English

doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc. – seznam publikací

2017

 1. NOVOTNÝ, J., Neuronové sítě, příspěvek na konferenci Matematika, informační technologie a aplikovanéí vědy, ISBN 978-80-7231-417-1, 2017
 2. NOVOTNÝ, J., Plošný integrál v systému MAPLE, příspěvek na konferenci XXXV International Colloquium on the Managemant of Educational Process, ISBN 978-80-7231-419-5, 2017

2016

 1. NOVOTNÝ, J., Sekvenční obvody, příspěvek na konferenci Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016), ISBN 978-80-7231-464-5, Univerzita obrany , Brno, 2016

2015

 1. NOVOTNÝ, J., Cvičení z matematiky s využitím systému MAPLE, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2015
 2. NOVOTNÝ, J., Booleovské funkce, příspěvek na konferenci Matamatika, informační technologia a aplikované vědy (MITAV 2015), ISBN 978-80-7231-998-5, Univerzita obrany, Brno, 2015
 3. NOVOTNÝ, J., Nedeterministické automaty, příspěvek na konferenci XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu - sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM, ISBN 978-80-7231-995-4, Univerzita obrany, Brno, 2015

2014

 1. NOVOTNÝ, J., Deterministické akceptory, příspěvek na konferenci MITAV 2014 - Matematika, informatika a a aplikované vědy, ISBN 978-80-7231-961-9, Univerzita obrany, Brno, 2014
 2. NOVOTNÝ, J., Další modely automatů, příspěvek na konferenci XXXII International Colloquium on the Management and Educational Process, ISBN 978-80-7231-958-9, Univerzita obrany, Brno, 2014

2013

 1. NOVOTNÝ, J., Realizace konečných automatů, příspěvek na konferenci XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process, ISBN 978-80-7231-924-4, Univerzita obrany, Brno, 2013

2012

 1. NOVOTNÝ, J., Minimalizace konečných automatů, příspěvek na konferenci XXX. mezinárodní kolokvium a řízení vzdělávacího procesu, ISBN 978-80-7231-866-7, University of Defence, Brno, 2012

2011

 1. NOVOTNÝ, J., Křivkový integrál v systému MAPLE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 5. konference, ISBN 978-80-7394-324-0, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2011
 2. NOVOTNÝ, J., O konečných automatech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků část 1 - matematika, ISBN 978-80-7231-815-5, Univerzita obrany, Brno, 2011
 3. NOVOTNÝ, J., Dynamické redukty, příspěvek na konferenci Proceedings Part 1, ISBN 978-80-7231-780-6, University of Defence, Brno, 2011

2010

 1. , Binární redukty, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7231-722-6, UO Brno, Brno, 2010
 2. NOVOTNÝ, J., Binární redukty, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-+7231-722-6, UO, Brno, 2010

2009

 1. NOVOTNÝ, J., Počítačová podpora cvičení ze statistiky na FAST VUT systémem MOODLE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, část 1, ISBN 978-80-7231-667-0, Univerzita obrany, 2009, Brno, 2009

2008

 1. NOVOTNÝ, J., Kurz operačního výzkumu pro posluchače kombinovaného studia na FAST VUT v systému MOODLE, příspěvek na konferenci , FAST VUT, Brno, 2008
 2. NOVOTNÝ, J., Funkce rozlišitelnosti v systémech reprezentace znalostí, příspěvek na konferenci , UO Brno, Brno, 2008
 3. NOVOTNÝ, J.; PŘIBYL, O., Vyrovnávací kurz z matematiky, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, FAST VUT, Brno, 2008

2007

 1. NOVOTNÝ, J., Podsystémy a spojování Pawlakových informačních systémů, příspěvek na konferenci , 2007

2006

 1. NOVOTNÝ, J., Základy operačního výzkumu, , FAST VUT Brno, 2006
 2. NOVOTNÝ, J., Stroje a množiny Zdzislawa Pawlaka, příspěvek na konferenci , 2006
 3. NOVOTNÝ, J., Matematika v bakalářských programech Stavitelství a Stavební inženýrství na VUT v Brně, příspěvek na konferenci , UO, 2006

2005

 1. NOVOTNÝ, J., První rok zkušeností s výukou matematiky v bakalářském studiu na FAST VUT, příspěvek na konferenci 4. matematický workshop, ISBN 80-214-2998-4, FAST, Brno, 2005
 2. NOVOTNÝ, J., Problémy s výukou matematiky v bakalářských studijních programech na Stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-85960-92-3, UO, Brno, 2005

2004

 1. NOVOTNÝ, J., Hrubé množiny při porovnávání krásy, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 80-214-2741-8, Ústav matematiky, Brno, 2004
 2. NOVOTNÝ, J., Základy lineární algebry, , CERM, Brno, 2004
 3. NOVOTNÝ, J., Použití hrubých množin v analýze nepodobnosti, příspěvek na konferenci XXII. mezinárodní kolokvium, ISBN 80-7231-116-6, VVŠ PV, Vyškov, 2004

2003

 1. NOVOTNÝ, J., Hrubá klasifikace, příspěvek na konferenci Sborník 2. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-28-5, ECON publishing, Brno, 2003
 2. NOVOTNÝ, J., Použití hrubých množin v ekonomických prognózách, příspěvek na konferenci Sborník abstrakt a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-7231-105-0, VVŠ PV, Vyškov, 2003

2002

 1. NOVOTNÝ, J., Cantorovské množiny, fuzzy množiny a rough množiny, příspěvek na konferenci 1. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-16-1, ECON publishing, Brno, 2002
 2. NOVOTNÝ, J., Informační systémy a rozhodovací algoritmy, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-7231-090-9, VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, Vyškov, 2002

2001

 1. NOVOTNÝ, J., O hrubých množinách, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 80-7231-071-2, VVPV, Vyškov, 2001

2000

 1. NOVOTNÝ, J., Informační systémy a konflikty, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7231-059-3, Vyškov, 2000
 2. NOVOTNÝ, J., Poznámka o jedné kombinatorické identitě, příspěvek na konferenci , Brno, 2000
 3. NOVOTNÝ, J., Použití informačních systémů při vyhodnocování pedagogického výzkumu, příspěvek na konferenci Matematika a didaktika matematiky, Brno, 2000

1999

 1. NOVOTNÝ, J., Nedeterministické informační systémy, příspěvek na konferenci , Brno, 1999

1998

 1. NOVOTNÝ, J., Rozhodovací pravidla a souvislostní grafy informačních systémů, příspěvek na konferenci Sborník z výjezdního zasedání Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT, FAST VUT, Brno, 1998
 2. NOVOTNÝ, J., Groupoids and cyclic monounary algebras, článek v Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, ISSN 1509-9415, Neuveden, 1998

1997

 1. NOVOTNÝ, J., Relativní redukty a jádro informačních systémů, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, ISBN 80-214-0894-4, FAST VUT, Brno, 1997

1996

 1. NOVOTNÝ, J., Matice rozlišitelnosti informačních systémů, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, FAST VUT, Brno, 1996

1995

 1. NOVOTNÝ, J., Neúplné informační systémy, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, FAST VUT, Brno, 1995
 2. NOVOTNÝ, J., Strojové učení s nedokonalým učitelem, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, FAST VUT, Brno, 1995

1994

 1. NOVOTNÝ, J., Induktivní učení, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, FAST VUT, Brno, 1994
 2. NOVOTNÝ, J., Částečná závislost a nekonzistence v informačních systémech, příspěvek na konferenci Sborník, FAST, Brno, 1994
 3. NOVOTNÝ, J., Informační systémy a machine learning, příspěvek na konferenci Sborník, FAST, Brno, 1994

1993

 1. NOVOTNÝ, J., On dependence in Wille's contexts, článek v , Neuveden, 1993
 2. NOVOTNÝ, J., Informační systémy a ekologická výchova, příspěvek na konferenci Sborník z letní školy informační systémy a jejich aplikace, FAST, Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný