English

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. – seznam publikací

2017

 1. HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I., Zlepšení kapacity zipovacího úseku, příspěvek na konferenci Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 978-80-554-1370-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2017

2016

 1. APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Mathematical and Statistical Properties of the Microstructure in Vehicular Streams and Their Impact to the Traffic Management Methods, příspěvek na konferenci Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B. V., Nizozemí, 2016

2014

 1. ŠIMONOVÁ, H.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; MACUR, J., Relationships between Mechanical Fracture and Durability Parameters of Selected Concretes, , ISBN 978-83-89687-89-0, Institute of Fundamental Technological Research PAN, Warszawa, 2014

2013

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics, článek v PROMET– Traffic &Transportation, ISSN 0353-5320, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013

2011

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P., Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour, příspěvek na konferenci SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, ISBN 978-80-01-04916-7, Czech Technical University in Prague, Prague, 2011
 2. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu, příspěvek na konferenci Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic, ISBN 978-80-554-0357-1, Žilina, 2011
 3. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Implementace stěnového konečného prvku pro výpočet velkých deformací, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, Ostrava, 2011

2010

 1. MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T., Určování trajektorie z akcelerometrického měření, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010

2009

 1. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Ověření některých modelů dopravního proudu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2009
 2. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Pattern Formation in Traffic Microscopic Model, příspěvek na konferenci Traffic and Granular Flow 07, ISBN 978-3-540-77073-2, Springer-Verlag, Berlin, 2009

2008

 1. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod., příspěvek na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, Český svaz geodetů a kartografů, Praha, 2008
 2. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS., příspěvek na konferenci Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství., ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 3. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Monitorování dopravního proudu - proč a jak?, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2008
 4. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Měření dopravního proudu pomocí GPS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodetické praxi., ISBN 978-80-86433-44-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; MACUR, J., APROXIMACE A ANALÝZA ZATĚŽOVACÍHO DIAGRAMU PRO ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU LOMU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. MACUR, J., Density Patterns in Complex Systems, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 978-80-7355-078-3, VUT, Brno, 2007
 3. FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE: ANALÝZA A PREDIKCE LOMU, výzkumná zpráva projektu , Brno, česká republika, 2007
 4. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Traffic Flow Simulation and Anti-Congestion Control, příspěvek na konferenci Advances in Transport Systems Telematics, ISBN 978-83-917156-6-6, Silesian University of Technology, Katowice, 2007
 5. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J., Non-linear behavior of the microscopic traffic flow model, příspěvek na konferenci Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague, ISBN 978-80-01-03782-9, Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, Prague, Czech Republic, 2007
 6. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; KERŠNER, Z.; MACUR, J., About stability loss during displacement - controlled loading, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Czech republic, 2007
 7. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Non-linear effects in traffic simulations, příspěvek na konferenci Civil engineering, ISBN 978-973-8955-14-1, Societatea Academica Matei-Teiu Botez, Iasi, Romania, 2007
 8. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2007, ISBN 978-80-248-1389-9, Malenovice, Česká republika, 2007
 9. FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z., Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction, , Malenovice, Česká republika, 2007
 10. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007

2006

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Moderní trendy v dopravních simulacích, příspěvek na konferenci 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji, ISBN 80-903634-1-5, Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, Karlovy Vary, 2006
 2. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Kritická síla imperfektovaných systémů, příspěvek na konferenci Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice, ISBN 80-02-01827-3, Nečtiny, ČR, 2006
 3. MACUR, J., Komunikační technologie používané v družicových sítích, příspěvek na konferenci Družicové sítě, FAST VUT Brno, 2006
 4. MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Celulární automaty v dopravních simulacích, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2006

2005

 1. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Modely dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005
 2. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Simulace dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005

2004

 1. MACUR, J., Irreversibility in Conservative Dynamic Systems, příspěvek na konferenci New Trends in Physics 2004, ISBN 80-7355-024-5, VUT Brno, Brno, 2004
 2. MACUR, J.; FRANTÍK, P., Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku, příspěvek na konferenci I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, 2004

2003

 1. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam, příspěvek na konferenci 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU), ISBN 80-214-2506-7, STM FAST VUT, Brno, 2003
 2. FRANTÍK, P., MACUR, J., Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení, příspěvek na konferenci DYN-WIND 2003, ISBN 80-8070-066-4, Univerzity of Žilina, Žilina, 2003

2002

 1. FRANTÍK, P., MACUR, J., Měření fraktální dimenze lomové plochy, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky II., ISBN 80-214-2129-0, VUT v Brně, Brno, 2002
 2. FRANTÍK, P.; MACUR, J., Estimation of fractal dimension: optimised box-counting method, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno University of Technology, Brno, 2002
 3. FICKER, T.; MACUR, J.; PAZDERA, L.; KLIMENT, M.; FILIP, S., Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses, článek v Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, ISSN 1070-9878, Holandsko, 2002
 4. BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně., příspěvek na konferenci GPS - diferenční systémy a RTK, ISBN 80-86433-09-9, ECON, Brno, 2002
 5. MACUR, J., VOJKŮVKA, M., Virtualnyje atraktori v perechodnych processoch v nelinejnoj dinamičeskoj sisteme, příspěvek na konferenci 4. meždunarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija, Kijev, 2002
 6. MACUR, J., Virtuální atraktory v nelineárním dynamickém systému, příspěvek na konferenci Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, Fakulta stavební VŠB Ostrava, Ostrava, 2002

2001

 1. FICKER, T., MACUR, J., FILIP, S., KLIMENT, M., New principle for digital acquisition of microdischarge pulses, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 2. FICKER, T., MACUR, J., Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses, článek v , 2001
 3. MACUR, J., Přechodové děje v nelineárním dynamickém systému, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, VUT Brno, Brno, 2001

2000

 1. MACUR, J., Elektronický podpis – přání a skutečnost, příspěvek na konferenci Informatika ve stavebnictví, ISBN 80-85-82548-1, ČVUT, Praha, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný