., Brno, 2011
 30. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of metakaolin as a replacement for cement in the ultra-lightweight thermal-insulating plasters, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St.Petersburg, Rusko, 2011
 31. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production, příspěvek na konferenci ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ, ISBN 978-83-7242-607-9, Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, Krakow, 2011
 32. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; ČÍŽEK, P., Preacast elements made of light-weight, self- compacting concrete, článek v CPI - Concrete Plant International, ISSN 1437-9023, ad-media GmbH, Cologne, Germany, 2011
 33. HELA, R., Průmyslové podlahy - provádění 2. část, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, 2011
 34. HELA, R., Průmyslové podlahy - provádění 1. část, článek v tzbportal.sk, ISSN 1338-3418, 2011
 35. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., The development of thermal insulating plasters for the insulation of historical buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ISBN 978-9963-567-02-7, Ektoras Charalambides, Cyprus, 2011
 36. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; LUKÁŠ, J., Composite materials for constructions of modern power engineering systems with higher resistance to corrosive enviroment, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ISBN 978-9963-567-02-7, Ektoras Charalambides, Cyprus, 2011
 37. HELA, R., Betonové průmyslové podlahy, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2011
 38. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci 11. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, zborník z konferencie, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, košice, 2011
 39. HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K., Comparison of static elasticity modulus of Conventional and Self-Compacting Concrete, , L.E.G.O. spa, Italy, 2011
 40. HELA, R., Průmyslové podlahy - provádění, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, 2011

2010

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Ultravysokopevnostní beton pro mostní stavby, , Lafarge Journal a.s., Čížkovice, 2010
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of modulus of elasticity of concrete in terms of used entering components, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Societatii Academice "Matei-Teiu Botez", Romania, 2010
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D., Modul pružnosti betonů obsahujících práškové příměsi, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltoviny MALTOVINY 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 4. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of penetration needle for determination of rheological properties of fresh concrete, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 5. HELA, R., Vlastnosti betonů s užitím portlandských cementů a portlandských cementů směsných, příspěvek na konferenci 17. konference Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2010
 6. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI REGULACE TEPLOTY V BETONU BĚHEM HYDRATACE VOLBOU VHODNÝCH VSTUPNÍCH KOMPONENT, příspěvek na konferenci 17. BETONÁŘSKÉ DNY Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 7. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Problematika modulů pružnosti u vysokopevnostních betonů, příspěvek na konferenci 17. betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 8. ONDRÁČEK, M.; NOVOSAD, P.; HELA, R., VÝVOJ RPC S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ ZA POUŽITÍ TUZEMSKÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci 17.betonářské dny 2010, sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS, Hradec Králové, 2010
 9. BODNÁROVÁ, L.; LUKÁŠ, J.; LUKÁŠ, J.; STRAKOŠOVÁ, J.; HELA, R., Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České republice: rozhledna Vartovna, příspěvek na konferenci konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS SERVIS, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 10. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Možnosti stanovení kalibračních vztahů pro posouzení pevnosti stříkaného betonu, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 11. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., High-speed water jet technology for renovation of concrete structures, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków, Poland, 2010
 12. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., VÝVOJ IZOLAČNÍCH OMÍTEK PRO SANACI A ZATEPLOVÁNÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostrava, 2010
 13. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PRO STANOVENÍ KONZISTENCE U ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-50-3, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2010
 14. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Statický modul pružnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 15. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF THERMAL INSULATION PLASTERS WITH UTILIZATION OF BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ICWEM 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Engineering and Management, ISBN 978-2-35158-102-5, RILEM Proceedings PRO 73, Bagneux-France, 2010
 16. HELA, R., Trvanlivost lehkých betonů, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, Slovenská technická universita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 17. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj pokročilých tepelně izolačních omítek pro historické objekty, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2010
 18. LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2010
 19. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Precast Elements made of Light-Weight Self-Compacting Concrete, příspěvek na konferenci SCC 2010 - Design, Production and Placement of Self-Consolidating Concrete, ISBN 978-90-481-9663-0, RILEM 2010, Montreal, Kanada, 2010
 20. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Testing shotcrete in accordance with new European standards, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC Press/Balkema, 2010
 21. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Precast Elements made of Light-Weight Self-Compacting Concrete, příspěvek na konferenci SCC 2010 Montreal - Design, Production and Placement of Self-Consolidating Concrete, ISBN 978-80-01-04581-7, Springer, Montreal, Canada, 2010
 22. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, J., Expanded clay thermo insulating concrete, příspěvek na konferenci CESB 2010 Prague - Central Europe Towards suistanablke Building from Theory to Practise, ISBN 978-80-247-3634-1, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2010
 23. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J., PROPERTIES OF FIBRE CONCRETE AFTER VARIOUS DEGREES OF HEATLOADING, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions, Enviroment and loading, ISBN 978-0-415-59316-8, Taylor&francis Group, London, UK, 2010
 24. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of light-weight self compacting concrete with expanded clay aggregate, příspěvek na konferenci CONSEC10 Concrete under severe conditions - Environment and Loading, ISBN 978-0-415-59316-8, Taylor and Francis Group, London UK, Merida, Mexiko, 2010
 25. SEDLMAJER, M.; HELA, R., Vliv klimatických podmínek na mechanické vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 26. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Self-Compacting Concrete, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, design, technology and applications 3., ISBN 978-83-7242-531-7, Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland, 2010
 27. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J., Development of thermal-insulating plasters intended for saving the historical objects, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I., ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Lithuania, 2010
 28. HELA, R., Přehled vlastností pohltivých protihlukových stěn na českém trhu, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, 2010
 29. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Studium tepelně vlhkostních vlastností izolačních materiálů pro vnitřní zateplení, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 30. HELA, R., Vliv technologie betonu na některé vady, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 31. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., Statický modul pružnosti lehkých konstrukčních betonů, příspěvek na konferenci 9.konference Technologie betonu 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2010
 32. HELA, R., Technologie a vady betonu, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2010
 33. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Složení betonu jako ovlivňující faktor modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2010
 34. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Návrh a zkoušení betonových krytů z dlažeb a dílců dle nové normy ČSN 736131, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2010
 35. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Možnosti využití nanotechnologie v betonu, článek v , Lafarge Cement, a.s., Čížkovice, 2010
 36. HELA, R.; STŘÍBNÝ, Z.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Vývoj tepelně izolačních omítek pro historické objekty, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘEDNÁŠEK konference s mezinárodní účastí - Praha dne 19.4. ÚSPORY ENERGIE V HISTORICKY CENNÝCH BUDOVÁCH, TOP EXPO CZ, Praha, 2010
 37. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Possibilities of nano-technology in concrete, příspěvek na konferenci Nanotechnology for green and sustainable construction - Proceedings of the II Internatiobnal Conference, ISBN 978-5-7526-0435-5, Pablishing House of ISTU, Cairo, Egypt, 2010
 38. HELA, R., Granulát z pěnového skla jako tepelně izolační stavební materiál, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, 2010
 39. HELA, R., Vliv vlastnosti betonu na vznik potencionálních poruch, příspěvek na konferenci Výroba betónu 2010, ISBN 978-80-970210-1-6, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2010

2009

 1. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2009
 2. LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/95 v České republice, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2009
 3. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Pohľadové betónové konštrukcie, kapitola v Stavebnícka ročenka 2010, ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA Group, s.r.o., Bratislava, 2009
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv jemných podílů na výsledné charakteristiky ztvrdlých betonů, příspěvek na konferenci VIII. odborná konference MALTOVINY 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2009
 5. LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní OK s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - nadzemní garáže, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2009
 6. JANUROVÁ, E.; MÁDR, V.; HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; SITEK, L., Odstranění degradované vrstvy betonu s důrazem na optimalizaci povrchu před nanesením správkové hmoty, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB TU, Ostrava, Ostrava, 2009
 7. ZACH, J.; HELA, R.; HALAS, V., STANOVENÍ KONZISTENCE U VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ POMOCÍ PENETRAČNÍ JEHLY, příspěvek na konferenci 16. BETONÁŘSKÉ DNY 2009, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, s. r. o, Hradec Králové, 2009
 8. ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R., Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu., příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS servis, s.r.o, Hradec Králové, 2009
 9. HELA, R., Možnosti redukce objemových změn betonů, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, s.r.o., 2009
 10. HUBÁČEK, A.; HELA, R., PRAVIDLA POUŽITÍ STŘÍKANÉHO BETONU PRO STAVBY V KOMPETENCI ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, s,r,o,, Hradec Králové, 2009
 11. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers, příspěvek na konferenci 9th Pacific Rim International Conference on Water Jetting Technology, International Academic Printing Co. Ltd, Koriyama, Japonsko, 2009
 12. ZACH, J.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J., STUDY OF MOISTURE AND THERMAL TECHNICAL TROUBLES OF MASONRY CONSTRUCTION BY UTILIZATION OF INFRARED THERMOGRAPH METHOD, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 13. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava, 2009
 14. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Posouzení vlastností korelačních vztahů mezi jednotlivými parametry provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, Ostrava, 2009
 15. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Stanovení vlastností ztvrdlých samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, CIDEAS, VŠB TUO Ostrava, Ediční středisko, Ostrava, 2009
 16. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBERTOVÁ, M., The use of impact hammers for non-destructive detection of concrete paving blocks strength, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Argentina, 2009
 17. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Determination of degradation of concrete exposed to liquid aggressive chemical by ultrasonic method, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, Argentina, 2009
 18. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J., Diagnostika vlastností betonu v procesu rozpojování technologií vodního paprsku, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2009, výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2009, Research, Development, Applications, ISBN 978-80-86407-81-4, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 2009
 19. HELA, R., Možnosti redukcia objemových zmien betónov, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z konferencie BETÓN 2009, ISBN 978-80-969865-9-0, SAVT, 2009
 20. HUBÁČEK, A.; HELA, R., TESTOVÁNÍ STŘÍKANÝCH BETONŮ PODLE NOVÝCH EVROPSKÝCH NOREM, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 21. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ, příspěvek na konferenci ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 22. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Properties of Aerated Self Compacting Concrete with Portland Blast Furnace Slag Cement, příspěvek na konferenci BADEN 2009, Druckerei Ing. Christian Janetschek, Baden, Austria, 2009
 23. HELA, R.; KULÍSEK, K., Hochfester Beton mit aufbereiteten Rohstoffzuschlagstoffen, příspěvek na konferenci 17. ibausil, ISBN 978-3-00-027265-3, Weimar, 2009
 24. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Modulus of elasticity of modern types of concrete, , Duckerei ing. Christian Janetdchek, Baden, Austria, 2009
 25. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Ultra light-weight self consolidating concrete, příspěvek na konferenci ISEC5 - 5th International Structural Engineering and Construction Conference, ISBN 978-0-415-56809-8, Las Vegas, USA, 2009
 26. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING, příspěvek na konferenci 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application, ISBN 978-80-01-04381-3, CTu v Praze, Praha, 2009
 27. HELA, R. a kol., POHLEDOVÝ BETON - Technická pravidla ČBS 03, spec. publikace, ISBN 978-80-87158-17-3, ĆBS Servis, s.r.o., Praha, Brno, 2009
 28. HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; MÁDR, V.; HELA, R.; JANUROVÁ, E., Testing of the high-velocity water jetting on concrete samples inside the overpressure vessel, příspěvek na konferenci Proceedings of the ASME 2009 Pressure Vessels and Piping Division Conference, ISBN 978-0-7918-3854-9, Prague, Czech Republic, 2009
 29. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Influence of spread reinforcement on lightweight concete properties, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, Czech Technical University, Prague, 2009
 30. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Selected tests of concrete properties, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 31. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Behaviour of cement and admixtures in concrete of new generation., kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 32. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Self-compacting concrete, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of civil Engeneering, Brno, 2009
 33. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., DURABILITY OF LIGHT-WEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE WITH EXPANDED CLAY AGGREGATE, příspěvek na konferenci XII Internalitonal scientific conference, Building Materials Engineering, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 34. SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; NOVÁKOVÁ, D.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; HELA, R.; MÁDR, V.; HLAVÁČ, L., Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky, příspěvek na konferenci Sborník přednášek XIX. mezin. sympozia Sanace 2009, ISSN 1211-3700, SSBK 2009, Brno, 2009
 35. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Pohľadové betónové konštrukcie, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2009
 36. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Popis procesu porušování betonu s využitím vysokorychlostních vodních paprsků, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 37. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv složení modifikovaných cementových malt na výsledné hodnoty modulů pružnosti, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 38. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Moduly pružnosti v závislosti na návrhu složení betonů, příspěvek na konferenci 8. konference TECHNOLOGIE BETONU, ISBN 978-80-87158-13-5, ČBS Servis s.r.o., 2009
 39. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Technologie monolitického izolačního betonu, příspěvek na konferenci 8. konference TECHNOLOGIE BETONU 2009, ISBN 978-80-87158-13-5, ČBS Servis, s.r.o., 2009
 40. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Zkoušky stříkaného betonu, příspěvek na konferenci 8. konference technologie betonu 2009, ISBN 978-80-86604-42-8, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2009
 41. ZACH, J.; HELA, R.; HALAS, V.; DRIML, M., STANOVENÍ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU POMOCÍ PENETRAČNÍ JEHLY, příspěvek na konferenci 8. koference TECHNOLOGIE BETONU 2009, ISBN 978-80-87158-13-5, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2009
 42. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., TECHNOLOGIE MONOLITICKÉHO IZOLAČNÍHO BETONU, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2009
 43. HUBÁČEK, A.; HELA, R., POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ PROVZDUŠNĚNÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ S VYUŽITÍM PORTLANDSKÉHO SMĚSNÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci Speciální betony (degradace, destrukce, rekonstrukce), ISBN 978-80-86604-42-8, Sekurkon, s.r.o., Beroun, 2009
 44. HELA, R.; HENKL, D., Priemyselné podlahy - vykonávanie, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo seminára VÝROBA BETÓNU 2009, ISBN 978-80-969865-4-5, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Prešov, 2009
 45. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., TRVANLIVOST LEHKÝCH BETONŮ V CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍCH, kapitola v Stavební ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika, 2009
 46. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., TRVANLIVOSŤ ĽAHKÝCH BETÓNOV V CHEMICKY AGRESÍVNYCH PROSTREDIACH, kapitola v Stavebnícka ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-059-5, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2009
 47. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HERKA, P., Sledovanie vplyvu rozptýlenej výstuže na vybrané vlastnosti betónu, kapitola v Stavební Ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2008, 2009
 48. HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P., Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu, kapitola v Stavební Ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, Jaga group, s.r.o., Bratislava, 2009

2008

 1. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Lehký samozhutnitelný beton, kapitola v Samozhutnitelný beton, ISBN 978-80-87158-12-8, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2008
 2. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Stanoverní povrchové pórovitosti pohledových betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2008
 3. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2008
 4. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Correlation between parameters of durability and aeration of aerated concrete, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusko, 2008
 5. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Korelační vztahy mezi jednotlivými parametry u provzdušněných samozhutnitelných betonů, výzkumná zpráva projektu Cideas, Cideas, 2008
 6. HELA, R., Reologie čerstvého betonu s odpadními prosívkami, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, Jaga s.r.o., Bratislava, 2008
 7. HELA, R.; KULÍSEK, K.; TKÁČ, D.; TŮMA, P., High-Strength Concrete with pocessed Raw Materials Additivies, příspěvek na konferenci 14. Convencion Cientifica De Ingenieria Y Arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Havana, Kuba, 2008
 8. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., VLIV NAPĚNĚNÍ CEMENTOVÉ MATRICE NA VLASTNOSTI LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3773-9, V\soké učení technické v Brně, Brno, 2008
 9. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Durability of light weight self compacting concrete with expanded clay aggregate, příspěvek na konferenci The Built Environment and Sustainable Development - MACDES - XIV Convención Científica de Ingeniería y Arcrguitectura 2008 (XIV CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, Ingeniería y Arcrguitectura , Havana, Havana, 2008
 10. BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; SITEK, L., Research on concrete disintegration using pulsating water jets, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Kuba, 2008
 11. HELA, R.; ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L., Rehabilitation of anti-noise walls with wood-cement sound-absorbing boards, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Kuba, 2008
 12. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L., Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussines Media CZ, s.r.o., Praha, 2008
 13. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Posouzení korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 14. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., VLIV ULTRAJEMNÝCH PŘÍMĚSÍ NA ODOLNOST LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sborník z konference Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, Slovenská technická univerzita Bratislava Slovensko, Bratislava, 2008
 15. HUBÁČEK, A.; HELA, R., CORRELATION BETWEEN PARAMETERS OF DURABILITY AND AERATION OF AERATED CONCRETE, příspěvek na konferenci Techniczn nauki Budownictwo i architektura, ISBN 978-966-8736-05-6, Ukrajina, 2008
 16. HELA, R.; SEDLMAJER, M., Komplexní zkoušení vysokohodnotných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2008
 17. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních prostředí, výzkumná zpráva projektu CIDEAS, CIDEAS, 2008
 18. HELA, R.; SEDLMAJER, M., Odolnost vysokohodnotných betonů proti působení chemicky agresivních prostředí - dlouhodobá trvanlivost, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008
 19. HELA, R.; ONDRÁČEK, M., Samozhutnitelný beton-porovnání vlastností ztvrdlých SCC a běžných transportbetonů, výzkumná zpráva projektu Cidesa, Cidesa, 2008
 20. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Studies on the face concrete, příspěvek na konferenci The 4th Central European Congres on Concrete Engineering, Opatia, ISBN 978-953-7621-01-8, Croatia, 2008
 21. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., VÝVOJ ZDICÍCH TVAROVEK PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků 5. konference ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, CBS Servis, s. r. o., Praha, 2008
 22. HELA, R., Možnosti využívání odpadních surovin ve stavebnictví, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, JAVA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2008
 23. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; HUBÁČEK, A., LIGHTWEIGHT FIBRE REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE, příspěvek na konferenci Harnessing Fibres for Concrete Construction, ISBN 978-1-84806-042-5, IHS BRE Press UK, Dundee, UK, 2008
 24. DOHNÁLEK, J.; HELA, R.; TŮMA, P.; KOLÍSKO, J.; HROMÁDKO, J., Zkoušení mrazuvzdornosti betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., 2008
 25. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; SITEK, L., Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Proceedings Construmat - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické Brno, Brno, 2008
 26. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelný beton - SCC (Self Compacting Concrete), kapitola v New Generation Cement Concretes, ISBN 978-80-553-0040-5, TU Košice, Košice, 2008
 27. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Behaviour of cement and admixtures in concrete of new generation, kapitola v New Generation Cement Concretes, ISBN 978-80-553-0040-5, TU Kosice, Košice, 2008
 28. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Posouzení vlivu přídavku metakolionu na výsledné vlastnosti cementových past, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008- Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, 2008
 29. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., NOVINKY V NAVRHOVÁNÍ A APLIKACÍCH SCC PŘEDNESENÉ NA 5.SYMPOZIU SCC V GENTU, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis, s.r.o., 2008
 30. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., ODOLNOST LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍCH, příspěvek na konferenci Sborník z konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, Česká betonářská společnost, Praha, 2008
 31. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 32. HELA, R.; DOHNÁLEK, J.; KOLÍSKO, J., Zkoušení mrazuvzdornosti betonů dle různých normových předpisů a jejich vzájemný vztah, příspěvek na konferenci 7. konference TECHNOLOGIE BETONU, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 33. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Studium korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci 7. konference TECHNOLOGIE BETONU 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., ČVUT v Praze, 2008
 34. SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; MÁDR, V.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; BODNÁROVÁ, L., Ploché vodní paprsky při porušování betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Sanace 2008, ISSN 1211-3700, SSBK Brno, Brno, 2008
 35. PŘIKRYL, J.; HELA, R., Barevný beton v moderní architektuře, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2008
 36. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o., Praha, 2008
 37. HELA, R.; VOVES, J., Vývoj vysokohodnotných betonů a betonů vysokých pevností a ultravysokých pevností, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008

2007

 1. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Pohledové povrchy stavebních konstrukcí., článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2007
 2. HELA, R., Technologie betonu II, , Brno, 2007
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Concrete repair and cutting using pulsating water jets, příspěvek na konferenci 11th International Conference on INSPECTION APRAISAL REPAIRS & MAINTENANCE OF STRUCTURES, 2007
 4. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Korelační vztahy mezi jednotlivými parametry u provzdušněných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2007
 5. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Problematika pohledových betonů, výzkumná zpráva projektu , 2007
 6. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Samozhutnitelný beton - vlastnosti ztvrdlých provzdušněných samozhutnitelných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2007
 7. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Vliv přídavku vláken na vlastnosti lehkého samozhutnitelného betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2007
 8. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Nové technologie: lehké samozhutnitelné betony v transportbetonu, článek v , Lafarge, Praha, 2007
 9. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Betony se samočistící schopností, příspěvek na konferenci 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace, ISBN 978-80-86604-32-9, SEKURKON, Praha, 2007
 10. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Studium závislostí mezi jednotlivými parametry trvanlivosti provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci 5. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - vlastnosti, technologie, aplikace, SEKURON, Praha, 2007
 11. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K., Self-compacting concrete for direct finish structures, příspěvek na konferenci Innovations in Structural Enginnering and Construction, ISBN 978-0-415-45755-2, Taylor & Francis London, Melbourne, 2007
 12. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Ready mixed self compacting concrete, příspěvek na konferenci Innovations in Structural Engineering and Construction, ISBN 978-0-415-45754-5, Talylor&Francis London, Melbourne, 2007
 13. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vztah mezi obsahem vzduchu v čerstvém betonu a hodnotou Spacing fakcor, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2007
 14. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Vláknová výztuž v lehkých betonech, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, OSTRAVA, 2007
 15. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KOVALCHUK, G.; KAVALEROVA, O.; HELA, R., Porosimetry analysis of alkali activated modified fly-ash, příspěvek na konferenci XII. Symposium silichem, ISBN 978-80-214-3475-2, Silichem, brno, 2007
 16. ZACH, J.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KAVALEROVA, O.; KOVALCHUK, G., Mercury porosimetry studies of alkali activated fly ashes modified with Ca-containing additives, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conferenca about structural materials, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB-TU Ostrava, Rejvíz, 2007
 17. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Vliv rozptýlené výztuže na provzdušnění betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, ČVUT Praha, Praha, 2007
 18. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Research of effect of fibre reinforcement at characteristics of lightweight self compacting concrete, příspěvek na konferenci 5th RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete., RILEM, Ghent, Belgie, 2007
 19. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL STUDY ON THE PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE, příspěvek na konferenci 5th RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete, ISBN 978-2-35158-047-9, Ghent, Belgie, 2007
 20. HELA, R., Architektonický beton - směrnice a provádění, příspěvek na konferenci 6. konference TECHNOLOGIE BETONU /technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí/, ČBS Servis, s.r.o., 2007
 21. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; STAVINOHA, R., TRVANLIVOST LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci 5. konference Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace, ISBN 978-80-86604-32-9, Sekurkon, Praha, 2007
 22. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Light-weight self-compacting fibre-reinforced concrete, příspěvek na konferenci Fibre concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, ČVUT Praha, Praha, 2007
 23. HELA, R.; ČVERHA, K., Vplyv zmeny konzistencie a zrnitosti kameniva na čas zhutňovania čerstvého betónu vibráciou, příspěvek na konferenci XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Rejvíz, 2007
 24. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Možnosti aplikace celulózových vláken v betonech, příspěvek na konferenci XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007
 25. HUBÁČEK, A., Hela, R., Properties of hardened self compacting concretewith dispersed reinforcement, příspěvek na konferenci Matbud 2007, MATBUD, Poland, 2007
 26. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SVORA, P.; NOSEK, K., Problematika ochrany kompozitních materiálů s polymerní matricí proti působení agresivního prostředí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 978-80-8073-792-4, TU Košice, Košice, 2007
 27. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, D., Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev, příspěvek na konferenci Sanace 2007, ISSN 1211-3700, Brno, 2007
 28. HELA, R., Vývoj vysokopevnostních betonů s využitím jemných příměsí do betonu, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-792-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2007
 29. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., The Effect of Metakaolin and Silica fume on the Properties of Lightweight Self-Consolidating Concrete, příspěvek na konferenci Ninth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, ISBN 0-87031-235-9, American concrete institute, Warsaw, 2007
 30. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Vliv různých typů vláken na vlastnosti lehkého betonu, příspěvek na konferenci 6. konference Technologie betonu 2007, ISBN 978-80-903807-4-5, Česká betonářská společnost, Praha, 2007
 31. HUBÁČEK, A.; HELA, R., Trvanlivost samozhutnitelných betonů v agresivním prostředí XA2 a XA3, příspěvek na konferenci 6. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2007 - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 32. HELA, R., Trendy v technologii betonu, příspěvek na konferenci Kolokvium Světový beton 2002-2006 /impulzy 2.fib kongresu v Neapoli/, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 33. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu, příspěvek na konferenci METAKAOLIN 2007, Brno, 2007

2006

 1. HELA, R.; PŘIKRYL, J., Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí, příspěvek na konferenci 13. BETONÁŘSKÉ DNY 2006, Sborník ke konferenci, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2006
 2. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; JASAŇ, P., APLIKACE LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU DO VYLEHČENÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, Slovenská technická universita, Bratislava, 2006
 3. HELA, R.; KLABLENA, P.; KRÁTKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Betonové průmyslové podlahy, spec. publikace, ISBN 80-86769-73-9, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2006
 4. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., SYSTEMATIC COMPARISON OF LIGHTWEIGHT PUMPABLE CONCRETE MIXTURES WITH LIGHTWEIGHT AGGREGATE LIAPOR, příspěvek na konferenci Quality and realibility in building industry, ISBN 80-8073-594-8, Technická universita v košicích, Levoča, Slovensko, 2006
 5. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., VYUŽITÍ VLÁKEN V TECHNOLOGII LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, Praha, 2006
 6. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Porovnání vlastnosí provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 7. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; HELA, R., Determination of hydration heat development of cement pastes with addition of superplasticising admixtures, příspěvek na konferenci Ibausil, ISBN 3-00-018263-2, F.A. Finger-Institut, Weimar, Německo, 2006
 8. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T., LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX, příspěvek na konferenci The 6th International Symposium on Cement and Concrete, ISBN 7-119-02249-0, Foreign Languages Press Beijing, XI AN, CHINA, 2006
 9. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Lightweight High Performance Concrete, příspěvek na konferenci IABSE symposium Budapest 2006, ISBN 3-85748-114-5, IABSE Hungarian group, Budapešť, 2006
 10. HELA, R.; HELA, V., Possibilities of use of self compacting concretes for direct-finishmonolithic architectural concretes, příspěvek na konferenci . In The 6th international symposium on cement & concrete, ISBN 00-000000-00, XI AN, 2006
 11. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; KUČEROVÁ, H., VLIV PŘÍDAVKU VYBRANÝCH TYPŮ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ NA VLASTNOSTI BETONU, příspěvek na konferenci 4.konference Speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 12. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Lightweight Self Compacting Concrete with Liapor Aggregate, příspěvek na konferenci IV. Meždunarodnaja naučno - praktičeskaja internet - konferencija, Poltavskij gosudarstvenij centr, Polatava, Ukrajina, 2006
 13. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., LIGHT HIGH PERFORMANCE CONCRETE, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd fib Congress, ISBN 88-89972-06-8, Doppiavoce Italy, Neapol Itálie, 2006
 14. LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R., New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47, příspěvek na konferenci Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovnik, 2006
 15. LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R., New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47, příspěvek na konferenci Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovnik, 2006
 16. LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R., New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47, příspěvek na konferenci Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovnik, 2006
 17. HELA, R.; KUBÍČEK, P., Self-Compacting Concrete durability increasing at aggregate optimalizion, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovník, 2006
 18. HELA, R.; BRANDŠTETR, J.; LUKÁŠ, J., New constructions with strength self-compacting concrete C90/105 in Czech republic - Footbridge of Union 2004, Project of highway bridge on D47, příspěvek na konferenci xx, ISBN 953-95428-0-4, Dubrovník, Chorvatsko, 2006
 19. HELA, R., Trvanlivos samozhutnitelných betonů (SCC) vystavených mrazu a CHRL, příspěvek na konferenci Betón na Slovensku, ISBN 80-968847-5, Žilina, 2006
 20. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Selbstverdichtender Beton, Teil3: Frischbeton: Eigenschaften und Testen, článek v BFT Betonwerk + Fertigteil-Technik Concrete plant + precast Technology, ISSN 0373-4331, Bauverlag BV GmbH, Gutersloh, Germany, 2006
 21. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Selbstverdichtender Beton, Teil2: Bestandteile, Methoden und Grundsatze des Entwurfs, článek v BFT Betonwerk + Fertigteil-Technik Concrete plant + precast Technology, ISSN 0373-4331, Bauverlag BV GmbH, Gutersloh, Germany, 2006
 22. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Nové směry ve vývoji lehkého betonu, článek v ASB, ISSN 1214-7486, Jaga Media s.r.o., Praha, 2006
 23. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Selbstverdichtender Beton, Teil1: Geschichte, Vorteile, Nachteile und Grundcharakteristiken, článek v BFT Betonwerk + Fertigteil-Technik Concrete plant + precast Technology, ISSN 0373-4331, Bauverlag BV GmbH, gutersloh Deutschland, 2006
 24. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R., Stropní konstrukce z lehkého samozhutnitelného betonu, článek v , Jagamedia, Praha, 2006
 25. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY, kapitola v Stavební ročenka 2006, ISBN 80-8076-024-1, Jaga group s.r.o., Bratislava, 2006

2005

 1. HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; JASAŇ, P., MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ PEVNOSTÍ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci 12.Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost, Praha, 2005
 2. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vliv extrémních teplot na vlastnosti provzdušněných betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2005, ISBN 80-903501-3-5, ČBS, Hradec Králové, 2005
 3. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Research of aerated self compacting concrete, příspěvek na konferenci International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting 2005, ISBN 00-000-0000-0, Cape Town, 2005
 4. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M., Durability of concretes with ferrous dusts exposed to liquid chemically aggressive environments, příspěvek na konferenci Concrete repair, Rehabilitation and Retrofitting, ISBN 0-415-39655-7, Taylor&Francis/Balkema, Cape Town, 2005
 5. HELA, R., HUBÁČEK, A., Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-15-2, Sekurkon Praha, Malenovice, 2005
 6. HELA, R., Pohledové betony ze samozhutnitelného betonu a z provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Sborník Sekurkon Praha, ISBN 00-000-0000-0, Sekurkon, Praha, 2005
 7. HUBERTOVÁ, M., HELA, R., Vlastnosti lehkých samozhutnitelných betonů s přídavkem vysoce reaktivního metakaolinu a křemičitých úletů, příspěvek na konferenci 3.KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, SEKURKON Ostrava v Neosetu Praha, Malenovice, 2005
 8. HUBERTOVÁ, M., HELA, R., LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2005
 9. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Samozhutnitelné betony s rozptýlenou výztuží, příspěvek na konferenci Betón 2005, ISBN 80-8073-347-3, Štrbské Pleso, Slovensko, 2005
 10. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., OVĚŘENÍ TRVANLIVOSTI BETONŮ VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ KAPALNÝCH CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci xx, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, Slovensko, 2005
 11. HELA, R., Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí, příspěvek na konferenci 3. Konference SPECIÁLNÍ BETONY - Vlastnosti - Technologie - Aplikace, ISBN 80-86604-22-5, Malenovice, 2005
 12. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci 3.Konference Speciální betony, ISBN 80-86604-22-5, SEKURKON Ostrava, Malenovice, 2005
 13. HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana, Self-Compacting Concrete with Dispersed Reinforcement, příspěvek na konferenci xx, Graz, Rakousko, 2005
 14. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Durability of Areated Self-Compacting concrete (SCC), příspěvek na konferenci sborník, ISBN 00-000-0000-0, ConMat, Vancouver, 2005
 15. HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana, Research of rheological properties of modified cement mortars, příspěvek na konferenci xx, ISBN 0-7277-3410-5, Dundee, 2005
 16. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 17. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Durability increase of concrete exposed to aggressive chemical media, příspěvek na konferenci CD, článek TT1-237, Lyon, 2005
 18. KUČEROVÁ, H., HELA, R., Vliv síranu draselného na reologické chování cementových past se superplastifikátory, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze 4. konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 80-903501-5-1, ČBS, ČSSI, ČBS Servis, Praha, 2005
 19. HELA, R., Samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží, příspěvek na konferenci xx, ISBN 80-903501-5-1, Praha, 2005
 20. HELA, R.; HUBÁČEK, A., Betony definovaných vlastností, příspěvek na konferenci Konference TKP PK, Praha, ISBN 00-000-0000-0, Praha, 2005
 21. HELA, R.; KUBÍČEK, P., Vývoj jednotné metodiky zkoušení čerstvých samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18, beton pro konstrukce, ISBN 80-903501-4-3, Česká betonářská společnost, Praha, Kulturní dům Eden, 2005
 22. Hela, R., Maršálová, J., Durability of aerated Self Compacting Concrete (SCC), příspěvek na konferenci ConMat 05, ISBN 00-000-0000-0, Vancouver, 2005

2004

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 2. KUČEROVÁ, H., HELA, R., Vliv obsahu síranu draselného na adsorpci superplastifikátorů, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných látok, Košice, 2004
 3. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Rheological properites of coment mortars modified by superplasticizers and waste admixtures, příspěvek na konferenci Annual transactions of the nordic rheology society, ISBN 87-988486-3-1, Raykjavík, 2004
 4. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A., Highly Mobile Concrete with secondary raw material admixtures utilization, příspěvek na konferenci CONSEC 04, Soul, 2004
 5. HELA, R., Havárie železobetonového sila na cukr v cukrovaru Kojetín, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, ISBN XXX, xxx, Brno, 2004
 6. HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., BODNÁROVÁ, L., Properties of Self-Compacting Concrete (SCC) Made High Content of Fly Ash, příspěvek na konferenci CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete, ISBN 0-87031-147-6, Las Vegas, 2004
 7. HELA, R.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P., Utilization of chemical admixtures in HPC concretes, příspěvek na konferenci Kassel university GmbH, ISBN 3-89958-086-9, Kassel University, Kassel, Germany, 2004
 8. HELA, R., Samozhutnitelné betony (Self Compacting Concrete - SCC), příspěvek na konferenci International Symposium on Ultra High Performance concrete, Kassel, Germany, ISBN 80-239-2217-3, Kassel University, Kassel, Germany, 2004
 9. HELA, R., HUBÁČEK, A., Výzkum vlastností provzdušněných samozhutnitelných betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny, Hradec Králové, 2004
 10. HELA, R., Vývoj testovacích metod čerstvých samozhutnitelných betonů v EU, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-15-2, Sekurkon Praha, Malenovice, 2004
 11. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Možnosti zlepšování trvanlivosti betonů v chemicky agresivních prostředích, příspěvek na konferenci Betonové konstrukce v extrémních podmínkách, ISBN 80-903501-0-0, Praha, 2004
 12. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Research of self-compacting concrete with light aggregates, příspěvek na konferenci FIB Symposium Avignon, CD-ROM, Avignon, 2004
 13. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Zlepšování kvality betonů za pomoci železitých odprašků, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola beotnových konstrukcí, ISBN 80-239-2664-0, Praha, 2004
 14. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A., Study of possibilities of production of aerated SCC, příspěvek na konferenci Durability and maintenece of concrete structures, ISBN 953-6175-21-5, Dubrovník, 2004

2003

 1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FILIP, M.; PROKEŠ, J., Aplication of fiber composite materials with polymer-matrix in building industry-new possibilities of structure durability rise., příspěvek na konferenci The second International Conference on Structural and Construction Engineering, ISBN 90-5809-599-1, Franco Bontempi. - Lisse : A.A. Balkema, Roma, 2003
 2. HELA, R., KUČEROVÁ, H., ZACH, J., TŮMA, P., Metody pro testování vlastností cementových malt a jejich využití při návrhu složení SCC, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 3. ĎURIŠ, M.; HELA, R.; KUČEROVÁ, H., Konference Reologická měření stavebních hmot, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 4. Zach, J., Šťastník, S., Hela, R., Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design, příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Management of Concrete Structures, ISBN 2-912143-36-5, RILEM Publications S.a.r.l., Bagneux, FRANCE, 2003
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MARŠÁLOVÁ, J., Nové materiály, druhy betonu,technologie betonuu, příspěvek na konferenci Kolokvium, Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002, ISBN 80-239-0084-6, ČSSI, Praha, 2003
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Rheological Research of Modified Cement Mortar for Production of Self-compacting Concrete, příspěvek na konferenci Self-Compacting Concrete, ISBN 2-912143-42-X, Rejkjavík, 2003
 7. HELA, R.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J., Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design., příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures, ISBN 2-912143-42-X, Paris, 2003
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MYSLIVEČEK, T., Lehké vysokohodnotné betony, příspěvek na konferenci Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003, ISBN 80-86604-08-X, Malenovice, 2003
 9. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J., Fly Ashes Thermal Modification and their Utilization in Concrete., příspěvek na konferenci System-based Vision for Strategic and Creative Design, ISBN 90-5809-599-1, Roma, , 2003
 10. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Progresivní směr v technologii betonu-samozhutnitelné betony s využitím průmyslových odpadů., příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Fakulty stavební VUT 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Brno, 2003
 11. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Verification of selected Additives efficiency for Different Cement Manufactures., příspěvek na konferenci Sborník III.International Conference Quality and Reliability on Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Levoča, 2003
 12. HELA, R., HUBERTOVÁ, M., Lehké samozhutnitelné betony s kamenivem Liapor., příspěvek na konferenci 10.Betonářské dny 2003 Prdubice, ISBN 80-239-1840-0, Pardubice, 2003
 13. HELA, R., Reologické vlastnosti betonových směsí pro samozhutnitelné betony., příspěvek na konferenci Technologie,provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003., ISBN 00-000-0000-0, Pardubice, 2003
 14. HELA, R., KLEČKA, T., Podmínky výroby betonů definovaných vlastností v ČR., příspěvek na konferenci Technologie,provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003., ISBN 00-000-0000-0, Pardubice, 2003
 15. HELA, R., KLEČKA, T., Stav poznání vlastností vysokohodnotových betonů v České republice., příspěvek na konferenci Betón 2003, ISBN 80-8073-033-4, Štrbské Pleso, 2003
 16. HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., Využití železitých odprašků jako odpadní suroviny v betonech., příspěvek na konferenci Betón 2003, ISBN 80-8073-033-4, Štrbské Pleso, 2003
 17. HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., HUBERTOVÁ, M., Čerpatelný lehký beton., příspěvek na konferenci Construmat 2003., ISBN 80-227-1926-9, Bratislava, 2003
 18. HELA, R., KUČEROVÁ, H., ĎURIŠ, M., Konference reologická měření stavebních hmot., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 19. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J., Nové materiály, druhy betonu, technologie betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2003
 20. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J., Selected properties of self-compacting concrete., příspěvek na konferenci Our World in Concrete and Structures, Singapour, Singapour, 2003
 21. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Application possibilities of Fiber Composites with polymer-matrix in Building Industry, příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures, ISBN 2-912143-36-5, Paris, 2003

2002

 1. HELA, R., Tepelná aktivace elektrárenských popílků., příspěvek na konferenci Betonářské dny Pardubice.Sborník ke konferenci., ISBN 80-238-9644-X, ČBS, Praha, 2002
 2. HELA, R., SANHAI, Z., Application of activated Fly Ash in Mortar and Concrete, příspěvek na konferenci Concrete Structures in the 21st Century. Vol 2., ISBN 00-000-0000-0, Japan Concrete Institut, Osaka, 2002
 3. SANHAI, Z.; HELA, R., Analysis and Comparison of Portland Cement Concrete between Europe and Chine., příspěvek na konferenci International Symposium on Cement and Concrete 2002, Shanghai, Ministry of Science and Technology of China, Shanghai, 2002
 4. HELA, R., Měření vybraných reologických vlastností cementového tmelu., příspěvek na konferenci Construmat 2002., ISBN 8001025703, ČVUT, Praha, 2002
 5. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., HELA, R., KUTÁLEK, S., Kontrolní osvědčení - Stavebně technický průzkum nového komína v Elektrárně Dětmarovice, výzkumná zpráva projektu ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, Brno, 2002
 6. HELA, R., Rozptyl vlastností cementů a kvalita betonu, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí., ISBN XXX, ČBS, Praha, 2002
 7. HELA, R., Zkušenosti s vývojem samozhutnitelných betonů (SCC).Metodika zkoušení reologie čerstvých betonů a vlastnosti ztvrdlých betonů., příspěvek na konferenci Sekuron.Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace, ISBN 80-86604-00-4, Sekuron, Otrokovice, 2002
 8. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L., NOVÉ MATERIÁLY, DRUHY BETONU, TECHNOLOGIE BETONU, příspěvek na konferenci Kolokvium Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002, ISBN 80-239-0084-6, Praha, 2002
 9. HELA, R., KOUKAL, P., KUČEROVÁ, H., Vliv odchylek vlastností cementu způsobených běžnou variabilitou výroby na kvalitu betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 10. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vliv změn vlastností cementů CEM I 42,5 na trvanlivost betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dni 2002, ISBN 80-227-1755, TU Btratislava, Bratislava, 2002
 11. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of secondary raw materiala in the Technology of Self Compacting Concrete (SCC) in the Czech Rep., příspěvek na konferenci Concrete Structures in the 21st Century, Japan Concrete Instute, Osaka, 2002
 12. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002
 13. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Sledování reologie velmi ztekucených betonů, příspěvek na konferenci VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach, ISBN 80-7099-816-4, TU Košice, Košice, 2002
 14. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of slag in concrete containing portland cement, processing of industrial wastes with impact on the concrete durability., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno University of Technology, Brno, 2002
 15. KRATOCHVÍL, A.; URBAN, J.; HELA, R., Fine Filler and its Impact to a Cement Composite Life Cycle, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, University of Technology Brno, Brno, 2002

2001

 1. HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V., Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE, výzkumná zpráva projektu ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE , ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE , Brno, 2001
 3. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Zlepšování vlastností betonů s využitím elektrárenských popílků, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, ČBS, Pardubice, 2001
 4. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Experience with Self-Compacting Concrete Technology in Czech Republic, příspěvek na konferenci Performance in Product and Practice, ISBN 00-000-0000-0, CIB, New Zealand, 2001
 5. HELA, R., Možnosti recyklace drtí z polypropylenu a PVC v cementových maltách, příspěvek na konferenci Construmat 2001, ISBN 80-214-1936-9, VUT Brno, FAST, UTHD, Brno, 2001
 6. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelné betony – aktuální poznatky a zkušenosti v České republice, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88-905-59-1, Jaga, Bratislava, 2001
 7. HELA, R., Betonáž chladící věže technologií samozhutnitelných betonů, článek v Materiály a technologie pro stavbu, ISSN 1211-0789, 2001
 8. HELA, R., Technologie stavebních dílců, spec. publikace, ISBN 80-214-1991-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 9. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Sledování smršťování správkových hmot v různých teplotních režimech, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ISBN X, SSBK, x, 2001
 10. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Sledování smršťování správkových hmot v různých teplotních režimech, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ISBN X, SSBK, x, 2001
 11. HELA, R., Oprava vnějšího pláště chladící věže v Chemopetrolu Litvínov, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001

1996

 1. DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R., Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1996

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný