English

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. PRAK, M.; TICHÁ, A., Energetický management jako součást facility managementu v E.ON CZECH, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2018
 2. KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A., Pracovní inženýrství, , ISBN 978-80-7204-973-8, Akademické nakladateství CERM, s.r.o Brno, Brno, 2018

2017

 1. LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017
 2. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E., THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017
 3. HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji, příspěvek na konferenci Konference Inteligentní regiony, ISBN 978-80-02-02732-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 4. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D., Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 5. LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V., Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 6. KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A.; HLADÍK, R., Voluntary associations of municipalities and their influence on the development of technical infrastructure, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 7. LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A., ECONOMIC EVALUATION OF TRADITIONAL ENERGY SOURCES USED FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 8. LABUDEK, L.; ROUDNÁ, V.; NOWAK, J.; TICHÁ, A., EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT POSSESSIVE MODELS OF THE WATER INFRASTRUCTURE ON THE PRICE OF WATER IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 9. ROUDNÁ, V.; ROSECKÁ, Z.; TICHÁ, A., VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017
 10. LABUDEK, L.; PRAK, M.; TICHÁ, A., EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY UŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ VE VZTAHU KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2, příspěvek na konferenci Juniorstav2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A., Využití facility managementu ve veřejné správě v České republice , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2016
 2. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROSECKÁ, Z., MONITORING THE LIFE CYCLE COSTS OF GREEN BUILDINGS AND THEIR OPTIMIZATION IN TERMS OF FACILITY MANAGEMENT , příspěvek na konferenci 16 International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-79-7, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, Bulharsko, 2016
 3. TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; LABUDEK, L., ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS – COMPONENT OF FACILITY MANAGEMENT IN COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 4. ROUDNÁ, V.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., MANAGEMENT SKILLS OF CIVIL ENGINEERS AND FACILITY MANAGERS AS A TOOL TO STREAMLINE THE WORKING PROCESS , příspěvek na konferenci 3 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-72-8, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Bulharsko, 2016
 5. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; HANSLIANOVÁ, B., THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAVINGS IN THE USE OF SECONDARY ENERGY PRODUCTS RESULTING FROM COAL COMBUSTION INTO CIVIL ENGINEERING, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-64-3, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
 6. TICHÁ, A.; PRAK, M.; LABUDEK, L., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR LOW-ENERGY HOUSE HEATING IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
 7. TICHÁ, A.; TICHÝ, J., Budování informačního systému pro podporu facility managementu , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2016
 8. PRAK, M.; TICHÁ, A., SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ – SOUČÁST FACILITY MANAGEMENTU V PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, FAST, VUT v Brně, Brno, 2016
 9. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A., VÝVOJ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTI A SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU BĚHEM DESETI LET, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, FAST, VUT v Brně, Brno, 2016
 10. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., ANALÝZA HODNOCENÍ UNIVERSIT A SOUKROMÉHO SEKTORU V INOVAČNÍ ČINNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016

2015

 1. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Inovační výzvy pro vzdělávání budoucích stavebních manažerů , příspěvek na konferenci Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti , ISBN 978-80-7481-144-9, Národní ústav pro vzdělání, Praha, 2015
 2. PRAK, M.; TICHÁ, A., Optimalizace nákladů životního cyklu rodinného domu z pohledu facility managementu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2015
 3. TICHÁ, A.; OSLÍKOVÁ, E.; BARTOŠ, M., Technical product innovation in building material industry in the Czech Republic, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
 4. TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D., Structural Engineering Managers – Innovation Challenges for their Skills, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Conference Series, 2015
 5. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., Innovation Performance of EU Members States and Selected Providers of Building Materials in the Czech Republic , příspěvek na konferenci OTMC Conference 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croatian Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 6. FUČÍKOVÁ, P.; TICHÁ, A., Evaluation of Stone Construction Works Related to Historic Buildings Restoration , příspěvek na konferenci OTMC Conference 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croatian Association for Contruction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 7. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., THE EFFECT OF IMPROVING THE FOUNDATION SOIL ON THE TOTAL COST OF CONSTRUCTION, článek v International multidisciplinary geoconference SGEM, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-41-4, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Albena, Bulharsko, 2015
 8. NOVOTNÁ, L.; TICHÁ, A., Outsourcing jako nástroj Facility managementu pro zefektivnění provozu firmy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB, Praha, 2015
 9. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

 1. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., Měření práce-předpoklad kvalitního řizení stavební zakázky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB, Praha, 2014
 2. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., PROTECTION AND VALUATION OF RESEARCH RESULTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST. EKŘ, Brno, 2014
 3. TICHÁ, A.; VYMĚTALOVÁ, K., MULTI-CRITERIA EVALUATION OF THE LAND CONSOLIDATION SUCCESS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 4. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., INNOVATIVE PERSPECTIVES ON THE ANALYSIS OF WORK IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 5. ROSECKÁ, Z.; TICHÁ, A., Quality of provided services in Facility Management, příspěvek na konferenci Construction Technology and Management-CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Bratislava, 2014
 6. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Facility management as a competitive advantage for enterprises, příspěvek na konferenci Enterprise and competitive environment, ISBN 978-80-87106-74-7, Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Brno, 2014
 7. OSLÍKOVÁ, E.; TICHÁ, A., HISTORIE, ČLENĚNÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 8. KRISCHKOVÁ, R.; TICHÁ, A., INOVACE VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 9. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Hodnocení kvality služeb facility managementu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 10. DOČEKAL, L.; TICHÁ, A., FACILITY MANAGEMENT A JEHO UPLATNĚNÍ V PRAXI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 11. VYMĚTALOVÁ, K.; TICHÁ, A., VYUŽITÍ DISKRIMINAČNÍ ANALÝZY PRO HODNOCENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Facility management in chosen region in the Czech Republic, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava, Bratislava, 2013
 2. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Multicultural education, creativity and innovation at universities in the Czech Republic, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, 2013
 3. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Inovační přístup ke správě objektů – Facility management, příspěvek na konferenci Management a ekonomika stavebnictví, ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 4. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Facility management services in South Moravian region in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovak University of Technology, Bratislava, 2013
 5. VYMĚTALOVÁ, K.; BERÁNKOVÁ, M.; PUCHÝŘ, B.; TICHÁ, A., Change of Land Value As A Result Of Land Consolidation, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 6. TICHÁ, A.; VELEK, J., Měření staveb pro oceňování, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha,FAST VUT v Brně, FAST VŠB TU Ostrava, Praha, 2013
 7. TICHÁ, A.; KHAMZINA, A., Analysis of investment attractiveness of the Czech Republic, článek v Upravlenie ekonomičeskimi sistemami, ISSN 1999-4516, Kislovodskij institut ekonomiki i prava, Moskva, 2013
 8. RAABOVÁ, T.; TICHÁ, A.; MERTA, P., Potential methods for measuring the economic impacts of cultural tourism, kapitola v The Routledge Handbook of Cultural Tourism, ISBN 978-0-415-52351-6, Routledge 2 Park Square, Velká Británie, 2013

2012

 1. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; VYMĚTALOVÁ, K., Elektronická pomůcka pro hodnocení rizik v bezpečnosti práce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Hradec Králové, 2012
 2. TICHÁ, A.; ŠVADLENKOVÁ, M.; MALEČKOVÁ, M.; HANÁKOVÁ, Z.; KREJSOVÁ, I.; HŮLKOVÁ, M., Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, , ISBN 978-80-87361-18-4, VÚMOP, Brno, 2012
 3. KHAMZINA, A.; TICHÁ, A., RUSSIAN CONSTRUCTION SECTOR IN THE PERIOD 2000-2010, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 4. TICHÁ, A.; TICHÝ, J., FINANCING OF TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 5. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; PODHRÁZSKÁ, J., Administration and maintenance of various construction objects using facility management, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 6. AUBUSOVÁ, A.; TICHÁ, A., THE PROCESS OF PATENTING AN INVENTION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 7. TICHÁ, A., INOVAČNÍ MANAGEMENT JAKO PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 8. HANÁKOVÁ, Z.; VYMĚTALOVÁ, K.; TICHÁ, A., Hodnocení rizik v bezpečnosti práce - elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 9. TICHÁ, A.; KHAMZINA, A.; BAKIROVA, Z., INVESTMENT ATTRACTION OF THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012
 10. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Co napomáhá kreativitě a inovačnímu přístupu v práci univerzitního lektora?, příspěvek na konferenci Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání, ISBN 978-80-87652-93-0, Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 2012
 11. TICHÁ, A.; PODHRÁZSKÁ, J., Katalog nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav, příspěvek na konferenci Konference krajinné inženýrství 2012, ISBN 978-80-87384-03-9, Česká společnost krajinných inženýrů- ČSSI, Praha, 2012
 12. AUBUSOVÁ, A.; TICHÁ, A., Inovace a ochrana průmyslového vlastnictví, článek v Littera Scripta, ISSN 1802-503X, Praha, 2012
 13. TICHÁ, A.; HANÁKOVÁ, Z., Optimalizace procesů a nákladů životního cyklu stavebního díla s podporou facility managementu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2012
 14. MERTA, P.; TICHÁ, A., METHOD OF DETERMINATION OF REGIONAL PRODUCTION MULTIPLIERS MULTIPLIERS, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bati University, Zlín, 2012
 15. HANÁKOVA, Z.; TICHÁ, A., Facility management – European standard EN 15221, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-138-4, Zlín, 2012
 16. KHAMZINA, A.; TICHÁ, A., PRICE CALCULATION FOR THE BUILDING WORKS IN THE CZECH REPUBLIC AND RUSSIA, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 17. AUBUSOVÁ, A.; TICHÁ, A., PATENTS AND THEIR LIFE CYCLE, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 18. VYMĚTALOVÁ, K.; TICHÁ, A., INNOVATION AND CREATIVITY IN MANAGEMENT OF BUILDING ORDER, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 19. MERTA, P.; TICHÁ, A.; RIEGER, V., ZPŮSOBY MĚŘENÍ VYBRANÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - ELEKTRONICKÁ POMŮCKA DO PŘEDMĚTU CENY VE STAVEBNICTVÍ - ELEKTRONICKÁ POMŮCKA DO PŘEDMĚTU CENY VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012
 20. MERTA, P.; TICHÁ, A., METODA PRO ODHAD LOKÁLNÍCH MULTIPLIKÁTORŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 21. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Využití software pro facility management, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, 2012
 22. RIEGER, V.; TICHÁ, A., ÚVOD DO MZDOVÝCH MAP, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012

2011

 1. TICHÁ, A.; TICHÝ, Z., STYLE OF THINKING IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION COMPANIES, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011
 2. MERTA, P.; TICHÁ, A., QUANTIFICATION OF VALUE OF HISTORIC BUILDINGS, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011
 3. TICHÁ, A.; PODHRÁZSKÁ, J., Cost indicators of common facilities of land consolidation, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Universitas Mendeliana Brunensis, Brno, 2011
 4. RIEGER, V.; TICHÁ, A., Database and web portal of employees earnings, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 5. HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A., Development activities and facility management, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Zlín, 2011
 6. JELÍNKOVÁ, J.; TICHÁ, A., Maintenance and mending of common facilities of land adaptations, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 7. MERTA, P.; TICHÁ, A., Quantification of value of immobile cultural sights with a help of multipliers, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 8. TICHÁ, A., Kreativita a vzdělávání na vysokých školách, příspěvek na konferenci Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe, ISBN 978-80-87240-67-0, Moravská vysoká školy Olomouc,o.p.s., Olomouc, 2011
 9. RIEGER, V.; TICHÁ, A.; MERTA, P., ELEKTRONICKÁ VÝUKOVÁ POMŮCKA DO PŘEDMĚTU PRACOVNÍ INŽENÝRSTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011
 10. RIEGER, V.; TICHÁ, A., DATABÁZE A WEBOVÝ PORTÁL VÝDĚLKŮ ZAMĚSTNANCŮ VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. TICHÁ, A.; RIEGER, V.; MERTA, P., Elektronická výuková pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. TICHÁ, A., Modernizace magisterkého studia v oboru Management stavebnictví, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 3. TICHÁ, A.; PODHRÁZSKÁ, J.; ŠVADLENKOVÁ, M., COST ESTIMATING OF COMMON FACILITIES FOR LAND CONSOLIDATION, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 4. TICHÝ, Z.; TICHÁ, A., STYLE OF ENVIRONMENTAL THINKING IN CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 5. TICHÁ, A., Facility management ve studijních programech VUT v Brně, příspěvek na konferenci TECHSTA 2010, ISBN 978-80-01-04605-0, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Praha, Česká republika, 2010
 6. AUBUSOVÁ, A.; TICHÁ, A., Patenty, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-210-5151-5, Právnická fakulta MU, Brno, 2010
 7. TICHÁ, A., Kreativita a vzdělávání, příspěvek na konferenci , Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav manažmentu a Spectra Centrum Excelentnosti, Bratislava, 2010

2009

 1. TICHÁ, A., POZEMKOVÉ ÚPRAVY: ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE VE VZTAHU K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2009, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakl.CERM, Brno, 2009
 2. TICHÁ, A., Inovace a management ve stavebnictví, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. TICHÁ, A.; AIGEL, P., Optimalizace rozhodování o modernizaci budovy, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 3. HANÁK, T.; TICHÁ, A., Flood losses on buildings and related insurance aspects, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-9-2, Croatian association for Organization in Connstruction, Umag, Croatia, 2008
 4. TICHÝ, Z.; TICHÁ, A.; RAAB, J., Documentation control in building company with support of simple web application, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-8-4, Croatian association for Organization in Construction, 2008
 5. TICHÁ, A., Optimalizace technicko ekonomických charakteristik funkčních dílů stavebního objektu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Simulace vlivu materiálu vyrobeného z druhotných surovin na náklady životního cyklu stavby, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 3. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení technickým parametrů reprezentanta stavebních objektů s využitím metody Monte Carlo, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 4. TICHÁ, A., Komplexní projekt, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 5. LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Manažerské vzdělávání pro potřeby nejen stavevní praxe, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,sr.o, Brno, 2007
 6. TICHÁ, A., Modernizace předmětů na oboru Management stavebnictví ve světle Lisabonské strategie na Boloňském procesu, příspěvek na konferenci Modernizace výuky na FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM s.r.o., Brno, 2007
 7. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L., Territorial Property Ratios fo Evaluation of Financial Demands to Compensate Flood Loss, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, ISBN 978-3-86005-571-7, Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden, 2007
 8. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Material Substitution and Building Life Cycle Costs, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century, CITC-IV, USA, Gold Coast, Australia, 2007
 9. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; TICHÁ, A., Podklady pro stanovení územního majetkové ukazatele, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 10. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P., Životnost funkčních dílů budovy, příspěvek na konferenci Cena , životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 11. TICHÁ, A., Cena stavebního díla jako technickoekonomická kategorie, příspěvek na konferenci Cena,životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007

2006

 1. TICHÁ, A., Projekt - Ekonomika staveb, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 2. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L., PVP V. Bakalářský seminář, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 3. TICHÁ, A.; HROMÁDKA, V.; ŠANCOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P., Stanovení reprezentanta vybraných stavebních objektů pro výpočet územního majetkového ukazatele, příspěvek na konferenci lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.CERM, Brno, 2006
 4. TICHÁ, A., Education and research in organization, technology and management in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Organization, technology and management in construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian Association for Organization in Construction Hravatska udruga za organizaciju gradenja, Zadar, Chorvatsko, 2006
 5. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., The evaluation of flood loss according to the area property indexes, příspěvek na konferenci Organization, technology and management in construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian association in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, Zadar, Chorvatsko, 2006
 6. KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Stanovení výše škod po povodních v katastralním území obce, příspěvek na konferenci Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů, ISBN 80-210-4095-5, MU,Právnická fakulta, Brno, 2006
 7. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006
 8. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A., Znalecký posudek číslo 06/2006, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 9. TICHÁ, A., Cenová charakteristika stavebního díla, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 10. TICHÁ, A.; KRISTIÁNOVÁ, L., Pracovní inženýrství, , CERM,s.r.o., 2006

2005

 1. DRÁB, A.; JULÍNEK, T.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Vstupní data rizikové analýzy záplavových území, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 3. TICHÁ, A., AIGEL, P., KORYTÁROVÁ, J., Územní majetkové ukazatele v katastrálním území obce Poličky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 4. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Databáze územních majetkových ukazatelů, příspěvek na konferenci Sborník z konference, ISBN 80-227-2276-6, Vydavatelství STU, Bratislava, 2005
 5. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Kritéria hodnocení stavebních materiálů z druhotných surovin s ohledem na jejich vliv na ekonomickou životnost stavebního díla, příspěvek na konferenci Sborník z vědeckého sympozia, ISBN 80-227-2276-6, STU Bratislava, Bratislava, 2005
 6. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 7. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 23. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., The Assessment of the Public order Tender, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků na mezinárodní konferenci Construction in the 21 st. Century,3 rd. International Conference on Advancing Engineering,Management and Technology, ISBN 960-254-655-7, Athens, Řecko, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 37. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 38. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 39. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 40. TICHÁ, A., Cena a životní cyklus stavebního díla, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře s mezinárodní účastí Ceny ve stavebnictví, ISBN 80-214-2946-1, ÚSEŘ FAST VUT, Brno, 2005
 41. TICHÁ, A., Systémová podpora rozhodování znalce o ceně stavebního díla, , ISSN 1211-443X, Brno, 2005
 42. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Expertní odhad škody způsobené záplavami na reprezentantu majetku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 4.vodohospodářské konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, ECON publishing, Brno, 2004
 2. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Expertní odhad škody způsobené záplavami na reprezentantu majetku, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004 Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Ustav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2004
 3. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 4. TICHÁ, A., HEJDUKOVÁ, A., Vzdělávání profesní kvalifikace jako podpora konkurenceschopnosti stavebních inženýrů na pracivním trhu, příspěvek na konferenci Sborník z evropského sympózia Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, ISBN 80-214-2836-8, Brno, 2004
 5. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Trendy v celoživotním vzdělávání v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví se zaměřením na veřejnou správu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z V.konference k problematice Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, ISBN 80-244, Olomouc, 2004
 6. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Trendy v celoživotním vzdělávání v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví se zaměřením na veřejnou správu, příspěvek na konferenci Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, VI. konference Olomouc 2004, ISBN 80-244-0923-2, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 2004
 7. TICHÁ, A., Ceny stavebních děl v České republice, příspěvek na konferenci Sborník 4.Mezinárodního vědeckého sympozia Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve v investičných projektoch, ISBN 80-227-2111-5, Bratislava, 2004
 8. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Oceňování veřejných zakázek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků na mezinárodní konferenci Systemy gospodarcze i ich ewolucja kraje postsocjalistyczne, ISBN 83-7246-293-3, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamickiego, Katowice, Polsko, 2004
 9. TICHÁ, A., Oponentní posudek FRVŠ - Realizace nového studijního plánu navazujícího magisterského studia ve výuce Fakulty ekonomické ZČU, , FRVŠ, 2004
 10. TICHÁ, A., Oponentní posudek na projekt FRVŠ: Terénní antropologicko-archeologický výzkum, MU Brno, , FRVŠ, Brno, 2004
 11. TICHÁ, A., Oponentní posudek pro FRVŠ - Inovace studijních materiálů pro výuku hospodářské angličtiny - ZČU Plzeň, , FRVŠ, ., 2004
 12. TICHÁ, A., Význam klasifikací a technicko ekonomických specifikací ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Specifikační systémy stavebních prací pro oceňování, ISBN 80-214-2665-9, VUT FAST Ústav stavební ekonomiky a řízení, Česká republika, Brno, 2004
 13. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Odborný posudek o provedení kontroly nakládání s finančními prostředky s průběhem stavebních prací stavby "Výstavba soudobé hudební scény Městského divadla v Brně", , Statutární město Brno, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 14. TICHÁ, A., Význam klasifikací a technicko ekonomických specifikací ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře s mezinárodní účastí Specifikační systémy stavebních prací pro oceňování, ISBN 80-214-2665-9, Brno, 2004
 15. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Odborné posouzení "Předběžného odhadu nákladů", , Statutární město Brno, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 16. TICHÁ, A., TICHÝ, J., Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl I, části A, B, C, D, , ISBN 80-214-2639-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. , VUT FAST v Brně, Brno, 2004

2003

 1. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., Metodika stanovení výše škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, ISBN 80-86433-26-9, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 2. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., Metodika stanovení výše škod na majetku v území postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 3.Vodohospodářská konference 2003 - Sborník příspěvků, ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních steveb Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav vodních steveb Fakulta stavební VUT v Brně, 2003
 3. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Oceňování škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1929-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003
 4. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Oceňování škod na majetku postiženém povodněmi, příspěvek na konferenci 4.medzinárodné vedecké sympozium Ekonomické a radiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1929-3, a, Bratislava, 2003
 5. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Posuzování nabídek veřejných zakázek, příspěvek na konferenci Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU, ISBN 80-214-2346-3, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT v Brně, 2003
 6. TICHÁ, A., Hodnotová analýza ve znalectví, , 2003
 7. HANÁK, T., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Metodika stanovení výše škod na majetku v území postiženém povodněmi (CZ), příspěvek na konferenci , ISBN 80-86433-26-9, 2003

2002

 1. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ, příspěvek na konferenci RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ, ISBN 80-86433-15-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2002
 2. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Metodické nástroje pro posuzování nabídek veřejné zakázky, příspěvek na konferenci 3.medzinárodné vedecké sympózium - Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 80-227-1737-1, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002
 3. TICHÁ, A.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Možnosti hodnocení nabídek veřejné zakázky, kapitola v Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, ISBN 80-86229-20-3, Velag Dashofer nakladatelství, s.r.o., Praha, 2002
 4. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek veřejné zakázky, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2002
 5. TICHÁ, A., KOCOURKOVÁ, G., Ekonomika práce ve stavebnictví, , ISBN 80-214-2194-0, VUT FAST Brno, Brno, 2002
 6. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodního pracovního semináře, ISBN 80-86596-09-5, Sdružení Evida Plzeň, Plzeň, 2002
 7. KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Technicko-ekonomické podklady pro stanovení povodňových škod, příspěvek na konferenci Riziková analýza záplavových území-seminář 2002 -sborník příspěvků, ISBN 80-86433-15-3, FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 8. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v oblasti ekonomiky a řízení investic, příspěvek na konferenci Sborník IV. Konference s mezinárodní účastí k problematice přípravy pracovníků ve veřejné správě, ISBN 80-244-0550-4, Olomouc, 2002

2001

 1. TICHÁ, A., Znalecký posudek pro Městský soud Brno "O ceně stavebních prací neprovedených na RD v Brně-Přízřenicích", výzkumná zpráva projektu , 2001
 2. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v oblasti ekonomiky a řízení investic ve výstavbě, příspěvek na konferenci Vzdělávání a reforma veřejné správy, ISBN 80-210-2648-7, Masarykova univerzita, Brno, Masarykova univerzita, Brno, 2001
 3. KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., Mezinárodní konference "Efektivnost veřejných investic a jejich měření", článek v , 2001
 4. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Mezinárodní konference "Efektivnost veřejných investic a jejich měření", , 2001
 5. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Znalecký posudek o ceně dodávky stavebních prací na stavbu bytových jednotek v obci Bílovice nad Svitavou - kontrola účetních a kalkulačních dokladů, výzkumná zpráva projektu , 2001
 6. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Efektivnost veřejných investic a jejich měření, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2001
 7. TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Efektivnost veřejných investic a jejich měření, , 2001
 8. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., TUHOVČÁK, L., Znalecký posudek posudek o ceně projektové dokumentace a projektových prací vodohospodářských děl, výzkumná zpráva projektu , 2001

2000

 1. TICHÁ, A., Optimalizace ceny nedokončených staveb v soudních sporech, , ., Brno, 2000

1995

 1. TICHÁ, A., Článek :Měření staveb a stavebních prací pro cenové účely, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný