English

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – seznam publikací

2018

 1. OLŠÁK, M.; NEČAS, R.; KLUSÁČEK, L., Partial problems during long-term monitoring of concrete bridges after reconstruction, příspěvek na konferenci Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 978-80-01-06401-6, Czech Technical University in Prague, Praha, 2018
 2. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Strengthening of Reinforced Concrete Bridges by Post-Tensioning, příspěvek na konferenci Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 978-80-01-06401-6, Czech Technical University in Prague, Prague, 2018
 3. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; POŽÁR, M.; DUCHÁČ, P., Load transfer in horizontally prestressed masonry wall, příspěvek na konferenci Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 978-80-01-06401-6, Czech Technical University in Prague, Prague, 2018
 4. STRNAD, J.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2018, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2018, ISBN 978-80-904593-5-9, Sdružení hliněného stavitelství z.s., , Brno, 2018
 5. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Results of Short-term Experiments with Monostrands in Saddles with Small Radii, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Possibility of Increasing the Load Bearing Capacity of Parapet Bridge Structures, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Možnosti zvýšení kapacity parapetních mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 3. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Výsledky krátkodobých pokusů s monostrandy v sedlech s malými poloměry, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A., Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 5. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R., Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 6. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Long-action of additional horizontal prestressing on masonry, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, 2017
 7. STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z., Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 8. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, 2017
 9. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing, příspěvek na konferenci ADVANCES IN CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES - Keynote Lectures & Abstracts, 9th International Conference AMCM` 2017, ISBN 978-83-7880-460-4, Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 2017
 10. KLUSÁČEK, L.; DUCHÁČ, P.; BAŽANT, Z., Dlouhodobé sledování poruch historických staveb, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Národní památkový ústav, Praha, 2017

2016

 1. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin", příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. SVOBODA, A.; STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Studie chování volných předpínacích lan tzv. monostrandů, příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Long-duration action of additional horizontal prestressing on masonry, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 4. KLUSÁČEK, L.; PĚKNÍK, R., Reconstruction of Arch Bridges using Concrete Walls and Trans-versal Strands, příspěvek na konferenci 2. Brückenkolloquium Beurteilung, Ertüchtigung und Instandsetzung von Brücken - Tagungschandbuch 2016, ISBN 978-3-943563-26-9, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, Deutschland, 2016
 5. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J., Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions , kapitola v Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015), ISBN 978-1-138-02893-7, CRC Press , Osaka, Japan, 2016
 6. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length, článek v Road and Rail Structure IV, ISSN 1848-9842, ISBN 1848-9842, University of Zagreb, Zagreb, 2016
 7. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Influence of horizontal prestressing on masonry arch bridge, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil engineering, Košice, 2016

2015

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; VOLF, M.; PASEKA, A., Zesilování základů předpjatými konzolami a klenbami - věž radnice ve Vyškově, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 2. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva, , Brno, 2015
 3. DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 4. POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, SEKURON s.r.o., Brno, 2015
 5. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. KLUSÁČEK, L.; MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J.; PANÁČEK, J., Znalecký posudek číslo 50/2014 o pádu mostu ve městě Vilémov, , Brno, 2014
 2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 3. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; MITRENGA, R., STABILIZATION OF BAROQUE WALL USING WIDENING OF THE FOUNDATIONS AND VERTICAL PRESTRESSING, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2014, ISBN 0-947644-75-X, Edinburgh, 2014
 4. STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Chování předpínacích lan v sedle, příspěvek na konferenci Sborník přednášek sanace betonových konstrukcí 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014
 5. KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Zesilování průmyslových hal, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 6. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M., Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014, ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014
 7. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Historické konstrukce ztužené lany, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Národní památkový ústav, Praha, 2014
 8. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., K článku Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2014

2013

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, , Brno, 2013
 2. KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; BAŽANT, Z., Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2013
 3. DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L., DLOUHODOBÝ MONITORING PŘÍZNAKŮ PORUCHY – PODKLAD OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU STABILIZACE KONSTRUKCE, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 4. SUZA, D.; KLUSÁČEK, L., DOČASNÉ ZESÍLENÍ MOSTU PODEPŘENÍM NOSNÉ KONSTRUKCE SKUPINOU PRUŽNÝCH STOJEK – INTERAKCE PODPĚRNÉHO SYSTÉMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 5. FIXEL, J.; KLUSÁČEK, L., PROBLEMATIKA SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO CHOVÁNÍ PŘEDPJATÉHO MOSTU PO REKONSTRUKCI, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 6. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M., Stabilizace barokní zdi svislým předpětím, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 7. VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J., ZESÍLENÍ KRÁTKÝCH KONZOL PŘEDPÍNACÍMI LANY, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 8. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., REKONSTRUKCE KLENBOVÝCH MOSTŮ BETONOVÝMI ČELY A PŘÍČNÝMI PŘEDPÍNACÍMI KABELY, příspěvek na konferenci 18. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Sekurkon s.r.o., Brno, 2013
 9. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M., Stabilizace barokní zdi přepínacími lany a rozšířením základu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Udržovací práce pro udržení provozuschopnosti měřícího systému pro dlouhodobé sledování mostu, , 2012
 2. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 3. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Identifikace příčin poklesů železniční mostní konstrukce, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2012
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., ZESILOVÁNÍ ZMĚNOU STATICKÉ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ PŘEDPÍNACÍMI KABELY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava, ISBN 978-80-8076-104-2, STU v Bratislavě, Bratislava, 2012
 5. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R., Replacement and relocation of reinforced frame columns, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide, ISBN 0-947644-70-9, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 6. VOLF, M.; KLUSÁČEK, L., ZESÍLENÍ ZÁBRADELNÍHO MOSTU Z 30. LET MINULÉHO STOLETÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 7. DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L., VLIV NEVHODNÉ VOLBY KOTVENÍ VOLNĚ STOJÍCÍCH VYSOKÝCH KOMÍNŮ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 8. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Postupy a detaily při dodatečném předpínání, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 9. SUZA, D.; KLUSÁČEK, L., Dočasné zvýšení zatížitelnosti mostu podepřením nosné konstrukce, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 10. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Viadukt Křenová - podrobná analýza, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 11. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Stanovení deformačních charakteristik zdiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012
 12. SUZA, D.; KLUSÁČEK, L., Nadměrné průhyby stropní desky, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, EKONOMIA a.s., Praha, 2012

2011

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J., VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 2. KLUSÁČEK, L.; SUZA, D., ZKUŠENOSTI SE STANOVENÍM ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ Z TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ, příspěvek na konferenci SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ 2011 (studijní podklady), Divyp Brno, s.r.o., Brno, 2011
 3. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O., Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 4. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol., Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 5. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O., Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 6. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L., Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby mostu ve Džbánicích, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2011
 7. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Rekonstrukce klenbových mostů betonovými čely a příčnými předpínacími kabely, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2011
 8. FIXEL, J.; KLUSÁČEK, L., Sanace historického komína výšky 40 m, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 9. SUZA, D.; KLUSÁČEK, L., Nadměrné průhyby stropní desky, příčiny, řešení, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 10. POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L., Kotvení ocelových desek do zdiva příčně předpjatým spojem, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 11. VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 12. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L., Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 13. DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M., Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 14. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 15. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PRŮŠA, J.; STRÁSKÝ, J., Zkoušky a numerická analýza prvků mostovky mostu přes údolí potoka Hrabyňka, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 16. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2011
 17. KLUSÁČEK, L.; ŠEDIVÝ, J.; NEČAS, R.; DOBIÁŠ, L.; TERŠEL, M., Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice ("GAGARIN"), příspěvek na konferenci Železniční mosty a tunely, SUDOP Praha a.s., Praha, 2011
 18. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné tenzometrické a geodetické sledování rekonstrukce železničního mostu "Gagarin" v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, příspěvek na konferenci Železniční mosty a tunely, SUDOP Praha a.s., Praha, 2011

2010

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; DVOŘÁK, T.; STRÁSKÝ, J., Zkoušky prefabrikovaných filigránových panelů mostovky před a po spřažení - most před údolí potoka Hrabyňka, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, Praha, 2010
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Sanace barokních kleneb pomocí předpínání, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010 32. konference, ISBN 978-80-02-02273-2, WTA CZ, Brno, 2010
 3. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Dvoupodlažní vestavba do původního krovu renesančního objektu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 5. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Die Erfahrungen mit den Fundamentverstarkungen von historischen Gebauden durch umgekehrte (inverse) vorgespannte Gewolbe und Konsolen, příspěvek na konferenci 7. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, ISBN 978-80-248-1704-0, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, 2010

2009

 1. KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J., Strengthening System of Industry Halls Using Post-tensioning, příspěvek na konferenci , Australian Society for Concrete and Construction Technology, Vienna, 2009
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; PODROUŽKOVÁ, B., Zesilování pilířů a zdí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2009
 3. KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J., Strengthening of industry buildings using post-tensioning, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Strain behaviour of masonry structures stabilised using horizontal post-tensioning, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XII. Mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009

2008

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílových zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek, s.r.o., Praha, 2008
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Trvanlivá stabilizace objektu předpětím a vodorovné dotvarování zdiva, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media, s.r.o., Praha, 2008
 3. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 4. KLUSÁČEK, L., Zvyšování únosnosti konstrukcí metodou dodatečného předpětí volnými kabely, příspěvek na konferenci Neuveden, ECONOMIA Praha, Praha, 2008
 5. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Trvanlivost předpětí u jednopodlažního bojektu - dotvarování zdiva vodorovně, příspěvek na konferenci Sborník přednášek "Zděné a smíšené konstrukce 2008", ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS Sevis, s.r.o., Praha, 2008
 6. KLUSÁČEK, L.; ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z., Short-term and long-term strain behaviour of masonry structure post-tensioned horizontaly, příspěvek na konferenci Structural faults and repair - 2008, Engineering technics press, Edinburgh, 2008
 7. KLUSÁČEK, L.; SLEPIČKA, P., Strengthening of corbels using internal post-tensioning, příspěvek na konferenci Structural faults and repair - 2008, Engineering technics press, Edinburgh, 2008
 8. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J., Oprava uložení kovacího lisu 630 t dodatečně předpjatými konzulami, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 9. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Předpínání staveb ve vztahu k podloží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008, ISBN 978-80-248-1715-6, Minova Bohemia, s.r.o, Ostrava, 2008

2007

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 2. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 3. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Methodology of repair of cracks in segments made from high performance concrete, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 4. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 5. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 6. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodology of loading test of segments of a bridge deck in transversal direction, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 7. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; PASEKA, A., Inženýrsko-geologický průzkum, závady a zesilování plošných základů, příspěvek na konferenci 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 8. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; URBAN, J., Mezní únosnost segmentů mostovky lávky pro pěší, příspěvek na konferenci Česko - Slovenská konference EXPERIMENT 07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 9. KLUSÁČEK, L.; SLEPIČKA, P., Experimentální ověření vlivu předpětí dodatečně zesílených krátkých konzul při provozním zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 10. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z., Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání, příspěvek na konferenci Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 11. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Rekonstrukce barokního zámečku, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2007

2005

 1. KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J.; SOLAŘÍK, M., Návrh předkpínané železobetonové dělící stěny, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, Sborník ke konferenci, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost a ČBS servis, s.r.o., Praha, 2005
 2. CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M., Zesilování železobetonových halových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 3. KLUSÁČEK, L., Zesilování betonových a zděných konstrukcí předpětím - předpoklady a metody, příspěvek na konferenci Zesilování betonových a zděných konstrukcí - Sborník příspěvků, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 4. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Široké možnosti zesilování zděných konstrukcí předpínacími kabely, příspěvek na konferenci , ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 5. KLUSÁČEK, L.; MITRENGA, R., Sanace klenbových mostů dodatečným předpětím bez omezení provozu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005
 6. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005

2004

 1. FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L., Spolehlivostní analýza zesílení konzoly sloupu jeřábové dráhy předpětím, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-903501-3-5, Hradec Králové, 2004
 2. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Rekonstrukce objektu s použitím lokálně podepřených a předpjatých stropních desek, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., Praha, 2004
 3. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Stabilizace nosných stěn svislým předpětím, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha , 2004
 4. KLUSÁČEK, L., PĚNČÍK, J., BUREŠ, J., VITULA, A., Měření přetvoření kleneb železničního viaduktu., příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, Brno, 2004
 5. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, 2004
 6. KLUSÁČEK, L., NEČAS, R., Zkouška mezní únosnosti předpjaté mostovky, příspěvek na konferenci Experiment ´04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o. 2004, Brno, 2004
 7. KLUSÁČEK, L.; MITRENGA, R., Železobetonová mostní deska malého rozpětí, zvýšení zatížitelnosti dodatečným předpětím, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace, Brno, 2004

2003

 1. KLUSÁČEK, L., STRNAD, J., Předpínání železobetonových obloukových vazníků, příspěvek na konferenci 10. betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Česká betonářská společnost, ČSSI, Pardubice, 2003
 2. KLUSÁČEK, L., ŠULÁK, P., VYUŽITÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ ZDĚNÉ MOSTNÍ KLENBY PŘI REKONSTRUKCI MOSTU, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2003
 3. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., MINULOST A SOUČASNOST HISTORICKÝCH KLENEB, ZAJIŠŤOVÁNÍ KLENEB PŘEDPÍNÁNÍM, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2003
 4. KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J., Zvýšení únosnosti krátkých konzol železobetonových sloupů předpětím, příspěvek na konferenci Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí, ISBN 80-86433-21-8, FAST, VUT v Brně, Brno, 2003
 5. KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J., Analýza Jezernického viaduktu cihelného, příspěvek na konferenci Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí, ISBN 80-86433-21-8, FAST, VUT v Brně, Brno, 2003
 6. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Repair of Structures using Prestressing Cables Routing in Functional Directions, příspěvek na konferenci Abstracts of the Tenth International Conference Structural Faults and Repair, ISBN 0-947644-52-0, University of Edinburgh, Professor M. C. Forde, London, 2003
 7. KLUSÁČEK, L., MITRENGA, R., HRŮZA, P., Efektivní zesílení zábradelního mostu na třídu B, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2003
 8. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Nenadálé problémy při realizaci základů objektů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2003
 9. TERZIJSKI, I., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Analýza použitelnosti běžné žebírkové výztuže pro kotvení prvků stavebních konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2003

2002

 1. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Variantní vedení lan při předpínání objektů, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002
 2. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L., Geodetické měření při statickém zajištění věžě radnice ve Vyškově na Moravě., příspěvek na konferenci Interdisciplinárne aplikácie fotogrammetrie a inžinierskej geodézie, ISBN 80-227-1778-9, STU Bratislava, Bratislava, 2002
 3. KLUSÁČEK, L., MITRENGA, R., Zvyšování únosnosti konstrukcí metodou dodatečného předpětí volnými kabely, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Brno, 2002
 4. KLUSÁČEK, L., Strengthening of reinforced bridges by prestressing, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, EDIS-Univesity of Žilina publisher, Žilina, 2002
 5. KLUSÁČEK, L., KOVÁR, M., Oprava mostu 05735-3 ve Vsetíně - zesílení NK předpětím a jeho realizace, příspěvek na konferenci Mosty 2002, ISBN 80-7204-235-1, Sekurkon Brno prostřednictvím Akademického nakladatelství CERM s r.o., Brno, 2002
 6. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Statika při rekonstrukcích objektů. 2. vydání, , ISBN 80-214-2058-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002
 7. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Stabilisirung eines geneigten Rathausturmes, příspěvek na konferenci 3. Kolloquium 22. und 23. Januar 2002 Bauen in Boden und Fels, ISBN 3-924813-49-3, Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Ostfildern, 2002
 8. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Statika při rekonstrukcích objektů, , ISBN 80-214-2058-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002

2001

 1. KLUSÁČEK, L., SOLAŘÍK, M., CHALABALA, J., Zvýšení únosnosti konzol průmyslové haly předpětím, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001 - Sborník ke konferenci, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Pardubice, 2001
 2. BAŽANT, Z., BROŽ, R., KLUSÁČEK, L., Předepnutí základu radniční věže ve Vyskově, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001 Sbornik příspěvků, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Ediční středisko ČVUT Praha, 2001
 3. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Stabilizace věže a její odezva na ztužování, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2001, ISBN 80-02-01433-2, Praha, 2001
 4. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Stabilisation of Deflected Town Hall Tower, příspěvek na konferenci Proceedings of Structural Faults + Repair - 01, Elsevier Science, Ltd, Oxford, UK, London, UK, 2001
 5. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., PODROUŽKOVÁ, B., Zkušenosti se zesilováním základů pomocí mikrohřebů, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí, sborník přednášek Sanace 2001, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, SSBK Brno, 2001
 6. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., TERZIJSKI, I., Zpevňování zdiva mikrohřeby, článek v Materiály a technologie pro stavbu, ISSN 1211-0787, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, 2001
 7. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Stabilisierung eines geneigten Rathausturmes, příspěvek na konferenci 3.Kolloquium "Bauen in Boden und Fels", ISBN 3-924813-49-3, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, 2001

2000

 1. KLUSÁČEK, L., Zvyšování únosnosti mostních konstrkcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný