English

doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J., Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou, příspěvek na konferenci 32nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-17-0, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2018

2017

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování zemní hráze vodního díla Hornice - oponovaná zpráva za rok 2017 pro udržitelnost projektu Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací , , VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, LVV ÚVST, 2017
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 4. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Experience using the Z-meter to measure soil moisture, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O.; GJUNSBURGS, B., Experience using the Z-Meter to measure Earth-Fill Dam Hornice, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 6. NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; PAŘÍLKOVÁ, J., The EIS method for monitoring the movement of moisture and temperature fields in the process of the thermal remediation, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 7. KVĚTUŠE, H.; KŘÍŽOVÁ, O., PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K., Monitoring of the composting process by EIS – pilot test, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K., Main parameters of Z-Meter IV and continuous measurement, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R.; RADKOVSKÝ, K.; NOVOTNÁ, J., Measured and computed values when using the apparatus with device Z-Meter IV, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2017 5th conference and working session, , ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka - oponovaná zpráva za rok 2017 pro udržitelnost projektu Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací , , VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, LVV ÚVST, 2017
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method , příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Riga, LV, 2017
 13. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M., Applications EIS in water management, příspěvek na konferenci Proceedings of International Interdisciplinary PHD Workshop IIPhDW 2017, ISBN 978-83-7283-858-2, Lodz, Polsko, 2017
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J.; BULGUROVSKÁ, M.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.;, Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS, příspěvek na konferenci Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, ISBN 978-80-903635-5-7, PřF MU,ČAH,ČAIG, Brno, 2017
 15. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v polních podmínkách, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Bratislava, 2017
 16. GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.; PAŘÍLKOVÁ, J., Monitoring of the filtration flow through hydraulic embankments using impedance spoctrometry, , ISBN 978-83-64758-57-7, University of Agriculture, Krakov, 2017
 17. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACH, J., Laboratory testing of developed thermal insulation plasters on pillars built from masonry bricks, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 18. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2016, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2017

2016

 1. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí, , LVV, Brno, 2016
 2. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Neustálený proces kolmatace a sufoze, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2016, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2016
 4. FRÁNKOVÁ, H.; PAŘÍLKOVÁ, J., Těsnění hráze metodou BioSealing, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 5. NOVÁK, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., The monitoring of snow cover north of the arctic circle, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2016 4th conference and working session, , ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; YASNIY, P.; IVANCIV, E., Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University (TNTU) in Ukraine has an interest in cooperation and in the EIS method, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; YOUHANNES, E.; HEYDUK, R., Possibilities of applying the EIS method in Ethiopia in cooperation with universities, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 9. KVĚTUŠE, H.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JIŘÍ, J., The monitoring of sanitation of the process of sewage sludge composting in the conditions of an agricultural enterprise, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; YANEV, Y.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; HEJDUK, S.; PAVELKOVÁ, D., The influence of meteorological conditions at soil moisture – Žabčice, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KOSTOVA, A.; DIMOV, V.; GJUNSBURGS, B.; GOMBOŠ, M., The mapping of a water inrush area using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O., The monitoring of the earth-fill dam of the Hornice water reservoir using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; PAZDÍREK, O., The measurement of the water level in the Hornice reservoir, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 14. HROUDOVÁ, J.; KOCIÁNOVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Observation of moisture behaviour of thermal insulation materials based on silicates, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, 2016
 15. NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P., Methods used in monitoring the movement of physical fields during thermal remediation and in the diagnostics of the biotic degradation of wood, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L., Information on Results, Their presentation and evaluation of the project E!7614 in 2016, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 17. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J.; FEJFAROVÁ, M., The estimate of soil grain size using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 18. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L., The earth-fill dam of the Karolinka water reservoir monitored by the EIS method (2016), příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; KOUDELKOVÁ, E., Monitoring of the earth-fill dam of a small water reservoir at Kobeřice, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 20. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Study of the Moisture Behavior of Newly Developed Plasters Applied on Brick Pillars, příspěvek na konferenci ICEBMP 2016 Ekologie a nové stavebí hmoty a výrobky, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 21. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., Quantification of Volumetric Moisture in the Clay Loam Soil Profile by Measuring of Electrical Impedance, příspěvek na konferenci Water Across Time in Engineering Research - The 3rd international conference indexed by IndexCopernicus, EBSCO and ProQuest. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/water2016/, ISSN 1584-5990, Ovidius University of Constanta, Romania, Constanţa, 2016
 22. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou, příspěvek na konferenci 30th Sympozium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 23. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Rychlostní pole na česlích obtokového tunelu VD Labská, příspěvek na konferenci 30th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of hydrodynamics ASCR, Prague, 2016
 24. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS, příspěvek na konferenci 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 9788087117149, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 25. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 26. PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Stanovení zbytkové vlhkosti v pórovitých materiálech metodou EIS, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016
 27. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2015, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2016
 28. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2015, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2016

2015

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; PAŘÍLEK, L., Monitorování zemní hráze a sněhové pokrývky metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, UH SAV, Bratislava, 2015
 2. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J., Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská , , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Monitoring of the porous environment using EIS method, příspěvek na konferenci Workshop o Vode, ISBN 978-80-553-2227-8, Technická univerzita v Košiciach, TUKE Košice, 2015
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Metoda EIS a její uplatnění se spoluúčastí SAV, příspěvek na konferenci Workshop o Vode, ISBN 978-80-553-2227-8, Technická univerzita v Košiciach, TUKE Košice, 2015
 5. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D., Part of electrical impedance in environment with variable distribution of soil particles, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M., Detection of the size of the effective grain using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H., The Earth-Fill Dam of the Karolinka Water Reservoir Monitored by the EIS Method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L., Monitoring of the earth-fill dam of the Hornice reservoir by EIS, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 9. NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; KŘIVÁNKOVÁ, S., Study of activity of the larvae of the house Longhorn beetle (hylotrupes bajulus l.) using the Acoustic pack system, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VALVERDE MEGÍAS, J., The application of the EIS method in an aeration tank of the wastewater treatment plant at Modrice, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Preparation of cooperation with TU Chisinau, Moldova, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Water Structures Laboratory of Water Management Research, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 13. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2015 3rd conference and working session, , ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; SMIRNOVS, J., Riga Technical University, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 15. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JINEK, J.; MAJOR, J., Measurement of 2D unsteady flow of groundwater through sand using the EIS method in laboratory conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Quo vadis EIS - or the monitoring of floods, droughts and failures of dams using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R., Information on results, their presentation and evaluation of the project E!7614, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 18. NOVÁK, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., Expedient field monitoring of snow cover in the Eagle mountains, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; HEJDUK, S.; SALABERRI MARTIN, J., The effect of grass cover on soil moisture content monitored by the EIS method at the site of Žabčice, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 20. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M., Linking programs EUREKA and ERASMUS+ in internationalization of education, článek v Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN 2146-7242, TOJET, The Turkish Online Journal of Educational Technology – September 2015, Special Issue for INTE 2015, 2015
 21. MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 29th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-13-2, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2015
 22. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2014, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2015
 23. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2014, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2015

2014

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitoring of selected parameters of porous substances using the EIS method, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, LoWMR DoWS, 2014
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D.; TALL, A., INFLUENCE OF MICROPARTICLES CONTENT IN SOIL ON ELECTRICAL IMPEDANCE, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M., FREQENCY ANALYSIS OF SNOW COVER USING A Z-METER III DEVICE, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E!7614, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; GOMBOŠ, M.; VAN DE WALLE, B.; LOPEZ ORTEGA, E., DETECTION OF THE SIZE OF THE EFFECTIVE GRAIN USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; GRACIA LLINARES, L., THE EARTH-FILL DAM OF THE KAROLINKA RESERVOIR MONITORED BY THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; DUCHAN, D.; ROUŠAR, L., 2D EXPERIMENTS WITH INFILTRATION OF WATER, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2014 2nd conference and working session, , ISBN 978-80-214-4883-4, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2014
 9. ŠMÍRA, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J.; REINPRECHT, L., Uvolňování terpenů při procesu stárnutí jedlového dřeva a při teplotách simulujících sanaci horkým vzduchem, příspěvek na konferenci Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně, ISBN 978-80-87427-40-8, Šmíra-PRINT s.r.o., Opava, 2014
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; PAŘÍLEK, L., Využití metody elektrické impedanční spektrometrie při ošetření dřeva ohřevem horkým vzduchem, příspěvek na konferenci Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí, ISBN 978-80-87427-83-5, ŠMÍRA - PRINT, s.r.o., Opava, 2014
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M., MONITOROVÁNÍ SNĚHOVÉ POKRÝVKY METODOU EIS PRO MOŽNOST STANOVENÍ VODNÍ HODNOTY SNĚHU, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SAV, Bratislava, SK, 2014
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Biological Stage of the WWTP and Measurement of Electrical Impedance, Double Rain Separator as A Component of The Wastewater Transport, , Selcuk Universitesi, Side, ANTALYA, TURKEY, 2014
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, COLLABORATION WITH PRACTICE AND SOLUTION OF THE INTERNATIONAL PROJECTS BELONG TO TEACHING AND EDUCATION, , ISBN není, Sakarya University, Turkey, Dubai, 2014
 14. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2013, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2014
 15. PAŘÍLKOVÁ, J., Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací - oponovaná zpráva za rok 2013, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2014

2013

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2013 1st conference and working session, , ISBN 978-80-214-4735-6, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2013
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; ŠTĚPÁNEK, J., HOT-AIR REMEDIATION OF CEILING BEAMS OF A PART OF A BUILDING OF A NATIONAL CULTURAL MONUMENT (NKP) – CANONIC HOUSE NO. 8 SPIŠSKÁ KAPITULA, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J., THE PRINCIPLE OF THE EIS (ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY) METHOD, POSSIBILITIES AND IMPLEMENTED APPLICATIONS, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L.; VESELÝ, J., WASTEWATER TREATMENT PLANT BRNO – MODŘICE AND USING EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A., MEASUREMENT OF CHANGE IN TEMPERATURE OF WOODEN SPRUCE BLOCKS OF DIFFERENT AGE WHEN THEY ARE UNILATERALLY LOADED WITH FLAME FROM A GAS SOURCE, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 7. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., DETERMINATION OF SOIL MOISTURE USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MONITORING OF THE EARTH-FILL DAM OF THE KAROLINKA WATER RESERVOIR USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M., MONITORING OF SNOW COVER, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 10. ZACHOVAL, Z.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L., EIS detection of water content in pores during infiltration into a homogeneous and isotropic porous material, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M., DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT IN LOOSE AND COMPACTED SOILS USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VAN DE WALLE, B., MONITORING OF DEHYDRATION OF SANDS BY EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 13. PAVLÍK, I.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L., FREQUENCY ANALYSIS OF SOIL IN TWO SITES OF THE AREA OF GOLF COURSE IN SVRATKA, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Monitoring of golf areal using Z-meter device, , Brno University of Technology, Brno - Balchik, BG, 2013
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., EIS method and projects in EUREKA program, , Brno University of Technology, Brno - Varna, 2013
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., A Multidisciplinary Design Measurement: EIS method, its application and use in all form of education in college, článek v INTE 2013- New Horizons in Education, ISSN 2146-7358, Elsevier Ltd., Sakarya University, Turkey, 2013
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J., Ochrana dřevěných konstrukcí působením tepla, příspěvek na konferenci Advances in Fire & Safety Engineering 2013 Conference proceedings, ISBN 978-80-88829-80-5, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, SK, 2013
 18. NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Rentgenová a akustická diagnostika dřevokazného hmyzu v nehomogenním materiálu, příspěvek na konferenci Advances in Fire & Safety Engineering 2013 Conference proceedings, ISBN 978-80-88829-80-5, FŠI, Žilinská Univerzita v Žiline, Žilina, 2013
 19. ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J., Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2013
 20. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., TEPLOTNÍ ZÁVISLOST ELEKTRICKÉHO ODPORU VZORKŮ ZEMIN ZJIŠTĚNÁ METODOU EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, ÚH SAV, Bratislava, SK, 2013
 21. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z., UPLATNĚNÍ METODY ELEKTRICKÉ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE PŘI MONITOROVÁNÍ INTERAKCE PŮDA – VODA, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, ÚH SAV, Bratislava, SK, 2013
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., EIS method, its application and use in education, , Brno University of Technology, Brno, 2013
 23. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J., METODA EIS DETEKUJE PROCES HORKOVZDUŠNÉ SANACE DŘEVA, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí, ISBN 978-80-87427-97-2, ŠMÍRA - PRINT, s.r.o., Opava, 2013
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J., HORKOVZDUŠNÁ SANACE DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE VODNÍHO MLÝNA WESSELSKY, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí, ISBN 978-80-87427-97-2, ŠMÍRA - PRINT, s.r.o., Opava, 2013
 25. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., EIS METHOD, PROGRAM EUREKA, PROJECTS, COLLABORATORS, APPLICATIONS, , Brno University of Technology, Brno - Sofie, 2013
 26. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; KRATOCHVÍL, R., Laboratory of Water-Management Research Institute of Water Structures, , Brno University of Technology, Brno - Sofie, 2013
 27. PAŘÍLKOVÁ, J.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J., Dokumentace průběhu termosanace metodou elektrické impedanční spektrometrie, , Brno University of Technology, Brno - Odry, 2013
 28. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Brno University of Technology - Faculty of Civil Engineering Department of Water Structures, Laboratory of Water Management Research, , Brno University of Technology, Brno, 2013
 29. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., PROGRAMMA EUREKA, EIS METOD, PROYEKTY, SOTRUDNIKI, PRIMENENIE, , Brno University of Technology, Brno-Riga, 2013
 30. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L., Aplikace metody EIS v objektu ČOV při měření provzdušnění, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, FAST, 2013
 31. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., Metoda EIS a provzdušněné vodní prostředí, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 32. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., SLEDOVÁNÍ NASÁKAVOSTI CIHLOVÝCH SLOUPŮ METODOU EIS, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 33. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MISTROVÁ, I., Vliv změn teploty prostředí na charakteristiku snímače Z-metr III, , VUT v Brně, FAST, ÚVST FAST, 2013
 34. PAŘÍLKOVÁ, J., Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS - oponovaná zpráva za rok 2012 a závěrečná zpráva, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2013
 35. PAŘÍLKOVÁ, J., Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS - oponovaná zpráva za rok 2012, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2013

2012

 1. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MISTROVÁ, I., Ověření moderních metod pro měření hustotního pole provzdušněného proudu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST FAST, 2012
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., E4981 - Computerized Measuring System for Analysis of Chosen characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method, , Electri-city.mobi, Brusel, Belgie, 2012
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Monitoring of the soil status using electrical impedance spectrometry method, příspěvek na konferenci 20th International Poster Day - CD nosič, ISBN 978-80-89139-28-6, SAV ÚH, Bratislava, 2012
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Uplatnění metody EIS při monitorování povodní, , ISBN 978-80-89139-28-6, SAV ÚH, Bratislava, 2012
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Program EUREKA, metoda EIS a přístroj Z-metr III, , Národní centrum regionů, Brno, 2012
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FEJFAROVÁ, M., Sledování vlhkostních změn konstrukcí vodního mlýna Wesselsky v loučkách u oder metodou eis v závislosti na procesu termosanace, příspěvek na konferenci 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB -14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Uherské Hradiště, 2012
 7. FIALA, P.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J., Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu, příspěvek na konferenci 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB -14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Uherské Hradiště, 2012
 8. FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J., Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně, ISBN 978-80-87427-40-8, Šmíra - print, s.r.o., Opava, 2012
 9. NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; KÚDELA, J., Hodnocení pevnosti starého dřeva z pohledu jeho druhotného použití v historických stavbách, příspěvek na konferenci Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně, ISBN 978-80-87427-40-8, Šmíra-Print, s.r.o., Opava, 2012
 10. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SKÁCEL, B.; BUMBOVÁ, A., Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s. specialization, members, international cooperation, příspěvek na konferenci Third international scientific congres, ISBN 978-954-20-0553-7, TU Varna, Varna, 2012
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J., EIS METHOD, PROGRAM EUREKA, PROJECTS, COLLABORATORS, APPLICATIONS, příspěvek na konferenci Third International Scientific Congres - proceedings volume IV, ISBN 978-954-20-0553-7, TU Varna, Varna, 2012
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; RUPP, D., Monitoring of the earthen dam of the Karolinka reservoir by the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; ZEDNÍČEK, J., Monitoring of earthen dikes, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 14. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Basic experiments for the application of a Z-meter III device in laboratory conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 15. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J., The application of the EIS method in brick columns coated with different plaster, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 16. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2012, , ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno University of Technology, Brno, 2012
 17. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2012 3rd conference and working session, , ISBN 978-80-214-4537-6, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2012
 18. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B.; TALL, A., Development Of Electrical Impedance Contour Lines In Time In Clay-Loam Soil Profile, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J., Documentation Of The Course Of Thermo-Remediation Of The Former Wesselsky Watermill Using The EIS Method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 20. ŠEVČÍK, R.; PAŘÍLKOVÁ, J., Calibration and Metrological continuity of Z-meter III, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 21. PIMENTEL, R.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; HERRERO, J.; MILLARES, A.; POLO, M., Measurement of snow properties using EIS-monitoring method in Sierra Nevada (Spain), příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 22. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HERRERO, J.; PIMENTEL, R.; GUERRERO ASPIZUA, M.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L., Preparation of the application of the eis method to snow cover measurement, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 23. GUERRERO ASPIZUA, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GARCIA-CONTRERAS, D.; NAVIDAD, D.; LOSADA, M.; VESELÝ, J., The Eis Method In Coastal Areas, Application In Carchuna Beach, Spain, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; NOVÁK, M., Monitoring of an impoundment dam of a small water reservoir using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 25. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., Information on results, their presentation and evaluation of the project E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 26. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M., Monitorování rybniční hráze metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SAV Bratislava, Bratislava, 2012
 27. STRAČÁNEK, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M., Porovnání rychlostních polí měřených na reálném objektu jednoštěrbinového rybího přechodu a jeho výsekovém modelu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST FAST, 2012
 28. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Metoda EIS při monitorování zemních hrází, , národní centrum regionů, Brno, 2012
 29. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z., Dlouhodobé monitorování zemní hráze malé vodní nádrže metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SAV, Bratislava, 2012
 30. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., Uplatnění metody EIS ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 26th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 978-80-87117-09-5, institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 31. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology SAS,Institute of Hydrodynamics AS CR, v. v. i., Bratislava, 2012
 32. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L., Měření rychlostí před pravoúhlým přelivem se širokou korunou, příspěvek na konferenci 26th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-09-5, Institute of Hydromechanics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 33. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z., Parazitní vlivy při měření metodou EIS, příspěvek na konferenci 26th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-09-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 34. PAŘÍLKOVÁ, J., Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS - oponovaná zpráva za rok 2011, obecná část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2012
 35. PAŘÍLKOVÁ, J., Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS - oponovaná zpráva za rok 2011, technická část, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2012

2011

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, I., Monitorování změn vlhkosti půdy metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SVA, Bratislava, 2011
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Z-meter III - User's Manual, , ISBN není, Brno University of Technology, Brno, 2011
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2011, , ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno University of Technology, Brno, 2011
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2011 2nd conference and working session, , ISBN 978-80-214-4325-9, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2011
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; FEJFAROVÁ, M., SLEDOVÁNÍ ZMĚN VLHKOSTI DŘEVA METODOU EIS PŘI TERMOSANACI MLÝNA V DOLNÍM NĚMČÍ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, Reprocentrum a.s., Blansko, Praha, 2011
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L., LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, J., MONITORING OF CHANGES IN MOISTURE CONTENT OF MASONRY DUE TO MICROWAVE RADIATION USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; MAKOVÍNY, I., THE PROCESS OF MASONRY DRYING BY MICROWAVE RADIATION AND ITS MONITORING USING THE GRAVIMETRIC AND EIS METHODS, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L., THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; TALL, A.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B.; PAVELKOVÁ, D., Soil moisture impakt on electrical impedance of porous environment, příspěvek na konferenci Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra, ISBN 978-80-89139-26-2, Institute of Hydrology SAV, Bratislava, 2011
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 12. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A.; PAŘÍLEK, L.; KANDRA, B., ASSESSMENT OF THE ELECTRICAL IMPEDANCE MEASUREMENTS AT THE DIFFERENT SOIL MOISTURE VALUES IN SILKY-LOAMY-CLAY SOILS, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ROUŠAR, L.; HODÁK, J.; RUPP, D., THE SUMMARY OF THE RESULTS OF THE EXISTING COOPERATION ON E!4981 WITH THE CLUSTER CREA IN MONITORING THE KAROLINKA DAM, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; NOVÁK, M., MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH-FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLEK, L.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J., THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE DOLNÍ NĚMČÍ, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., VYBRANÉ PROBLÉMY PLAVBY A MOŽNÝ ZPŮSOB JEJICH ŘEŠENÍ, příspěvek na konferenci 26. plavební dny - sborník ke konferenci Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86243-36-8, Nakladatelství T, Ústí nad Labem, 2011
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Sledování změn elektrické vodivosti zemních hrází metodou EIS, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 18. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., The EIS method and Z-meter III device, příspěvek na konferenci Technical Progress in Sanitary Engineering, ISBN 978-83-7348-374-3, Widawnictvo Politechniki Gdaňskiej, Gdaňsk, 2011
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J., VYUŽITÍ METODY EIS PŘI TERMOSANACI DŘEVA, příspěvek na konferenci Termosanace krovů presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě, ISBN 978-80-87427-16-3, Šmíra-print, s.r.o., Opava, 2011
 20. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D., Tvar rychlostního pole v blízkosti dna za vysokých hodnot relativní drsnosti, příspěvek na konferenci 25th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Institute of Hydrodfynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2011
 21. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; RADKOVSKÝ, K.; GUERRERO ASPIZUA, M., METODA EIS A PŘÍSTROJ Z-METR III, příspěvek na konferenci 25 th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2011
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; TALL, A., MERANIE OBJEMOVEJ VLHKOSTI PÔDY S VYUŽITÍM ZARIADENIA Z-METER, příspěvek na konferenci INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES OF WATER REGIME OF LOWLAND TERRITORY, ISBN 978-80-89139-23-1, VHZ UH SAV, Michalovce, 2011
 23. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, I., VYUŽITÍ METODY EIS PŘI MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PROCESŮ V PŮDĚ, příspěvek na konferenci Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water, ISBN 978-80-89139-23-1, VHZ ÚH SAV, Michalovce, 2011
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; MASCIALE, R.; CAPUTO, M.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z., Monitoring of the Earthen Dike of Small Water Reservoir Using Electrical Impedance Spectrometry Method, příspěvek na konferenci Internal erosion in embankment dams and their foundations, ISBN 978-80-7204-736-9, Final Tisk, s.r.o., Olomoučany, 2011
 25. PAŘÍLKOVÁ, J., Automatizovaný systém pro analýzu vybraných charakteristik a procesů v porézním prostředí metodou EIS - dílčí oponovaná zpráva za rok 2010, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2011

2010

 1. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; DVOŘÁK, L.; ŠAFÁŘ, R., Experimentální výzkum bočního hrázového přelivu. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva V za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 2. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování ochranných hrází. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva II za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic, Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4118-7, VUTIUM, Brno, 2010
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; DE BENEDICTIS, F.; CAPUTO, M.; MASCIALE, R., Electrical impedance spectrometry method to measure rock water content in laboratory, příspěvek na konferenci CD, Valencia IAHR, International groudwater symposium, 22-24 September 2010, Universidad Politechnica De Valencia, Valencia, 2010
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; CAPUTO, M.; MASCIALE, R.; DE BENEDICTIS, F., Electrical impedance spectrometry method to measure rock water content in laboratory, , ISBN na publikaci není, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2010
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; CHROMÝ, H., LABORATORNÍ STANOVENÍ HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ VODIVOSTI VZORKŮ ZEMIN, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2010 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-01-04651-7, ČVUT, Praha, 2010
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L., APPLICATION LOCALITIES OF EIS MEASURING METHOD ASSUMED WITHIN OE10002 PROJECT, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PICKA, D.; STRAČÁNEK, P.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; FEJFAROVÁ, M., MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH-FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; GOMBOŠ, M.; TALL, A.; KANDRA, B., USING OF Z-METER DEVICE FOR MEASUREMENT OF VOLUMETRIC MOISTURE OF SOIL, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOILS, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R., THE PHYSICAL SUBSTANCE OF THE METHOD OF ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and roceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF THE PROJECT E!3838 AND CONTINUOUS PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2010,Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 13. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2010, , ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno University of Technology, Brno, 2010
 14. PAŘÍLKOVÁ, J., EUREKA 2010 1st conference and working session, , ISBN 978-80-214-4117-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2010
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., The Beginnings of Higher Learning and Experimental Research in Brno, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Company, Illinois 600048, USA, 2010
 16. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitoring the Morphology of the Bottom of Streams and Reservoirs Using Electrical Impedance Spectrometry Method, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Company, Illinois 60048, USA, 2010
 17. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DVOŘÁK, L., Měření rychlostního pole v prostoru bočního přelivu, příspěvek na konferenci 24th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-07-1, Institute if Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2010
 18. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ČEJDA, M.; DVOŘÁK, L.; KHADDOUR, A.; SRNA, J., Fyzikální experimenty - Dílčí zpráva II za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010
 19. PAŘÍLKOVÁ, J., Realizace – výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS – závěrečná oponovaná zpráva za rok 2009, , VUT v Brně, FAST, GEOtest, a.s., 2010

2009

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J., Realizace - výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS, , GEOtest Brno, a.s., Brno, 2009
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Projekt E!3838 programu EUREKA, , LVV, Brno, 2009
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., E!3838 Projekte und Physikalische Modellierung, , Brno, 2009
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., CALIBRATION OF Z-METR DEVICE FOR MEASUREMENT OF VOLUMETRIC MOISTURE OF SOILS, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., THE EIS METHOD MONITORS DROUGHT, THE NEED OF WATER IN THE LANDSCAPE, AND FLOODS, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PICKA, D., MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ČERMÁKOVÁ, B., VERIFICATION OF POTENTIALS OF THE EIS METHOD IN MONITORING THE DEVELOMENT OF THE STREAM BOTTOM DURING FLOW AROUND BRIDGE PIERS, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, L., INFORMATION ON ACHIEVED RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF FULFILMENT OF THE OBJECTIVES OF THE PROJECT E!3838, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠEVČÍK, R., REGULAR CHECKS OF ELECTRICAL SAFETY OF THE Z-METER 2A MEASURING APPARATUS, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, Vutium, Brno, 2009
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; STARA, V., EIS AS A TOOL FOR MEASUREMENTS OF FLOW PROPERTIES ON STEPPED CHUTES, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 11. ŠPANO, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; STARA, V., Využití EIS pro měření hydraulických veličin v otevřených korytech, příspěvek na konferenci Symposium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vutium, Brno, 2009
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PAVLÍK, I., Monitorovací metoda EIS a jedna z realizovaných aplikací v programu EUREKA, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vutium, Brno, 2009
 13. ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Stanovení součinitele přepadu u vybraného přelivu se širokou korunou lichoběžníkového průřezu a s drsným povrchem, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J.; STOKLÁSEK, R., MONITORING OF THE SOIL STATUS USING ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY METHOD DEVELOPED IN PROJECT E!3838 OF THE EUROPE INTERNATIONAL PROGRAM EUREKA, příspěvek na konferenci XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology, ISBN 978-963-88410-0-1, Instituto de telecomunicaoes, Lisbon, Portugal, 2009
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, R., EIS - A Monitoring Method of the Earthen Dikes of Water Reservoirs, příspěvek na konferenci WHME 2009, ISBN 978-9989-2469-7-5, FCE Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures - Short trip to history and today, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3889-7, VUTIUM, Brno, 2009
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., THE SOLUTION OF THE PROJECT E!3838 IN EUREKA PROGRAMME, příspěvek na konferenci Contaminated sites Bratislava 2009, ISBN 978-80-969958-4-4, ekotoxikologické centrum Bratislava, Bratislava, 2009
 18. ZACHOVAL, Z.; SKALICKÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Měření a modelování proudění vody v obdélníkovém žlabu s křivkou snížení ukončenou volným přepadem, příspěvek na konferenci 23rd symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-06-4, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2009
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Fyzikální modelování odlehčovacích komor a dešťových separátorů, příspěvek na konferenci Odlehčovací komory, SOVAK ČR, Praha, 2009
 20. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Projekt ESF rozšířil možnosti laboratorní výuky ve všech formách studia, příspěvek na konferenci XIIth international scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 21. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PÁNA, P.; ŘÍHA, J., Poznatky z experimentálního výzkumu bezpečnostních přelivů ochranných hrází, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J., EIS MONITORING METHOD SHOWS IN EUREKA PROGRAMME COMPETITIVE ADVANTAGE, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 23. PAŘÍLKOVÁ, J., 95th Anniversary of the LWMR, , ISBN 978-80-214-3890-3, VUTIUM, Brno, 2009
 24. VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Trubní materiály, kapitola v Nové Rochlovy STAVEBNÍ TABULKY 1. díl/3. vydání, ISBN 978-80-903889-1-8, INCON-F s.r.o., Praha, 2009
 25. PAŘÍLKOVÁ, J., E!3838 - The international meeting of persons interested in solving EUREKA projects, , LVV, Brno, 2009
 26. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J., Realizace-výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS, , GEOtest Brno, a.s., Brno, 2009
 27. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J., Realizace - výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS, , VUTIUM, Brno, 2009
 28. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 29. PAŘÍLKOVÁ, J., Realizace – výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS – oponovaná průběžná zpráva za rok 2008, , VUT v Brně, FAST, GEOtest,a.s., 2009

2008

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., POZNATKY Z MĚŘENÍ PARAMETRŮ PROUDĚNÍ V HORNÍM OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S ČÁBELKOVÝMI POKLOPOVÝMI VRATY SE SPÁDEM H = 8 M, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU E!3838, příspěvek na konferenci Vodní toky 2008, ISBN 978-80-87154-29-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2008
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; ZACHOVAL, Z., Posouzení přístupu k řešení usměrnění proudění v nátokové oblasti MVE, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů mezinárodní konference HYDROTURBO 2008, příspěvky v plném znění jsou vydány na CD, TOP Partners,s.r.o., Hrotovice, Česká republika, 2008
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R., Tasks of Project E!3838 in 2008, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; STOKLÁSEK, R., The Principle of Digital Measurement of Impedance by a Z-meter 2A Device, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; KŠÁDA, P., Monitoring of the River Bottom Morphology by the Method of Electrical Impedance Spectrometry in Laboratory Conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L., Monitoring of the Earth Dam of a Water Reservoir by the Method of Electrical Impedance Spectrometry, příspěvek na konferenci EUREKA 208 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Selected Information to the 110th Anniversary of the Establishment of Brno University of Technology (VUT) and to the 95th Anniversary of the Laboratory Water Management Research of the Department of Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 10. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Modelový výzkum pomáhá při protipovodňové ochraně, revitalizacích a budování zařízení ČOV včetně kanalizačních sítí, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamníspol. s r.o., Brno, 2008
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka pro praxi, , ISBN 978-80-254-2329-5, VUT v Brně, Brno, 2008
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) v praxi, , ISBN 978-80-254-2329-5, VUT v Brně, Brno, 2008
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R., Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., Elektrická impedanční spektrometrie (EIS), příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Řešíme projekty EU, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodi Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 18. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 19. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování hráze vodní nádrže metodou EIS, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 20. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J., ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE - PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI, příspěvek na konferenci 22nd Syposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 21. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, J., PROUDĚNÍ VODY V KANÁLU S OBTÉKANÝMI ROZRÁŽEČI, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 23. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EXPERIMENTY A ŘEŠENÍ - INFORMACE K TÉMATŮM ZPRACOVANÝM V ROCE 2007, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR05, , LVV, Brno, 2008
 25. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., PREZENTACE FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ, příspěvek na konferenci Ekosystémové služby říční nivy, ISBN 978-80-254-1834-5, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Třeboň, 2008
 26. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., ŘEŠÍME I PROJEKTY EU, příspěvek na konferenci Ekosystémové služby říční nivy, ISBN 978-80-254-1834-5, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Třeboň, 2008
 27. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., "Hydraulika a hydrologie" - BR05, , LVV, Brno, 2008
 28. PAŘÍLKOVÁ, J., EIS a monitorování hráze vodní nádrže, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 29. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D., ŘEŠÍME I PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE - ESF A EUREKA, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a nimerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 30. PAŘÍLKOVÁ, J., Encyklopedické materiály pro BR51 a BR05, , LVV, Brno, 2008
 31. PAŘÍLKOVÁ, J., Monitorování morfologie dna toků a nádrží užitím metody elektrické impedanční spektrometrie, příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2008, ISBN 978-80-89088-62-1, AČESR, Bratislava, 2008
 32. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, R., Electrical Impedance Spectrometry and Monitoring of Bottom Morphology of a Sewage Storage Basin, , IASWS, Esperance, Austrálie, 2008
 33. PAŘÍLKOVÁ, J., Hydraulika a hydrologie - BR51, , LVV, Brno, 2008
 34. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR51, , LVV, Brno, 2008
 35. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J., Realizace - výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS, , VUTIUM, Brno, 2008
 36. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J., Realizace-výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS, , GEOtest Brno, a.s., Brno, 2008
 37. PAŘÍLKOVÁ, J., Realizace – výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS – oponovaná průběžná zpráva za rok 2007, , VUT v Brně, GEOtest, a.s., 2008

2007

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Projekt E!3838 programu Eureka, , Brno, 2007
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Projekty ESF a GAČR řešené v LVV ÚVST, , Brno, FAST, 2007
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb, příspěvek na konferenci Vodní toky 2007, ISBN 978-80-87154-03-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2007
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., Informace k projektu E!3838, příspěvek na konferenci Vodní toky 2007, ISBN 978-80-87154-03-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2007
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd workoing session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R., Localities in view, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., Preliminary tests at two sites in Basel, příspěvek na konferenci EUREKA 2007- 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L., Introductory Word, příspěvek na konferenci Eureka 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Temperature scalar field monitoring method, příspěvek na konferenci Eureka 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., Electrical impedance spectrometry and the Z-meter 2 device, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L., Target of the E!3838 Project, příspěvek na konferenci Eureka 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická, s.r.o. Brno, 2007
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Projekty Evropské unie napomáhají vzdělávání i praxi, příspěvek na konferenci Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s., ISBN 978-80-244-1890-2, PřF UP, Olomouc, 2007
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Obnovitelné zdroje energie a obnovitelnost krajiny, příspěvek na konferenci Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s., ISBN 978-80-244-1890-2, PřF UP, Olomouc, 2007
 14. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace z modelového výzkumu horního ohlaví plavební komory s Čábelkovými poklopovými vraty, , ISBN 978-80-86243-23-8, ČIHÁK TISK, Praha, 2007
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Vybrané laboratorní úlohy, fyzikální modelování jevů, , VUT, Brno, 2007
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Tabelární a grafické vyhodnocení vývoje kalů v usazovací nádrži, , Rýzmburk, 2007
 17. PAŘÍLKOVÁ, J., MVE Štětí - zkoušky hydraulických poměrů na modelu díla v měřítku 1:50, , Brno, 2007
 18. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Die Methode der elektrech impedance Spectrometrie, , Basel, 2007
 19. PAŘÍLKOVÁ, J., The method of electrical impedance spectrometry, , Basel, 2007
 20. PAŘÍLKOVÁ, J., The probes of Z-meter system, , BBL Basel, 2007
 21. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EIS IN ACTION - PRACTICAL USING IN THE YEAR 2006, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., THE VELOCITY FIELDS AND WATER LEVEL MEASUREMENTS IN PHYSICAL MODEL OF THE PART OF LOCK PŘELOUČ II, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 23. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ V NÁTOKOVÉ ČÁSTI A VE VTOKU MVE ŠTĚTÍ, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 25. PAŘÍLKOVÁ, J., Elektrická impedanční spektroskopie pro vodohospodářské účely, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 26. PAŘÍLKOVÁ, J., ZKUŠENOSTI Z MONITOROVÁNÍ ÚROVNĚ SEDIMENTŮ V ODKALOVACÍ NÁDRŽI, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko, s.r.o., Bratislava, 2007
 27. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Obnovitelné zdroje, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 28. PAŘÍLKOVÁ, J., Proudění vody, , LVV-VST, Brno, 2007
 29. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006, příspěvek na konferenci Sympozium Hydrotechniků, ISBN 978-80-01-03681-5, ČHMÚ Praha, ČVUT v Praze, 2007
 30. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ŠVANCARA, J., Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, , VUTIUM, Brno, 2007
 31. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Studijní texty k laboratorním úlohám, , LVV, LVV ÚVST Brno, 2007

2006

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., INFORMACE K NAVRHOVANÉMU PROJEKTU E!3838, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L., OBEC RAJNOCHOVICE A KLAUZY NA JUHYNI, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. a kol., HYDRAULICKÝ VÝZKUM NÁTOKU NA MVE ŠTĚTÍ, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH V LABORATOŘI VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB V RÁMCI PROJEKTU ESF, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 5. KREJČÍ, I.; PAŘÍLKOVÁ, J., Metody číslicového měření impedance využité v přístrojích EIS, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 6. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., MOŽNOSTI APLIKACE METODY EIS A MĚŘICÍCH SOND, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., METODA ELEKTRICKÉ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE PŘI TERÉNNÍCH MĚŘENÍCH, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., DVĚ EXPERIMENTÁLNÍ METODY SLEDOVÁNÍ STAVU OCHRANNÝCH HRÁZÍ - LABORATORNÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., Elektrická impedanční spektrometrie pro vodohospodářské účely, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2006
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů a revitalizace na řece Morávce, příspěvek na konferenci Říční krajina 4., ISBN 80-244-1495-3, Přírodovědecká fakulta Olomouc, Olomouc, 2006
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Fyzikální modelování revitalizačních opatření, příspěvek na konferenci Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, ISBN 80-244-1495-3, Přírodovědecká fakulta Olomouc, Olomouc, 2006
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., Laboratorní a terénní měření s užitím metody EIS prováděné Laboratoří vodohospodářského výzkumu FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, ISBN 80-244-1495-3, Universtita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2006
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., METODA SLEDOVÁNÍ OBRUSU STĚN POTRUBÍ BLIŽŠÍ REALITĚ, příspěvek na konferenci Městské vody 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec s.r.o., Břeclav, 2006
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., APLIKACE MĚŘICÍ METODY EIS PRO RIZIKOVÁ MÍSTA ULOŽENÉHO POTRUBÍ V ZEMINĚ, příspěvek na konferenci Městské vody 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec s.r.o., Břeclav, 2006
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I., TWO INNOVATIVE METHODS OF DIKE MONITORING, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Polygrafia SAV, Bratislava, 2006
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Vybraná problematika z vodního stavitelství, , VUT, Brno, 2006
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., POZNATKY O NOVÉM MONITOROVACÍM SYSTÉMU EIS, příspěvek na konferenci 20th symposium on anemometry - proceedings, ISBN 80-239-7144-1, Institute of Hydrodynamics ASCR, Holany-Litice, 2006
 18. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ UVP MONITOREM NA FYZIKÁLNÍCH MODELECH JEZŮ, příspěvek na konferenci 20th symposium on anemometry-proceedings, ISBN 80-239-7144-1, Institute of Hydrodynamics ASCR, Holany-Litice, 2006
 19. PRAX, P.; PAŘÍLKOVÁ, J., NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU A NÁVRHU ODLEHČOVACÍCH KOMOR, příspěvek na konferenci Dešťové oddělovače, SOVAK,CVVH,DHI, BVV Brno, 2006
 20. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření rychlosti UVP Monitorem u spádového stupně za účelem užití 2D říčního matematického modelu, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 21. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Sledování vábicího proudu metodou UVP na fyzikálním modelu jezu Lhotka, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 22. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE A JEJÍ MOŽNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 23. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Possilbilities of EIS, , Basel, 2006
 24. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J., Physical modeling in water management, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2006
 25. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., TWO INDIRECT ELECTRICAL METHODS OF DIKE MONITORING, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2006
 26. PAŘÍLKOVÁ, J., Grantový projekt č. 103/04/0741 "Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích", příspěvek na konferenci Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, VUTIUM, Brno, 2006
 27. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; KREJČÍ, I.; PODSEDNÍK, O.; ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích - souhrnná dílčí zpráva 2005, , VUTIUM, Brno, 2006

2005

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Elektrická impedanční spektrometrie jako jedna z metod monitorování stavu zemin v období sucha či za povodní, příspěvek na konferenci 6. konference s mezinárodní účastí Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO Bratislava, Podbanské, 2005
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Měření rychlostních polí metodou UVP, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Eds Olomouc, Olomouc, 2005
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Odlehčovací objekty na jednotných systémech stokových sítí, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Eds Olomouc, Olomouc, 2005
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Zkušenosti získané při řešení projektů GAČR, , Brno - Chrlice, 2005
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Dike Monitoring Using Temperature-to-Electrical Resistance Conversion and Electrical Impedance Methods, příspěvek na konferenci 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, ISBN 83-89786-37-0, Gdynia Maritime University, Gdyně, 2005
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., Impedance Spectrometer for in situ Dike Monitoring, příspěvek na konferenci 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, ISBN 83-89786-37-0, Gdynia Maritime University, Gdyně, 2005
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., Two Non-Invasive Methods Application in the Dike Monitoring, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU, Ottenstein, 2005
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU, Ottenstein, 2005
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., River Bed and Stream Bank Monitoring, článek v Rudarsko-metalurški zbornik, ISSN 1408-7073, RMZ Materiali in geookolje, Ljubljana, 2005
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., VESELÝ, J., Two Non- invasive Methods of Dike Monitoring and Their Results, příspěvek na konferenci 10th IMEKO TC10 - International Conference on Technical Diagnostics, ISBN 963-86586-4-9, Amulett'98 Kft., Budapešť, 2005
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., Electrode Systems and Their Switching Used in Monitoring of Dike Status, příspěvek na konferenci 10th IMEKO TC10 - International Conference on Technical Diagnostics, ISBN 963-86586-4-9, Amulett'98 Kft., Budapešť, 2005
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., SLEDOVÁNÍ VÁBICÍHO PROUDU UVP MONITOREM, příspěvek na konferenci 19 th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 13. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Electrical Impedance Spectrometry, příspěvek na konferenci 19th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 14. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO POLE VE SDRUŽENÉ NÁDRŽI UVP MONITOREM, příspěvek na konferenci 19 th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Monitorování in situ při použití metody EIS, , Doubravice nad Svitavou, 2005
 16. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Může přinést elektrická impedanční spektrometrie nové poznatky při sledování dna toků?, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 80-89062-41-5, Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 2005
 17. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Modelový výzkum pohybu splavenin ve vybraných lokalitách v návaznosti na praxi, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 80-89062-41-5, Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 2005
 18. PAŘÍLKOVÁ, J., Elektrická impedanční spektrometrie, , Brno, 2005
 19. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Přehled měření rychlostí UVP Monitorem realizovaných LVV, , 2005
 20. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Možnosti a využití elektrické impedanční spektrometrie, , Brno, 2005

2004

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Řešení grantového projektu 103/04/0741, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 2. KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J., Aparatura pro měření vnitřního stavu ochranných hrází v reálných podmínkách metodou EIS, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., Monitorování stavu zemních hrází metodou odporovou a kapacitní impedanční, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 4. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., HUSTOTNÍ PROUDĚNÍ A NĚKTERÉ METODY MĚŘENÍ, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Hydraulický model pravé spodní výpusti VD Les Království, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., Modelling of effects of extreme hydrological events of thermal scalar field and electrical impedance spectrometry using, , TU Basel, Švýcarsko, 2004
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Laboratory of water management research, , TU Basel, Švýcarsko, 2004
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Fyzikální modelový výzkum pravé spodní výpusti VD Les Království, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., Praha, 2004
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Nové laboratorní postupy při sledování průsaků hrází a jejich uplatnění pro měření ve skutečnosti, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., VRV, a.s., Praha, 2004
 10. VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., NOVÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODNÍMU ZPŮSOBU TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE TOKU A PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., Možné způsoby monitorování zemmních ochranných hrází, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., Physical Modelling of Effects of Extreme Hydrological Events on the Protective Dike Construction, příspěvek na konferenci IMEKO TC-4, ISBN 960-254-645-X, National Technical University of Athens, Greece, 2004
 13. PAŘÍLKOVÁ, J., Stabilita ochranných hrází, zaťaženie a výsledky experimentov, příspěvek na konferenci Geotechnika 2004, ISBN 80-8073-151-9, Orgware, Orgware, Stupava, Slovakia, 2004
 14. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., Pohyb splavenín v tokoch, monitoring zanášania a sledovanie odolnosti brehov, příspěvek na konferenci Geotechnika 2004, ISBN 80-8073-151-9, Orgware, Orgware, Stupava, Slovakia, 2004
 15. KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J., Physical Modeling of Extreme Hydrological Situations, příspěvek na konferenci Nové smery v spracovaní signálov VII, ISBN 80-8040-232-9, Vojenská akadémia, 031 01 Liptovský Mikuláš, Tatranské Zruby, 2004
 16. ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., Měření rychlostí v příčném profilu fyzikálního modelu toku, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-234-9, Žilina, 2004
 17. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Realizovaná měření UVP Monitorem, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-234-9, EDIS-vydavatelstvo ŽU, Žilina, 2004
 18. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., KREJČÍ, I., Laboratorně ověřené metody monitorování ochranných hrází, příspěvek na konferenci Topical problems of fluid mechanics 2004, ISBN 80-85918-86-2, Institut of Thermomechanics ASCR, Praha, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M., Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování, spec. publikace, Brno, 2003
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Lokální deště na území ČR, velké a malé záplavy, , 2003
 3. KREJČÍ, I., PAŘÍLKOVÁ, J., Four terminal impedance measurement and its automation, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2003
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Vodní cesty a toky z hlediska monitorování poruch břehů 2, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2003
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., Možnosti aplikovaných nepřímých metod monitorování stavu ochranných hrází, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2003
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., Řešení grantového projektu 103/01/0057, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2003
 7. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Vyhodnocení experimentů z fyzikálních modelů zem. hrází, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, Brno, 2003
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Poznatky z experimentů při aplikování nepřímých metod monitorování zemních hrází na fyzikálních modelech, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, STU v Bratislavě, Bratislava, 2003
 9. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., River Beds and Stream Bank Monitoring, příspěvek na konferenci Water management and hydraulic engineering, ISBN 80-227-1954-4, FCE SUT Bratislava, Bratislava, 2003
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., Nedestruktivní experimentální metody monitorování stavu ochranných hrází, příspěvek na konferenci Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb, CICERO,s.r.o., Bratislava, 2003
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., Electronic methods of dike status monitoring, příspěvek na konferenci XVII IMEKO WORLD CONGRESS- Metrology in the 3rd Millennium, ISBN 953-7124-00-2, Croatian Metrology Society, Zagreb, Croatia, 2003
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., Instrumentation used for dikes monitoring, příspěvek na konferenci XVII IMEKO WORLD CONGRESS- Metrology in the 3rd Millennium, ISBN 953-7124-00-2, Croatian Metrology Society, Zagreb, Croatia, 2003
 13. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Měření rychlostního pole u kruhového otvoru UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 14. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., Two electronic methods of dike status monitoring, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Rozložení rychlostí na svislici při různé drsnosti dna stanovené UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 16. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Institut of Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, příspěvek na konferenci International conference of water service science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, VUTIUM Brno, Brno, 2003
 17. PAŘÍLKOVÁ, J., Elected electronic methods of dike status monitoring, příspěvek na konferenci International conference of water service science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, VUTIUM Brno, Brno, 2003

2002

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Výsledky z experimentů při vývoji metod snímání teplotního skalárního pole a elektronické impedanční spekrometrie, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází II, ISBN 80-214-2259-9, Brno, 2002
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Methods of Information Processing Used in Digital Instruments for Dike Monitoring, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází II, ISBN 80-214-2259-9, VUTIUM Brno, VUTIUM Brno, 2002
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., Předmluva, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází II, ISBN 80-214-2259-9, VUTIUM, VUTIUM Brno, 2002
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., The Research of Methods of Dikes Monitoring, , Area Park Trieste, 2002
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., Zachoval,Z., Krejčí, I., Elektrické metody měření průsaku vody tělesem sypané hráze, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, EDIS-vydavatel´stvo ŽU, Žilina, 2002
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., Měření rychlostního pole na modelu Parshallova žlabu metodou UVP, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, EDIS-vydavatel´stvo ŽU, Žilina, 2002
 7. ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, ZČU v Plzni, Zuberec, 2002
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., Uhmannová, H., Metody použité při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2002

2001

 1. PAŘÍLKOVÁ, Jana; KREJČÍ, Ivan, Impedanční spektrometr a jeho využití při monitorování stavu sypaných hrází, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, ISBN 80-214-2012-X, VUTIUM, Brno, 2001
 2. PAŘÍLKOVÁ, Jana; KREJČÍ, Ivan, Aplikace impedanční spektroskopie při monitorování stavu sypaných hrází a jeho změn, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, ISBN 80-214-2012-X, Vutium, Brno, 2001
 3. PAŘÍLKOVÁ, Jana, Využití perličkových termistorů při monitoringu průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, ISBN 80-214-2012-X, Vutium, Brno, 2001
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., Řešení grantového projektu gačr č. 103/01/0057 v roce 2001, příspěvek na konferenci Výzkum metod monitorování ochranných hrází, ISBN 80-214-2012-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní posuzování odolnosti a trvanlivosti materiálů trub stokových a vodárenských sítí, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, CERM, Brno, 2001
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Hydraulika Laboratorní cvičení, , ISBN 80-214-2026-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálné aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 0, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2001
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., Jedna z metod posuzování kanalizačních trub na obrus, příspěvek na konferenci , 2001
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka, příspěvek na konferenci 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, VUTIUM, Brno, 2001
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Záznam vývoje výronové plochy na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálne problémy navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, ASCO, Bratislava, 2001
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., Možnosti aplikace metody EIS - elektronická impedanční spektrometrie na sledování změn struktury sypaných hrází, příspěvek na konferenci 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, VUT, Brno, 2001
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Porovnání výsledků metod použitých při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2001
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; KUNC, J., Posouzení kanalizačních trub a materiálů na abrazi, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, FORTEprint, Praha, 2001
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z., Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie, příspěvek na konferenci 17. sympozium o anemometrii, ISBN 80-238-7138-2, Institute of Hydrodynamics AVČR, Úvaly u Prahy, 2001
 15. PAŘÍLKOVÁ, J., Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie, příspěvek na konferenci , 2001
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Porovnání proudění v přírodním spádovém stupni "hrušce" na matematickém a fyzikálním modelu, příspěvek na konferenci 17. Sympózium o anemometrii, ISBN 80-238-7138-2, Institute of Hydrodynamics, Úvaly u Prahy, 2001

2000

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Kalibrace termistorových čidel pro měření průsakových křivek a rozplavení modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., UHMANNOVÁ, H., Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., Kalibrace termistorových čidel pro měření průsakových křivek a rozplavení modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT, Brno, 2000
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Stanovení průsakových křivek měřením na fyzikálním modelu sypané hráze 2, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT, Brno, 2000
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; UHMANNOVÁ, H., Fyzikální modelování průsaku hrází, , VUT v Brně, FAST, UVST, Brno, 2000

1999

 1. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Metody ovlivnění dopadu lidské činnosti na kapacitu vodních toků a kvalitu vody, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ASCO, Bratislava, 1999
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I., Měření rozplavení sypané hráze termistorovými sondami, příspěvek na konferenci 16th Symposium on Anemometry, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný