English

RNDr. Hana Trnková – seznam publikací

2011

  1. CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, H.; HUBÁLEK, J., Fabrication of copper microparticles based working electrodes for electrochemical detection of adenine, příspěvek na konferenci XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků, ISBN 978-80-7375-514-0, Mendelova Univerzita v Brně, Brno, 2011

2009

  1. TRNKOVÁ, H.; NOVOTNÁ,H., Vytvoření struktury a studijních opor pro předmět Architektoniské aplikace CAD, výzkumná zpráva projektu , 2009

2008

  1. NOVOTNÁ, H.; TRNKOVÁ, H., Výuka CAD systémů s podporou e-learningu, příspěvek na konferenci Pedagogický software 2008, ISBN 80-85645-59-9, České Budějovice, 2008

2007

  1. TRNKOVÁ,H.; NOVOTNÁ,H., Vytvoření struktury a studijních opor pro předměty modelování v rovině a prostoru, výzkumná zpráva projektu , 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný