English

prof. Ing. Jiří Vala, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z.; VALA, J., On some implicit numerical integration schemes in structural dynamics, příspěvek na konferenci , American Institute of Physics, Melville (USA), 2018
 2. JAROŠOVÁ, P.; VALA, J., Computational optimization of energy consumption in the design of buildings, příspěvek na konferenci ICNAAM 2017 Proceedings, American Institute of Physics, Melville (USA), 2018
 3. VALA, J., Computational optimization of material choice for thermal containers of advanced buildings, příspěvek na konferenci 17th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2018 Proceedings, ISBN 978-80-227-4765-3, Spectrum STU, Bratislava, 2018

2017

 1. VALA, J., Computational design optimization of low-energy buildings , příspěvek na konferenci Proceedings of Equadiff 2017 Conference , ISBN 978-80-227-4757-8, Spectrum STU, Bratislava, 2017
 2. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; MAJSNIAR, M.; ŠOT, F., Influence of degradation of surface layer of light-weighted panels on its sunray absorptance, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, TransTech, Zurich, 2017
 3. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Computational analysis of thermal transfer and related phenomena based on the Fourier method , příspěvek na konferenci Proceedings of ICNAAM 2016, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1538-6, American Institute of Physics, Melville (USA), 2017
 4. JAROŠOVÁ, P.; VALA, J., Computational prediction and control of energy consumption for heating in building structures, příspěvek na konferenci Proceedings of ICNAAM 2016 , ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1538-6, American Institute of Physics, Melville (USA), 2017
 5. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Optimization of design of low-energy buildings, příspěvek na konferenci Thermophysics 2017 & ENRE 2017, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1546-1, American Institute of Physics, Melville (USA), 2017
 6. VALA, J., Computational modelling of thermal consumption of buildings with controlled interior temperature, příspěvek na konferenci Programs ans Algorithms of Numerical Mathematics 18, ISBN 978-80-85823-67-7, Institute of Mathematics CAS, Praha, 2017
 7. HOBST, L.; VALA, J., K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2017
 8. HOBST, L.; VALA, J., Ověřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info , Praha, 2017
 9. VALA, J., Computational prediction and optimizatioh of thermal consumption in buildings , příspěvek na konferenci Aplimat 2017 Proceedings, ISBN 978-80-227-4650-2, STU, Bratislava, 2017
 10. VALA, J., Existence and convergence questions in computational modelling of crack growth in brittle and quasi-brittle materials , příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Zurich, 2017

2016

 1. HOBST, L.; VALA, J., Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2016
 2. JAROŠOVÁ, P.; VALA, J., On a computational model of building thermal dynamic response, příspěvek na konferenci Thermophysics 2016 - 21th International Meeting, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1410-5, American Institute of Physics, Melville, New York, 2016
 3. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Computational aspects of hot-wire identification of thermal conductivity and diffusivity under high temperature, příspěvek na konferenci Thermophysics 2016 - 21th International Meeting, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1410-5, American Institute of Physics, Melville, New York, 2016
 4. HOBST, L.; VALA, J., K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, 2016
 5. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Evaluation of thermal properties of early-age concrete containing fly ash, článek v Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, 2016
 6. VALA, J., Structure identification of metal fibre reinforced cementitious composites , příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Algoritmy 2016, ISBN 978-80-227-4544-4, STU, Bratislava, 2016
 7. JAROŠOVÁ, P.; VALA, J., Two-scale meshes in quasilinear discretized problems of computational mechanics, příspěvek na konferenci ICNAAM 2015 - Proceedings of 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1392-4, American Institute of Physics, Melville (USA), 2016
 8. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Computational modelling of cohesive cracks in material structures, příspěvek na konferenci ICNAAM 2015 - 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics in Rhodes (Greece), ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1392-4, American Institute of Physics, Melville (USA), 2016
 9. VALA, J., Preface of the “Symposium on Computational Prediction of Behaviour of Advanced Building Materials and Structures” , , American Institute of Physics, Melville (USA), 2016

2015

 1. JAROŠOVÁ, P.; VALA, J., New approaches to the thermal design of energy saving buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2015
 2. ŠASTNÍK, S.; ŠOT, F.; VALA, J., Material properties of refractory concrete under high temperature, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2015
 3. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Identification of effective material characteristics in semilinear equations of heat and mass transfer, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2015
 4. VALA, J.; ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A., Prediction of behaviour of cementitious composites under fire conditions, článek v WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, ISSN 1790-5044, 2015
 5. VALA, J.; KOZÁK, V., Modelling of cohesive crack growth of the brittle and quasi-brittle fracture of structural materials, článek v Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, 2015
 6. HOBST, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; VALA, J., Electromagnetic approach to nondestructive testing of fibre concrete, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, ISSN 2313-0555, 2015
 7. VALA, J., Computational approaches to some inverse problems from engineering practice, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, ISBN 978-80-85823-64-6, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2015
 8. HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J., Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining., článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, scientific.net, Švýcarská konfederace, 2015
 9. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Identification of material characteristics in non-stationary heat and mass transfer, příspěvek na konferenci ICNAAM 2014 - AIP Conference Proceedings 1648, ISBN 978-0-7354-1287-3, American Institute of Physics, Melville, 2015

2014

 1. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Computational simulation of thermal energy consumption in buildings (lecture text for the conference "Maltoviny 2014" at FCE BUT in Brno), , ISSN 1022-6680, FAST VUT, Brno, 2014
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J., Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění., příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, ČBS Servis,s.r.o., Hradec Králové, Česká republika, 2014
 3. BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J., Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu., příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2014
 4. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Computational evaluation of thermal conductivity and diffusivity using the boundary integral technique, příspěvek na konferenci Thermophysics 2014 - Conference Proceedings, ISBN 9788021450349, Fyzikálny ústav AV SR, Bratislava, 2014
 5. VALA, J.; KUČEROVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P., Modelling of high-temperature behaviour of cementitious composites, příspěvek na konferenci Advances of Applied and Pure Mathematics, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-240-8, EUROPMENT, Athens, 2014
 6. VALA, J.; HOBST, L.; KOZÁK, V., Non-destructive detection of metal fibres in cementitious composites, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, EUROPMENT, Athens, 2014
 7. BŘICHÁČEK, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 8. VALA, J., Identification of moisture distribution in porous building materials from microwave measurements, , ISBN 978-80-86407-47-0, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 2014
 9. BŘICHÁČEK, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, FAST VUT, Brno, 2014
 10. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT, Brno, 2014
 11. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Identification of thermal conductivity of powdery insulation materials, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, TransTech Publishers, Zurich, 2014
 12. VALA, J.; HOBST, L., Identification of structural parameters of metal fibre concrete using magnetic approach, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Zurich, 2014

2013

 1. DALÍK, J.; PŘIBYL, O.; VALA, J., Numerické metody II, , FAST VUT v Brně, Brno, 2013
 2. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby, příspěvek na konferenci Realizace staveb - teorie a praxe, sborník mezinárodního workshopu, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT, Brno, 2013
 3. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; JAROŠOVÁ, P., Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů metodou topného drátu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4815-5, VUT, Brno, 2013
 4. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., A simple equipment for the evaluation of thermal conductivity of powdery materials at high temperature and in vacuum, příspěvek na konferenci Thermophysics 2013 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-214-4801-8, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2013
 5. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Identification of the capillary transfer coefficient in porous building materials, příspěvek na konferenci 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1184-5, American Institute of Physics, Melville, New York, 2013
 6. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Identification of the capillary conduction coefficient from experimental data, článek v Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnos, Bratislava, 2013
 7. VALA, J., Identification of material characteristics of heat and mass transfer, , ISBN 978-80-85823-63-9, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2013
 8. VALA, J.; GROHOVÁ, T., A magnetic approach to the identification of effective characteristics of metal fibre composites used in civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal, ISBN 978-972-8826-27-7, University of Porto, Porto, 2013
 9. VALA, J.; JAROŠOVÁ, P., Identification of thermal characteristics of building materials at high temperatures., příspěvek na konferenci Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal, ISBN 978-972-8826-27-7, University of Porto, Porto, 2013
 10. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., K možnostem identifikace tepelných vlastností reflexních izolací se vzduchovými bublinami, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2013
 11. VALA, J., On the computational identification of temperature-variable characteristics of heat transfer, příspěvek na konferenci Applications of Mathematics 2013, in honor of the 70th birthday of Karel Segeth. edited by J. Brandts, S. Korotov, M. Křížek, J. Šístek, T. Vejchodský, ISBN 978-5-7526-0597-0, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2013
 12. JAROŠOVÁ, P.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby, příspěvek na konferenci Zborník konferencie Construmat 2013, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská požnohospodárska univerzita, Nitra, 2013
 13. BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J., Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, Česká republika, 2013
 14. VALA, J., Numerical aspects of the identification of thermal characteristics using the hot-wire method, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics - Proceedings, ISBN 978-80-85823-62-2, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2013

2012

 1. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Identifikace tepelných vlastností materiálu pro vysokoteplotní zásobník, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT, Brno, 2012
 2. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J., Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples., příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, Česká republika, 2012
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J., Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce., příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 4. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Identification of thermal characteristics of a high-temperature thermal accumulator, příspěvek na konferenci Thermophysics 2012 Conference Proceedings, ISBN 9788021445994, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2012
 5. BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L., Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu., příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012., ISBN 978-80-214-4578-9, knihovnicka.cz, Brno, Česká republika, 2012
 6. VALA, J.; HORÁK, M., Nondestructive identification of engineering properties of metal fibre composites, příspěvek na konferenci 10th ICNAAM (International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics) in Kos (Greece) - AIP Conference Proceedings 1479, doi: 10.1063/1.4756047, ISBN 978-0-7354-1091-6, American Institute of Physics, Melville, New York, 2012
 7. VALA, J., Identification of thermal characteristics of building materials from simple measurements under hard experimental conditions, , STU, Bratislava, 2012
 8. HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P., Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures., , Fabricado por Wave Media, Fortaleza, Brazil, 2012
 9. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Non-stationary identification of thermal characteristics in building materials, kapitola v Nondestructive Testing of Materials and Structures (2 volumes), ISBN 978-94-007-0722-1, Springer, Berlin, 2012
 10. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D.; NOVÁČEK, J., Nestacionární přímé měření tepelně technických vlastností stavebních materiálů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2012

2011

 1. HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M., A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 2. ŠASTNÍK, S.; TROJAN, K.; VALA, J., Studium materiálů v objektech s řízenou vnitřní teplotou, příspěvek na konferenci sborník odborné konference Maltoviny 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT Brno;, Brno, 2011
 3. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; TROJAN, K., Energy demand for building objects with controlled interior temperature, příspěvek na konferenci Thermophysics 2011 - Conference Proceedings, Valtice 2.-4.11.2011, ISBN 978-80-214-4345-7, Brno University of Technology, Brno, 2011
 4. VALA, J., A conjugate gradient algorithm for the non-stationary identification of material characteristics, příspěvek na konferenci ICNAAM 2011 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (Simos, T.E.; Psihoyos, G.; Tsitouras, Ch.; Anastassi, Z.; eds.), ISBN 978-0-7354-0954-5, American Institute of Physics, 2011
 5. ŠAFÁŘOVÁ, H.; VALA, J., MATLAB, numerické výpočty a vizualizace dat ve vzdělávání stavebních inženýrů, příspěvek na konferenci 31. konference o geometrii a počítačové grafice - sborník příspěvků, ISBN 978-80-248-2524-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2011
 6. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Non-stationary identification of heat transfer characteristics using the conjugate gradient technique, příspěvek na konferenci Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology (EMESEG'11), etc., Corfu, July 14-16,2011, ISBN 978-1-61804-022-0, WSEAS Press, 2011
 7. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Non-stationary identification of thermal technical characteristics of building materials, , RILEM, Istanbul, 2011
 8. VALA, J., Identification of thermal properties of advanced materials, příspěvek na konferenci International Conference in Military Technology ICMT'11 - Proceedings ( Z. Vránová and V. Plátěnka, eds.), ISBN 978-80-7231-788-2 for CD, ISBN 978-80-7231-787-5, University of Defence, Brno, 2011
 9. VALA, J., Least-squares based technique for identification of thermal characteristics of building materials, článek v International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 1998-0159, NAUN (North Atlantic University Union], neuvedeno, 2011
 10. VALA, J., Multiphase modelling of thermomechanical behaviour of early-age silicate composites, kapitola v Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications (Mohamed El-Amin, ed.), ISBN 978-953-307-215-9, InTech, Rijeka, 2011
 11. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KOZÁK, V., Micro- and macro- scale thermomechanical modelling of bulk deformation in early-age cement-based materials, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (selected papers from the 6-th International Conference MSMF-6), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, 2011

2010

 1. VALA, J., Inverse problems in heat transfer, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, ISBN 978-80-85823-57-8, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2010
 2. VALA, J., Computational support of the laboratory identification of thermal technical characteristics of building materials, příspěvek na konferenci Applied Mathematics & Informatics, ISSN 1792-7390, ISBN 978-960-474-260-8, WSEAS Press, Athens, 2010
 3. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Rozvoj rychlé metody pro stanovení tepelně technických vlastností staviv, příspěvek na konferenci IX. konference Maltoviny, ISBN 978-80-214-4204-7, VUTIUM, Brno, 2010
 4. PŘIBYL, O.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠPAČEK, P.; VALA, J., MATLAB supported education for civil engineers, příspěvek na konferenci PBE 2010 - People, Building and Environment; Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Brno University of Technology, Brno, 2010
 5. ŠASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; VALA, J.; KOPKÁNĚ, D., Properties of PCM-modified building materials, příspěvek na konferenci Thermophysics 2010 - Conference proceedings, ISBN 978-80-214-4166-8, Valtice, 2010
 6. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Identification problems of heat transfer in building materials, příspěvek na konferenci Thermophysics 2010 Conference Proceedings, ISBN 978-80-214-4166-8, VUTIUM, Brno, 2010
 7. VALA, J., Computational identification of thermal technical properties of building materials, příspěvek na konferenci ICNAAM - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP Conference Proceedings 1281, ISBN 978-0-7354-0831-9, American Istitute of Physics, Melville, New York, 2010
 8. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KOZÁK, V., Micro- and macro-scale thermomechanical modelling of bulk deformation in early-age cement-based materials, příspěvek na konferenci 6th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, ISBN 978-80-214-4112-5, VUTIUM, Brno, 2010

2009

 1. VALA, J.;ŠASTNÍK,S., Výpočtová podpora identifikace tepelně technických charakteristik stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT, Brno, 2009
 2. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; STEUER, R.; KORJENIC, A.; BEDNAR, T., Beitrag zur Lösung des Problems der Algenbildung auf Aussenwänden mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), článek v Bauphysik, ISSN 0171-5445, Ernst & Sohn, Berlin, 2009
 3. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; NOVÁČEK, J., Thermomechanical modelling of maturing concrete mixture, příspěvek na konferenci conference proceedings Thermophysics 2009, ISBN 978-80-214-3986-3, VUT, Brno, 2009
 4. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KOZÁK, V., Computational thermomechanical modelling of early-age silicite composites, příspěvek na konferenci Numerical analysis and applied mathematics, ISBN 978-0-7354-0705-3, American Institute of Physics, Melville, New York, USA, 2009
 5. VALA, J., Simulation of diffusive and massive phase changes in multi-component materials, příspěvek na konferenci sborník XII. mezinárodní vědecká konference FAST VUT v Brně, 2009, sekce Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, STU, Bratislava, 2009
 6. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Identification of thermal technical characteristics of building materials based on fourier series, příspěvek na konferenci sborník XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, 2009
 7. VALA, J., Multi-scale modelling of mechanical behaviour of concrete at early ages, příspěvek na konferenci book of abstracts Modelling 2009, ISBN 978-80-86407-66-1, VŠB-TU, Ostrava, 2009
 8. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., Experimental and computational identification of thermal technical characteristics of building materials, příspěvek na konferenci book of abstracts Modelling 2009, ISBN 978-80-86407-66-1, VŠB-TU, Ostrava, 2009
 9. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KOZÁK, V., Numerical prediction of strains and stresses in early-age massive concrete structures, článek v Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, STU, Bratislava, 2009
 10. VALA, J., Scale bridging in diffusive phase transformation, příspěvek na konferenci Algoritmy 2009, ISBN 978-80-227-3032-7, STU, Bratislava, 2009

2008

 1. VALA, J., Modelling of multicomponent diffusive phase transformation in solids, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14, ISBN 978-80-85823-55-4, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2008
 2. DIBLÍK, J.; PŘIBYL, O.; ROUŠAR, J.; VALA, J.; JANOCHOVÁ, J., The 7th Mathematical Workshop, , ISBN 978-80-214-3727-2, FAST VUT Brno, Brno, 2008
 3. VALA, J., Two-scale homogenization in heat transfer, příspěvek na konferenci Proceedings of Thermophysics 2008, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 4. VALA, J., Two-scale homogenization in heat transfer, příspěvek na konferenci In Proceedings of Thermophysics 2008, 2008
 5. VALA, J., On a computational algorithm for the analysis of non-stationary diffusional phase transformation, příspěvek na konferenci 7. matematický workshop - sborník, ISBN 978-80-214-3727-2, FAST VUT, Brno, 2008
 6. VALA, J., Two-scale analysis in heat and mass propagation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd Conference on Experimental and Computational Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Černý, ISBN 978-80-01-04184-0, FSv ČVUT, Praha, 2008
 7. VALA, J.; ŠASTNÍK, S., On two-scale modelling of heat and mass transfer, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISBN 978-0-7354-0576-9, American Insitute of Physics, Melville, New York, 2008
 8. VALA, J., Modelling of diffusive and massive phase transformation, příspěvek na konferenci Composites with Micro- and Macro-structure - Computational Modelling and Experiments (V. Kompiš, ed.), též CD-ROM, e-ISBN 978-1-4020-6975-8, ISBN 978-1-4020-6974-1, Springer, Berlin, 2008
 9. VALA, J., Numerical modelling of thick-interface multi-component diffusional phase transformation, příspěvek na konferenci WCCM8 & ECCOMASS 2008, ISBN 978-84-96736-55-9, CIMNE, Barcelona, 2008
 10. KOPKÁNĚ, D.; ŠASTNÍK, S.; STEUER, R.; ŠTENKO, M.; TROJAN, K.; VALA, J., Identifikace krystalických novotvarů pod uzavíracím nátěrem na vláknobetonových skořepinách, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, 30. konference WTA, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Blansko, 2008

2007

 1. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H., Identification of Basic Thermal Technical Characteristics of Building Materials, článek v Kybernetika, ISSN 0023-5954, Institute of Information Theory and Automation of the ASCR, v.v.i., Prague, 2007
 2. VALA, J., On a special integro-differential problem occurring in diffusional phase transformation, příspěvek na konferenci 6. matematický workshop, ISBN 80-214-2741-8, FAST VUT v Brně, Brno, 2007
 3. STEUER, R.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů, příspěvek na konferenci 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 978-80-02-01971-8, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostarava, 2007
 4. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠTENKO, M.; KOPKÁNĚ, D.; STEUER, R., PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV, příspěvek na konferenci EXPERIMENT '07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO, Olomoučany, 2007
 5. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R., Determination Of Boundary Radiant Heat Fluxes Between The Surface Of A Building Construction And The Night Sky, příspěvek na konferenci Thermophysics 2007 Proceedings, ISBN 978-80-227-2746-4, Vydavatežstvo STU, Bratislava, 2007
 6. STEUER, R.; ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Tepelné vyzařování silikátových exteriérových povrchů, příspěvek na konferenci Sborník XII. symposia SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 7. VALA, J., Thermodynamic modelling of phase transformation in a multi-component system, příspěvek na konferenci Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISBN 978-0-7354-0447-2, American Institute of Physics, Melville, 2007
 8. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; STEUER, R., Modelling of radiative heat transfer in building envelopes, článek v Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnos, Bratislava, 2007
 9. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R., Numerical simulation of heat and moisture propagation in building envelopes during climatic cycles, článek v Forum Statisticum Slovacum, ISSN 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnos, Bratislava, 2007
 10. VALA, J., Computational modelling of diffusive and massive phase transformation, příspěvek na konferenci CMNS 2007 Abstracts + CD-ROM Proceedings, ISBN 978-80-8040-320-1, Academy of Armed Forces, Liptovský Mikuláš, 2007

2006

 1. VALA, J.; ŠASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H., Uncertainties in measurement of thermal technical characteristics of building insulations, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13, ISBN 80-85823-54-3, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2006
 2. VALA, J., Matematika / Analytická geometrie křivek a ploch technické praxe, , FAST VUT, 2006
 3. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., On the two-scale finite element method for the heat transfer in buildings, příspěvek na konferenci Sborník 5. Matematický workshop, ISBN 80-214-3282-9, FAST VUT, Brno, 2006
 4. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Numerical reconstruction of a circle from its photographical image at subpixel precision, příspěvek na konferenci Sborník 5. Matematický workshop, ISBN 80-214-3282-9, FAST VUT, Brno, 2006
 5. ŠASTNÍK, S.; VALA, J., Effect Of Thermal Radiation On The Surface Degradation Of Materiels Of Building Claddings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Seminar Thermophysics 2006, ISBN 80-227-2536-6, Vydavatelstvo STU, Kočovce, Slovensko, 2006
 6. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R., Evaluation Of The Emissivity Of Outer Surfaces Of Building Constructions, příspěvek na konferenci Proceedings of the seminar Thermophysics 2006, ISBN 80-227-2536-6, Vydavatelstvo STU, Kočovce, Slovensko, 2006
 7. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R., Modelling of the process of surface moisture saturation of building materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Seminar Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS), ISBN 978-80-01-03687-7, Czech Technical University in Prague, Praha, 2006
 8. ŠASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R., Modelling of Moisture Activity in Outher Insulation Layers, příspěvek na konferenci Proceedings of the seminar Simulation, modelling and numerical analysis SIMONA 2006, ISBN 80-7372-152-X, TU Liberec, Liberec, 2006
 9. VALA, J., Numerical modelling of phase transformations in solids, příspěvek na konferenci ICNAAM 2006, ISBN 3-527-40743-X, Wiley-VCH, 2006
 10. VALA, J., Two-scale finite element techniques in engineering mechanics, článek v Strojnícky časopis, ISSN 0039-2472, 2006
 11. SVOBODA, J.; VALA, J.;GAMSJAEGER, E.; FISCHER, F.D., A thick-interface model for diffusive and massive phase transformation in substitutional alloys, článek v Acta materialia, ISSN 1359-6454, Elsevier, 2006
 12. SVOBODA, J., VALA, J., GAMSJAEGER, E., FISCHER, F.D., Modelling of phase transformation in substitutional alloys, článek v Defect and Diffusion Forum, ISSN 1012-0386, 2006

2005

 1. J.Diblík, O.Přibyl, J.Roušar, J.Vala, A. Vlčková, 4. matematický workshop, Sborník, , ISBN 80-214-2998-4, FAST VUT Brno, Brno, 2005
 2. VALA, J., On the optimization of microstructurally motivated calculations in engineering mechanics, příspěvek na konferenci 4. matematický workshop - sborník příspěvků, ISBN 80-214-2998-4, FAST VUT Brno, Brno, 2005
 3. VALA, J., On the two-scale finite element method in engineering mechanics, příspěvek na konferenci NMCM Proceedings, ISBN 80-969165-4-8, Žilinská univerzita, Žilina, 2005
 4. VALA, J., On a numerical model of phase transformation of substitutional alloys, příspěvek na konferenci Equadiff 11 Proceedings, UK Bratislava - sborník konf. Equadiff 11, Bratislava, 2005
 5. VALA, J., ŠASTNÍK, S., On the two-scale finite element method for the heat transfer in buildings, příspěvek na konferenci , ZČU Plzeň - sborník konf. Modelling, 2005
 6. VALA, J., SVOBODA, J., Numerical modelling of Fe-Cr-Ni diffusive phase transformation, příspěvek na konferenci , ISBN 80-227-2192-1, STU Bratislava - sborník konf. Algoritmy , Bratislava, 2005
 7. VALA, J., Modelling of heat propagation in building structures, příspěvek na konferenci Programy a algoritmy numerické matemnatiky, Dolní Maxov 2004 - sborník příspěvků, Matematický ústav AV ČR Praha - sborník konf. Programy a algoritmy numerické matematiky 12 (Dolní Maxov 2004) , Praha, 2005

2004

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J., Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2004
 2. VALA, J., On the convergence of Rothe method for a nonsymmetric parabolic system, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2998-4, FAST VUT Brno, Brno, 2004
 3. VALA, J., Lineární prostory a operátory, , FAST VUT, Brno, 2004
 4. VALA, J., Heat transfer and air flow in buildings, , ISBN 80-214-2741-8, FAST VUT Brno, Brno, 2004
 5. VALA, J., ŠASTNÍK, S., On the thermal stability in dwelling structures, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, STU, Bratislava, 2004
 6. VALA, J., On one numerical approach to the diffusional phase transformation, příspěvek na konferenci , ISBN 80-88946-36-0, STU Bratislava - sborník konf. PRASTAN, 2004

2003

 1. VALA, J., Method of discretization in time and two-scale convergence for nonlinear problems of engineering mechanics, příspěvek na konferenci Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering (in honour of the 80th birthday of K.Rektorys), ISBN 80-7015-912-X, Jednota českých matematiků a fyziků, Praha, 2003
 2. VALA, J., ŠASTNÍK, S., Modeling of non-stationary moisture transfer in walls of strongly thermal-insulated buildings, příspěvek na konferenci Proceedings, neuvedeno, Rožnov pod Radhoštěm, 2003
 3. VALA, J., Two-scale limits in some non-linear problems of engineering mechanics, článek v Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 0378-4754, 2003
 4. VALA, J., The method of Rothe and two-scale convergence in nonlinear problems, článek v Application of Mathematics, ISSN 0373-6725, Matematický ústav AV ČR, Praha, 2003

2002

 1. VALA, J., On a mathematical model of thermal flow in dwelling structures, , ISBN 80-86433-16-1, ECON, Brno, 2002
 2. VALA, J., Dvouškálová konvergence v nelineárních evolučních problémech, příspěvek na konferenci Programy a algoritmy 11 - sborník semináře, Dolní Maxov 9.-14.6.2002, ISBN 80-85823-49-7, Matematický ústav AV ČR Praha, Praha, 2002
 3. ŠASTNÍK, S., VALA, J., Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnos + Universita Komenského Bratislava, Bratislava 2002, ISBN 80-88946-22-0, TU Bratislava, Bratislava, 2002
 4. VALA, J., Budova jako tepelný systém 2, příspěvek na konferenci Zborník konferencie PRASTAN 2002, ISBN 80-88946-22-0, STU Bratislava, Bratislava, 2002
 5. VALA, J., On the evolution of heat and moisture in building materials, příspěvek na konferenci Algoritmy 2002 - Conference Proceedings, ISBN 80-227-1750-9, STU Bratislava, Bratislava, 2002

2001

 1. ŠASTNÍK, S., BALÍKOVÁ, J., VALA, J., ZACH, J., ZAJÍČEK, K., ZNAJDA, T., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konsdtrukcích, DT6, , 2001
 2. VALA, J., Modelling of creep in composites, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, 2001
 3. VALA, J., Two-scale convergence with respect to measures in continuum mechanics, , 2001
 4. VALA, J., Two-scale limits in some nonlinear problems of continuum mechanics, , Plzeň, 2001
 5. VALA, J., Budova jako tepelný systém, příspěvek na konferenci Zborník konferencie PRASTAN 2001 (Kočovce), STU Bratislava, Bratislava, 2001

2000

 1. DALÍK, J., VALA, J., Modelling of moisture and heat transfer in porous materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 15th Conference on Scientific Computing "Algoritmy 2000", ISBN 80-227-1391-0, Slovak University of Technology, Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Department of Mathematics and Descriptive Geometry, Bratislava, 2000
 2. DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J., Numerical solution of the Kiessl model, článek v APPLICATIONS OF MATHEMATICS, ISSN 0862-7940, 2000
 3. DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J., Numerical solution of the Kiessl model, článek v APPLICATIONS OF MATHEMATICS, ISSN 0862-7940, 2000
 4. VALA, J., On a system of equations of evolution with a non-symmetrical parabolic part occuring in the analysis of moisture and heat transfer in porous media, příspěvek na konferenci , ISSN 0862-7940, 2000
 5. VALA, J., O matematickém modelování vedení tepla a vlhkosti pórovitým prostředím, příspěvek na konferenci Programy a algoritmy numerické matematiky 10 (Lázně Libverda), Matematický ústab AV, Praha, 2000
 6. VALA, J., Modelling of creep in composites, příspěvek na konferenci Numerical Modelling in Continuum Mechanics 8 (Liptovský Ján) Abstracts and CD-ROM Proceedings, TU ĄZilina, ĄZilina, 2000
 7. VALA, J., Modelling of moisture and heat transfer in porous materials, příspěvek na konferenci Algoritmy 2000 (Podbanské) Proceedings, Bratislava, 2000
 8. VALA, J., On the two-scale convergence and homogenization of some strongly nonlinear problems of continuum mechanics, příspěvek na konferenci , 2000
 9. DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J., Numerical solution of the Kiessl model, článek v APPLICATIONS OF MATHEMATICS, ISSN 0862-7940, 2000
 10. VALA, J., Nadstavba jazyka C++ syntakticky podobná MATLABu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 8.ročníku konference MATLAB 2000, ISBN 80-7080-401-7, HUMUSOFT Praha, Praha, 2000

1999

 1. VALA, J., Jak obejít podmínku největšího úhlu, příspěvek na konferenci Sborník 11.vědecké konference FAST VUT v Brně, sekce Aplikovaná matematika, Brno, 1999
 2. VALA, J., Zkušenosti s vysokoteplotním modelováním deformace kompozitních materiálových struktur, příspěvek na konferenci Matematická štatistika, numerická matematika a ich aplikácie (zborník konferencie v Kočovciach), ISBN 80-227-1290-6, STU Bratislava, Bratislava, 1999
 3. VALA, J., A comment on the Jaeger - KaĄcur linearization scheme for strongly nonlinear parabolic equations, článek v Application of Mathematics, ISSN 0373-6725, 1999
 4. VALA, J., Dyslexie a výpočetní technika na zvláštní škole, příspěvek na konferenci Výchova, dítě a jeho práva na prahu tisíciletí, ĄCeská pedagogická společnost, Brno, 1999

1998

 1. DALÍK, J., DANĚČEK, J., ŠASTNÍK, S., VALA, J., On the Kiessl model of moisture transfer in porous media, , 1998
 2. VALA, J., MATLAB a kompozitní materiály, , VUT Brno, Brno, 1998
 3. VALA, J., DALÍK, J., Modelling of moisture transfer in porous media, , TU Žilina, Žilina, 1998
 4. VALA, J., O řešení silně nelineárních parabolických problémů lineárními diferenčními schématy, , Matematický ústav AV ČR, Praha, 1998
 5. VALA, J., MATLAB a kompozitní materiály, příspěvek na konferenci Sborník semináře ´UMDG FAST VUT na Studnici, FAST VUT Brno, Brno, 1998
 6. VALA, J., On one mathematical model of creep in superalloys, článek v Application of Mathematics, ISSN 0373-6725, 1998

1997

 1. VALA, J., Numerical analysis of strain and stress development in some composite classes at high temperature, , MU Brno, Brno, 1997
 2. VALA, J., Micromechanical considerations in modelling of superalloy creep flow, , ČVUT Praha, Praha, 1997

1996

 1. VALA, J., Modelling of recovery controlled creep in monocrystals of superalloys, , Žilina, 1996
 2. VALA, J., On one approach to numerical modelling of creep flow in crystalline materials, , UK Praha, Praha, 1996
 3. VALA, J., Programový systém CDS pro analýzu napjatosti a deformace vícefázových materiálů, , Matematický ústav AV ČR, Praha, 1996

1995

 1. VALA, J., Modelling of high temperature creep in composites, článek v Acta Technica ČSAV, ISSN 0001-7043, 1995

1994

 1. VALA, J., Metoda časové diskretizace pro studium creepového tečení kovovývh materiálů, , Matematický ústav AV ČR, Praha, 1994
 2. VALA, J., FEM software for modelling discontinuous deformations in composites, , TU Žilina, Žilina, 1994
 3. VALA, J., Numerical modelling of creep flow in metal matrix composites, , ČVUT Praha, Praha, 1994
 4. VALA, J., Modelling discontinuous metal matrix composite behavior under creep condition: effect of interface diffusional matter transport and interface sliding, článek v SCRIPTA METALLURGICA, ISSN 0036-9748, 1994

1993

 1. VALA, J., Deformable bodies with cracks in nonlinear elasticity, článek v , 1993
 2. VALA, J., On numerical modelling of creep flow effects in grain boundaries, , 1993

1991

 1. VALA, J., Variational solutions of linear viscoelastic body, článek v , 1991
 2. VALA, J., O variačním řešení kvazilineárního problému creepu, článek v Knižnice vědeckých prací VUT Brno, ISSN 0368-6582, 1991

1980

 1. VALA, J., Užití přímkové geometrie při otázkách podepření tuhého tělesa, článek v Knižnice vědeckých prací VUT Brno, ISSN 0368-6582, 1980

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný