English

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. – seznam publikací

2017

 1. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; WEYR, J., The use of modern technologies in carbon dioxide monitoring, článek v , Journal of Civil Engineering, 2017
 2. WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Numerical simulation of wooden-frame wall during fire , příspěvek na konferenci Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude, ISBN 978-3-7011-0399-7, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, Graz, 2017
 3. KOMÍNEK, P.; WEYR, J.; HIRŠ, J., The Use of Modern Technologies in Carbon Dioxide Monitoring, příspěvek na konferenci Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts, ISBN 978-80-553-3188-1, 2017
 4. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; FILLA, J.; SELUCKÁ, A.; BROTAS, L., Daylight study in a chateau hall, příspěvek na konferenci Proceedings of 33rd PLEA International Conference, ISBN 978-0-9928957-5-4, Network for Comfort and Energy Use in Buildings, Edinburgh, Skotland, UK, 2017
 5. HIRŠ, J.; AUER, Z., E-T KŘIVKY PRO ENERGETICKÝ MANAGEMENT, příspěvek na konferenci VIII. sympozium GREEN WAY 2017, ISBN 978-80-02-02731-7, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS), Praha, 2017
 6. HIRŠ, J.; MIČEK, I.; MIČEK, D., Environmentálna analýza odpadovej energie získanej z prírodného liečivého zdroja, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo 17- vedeco-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2017 na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie, ISBN 978-80-89878-09-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, Bratislava, 2017
 7. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J., Energy assessment and daylight study of a residential building in renovation , článek v CIENC TEC VITIVINIC, ISSN 0254-0223, Estacao Vitivinicola Nacional, Dios Portos, Portugal, 2017
 8. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2017, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2017

2016

 1. HORKÁ, L.; HIRŠ, J., Parametric analysis of cooling consumption in high-rise building, příspěvek na konferenci INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2016
 2. HIRŠ, J.; HRŮZA, V.; TŮMOVÁ, E., Smart Region koncept Nový Lískovec, příspěvek na konferenci VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016, ISBN 978-80-02-02677-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2016
 3. HIRŠ, J.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; MOHELNÍKOVÁ, J., Information Modelling Process Based on Integrated Data Acquisition, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Switzerland, 2016
 4. MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J., Effect of externally and internally reflective components on interior daylighting, článek v Journal of Building Engineering, ISSN 2352-7102, Elsevier, 2016
 5. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J., High-rise building with PV facade, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, ISBN 2010 "-" 3778, WASET, London, 2016
 6. HIRŠ, J.; MAUREROVÁ, L.; MOHELNÍKOVÁ, J., _Daylight Analysis in the UNESCO Listed Building, příspěvek na konferenci CLIMA 2016 proceedings of the 12th REHVA World Congress, ISBN 87-91606-36-5, Aalborg University, 2016
 7. HIRŠ, J.; MAUREROVÁ, L.; MOHELNÍKOVÁ, J., Daylight Analysis in the UNESCO Listed Building, příspěvek na konferenci CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress, Aalborg University, 2016
 8. HIRŠ, J.; PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MOHELNÍK, P., Renovation of residential building, , ISBN 978-989-20-6676-9, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, Portugal, 2016
 9. PAIVA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HIRŠ, J.; MOCOVÁ, P., Renovation of kindergarten buildings in Brno, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th International Conference on Safety and Durability of Structures, ISBN 978-989-20-6683-7, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD Portugal, 2016
 10. FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J., Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko, Budapešť., 2016
 11. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Využití odpadní energie tepelným čerpadlem, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2016, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2016
 12. HORÁK, P.; HIRŠ, J., Energetická efektivnost budov v ČR, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2016, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2016
 13. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., INTELIGENTNÍ REGIONY, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb , ISBN 978-80-02-02636-5 , Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 , Brno, 2016
 14. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016
 15. KUBÍN, M.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J., Experimental Analysis of Steam Condensation in Vertical Tube with Small Diameter, článek v International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310, Copyright © 2015 Elsevier Ltd. , United Kingdom, 2016

2015

 1. TŮMOVÁ, E.; HIRŠ, J., Reálná a simulovaná spotřeba energie, příspěvek na konferenci VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov Sborník - 26. vedecká konferencia, ISBN 978-80-89216-84-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 2. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Provozní účinnost tepelného čerpadla, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. Slovakia, s.r.o, Košice, Školská 23, 2015
 3. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Zvyšování provozní účinnosti tepelného čerpadla, článek v idb journal , ISSN 1338-3337, idb journal , 2015
 4. MOHELNÍKOVÁ, J.; YAO, R.; HIRŠ, J., Winter and summer thermal stability and room daylighting, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th International Conference in Building and Environment SuDBE 2015, ISBN 978-0-9931207-0-1 , The University of Reading, Reading, UK, 2015
 5. HIRŠ, J.; KUBÍN, M., Parametric Study of Heat Insulation in Case of Plate Heat Exchangers, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 6. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HRŮZA, V.; KOMÍNEK, P., Post-occupancy daylight study in high-rise building, příspěvek na konferenci Processings of the 28th international conference CIE 2015, ISBN 978-3-902842-55-8, The University of Manchester, Manchester, 2015
 7. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasívne využitie solárnej energie vo funkcionalistickej vile Tugendhat, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2015
 8. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., The Use of a Mathematical Model for the Management and Distribution of Heat, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 9. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2015. Sborník přednášek , ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí , Třeboň, 2015
 10. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasivní využití solární energie ve funkcionalistické vile, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015 23. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, ISBN 978-80-89216-70-3, SSTP Bratislava, Bratislava, 2015
 11. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., ZVYŠOVÁNÍ PROVOZNÍ ÚČINNOSTI TEPELNÉHO ČERPADLA, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015 23. medzinarodná vedecko-odborná konference na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie , ISBN 978-80-89216-70-3, 2015

2014

 1. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Využití transferu energie z obnovitelných zdrojů v komplexu budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014, ISBN 978-80-89216-67-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, SK, 2014
 2. HIRŠ, J., TZB a kvalita vnútorného prostredia budov, , Bratislava, 2014
 3. HIRŠ, J., Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie, , Brno, 2014
 4. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Aktivní domy - Možnosti optimalizace energetické bilance, příspěvek na konferenci Sborník konference Progress 2014, Nové trendy v energetice, Inteligentní budovy, Energeticky soběstačné budovy, ISBN 978-80-248-3623-2, Vysoká škola báňská, Fakulta stavební, Ostrava, 2014
 5. DUFEK, Z.; HIRŠ, J.; WAWERKA, R.; DERMEKOVÁ, S., ODBORNÁ TECHNICKO SOCIOEKONOMICKÁ STUDIE Magistrát města Brna - administrativní objekty, , Brno, 2014
 6. KUBÍN, M.; HIRŠ, J., Clean Steam from a Plate-type Exchanger of a Steam Generator for Medical Facilities, příspěvek na konferenci Innovative Materials: Engineering and Applications, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-318-8, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2014
 7. HIRŠ, J.; KUBÍN, M., Hydraulic Diameter of Compact Design Tubes with Small Diameter, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. HIRŠ, J.; KUBÍN, M., Theoretical Calculation of Heat Losses of Heat Exchangers to Vicinity, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2014
 9. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Možnosti využití transferu energie z obnovitelných zdrojů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 12. Letní školy TZB 2014, ISBN 978-80-02-02551-1, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014
 10. HIRŠ, J.; KUBÍN, M., Possible influence of the flow of liquids in pipes of small diameter with plastically finished surface for heat transfer, článek v Magyar Épületgépészet, ISSN 1215-9913, Épületgépészet Kiadó Kft., Budapest, Budapest, 2014
 11. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Villa Tugendhat as a Technical Monument - Elements of Passive Solar Architecture, článek v GSTF Journal of Engineering Technology, ISSN 2251-3701, Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapore, 2014
 12. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Budova s téměř nulovou spotřebou energie a inteligentní regiony, příspěvek na konferenci Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014
 13. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Elements of Passive Solar Architecture in Villa Tugendhat, článek v Architecture and Civil Enineering , ISSN 2301-394X, Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapore, 2014
 14. RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J., Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel, článek v International Journal of Current Research, ISSN 0975-833X, IJCR, India, 2014
 15. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Vliv provedení zateplení na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a návratnost investice, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 16. RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J., Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room, článek v International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, ISSN 2319-5967, IJESIT, Madhya Pradesh (India), 2014

2013

 1. HIRŠ, J., Smart regiony a energetická náročnost budov, , Brno, 2013
 2. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Energy rating of the active house in the Czech republic, příspěvek na konferenci International Conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2013, ISBN 978-80-89216-59-8, SSTP, Bratislava, 2013
 3. KUBÍN, M.; HIRŠ, J., Ztrátový tepelný tok nerozebíratelného deskového výměníku do okolí, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, SK, 2013
 4. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Historické budovy a jejich systémy TZB, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. Letní školy TZB 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 5. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Snižování energetické náročnosti starších objektů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. letní školy TZB, ISBN 978-80-02-02475-0, STP, Praha, 2013
 6. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains, příspěvek na konferenci TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon., ISSN 1876-6102, ISBN 9781629935706, Elsevier, Amsterdam, 2013
 7. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Villa Tugendhat - An Unique Air-conditioning System in Residential Hall, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 8. MAUREROVÁ, L.; DERMEKOVÁ, S.; HIRŠ, J., Souhrnná zpráva - Budovy Magistrátu města Brna, , Brno, 2013
 9. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Aktivní dům, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 10. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Smart regions, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, STP, Brno, 2013
 11. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, spec. publikace, ISBN 80-903586-5-9, Litera Brno, Brno, 2013
 12. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov, ISBN 978-80-89216-53-6, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2013
 13. VELÍSKOVÁ, E.; HIRŠ, J., Energetické hodnocení rodinného domu s aktivní energetickou bilancí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie Vykurovanie 2013, ISBN 978-80-89216-53-6, SSTP, Bratislava, 2013
 14. KUBÍN, M.; HIRŠ, J., Kogenerační technologie v rodinných domech a v malých bytových komplexech, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2013
 15. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J., Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations, příspěvek na konferenci Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012), ISSN 1660-9336, ISBN 9781627480550, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, 2013

2012

 1. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT S-staelit lékárna, P, J-NCHK, M, M-MR, M1, A4, , Brno, 2012
 2. HIRŠ, J., Aktivní domy a inteligentní regiony, , Brno, 2012
 3. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv pomocných energií na stanovení energetické náročnosti budov, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r. o., Praha, 2012
 4. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Prvky solární architektury ve vile Tugendhat, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 10. Letní školy TZB 2012, ISBN 978-80-02-02396-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2012
 5. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT J,M2, H, , Brno, 2012
 6. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT A3-CKTCH, A2 -A3, , Brno, 2012
 7. HIRŠ, J., Aktivní dům, , Praha, 2012
 8. WAWERKA, R.; HIRŠ, J., Energetické hodnocení, certifikace a zelené budovy v Malajsii, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s. r. o., Brno, 2012
 9. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT V - stravovací pavilon, , Brno, 2012
 10. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT A5, S, STK, nový lineární urychlovač, , Brno, 2012
 11. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, Amsterdam, 2012
 12. HIRŠ, J.; VELÍSKOVÁ, E., Energetická bilance pavilonu výzkumného centra s uplatněním obnovitelných zdrojů energie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konfrence, ISBN 978-80-89216-45-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2012
 13. HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L., Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-89216-45-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2012
 14. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv pomocných energií při zpracování průkazu energetické náročnosti budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2012 na tému Trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť a environmentálna bezpečnosť, ISBN 978-80-89216-45-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2012
 15. HIRŠ, J.; ADAM, P., Využití odpadního tepla u bytového větrání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2012

2011

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J.; VAHALA, J., Revitalizace základní školy na parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 22.medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2011 na tému Environmentálne a energetické hodnotenie budov, ISBN 978-80-89216-44-4, SSTP Bratislava, Bratislava, 2011
 2. WAWERKA, R.; HIRŠ, J., Energetické hodnocení, certifikace a zelené budovy v Malajsii, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 22.medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2011 na tému Environmentálne a energetické hodnotenie budov, ISBN 978-80-89216-44-4, SSTP Bratislava, Bratislava, 2011
 3. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasivní využití solární energie v budovách - stínění, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 9. Letní školy TZB 2011, ISBN 978-80-02-02334-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 4. ADAM, P.; CIFRINEC, I.; HÁJKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv umístění zdroje hluku na rozložení hladiny akustického tlaku v místnosti., článek v Klimatizace 154, ISSN 1803-4969, 2011
 5. ŠIKULA, O.; HIRŠ, J., ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COOLING CEILING IN AN OFFICE ROOM WITH A VIEW OF THERMAL COMFORT, příspěvek na konferenci Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, ISBN 978-2-913149-88-5, International Institute of Refrigeration IIR/IIF, Prague, 2011
 6. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011
 7. ADAM, P.; CIFRINEC, I.; HIRŠ, J., Větrací systém se zpětným získáváním tepla pomocí kapalinového okruhu., příspěvek na konferenci Vykurovanie 2011, 19. medzinárodná konferencia. Sborník., ISBN 978-80-89216-38-3, SSTP, Bratislava, 2011

2010

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Influence of solar gains to greenhouse's indoor climate during the year, příspěvek na konferenci The 8th International Conference Indoor Climate of Buildings 2010 focused on Indoor Environment, Energy Auditing and Certification of Buildings, ISBN 978-80-89216-37-6, SSTP, Bratislava, 2010
 2. MOHAPL, M.; HIRŠ, J.; ŠAŠINKA, O., Měření úniku tepla u dřevostaveb z masivu, článek v Dřevostavby, ISSN 1803-6996, PRO VOBIS s.r.o. Kladenská 29, Praha 6, Praha, 2010
 3. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv přirozeného větrání na vnitřní prostředí skleníku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Simulace budov a technika prostředí 2010, ISBN 978-80-254-8661-0, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2010
 4. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 5. WAWERKA, R.; HIRŠ, J., Renewable Energy and Energy Savings in Residential Buildings in Denmark, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 6. SEDLÁK, J.; HIRŠ, J.; PEDERSEN , P.V.; JENSEN, O.M., Energeticky aktivní domy se stávají realitou, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-1673, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010
 7. WAWERKA, R.; HIRŠ, J., Zkušenosti s redukcí spotřeby energie obytných domů v Dánsku, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 8. LETNÍ ŠKOLY TZB 2010, ISBN 978-80-02-02256-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Praha, 2010
 8. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Bilance solární energie v Zámeckém palmovém skleníku v Lednici na Moravě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Konference Alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 9. HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J., Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, , ISBN 978-80-7399-960-5, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010
 10. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Regulace vytápění v zatepleném rodinném domě, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla, ISBN 978-80-89216-32-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2010
 11. WAWERKA, R.; HIRŠ, J., Solární energie při renovaci budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla., ISBN 978-80-89216-32-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2010
 12. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 19. Konference klimatizace a větrání, ISBN 978-80-02-02202-2, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010

2009

 1. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L., Systém vytápění zámku v Lednici, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-02-02174-2, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 2. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R., Simulation of building energy consumption, příspěvek na konferenci , Košice, 2009
 3. HIRŠ, J., Obnovitelné zdroje a ENB, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 20. Konference vytápění Třeboň 2009, ISBN 978-80-02-02136-0, STP Praha, Praha, 2009
 4. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R., Modelování spotřeby energie budov, příspěvek na konferenci Building Services and Energy in Buildings, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009

2008

 1. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L., Klimatizace historické auly, příspěvek na konferenci , SSTP Bratislava, Bratislava, 2008
 2. VAVERKA, J.; BRADÁČOVÁ, I.; HAVÍŘOVÁ, Z.; STRAKA, B.; HIRŠ, J.; PANOVEC, V., Větrání a vytápění, kapitola v Dřevostavby pro bydlení, ISBN 978-80-247-2205-4, Grada Publishing, a.s., Praha, 2008
 3. HIRŠ, J., Energetické úspory při využití hybridního větrání, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 6. Letní školy katedry TZB 2008, ISBN 978-80-02-02066-0, STP Praha, Praha, 2008
 4. ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom, ISBN 978-80-89216-19-2, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2008
 5. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; ADAM, P., Eliminace tepelné zátěže, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Nakladatelství mise s.r.o., 2008

2007

 1. ŠIKULA, O.; HIRŠ, J.; VANICKÝ, T., Possibilities of Simulation on the Reference Building, , IEA ECBCS, www.empa-ren.ch - /A50/a50intern/, 2007
 2. HIRŠ, J.; ADAM, P.; HORÁK, P., Možnosti chlazení v pasivním domě, příspěvek na konferenci Pasivní domy 2007, ISBN 978-80-254-0126-2, centrum pasivní domy, Brno, 2007
 3. POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Střešní nástavby a úsporné bydlení, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Praha, 2007
 4. HIRŠ, J., Tepelné zisky a ztráty v koupelnách a kuchyních, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek, ISBN 978-80-02-01926-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2007
 5. HIRŠ, J., Hybridní větrání, , ISBN 978-80-02-01926-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2007
 6. HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L., Termovizní snímání solárních kolektorů, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek, ISBN 978-80-02-01926-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2007
 7. HIRŠ, J., Větrání bytů, , Brno, 2007
 8. HIRŠ, J., Ecobuildingcluster - podpora nízkoenergetického stavění, , Praha Kongresové centrum ČNB, 2007

2006

 1. HIRŠ, J.; GEBAUER, G., Vzduchotechnika v příkladech 1, , ISBN 80-7204-486-9, CERM Brno, Brno, 2006
 2. BECHNÍK, B.; HIRŠ, J., Teplota v nevytápěné stavbě v závislosti na úrovni tepelné ochrany stavby, , Cebtrum psivního domu, Brno, 2006
 3. HIRŠ, J.; PÍŠOVÁ, P.; JANULÍKOVÁ, P., Provozní mikroklima koupelen a kuchyní v bytových domech, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-3146-6, Brno, 2006
 4. HIRŠ, J., Energie na větrání budov - významná položka v energetické bilanci, článek v ASB, ISSN 1214-7486, JAGA MEDIA, s.r.o., Praha, 2006
 5. HIRŠ, J., Calculation of Energy Performance of Building - Part: Ventilation and Air Condoitioning Installations, příspěvek na konferenci Proceedings of 17th Air-conditioning and Ventilation Conference 2006, ISBN 80-02-01811-7, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2006
 6. VAVERKA, J.; MEIXNER, M.; HIRŠ, J., Stavební tepelná technika a energetika budov, spec. publikace, ISBN 80-214-2910-0, Vutium, VUT Brno , 2006
 7. HIRŠ, J., Energeticky úsporné budovy z pohledu legislativy EU, , Praha, Hospodářská komora ČR, 2006
 8. VAVERKA, J.; HIRŠ, J., Zásady výpočtu potřeby tepla a energie pro budovy podle ČSN EN ISO 13 790, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2006
 9. HIRŠ, J., Hybridní větrání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické nakladatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2006
 10. HIRŠ, J., Stanovení požadavků na energetickou náročnost budov v rámci Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES., , Brno, 2006
 11. HIRŠ, J., Energetický průkaz budov, příspěvek na konferenci Sborník Konference s mezinárodní účastí Vykurovanie 2006, ISBN 80-89216-06-4, SSTP Bratislava, Tatranské Matliare, 2006
 12. VAVERKA, J.; HIRŠ, J., Zásady výpočtu potřeby tepla a energie pro budovy podle ČSN EN ISO 13 790, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, 2006
 13. HIRŠ, J., Energetický audit a monitoring spotřeby energií nízkoenergetických staveb, , Brno, 2006

2005

 1. GEBAUER, G.; HIRŠ, J.; RUBINOVÁ, O., TZB-Vzduchotechnika, , VUT, FAST, Brno, Brno, 2005
 2. HIRŠ, J., Hybridní větrání obytných budov, , Praha, 2005
 3. HIRŠ, J., Úloha větrání v obytném a pracovním prostředí, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2005, ISBN 80-214-3040-0, FA, VUT v Brně, Brno, 2005
 4. HIRŠ, J.; FORETOVÁ, K., Zlepšení stavu kamínkové mozaiky systémem přirozeného větrání, příspěvek na konferenci , ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 5. HIRŠ, J., EPBD - Česká metodika, , Praha, 2005
 6. HIRŠ, J., Hybridní větrání, příspěvek na konferenci Sborník Letní školy TZB 2005, ISBN 80-02-01748-X, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2005
 7. PETRÁŠ, D. a kol., Vytápění rodinných a bytových domů, spec. publikace, ISBN 80-8076-020-9, Jaga group, s.r.o., Bratislava, Bratislava, 2005
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 9. HIRŠ, J., Kombinované systémy větrání NEB, , Brno, 2005
 10. HIRŠ, J., Energetická bilance větracích systémů obytných budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2005
 11. HIRŠ, J., Hodnocení budov z hlediska spotřeby a potřeby energie., , ISSN 1213-418X, ISBN 80-214-2857-0, VUTIUM, Brno, 2005
 12. HIRŠ, J.; HOLUBOVÁ, I., Influence of Position and Shading on the Energy Budget of a Flat in a Panel Building. Simulation in BSIM Software., příspěvek na konferenci Sborník prednášok Vykurovanie 2005 na tému: Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EU, ISBN 80-89216-00-5, SSTP Bratislava, Bratislava, 2005
 13. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restoring the greenhouse at Lednice chateau, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions - possibilities of numerical and experimental techniques (Volume 2), ISBN 0415363799, A.A.Balkema Publisher, Leiden, The Netherlands, a member of Taylor and Francis Group plc, Great Britain, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. HIRŠ, J., HOLUBOVÁ, I., Building Energy Budget Simulation in BSim Software, příspěvek na konferenci Sborník 3. národní konference Simulace budov a techniky prostředí, ISBN 80-02-01678-5, IBPSA-CZ, Praha, 2004
 3. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, článek v Zpravodaj STOP, ISSN 1212-4168, Společnost pro technologie ochrany památek, Slaný, Česká Republika, 2004, 2004
 4. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, článek v Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN 0862-7010, J.H.& ARCHYS, s.r.o., Praha, Česká Republika, 2004, 2004
 5. HIRŠ, J., Zásady uvádění teplovodních vytápěcích soustav do provozu, příspěvek na konferenci Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky, ISBN 80-969030-3-9, SSTP Bratislava, Bratislava, 2004
 6. HIRŠ, J., MACHYNKA, P., Monitorovací systém měření a regulace areálu stavební fakulty VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky, ISBN 80-969030-3-9, SSTP Bratislava, Bratislava, 2004

2003

 1. HIRŠ, J., Zkušenosti z rekonstrukce otopných soustav v panelových budovách, příspěvek na konferenci Konference Vytápění - Třeboň 2003 - Sborník přednášek, ISBN 80-02-01546-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2003
 2. HIRŠ, J., Kombinace teplovzdušného a klasického vytápění v obytném domě, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2003 - 11. medzinárodná konferencia na tému: Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EU, ISBN 80-967479-6-7, SSTP Bratislava, Bratislava, 2003
 3. DAHLSVEEN, T.; PETRÁŠ, D.; HIRŠ, J., Energetický audit budov, spec. publikace, ISBN 80-88905-86-9, Jaga group, v.o.s., Bratislava, Bratislava, 2003

2002

 1. HIRŠ, J., DRÁPAL, R., Chateau Greenhouse - Heating, Temerature Measurement and Regulation, příspěvek na konferenci Chateau Palm House, ISBN 80-85032-90-2, Státní památkový ústav v Brně, Brno, 2002
 2. HIRŠ, J., TICHAVSKÁ, R., Regenerované nízkoenergetické panelové domy, příspěvek na konferenci Teorie techniky prostředí budov VII.vědecká konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-967479-1-6, TU Košice, Košice, 2002
 3. HIRŠ, J., Větrání panelových obytných domů, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2002
 4. HIRŠ, J., Specifické vytápění památkově chráněného skleníku v Lednici, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2002 10. konferencia so zahraničnou účasťou na tému: Progresívne, energeticky úsporne a environmentálne bezpečná zariadenia a systémy, ISBN 80-967479-1-6, SSTP Bratislava, Bratislava, 2002
 5. BUCHTA, S.; HIRŠ, J., Sanace dřeva při zvýšené vlhkosti., příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2002

2001

 1. HIRŠ, J., Vytápěcí soustavy při regeneraci panelových staveb, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou Vykurovanie 2001 - Prevádzka vykurovacích systémov v ponikateľskom prostredí., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2001
 2. HIRŠ, J., Energetické audity obytných budov, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Vydavatelstvo JAGA group, v.o.s. Bratislava, Bratislava, 2001
 3. HIRŠ, J., Energetická bilance a úsporná opatření v energetických auditech panelových bytových staveb, příspěvek na konferenci 16. Konference o vytápění - sborník příspěvků, ISBN 80-02-01403-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2001

2000

 1. HIRŠ, J., Energetická bilance a úsporná opatření v energetických auditech panelových bytových staveb, příspěvek na konferenci Simulace budov 2000, ISBN 80-02-01375-1, ČVUT, Praha, 2000
 2. HIRŠ, J., Regenerace panelových budov a energetické audity, článek v Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný