English

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA – seznam publikací

2018

 1. DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., BIM pro veřejné zadavatele, spec. publikace, ISBN 978-80-7502-285-1, Nakladatelství Leges, s.r.o., Praha, 2018
 2. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete., příspěvek na konferenci International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure, ISBN 978-3-319-78174-7, Springer International Publishing AG, Washington, D.C., 2018
 3. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J., Progresivní technologie sanace sypaných hrází, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, © Stavebnictví, All rights reserved, INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2018
 4. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R., Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Scitec Publications Ltd., Switzerland, 2018
 7. GINCHITSKAYA, Y.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; PERVUSHIN, G.; KHRITANKOV, V.; KOLBINA, D.; BALOBANOVA, Y., ???????????? ????????? ? ??????? ???????????????????? ??????????? ????????, článek v Stroitel'nye Materialy, ISSN 0585-430X, 2018
 8. DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials, článek v Data in Brief (Online), ISSN 2352-3409, Procedia Engineering (2017), Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved, Data in Brief, Open access, Spojené státy americké, 2018
 9. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants, příspěvek na konferenci International Conference on Material Science and Engineering II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1194-3, Scitec Publications Ltd., Switzerland, 2018
 10. ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, 2018

2017

 1. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, 2017
 2. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 3. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 5. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BERGEROVÁ, K., Vývoj a testování lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků, příspěvek na konferenci XVI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN, ISBN 978-80-214-5446-0, 2017
 6. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J., Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“, , 2017
 7. MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V., Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin, , 2017
 8. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 9. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2017, Praha, 2017
 10. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 11. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 12. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 13. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R., Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 14. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Procedia Engineering (2017), Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved, The Netherlands, 2017
 15. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 16. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M., Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 17. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 18. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 19. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Kočovce, 2017
 20. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů, příspěvek na konferenci Sborník konference Construmat 2017, ISBN 978-80-552-1031-5, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 21. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F., Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 22. ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 23. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 24. HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2017
 25. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 26. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 27. FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 28. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 29. DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P., VLIV MLETÝCH DRUHOTNÝCH SUROVIN NA FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2017 - sborní příspěvků, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 30. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials , článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovinská republika, 2017
 31. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017
 32. TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R., Kvalita ve stavebnictví a nový zákon, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, Česká republika, 2017
 33. DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 34. DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 35. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Zpětné využití zemin ve stabilizované formě, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 36. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace , příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 37. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R., Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí , článek v Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB , ISSN 1213-1660, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2017
 38. BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2017

2016

 1. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 2. ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R., The Use of Secondary Crystallization in Cement-Based Composites, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, WASET , Barcelona, 2016
 3. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 5. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 6. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Applied Mechanics and Materials, Switzerland, 2016
 7. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J., Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing, příspěvek na konferenci Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-82-7, SGEM World Science, Vienna, 2016
 8. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovinská republika, 2016
 9. HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 10. FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand, příspěvek na konferenci Maltoviny 2016 - sborník příspěvků, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 11. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Utilization of waste glass in polymer concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 12. FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Switzerland , 2016
 13. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Nizozemsko, 2016
 14. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, 2016
 15. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Možnost úpravy zemin z výkopových prací, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 16. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ IN-SITU , příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016 - Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016
 17. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Praha, 2016
 18. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, The Netherlands, 2016
 19. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 20. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures, příspěvek na konferenci Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference, ISBN 978-99957-0-935-8, SBE Malta - Sustainable Built Environment, Malta, 2016
 21. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste-Neutralization Sludge with aim of material utilization, příspěvek na konferenci Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering, ISBN 978-1-315-67590-9, CRC Press/Balkema, London, UK, 2016
 22. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic for the past 25 years, příspěvek na konferenci Restauration and Building-Physcs past-present-future, ISBN 978-3-8167-9590-2, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, Germany, 2016
 23. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, , Brno, 2016
 24. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření potěrů včetně spolupůsobení s adhezním můstkem v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření adhezních můstků v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Metodika diagnostiky stávajících podlahových konstrukcí pro extrémní provozy, , Brno, 2015
 4. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Charakterizace extrémních provozů z hlediska podlah – aplikační i expoziční podmínky, , Brno, 2015
 5. HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 6. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Recycled glass as a filler for screeds and other materials, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center, Praha, 2015
 7. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 8. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557078, , Brno, 2015
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557369, , Brno, 2015
 11. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 12. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 13. ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o., , 2015
 14. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of IASTEM Interantional conference, ISBN 978-93-85832-36-9, R. K Printers, Bhubaneswar, Indie, 2015
 15. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P., The Properties of Polymer-Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures, příspěvek na konferenci Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment, ISBN 978-3-03835-677-6, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 16. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 17. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger, ISBN 978-0-646-94377-0, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, Gold Coast, Australia, 2015
 18. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The possibility of using inhibitors in new repair materials, příspěvek na konferenci Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”, ISBN 978-1-943847-70-9, 2015
 19. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 20. FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M., Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars, příspěvek na konferenci Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 21. HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures, příspěvek na konferenci CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 22. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 23. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 24. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A., Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 25. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2015
 26. DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E., Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time, příspěvek na konferenci Book of Abstracts, ISSN 1877-7058, Elsevier, Krakow, 2015
 27. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Development of grout for additional seal embankment dams, , ISSN 1877-7058, ISBN 1877-7058, Procedia Engineering (2015), Nizozemsko, 2015
 28. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, Brno, 2015
 29. HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J., FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Construmat, ISBN 978-80-214-5205-3, VUT Brno, Brno, 2015
 30. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Brno, 2015
 31. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot, příspěvek na konferenci 978-80-214-5205-3, ISBN 978-80-214-5205-3, Brno, 2015
 32. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 33. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Possibilities of Aerated Concrete Remediation Through the Usage of Injection Screens, příspěvek na konferenci ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 34. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 35. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Remediation of old sandstone structures via hydroinsulating injection gels, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02502-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 36. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Samonivelační lehčený potěr pro podlahy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, Brno, 2015
 37. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Využití popílku při návrhu podlahových systémů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 38. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází., příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015, ISBN 9788021451926, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 39. MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 40. DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J., Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016, ISBN 9788021451926, Brno, 2015
 41. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ, , Brno, 2015
 42. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 43. HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R., Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 44. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Epoxy screed as possible protection of floor surfaces, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 45. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 46. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Testing of waterproofing gels penetration rate while exposure to higher temperature, příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 47. HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R., Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete, příspěvek na konferenci International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014), ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-442-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 48. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015
 49. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T., The examination of waste industry sludge solidification/stabilization possibility, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 50. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J., The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Katalog potencionálních surovin, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Aktualizace poznatků o současně nabízených podlahových systémech a jejich složkách pro průmyslové podlahy se zaměřením na extrémní provozy, , Brno, 2014
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Optimalizace a vyhodnocení vhodnosti surovin pro vyvíjený podlahový systém s ohledem na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent, , Brno, 2014
 4. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin, , Brno, 2014
 5. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015), ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-442-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 6. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R., Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží, článek v All for Power, ISSN 1802-8535, AF POWER agency a.s., Praha, 2014
 7. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body, , ISBN 978-1-61499-465-7, IOS Press BV, Amsterdam, 2014
 8. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv, , Brno, 2014
 9. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2014
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Periodic Monitoring Importance in Respect of Cooling Towers' Long-term Service Life Effective Prolongation, příspěvek na konferenci ICCT 2014 International Conference Industrial Chimneys & Cooling Towers, ISBN 978-3-925795-97-8, VDS VERLAGSDRUCKEREI SCHMIDT, Germany, 2014
 11. FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M., STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, VUT v Brně, 2014
 12. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Innovation of production of lightweight building materials with the use of waste materials and energy by-products, , 2014
 13. MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R., High-temperature devices and new ways of theirs insulation, , 2014
 14. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K., Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 15. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Švýcarsko, 2014
 16. HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R., Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 17. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R., Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures, článek v Journal of Adhesion Science and Technology, ISSN 0169-4243, TAYLOR & FRANCIS LTD, OXON, 2014
 18. DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., New evaluation methodology for solidification product durability assessment, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014
 19. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění, , 2014
 20. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin, , 2014
 21. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty, , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 22. DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R., Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu, , ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 23. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MIKOVÁ, L., NOVÉ ZPŮSOBY HYDROIZOLAČNÍCH CLON, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, 2014
 24. DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E., Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází, , ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 25. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R., Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends, příspěvek na konferenci International Conference on Wood Adhesives, ISBN 978-0-935018-37-0, Forest Product Society, Toronto, 2014
 26. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K., Správkové hmoty na bázi geopolymerů, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 27. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L., Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 28. FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L., DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, 2014
 29. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R., Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates, příspěvek na konferenci CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02502-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 30. DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E., Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Durnten-Zurich, Schwitzerland, 2014
 31. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 32. HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R., Autoclaving Time Influence on Fly Ash Aerated Concrete Compressive Strength and Microstructure, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 33. MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R., Laboratory verifying of injection screens efficiency, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, 2014
 34. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., The use of cementation process for waste industrial sludge solidification, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 35. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., VLIV POROZIMETRIE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA ÚČINNOST GELOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH CLON, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 36. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Experimental testing of hydroinsulating injection screens, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, 2014
 37. DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V., Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes, příspěvek na konferenci EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 2. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II, , VUT v Brně, Brno, 2013
 3. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD-POLYMER COMPOSITE PROPERTIES, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2013
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Hradec Králové, 2013
 5. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T., The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 6. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 7. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, ISSN 2313-0555, Salem, Or. ; North Atlantic University Union, International, 2013
 8. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete, příspěvek na konferenci Recent Advances in Energy Planning and Environment, ISSN 2227-4359, ISBN 978-960-474-346-9, WSEAS, Paris, 2013
 9. KRIVENKO, P.; DROCHYTKA, R.; GELEVERA, A.; KAVALEROVA, E., Mechanizm of preventing the alkali-aggregate reaction in the alkali activated cement concretes, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, Great Britain, 2013
 10. DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R., Využití fluidních popílků pro zlepšení reologie čerstvého pórobetonu, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva - Sborník příspěvků semináře, ISBN 978-80-214-4773-8, VUT v Brně, Brno, 2013
 11. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013
 12. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013
 13. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., METODY POSUZOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH CLON, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ, sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013
 14. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E., Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate-based thermal insulation material, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 15. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice, , VUT v Brně, Brno, 2013
 16. ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., The Use of By-products in New Adhesive Mortars, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, Wulfenia Journal, Klagenfurt, Austria, 2013
 17. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T., The impact of various binders addition on solidification/stabilisation process of hazardous waste, článek v INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, ISSN 2146-7382, Sakarya University, Turkey, Sakarya University, Turkey, 2013
 18. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B., Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II, ISBN 978-981-07-6680-1, Research Publishing Services, Singapore, 2013
 19. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu, příspěvek na konferenci Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 20. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, 2013
 21. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 22. VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R., Možnosti ověření nových receptur popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 23. BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B., Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 24. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P., Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 25. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Verification of the efficiency of anti-corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 26. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Corrosion inhibitors as a prevention, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2013
 27. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2013
 28. BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B., Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, Novpress, Brno, 2013
 29. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně-izolační hmoty, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 30. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Využití popílku při návrhu podlahových systémů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, 2013
 31. VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 32. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R., Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 33. DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E., Popílkový pórobeton jako jedna z možností zhodnocení vedlejších energetických produktů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 34. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 35. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 36. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VANĚREK, J., Souhrnná výzkumná zpráva - JS - Montáže, s.r.o., , Brno, FAST VUT, 2013
 37. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B., Souhrnná výzkumná zpráva - Eco-modus s.r.o., , Brno, FAST VUT, 2013
 38. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; TARANZA, L., Souhrnná výzkumná zpráva - Betosan s.r.o., , Brno, FAST VUT, 2013
 39. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T., Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2013, Odpadové fórum, Kouty nad Desnou, 2013
 40. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer-Modified Mortar, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Durnten-Zurich, Schwitzerland, 2013
 41. DROCHYTKA, R.; TARANZA, L., Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Durnten-Zurich Switzerland, 2013
 42. SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E., Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarská konfederace, 2013
 43. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia, , ISSN 1336-7617, Jaga Group s.r.o., Bratislava, 2013
 44. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 45. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Development of flooring materials with cellular waste, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2013
 46. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V., Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 47. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., The study of solidification/stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge, článek v International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, ISSN 0976-3716, Cogent SciTech, Publishers and Distributors, India, 2013
 48. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., New type of industrial floors with secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2013
 49. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarská konfederace, 2013
 50. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 51. DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R., Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2013

2012

 1. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Diagnostika trhlin v průmyslových vsypových betonových podlahách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2012
 2. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., ANALÝZA INTERAKCE BENTONIT – BETON Z HLEDISKA DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4657-1, Brno, 2012
 3. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E., Studie sledování kvality základních vlastností vedlejších energetických produktů z komplexní obnovy ETU II, , Brno, 2012
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Lehký izolační beton, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 5. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 6. DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R., Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2012
 7. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, 2012
 8. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 9. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/Solidification, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 10. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KORJENIC, A.; HROUDOVÁ, J., Improving the energy efficiency in buildings while reducing the waste using autoclaved aerated concrete made from power industry waste, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Švýcarská konfederace, 2012
 11. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E., Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-104-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2012
 12. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Nové možnosti využití perlitbetonu, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-104-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2012
 13. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok Betonárské dni 2012, ISBN 978-80-8076-104-2, 2012
 14. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 15. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, 2012
 16. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J., The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 17. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 18. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402703, , Brno, 2012
 19. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; BODNÁROVÁ, L., Diagnostika trhlin v průmyslových vsypových betonových podlahách, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-905256-0-3, BETONCONSULT s.r.o., Praha, 2012
 20. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K., Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL", ISBN 978-3-00-034075-8, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2012
 21. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media s r.o., Praha, 2012
 22. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-0-3, 2012
 23. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content, článek v Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, ISSN 1338-7871, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2012
 24. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture, článek v Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, ISSN 1338-7871, 2012
 25. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2012
 26. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Sanace sypaných hrází popílkovo-jílovou injektáží, příspěvek na konferenci XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, VUSTAH, a.s., Telč, 2012
 27. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISBN 978-80-87397-11-4, 2012
 28. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., TEPELNÉ IZOLANTY NA BÁZI SLÁMY A KASEINU, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012
 29. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Telč, 2012
 30. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L., Fly-Ash Usage in New Cement-Based Material for Concrete Waterproofing, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, 2012
 31. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2012
 32. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2012
 33. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 34. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 35. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2012
 36. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÓROBETONŮ PRO ETICS, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 37. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P., Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III, spec. publikace, ISBN 978-80-260-2210-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 38. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 39. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012, ISBN 978-80-905243-0-9, 2012
 40. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2012
 41. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Cement based material with crystal-growth ability under long term aggressive medium impact, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, 2012
 42. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Hohhot, 2012
 43. DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402901, , Brno, 2012
 44. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540270601, , Brno, 2012
 45. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2012, ISBN 978-80-85990-20-1, Odpadové fórum, Kouty nad Desnou, 2012
 46. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Implementace problematiky trvanlivosti pórobetonu do výuky předmětů magisterského studia, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, ISBN 978-80-904877-9-6, 2012
 47. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/stabilization, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd., Hang Zhou, China, 2012
 48. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Praha, 2012
 49. SCHENKOVÁ, K., PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 50. BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis, článek v Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Journal of Thermal Analysis and, Hungary, 2012
 51. ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K., POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno, 2012
 52. BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration, článek v Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Journal of Thermal Analysis and, Hungary, 2012
 53. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., SLEDOVÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE POMOCÍ METODY MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2011
 2. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Sekundární ochrana železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník přednášek sanace betonových konstrukcí 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Ostrava, 2011
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Praha, 2011
 4. BOHUŠ, Š. a kol., Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph.D symposium, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, 2011
 5. BOHUŠ, Š. a kol., Effective secondary raw material usage in progressive building materials, příspěvek na konferenci Environmental Technology and Management Seminar (ETMS), ISBN 978-3-540-17532-2, Bandung, Indonesia, 2011
 6. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 7. ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R., The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Cemal ARDIL, EiC,, Bali, 2011
 8. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The analysis of the interaction between cement and bentonite in the construction of radioactive waste disposal in terms of long-term behavior, , 2011
 9. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2011
 10. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2011
 11. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, Bali, 2011
 12. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Suitability of different types of fly ash for artificial aggregate, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 1, ISBN 978-3-937066-21-9, ACADEMIC PUBLISHING CERM, Ltd., Brno, 2011
 13. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization-solidification, příspěvek na konferenci 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM, ISBN 978-3-937066-21-9, WTA, Brno, 2011
 14. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Koncepce zkoušení betonů s extrémní dobou exploatace, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4338-9, vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 15. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 16. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., New cement based rehabilitation materials resistance against aggressive chloride environment impact, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-3-937066-21-9, Brno, 2011
 17. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty, , ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2011
 18. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2011
 19. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, KRAKOW, POLAND, 2011
 20. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Náhrada cementové složky sanačních hmot a ovlivnění mikrostruktury betonu, příspěvek na konferenci Construmat, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, Košice, 2011
 21. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 2011
 22. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., THE STUDY OF THERMAL AND MOISTURE BEHAVIOR OF AUTOCLAVED CELLULAR CONCRETE, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 2011
 23. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., Autoclaved aerated concrete as an alternative for building insulation, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, ISBN 978-83-89334-26-4, ARGONEX S.J., Bydgoszcz, Poland, 2011
 24. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, Poland, 2011
 25. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Microstructural analysis of crystalline technology by NANOSEM - FEI NOVA 200, příspěvek na konferenci 18th International conference on composite materials, ISBN 978-979-98278-3-8, 2011
 26. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect, , Universidade do Porto, Porto, 2011
 27. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., DEVELOPMENT OF A NEW BUILDING MATERIAL BY HAZARDOUS WASTE SOLIDIFICATION, příspěvek na konferenci MATBUD'2011, ISBN 978-83-7242-607-9, Cracow University of Technology, Krakow, 2011
 28. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Construction application of wood-plastic composites and possibilities of using waste and secondary raw materials admixture, příspěvek na konferenci VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienina materiałowe w inżynierii lądowej, ISBN 978-83-7242-607-9, Politechnika Krakowska, Krakow, 2011
 29. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vsypové podlahy z pohledu odolnosti vůči ropným látkám a saponátům, příspěvek na konferenci Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2011
 30. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva, příspěvek na konferenci Construmat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 31. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti správkové malty, příspěvek na konferenci Construmat 2011, sborník příspěvků, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická universita v Košiciach, Košice, 2011
 32. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení, příspěvek na konferenci Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2011
 33. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Využití odpadních materiálů při návrhu cementových vsypových podlah, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, 2011
 34. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., ZHODNOCENÍ VLIVU SOLIDIFIKÁTU PŘIPRAVENÉHO Z NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci XV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 35. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., ZKOUMÁNÍ STAVU OCELOVÉ VÝZTUŽE ZABUDOVANÉ V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH POMOCÍ METODY POLOČLÁNKOVÝCH POTENCIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, Brno, 2011
 36. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2011
 37. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv, příspěvek na konferenci XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 38. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., Využití alternativních druhotných surovin jako tepelných izolantů pro ETICS, příspěvek na konferenci XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2011
 39. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; KREJČÍ, J., Studium objemových změn autoklávovaného pórobetonu v závislosti na teplotě a vlhkosti, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011, ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košice, 2011
 40. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., THE TIME STABILITY VERIFICATION OF SOLIDIFICATES MADE OF HAZARDOUS WASTE, příspěvek na konferenci The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ISBN 978-9955-28-828-2, VGTU, Vilnius, LIthuania, 2011
 41. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Brno, 2011
 42. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 43. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Odolnost vsypů s použitím druhotných surovin proti ropným látkám a saponátům, příspěvek na konferenci Sborník 15. mezinárodní konference výzkumného ústavu stavebních hmot, ISBN 978-80-87397-06-0, 2011
 44. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., VLIV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA DIFUZNÍ VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 45. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 46. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Analysis of waterproofing effect by crystalline technology, příspěvek na konferenci ECS 2011, ISBN 978-952-12-2574-1, Painosolama/Turku,Finland, 2011
 47. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Artificial aggregate from the different types of fly ash, příspěvek na konferenci New approaches in nimerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2011
 48. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Prověření časové stability solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2011, ISBN 978-80-85990-18-8, 2011
 49. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Possibilities of Determination Properties of Cracks in Concrete and their Repair by using the Method of Injection, příspěvek na konferenci Dauerhaftigkeit und Instandhaltung von Beton und Energieeffizienz von Gebäuden, ISBN 978-3-937066-20-2, WTA Publications, Fulda, SRN, 2011
 50. KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Průmyslový tepelně izolační systém na silikátové bázi., příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 51. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R., Zkoumání kondice ocelové výztuže pomocí metody elektrického odporu, příspěvek na konferenci Construmat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2011
 52. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K., Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 53. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Analýza průběhu sekundární krystalizace s použitím REM mikroskopu NANOSEM - FEI NOVA 200, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011

2010

 1. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití různých druhů pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Study of influence of moisture on microstructure and properties of cellular concrete, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 3. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., DT 3 Zajištění trvanlivosti betonů, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 4. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., POSTUP ÚPRAVY ZKUŠEBNÍ PLOCHY OBYČEJNÝCH A VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ NA HODNOTU ODRAZU SCHMIDTOVA TVRDOMĚRU, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 5. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., ZKOUŠENÍ PEVNOSTÍ DLAŽEBNÍCH BLOKŮ NEDESTRUKTIVNÍMI TVRDOMĚRNÝMI METODAMI, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V., Projekt FT-TA 5/092, , Žulová, 2010
 7. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Vliv bentonitových zásypů na trvanlivost betonů jaderných úložišť, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010 - sborník příspěvků, ISBN 978-92-871-6498-8, WTA CZ, Brno, 2010
 8. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Odolnost nových druhů sanačních hmot proti dlouhodobému působení agresivních činitelů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Šmíra print s.r.o., Ostrava, 2010
 9. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky, Ostrava, 2010
 10. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, článek v Silikátový zpravodaj, ISSN 1212-3188, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 11. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, příspěvek na konferenci Konference SUROVINY 2010, ISBN 978-80-02-02267-1, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 12. DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., PROBLEMATIKA STANOVENÍ NÁVRHOVÝCH TEPELNÝCH HODNOT U PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, Brno, 2010
 13. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Prvky a systémy pro suchou výstavbu, kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 2. díl, ISBN 978-80-903889-2-5, INCON-F s.r.o., Praha, 2010
 14. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2010
 15. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A., Hazardous Wastes Recycling by Solidification/Stabilization Method, článek v Materials Science, ISSN 1392-1320, Kaunas University of Technology, Kaunas, Litva, 2010
 16. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2010
 17. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PROCESU SAMOVÝPALU UMĚLÉHO KAMENIVA, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, VUSTAH, a.s., Telč, 2010
 18. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Výzkum a vývoj progresivních materiálů na bázi sekundární krystalizace s přídavkem druhotných surovin, příspěvek na konferenci CONSRUMAT 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, STU Stavebná fakulta, Bratislava, 2010
 19. KEJHA, P.; DROCHYTKA, R., Studium PMM pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, příspěvek na konferenci Construmat 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-227-3297-0, 2010
 20. DROCHYTKA, R.; TARANZA, L., Vývoj nových systémů povrchů podlah s využitím druhotných surovin, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 21. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Vývoj drenážní stěrky, příspěvek na konferenci Construmat 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-227-3297-0, STU v Bratislavě, Bratislava, 2010
 22. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vliv vstupních surovin na kvalitu umělého kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Kočovce, 2010
 23. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, Bratislava, 2010
 24. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Zvýšení odolnosti proti obrusu betonu vsypem na bázi druhotných surovin, příspěvek na konferenci Cosntrumat 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-227-3297-0, 2010
 25. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Vývoj materiálové matrice solidifikátu z nebezpečného odpadu 190811, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 26. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Environmental impact analysis of artificial aggregate burning process, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 27. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A., The development of the recultivation material by the hazardous waste solidification/stabilisation, příspěvek na konferenci The 10th International Conference - Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Lithuania, Vilnius, Litva, 2010
 28. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 29. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Progresivní ochrana stavebních konstrukcí pomocí stěrek na bázi sekundární krystalizace, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2010
 30. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010
 31. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Inovace materiálové báze solidifikátu z nebezpečného odpadu pro vývoj nového rekultivačního materiálu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2010, ISBN 978-80-85990-12-6, 2010
 32. SCHENKOVÁ, K.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L., Vývoj tržních cen bytů v nelehkém (z pohledu nemovitostního trhu) období 2008 - 2009 ve městě Brně, článek v Odhadce a oceňování majetku, ISSN 1213-8223, Česká komora odhadců majetku, ČR, 2010
 33. DROCHYTKA, R., Některé problémy pórobetonových konstrukcí., příspěvek na konferenci XII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the occasion of the 110th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIV. anniversary of Buildings Fair Brno, ISBN 978-83-60050-11-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 34. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K., Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment, příspěvek na konferenci ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete, ISBN 978-972-99179-4-3, University of Minho, Funchal, Madeira, 2010
 35. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Vodonepropustnost betonu pomocí modifikací krystalizačních hmot, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, MLOK s.r.o., Brno, 2010
 36. DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Polymer Modified Hydro-insulating Mortar from By-products, příspěvek na konferenci 13th International Congress on Polymers in Concrete, ISBN 978-972-99179-4-3, Braga, 2010
 37. MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky, kapitola v Stavebná ročenka 2010, ISBN 978-80-8076-076-2, Jaga Group s.r.o, Bratislava, 2010

2009

 1. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj betonů určených pro realizaci podzemních úložišť jaderného odpadu, příspěvek na konferenci Sborní konference Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT FAST v Brně, Brno, 2009
 2. DROCHYTKA, R.; ZACH, J., STUDIUM TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ PÓROBETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti sanácie plášťa chladící veže z prirozeným tahom, příspěvek na konferenci Sborník zo seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-227-3215-4, ZSBK, Smolenice, 2009
 4. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 5. DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; DOHNÁLEK, P., Povrchové úpravy betonu stěrkami s krystalizačními účinky., příspěvek na konferenci Sborník přednášek 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-3-937066-08-0, ČBS, Hradec Králové, 2009
 6. ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z., Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 7. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Studie vlivu různých druhů odpadů na vlastnosti cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, WTA, ČVUT Praha, Praha, 2009
 8. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Utilization of Fly Ash in Manufacturing of Building Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Popioly z energetyki, ISBN 978-83-60050-11-8, Ekotech Sp.z.o.o., Polsko, 2009
 9. BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R., Testing of modified matters on crystallization base, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-92-871-6498-8, WTA-Publications, Belgium, 2009
 10. DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š., Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu., příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009., ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2009
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2009
 12. DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V., Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu., příspěvek na konferenci Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009., ISBN 978-80-7395-176-4, Univerzita Pardubice, Seč, 2009
 13. DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V., Vývoj hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek., příspěvek na konferenci Sborník konference Sanace 2009, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2009
 14. DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Alternativní suroviny pro korekci spalitelných látek při výrobě spékaných kameniv, příspěvek na konferenci 6. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON, Beroun, 2009
 15. MATULOVÁ, P., Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Jaga, Group, s.r.o., Bratislava, 2009
 16. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2009

2008

 1. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., Solidifikace kalů z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky, příspěvek na konferenci International Conference 70 Years of FCE STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita Bratislava, Bratislava, 2008
 2. CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., NOVÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ POPÍLKU PŘI VÝROBĚ PRŮMYSLOVÝCH PODLAH, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia -Sborník přednášek 2008, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2008
 3. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; BOHUŠ, Š., NÁVRH RECEPTUR HYDROIZOLAČNÍCH HMOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEJICH TESTOVÁNÍ, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2008
 4. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A., Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, OVIS JAMU, Brno, 2008
 5. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - DRCENÉ ODPADNÍ SKLO, výzkumná zpráva projektu , 2008
 6. DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z.; ŽIŽKOVÁ, N., EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACE PMM (PPM POLYMER - MODIFIED MORTARS), výzkumná zpráva projektu , 2008
 7. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z., MODIFIKACE OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ DRUHOTNÝMI SUROVINAMI - VYSOKOPECNÍ STRUSKA, výzkumná zpráva projektu , 2008
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 9. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P., Hydroizolační krystalizační látky v současnosti, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga media Group.s.r.o, Praha, 2008
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Závady při pokládce dlažeb (2. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Závady při pokládce dlažeb (1. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 12. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., OPTIMALIZACE RECEPTUR PRO SOLIDIFIKACI NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZE SPALOVNY ODPADŮ ZE ZDRAVOTNICTVÍ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2008, Brno, 2008
 13. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., SOLIDIFICATION OF HAZARDOUS WASTE FROM WASTE INCINERATOR IN HEALTH SECTOR, příspěvek na konferenci XIIth International Conference of Research Institute of Building Materials, ISBN 978-80-254-2029-4, VUSTAH, Telč, 2008
 14. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P., BY- PRODUCT OPTIMALIZATION FOR FINE SPREADED COATING WITH SECONDARY CRYSTALIZATION., příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Vědecký ústav stavebních hmot, Brno, 2008
 15. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By-Products, článek v International Journal of Concrete Structures and Materials, ISSN 1976-0485, Korea Concrete Institute, Korea, 2008
 16. DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L., Použití cementových obkladových prvků jako nové možnosti sanace povrchů staveb, příspěvek na konferenci Sborník přednášek- Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 17. DROCHYTKA, R.; DONAŤÁKOVÁ, D.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Aplikace panelů ze zvukopohltivého betonu při rekonstrukcích železničních tunelů, příspěvek na konferenci XVIII. mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konsztrukcí, Brno, 2008
 18. KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stanovení dožití chladící věže CHV5 v areálu elektrárny Počeray, příspěvek na konferenci SVIII: mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R., Určení dožití chladících věží a komínů, příspěvek na konferenci XVIII. sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 20. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady dlažebních prvků včetně doplňků, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 21. CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., NOVÉ POUŽITÍ ODPADNÍCH SUROVIN PŘI VÝROBĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008, ISBN 978-80-02-02013-4, PCHE-odpadové fórum, Praha, 2008
 22. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., NOVÉ MOŽNOSTI LIKVIDACE TEKUTÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ SOLIDIFIKACÍ, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008, ISBN 978-80-02-02011-0, odpadové fórum, Praha, 2008
 23. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P., INJEKTÁŽE ÚČINNÁ METODA SANACE POZEMNÍCH KONSTRUKCÍ - VÝVOJ NOVÝCH HMOT, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 978-80-87158-05-0, česká betonářská společnost, Praha, 2008
 24. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 25. DROCHYTKA, R., Problems concerning the concrete construction reconstructions depending on the durability, příspěvek na konferenci WTA Almanach 2008 Restauration and Building-Physics, ISBN 978-3-937066-08-0, WTA e.V., Deutschland, München, 2008
 26. DROCHYTKA, R., Úvodní slovo předsedy WTA CZ 1-2/2008, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2008
 27. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2008

2007

 1. DROCHYTKA, R., Trvanlivost stavebních materiálů, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 2. CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů, příspěvek na konferenci sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14.betonářské dny, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 3. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P., Grouting system - progressive method of rehabilitation, příspěvek na konferenci Inspection appraisal repairs and maintance of structures, ISBN 978-981-05-8192-3, CL-Premier Conference organisation, Singapore, Nort Cyprus, 2007
 4. DROCHYTKA, R., Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií., článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. SLovakia, s.r.o., Košice, 2007
 5. DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J., Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, Jaga Group s.r.o., Bratislava, 2007
 6. DROCHYTKA, R., Úvodní slovo předsedy WTA CZ, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2007
 7. DROCHYTKA, R., Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2007
 8. ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R., Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB Ostrava, Ostrava, 2007
 9. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Polymer-cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of ICPIC 2007, ISBN 89-960045-0-2, Kangwon National University, Chuncheon, Korea, 2007
 10. CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T., PROGRESIVNÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY POJIVA PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007
 11. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T.; KALOVÁ, V., NOVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY POPÍLKOVÉHO AGLOPORITU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 12. SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T., Rizika v pokládce obkladů a dlažeb, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2007
 13. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P., Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, Jaga group s.r.o, Bratislava, 2007
 14. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi, Praha, 2007
 15. CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., New polymeric facing material, příspěvek na konferenci 6th International Conference of PhD Students, ISBN 978-963-661-783-7, University of Miskolc, Miskolc, 2007
 16. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH, příspěvek na konferenci 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS, ISBN 978-963-661-783-7, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc, 2007
 17. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 18. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., NEW PROGRESSIVE ELEMENTS IN MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH, příspěvek na konferenci The Fifth Conference on Material Problems in Civil Engineering - MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Instytut Materialow i Konstrukcji Budowlanych Krakow, Krakow, 2007
 19. DROCHYTKA, R.; CHLACHULOVÁ, L., Obkladové prvky z druhotných surovin - alternativní metody sanace povrchů, příspěvek na konferenci XVII.mezinárodní sympozium Sanace 2007, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Nosova tiskárna,Brno, 2007
 20. ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů, příspěvek na konferenci Sanace 2007, brno, 2007
 21. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 22. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R., NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KAMENIVA Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ, příspěvek na konferenci 6. Konference technologie betonu - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 23. ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2007
 24. ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R., Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, Vyďavatelstvo odborných časopisov, Košice, 2007
 25. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug-Kühltürmen, kapitola v WTA-Almanach 2007, ISBN 978-3-937066-07-3, WTA, Wien, 2007
 26. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vybrané vady dřevěných podlah, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 27. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy betonu, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha 8, 2007
 28. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Dřevěné podlahové konstrukce, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2007
 29. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Vady a poruchy keramických podlah, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelství LENNY s.r.o., Kladno, 2007
 30. DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Environmental Deterioration of Materials, kapitola v Environmental Deterioration of Materials, ISBN 978-1-84564-032-3, WIT Press, Ashurst Southampton Great Britain, 2007

2006

 1. DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P., Injektáž betonů dle ČSN EN, příspěvek na konferenci Injektáže betonu a zdiva, WTA CZ , Praha, 2006
 2. DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R., Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Jaga, Bratislava, 2006
 3. ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V., Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2006
 4. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Průmyslové podlahy a jejich poruchy, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1212-4737, Vydavatelství LENNY s.r.o., Praha, 2006
 5. DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2006
 6. DROCHYTKA, R., New screed Materials with the use of by-products, příspěvek na konferenci Proceedings IV.International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry, ISBN 80-8073-594-8, Žilina, 2006
 7. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete, článek v WTA Journal, ISSN 1612-0159, WTA INTERNATIONAL, München, 2006
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY, příspěvek na konferenci 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, ISBN 80-239-7878-0, ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Srní, 2006
 9. DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC), příspěvek na konferenci IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY, ISBN 80-8073-594-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Levoča, 2006
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN, příspěvek na konferenci VODOJEMY 2006, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Vyškov, 2006
 11. DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P.,, Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting., příspěvek na konferenci Advances in concrete through Science and Engineering, ISBN 2-35158-003-6, RILEM, Quebec Canada, 2006
 12. SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R., Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jagamedia, Praha, 2006
 13. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P., Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-85645-56-4, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006
 14. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební, příspěvek na konferenci sborník z konference, ISBN 80-85645-56-4, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006
 15. MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J., Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials, příspěvek na konferenci The second fib congress, ISBN 88-89972-06-8, Neapol, 2006
 16. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., Telč, 2006
 17. PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí, příspěvek na konferenci Sanace 2006, ISBN 1211-3700, SSBK, 2006
 18. MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G., NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE, příspěvek na konferenci BRIDGES, ISBN 953-95428-0-4, Croatien society of structural engineers, DUBROVNÍK, 2006
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISBN 80-02-01792-7, Sprint service Praha, Milovy, 2006
 20. MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R., OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006, ISBN 80-903502-4-0, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2006
 21. DROCHYTKA, R.; DUFKA, A., Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105), , 2006
 22. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 23. MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů., , Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2006
 24. MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J., Nové injektážní směsi, systémy a technologie, spec. publikace, ISBN 80-8076-024-1, Jaga group s.r.o., Bratislava, 2006

2005

 1. DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K., Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2005
 2. DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O., TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 0415396565, Taylor & Francis London, Cape Town, South Africa, 2005
 3. MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R., Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers, příspěvek na konferenci Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005, ISBN 0415396549, Česká stavební společnost, WTA CZ, Cape Town, 2005
 4. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 5. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 6. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 7. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 37. DROCHYTKA, Rostislav; SRŠEŇ, Pavel; DŘÍNOVSKÝ, Lukáš, Postřehy z řešení revizních znaleckých posudků, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, 2005
 38. DROCHYTKA, R.; DUFKA, A., C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu, , Brno, 2005
 39. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 40. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J., Sledování stavu zabudované ocelové výztuže, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005
 41. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P., Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka, příspěvek na konferenci SANACE, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2005

2004

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 2. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Novinky v oblasti betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 3. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy keramických obkladových prvků, článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2004
 4. DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K., Adhesive mortars utilizing waste materials, příspěvek na konferenci Durability and maintenance of concrete structures, ISBN 953-6175-21-5, SECON HDGK, Dubrovník , 2004
 5. DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L., The problems of colouring of the plasters and external paints, příspěvek na konferenci Durability and maintenance of concrete structures, ISBN 953-6175-21-5, SECON HDGK, Dubrovník, 2004
 6. DROCHYTKA, R., Nové stavební materiály pro 21. století-zdroj surovin v odpadech, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Lesnica, 2004
 7. DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V., New Coatings for Concrete with Waste Materials, příspěvek na konferenci Seventh CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete, ISBN 0-87031-147-6, CANMET, Las Vegas, 2004
 8. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A., Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin, příspěvek na konferenci Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2004
 9. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z, spec. publikace, ISBN 1214-7060, Verlag Dashöfer, Praha, 2004
 10. DROCHYTKA, R., Protection of concrete structures through surface ajustments, příspěvek na konferenci LC 2004, ISBN 80-214-2370-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2004
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol., Stavební vady a poruchy od A do Z, , Verlag Dashofer, Praha, 2004
 12. DROCHYTKA, R., Polymery a polymerbetony, příspěvek na konferenci Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, ISBN 80-239-2217-3, Česká betonářská společnost, Praha, 2004
 13. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2004

2003

 1. DROCHYTKA, R., Malty pro zdění., kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl, ISBN 80-902397-6-5, Incon-F s.r.o., Praha, 2003
 2. DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J., Prvky a systému pro suchou výstavbu, kapitola v Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl, ISBN 80-902397-6-5, Incon-F s.r.o., Praha, 2003
 3. DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K., Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin, kapitola v Stavební ročenka 2004, ISBN 80-88905-88-5, Jaga group, v. o.s., Bratislava, 2003
 4. DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V., Evaluation of atmospheric deterioration of concrete, příspěvek na konferenci System-based Vision for Strategic and CreativeDesign, ISBN 90-5809-599-1, University of Rome La Sapienza, Rome, Italy, 2003
 5. DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V., Trvanlivost a ochrana betonu, příspěvek na konferenci Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002, ISBN 80-239-0084-6, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2003
 6. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích, , 2003
 7. DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z., Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2003
 8. DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J., Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí, spec. publikace, ISBN 80-239-0516-3, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2003

2002

 1. DROCHYTKA, R., Lepidla, kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl., ISBN 80-902397-4-9, Incon-F s.r.o., Praha, 2002
 2. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DUFKA, A., Sledování délkových změn pórobetonů uložených ve venkovním a laboratorním prostředí, výzkumná zpráva projektu CUSTOM stavební materiály, s.r.o., CUSTOM stavební materiály, s.r.o., Brno, 2002
 3. VANĚREK, J., DROCHYTKA, R., Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete, příspěvek na konferenci Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina, Slovakia, 2002
 4. DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT v Praze, Praha, 2002
 5. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2002, ISBN 80-227-1755-X, STU v Bratislavě, Bratislava, 2002
 6. DROCHYTKA, R., DUFKA, A., Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, ÚIV, Nakladatelství TAURIS, Praha, 2002
 7. DROCHYTKA, R., Trvanlivost betonu, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002, ISBN 80-238-8492-1, ČBS, Praha, 2002
 8. DROCHYTKA, R., Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., ISBN X, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2002
 9. DROCHYTKA, R., KUNT, J., Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací., příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály, ISBN 80-7099-816-4, TU v Košicích, Košice, 2002
 10. DROCHYTKA, R., Trvanlivost správkových hmot, příspěvek na konferenci 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01502-9, WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2002
 11. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J., Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, 2002
 12. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny., příspěvek na konferenci VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 13. DROCHYTKA, R., Atmospheric Concrete Deterioration, příspěvek na konferenci Concrete Structures in the 21st Century, Japan Concrete Institute, Osaka, 2002
 14. DROCHYTKA, R., Betondegradierung durch atmosphärische Gase, příspěvek na konferenci 3. Wiener Bauforschungstage, ISBN X, Institut für Baustofflehre, Wien, 2002
 15. DROCHYTKA, R., Trvanlivost správkových hmot, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 16. DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N., Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny, příspěvek na konferenci Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek, VUSTAH brno, Brno, 2002
 17. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl, příspěvek na konferenci Stavební likvidace dolů, ISBN 80-248-0176-0, TU Ostrava, Ostrava, 2002
 18. DROCHYTKA, R., DUFKA, A., Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami., příspěvek na konferenci Betonárske dni 2002, ISBN 80-227-1755-X, STU v Bratislavě, Bratislava, 2002

2001

 1. DROCHYTKA, R., Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., FILIPI, P., BÁRTOVÁ, B., Vývoj zpevněného zásypového materiálu pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin, výzkumná zpráva projektu Výstavba dolů Ostrava s.r.o., ISBN 0, Výstavba dolů Ostrava s.r.o., Brno, 2001
 3. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOKOLÁŘ, R., Odborný posudek o vzájemné zaměnitelnosti a zastupitelnosti keramických obkladů a dlažeb s jinými materiály, výzkumná zpráva projektu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Brno, 2001
 4. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích., příspěvek na konferenci XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí, ISBN 12-11-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2001
 5. DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V., Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001
 6. DROCHYTKA, R., Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu., příspěvek na konferenci VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Brno, 2001
 7. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích., příspěvek na konferenci Seminár "Sanácia betónových konštrukcií", ISBN 0, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, Bratislava, 2001
 8. DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V., Využití odpadů v nátěrech a omítkách., příspěvek na konferenci V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", ISBN 0, Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., Brno, 2001
 9. DROCHYTKA, R., HUDEC, P., Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 10. DROCHYTKA, R., Progrésivný stavebný materiál Pórobetón., článek v Eurostav Brat, ISSN 1335-1249, 2001
 11. DROCHYTKA, R., DUFKA, A., Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů, příspěvek na konferenci II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials", ISBN 80-7099-707-9, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2001
 12. DROCHYTKA, R., Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí., příspěvek na konferenci 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001", ISBN 80-08-01433-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2001
 13. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin, příspěvek na konferenci Stavební likvidace dolů, ISBN 80-7078-922-0, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2001
 14. DROCHYTKA, R., Degradace betonů panelových budov, příspěvek na konferenci Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov", ISBN 80-238-7594-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2001

2000

 1. DROCHYTKA, R., Keramické obklady a dlažby, spec. publikace, ISBN 80-9000860-5-5, VEGA s.r.o., Hradec Králové, 2000

1999

 1. DROCHYTKA, R., Sanace a údržba betonu v ilustracích, spec. publikace, ISBN 80-7204-106-1, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 1999

1998

 1. DROCHYTKA, R., Atmosférická koroze betonů, spec. publikace, ISBN 80-902558-0-9, IKAS s.r.o., Praha, 1998

1996

 1. DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R., Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1996

1995

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B., The development of expansion material, příspěvek na konferenci WORKSHOP 95, ČVUT, Praha, 1995
 2. Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O., Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže, článek v , 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný