English

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – seznam publikací

2017

 1. WALD, F.; COUCHAUX, M.; VILD, M.; KUREJKOVÁ, M.; BAJER, M., Design of Column Bases in EN 1993-1-8:2020, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-945773-06-2, Institute of Construction Materials, University of Stuttgart, Stuttgart, Německo, 2017
 2. BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J., Different Cross-Section in Lateral-Torsional Buckling, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn, Berlín, 2017
 3. ŠMAK, M.; KUBÍČEK, J.; BAJER, M., Welded joints between high-strength and normal-strength steels, článek v PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, ISSN 0965-0911, ICE PUBLISHING, INST CIVIL ENGINEERS, 1 GREAT GEORGE ST, WESTMINISTER SW 1P 3AA, ENGLAND, 2017
 4. VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 5. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 6. BAJER, M.; BARNAT, J.; PIJÁK, J., Lateral Torsional Buckling of Selected Cross-Section Types, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2017
 7. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: Numerical Study of Flexural Buckling of Columns, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Nizozemsko, 2017

2016

 1. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening of Steel Columns under Load: Torsional-Flexural Buckling, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 2. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Test Arrangement of Small-scale Shear Tests of Composite Slabs, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 3. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: The Effect of Preload Magnitudes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2016
 4. WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUREJKOVÁ, M.; VILD, M., Benchmark cases for advanced design of structural steel connections, spec. publikace, ISBN 978-80-01-05826-8, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2016

2015

 1. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J., An optimization of anchor of aluminium facade, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor & Francis Group, London, Great Britain, 2015
 2. BARNAT, J.; BAJER, M., Fiber-Reinforced Adhesive for Structural Anchoring, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Conference Series, Latvia, 2015
 3. VILD, M.; BAJER, M., Strengthening under Load: Experimental and Numerical Research, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOPSCIENCE, Riga, Lotyšsko, 2015
 4. BARNAT, J.; BAJER, M., The Shear Strength of Epoxy Adhesive used for Chemical Anchors, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, 2015
 5. VILD, M.; BAJER, M., Flexural buckling of columns strengthened under load, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Advanced Materials Research, Vol. 1122, 2015
 6. KALA, J.; HRADIL, P.; BAJER, M., Reinforced concrete wall under shear load – Experimental and nonlinear simulation, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2015
 7. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M., Composite Slabs with Prepressed Embossments – Longitudinal Shear Resistance, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2015
 8. VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M., Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade, příspěvek na konferenci ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, Technická univerzita v Košicích, Slovensko, Košice, Slovensko, 2015
 9. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; VILD, M., Longitudinal Shear Analysis of Composite Slabs with Prepressed Embossments, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2015
 10. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SCHMID, P., Design of Composite Slabs with Prepressed Embossments Using Small-scale Tests, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, 2015
 11. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; KALA, J., Comparison of Design Methods for Composite Slabs Using Small-scale Shear Tests, příspěvek na konferenci Adances in Mathematics and Statistical Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-275-0, WSEAS Press, Dubai, 2015

2014

 1. ŠABATKA, L.; WALD, F.; BAJER, M., Praktické navrhování styčníků ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 52. celostátní konference OK, Sborník přednášek, pobočka Mostárna Hustopeče (Česká společnost pro ocelové konstrukce), ISBN 978-80-02-02530-6, Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2014
 2. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; ZERAYOHANNES, G.; GEBREYOHANNES, E., ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL-SCALE TESTS, příspěvek na konferenci Eurosteel 2014, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS, Neapol, 2014
 3. VILD, M.; BAJER, M., STRENGTHENING OF AXIALLY LOADED COLUMNS UNDER LOAD, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Brussels, Belgium, 2014
 4. WALD, F.; BAJER, M.; ŠABATKA, L.; KABELÁČ, J., Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2014
 5. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., DESIGN AND NUMERICAL ANALYSIS OF COMPOSITE SLABS USING SMALL-SCALE TESTS, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, ISBN 978-981-09-0077-9, Praha, 2014
 6. BAJER, M.; VILD, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J., Influence of selected parameters on design optimalization of anchor joint, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, ISBN 978-981-09-0077-9, CI-PREMIER PTE LTD, Praha, 2014
 7. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M., Shear Tests of Composite Slabs, Experimental and Numerical Investigation, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Vědeckovýzkumná společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2014

2013

 1. HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Effect of Prestressed Embossments Under Various Types of Loading Using FEM Analysis, příspěvek na konferenci VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013, ISBN 9788494100482, Lisboa, Portugal, 2013
 2. BARNAT, J.; BAJER, M., Glue-Concrete interface of Bonded Anchor Experiment and Model, příspěvek na konferenci VI International Conference on Adaptive Modeling and Simulations ADMOS 2013, ISBN 9788494100482, Lisboa, Portugal, 2013

2012

 1. BARNAT, J.; BAJER, M.; VYHNÁNKOVÁ, M., Bond strength of chemical anchor in high-strength concrete, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2012
 2. KARÁSEK, R.; BAJER, M.; JURDOVÁ, K., Influence of column construction type on the bearing capacity of bonded anchors, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Nizozemské království, 2012
 3. HOLOMEK, J.; BAJER, M., Experimental and Numerical Investigation of Composite Action of Steel Concrete Slab, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2012
 4. BAJER, M.; BARNAT, J., The Glue-Concrete Interface of Bonded Anchors, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., 2012
 5. KARÁSEK, R.; BAJER, M., Skutečné chování přípoje s lepenými kotvami, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2012
 6. HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BARNAT, J.; BAJER, M., Comparison of Methods of Testing Composite Slabs, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Stockholm, 2012
 7. BARNAT, J.; BAJER, M., Bonded Anchors in High Performance Concrete, příspěvek na konferenci High Performance Structures and Materials VI, ISBN 978-1-84564-596-0, WIT Press, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK, 2012
 8. KARÁSEK, R.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Experimental analysis of Composite Steel-Concrete Slabs, příspěvek na konferenci High Performance Structures and Materials VI, ISBN 978-1-84564-596-0, WIT Press, Ashurst Lodge Ashurst, Southampton SO40 7AA, UK, 2012

2011

 1. HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J., Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel-concrete structure under different types of loading, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2011
 2. KARÁSEK, R.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Porovnání účinků různých typů zatížení na ocelobetonové desky s tenkostěnnými trapézovými plechy, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011 - 33. konference, ISBN 978-80-02-02344-9, 2011
 3. KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; KARÁSEK, R.; KRATOCHVÍL, O.; PECHAL, A., Determination of the air flow induced cyclic stressing of a bridge structure, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2011, ISBN 978-92-9147-103-4, Budapest, 2011
 4. KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Numerical Simulation of Dynamic Wind Load of the Foot-bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology, EMESEG1, ISBN 978-1-61804-022-0, Corfu, Greece, 2011
 5. BARNAT, J.; BAJER, M., Analysis of Bonded Anchor in Combined Concrete-Bond Failure Mode, příspěvek na konferenci Recent research in geography geology, energy, enviroment and Biomedicine, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering geology, EMESEG 2011, ISBN 978-1-61804-022-0, WSEAS Press, Corfu, Greece, 2011
 6. HOLOMEK, J.; KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J., Thin-walled steel sheets with indentations in composite steel-concrete structure under different types of loading, příspěvek na konferenci COMPUTATIONAL ENGINEERING in SYSTEMS APPLICATIONS, ISBN 978-1-61804-014-5, 2011
 7. KARÁSEK, R.; BARNAT, J.; BAJER, M.; DUCHÁČEK, J., Tenkostěnné ocelové plechy se spřahovacími trny, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Purkyňova 95a Brno 612 00, 2011

2010

 1. KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J., Experimental approach of the single pedestrian induced excitation, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovenská republika, 2010
 2. KARÁSEK, R.; BAJER, M.; BARNAT, J.; DUCHÁČEK, J., ANALÝZA CHOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ S TVAROVANÝMI SPŘAHOVACÍMI PRVKY, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE 2010 - 32. KONFERENCE, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Šmíra-Print, s.r.o. Ostrava, 2010
 3. BARNAT, J.; BAJER, M., Combined Concrete-Bond Failure of Steel Bonded Anchor, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, Cape Town, South Africa, 2010
 4. DUCHÁČEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; KARÁSEK, R., THIN-WALLED STEEL SHEETING WITH MOULDED SHEAR CONNECTION MEMBERS, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th International Conference Structural Faults & Repair 2010, ISBN 0-947644-66-0, Edinburgh, UK, 2010
 5. DUCHÁČEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Thinn-Waled Steel Plates with Molded Connection Members in Composite Steel-Concrete Structures, příspěvek na konferenci papers from 10th International Conference Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-594-6, Vilnius, Lithuania, 2010

2009

 1. BAJER, M.; BARNAT, J., Dependence of ultimate bond stress on bonded anchor carrying cpacity, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, 2009
 2. DUCHÁČEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Tenkostěnné profilované plechy s prvky zabezpečujícími spřažení, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, 2009
 3. DUCHÁČEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J., Profilované trapézové plechy se spřahujícími prvky, příspěvek na konferenci Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-553-0283-6, 2009
 4. BARNAT, J.; BAJER, M., Vliv polohy výztuže betonu na únosnost styčníků s dodatečně osazovanými lepenými kotvami, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, ISBN 978-80-7204-635-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 5. BARNAT, J.; BAJER, M.; KALA, J., BOND QUALITY ANALYSIS OF ACTUAL CHEMICAL ANCHORS, příspěvek na konferenci 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference Proceedings, ISBN 978-989-96264-2-3, 2009
 6. BAJER, M.; BARNAT, J., Analýza kvality kontaktu vybraných lepených kotev, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Inženýrské konstrukce, ISBN 978-80-7204-629-4, 2009

2008

 1. BARNAT, J.; BAJER, M.; ŠTRBA, M., ANALÝZA LEPENÝCH KOTEV VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ DYNAMICKÉHO RÁZU, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK, 2008
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; BAJER, M.; PILGR, M.; HRADIL, P.; BARNAT, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Aktuální vědecko-výzkumné aktivity Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo 34. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničniou účasťou, ISBN 978-80-227-2950-5, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Comparison of the Dynamic Parameters of the Rail Fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 4. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I., The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformations, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Symposium " Computational Civil Engineering 2008" Iai, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatea Academica Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2008
 5. BAJER, M.; BARNAT, J.; ŘEPA, Š., STEEL BONDED ANCHORS BEHAVIOUR ANALYSIS Application of these anchor types in some concrete steel joints, příspěvek na konferenci 5th European Conference on Steeel and Composite Structures - Eurosteel 2008 - CD, ISBN 92-0147-000-90, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 32, av. des Ombrages, bte 20, 1200 Brussels, Belgium, Graz, Austria, 2008
 6. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Experimental analysis of some types of steel bonded anchors to concrete exposed to specific loads, příspěvek na konferenci STRUCTURAL FAULTS AND REPAIR-2008, Engineering Technics Press, 46 Cluny Gardens, Edinburgh EH10 6BN, UK, Edinburgh, 2008
 7. BARNAT, J.; BAJER, M., SELECTED PROBLEMS FROM ANALYSIS OF BONDED ANCHOR TO CONCRETE - NEAR EDGE INFLUENCE TO TENSILE BEARING CAPACITY, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2008, ISBN 978-954-331-020-3, "L. Karavelov! Civil Engineering Higher School Sofia, Sofia, 2008
 8. BARNAT, J.; BAJER, M., VLIV KVALITY KONTAKTU NA ÚNOSNOST LEPENÉ KOTVY NAMÁHANÉ TAHEM, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky -WTA CZ, Brno, 2008

2007

 1. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Modelling chemical anchors placed in concrete using different FEM systems, kapitola v Modern Building Materials, Structures and Techniques, selected papers, ISBN 978-9955-28-199-3, VGTU "Technika", 2007, Vilnius, 2007
 2. BAJER, M.; BARNAT, J., Experimentální analýza kotvení s lepenými kotvami, příspěvek na konferenci Experiment ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, Jindřich Melcher, Marcela Karmazínová, 2007, Brno, 2007
 3. BAJER, M., Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2007, ISBN 978-80-02-01971-8, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostrava, 2007
 4. BAJER, M.; KALA, J.; ŘEPA, Š., Numerical and experimental analyses of steel members connections, příspěvek na konferenci Computational Plasticity IX, Fundamenatls and Applications, Part 2, ISBN 978-84-96736-28-3, International Center For Numrical Methods in Engineering, Barcelona, 2007
 5. BAJER, M.; KALA, J.; ŘEPA, Š., Numerical and Experimental Analyses of Steel Members Connections, příspěvek na konferenci Computational Plasticity IX, Fundamentals and Aplications, Part 2, ISBN 978-84-96736-29-0, International Center For Numerical Methods in Engineering, Barcelona, 2007
 6. BAJER, M.; BARNAT, J.; KALA, J., Numerical Modeling of Steel Chemical Members anchored in Concrete, příspěvek na konferenci Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications, Part 2, ISBN 978-84-96736-29-0, International Center for Numerical Methods in Engineering, Barcelona, 2007
 7. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J., Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post-Installled Anchors to Concrete, příspěvek na konferenci Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-89821-807-8, ibidem-Verlag Stuttgart 2007, Stuttgart, 2007
 8. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P., Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 9. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Analyzing Behaviour of bonded Anchors by experimental and numerical Approach, příspěvek na konferenci Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-89821-807-8, ibidem-Verlag Stuttgart 2007, Stuttgart, 2007
 10. BAJER, M.; KALA, J., K problematice návrhu kotvení s lepenými kotvami, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-802-0, Technická univerzita v Košicích - Stavebná fakulta, Košice, 2007
 11. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Different FEM Models of Chemical Anchor Placed in Concrete, příspěvek na konferenci Vol. 2. Selected Papers of the 9th Internacional Conference, ISBN 978-9955-28-199-3, VGTU "Technika", 2007, Vilnius, 2007
 12. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Modeling chemical Anchor placed in Concrete using different FEM Systems, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, VGTU "Technika", 2007, Vilnius, 2007
 13. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Steel chemical Members anchored in Concrete loaded by shear Force, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2007, ISBN 978-954-331-015-9, "L. Karavelov! Civil Engineering Higher School Sofia, Sofia, 2007
 14. PILGR, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M., Porucha střešní konstrukce průmyslového objektu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Brno, 2007
 15. BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M., Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Brno, 2007

2006

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Design of self-adaptive composite structures, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 2. BAJER, M., K problematice skutečného působení ocelových lepených kotev, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, 28. konfverence WTA, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, WTA, 2006
 3. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Steel Bonded Anchors Under Static Load - Experiment And Numerical Model, příspěvek na konferenci Prceedings - IV. International Scientific Conference, Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-8073-594-8, Technická Univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Levoča, 2006
 4. BAJER, M., Vliv časového faktoru na únosnost kotevního styčníku s lepenými ocelovými kotvami, příspěvek na konferenci Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings, ISBN 80-227-2471-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 5. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J., Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu, příspěvek na konferenci Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings, ISBN 80-227-2471-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 6. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Bonded steel anchors - Problem description, příspěvek na konferenci STRUCTURAL FAULTS AND REPAIR-2006, ISBN 0-947644-59-8, Engineering Technics Press, 46 Cluny Gardens, Edinburgh EH10 6BN, UK, Edinburgh, 2006
 7. BAJER, M.; BARNAT, J., The real behaviour of steel bonded anchor - experiment and numerical model, příspěvek na konferenci Proceedings International conference VSU' 2006, 22 may - 23 may, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol.I, ISBN 954-331-009-2, Sofia, Bulgaria, 2006, 2006
 8. BAJER, M.; KALA, J., Numerical and experimental analyses of bolted steel connections with bending stiffnes, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU' 2006 Sofia, Bulgaria Vol.I, ISBN 954-331-009-2, Sofia, Bulgaria, 2006, 2006
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Návrh autoadaptivních kompozitních konstrukcí, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 10. ŘEPA, Š.; BAJER, M., Chemické kotvy do cihelného zdiva, příspěvek na konferenci Teoretické a konštrukčné problémy oceĺových a drevených konštrukcií - zbornik referátov, ISBN 80-227-2359-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006

2005

 1. BAJER, M.; KALA, J., Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-7099-742-7, C-PRESS, Košice, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, Slovensko, 2005, 2005
 2. BAJER, M., Vliv rozmístění některých typů ocelových kotev na únosnost kotevního styčníku, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, Česká republika, 2005, 2005
 3. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., The Placement Effect of some Types of Steel Bonded Anchors on Anchor Joint bearing Capacity, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilina, Slovensko, 2005, 2005
 4. BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J., Steel chemical members anchored in concrete, příspěvek na konferenci Computional plasticity VIII Fundamentals and Applications, ISBN 84-95999-80-3, Barcelona, Španělsko, 2005, 2005
 5. BAJER, M.; KALA, J.; KARAS, J., Fatigue Analysis of Steel Structures Connection, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofia, Bulgaria, 2005, 2005
 6. MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K., Prvky kovových konstrukcí, , VUT v Brně, Brno, 2005
 7. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restoring the greenhouse at Lednice chateau, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions - possibilities of numerical and experimental techniques (Volume 2), ISBN 0415363799, A.A.Balkema Publisher, Leiden, The Netherlands, a member of Taylor and Francis Group plc, Great Britain, 2005

2004

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M., Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, MISE Ostrava, Ostrava, 2004
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M.; SÝKORA, K.; PILGR, M.; VESELKA, M., Konstrukce a dopravní stavby, , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 3. BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S., Statická analýza ocelových zásobníků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Česká Republika, Ostrava, 2004, 2004
 4. BAJER, M.; KALA, J., Analýza únavy spojů ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2116-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2004, 2004
 5. BAJER, M., Analýza ocelových lepených kotevních prvků, příspěvek na konferenci Experiment - významný zdrj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí Sborník Česko - Slovenské konference, ISBN 80-7204-354-4, akademické nakladateství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004, 2004
 6. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, článek v Zpravodaj STOP, ISSN 1212-4168, Společnost pro technologie ochrany památek, Slaný, Česká Republika, 2004, 2004
 7. HIRŠ, J.; BAJER, M.; KALA, J., Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, článek v Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN 0862-7010, J.H.& ARCHYS, s.r.o., Praha, Česká Republika, 2004, 2004
 8. BAJER, M.; KALA, J., Examination of steel column, concrete foot and soil foundation interaction, příspěvek na konferenci ICEFA-I First International Conference on Engineering Failure Analysis 2004, Lisabon, Portugal, 2004, 2004
 9. BAJER, M.; KALA, J., Load carrying column reconstruction in Greenhouse state chateau Lednice, Czech Republic, příspěvek na konferenci ICEFA-I First International Conference on Engineering Failure Analysis 2004, Lisabon, Portugal, 2004, 2004
 10. BAJER, M., Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, národní památkový ústav, Praha, Česká Republika, 2004, 2004
 11. BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELKA, M., Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství, Brno, Česká Republika, 2004, 2004

2003

 1. BAJER, M.; KALA, J., Care of the greenhouse bearing system at the Lednice chateau, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Fakulty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovenská Republika, 2003, 2003
 2. BAJER, M.; KALA, J., Anchorage Hilti placing analysis comparison design standard and computational model, příspěvek na konferenci Proceedings 65 anniversary international conference VSU' 2003 vol.1, ISBN 954-91127-1-3, Bulgaria, Sofia, 2003, 2003
 3. BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Statická analýza sdružených ocelových zásobníků, příspěvek na konferenci 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9.2003, ISBN 80-01-02747-3, Praha, Česká Republika, 2003, 2003

2002

 1. BAJER, M., The influence of rigidity of beam to column bolt connection with a chosen frame construction, příspěvek na konferenci Proceedings international conference VSU' 2002, vol.1,Sofia, Bulgaria, ISBN 954-91127-1-3, Bulgaria, Sofia, 2002, 2002
 2. BAJER, M.; KALA, J., The Influence of the location of the beam stiffeners on the bolt strain in a bolted joint analysis, příspěvek na konferenci Proceedings international conference VSU' 2002, vol.1,Sofia, Bulgaria, ISBN 954-91127-1-3, Bulgaria, Sofia, 2002, 2002
 3. BAJER, M.; KALA, J., The analysis of an interaction of an anchor bolt and concrete in a foundation foot, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 80-7100-954-7, EDIS- University of Žilina publisher, Žilina, Slovakia, 2002, 2002
 4. BAJER, M.; KALA, J., The influence of connection rigidity on the stress in a concrete foot in a chosen frame construction, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 80-7100-954-7, EDIS-University of Žilina publisher, Žilina, Slovakia, 2002, 2002
 5. BAJER, M., The analysis of the influence of the bolt connection on the stress of the head and foot plates in the plane frame, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 80-7099-814-8, Technicá univerzita v Košiciach, Košice, Slovakia, 2002
 6. BAJER, M., KALA, J., Analysis of the influence of the location of beam stiffeners on the strain in a frame bolted joint, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 80-7099-814-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovakia, 2002
 7. BAJER, M.; KALA, J., The analysis of an interaction of an anchor bolt and concrete in a foundation foot, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2002, 2002
 8. BAJER, M., KALA, J., The influence of connection rigidity on the stress in a concrete foot in a chosen frame construction, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2002 , 2002

2001

 1. BAJER, M., Skutečné působení přípojů v ocelových prutových konstrukcích, příspěvek na konferenci Seminář STATIKA 2001, SCIA CZ, s.r.o, Nové město na Moravě, 2001

1999

 1. BAJER, M.; ŠMAK, M., Analýza únosnosti stěny ocelového průřezu podle různých normativních předpisů, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní všdecká konference, sborník příspěvků, sekce - nosné konstrukce staveb, ISBN 80-214-1437-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, Česká Republika, 1999, 1999
 2. BAJER, M., Vliv poddajnosti šroubovaných spojů na únosnost ocelových rámových konstrukcí, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní všdecká konference, sborník příspěvků, sekce - nosné konstrukce staveb, ISBN 80-214-1437-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, Česká Republika, 1999, 1999

1997

 1. BAJER, M.; SALAJKA, V.; STRAKA, B., K problematice navrhování a realizace válcových sil, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty '97, ISBN 80-02-01166-X, CENTA, Ltd., Brno, Česká Republika, 1997, 1997

1995

 1. STRAKA, B.; BAJER, M., Návrh a realizace dřevěných prostorových soustav, příspěvek na konferenci V. Mezinárodné sympózium - Drevo v stavebných konštrukciách, Kočovce, Slovakia, 1995, 1995

1994

 1. BAJER, M., Elasto-plastic analysis of space steel frames assuming large, příspěvek na konferenci 17. Česko-slovenská konferencia OCEL'OVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY - 94 Proceedings Volume I, ISBN 80-227-0691-4, STU, Bratislava, Slovakia, 1994, 1994

1991

 1. BAJER, M., Řešení ocelových prutových konstrukcí s možností jednostranných vazeb, příspěvek na konferenci 16. Celostátní konference o ocelových konstrukcích, ISBN 80-02-00845-6, Dům techniky ČSVTS Ostrava, Ostarva, Česká Republika, 1991, 1991

1989

 1. BAJER, M.; DOČKAL, P., Řešení pružnoplastických úloh s jednostrannými vazbami, příspěvek na konferenci IV. Konferencia numerické metódy v mechanike, Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, Vrátna Dolina, Slovakia, 1989, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný