English

doc. Ing. Helena Králová, CSc. – seznam publikací

2016

 1. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Application of QUAL2K for estimation the effect of shading on water temperature regime of small streams in agricultural landscape [Poster], , 6th European River Restoration Conference, European Centre for River Restoration, Vienna, Republic of Austria, 2014

2013

 1. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Předpověď teploty vody drobných vodních toků z teploty vzduchu, příspěvek na konferenci Seminář Adolfa Patery 2013, Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02501-6, ČVTVHS, Praha, 2013
 2. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Regresní modely pro stanovení teploty vody v toku, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2013

2012

 1. KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H., Dynamika teplotního režimu malých vodních toků v zemědělské krajině a problematika sucha, příspěvek na konferenci Wokshop Adopfa Patery 2012 Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02423-1, Brno, 2012

2011

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M.; ZBOROVSKÁ, J.; KRÁLOVÁ, H., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K.; SYROVÁTKA, V.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H., The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impacted suburban brooks, článek v Fresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, Parlar Scientific publications, Freising, Německo, 2010
 2. PAŘIL, P.; SYROVÁTKA, V.; KRÁLOVÁ, H., Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody?, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, spol. s r. o. Vodní hospodářství, Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, 2010
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; SÁZEL, J., Multikriteriální hodnocení malých příměstských toků pro účely navrhování opatření, příspěvek na konferenci , 2010
 4. KRÁLOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; DOBŠÍKOVÁ, R.; HALUZOVÁ, I.; MALÁ, J., Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic), článek v ACTA VETERINARIA BRNO, ISSN 0001-7213, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2010

2009

 1. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; MODRÁ, H.; OSTRÁ, M.; SOUKUPOVÁ, I., Ecotoxicological assessment of sediment extracts from small watercourses in suburban areas, článek v TOXICOLOGY LETTERS, ISSN 0378-4274, Germany, Dresden, 2009
 2. KRÁLOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; DOBŠÍKOVÁ, R.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z., Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape, článek v Interdisciplinary Toxicology, ISSN 1337-6853, TOXCON 2009, Brno, 2009
 3. MICHELČÍKOVÁ, B.; KRÁLOVÁ, H., Hydromorfologický monitoring drobných vodních toků, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic), , European Centre for River Restoration, Venice, 2008
 2. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K., Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration, příspěvek na konferenci 4th ECRR International Conference on River Restoration, University of Nottingham, England, Nottingham, 2008
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Malé vodní toky v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků, ISBN 978-80-244-1890-2, Olomouc, 2008

2007

 1. STARÝ, M.; KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I., CS01 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, , 2007
 2. KRÁLOVÁ, H.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P., Ekologický stav příměstského toku, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H., Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 4. KRÁLOVÁ, H., 6S3 Meteorologie a klimatologie M01 Meteorologie a klimatologie, , 2007
 5. KRÁLOVÁ, H., Monitoring of ambient carbon dioxide and its influence on concrete structures durability, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th international seminar on ECS, ISBN 978-80-01-03687-7, CVUT Praha, Praha, 2007

2006

 1. KRÁLOVÁ, H., Výsledky měření koncentrace CO2 ve městském prostředí, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, VUT v Brně, 2006
 2. KRÁLOVÁ, H., Increase of ambient carbon dioxide concentration as indicator of recent climate changes, příspěvek na konferenci Acqua alta 06, Hamburk, 2006
 3. KRÁLOVÁ, H., Consequences of climate change on Czech rivers, , San Francisco, California, USA, 2006

2005

 1. KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I., Vodní hospodářství krajiny I., , Brno, 2005
 2. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací, příspěvek na konferenci Hydrologické dni 2005, ISBN 80-88907-53-5, SHMÚ, Bratislava, 2005
 3. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Praha, 2005
 4. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage, příspěvek na konferenci Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry, ISBN 0-9539140-3-8, Centre of Water Systems, University of Exeter, Exeter, 2005
 5. KRÁLOVÁ, H., Actual Problems of Czech Rivers, , Pennsylvania, USA, 2005
 6. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H., Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff, , Europiean Geosciences Union, Vídeň, 2005

2004

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004
 2. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004
 3. KRÁLOVÁ, H., 103/03/Z030 Znečištění ovzduší se zaměřením na skleníkové plyny a kvalitu srážkových vod a jeho dopad na zastavěné prostředí, kapitola v Dlouhodobé změny klimatu, ISBN 0, Grantová agentura České republiky, Praha, 2004

2003

 1. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms, příspěvek na konferenci Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina-atmosféra, Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, SAV Bratislava, 2003
 2. KRÁLOVÁ, H., Atmospheric carbon dioxide in urban environment, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov XI. posterového dňa Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra, Ústav hydrológie a Geofyzikálny ústav SAV Bratislava, Bratislava, 2003
 3. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí, příspěvek na konferenci Matlab 2003, Humusoft, Praha, 2003
 4. ČERMÁK, V., FLOROVÁ, K., KRÁLOVÁ, H., UNGERMAN, J., Ekologická varianta protipovodňové ochrany v povodích řek Moravy a Bečvy, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, Neuveden, 2003
 5. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Ambient Carbon Dioxide, carbonation and Deterioration of RC Structures, článek v International Journal of Materials and Structural Reliability, ISSN 1685-6368, 2003
 6. KRÁLOVÁ, H., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P., Atmosférický oxid uhličitý a agresivita srážkových vod v městském prostředí, článek v Životné prostredie, ISSN 0044-4863, 2003
 7. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2003

2002

 1. KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B., Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 2. KRÁLOVÁ, H., Conditions of Rivers in Czech Republic - the Main Problems and Future Development, příspěvek na konferenci The 4th Annual Waterkeeper Alliance Conference, Waterkeeper Alliance, Salt Lake City, 2002
 3. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., ČASOVÝ PROFIL OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2002
 4. KRÁLOVÁ, H., Příklady různých přístupů k revitalizaci krajiny, příspěvek na konferenci Trvale udržitelný rozvoj české krajiny, ČSKI, Pardubice, 2002
 5. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., The Effect of Spatial Variability of Ambient Carbon Dioxide Concentrations on Carbonation of RC Structures, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Brisbane, 2002
 6. KRÁLOVÁ, H.; TEPLÝ, B., Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 7. KRÁLOVÁ, H., Řeky pro život, spec. publikace, ISBN 80-238-8939-7, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2002

2001

 1. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol., Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně., příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001., ISBN 80-214-2033-2, CERM Brno, Brno, 2001
 2. KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B., Koncentrace oxidu uhličitého - karbonatace betonu - koroze výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 3. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures, příspěvek na konferenci Zeszyt 2, ISSN 1505-8425, Katowice, 2001

2000

 1. KRÁLOVÁ, H., Jak úspěšně bránit řeku aneb kdo jsou riverkeepers, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 2000

1999

 1. KRÁLOVÁ, H., New Possibilities in River Conservation, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecká konference FAST VUT v Brně, FAST VUT v Brně, Brno, 1999

1998

 1. BUČEK, A., KRÁLOVÁ, H., UNGERMAN, J., MACHŮ, R., KUNDRATA, M., FLOROVÁ, K., Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech, spec. publikace, Unie pro řeku Moravu, Brno, 1998
 2. KRÁLOVÁ, H., Nový přístup k povodním ve Spojených státech, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1998
 3. KRÁLOVÁ, H., Vývoj protipovodňové ochrany na horním Rýnu, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1998

1996

 1. KRÁLOVÁ, H., River contracts - implementation of Agenda 21 at a regional level featuring the examples of the river Svratka, příspěvek na konferenci Symposium Agenda 21 - Sustainability - A Challenge, Die umweltberatung, Vídeň, 1996
 2. KRÁLOVÁ, H., Voda našeho domova, spec. publikace, Veronica, Brno, 1996
 3. KRÁLOVÁ, H., KUNDRATA, M., ŠTĚPÁNEK, V., BUČEK, A., Řeka Morava pro život, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1996
 4. KRÁLOVÁ, H., Ekologické poradenství pro brněnské školy, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1996
 5. KRÁLOVÁ, H., ŠTĚPÁNEK, V., Trvale udržitelné zásobování vodou, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1996
 6. KRÁLOVÁ, H., Otazníky kolem Vírského vodovodu, článek v Životné prostredie, ISSN 0044-4863, 1996

1995

 1. ČERMÁK, V., HIMMEL, J., KUBÍČEK, F., KUNDRATA, M., MILERSKI, R., PEŇÁZ, M., SKÁCELOVÁ, O., ŠTĚPÁNEK, V., TARABA, J., Vodovod z Víru - ano či ne?, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1995
 2. KRÁLOVÁ, H., FLOROVÁ, K., Když nastanou deště. Co byste měli vědět o povodních, spec. publikace, Veronica, Brno, 1995

1994

 1. KRÁLOVÁ, H., Voda pro Brno, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1994

1993

 1. KRÁLOVÁ, H., KUNDRATA, M., Voda a krajina, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný