English

Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. – seznam publikací

2009

 1. BUCHTA, S.; ŠMAK, M., Rekonstrukce nosných ocelových konstrukcí zastřešení hal, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, Inženýrské konstrukce, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. KLIKA, P.; WEIGEL, L.; BUCHTA, S.; ŠMAHEL, M.; BRUMOVSKÝ, M., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1237), , 2008
 2. ŠMAK, M.; BUCHTA, S., Poruchy a sanace stožárů VVN, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Brno, 2008

2007

 1. BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M., Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Brno, 2007

2006

 1. BUCHTA, S., Závěry z dřevěných lepených konstrukcí narušených trhlinami, příspěvek na konferenci , ISBN 80-8073-678-2, CPRESS, Košice, Košice, 2006

2005

 1. MELCHER, J., PUCHNER, J., Kovové konstrukce I, , VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S., Statická analýza ocelových zásobníků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Česká Republika, Ostrava, 2004, 2004

2003

 1. BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Statická analýza sdružených ocelových zásobníků, příspěvek na konferenci 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9.2003, ISBN 80-01-02747-3, Praha, Česká Republika, 2003, 2003

2002

 1. BUCHTA, S.; VOJTAL, R., Dřevěné materiály a sklo, příspěvek na konferenci , ISBN 80-85032-90-2, Státní památkový ústav v Brně, Brno, 2002
 2. BUCHTA, S., Sanace dřeva v památkově chráněných objektech, , ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2002
 3. BUCHTA, S.; HIRŠ, J., Sanace dřeva při zvýšené vlhkosti., příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný