English

doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. – seznam publikací

2017

 1. KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SALAJKA, V.; BOHUŠ, Š.; URBANEC, K., Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 2. SALAJKA, V.; KLOUDA, J.; HRADIL, P., Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

 1. KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 2. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Praha, Česká republika, 2016
 2. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O., ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Group Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, 2016
 3. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J., NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 4. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J., Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016

2015

 1. KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Analýza chování stěn z keramických tvárnic při cyklickém zatížení s užitím podrobného FEM modelu, příspěvek na konferenci SVSFEM ANSYS 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, Hustopeče, Česká republika, 2015
 2. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V., Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 3. HANZLÍK, T.; SALAJKA, V.; KALA, J., Application of a simple biomechanical model of a pedestrian in the solution of the dynamic response of a light bridge structure, příspěvek na konferenci European Safety and Reliability conference, ISBN 978-1-138-02879-1, Zurich, Switzerland, 2015
 4. KALA, J.; SALAJKA, V., Detail analysis of Suspension Foot Bridge, příspěvek na konferenci Proc of 16th European Bridge Conference, ISBN 0-947644-78-4, Edinburgh, Scotland, 2015
 5. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J., Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings, , Osaka, Japan, 2015
 6. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Analysis of roadside safety barrier using numerical model, příspěvek na konferenci Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, ISBN 978-1-138-02681-0, Wroclav, Polsko, 2015
 7. SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Modification of response spectra by probabilistic approach, příspěvek na konferenci Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ISBN 978-1-138-02681-0, Wroclav, Polsko, 2015

2014

 1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; SALAJKA, V.; HANZLÍK, T.; ŠEVČÍK, I.; SYCHROVÁ, Š., Dynamics of Collapse of a High-Rise Building, spec. publikace, ISBN 978-3-639-66816-2, Scholar’s Press, Saarbruecken Germany, 2014
 2. STRYK, J.; GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; JURÁNEK, P.; NOHELOVÁ, H., Importance of correct dowel posittions in transversal joints of rigid pavements, příspěvek na konferenci 12 th International symposium on concrete roads 2014, Praha, 2014
 3. FEILHAUER, M.; SALAJKA, V., Vibration of the new turbine runner of the pumped-storage hydro power plant at Dlouhé Stráně, článek v Engineering mechanics 2014, ISSN 1805-8248, Brno, Česká republika, 2014

2013

 1. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Loviisa Powerplant Turbo-set Foundation, Dynamic Analysis of the Reinforced Concrete Table-top Foundation with Turbo-generator, , Brno, Česká republika, 2013
 2. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Response of Water Tower on Wind Induced Vibration Considering Interaction of Fluid and Structure, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 3. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže, , Brno, 2012
 2. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Dynamic action Induced by Walking pedestrian, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2012
 3. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Numerical Analysis of Concrete crash barriers, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2012
 4. FEILHAUER, M.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Kmitání nového oběžného kola soustrojí PVE Dlouhé stráně, , Brno, Česká republika, 2012
 5. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Investigation of eigenvalue problem of water tower construction interacting with fluid, článek v Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2012
 6. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M., Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge, příspěvek na konferenci Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2012
 7. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Calculation of timber outlook tower with influence of behavior of steel-timber connection, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Switzerland, 2012

2011

 1. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Verification of dynamic response of cable stayed steel bridge with installed tuned mass damper, příspěvek na konferenci ANSYS Conference & 29th CADFEM Users Meeting, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 2. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V., The Probabilistic Approach to Modification of Seismic Linear Response Spectra, příspěvek na konferenci Future Communication, Computing, Control and Management, ISBN 978-3-642-27310-0, Berlin Heidelberg, 2011
 3. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Seismic analysis of a building structure considering uncertainties of its dynamic properties, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 29. CADFEM Users meeting 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 4. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z., Test and Analysis of Reinforced Concrete Crash Barrier Lock, příspěvek na konferenci ANSYS CONFERENCE 29.CADFEM USERŚ MEETING 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 5. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje., článek v International Journal EGRSE, ISSN 1803-1447, Praha, 2011
 6. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., The application of concrete nonlinear model exposed to impact load, příspěvek na konferenci 13th WSEAS International Conference on Automatic control, Modelling & simulation (ACMOS11), ISBN 978-1-61804-004-6, Lanzarote, 2011
 7. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Dynamic analysis of a relocatable tactical telecommunication mast, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011, ISBN 978-80-7231-787-5, Brno, 2011
 8. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 9. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Measures which can be used to predict, prevent and resolve the problems of liveliness in footbridges, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 10. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil-structure interaction, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 11. SALAJKA, V.; MATERNA, A., Modelování stavebních konstrukcí a prostředí, , Praha, 2011

2010

 1. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., The Response of a Removable Noise Damping Wall to the Impact of Motorcar, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 2. HRADIL, P.; ČADA, Z.; NEVAŘIL, A.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., Computer modeling of the railway track structure rail vehicle interaction, příspěvek na konferenci Conference Proceedings Ansys conference and 28 CADFEM Users meeting, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 3. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Assessment of the Seismic Resistance of Tanks with Fluid, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Německo, 2010
 4. ČADA, Z.; SALAJKA, V., VLIV HUSTOTY ZÁZNAMU VSTUPNÍHO ZEMĚTŘESENÍ PRO GENEROVÁNÍ SPEKTER ODEZVY POMOCÍ PŘÍKAZU RESP V PROGRAMU ANSYS, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, SVS FEM, Frymburk, 2010
 5. MRÓZEK, M.; ČADA, Z.; SALAJKA, V., Numerická simulace odtržení skloepoxidové vrstvy Adaflex BG, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, Frymburk, 2010
 6. HRADIL, P.; ČADA, Z.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Generation of Synthetic Accelrograms Based on Standartized Seismic Response Spectra and their application to solution of seismic response of building structures, příspěvek na konferenci Internation Conference on Civil Engineering Design and Construction (Eurocodes Science and Practice), ISBN 978-954-322-310-7, Varna, 2010
 7. HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Simulation of the response of a mobile noise damping wall to the impact of the motor car, příspěvek na konferenci Civil engineering design and construction, ISBN 978-954-322-310-7, Varna, Bulharsko, 2010
 8. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Comfort criteria for suspension footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis, příspěvek na konferenci Reliability, Risk and Safety (ESREL 2010), ISBN 978-0-415-60427-7, Rhodes, Řecko, 2010
 9. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V.; JÜTTNER, V., Dynamic response of cable stayed steel bridge with tuned mass damper installed - numerical and experimental approach, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius, Lithuania, 2010
 10. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2010
 11. HRADIL, P.; ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, příspěvek na konferenci Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 978-80-248-2343-0, Ostrava, 2010

2009

 1. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB, , Brno, Česká republika, 2009
 2. HRADIL, P.; SALAJKA, V., SIMULACE NÁRAZU OSOBNÍHO VOZIDLA DO MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009, ISBN 978-80-214-3996-2, Brno, Česká republika, 2009
 3. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 4. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Princip ladění přídavné hmoty pro snížení vibrací konstrukcí, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Česká republika, 2009
 5. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., ODEZVA KONSTRUKCE MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY NA NÁRAZ VOZIDLA, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Česká republika, 2009
 6. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Odezva panelových domů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů sestavených na zákledě normových spekter odezvy, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 7. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., ÚPRAVA OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY ÚPRAVA OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 8. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Vliv vazeb na seizmickou odezvu panelových budov, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 9. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Časová analýza odezvy mostní konstrukce na zatížení dopravním proudem, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 10. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Dynamic analysis of the francis turbine runner for hydroelectric power plant burrendong, příspěvek na konferenci 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, ISBN 978-80-214-3947-4, Brno, Česká republika, 2009
 11. KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z., Dynamic analysis of the penstock of the pumped-storage power plant, příspěvek na konferenci 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, ISBN 978-80-214-3947-4, Brno, Česká republika, 2009
 12. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., ANALÝZA VELMI ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, příspěvek na konferenci Konference ANSYS, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 13. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Návrh tlumiče na lehké mostní konstrukce zatížené pohybem osob, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, ISBN 978-80-7204-635-5, Brno, Česká republika, 2009
 14. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Vliv modelování založení konstrukce a modelování styků mezi panely mnohopodlažního panelového domu na jeho dynamickou odezvu při seizmické události, příspěvek na konferenci Konference ANSYS, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 15. KERŠNER, Z.; KYTÝR, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Aktuální pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření STM FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky, Herlany, Košice, Slovenská republika, 2009
 16. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 17. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 18. MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V., ANALYSIS OF CONTINOUS RAIL AT RAILWAY BRIDGE, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 19. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 20. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů, příspěvek na konferenci borník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ISBN 978-80-248-2119-1, Ostrava, Česká republika, 2009
 21. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2009
 22. HRADIL, P.; KALÁB, Z.; KNEJZLÍK, J.; KOŘÍNEK, R.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Response of panel building to mining induced seismicity in Karvina area (Czech Republic), článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Slovenská republika, 2009
 23. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malajsie, 2009
 24. SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P., Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malaysie, 2009

2008

 1. KIKA, O.; MARTINÁSEK, J.; SALAJKA, V., Seismická analýza nosné konstrukce vertikální průmyslové pece, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, Slovensko, 2008
 2. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení., , 2008
 3. SALAJKA, V., Analýza seizmických odezev vybraných budov a konstrukcí, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 4. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 5. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., Analýza tlakových polí způsobených větrem, , Brno, 2008
 6. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Analýza seizmických odezev budov a konstrukcí, , 2008
 7. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Odezva bytových staveb na zatížení technickou seizmicitou od důlní činnosti, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 8. KALA, J.; SALAJKA, V.; SMUTNÝ, J., Experimentální stanovení sil vyvolaných chůzí, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 9. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Numerický popis zatížení vyvolaného pohybem osob, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 10. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J., Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců, , 2008
 11. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Analýza tlakových polí způsobených větrem, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 12. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav, příspěvek na konferenci Sborník 1. ANSYS Konference - 16. ANSYS FEM Users' Meeting & 14. ANSYS CFD Users' Meeting, ISBN 978-80-254-3355-3, SVS FEM, Brno, ČR, 2008
 13. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Dynamická odezva štíhlé mostní konstrukce na účinky pohybu osob, příspěvek na konferenci ANSYS 2008, ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice. Česká republika, 2008
 14. SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů, příspěvek na konferenci ANSYS 2008, ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice, Česká republika, 2008
 15. SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů, , ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice, Česká republika, 2008
 16. SALAJKA, V.; KALA, J., Predikce vlastních frekvencí a tvarů kmitu částí vodních strojů, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy mechaniky, ISBN 978-80-227-2935-2, Gabčíkovo, Slovenská republika, 2008
 17. NEVAŘIL, A.; KALA, J.; SALAJKA, V., Účinek větru na štíhlé vysoké konstrukce dle ČSN a ENV, příspěvek na konferenci Proc Medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne problémy mechaniky, ISBN 978-80-227-2935-2, Bratislava, SR, 2008
 18. KALA, J.; SALAJKA, V., Fluid Influenced Water Tower Response to Wind, příspěvek na konferenci AWAS 2008, ISBN 978-89-89693-23-9, Jeju, Korea, 2008
 19. KALA, J.; SALAJKA, V.; FEDORIK, F., Wind induced harmonic forces on steel cylinder with various strake systems, příspěvek na konferenci AWAS 2008, ISBN 978-89-89693-23-9, Jeju, Korea, 2008
 20. SALAJKA, V.; KALA, J., Outlook tower structure estimation in the aspect of dynamic excitation, příspěvek na konferenci VSU 2008, ISBN 978-954-331-020-3, Sofie, Bulharsko, 2008
 21. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V.; JÜTTNER, V., Light weight structure dynamic characteristic modification using TMD, příspěvek na konferenci VSU 2008, ISBN 978-954-331-020-3, Sofie. Bulharsko, 2008
 22. NEVAŘIL, A.; SALAJKA, V.; KALA, J., Nalezení vlastních frekvencí a tvarů kmitání kotveného stožáru, příspěvek na konferenci Proc. of the 4th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, SR, 2008
 23. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Complex calculation of suspension foot bridge, příspěvek na konferenci ASEM 2008, ISBN 978-89-89693-20-8, Jeju, Korea, 2008
 24. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Vibration of a Francis Turbine Runner Due to water Pressure Pulsations, příspěvek na konferenci AWAS 2008, ISBN 978-89-89693-20-8, Jeju, Korea, 2008
 25. BRAŤKA, M.; KALA, J.; SALAJKA, V., Studie vlivu modelování podzákladí na provozní dynamiku kompresoru, příspěvek na konferenci Proc. OVA 08 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 978-80-248-1873-3, VŠB, TU Ostrava, Ostrava, ČR, 2008
 26. BRAŤKA, M.; KALA, J.; SALAJKA, V., Studie vlivu modelování podzákladí na provozní dynamiku kompresoru, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2008

2007

 1. KALA, J.; SALAJKA, V., STANOVENÍ AERODYNAMICKÝCH SOUČINITELŮ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. KALA, J.; SALAJKA, V., STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA CHODCE V ZASTAVĚNÉ OBLASTI, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 3. SALAJKA, V., ODEZVA NÁDRŽÍ S KAPALINOU NA SEIZMICKÉ BUZENÍ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 4. SALAJKA, V., VLASTNÍ FREKVENCE A TVARY KMITU NÁDRŽÍ OVLIVNĚNÉ KAPALINOU, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 5. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUMERICKOU ANALÝZOU, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 6. HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 7. SALAJKA, V.; KALA, J., MOŽNÉ POSTUPY ŘEŠENÍ DYNAMICKÉ ODEZVY NÁDRŽÍ S KAPALINOU NA SEIZMICKÉ BUZENÍ, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 8. SALAJKA, V.; KALA, J., Statická zatěžovací zkouška visuté mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 9. KALA, J.; SALAJKA, V., Počítačová simulace postupu výstavby visuté mostní konstrukce, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava. Slovenská republika, 2007
 10. KALA, J.; SALAJKA, V.; VOLÁK, O.; HRADIL, P., Vliv modelování kapaliny na dynamickou odezvu vodojemu, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovenská republika, 2007
 11. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; KALA, J., Design of eartfquake resistance enhancements of the Dukovany nuclear power plant Building structures, příspěvek na konferenci Nuclear power plant life management, Šanghai, Čína, 2007
 12. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; NOVOTNÝ, J.; HAVLÍK, A., Pipe whip restraints-protection for safety related equipment of wwer nuclear power plants, příspěvek na konferenci Nuclear power plant life management, Šanghai, Čína, 2007
 13. SALAJKA, V.; MRÓZEK, M., Možnosti řešení dynamické odezvy nádrží s kapalinou v programu ANSYS, příspěvek na konferenci 15. ANSYS, Lednice, Česká republika, 2007
 14. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Influence of moving pedestrians on light bridge structures, příspěvek na konferenci 15. ANSYS, Lednice, čeksá republika, 2007
 15. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P., The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, University of Edinburgh, London, UK, 2007
 16. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Response of a house structure to mining induced seismic event, příspěvek na konferenci VSU 2007, ISBN 978-954-331-015-9, Sofie, Bulharsko, 2007
 17. SALAJKA, V.; KALA, J., Static analysis of main parts of suspensio bridge, , Vilnius, Litva, 2007
 18. SALAJKA, V.; KALA, J., Static analysis of main parts of suspension bridge, příspěvek na konferenci Modern building materials, structures and techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, Vilnius, Litva, 2007
 19. HAVLÍK, P.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Dynamic response analysis of a compressor foundation, příspěvek na konferenci VSU 2007, ISBN 978-954-331-015-9, Sofie, Bulharsko, 2007
 20. SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V., Structural analysis of a cable-stayad pedestrian bridge, příspěvek na konferenci VSU 2007, ISBN 978-954-331-015-9, Sofie, 2007
 21. KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Comparative analysis of seismic responses of structures to mining induced seismic event, příspěvek na konferenci OVA 07, ISBN 978-80-248-1616-6, Ostrava, Česká republika, 2007
 22. HAVLÍK, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Dynamic response analysis of a table top compressor foundation, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2007
 23. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Responses of structures to mining induced seismic event in the area near Karviná town, příspěvek na konferenci OVA 07, ISBN 978-80-248-1616-6, Ostrava, Česká republika, 2007
 24. KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Srovnávací výpočty seizmických odezev typických konstrukcí, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2007
 25. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Odezva konstrukcí na účinky seizmicity indukované důlní činností v oblasti kolem Karviné, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2007

2006

 1. SALAJKA, V.; KALA, J., Posouzení seizmické odolnosti průmyslových kotlů, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 2. SALAJKA, V.; NEVAŘIL, A.; KALA, J.; HRADIL, P., Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 3. SALAJKA, V.; KALA, J., Seismic resistance assessment of large boiler structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 4. HRADIL, P.; SALAJKA, V., Analysis of glass concrete structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 5. SALAJKA, V.; KALA, J., Posouzení seizmické odolnosti průmyslových kotlů, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 6. HRADIL, P.; SALAJKA, V., Analýza sklobetonových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 7. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; NEVAŘIL, A., Analýza sklobetonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 8. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 9. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 10. SALAJKA, V.; KALA, J., Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, SR, 2006
 11. KALA, J.; NEVAŘIL, A.; SALAJKA, V., Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, SR, 2006
 12. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting, ISBN 80-239-7764-4, Tábor, ČR, 2006
 13. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., The application of the ANSYS program in the dynamic assessment of the two-drum factory assembled boilet with alongside positioned tubes, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting, ISBN 80-239-7764-4, Tábor, ČR, 2006
 14. KALA, J.; KALA, Z.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6), příspěvek na konferenci Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/2006, ISBN 80-214-3248-9, Mikulov, ČR, 2006
 15. SALAJKA, V., Analýza konstrukcí v interakci s kapalinou, , ISSN 1213-418X, Brno, ČR, 2006
 16. SALAJKA, V.; RYBÁK, V., Visutá lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, příspěvek na konferenci Mosty 2006, ISBN 80-86604-26-8, ČR, 2006
 17. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J., Seismic analysis of a large boiler structure, příspěvek na konferenci International conference VSU 2006, ISBN 954-331-009-2, Sofie, Bulharsko, 2006
 18. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Seismic analysis of a penstock, příspěvek na konferenci VSU 2006, ISBN 954-331-009-2, Sofie, Bulharsko, 2006
 19. NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results, příspěvek na konferenci Dyna 2006, ISBN 80-214-3164-4, Brno, ČR, 2006
 20. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J., Contribution to seizmic resistance assessment of large boiler structures, příspěvek na konferenci OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, Ostrava, ČR, 2006
 21. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks, příspěvek na konferenci OVA 06, ISBN 80-248-1187-1, Ostrava, ČR, 2006
 22. KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Design of steel stacks in earthquake endangered areas, příspěvek na konferenci OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 80-248-1187-1, Ostrava, ČR, 2006
 23. KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Design of steel stacks in earthquake endangered areas, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, ČR, 2006
 24. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J., Contribution to seismic resistance assessment of large boiler structures, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, ČR, 2006
 25. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, ČR, 2006
 26. SALAJKA, V.; KALA, J., Dynamics analysis of thin-walled steel stacks, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 2: technical sheets of results, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 27. SALAJKA, V.; KALA, J., Dynamická analýza tenkostěných ocelových komínů, kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 28. SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V., Seismic response analysis of a large waste-heat boiler, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2006, ISBN 80-214-3318-3, Brno, ČR, 2006

2005

 1. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., KALA, J., Seismic analysis of a steel stack structure, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 2. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 3. HRADIL, P., SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza seizmické odezvy vysoké panelové budovy, příspěvek na konferenci 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník přednášek, ISBN 80-239-5675-2, SVS FEM s.r.o, Přerov, 2005
 4. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Verification of the design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník Přednášek, ISBN 80-239-5675-2, SVS FEM s.r.o, Přerov, 2005
 5. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Study of enhancing earthquake resistance of the nuclear power plant structures, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská, Ostrava, 2005
 6. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská, Ostrava, 2005
 7. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, Bulharsko, 2005
 8. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, 2005
 9. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Seismic response of a high residential building structure - a case study, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, 2005

2004

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., M02 - Teorie namáhání prutů, , Brno, 2004
 2. PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J., Analysis of maxi-parasol FLORIDA II., , ISBN 3-937523-01-4, CAD-FEM GmBh, Dresden, 2004
 3. PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J., Analysis of maxi-parasol FLORIDA II., příspěvek na konferenci Proceedings of 22nd CAD-FEM Users Meeting 2004, ISBN 3-937523-01-4, CAD-FEM GmBh, Dresden, 2004
 4. HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 5. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 6. BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S., Statická analýza ocelových zásobníků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Česká Republika, Ostrava, 2004, 2004
 7. SALAJKA, V., HRADIL, P., SCHMID, P., VESELÝ, J., Návrh a posouzení únosnosti ocelových částí oboustranného železobetonového svodidla, příspěvek na konferenci Experiment’04, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 8. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Certifikace unikátního stropního systému komdecke, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 9. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Ověřování žlabových výhybkových pražců, příspěvek na konferenci Experiment 2004, ISBN 80-7204-354-4, CERM, Brno, 2004
 10. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Výpočet kmitání oběžného kola Francisovy turbíny vynuceného tlakovými pulzacemi ve vodním prostředí, příspěvek na konferenci 12. ANSYS Users’ Meeting, Hrubá Skála, 2004
 11. HRADIL, P., SALAJKA, V., Podrobná statická analýza keramické stropní konstrukce, příspěvek na konferenci 12. ANSYS Users’ Meeting, Hrubá Skála, 2004
 12. HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále, SVS FEM s.r.o., Hrubá Skála, 2004
 13. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2004, ISBN 0-947644-54-7, Engineering Technics Press, London, 2004
 14. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Počítačová simulace nárazu programem LS DYNA, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2004, ISBN 80-85918-88-9, Svratka, 2004
 15. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2004
 16. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektu dopravou, příspěvek na konferenci Rozvoj seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky, ISBN 80-248-0660-6, AV CR, Ostrava-Poruba, Ostrava, 2004
 17. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektů dopravou, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, AV ČR Ostrava, 2004
 18. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., VYMLÁTIL, P., Dynamická analýza ocelové mostní konstrukce., článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004
 19. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004), příspěvek na konferenci Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky, Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, Žilina - Vrátna dolina, 2004

2003

 1. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., HRADIL, P., Nový typ kompozitního stropního systému, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Pardubice, 2003
 2. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Seismic Response Analysis of a Large Waste-Heat Boiler., , Postdam, 2003
 3. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Seismic Response Analysis of a Large Waste-Heat Boiler., příspěvek na konferenci 21. CAD-FEM Users´ Meeting Internationale FEM-Technologietage, ISBN 3-937523-00-6, Potsdam, Germany, 2003
 4. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analysis of Traffic Induced Vibrations of a Building, příspěvek na konferenci New Trends in Static and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, 2003
 5. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P., Analýza předpjaté železobetonové konstrukce, příspěvek na konferenci Proceeding of 2nd International Conference on New Trends in Static and Dynamic of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, 2003
 6. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Simulace rázových zkoušek s využitím programu LS-DYNA, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting, ISBN 80-239-1598-3, Znojmo, 2003
 7. SALAJKA, V., HRADIL, P., Statická zkouška a analýza zámku betonového svodidla., příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting, ISBN 80-239-1598-3, Znojmo, 2003
 8. BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Statická analýza sdružených ocelových zásobníků, příspěvek na konferenci 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9.2003, ISBN 80-01-02747-3, Praha, Česká Republika, 2003, 2003
 9. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Seismická odezva průmyslového kotle., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 20. česko-slovenské konference s mezinárodní účastí Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-0102747-3, Praha, 2003
 10. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., VYMLÁTIL, P., Dynamická analýza ocelové mostní konstrukce., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 20. česko-slovenské konference s mezinárodní účastí Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-0102747-3, Praha, 2003
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading, příspěvek na konferenci Abstracts SMiRT 17, ISBN 80-214-2413-3, Czech Standard Institution Prague, Praha, 2003
 12. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Conference on "Maintence&Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks" (on CD), ISBN 0-947644-50-4, Engineering Technics Press, Edinburgh, 2003
 13. ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., ŠUPČÍK, J., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠŤASTNÍK, S., ŠKOLAŘ, J., PLOCEK, Z., Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderné elektrárny Dukovany, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2003
 14. ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z konference "Mezinárodní konference zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, Vysoké učení technické - Stavební fakulta, Brno, 2003
 15. ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P., The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2003

2002

 1. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Dynamic Response Analysis of a Segmented Guyed Mast, příspěvek na konferenci , 2002
 2. KANICKÝ, V., VARNER, M., SALAJKA, V., Možnosti predikce dynamického chování lopat oběžných kol Kaplanových a Dériazových turbín, příspěvek na konferenci , 2002
 3. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Časová analýza účinků smršťování nadbetonávky na keramické nosníky hurdis, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 4. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Dynamická analýza potrubí přivaděče přečerpávací vodní elektrárny, příspěvek na konferenci , 2002
 5. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci Railway Engineering - 2002, ISBN 0-947644-48-2, University of Edinburgh, London, 2002
 6. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 7. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Seismic Response Analysis of a Large Boiler, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 9. sekcia: Stavebná mechanika, ISBN 80-7099-815-6, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2002
 8. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, P., Analýza masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2002
 9. HRADIL, P., SCHMID, P., SALAJKA, V., Časová analýza smršťování nadbetonávky na keramické nosníky HURDIS, příspěvek na konferenci , 2002
 10. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P., Contribution to the Clarifier Tank Design, příspěvek na konferenci , 2002
 11. ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading, příspěvek na konferenci , 2002
 12. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Dynamic response analysis of a segmented guyed mast, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií, ISBN 80-227-1636-7, STU Bratislava, Bratislava, 2001
 2. HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Praha, 2001
 3. HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 4. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Seismic response analysis of a boiler, příspěvek na konferenci 9. ANSYS User’s Meeting, SVS FEM s. r. o., Brno, 2001
 5. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Komplexní řešení seizmické odezvy trubkového kotle, příspěvek na konferenci , 2001
 6. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., SALAJKA, V., Závěrečná zpráva rozvojového projektu IS 201591 T.O.H Fondu rozvoje VŠ, , 2001

2000

 1. MATERNA, A., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Výpočtové modely pro nelineární řešení železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2000
 2. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Nelineární analýza seizmické napjatosti prvků kluzného uložení velkoprůměrového potrubí, příspěvek na konferenci , 2000
 3. MATERNA, A., SALAJKA, V., BROŽOVSKÝ, J., Numerická analýza chování styku panelů a jejich srovnání s experimenty, příspěvek na konferenci , 2000
 4. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betnových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000
 5. ŠTĚPÁNEK, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Uložení oplétacích strojů na železobetonové stropní konstrukci, příspěvek na konferenci , 2000
 6. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Možnosti využití ANSYSu při analýze kmitání lopat vodních strojů, příspěvek na konferenci , 2000
 7. SALAJKA, V., HRADIL, P., Teplotní a mechanická napjatost betonových konstrukcí na primárním okruhu JE Dukovany. Příloha P8, P9.1, P9.2, P9.3, P9.4 a P9.5, výzkumná zpráva projektu , 2000
 8. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Natural Vibration of Five Blade Kaplan Turbine in Water, příspěvek na konferenci , 2000
 9. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betonových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000

1999

 1. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů. Dílčí zpráva zpráva pracovní skupiny Statika a dynamika staveb., výzkumná zpráva projektu , 1999
 2. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza vlivu vodního prostředí na vlastní kmitání oběžného kola čerpadla., výzkumná zpráva projektu , 1999
 3. SALAJKA, V., ŠMIŘÁK, S., MATERNA, A., Analýza statického chování rozsáhlých panelových konstrukcí., příspěvek na konferenci , 1999
 4. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Numerické posouzení statické únosnosti panelového styku., příspěvek na konferenci , 1999
 5. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza dynamických vlastností konstrukce železniční koleje s pevnou jízdní dráhou., příspěvek na konferenci , 1999
 6. SALAJKA, V., CivilFEM a jeho integrace k ANSYS Rev. 5.5, příspěvek na konferenci , 1999
 7. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Příspěvek k modelování železniční koleje s pevnou jízdní dráhou., příspěvek na konferenci , 1999
 8. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza dynamiky základových konstrukcí turbín teplárny s paroplynovým cyklem., příspěvek na konferenci , 1999
 9. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbiny VE Mikšová ve vakuu a ve vodě., výzkumná zpráva projektu , 1999
 10. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Statická analýza panelových objektů, příspěvek na konferenci , 1999
 11. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Dynamická analýza konstrukcí, příspěvek na konferenci , 1999
 12. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Odezva koleje na zatížení s použitím nelineárního výpočtového modelu., příspěvek na konferenci , 1999
 13. SALAJKA, V., MATERNA, A., The Numerical Analysis of the Static Behavior of Panel Buildings, příspěvek na konferenci , 1999
 14. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Statická analýza panelových objektů., , 1999

1998

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky vyhýbek soustav UIC 60 a S 49 druhé generace., článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998
 2. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů, výzkumná zpráva projektu , 1998
 3. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Řešení odezvy koleje na impulzní zatížení s použitím nelineárního výpočtového modelu, výzkumná zpráva projektu , 1998
 4. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Analýza vlivu vodního prostředí na vlastní kmitání lopatek vodních strojů., výzkumná zpráva projektu , 1998
 5. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Část 3 - odezva komplexního výpočtového modelu úseku koleje na pojezd vozidla., výzkumná zpráva projektu , 1998
 6. HRADIL, P., SALAJKA, V., Návrh nosné konstrukce kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladrubech, příspěvek na konferenci , 1998
 7. BRDEČKO, L., MATERNA, A., SALAJKA, V., Evaluation of the Load-carrying Capacity and Serviceability of Large Panel Structures, příspěvek na konferenci , 1998
 8. ŠTĚPÁNEK, P., MATERNA, A., SALAJKA, V., Matematische Modellirung der Plattenbauten: Nichtlineare Eigenschaften der Stösse., příspěvek na konferenci , 1998
 9. MATERNA, A., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, L., Projekt regenerace panelových domů, příspěvek na konferenci , 1998
 10. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky výhybek UIC 60 a S 49 druhé genrace, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998

1997

 1. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Ověřování výpočtového modelu. Část 2., výzkumná zpráva projektu , 1997
 2. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů, výzkumná zpráva projektu , 1997
 3. BAJER, M.; SALAJKA, V.; STRAKA, B., K problematice navrhování a realizace válcových sil, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty '97, ISBN 80-02-01166-X, CENTA, Ltd., Brno, Česká Republika, 1997, 1997
 4. MYNÁŘ, P., SALAJKA, V., Hodnocení vlivů dopravních vibrací na životní prostředí, článek v , 1997

1996

 1. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Ověřování výpočtového modelu. Část 1., výzkumná zpráva projektu , 1996
 2. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 8 - Závěry, výzkumná zpráva projektu , 1996
 3. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 7 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IVB., výzkumná zpráva projektu , 1996
 4. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 6 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IVA., výzkumná zpráva projektu , 1996
 5. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 5 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIB2., výzkumná zpráva projektu , 1996
 6. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 4 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIB., výzkumná zpráva projektu , 1996
 7. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 3 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIA., výzkumná zpráva projektu , 1996
 8. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 1 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení., výzkumná zpráva projektu , 1996
 9. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 2 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IA, výzkumná zpráva projektu , 1996
 10. CULÍK, L., SALAJKA, V., Neklasické kolejnicové podpory, výzkumná zpráva projektu , 1996
 11. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Dynamický výpočet neklasické kolejnicové podpory, výzkumná zpráva projektu , 1996
 12. SALAJKA, V., ANSYS v celé své šíři, článek v , 1996

1995

 1. SALAJKA, V., Příspěvek k aplikaci systému ANSYS při řešení problémů interakce konstrukce a kapaliny., příspěvek na konferenci , 1995
 2. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Seismic Response of Thin-walled Fluid Storage Tanks., příspěvek na konferenci , 1995
 3. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Vliv kapalného prostředí na vlastní kmitání lopatek vodních strojů, příspěvek na konferenci , 1995
 4. ILČÍKOVÁ, K., SALAJKA, V., Tepelný výpočet pecního vozu typu SILIKE Děčín, , 1995
 5. SAHÁNEK, Z., MAURER, E., CULÍK, L., SALAJKA, V., Nové konstrukce kolejnicových podpor, výzkumná zpráva projektu , 1995

1994

 1. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Studie vlivu kapalného prostředí na vlastní kmitání těles, příspěvek na konferenci , 1994
 2. SALAJKA, V., Kmitání tenké desky ponořené v kapalině, příspěvek na konferenci , 1994
 3. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Some Remarks to the Application of Professional FEM-based Programs, příspěvek na konferenci , 1994

1993

 1. NOVOTNÝ, J., SALAJKA, V., Analýza interakce kapaliny a tělesa programovým systémem ANSYS., výzkumná zpráva projektu , 1993
 2. KUDRNA, J., SALAJKA, V., PLANER, D., Respektování určitých jevů ve výpočtu cementových vozovek, příspěvek na konferenci , 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný