English

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K., Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2018

2017

 1. HENEK, V.; VENKRBEC, V.; NOVOTNÝ, M., Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017
 2. ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K., Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 978-80-86837-87-1, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Volyně, 2017

2016

 1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., MICROWAVE RADIATION AND ITS APPLICATION ON CONSTRUCTION MATERIALS, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, 2016
 2. NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z., The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements, , ISBN 978-80-02-02701-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, Brno 2016, 2016
 3. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E., Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house, příspěvek na konferenci Business and Management 2016, ISSN 2029-4441, ISBN 978-609-457-921-9, VGTU Press, Vilnius, Lithuania, 2016
 4. NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E., Poruchy šikmé střechy ZŠ, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2016

2015

 1. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z., Technologie vysoušení nosných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2015
 2. ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K., Analýza mikroskopické struktury dřeva, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 978-80-86837-72-7, Vyšší odborná škola a Střední pvůmyslová škola. Volyně, Volyně, 2015

2014

 1. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Technolgie vysoušení zděných konstrukcí, Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, BRNO, 2014
 2. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., USE OF EMW RADIATION IN THE BUILDING INDUSTRY, příspěvek na konferenci Scientific.NET, Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Scientific.NET, Advanced Materials Research, Switzerland, 2014
 3. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K., MIKROVLNNÁ STERILIZACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NAPADENÝCH BIOTICKÝMI ŠKŮDCI Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/11774-mikrovlnna-sterilizace-drevenych-prvku-napadenych-biotickymi-skudci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-INFO, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, PRAHA, 2014
 4. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M., USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., BRATISLAVA, 2014
 5. NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDOVÁ, E., KITTELŮV DŮM – sanace dřevěných prvků historického objektu, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY 2014, ISBN 978-80-86837-57-4, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2014, VOLYNĚ, 2014
 6. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Vysušování sklepních prostor Filozofické fakulty v Brně, příspěvek na konferenci STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE, ISBN 978-80-214-4926-8, Kolektov autorů, Brno, 2014
 7. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 2 - likvidace biotických škůdců (plísně), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 8. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 1 - vysoušení konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Účinnost likvidace biotických škůdců plísní mikrovlnným zářením, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha, 2013
 2. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; TICHOMIROV, V., Sterilization of biotic pests by microwave radiation, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Vilnius Gediminas Tech Univ, Fac Civil Engn, Vilnius, LITHUANIA, 2013
 3. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2013, 2013
 4. HLAVSA, P.; NOVOTNÝ, M., Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2013
 5. GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T., Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02414-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2013
 6. SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; ZELEŇÁK, M.; KLICH, J.; FOLDYNA, J.; NOVOTNÝ, M., Effects of water jet on heat-affected concretes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Vilnius - Lithuania, 2013
 7. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Comparison of Methods to Identify of Moisture Distribution, článek v GSTF Journal of Engineering Technology, ISSN 2251-3701, GSTF Journal of Engineering Technology, Singapore, 2013
 8. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Modeling of Water Vapor Condensation Using Computer Methodology, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Company, USA, 2013
 9. VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce, článek v Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, ISSN 2301-2706, Academic World Education & Research Center, Turecko, 2013
 10. NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J., Efficiency of Liquidation od Biotic Pents Using Microwave Radiation, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012, ISBN 978-3-03785-679-6, TRANS TECH PUBLICATIONS, Switzerland, 2013
 11. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K., Efficiency of Liquidation of Biotic Pents Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, SCOPUS-TRANS TECH PUBLICATIONS, Switzerland, 2013, 2013
 12. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, Volyně, 2013
 13. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures, článek v Architecture and Civil Enineering , ISSN 2301-394X, GSTF 2013, Singapore, 2013
 14. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8379-6, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 15. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8380-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 16. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4205-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 17. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, příspěvek na konferenci XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013, ISBN 978-80-214-4675-5, Brno, 2013
 18. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., 3D data for calculation of capillary coefficient, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., 3D data for calculation of capillary coefficient, , ISBN 978-82-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 2. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., The Moisture in Capillaries of Building Materials, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Journal of Civil Engineering and Architecture, USA, 2012
 3. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Modeling of moisture distribution in concrete in 3D, příspěvek na konferenci Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III, ISBN 978-0-203-12425-3, Taylor and Francis Group, Cape Town, South Africa, 2012
 4. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M.; MASTNÁ, Z., Analysis of influence of water vapor condensation in building construction envelopes, příspěvek na konferenci Sborník Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, ISBN 978-0-415-62126-7, Taylor and Fracis group, Vienna, Austria, 2012
 5. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures, článek v GSTF e Journal, ISSN 2301-3036, GSTF e-Journal on ICT, Singapur, 2012
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J., Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high-speed water jets, článek v J BUS ECON MANAG, ISSN 1611-1699, Litva, 2012
 7. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Methodology for determination of moisture distribution, článek v Journal Of Chemistry and Chemical Engineering, ISSN 1934-7375, David Publishing, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, USA, 2012
 8. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropní konstrukce při rekonstrukcích, příspěvek na konferenci CD nosič, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE Košice, Košice, 2012
 9. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Aplikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 10. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Methodology for Determination of Moisture Distribution, , ISBN 978-80-86246-40-6, Association for Engineering Mechanics, Česká republika, 2012
 11. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha 5, Praha, 2012
 12. BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012, ISBN 978-80-86837-36-9, VOŠ Volyně, Volyně, 2012

2011

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Apikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA, Praha, 2011
 2. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Interaction of microwave radiation with wet porous material, příspěvek na konferenci VI. International Workshop of NDT in Progress, ISBN 978-80-214-4339-6, NDT BUT, Praha, 2011
 3. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Determining moisture parameters in building materials, příspěvek na konferenci 5th Pan American Conference for NDT, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American NDT, Mexico, Cancún,, 2011
 4. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Apparatus for measuring of liquid conductivity, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Emerging Technologies in Non-Destructive Testing, NDT; Ioannina;, ISBN 9780415621311, 2012 Taylor & Francis Group, London, Greece, Ioannina, 2011
 5. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Modeling of diffusion in porous medium, příspěvek na konferenci International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011; Halkidiki;, ISSN 0094-243X, ISBN 9780735409569, American Institute of Physics, American Institute of Physics, Halkidiky, Greece, 2011, 2011
 6. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Vliv separační vrstvy u dřevobetonových stropů na jejich únosnost, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-01-04959-4, Praha, 2011
 7. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., Distribution of moisture in building construction, příspěvek na konferenci Solaris 2011, Procedings ot the 5-th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2011
 8. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; MASTNÁ, Z.; KLEČKA, T., Measurements of the transport of humidity in concrete, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on High Performance Concrete, ISBN 978-0-473-19287-7, Michael Khrapko and Olafur Wallevik, Rotorua, New Zealand, 2011
 9. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Distribution of moisture in building materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2011 International Conference on Engineering and Mathematics, ISBN 978-84-937328-5-1, KOPIAK, S.A., BILBAO, 2011
 10. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; HANULÁKOVÁ, D., Experimental elimination of moulds using microwave radiation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2011 International Conference on Engineering and Mathematics, ISBN 978-84-937328-5-1, KOPIAK, S.A., BILBAO, 2011
 11. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; HANULÁKOVÁ, D., The occurrence of fungi in the military facilities and its disposal option, příspěvek na konferenci ICMT 11 International Conference on Military Technologies 2011, ISBN 978-80-7231-787-5, University of Defence, Brno, 2011
 12. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., The moisture transport in the composite building materials, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net Database, DE Germany, Kirchwald, 2011
 13. KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Rozbor vlivu separační vrstvy u dřevobetonových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2011, ISBN 978-80-86837-33-8, VOŠ Volyně, Volyně, 2011

2010

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., Conductivity of moisture in non stationary state, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, Afrika, Cap Town, 2010
 2. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Nonlinear distribution of moisture in building material, příspěvek na konferenci XV. International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials, National Laboratory Los Alamos, Otranto, Italy, 2010
 3. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Moisture transport within building materials, příspěvek na konferenci 6th International Conference on Concrete under Severe Conditions-Environment and Loading, CONSEC'10;Merida, Yucatan;7 June 2010through9 June, ISBN 9780415593182, Taylor and Francis Group., Mexico, Yucatan, Merida, 2010
 4. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Kvalita obalových konstrukcí podstřešních prostor v praxi, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2010
 5. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Tepelně technické problémy obvodového pláště s větranou vzduchovou mezerou, příspěvek na konferenci Zborník z konference s medzinárodnou účasťou Poruchy a obnova obvodových plášťov a striech, ISBN 978-80-232-0307-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2010
 6. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; HANULÁKOVÁ, D., Analýza účinnosti likvidace biotických škůdců pomocí mikrovlnného záření, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, 2010
 7. FIŠAROVÁ, Z., Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, 2010
 8. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Opláštění bazénové haly na dřevěné zaoblené konstrukci, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí - Dřevostavby 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, VOŠ Volyně, Volyně, 2010

2009

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Konštrukcie bazénovej haly v Brne - Kohoutoviciach, , ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 2. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠMAK, M.; STRAKA, B., Konstrukce bazénové haly v Brně - Kohoutovicích, , ISBN 978-80-8076-079-3, JAGA GROUP, a.s., Bratislava, 2009
 3. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Výskum v oblasti rekonštrukcií drevených stropov formou spriahnutia s betónovou doskou, , ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA GROUP, a.s., Bratislava, 2009
 4. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Výzkum v oblasti rekonstrukcí dřevěných stropů formou spřažení s betonovou deskou, , ISBN 978-80-8076-079-3, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 5. OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M., Poruchy obalových konstrukcí podkrovních místností, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, ÚSI VUT v Brně, Brno, 2009
 6. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M., Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2009
 7. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Moisture transfer in Building materials, příspěvek na konferenci Protection of Historical Buildings, ISBN 978-0-415-55803-7, Taylor and Francis Group london UK, Rome Italy, 2009
 8. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Capillary conductivity of moisture in Engineering construction material, , ISBN 978-9955-28-439-0, VGTU Publishing house Technika, Vilniaus, 2009
 9. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M., Changes in thermal conductivity of building materials as a consequence of vapor condensation, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Belgorodskij statni universitet, Ukrajina, 2009
 10. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Capillary conductivity of moisture in Building constructions, příspěvek na konferenci XII International Scientific Conference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, University of Technology, Brno, 2009
 11. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Aplikace betonu z druhotných surovin u kompozitních dřevobetonových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní věděcká konference, Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 12. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropní konstrukce s použitím betonu z recyklovaných surovin, příspěvek na konferenci Dřevostavby- sborník z odborného semináře se zahraniční účastí, ISBN 978-80-86837-21-5, Volyně, 2009
 13. MARKOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., Testování reflexní fólie ve skladbě sendvičové obvodové stěny, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2009, ISBN 978-80-86837-21-5, SPŠ a VOŠ Volyně, Volyně, 2009

2008

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Following absorbability of building materials, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaučkniga, Belgorod, 2008
 2. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Spřažené dřevobetonové stropy s aplikací betonu z druhotných surovin v oblasti rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukce 2008, ISBN 978-80-248-1886-3, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2008
 3. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Determining moisture parameters in building material by non-destructive method, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo 2008, ORGWARE Stupava, Stupava, Slovakia, 2008
 4. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Nondestructive monitoring of moisture transport, příspěvek na konferenci Education, science and economics at universities, University in Plock, Plock, Poland, 2008
 5. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Monitoring of one dimensional moisture transport using a non destrucive method, příspěvek na konferenci 2008 International Conference on Engineering and Mathematics, ISBN 978-84-612-5331-9, Bilbao, 2008
 6. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Monitoring of moisture in building material by EMW radiation, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology Bratislava, Bratislava, 2008
 7. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Journal & Exhibition of non destructive Testing, Kirchwald, Germany, 2008
 8. BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., SRUBOVÁ STĚNA S RŮZNOU TEPELNOU IZOLACÍ, příspěvek na konferenci sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí Dřevostavby 2008, ISBN 978-80-86837-18-5, SPŠ a VOŠ Volyně, Volyně, 2008
 9. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Experimentální analýza vlastností dřevobetonové stropní konstrukce, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2008 - sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční úřastí, ISBN 978-80-86837-18-5, Volyně, 2008
 10. NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Das Wasserströmen in Porösen Baumaterial, příspěvek na konferenci Restauration and Building-Physics, ISBN 978-3-937066-08-0, WTA, Brno, 2008
 11. NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Popis rozložení a transportu vlhkosti v inertních pórovitých stavebních hmotách pomocí mikrovlnného záření, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008 30. konference, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Brno, 2008
 12. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Dřevobetonové stropy, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2008
 13. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Měření vlhkosti stavebních materiálů absorbční mikrovlnnou metodou mikrovlnnou metodou, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2008

2007

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Experimental Measurements Carried out for the Transport of Humidity in Building Material, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT net, BRD, 2007
 2. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Physics law application by using EMW Radiation to moisture transfer monitoring into building material, příspěvek na konferenci Non Destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-549-5, University of Technology, CZ, 2007
 3. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna, příspěvek na konferenci The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007, ISBN 978-0-473-12432-8, Massey University Palmerston North, New Zaeland, 2007
 4. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Determining moisture parameters in porous material by using non-destructive EMWR method, příspěvek na konferenci The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007, ISBN 978-0-473-12432-8, Massey University, New Zealand, 2007
 5. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Nové poznatky při využití EMWZ ke sledování transportu vlhkosti, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 978-80-02-01971-8, WTA CZ, Ostrava, 2007
 6. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P., ALTERNATIVES IN DESIGN OF LATERAL JOINTS IN LOG-WALL, příspěvek na konferenci sborník konference Budovy a prostredie 2007, ISBN 978-80-227-2759-4, STÚ Bratislava, Bratislava, 2007
 7. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Experimentální měření vlhkosti ve stavební hmotě, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Brno, 2007
 8. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu Therm, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Reprocentrum a.s. Blansko, 2007
 9. BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M., Alternativní řešení ložných spár obvodových srubových stěn, příspěvek na konferenci sborník konference DREVOSTAVBY, ISBN 978-80-969774-9-9, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2007
 10. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Moisture transfer monitoring into porous materials, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, The NDT Database and Journal of Nondestructive Testing, BRD, 2007
 11. ŠUHAJDA, K., NOVOTNÝ, M., Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna, příspěvek na konferenci CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-057-1, Millpress Rotterdam, Netherlands, 2007
 12. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Lightweight concrete application by the composite wood concrete joist ceilings, příspěvek na konferenci The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-0545-0, Millpress Rotterdam, Netherlands, 2007
 13. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna, příspěvek na konferenci Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, University of Cape Town, Cape Town South Africa, 2007
 14. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P., Tepelně-technické chování masivních dřevěných stěn, příspěvek na konferenci Sborník z VIII. Vedecké konference, ISBN 978-80-873-789-4, TU v Košicích Stavební fakulta, Košice, 2007
 15. VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Design Regulation for Barrierless Buildings, příspěvek na konferenci Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007, ISBN 978-9955-28-131-3, Technika, Vilnius Gediminas Technical University, Litva, 2007
 16. VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Design regulation for barrierless buildings, příspěvek na konferenci 9.International Conference Modern Building Materials, structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, TU Vilnius, Litva, 2007
 17. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - II. část,, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, VEGA, CZ, 2007

2006

 1. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., ANALYSIS OF COMPOSITE WOOD CONCRETE JOIST CEILINGS BEHAVIOR WITH USE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE, příspěvek na konferenci Zborník abstraktov, ISBN 80-8073-677-4, CPRESS, Košice, Košice, 2006
 2. ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M., STANOVENÍ A POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI MW VYSOUŠENÍ POMOCÍ TYČOVÉ ANTÉNY NA TŘECH DRUZÍCH ZDIVA, příspěvek na konferenci Zborník příspěvků CD, ISBN 80-8073-678-2, CPRESS, Košice, Košice, 2006
 3. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O., Stanovení a porovnání účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na třech druzích zdiva, příspěvek na konferenci Zborník abstraktov, ISBN 80-8073-677-4, CPRESS, Technická univerzita Košice, Košice, 2006
 4. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Analysis of composite wood concrete joist ceilings behavior with use of lightweight concrete, příspěvek na konferenci CD Zborník prispevkov, ISBN 80-8073-678-2, CPRESS, Košice, Košice, 2006
 5. TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Sananace vlhkého zdiva novodobých objektů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika, ISBN 80-248-1157-X, FAST VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2006
 6. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu therm, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika, ISBN 80-248-1157-X, FAST VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2006
 7. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M., Spřažené dřevobetonové stropní konstrukce s lehkým betonem při aplikaci v oblasti rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z 28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Praha, 2006
 8. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M., The External Claddings and Environmental Aspects of Log Houses, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostredie 2006, ISBN 80-227-2518-8, Vadavateľstvo STU - Bratislava, Bratislava, 2006
 9. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M., Srubové domy - konstrukce obvodových stěn a ekologické aspekty, příspěvek na konferenci Sborník z konference Zdravé domy 2006, ISBN 80-214-3200-4, FA VUT v Brně, Brno, 2006
 10. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M., Present trends and potentialities in designing of log-houses external walls, příspěvek na konferenci Book of proceedings from International Symposium, ISBN 973-7962-89-3, Faculty of Civil Engineering , Iasi, Romania, 2006
 11. BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M., Optimalizace navrhování obvodového pláště srubových staveb, příspěvek na konferenci Sborník 10. odborného semináře s mezinárodní účastí, ISBN 80-86837-03-3, VOŠ a SPŠ Volyně, Volyně, 2006
 12. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Poruchy obvodového pláště HUECK-HARTMANN na budově "Symbol" v Technologickém parku Brno, příspěvek na konferenci Sborník ze 7. konference Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, TU Košice, Podbáňské, 2006
 13. NOVOTNÝ, M.; BRANDEJSOVÁ, H., Optimization of the external cladding of log houses., příspěvek na konferenci Sborník ze 7. odborné konference Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech, TU Košice, Podbánské, SVK, 2006
 14. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, ostrava, Ostrava, 2006
 15. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Sledování vlivu MW záření na odpadní materiál využitý jako plnivo dutin u keramických tvarovek, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT FAST , Brno, 2006
 16. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání, , ISBN 80-7366-073-3, ERA group . s.r.o., Brno, 2006

2005

 1. ZEJDA, Pavel; ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav, Analýza útlumu mikrovlnného záření při vysoušení vzorku pálené cihly, příspěvek na konferenci Sborník z 27.konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 2. PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., Experimentální analýza vlastností spřaženého dřevobetonového průřezu při užití lehkého betonu, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 3. ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav, Posouzení mechanických vlastností spojovacích malt zdiva při aplikaci MW ohřevu, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 4. ZAPLETALOVÁ, O.; NOVOTNÝ, M., experimentální analýza vlivu mikrovlnné metody na stávající pórobetonové zdivo, příspěvek na konferenci Sborník z 27.konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 5. ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M., Vysoušení dutinového zdiva MW tyčovou anténou, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s., Blansko, 2005
 6. TOMÍČEK, Oldřich; NOVOTNÝ, Miloslav; ŠUHAJDA, Karel, Chemická metoda při sanaci dutinového zdiva proti vzlínající vlhkosti, příspěvek na konferenci sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005, ISBN 80-02-01768-4, Reprocentrum a.s, Blansko, 2005
 7. NOVOTNÝ, Miloslav, Odborné posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu č. 33 v areálu VFU Brno, Brno v rámci budování VMO Tunely Dobrovského č.9, , Brno, 2005
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 9. NOVOTNÝ, Miloslav; STRAKA, Bohumil, Využití dřeva v sůčasných konštrukciách šikmých a plochých striech, článek v Eurostav Brat, ISSN 1335-1249, Vydavatelstvo EUROSTAV, Bratislava, 2005
 10. NOVOTNÝ, M., Využitie dreva v súčasných konštrukciach šikmých a plochých striech, článek v Eurostav Brat, ISSN 1335-1249, 2005
 11. NOVOTNÝ, M., SCHMID, P., Odborné posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu AULY v areálu VFU v Brně, , Brno, 2005
 12. BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M., Výsušné trhliny při MW ohřevu dřevěných prvků, příspěvek na konferenci 3. mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2855-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, VUT FAST v Brně, 2005
 13. NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D., Vznik a rozvoj trhlin při MW ohřevu konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Dřevostavby - stavební systém budoucnosti, - dřevo, surovina moderního člověka, - ekologie, úspory energií, suchá výstavba, ISBN 80-86837-02-5, VOŠ Volyně, Volyně - Česká republika, 2005
 14. TOMÍČEK, Oldřich; BAYER, Patrik; ŠUHAJDA, Karel; NOVOTNÝ, Miloslav, Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV TRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., košice, 2005
 15. PEXOVÁ, Jana; NOVOTNÝ, Miloslav, Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce, příspěvek na konferenci Sborník přednášekz odborného semináře se zahraniční účastí DŘEVOSTAVBY 2005, ISBN 80-86837-02-5, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola., Volyně, 2005
 16. NOVOTNÝ, Miloslav, Novodobé krovy, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí DŘEVOSTAVBY 2005, ISBN 80-86837-02-5, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola , Volyně, 2005
 17. BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M., Vysušené trhliny při MW ohřevu dřevěných prvků., příspěvek na konferenci Sborník ze 3. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2855-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2005
 18. STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M., Nová publikace - Holzbau, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, MISE s.r.o., Ostrava, 2005
 19. BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M., Vliv mikrovlnného ohřevu na pevnostní charakteristiky dřevěného konstrukčního prvku, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 20. ZAPLETALOVÁ, O.; NOVOTNÝ, M., Experimental determination of influence microwave method dutiny drtiny porous concrete blocks, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 21. ZEJDA, Pavel; ALEXA, Tomáš; NOVOTNÝ, Miloslav, Experimentální měření hustoty zářivého toku při vysoušení zdiva mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONSTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 22. ALEXA, Tomáš; ZEJDA, Pavel; NOVOTNÝ, Miloslav, Odstraňování vlhkosti z vybraných druhů spojovacích malt mikrovlným ohřevem a ověření vlivu MW zářenín na mechanické vlastnosti spojovacích malt, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medziárodnou účasťou PORUCHY A REKONSTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 23. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O., Využití mikrovlnného záření pro vysoušení vlhkého zdiva, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 24. TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Možnosti sanace dutinového zdva roti účinkům vlhkosti, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH, ISBN 80-232-0245-6, Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., Košice, 2005
 25. BANIČOVÁ, D., Vliv MW ohřevu na pevnostní charakteristiky dřevěného konstrukčního prvku, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0245-6, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Dom techniky ZSVTS Košice, spol.sr.o., 2005
 26. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O., Experimentální sledování účinnosti mikrovlnného vysoušení pomocí tyčové antény na jednotlivých typech zdiva, příspěvek na konferenci 7. Odborná konference doktorského studia, JUNIORSTAV 2005, ISBN 80-214-2825-2, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2005

2004

 1. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O., Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce budov 2004, WTA, Praha, 2004
 2. BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M., Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce budov 2004, ISBN 80-02-01683-1, WTA, Praha, 2004
 3. TOMÍČEK, O., NOVOTNÝ, M., ŠUHAJDA, K., Určení vlastností vlhkého cihelného zdiva při sanaci injektážní metodou, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce budov 2004, WTA, Praha, 2004
 4. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O., Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, 26. konference, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, WTA Praha, Praha, 2004
 5. NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K., Určení vlastností vlhkého cihelného střepu, příspěvek na konferenci Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 6. NOVOTNÝ, M., Novodobá hambalková soustava, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2004
 7. NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D., Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Ostrava, Ostrava, 2004
 8. NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K.; ZEJDA, P., Využití mikrovlnného záření při přesoušení injektážních vrtů, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Ostrava, Ostrava, 2004
 9. NOVOTNÝ, M., Budovy obytné a občanské, kapitola v Stavební vady od A do Z, ISBN 1214-7060, Verlag Dasshofer, nakladatelství s r.o., Praha, 2004
 10. NOVOTNÝ, M.; PEXOVÁ, J., Rekonstrukce trámových stropů u rodinného domku v Klimkovicích, příspěvek na konferenci Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost WTA, Praha, 2004
 11. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O., Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou, příspěvek na konferenci Sborník 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost WTA, Praha, 2004
 12. NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P., Analýza vysokofrekvenčního pole při vysoušení zdiva mikrovlnnou metodou, příspěvek na konferenci Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 13. NOVOTNÝ, M., ExternenTechnischen Fachberater Büsscher and Hoffman Gesellschaft m.b.H., výzkumná zpráva projektu , Germany, 2004
 14. NOVOTNÝ, M., Krovové soustavy šikmých a strmých střech, kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHOFER, spol. s r.o., Praha, 2004
 15. NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D., Reologické změny konstrukčního dřeva při MW ohřevu, příspěvek na konferenci Sborník z Česko-Slovenské konference Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2004
 16. NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P., Experimentální analýza sanace vlhkého zdiva MW zářením, příspěvek na konferenci Sborník z Česko-Slovenské konference Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 2004
 17. NOVOTNÝ, M., ZEJDA, P., Experimentální analýza sanace vlhkého zdiva mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 18. NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D., Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkostí poškozených dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno, 2004
 19. NOVOTNÝ, M., Novodobé krovy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2004
 20. NOVOTNÝ, M., Novodobé krovy, příspěvek na konferenci Sborník z odborné konference Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, VUT Brno, Brno, 2004
 21. NOVOTNÝ, M., Stavby obytné a občanské, spec. publikace, ISBN 1214-7060, Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o., Praha, 2004
 22. BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M., Vysušování dřevěných prvků mikrovlnným zářením, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 23. STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M., K některým problémům navrhování, realizace a sanace dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-00-9, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2004
 24. BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M., Analýza vlivu mikrovlnného záření na konstrukční dřevo, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-00-9, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2004
 25. BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M., Ošetření konstrukčního dřeva mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci 2.mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 26. NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D., Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkosti poškozený dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0225-1, Podbánské, Podbánské, 2004
 27. NOVOTNÝ, M., BANIČOVÁ, D., Mikrovlnný ohřev jako možnost sanace vlhkostí poškozených dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0225-1, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Podbánské, 2004
 28. NOVOTNÝ, M., Střechy I - Opravy a rekonstrukce, spec. publikace, ISBN 80-7169-825-3, GRADA Publishing, spol. s r.o., Praha, 2004
 29. NOVOTNÝ, M. a kol., Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály, výzkumná zpráva projektu GAČR, GAČR, VUT Brno, 2004

2003

 1. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures., příspěvek na konferenci Behavior of concrete at high tempetatures and advanced design of concrete structures, ISBN 985-464-359-X, Ulrich Schneider, Johannes Horvath, Vienna, 2003
 2. BANIČOVÁ, D., NOVOTNÝ, M., Vysušování dřeva mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, WTA CZ, Brno, 2003
 3. NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D., Vysušování dřeva mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Sborník z 25. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost WTA, Brno, 2003
 4. NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P., Možnosti využití mikrovlnného záření při vysošení cihelného zdiva, příspěvek na konferenci Sborník z 25. konference Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost WTA, Brno, 2003
 5. BANIČOVÁ, D.; NOVOTNÝ, M., Odstraňování vlhkosti a sterilizace dřevěných střešních konstrukcí mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy II., Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, 2003
 6. NOVOTNÝ, M.; ZEJDA, P., Využití mikrovlnné technologie při vysoušení stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnútornej klímy II, Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, 2003
 7. NOVOTNÝ, M., Využití mikrovlnného zářiče pro dezinfekci dřevěných konstrukcí staveb, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2003
 8. NOVOTNÝ, M., Moderní způsoby aplikace zdiva z pórobetonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2003
 9. NOVOTNÝ, M., Moderní způsoby aplikace zdiva z pórobetonu., článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2003
 10. FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, spol.s r.o. Praha, Praha, 2003
 11. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Obecné poznatky z rekonstrukce historických krovů, příspěvek na konferenci Sborník z Mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, Stavoprojekta Brno, Brno, 2003
 12. NOVOTNÝ, M., Zkušenosti z využití MW záření při odstraňování vlhkosti ze stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových pláčťov striech, ISBN 80-232-0214-6, Bratislava, Bratislava, 2003
 13. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Některé nové typy dřevěných konstrukcí pro zastřešení pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře Dřevostavby 2003, Volyně, Volyně, 2003
 14. NOVOTNÝ, M.; BANIČOVÁ, D., Možnosti vysušování dřeva MW zářením, příspěvek na konferenci Sborník z odborného semináře Dřevostavby 2003, Volyně, Volyně, 2003
 15. NOVOTNÝ, M., Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures, příspěvek na konferenci Behavior of concrete at high temperatures and advanced design of concrete structures, ISBN 985-464-359-X, Bělorusskij nacionalnyj těchničeskij uneversitět Minsk, Minsk, 2003
 16. FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy II, základní konstrukce, , Grada Publishing, a. s., Praha, 2003
 17. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, ERA group . s.r.o., Brno, 2003

2002

 1. NOVOTNÝ, M., Obecné poznatky z rekonstrukcí historických krovů, spec. publikace, ISBN 80-88905-59-1, Eurostav Bratislava, Bratislava, 2002
 2. MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M., Ochrana staveb před biologickými činitely., , Praha, 2002
 3. NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I., Ochrana stavby před biologickými činiteli, příspěvek na konferenci Sborník 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, WTA CZ, Praha, 2002
 4. NOVOTNÝ, M., Externí poradce společnosti Büsscher a Hoffman s.r.o. - prověrka projektu, spec. publikace, Brno, 2002
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Sborník VII. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťoupri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technické university v Košicích, Košice, 2002
 6. NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I., Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí MW zářením, příspěvek na konferenci Zborník XII. vedecké konferenie s medzinárodnou účasťou Stavebnej fakulty TU Košice, ISBN 80-7099-813-X, TU Košice, Košice, 2002
 7. ŠŤASTNÍK, S., NOVOTNÝ, M., Uplatnění metody ošetřování stavebních konstrukcí mikrovlnným zářením, , Podbanske, 2002
 8. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s mezinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0206-5, Bratislava, Bratislava, 2002
 9. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí, , Podbanské, 2002
 10. NOVOTNÝ, M.; ŠŤASTNÍK, S., Uplatnění metody ošetření stavební konstrukce MW zářením, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0206-5, Bratislava, Podbánské, 2002
 11. STRAKA, B., NOVOTNÝ, M., Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures, , Minsk, 2002
 12. STRAKA, B., NOVOTNÝ, M., Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů, kapitola v Satvební ročenka 2002, Eurostav, Bratislava, 2002
 13. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů, příspěvek na konferenci Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Bratislava, Bratislava, 2002

2001

 1. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 2. NOVOTNÝ, M., Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures, příspěvek na konferenci Report of the IABSE Conference Innovative Wooden Structures and Bridges held in Lahti, ISBN 3-85748-1003-X, ETH Honggerberg Zurich Switzerland, ETH Honggerberg Zurich Switzerland, 2001
 3. NOVOTNÝ, M., Poruchy krovů, střech a jejich rekonstrukce, kapitola v Pouchy a rekonstrukce staveb, ISBN 80-86517-10-1, ERA Šlapanice, Šlapanice, 2001
 4. NOVOTNÝ, M., Zaměření stávajícíh stavebních objektů, kapitola v Pouchy a rekonstrukce staveb, ISBN 80-86517-10-1, ERA Šlapanice, Šlapanice, 2001
 5. NOVOTNÝ, M., Pruchy vodorovných konstrukcí stropů, podlah a jejich rekonstrukce, kapitola v Pouchy a rekonstrukce staveb, ISBN 80-86517-10-1, ERA Šlapanice, Šlapanice, 2001
 6. NOVOTNÝ, M., Nosné střešní konstrukce, kapitola v , 2001

2000

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Využití minerální vlny při rekonstrukci staveb, příspěvek na konferenci Sborník z 22. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2000, ISBN 80-02-01383-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2000
 2. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 22. konference sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01383-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2000
 3. NOVOTNÝ, M., Nosné střešní konstrukce - Krovové soustavy šikmých a strmých střech, spec. publikace, ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., Praha, 2000

1999

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Suchý podlahový systém Orcet, příspěvek na konferenci Sborník z XI. Mezinárodní vědecké konference VUT FASt v Brně, ISBN 80-214-1436-7, Brno, Brno, 1999
 2. NOVOTNÝ, M., Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí MW záření, spec. publikace, ISBN 80-214-1333-3, VUT FAST Brno, Brno, 1999
 3. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Suchý podlahový systém orcet, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej konferencie, ISBN 80-227-1215-9, STU Bratislava, Bratislava, 1999

1998

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Úpravy nášlapných vrstev na suchém podlahovém systému Orcet, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 22. vedeckej konferencie ústavov a katedier PS zo SR a ČR, ISBN 80-7099-369-3, TU v Košicích, Košice, 1998
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Použití suchých podlah Orcet v oblastech postižených záplavami, příspěvek na konferenci Zborník prác z konferencie s medzinárodno účasťou Voda a vlhkosť v pozemných stavbách, ISBN 80-7099-325-1, Ferrost a.s. Košice, Košice, 1998
 3. NOVOTNÝ, M., Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí MW záření, výzkumná zpráva projektu Novotný, Novotný, Brno, 1998

1997

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Montované podlahy. systém suchých podlah Orcet, příspěvek na konferenci Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií TU v Košiciach, ISBN 80-7099-310-3, TU Košice, Košice, 1997
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií Tu v Košicích, ISBN 80-7099-310-3, TU Košice, Košice, 1997
 3. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Sborník VI. vedecke konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, TU v Košicích, Košice, 1997
 4. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Systém suchých plovoucích podlah Orcet, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu Košice, Košice, 1997
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Použití mikrovln pro stanovení vlhkosti stavební keramiky při výrobě, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie Tu v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu v Košicích, Košice, 1997
 6. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., The system of the floating floor, příspěvek na konferenci Workshop 97, ČVUT v P raze, Praha, 1997

1996

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Provádění podlahových konstrukcí suchou technologií, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, 1996
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Přednosti výstavby suchou technologií, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 1996
 3. NOVOTNÝ, M., Vady panelových staveb, příspěvek na konferenci Odborný seminář Stavba Ostrava 96, Agentura 7 s.r.o , Ostrava, 1996
 4. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Systémy suchých podlah, příspěvek na konferenci Odborný seminář mezinárodního stavebního veletrhu v Brně 96, BVV, Brno, 1996
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Using MW for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 96, ČVUT v Praze, Praha, 1996

1995

 1. NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti stavebních látek a zjišťování stavu dřevěných konstrukcí pomocí mikrovln, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštruciách, STU Bratislava, Bratislava, 1995
 2. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Analýza skutečného stavu působení dřevěné konstrukce nájezdové rampy, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštrukciach, STU Bratislava, Bratislava, 1995
 3. NOVOTNÝ, M., Projektování rodinných domků, příspěvek na konferenci Odborný seminář Stavba Ostrava, Ostrava, Ostrava, 1995
 4. NOVOTNÝ, M., Systémy suchých podlah, příspěvek na konferenci Obdorný seminář Stavba Ostrava, Ostrava, Ostrava, 1995
 5. NOVOTNÝ, M., Projektirovanie i realizacia semejnych domov v ČR, příspěvek na konferenci Business and management ´95, ISBN 9986-05-173-8, Vilniaus technikos universitetas, "Technika" , Vilnius, 1995

1994

 1. NOVOTNÝ, M., Using microwaves for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 95, ČVUT Praha, Praha, 1994
 2. NOVOTNÝ, M., Mikrovlnná metoda měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie 19. Vedecká konferencia katedier konštrukcií pozemných stavieb univerzít a vysokých škol, ES STU Bratislava, Bratislava, 1994
 3. MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M., Šetření energie pomocí tepelné izolace, příspěvek na konferenci Zborník vědecké konferencie TU Košice, TU Košice, Košice, 1994

1993

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Nedestruktivní měření vlhkosti písku, příspěvek na konferenci Zborník vedeckej konferencie VVČ na katedrách stavebných fakúlt v Českej a Slovenskej republike, Bratislava, Bratislava, 1993

1992

 1. NOVOTNÝ, M., Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník V. vedecké konferencie stavebnej fakulty TU Košice, I. sekcia, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 1992
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference VA Brno 92, VA Brno, Brno, 1992

1989

 1. NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Rozvoj výpočtových metód a aplikácia výsledkov výskumu pri navrhovaní stavebných konštrukcií, sekcia II, ČSVTS, Košice, 1989
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití MW záření ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Sborník X. vědecké konference VUT Brno, VUT Brno, Brno, 1989
 3. NOVOTNÝ, M., Zerstörungfreie Prüfmethoden mit Hilfe der Mikrowellenstrahlung, článek v , 1989

1988

 1. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití mikrovlnného záření při rekonstrukci stavebních objektů, příspěvek na konferenci Problemy modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych, Politechnika Poznańska, Poznaň, 1988

1987

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Perspektivní možnosti využití mikrovlnného záření ve stavební praxi, článek v Stavební aktuality, ISSN 0323-2107, 1987
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití mikrovlnného záření ve stvební praxi, příspěvek na konferenci Miteko 87, Československá vědeckotechnická společnost, Vysoké Tatry, 1987

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný