English

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. – seznam publikací

2018

 1. BROŽOVSKÝ, J., Využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevnosti v tlaku různých druhů cihel, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2018
 2. JAROLÍM, T.; BROŽOVSKÝ, J.; PIZÚROVÁ, N.; ŠÁCHA, D., Influence of CNT Addition to the Frost Resistance of Concrete, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. BROŽOVSKÝ, J., ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE METHOD - EVALUATION OF THE DEGREE OF DAMAGE TO THE INTERNAL STRUCTURE OF REPAIR MORTARS CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578 USA , MOSKVA, RUSKÁ FEDERACE, 2017
 2. 1, Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s,r,o,, Prahfa, 2017
 3. BROŽOVSKÝ, J., Využití odprašků z výroby kameniva v lomu Želešice pro výrobu cementů pro zdění, příspěvek na konferenci Sborník konference Construmat 2017 , ISBN 978-80-552-1031-5, STU v Bratislave , Brastislava, 2017
 4. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J., Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, 2017

2016

 1. BROŽOVSKÝ, J., Ultrasonic pulse method – influence of internal compressive stress on results of testing calcium silicate bricks, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISBN 978-3-0357-1079-3, 0Trans Tech Publications Ltd., Švýcarsko, 2016
 2. BROŽOVSKÝ, J., Stanovení pevnosti v tlaku různých druhů cihel z parametrů měření ultrazvukovou impulsovou metodou, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials - Conference proceedings-XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 , ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 3. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Springer, Rusko, 2016
 4. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer, článek v Defektoskopiya, ISSN 0130-3082, Ruská akadenie věd, Rusko, 2016

2015

 1. DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Development of Repair Mortars Based on Alkali Activated Materials for Application in Chemically Aggressive Surroundings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 2. BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Comparison of dynamic young's modulus of elasticity values measured by ultrasonic pulse and resonance methods, příspěvek na konferenci 12th Conference Silicate Binders 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015

2014

 1. BROŽOVSKÝ, J., Evaluation of frost resistance of calcium silicate masonry units with ultrasonic pulse and resonance methods, článek v Defektoskopiya, ISSN 0130-3082, Ruská akademie věd, Ruská Federace, 2014
 2. BROŽOVSKÝ, J., EVALUATION OF FROST RESISTANCE OF CALCIUM SILICATE MASONRY UNITS WITH ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE EVALUATION OF FROST RESISTANCE OF CALCIUM SILICATE MASONRY UNITS WITH ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE METHODS, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Springer, Ruská Federace, 2014
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Study of Hydrothermal Behavior of Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibers, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Turecko, 2014
 4. BROŽOVSKÝ, J., Calcium Silicate Bricks – Ultrasonic Pulse Method: Effects of Natural Frequency of Transducers on Measurement Results, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014
 5. BROŽOVSKÝ, J., Determine the Compressive Strength of Calcium Silicate Bricks by Combined Non-Destructive Method, článek v The Scientific World Journal, ISSN 1537-744X, Hindawi Publishing Corporation, Egypt, 2014
 6. BROŽOVSKÝ, J., High-Strength Concrete - NDT with Rebound Hammer - Influence of Aggregate on Test Results, článek v Nondestructive Testing and Evaluation, ISSN 1058-9759, Taylor & Francis Ltd., UK, 2014
 7. BROŽOVSKÝ, J., Masonry cements with fines from aggregate production, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 8. BROŽOVSKÝ, J., Influence of moisture and temperature of calcium silicate bricks on results of measurements with rebound hammer, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 9. BROŽOVSKÝ, J., Rebound hammer tests of calcium silicate bricks – effects of internal compressive stress on measurement results, příspěvek na konferenci Recent Engineering Decisions in Industry, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-168-9, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2014
 10. BROŽOVSKÝ, J., Pevnosti a mrazuvzdornost betonů s bezsádrovcovými cementy, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňslá Ostrava, Česká republika, 2014
 11. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., K problematice stanovení pevností HSC odrazovými tvrdoměry systému Schmidt, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, Česká republika, 2014
 12. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Analysis of relations for determination of parameters of various types of concrete based on ultrasonic pulse method measurement, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 13. DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 14. BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., To the problems of determination of dynamic elasticity modules of calcium silicate bricks by means of resonance method, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 15. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1660-9336, ISBN 9783038350071, Switzerland, 2014

2013

 1. BROŽOVSKÝ, J., K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2013 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4799-8, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Olomouc, ČR, 2013
 2. HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non-destructive methods, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Slovensko, 2013
 3. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2013
 4. BROŽOVSKÝ, J., Comparsion of Compressive Strenghts of Concrete testing by Different of Sclerometers, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ELVISIER Ltd., NL, 2013
 5. BROŽOVSKÝ, J., Influence of Moisture of Light-Weight Concrete Containing Lightweight Expanded Clay Aggregate on Test Results Obtained by Means of Impact Hammer, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd., Švýcarsko, 2013
 6. BROŽOVSKÝ, J., Use of Non-Destructive Ultrasonic Pulse Testing Methods in Evaluation of Brick Parameters, , Japan Concrete Institut, Kyoto, Japonsko, 2013
 7. BROŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Parameter Determination Analysis of the Findings from the Application of an Ultrasonic Pulse Method for the Evaluation of Wood Condition, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, Regional Museum of Carinthia, Rakousko, 2013
 8. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; GAILIUS, A.; KORJENIC, A., Development of advanced insulation materials based on easy renewable row-sources from agriculture, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, LANDESMUSEUM KARNTEN, MUSEUMGASSE 2, KLAGENFURT, AUSTRIA, Klagenfurkt, Rakousko, 2013
 9. BROŽOVSKÝ, J., Bricks built in Masonry: Influence of Sounding Techniques and Moisture on Ultrasonic Pulse Transmission Velocity During Parameter Determination, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, LANDESMUSEUM KARNTEN, MUSEUMGASSE 2, KLAGENFURT, AUSTRIA, Rakousko, 2013
 10. BROŽOVSKÝ, J., ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA – NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ PEVNOSTÍ CEMENTŮ PRO ZDĚNÍ, příspěvek na konferenci Constructions mateials Zborník recenzovaných vedeckých prací, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská polnohospodárká univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko, 2013
 11. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KREJZA, Z.; GAILIUS, A., Development of thermal insulating materials on natural base for thermal insulation systems, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Nizozemské království, 2013
 12. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, SSBK, Brno, 2013
 13. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V., Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 14. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J., Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, 2013

2012

 1. BROŽOVSKÝ, J., Testing the strength of cement and concrete with high initial strength ultrasonic pulse method, příspěvek na konferenci Proceedings 10th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2012 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-823-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 2. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2012
 3. BROŽOVSKÝ, J.; ŠMÍRA, P., K PROBLAMETICE HODNOCENÍ STAVU DŘEVA S VYUŽITÍM ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY, příspěvek na konferenci Termosanace zvonového patra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně, ISBN 978-80-87427-40-8, ŠMÍRA-PRINT,s.r.o., Ostrava, 2012
 4. BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D.; ZACH, J., NDT of LWC with Expanded Clay, kapitola v Nondestructive Testing of Materials and Structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer-RILEM bookseries, Heidelberg, 2012
 5. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF CERAMIC BLOCKS FOR MASONRY CONSTRUCTIONS WITH THERMAL INSULATION FILLING ON THE BASIS OF EASILY RENEWABLE RAW MATERIALS AND BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci 15th International Brick and Block Masonry Conference, ISBN 978-85-63273-10-9, University Federal de Santa Catarina, Floriánopolis, Brazílie, 2012
 6. BROŽOVSKÝ, J., NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PEVNOSTÍ BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ ODRAZOVÝMI TVRDOMĚRY SYSTÉMU SCHMIDT, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská universita, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 7. BROŽOVSKÝ, J., VLIV ZPŮSOBU ÚPRAVY ZKUŠEBNÍ PLOCHY BETONŮ NA HODNOTU ODRAZU ODRAZOVÉHO TVRDOMĚRU, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Praha, 2012
 8. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION OF MANSORY STRUCTURES, příspěvek na konferenci 15th IB2Mac Developing thr future of masonry, ISBN 978-85-63273-10-9, Federal University of Santa catarina and of Sao Paolo, Florianopolis, Brasil, 2012
 9. BROŽOVSKÝ, J., Implementation of Non-Destructive Impact Hammer Testing Methods in Determination of Brick Strength, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2012
 10. BROŽOVSKÝ, J., K problematice určování pevnosti betonu v konstrukci z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu podle ČSN EN 13791, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2012
 11. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Design Procedure Concerning Composition of Composites Containing Gypsum-Free Cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012

2011

 1. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Investigación de las resistencias del adoquín con los métodos no destructivos, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 2. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 3. BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2011
 4. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of the ultrasonic pulse method for determining mechanical characteristics for lightweight thermal-insulating plasters, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 5. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 6. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Determination of thermal technical properties of ceramics masonry components, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková Republika Německo, 2011
 7. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Investigación de las resistencias del adoquín con los métodos no destructivos, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, Cancun, Mexico, 2011
 8. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Determination of thermal technical properties of ceramics masonry components, příspěvek na konferenci DIRECTORIO, ISBN 978-968-9288-10-7, Pan American Nondestructive Testing Committee and Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos, A.C. (IMENDE, A.C.), Cancun, Mexiko, 2011
 9. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of the ultrasonic pulse method for determining mechanical characteristics for lightweight thermal-insulating plasters, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2011
 10. ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J., The study of thermal technical behavior of thermal insulating materials based on natural fibers, příspěvek na konferenci 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SOURCES & ENERGY EFFICIENCY - Conference Proceedings, ISBN 978-9963-567-02-7, Cyprus University of Technology, Nicosia-Cyprus, 2011
 11. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; GAILIUS, A., Utilization of alternative raw material sources from agriculture for the production of insulating materials, příspěvek na konferenci Environmental Engineering, ISBN 978-9955-28-831-2, Vilnius gediminas technical university, Litva, 2011
 12. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; BROŽOVSKÝ, J., High-Strength Modulus of Elasticity Evaluation, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Academic society Matei Teiu Botez, Iasi, 2011
 13. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, J., ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTÍ CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH V HISTORICKÝCH STAVBÁCH, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Národní památkový ústav, Praha, 2011

2010

 1. BROŽOVSKÝ, J., Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2010
 2. BROŽOVSKÝ, J., RATIONALIZATION OF EXPERIMENTAL WORKS DURING RESEARCH ON MASONRY CEMENTS USING ULTRASONIC PULSE METHOD, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010
 3. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., ZKOUŠENÍ PEVNOSTÍ DLAŽEBNÍCH BLOKŮ NEDESTRUKTIVNÍMI TVRDOMĚRNÝMI METODAMI, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 4. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., DT 3 Zajištění trvanlivosti betonů, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 5. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., POSTUP ÚPRAVY ZKUŠEBNÍ PLOCHY OBYČEJNÝCH A VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ NA HODNOTU ODRAZU SCHMIDTOVA TVRDOMĚRU, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 6. BROŽOVSKÝ, J., Metódo para el proyecto de la composición del hormigón con cemento si yeso, příspěvek na konferenci CD MEMORIAS XV Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-317-1, Ministerio de educación Superior, Habana, Cuba, 2010
 7. BROŽOVSKÝ, J., Evaluación de la variabilidad de las propriedas del cementos sin yeso, příspěvek na konferenci CD MEMORIAS XV Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-317-1, Ministerio de educación Superior, Havana, Kuba, 2010
 8. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., DEVELOPMENT AND STUDY OF ANTI-NOISE BARRIERS BASED ON ALTERNATIVE RAW MATERIAL SOURCES, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ICWEM 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Engineering and Management, ISBN 978-2-35158-102-5, RILEM Proceedings PRO 73, Bagneux-France, 2010
 9. BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Prvky a systémy pro suchou výstavbu, kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 2. díl, ISBN 978-80-903889-2-5, INCON-F s.r.o., Praha, 2010
 10. BROŽOVSKÝ, J., Stojkost cementtov so staleolavitělnym šlakom protiv agressivnogo CO2, článek v , Beton a železobeton v Ukrajině, Kyjev, 2010
 11. PROCHÁZKA, D.; BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D., Předpoklady pro zkoušení vysokopevnostních betonů metodou ultrazvukových impulsů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010 Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2010
 12. BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Concrete durability with addition of fluidized ash in sulphate and chloride aggressive environment, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 13. PROCHÁZKA, D.; BROŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Shielding Mortar Design for Protection of Rooms Exposed to X-Ray, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 14. BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D., Paving Blocks Compressive Strength Evaluation by Impact Hammer, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 15. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Research and development of thermal-insulating materials based on natural fibres, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I., ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Lithuania, 2010
 16. BROŽOVSKÝ, J., Vlijanie mineralogicheskogo i khimicheskogo sostava zapolnitelja na svojjstva betona na bezgipsovom portlandcemente, příspěvek na konferenci Sbornik trudov konferencii "Sostojanie sovreměnnoj stroitelnoj nauki 2010, 2010
 17. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Resistance Hight Performace Concrete with the Addition Of Finely Ground Brick Body, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ISBN 978-2-35158-102-5, Rilem Publications s.a.r.l, Shanghai, 2010
 18. BROŽOVSKÝ, J., COMPARISON OF STRUCTURAL CONCRETE STRENGTH VALUES AS TESTED BY SCHMIDT IMPACT HAMMERS, TYPE N/L, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2010
 19. BROŽOVSKÝ, J., Vlijanie tonkosti pomola staleplavitelnogo shlaka na svojjstva smeshannogo cementa, příspěvek na konferenci Sbornik naučnych trudov konference Sostojanie sovreměnnoj strojitělnoj nauki 2010, Poltavskij CNTEI a časopis beton i železobeton v Ukrajině, Poltava, 2010
 20. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Ultrasonic Pulse Method - The Cement Strength Evaluation Tool, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ISBN 978-2-35158-102-5, Rilem Publications s.a.r.l, Shanghai, 2010
 21. BROŽOVSKÝ, J., Way of Storing Influence on Characteristics of Normal-Weight Concrete, příspěvek na konferenci 10TH International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques (Selected Papers - Vol 1), ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, 2010
 22. BROŽOVSKÝ, J., Way of Storing Influence on Characteristics of Normal-Weight Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings in CD, ISBN 978-9955-28-592-2, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, 2010

2009

 1. ZACH, J.; BALÍKOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DONAŤÁKOVÁ, D., Půdní vestavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-656-0, CERM, Brno, 2009
 2. BROŽOVSKÝ, J., Nedestruktivní zjišťování pevnosti lehkého betonu s keramickým kamenivem odrazovými tvrdoměry systému Schmidt, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2009
 3. ZACH, J.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J., STUDY OF MOISTURE AND THERMAL TECHNICAL TROUBLES OF MASONRY CONSTRUCTION BY UTILIZATION OF INFRARED THERMOGRAPH METHOD, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 4. BROŽOVSKÝ, J.; HUBERTOVÁ, M., Encuesta de la resistencia a compresión de hormigón liviano con martillo Schmidt, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBERTOVÁ, M., The use of impact hammers for non-destructive detection of concrete paving blocks strength, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Argentina, 2009
 6. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Análisis de la resistencia de hormigón a prueba de diferentes tipos de esclerómetros, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, AAENDE, Argentina, 2009
 7. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Development of thermal insulations based on technical hemp, příspěvek na konferenci , 2009
 8. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Utilization of natural fibers materials for insulation masonry bricks production, příspěvek na konferenci , 2009
 9. BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D., DETERMINATION OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE STRENGTH BY MEANS OF IMPACT HAMMER, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2009
 10. BROŽOVSKÝ, J., EVALUATION OF CALCULATION CORRELATION EFFICIENCY AS MENTIONED IN EN 13791 IN ORDER TO DETERMINATION CONCRETE COMPRESSION STRENGTH BY NONDESTRUCTIVE TESTING, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2009
 11. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Influence of Curing on Physico-mechanical Properties of High Performance Concrete, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BANGKOK 2009, "SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE Environment Friendly, Safe and Ressource Efficient, ISBN 978-3-85748-121-5, ETH Hoenggerberg, Zurich, Switzerland, 2009
 12. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J., Investigation of anti-noise absorptions walls development with utilization of waste from agriculture, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BAGKOK 2009, ISBN 978-3-85748-121-5, IABSE-AIPC-IVBH, Švýcarsko, 2009
 13. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Design of HPC composition from point of view of hydration heat development, příspěvek na konferenci IABSE SYMPOSIUM BANGKOK 2009, ISBN 978-3-85748-121-5, IABSE-AIPC-IVBH, Švýcarsko, 2009
 14. BROŽOVSKÝ, J., Evaluation of calculation correlation efficiency as mentioned in en 13791 in order to determination concrete compression strength by nondestructive testing, příspěvek na konferenci 10th INTERNATIONAL KONFERENCE OD THE SLOVENIAN SOCIETY FOR NON DESTRUCTIVE TESTING "APPLICATION OF CONTENPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING",, ISBN 978-961-90610-7-7, Ljubljana : Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Slovinsko, 2009
 15. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Analysis of Compressive Strenghts of Concrete Determined by Different Types of Sclerometers, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Publishing House"Matei Teiu Botez"AcademicSociety, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 16. BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D., Determination of high performance concrete strength by means of impact hammer, příspěvek na konferenci 10th INTERNATIONAL KONFERENCE OD THE SLOVENIAN SOCIETY FOR NON DESTRUCTIVE TESTING "APPLICATION OF CONTENPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING", ISBN 978-961-90610-7-7, Ljubljana : Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Slovinsko, 2009
 17. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., liyanie sostava zapolnitelya i tolshchiny cementnogo testa na paschod cementa v betonach na bezgipsovom portlandcemente, článek v , Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2009
 18. BROŽOVSKÝ, J., Stojkost cementov so staleptavitelnym šlakom proptiv agresivnogo CO2, příspěvek na konferenci Sborník VI. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennouy stroitelnoy nauki", Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2009
 19. BROŽOVSKÝ, J., Sylfatostojkost betonov v kotorych čast melkoho zapolnitelja zaměnjalas zoloj TEC, příspěvek na konferenci Sborník VI. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennouy stroitelnoy nauki", Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2009
 20. BENEŠ, D.; PROCHÁZKA, D.; BROŽOVSKÝ, J., Vývoj jádrové omítky na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Proceeding of time internacional conference, ISBN 978-80-01-04355-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2009
 21. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Analysis of Compressive Strenghts of Concrete Determined by Different Types of Sclerometers, příspěvek na konferenci UPDATES IN COMPUTATIONAL CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-68-4, Publishing House"Matei Teiu Botez"AcademicSociety, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 22. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Practical Utilization Findings of Concretes with Gypsum-Free Cements at Building of Concrete Pavements and Landing Ground, příspěvek na konferenci UPDATES IN COMPUTATIONAL CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-68-4, Publishing House"Matei Teiu Botez"AcademicSociety, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 23. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Practical Utilization Findings of Concretes with Gypsum-Free Cements at Building of Concrete Pavements and Landing Ground, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Publishing House"Matei Teiu Botez"AcademicSociety, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 24. BROŽOVSKÝ, J., Diagnostics of mansory structures, příspěvek na konferenci UPDATES IN COMPUTATIONAL CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-68-4, Publishing House"Matei Teiu Botez"AcademicSociety, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 25. BROŽOVSKÝ, J., Investigation of the Condition of Timber Structures before Rehabilitation Work, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská Federace, 2009
 26. BROŽOVSKÝ, J., Vliv způsobu uložení zkušebních tělech na základní fyzikálně-mechanické charakteristky betonů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecká konference. Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M., STUDY ON BEHAVIOR OF NEW GENERATION OF PCE AT CONCRETE MIX DESIG, příspěvek na konferenci Sborník XIV CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Cuba, 2008
 2. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Study of Thermal Insulating Materials on Organic Basis after Building into the Construction, příspěvek na konferenci 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Cuba, 2008
 3. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Hormigón resistente a la helada con cemento sin yeso, příspěvek na konferenci 14 Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Ministerio de educación Superior, La Habana, Cuba, La Habana, Cuba, 2008
 4. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., El uso de elementos de despolvoreamiento originados del tratamiento de áridos utilizados para la fabricación del cemento., příspěvek na konferenci 14 Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Ministerio de educación Superior, La Habana, Cuba, La Habana, Cuba, 2008
 5. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., MONITORING OF MOISTURE CONTENT IN BRICKWORK WITH INFRARED THERMOGRAPH METHOD, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 6. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Dietrich, NDT.net, Spolková republika, Německo, 2008
 7. BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D., Los cementos sin yeso - parámetros básicos y sus variabilidad, příspěvek na konferenci 50 Congresso Brasileiro do Concreto Concreto para Infra-Estrutura e Preservacao do Meio Ambiente, ISBN 978-959-261-281-5, Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON, Sao Paolo, Brazil, 2008
 8. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., An Assessment of the Condition of Timber Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 9. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Determining the Strength of Solid Burnt Bricks in Historical Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2008
 10. FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Stoykost betonov s aktivnoy dobavkoj protiv kximiko-agressivnym sredam, článek v , Poltavský CNTEI, Poltava, 2008
 11. BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Analiz prochnostey opredelennykh raznymi vidami sklerometrov, příspěvek na konferenci Sborník VI. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennouy stroitelnoy nauki", Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2008
 12. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliyanie sostava zapolnitelya i tolshchiny cementnogo testa na paschod cementa v betonach na bezgipsovom portlandcemente, příspěvek na konferenci Sborník VI. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennouy stroitelnoy nauki", Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2008
 13. BENEŠ, D.; BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Vývoj směsného hydraulického pojiva pro přípravu zdicí malty, příspěvek na konferenci XIV. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 14. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Aggregates Types Impact on Features of Fresh and Hardened Concrete Using Gypsum Free Cement, příspěvek na konferenci Proceedings The International Symposium Compunational Civil Engineering 2008, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2008
 15. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Aggregates Types Impact on Features of Fresh and Hardened Concrete Using Gypsum Free Cement, příspěvek na konferenci The International Symposium Compunational Civil Engineering 2008,, ISBN 978-973-8955-41-7, Publishing House Matei Teiu Botez Academic Society, Iasi, Iasi, Rumunsko, 2008
 16. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., Monitoring of Moisture Content in Brickwork with Infrared Thermograph Method, příspěvek na konferenci Art2008, Non destructive, Jerusalem, 2008
 17. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I., DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS, příspěvek na konferenci Art2008, Jerusalem, 2008
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Fyzikálně - mechanické vlastnosti betonů s bezsádrovcovým cementem - vliv použitého kameniva, příspěvek na konferenci XVIII. mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konsztrukcí, Brno, 2008
 19. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Determining the Strength of Solid Burnt Bricks in Historical Structures, příspěvek na konferenci Procedings 9th International Conference Art2008 Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage,, ISAS International Seminars Jerusalem, Jeruzalem, Izrael, 2008
 20. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., An Assessment of the Condition of Timber Structures, příspěvek na konferenci Procedings 9th International Conference Art2008 Non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage,, ISAS International Seminars Jerusalem, Jeruzalem, Izrael, 2008
 21. BENEŠ, D.; BROŽOVSKÝ, J., Zhodnocení výsledků stanovení pevnosti betonu v konstrukcích různými typy tvrdoměrů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, 30. konference WTA, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA, Brno, 2008
 22. VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Brno, 2008
 23. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská Federace, 2008
 24. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Proyektirovanie sostava betonov na besgipsovom portlandcemente, příspěvek na konferenci Materiály IV. mezinárodní vědecko-praktické konference "Klíčové apekkty vědecké činnosti - 2008", ISBN 978-966-8736-06-3, Publishing House "Education and Science" Praha společně s DSP SHID Dněpropetrovsk, Praha, ČR, 2008

2007

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská Federace, 2007
 2. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Germany, 2007
 3. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES, článek v , Informatics India Ltd 2007, Indická republika, 2007
 4. BROŽOVSKÝ, J., Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2007
 5. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A., Resistance of Concrete with Fine-Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Rumunsko, 2007
 6. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Non-destructive testing of solid brick compression strength in structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dieterich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2007
 7. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Rolf Dietrich, NDT.net, Spolková republika Německo, 2007
 8. FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products., článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Rumunsko, 2007
 9. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., GYPSUM FREE CEMENTS AND CONCRETES MADE WITH THEM: STRENGTH DETERMINATION USING NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS, článek v , Informatics India Ltd 2007, Indická republika, 2007
 10. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure, příspěvek na konferenci IV Pan American Conference for Non Destructive Testing 2007, ISBN 978-987-23957-0-4, Buenos Aires, Argentina , 2007
 11. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Opredělenie klassa prochnosti betona v konstrukcii po deystvuyushchim cheshskim tekhnicheskim standartam, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007", Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, Poltava, 2007
 12. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods, příspěvek na konferenci CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, Buenos Aires, 2007
 13. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES, příspěvek na konferenci CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, Buenos Aires, 2007
 14. BROŽOVSKÝ, J., Svojstva betonov na zapolnitele iz kotelnogo shlaka, kapitola v Stroitělnye materialy i izdělija, ISBN 978-5-89514-869-3, Magnitogorská státní technická univerzita, Magnitogorsk, 2007
 15. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., Cement dlya kladochnykh rastvorov-novyj vid vyazhushchego, kapitola v Strojitělnyje matěrialy i izdělija, ISBN 978-5-89514-869-3, Magnitogorská státní technická univerzita, Magnitogorsk, 2007
 16. GONSIOR, M.; GRONYCH, A.; ŽALUD, O.; BROŽOVSKÝ, J., Svojstva betonnoy smesi v zavisimosti ot stepeni zagpyazneniya melkogo zapolnitelya i bida plastifikatora, příspěvek na konferenci SSborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007", Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, Poltava, 2007
 17. FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Stoykost betonov s aktivnoy dobavkoy protiv chimiko-agressivnym sredam, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference, Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, Poltava , 2007
 18. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods, příspěvek na konferenci Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-057-1, Millpress Science Publishers, Rotterdam, Holandsko, 2007
 19. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T., Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzuolana Characteristics, příspěvek na konferenci Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation, ISBN 978-90-5966-057-1, Millpress Science Publishers, Rotterdam The Netherlands, 2007
 20. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods, příspěvek na konferenci Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Millpress Science Publishers, Rotterdam, Holandsko, 2007
 21. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T., Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzolana Characteristics, příspěvek na konferenci Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Millpress Science Publishers, Rotterdam The Netherlands, 2007
 22. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques-Selected papers, ISBN 978-9955-28-198-6, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, Litva, 2007
 23. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T., EXPERIENCE OF CONCRETE PAVING BLOCKS TESTING IN CONFORMITY WITH HARMONIZED EN 1338, příspěvek na konferenci The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´2007, ISBN 978-83-7242-429-7, CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, Krakov, Polsko, 2007
 24. BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P., FROST RESISTANCE OF CONCRETE MADE WITH GYPSUM FREE CEMENT, příspěvek na konferenci The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´2007, ISBN 978-83-7242-429-7, CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, Krakov, Polsko, 2007
 25. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A., Resistance of Concrete with Fine-Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media, příspěvek na konferenci Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2007
 26. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques-Selected papers, ISBN 978-9955-28-201-3, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, Litva, 2007
 27. BROŽOVSKÝ, J., Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body, příspěvek na konferenci Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2007
 28. BROŽOVSKÝ, J.; KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J., QUALITY PARAMETERS OF AGGREGATES BASED ON RECYCLED BRICK DEBRIS, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, Litva, 2007
 29. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., CONCRETE BASED ON GYPSUMFREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, Litva, 2007
 30. FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products, příspěvek na konferenci Proceeedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2007
 31. BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P., Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non-Destructive Methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net by Rolf Diederichs. A private independent Publishing Company, Spolková republika Německo, 2007
 32. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O., Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Ed. NDT.net by Rolf Diederichs. A private independent Publishing Company, Spolková republika Německo, 2007
 33. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KMÍNOVÁ, H., Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Germany, 2007
 34. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., Betony vyrobené s kamenivem z recyklovaného betonu - odolnosti proti síranům, příspěvek na konferenci Recykling 2007 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-3381-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno, 2007

2006

 1. HORKÝ, O.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., VÝVOJ OMÍTKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM POPÍLKU DĚTMAROVICE, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení techniské v Brně, Brno, 2006
 2. BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P., Using of non-destructive methods for strength detection on blended cements and paving blocks, článek v International Journal of Microstructure and Materials Properties, ISSN 1741-8410, Inderscience Enterprises Limited, SWITZERLAND , 2006
 3. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuka, článek v , beton a železobetov v ukrajině, Ukrajina, Polatava, 2006
 4. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O., Ispolzovanie nerazrušejushchikh metodov dlya opredelenie prochostej tratuarnoi plitki, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava, Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2006
 5. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., The ultrasonic impulse method - using for rationalization of experimental work in research of cements with steelwork-slag, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava, Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2006
 6. BROŽOVSKÝ, J.; KAPLAN, V., Ocenka nagruzochnoj sposobnosti mostov pri perevozke tjazhelych krupnogabaritnykh gruzov, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava, Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2006
 7. BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A., Fine filler and its impact to a cement composite life cycle, příspěvek na konferenci sborník, Poltavslij CNTEI, Poltava, Ukrajina , 2006
 8. BROŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z., POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách,, ISBN 80-239-7878-0, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Srní , 2006
 9. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J., Opredělenie prochnosti na szhatie tratzarnoj plitky c pomoshchyu sklerometricheskogo metoda, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní vědecko-technická konference a výstava Moderní metody a přístroje kontroly kvality a diagnostiky stavu objektů Mogilěv 2006, ISBN 985-492-018-6, Bělorusko-ruská univerzita, Mogilěv, Mogilěv, Bělorusko, 2006
 10. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P., Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media., článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, "Matei - Teiu Botez", Academic Society, Iasi, Rumunsko, 2006
 11. KRATOCHVÍL, A.; BROŽOVSKÝ, J., The optimization of properties of self-compacting concrete by the combination of fine filler., článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, "Matei - Teiu Botez", Academic Society, Iasi, Rumunsko, 2006
 12. DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J., UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC), příspěvek na konferenci IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY, ISBN 80-8073-594-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Levoča, 2006
 13. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J., Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, "Matei - Teiu Botez" Academics Society, Iasi, Rumunsko, 2006
 14. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY, příspěvek na konferenci 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, ISBN 80-239-7878-0, ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Srní, 2006
 15. HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J., POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci Construmat 2006 conference about structural mateials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárka universita v Nitre, Račkova dolina, Slovensko, 2006
 16. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P., Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media, příspěvek na konferenci International Symposium Compunational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ, Iasi, 2006
 17. HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBÁČEK, A., LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ, příspěvek na konferenci 4.konference Speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 18. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J., Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development, příspěvek na konferenci International Symposium Compunational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, Iasi, Iasi , 2006
 19. KRATOCHVÍL, A.; BROŽOVSKÝ, J., The optimization of properties of self-compacting concrete by the combination of fine filler, příspěvek na konferenci International Symposium Compunational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, Iasi, Romania : SOCIETATII ACADEMICE MATEI-TEIU BOTEZ, , IASI, 2006
 20. BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P., Fyzikálně-mechanické vlastnosti směsných cementů s ocelářskou struskou umletých na různé měrné povrchy, příspěvek na konferenci X. KONFERENCE VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÍCH HMOT Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, 2006
 21. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O., Odolnost betonů s přídavkem popílku z klasického spalování proti síranové korozi, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 22. BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J., DURABILITY OF CONCRETE MADE FROM RECYCLED AGGREGATES, příspěvek na konferenci International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06,, ISBN 2-912143-89-6, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa, Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., , Ein-Bokek, 2006
 23. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., TRACING OF CRACK DEPTH IN CONCRETE STRUCTURE USING ULTRASONIC PULSE METHOD, příspěvek na konferenci International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06,, ISBN 2-912143-89-6, National Buliding Research Institute, Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa , Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., , Ein-Bokek, 2006
 24. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P., TRVANLIVOST BETONŮ VE KTERÝCH ČÁST POJIVA BYLA NAHRAZENA POPÍLKY Z FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ LIGNITU, příspěvek na konferenci 11. ročník konference RECYKLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, ARSM, Brno, 2006
 25. BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P., RESISTANCE OF CONCRETES USING GYPSUM FREE CEMENTS TO FROST AND THAWING ALTERNATIONS AND TO DEFROSTING CHEMICALS, příspěvek na konferenci IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY Levoča, ISBN 80-8073-594-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Levoča, 2006
 26. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Cement strength testing by means of ultrasonic pulse method, příspěvek na konferenci Conference Advanced testing of fresh cementitious materials 2006,, ISBN 3-980-8542-6-4, Deutsche Geselschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung e.V. (DGZfP) , Stuttgart, 2006

2005

 1. MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J., Zkoušení cihel voštinových Schmidtovým tvrdoměrem, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 80-7204-420-6, VUT v Brně, ústav fyziky, Brno, 2005
 2. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuk, příspěvek na konferenci Sborník vědeských pací, Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2005
 3. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Mětodika obsledovanija děrevjannych konstrukcij, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací, Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2005
 4. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O., Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements, příspěvek na konferenci The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, ISBN 961-90610-5-5, The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Ljubljana, 2005
 5. ZACH, J., BROŽOVSKÝ, J., KMÍNOVÁ, H., HORKÝ, O., Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 961-90610-5-5, Ljubljana, 2005
 6. BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P., Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non-Destructive Methods, příspěvek na konferenci The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, ISBN 961-90610-5-5, The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Ljubljana, 2005
 7. BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., Detection of solid bricks compressive strength by means of non-destructive methods, příspěvek na konferenci 1, ISBN 85-905495-2-6, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2005
 8. BROŽOVSKÝ, J., KAPLAN, V., Hodnocení kvality drátkobetonu v průmyslové podlaze, příspěvek na konferenci Sborník referátů, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - technická universita Ostrava, Ostrava, 2005
 9. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O., Využití vybraných průmyslových odpadů pro výrobu cementů pro zdění, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Vyzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2005
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 11. WASSERBAUER, R.; MENCL, V.; GREGEROVÁ, M.; POSPÍŠIL, P.; MATERNA, A.; CIKRLE, P.; BROŽOVSKÝ, J., Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2005
 12. BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O., Vliv náhrady části slínku popílkem z klasického spalování hnědého uhlí v bezsádrovcových cementech na jejich vlastnosti, příspěvek na konferenci RECYKLING 2005, ISBN 80-214-2875-9, Brno, 2005
 13. MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J., Zhodnocení stavu v oblasti tvrdoměrného zkoušení cihelných zdicích prvků, příspěvek na konferenci Construmat 2005 - XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Rajecké Teplice, 2005
 14. BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O., Ověření využitelnosti odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění, příspěvek na konferenci RECYCLING 2005, ISBN 80-214-2875-9, Brno, 2005
 15. BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., Reinforced concrete structure investigation before repair, příspěvek na konferenci 4, ISBN 5-98580-013-X, NIIŽB, Moskva, 2005
 16. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., Durability of concrete with fly ash, příspěvek na konferenci International Conference on Concrete and Reinforced Concrete: Concrete and reinforced concrete - developement trends., ISBN 5-98580-013-X, NIIŽB, Moskva, 2005
 17. BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J., Monitoring of Paver Strenght Chatacteristics by means of nondestructive testing methods, příspěvek na konferenci International Conference on Concrete and Reinforced Concrete - Development trends, ISBN 5-98580-013-X, NIIŽB, Moskva, 2005
 18. BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O., Ověření využitelnosti teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění, příspěvek na konferenci Construmat 2005 - XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Rajecké Teplice, 2005

2004

 1. MARTINEC, P., BROŽOVSKÝ, J., Vztahy pro predikci pevností směsných cementů, příspěvek na konferenci sborník 3. Odborné konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin MALTOVINY 2004, ISBN 80-214-2806-6, Brno, 2004
 2. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 3. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z, spec. publikace, ISBN 1214-7060, Verlag Dashöfer, Praha, 2004
 4. KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J., Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí, příspěvek na konferenci RECYCLING 2004, ISBN 80-214-2583-0, VUT v Brně, ARSM, Brno, 2004
 5. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., OPREDĚLENIJE TREŠČIN V BĚTONĚ, příspěvek na konferenci TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation, MSTU MInsk, Minsk Bělorusko, 2004
 6. BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P., Partial replacement of cement by lignite fluid combustion ash and its impact on concrete sulphate resistance, příspěvek na konferenci International Scientific Conference LIFE CYCLE ASSESSMENT, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES LC 2004, VUT V Brně, Brno, 2004
 7. BROŽOVSKÝ, J., OVĚŘENÍ VYUŽITELNOSTI TEPLÁRENSKÉ STRUSKY JAKO NÁHRADY PŘÍRODNÍHO KAMENIVA V BETONU, příspěvek na konferenci konference Výzkumného ústavu stavebních hmot Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, VUSTAH, Brno, 2004
 8. BROŽOVSKÝ, J., Faktory ovlivňující počátek tuhnutí kompozitů na bázi bezsádrovcového pojiva, příspěvek na konferenci Sympozium s mezinárodní účastí, Sympozium o vědě v silikátové chemii nesilikjátových pojiv a jejich progresivních aplikacích, VUT Brno, VUSH, Brno, 2004
 9. BROŽOVSKÝ, J., SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKU VYSOKOPECNÍ GRANULOVANÉ STRUSKY NA POČÁTEK TUHNUTÍ BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTŮ, příspěvek na konferenci X. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch CONSTRUMAT 2004, TU Košice, Košice, 2004
 10. BROŽOVSKÝ, J., Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, VŠB-TU FAST, Ostrava, 2004
 11. BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K., Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod, příspěvek na konferenci 13. Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2004, ISBN 80-02-01645-9, DT Ostrava, Ostrava, 2004
 12. BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 13. BROŽOVSKÝ, J., POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ, příspěvek na konferenci TKP-ČD kapitoly 17 a 18, ISBN 80-239-2217-3, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2004
 14. BROŽOVSKÝ, J., CHECK OF PRESSED/VIBROPRESSED CONCRETE PRODUCT PROPERTIES BY MEANS OF NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS: A QUALITY CONTROL TOOL IN THE COURSE OF PRODUCTION, příspěvek na konferenci TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation, MSTU Minsk, Minsk, Bělorusko, 2004
 15. BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., INFLUENCE OF ADDITION OF FINE GROUND BLAST FURNACE GRAINED SLAG ON PROPERTIES OF GYPSUMFREE CEMENTS, příspěvek na konferenci International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, VTU Vilnius, Vilnius Litva, 2004
 16. BROŽOVSKÝ, J., Addition of pitcoal fluid combustion ashes influence on concrete sulphate/chloride resistance, příspěvek na konferenci International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques 2004, ISBN 9986-05-722-1, VTU, Vilnius, Litva, 2004
 17. BROŽOVSKÝ, J., Odolnost betonů s různým podílem kameniva z recyklovaného betonu vůči kyselému agresivnímu prostředí, příspěvek na konferenci konference RECYKLING 2004 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2583-0, ASTM+VUT Brno, Brno, 2004
 18. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol., Stavební vady a poruchy od A do Z, , Verlag Dashofer, Praha, 2004

2003

 1. DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J., Prvky a systému pro suchou výstavbu, kapitola v Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl, ISBN 80-902397-6-5, Incon-F s.r.o., Praha, 2003
 2. BROŽOVSKÝ, J., Vliv chemického a mineralogického složení kameniva na počátek tuhnutí betonů s bezsádrovcovými cementy, příspěvek na konferenci IX. mezinárodní konference „CONSTRUMAT 2003, ISBN 80-227-1926-9, STU Bratislava, Brotislava, 2003
 3. BROŽOVSKÝ, J., Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči agresivnímu CO2., příspěvek na konferenci Recykling 2003 „Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin“, ISBN 80-214-2309-9, ASTM a VUT Brno, Brno, 2003
 4. BROŽOVSKÝ, J., GYPSUMFREE CEMENTS LONG TERM GROWTH OF STRENGTH IN RELATION TO TIME, příspěvek na konferenci International conference CONSTRUKTION AND ARCHITECTURE, ISBN 985-464-361-1, BHTU Minsk, Minsk, 2003
 5. BROŽOVSKÝ, J., CONCRETE WITH ADDITION OF FLUID COMBUSTION ASHES - AGGRESSIVE MEDIA RESISTANCE, příspěvek na konferenci III. Internationasl Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY,, ISBN 80-7099-746-X, TU - SF Košice, Košice, 2003
 6. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení pevností v tlaku cihel plných nedestruktivními metodami zkoušení, příspěvek na konferenci Sborník přednášek XIII. Mezinárodního sympozia SANACE 2003, SSBK, Brno, 2003
 7. BROŽOVSKÝ, J., Betony s vysokými počátečními pevnostmi na bázi bezsádrovcových cementů., příspěvek na konferenci Sborník 2. Konference a ECNS workshop Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Betony definovaných vlastností, ČVUT Praha, Praha, 2003
 8. BROŽOVSKÝ, J., Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci sborník 25. Konference WTA „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“, ISBN 80-02-01538-X, WTA, Brno, 2003
 9. BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K., Příspěvek k problematice kvalitativních parametrů kameniva ze stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2003, ISBN 80-02-01558-4, Společnost pro jakost, Ostrava, 2003
 10. BROŽOVSKÝ, J., Sulfatostojkosť betonov s zaměnoj časti mělkogo zapolnitělja zoloj TEC, článek v Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, ISSN 0585-4296, 2003
 11. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Fiziko-mechaničeskije svojstva betonov na zapolnitěle iz kotělnogo šlaka, článek v Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, ISSN 0585-4296, Kyjev, 2003
 12. BROŽOVSKÝ, J., Obsledovanie železobetonnych konstrukcij peredpemontom, článek v Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, ISSN 0585-4296, NDIBK, kyjev, Ukrajina, 2003
 13. BROŽOVSKÝ, J., Izmerenije glubiny treščin v ŽBK s priměněnijem ultrazvukovogo impulsnogo metoda, článek v Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, ISSN 0585-4296, NDIBK, Kyjev Ukrajina, 2003
 14. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI, příspěvek na konferenci Non-destructice testing of civil material and constructions, ČNDT, 2003
 15. BROŽOVSKÝ, J., Opredelenije pročnosti betona na bezgypsovom portland cemente, článek v , Betn a železobeton v Ukrajině, Kyjev, 2003
 16. BROŽOVSKÝ, J., Monitoring of Strength of Blended Cements with Steelwork-slag with the Utilization of the Impulse Method, příspěvek na konferenci IV Konferenciji Naukowo- Technicznej MATBUD 2003, ISBN 83-7242-261-3, TU Krakov, Krakov, 2003

2002

 1. BROŽOVSKÝ, J., MALÁ, J., Teplárenská struska jako náhrada části drobného kameniva v betonu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VIII: mezinárodní konference o stavebních materiálech CONSTRUMAT 2002, ČVUT Praha, Praha, 2002
 2. BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J., Addition of steelworks slag for mixed cementes., příspěvek na konferenci Junior Euromat 02, ISBN X, xxx, Lusanne, Švýcarsko, 2002
 3. ADÁMEK, J.; BROŽOVSKÝ, J., Influence of Fine Aggregates Partial Substitution by Fly Ash from Fluid Combustion on Concrete Durability, příspěvek na konferenci Sborník 3 rd International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, SK, Žilina, 2002
 4. BROŽOVSKÝ, J., Vliv přídavku mleté teplárenské strusky z haldy v Oslavanech na pevnostní na pevnosti vzniklého směsného pojiva, příspěvek na konferenci 7. Mezinárodní konference RECYKLING 2002, ISBN 80-214-2078-2, VUT Brno - FAST a ASRM, Brno, 2002
 5. BROŽOVSKÝ, J., Substitution of the part of aggregates in concrete by heating plant slag, příspěvek na konferenci VII: Vedeká konferencia s medzinárodkou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, TU Košice, FAST, Košice, 2002
 6. BROŽOVSKÝ, J., STRENGTH DETERMINATION OF GYPSUM FREE PORTLAND CEMENTS CONCRETE BY NON-DESTRUCTIVE METHODS, příspěvek na konferenci Konferencija tvoérčeskoj moloděži Novyje iději pazvitija betona i železobětonnych konstrukcij, ISBN 5-93527-007-2, NIIŽB, Moskva, 2002
 7. BROŽOVSKÝ, J., CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT, článek v Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, ISSN 0585-4296, NDBIK, Kyjev, 2002
 8. BROŽOVSKÝ, J., CONCRETE WITH GYPSUM FREE CEMENT, BASIC CHARACTERISTICS, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, VUT Brno - UVAR - Servis, a.s., Brno, Brno, 2002
 9. BROŽOVSKÝ, J., Odolnost betonů s druhotnými surovinami porti síranům, příspěvek na konferenci Měždunarodnaja konferencija "Dolgověčnosť strojitělnych konstrukcij", ISBN 5-85873-099-X, NIIŽB, Volgograd, 2002
 10. BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení stavu železobetonových montovaných stožárů pro antény mobilních operátorů, příspěvek na konferenci SANACE snorník přednášek, SSBK, BRNO, 2002
 11. BROŽOVSKÝ, J., Pevnost v talaku recyklovaného kameniva ze stavebních sutí v závislosti na hloubce stlačení, příspěvek na konferenci Komorní seminář PROBLÉMY MODELOVÁNÍ, ISBN 80-7099-816-4, TU Ostrava FAST a VUT Brno FAST, Ostrava, 2002
 12. BROŽOVSKÝ, J., Vliv agresivního síranového prostředí na odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2002
 13. BROŽOVSKÝ, J., Vliv jemnosti ocelářské strusky na základní vlastnosti směsných cementů s ní připravených, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2002
 14. BROŽOVSKÝ, J., DIVERSITY OF CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT, příspěvek na konferenci KOnferencija tvorčeskoj moloděži Novyje iději razvitija betona i železobětonnych konstrukcij, ISBN 5-93527-007-2, NIIŽB, Moskva, 2002

2001

 1. BROŽOVSKÝ, J., ADÁMEK, J., Sledování trvanlivosti materiálů z odpadních surovin, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., ISBN 0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE, výzkumná zpráva projektu ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE , ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE , Brno, 2001
 3. DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J., Expertízní posouzení kvality betonu stropu v teráriu ZOO Brno, výzkumná zpráva projektu Zoologická zahrada města Brna, technický úsek, ISBN 0, Zoologická zahrada města Brna, technický úsek, Brno, 2001
 4. DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J., Zpráva o výsledích stavebně technického průzkumu vnitřního povrchu pláště a příslušenství granulační věže B404 v závodě Chemopetrolu a.s., výzkumná zpráva projektu Chemopetrol a.s. Litvínov – Záluží 1 Chemopetrol a.s., ISBN 0, Chemopetrol a.s. Litvínov – Záluží 1 Chemopetrol a.s., Brno, 2001
 5. BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J., Možnost zpracování ocelářské strusky ve směsných cementech, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2001
 6. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči síranovému agresivnímu prostředí, příspěvek na konferenci VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001-Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, VUT Brno, FAST, Brno, 2001
 7. BROŽOVSKÝ, J., Rationalization of experimental work in research of blended cements with steelwork-slag with the utilization of the impulse method, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo 2001, ISBN 80-7099-677-3, ORGWARE Bratislava, Bratislava, 2001
 8. BROŽOVSKÝ, J., Pevnostní charakteristiky recyklovaného kameniva ze stavebních sutí, příspěvek na konferenci RECYKLING 2001 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 80-214-1848-6, VUT Brno, fakulta strojní a Asocoace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, Brno, 2001
 9. BROŽOVSKÝ, J., Brickbat aggregates for concretes - strength characteristics, příspěvek na konferenci 1. Všeruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU, ISBN 5783400785, NIIŽB, MOSKVA, 2001
 10. BROŽOVSKÝ, J., Cements with steel-melting slurry - one of new cement types for concrete production, příspěvek na konferenci 1. Celoruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU, ISBN 5-7834-0078-5, NIIŽB, Moskva, 2001
 11. BROŽOVSKÝ, J., Gypsum-free cement concretes-research results and practical application experience, příspěvek na konferenci The 1st Conference on Concrete and Reinforced Concrete, ISBN 5-7834-0078-5, NIIŽB, MOSKVA, 2001
 12. BYDŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., Aplikace fluidních popílků do směsných cementů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vysoké učení technické v Brně, FAST., Brno, 2001
 13. BROŽOVSKÝ, J., Resistance of concrete with fly ash addition to sulphate corrosion, příspěvek na konferenci II. International Scientific Conference QUALITY AND REALBILITY IN BUILDING INDUSTRY, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, fakulta stavební, Košice, 2001

2000

 1. BROŽOVSKÝ, J., Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení pevnostních charakteristik směsných cementů s ocelářskou struskou, příspěvek na konferenci Construmat 2000, ISBN 80-7137-739-2, SPU Nitra, Nitra, 2000
 2. BROŽOVSKÝ, J., Sledování trvanlivosti materiálů z odpadních surovin, výzkumná zpráva projektu VUT FAST v Brně, VUT FAST v Brně, Neuveden, 2000
 3. BROŽOVSKÝ, J., Využití ultrazvukové impulsové metody pro měření hloubky trhlin v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2000, STU Bratislava, Bratislava, 2000

1999

 1. BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J., Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů, příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999
 2. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění., příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999
 3. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vědecká konference, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, ISBN 80-1111-111-1, VUT Brno, Brno, 1999
 4. BROŽOVSKÝ, J., HOBST, L., Posouzení vzniklých závad drátkobetonu podlahové desky, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1999

1998

 1. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Exploitation of the Steel-slag for preparation masonry cements, příspěvek na konferenci Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGENIERING, MATBUD 98, ISBN 80-1111-111-1, Cracow University of Technology, Krakov, 1998
 2. BROŽOVSKÝ, J., To Problems longtime Strength of Gypsum free cements, příspěvek na konferenci VII. vědecká konference s mezinárodní účastí TU-SF Košice, ISBN 80-1111-111-1, TU-SF Košice, Košice, 1998
 3. BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení pevností v tlaku cihel plných pálených z demolic s využitím nedestruktivních metod zkoušení, příspěvek na konferenci REcykling 98, ISBN 80-1111-111-1, MŽP ČR, Brno, 1998

1997

 1. BROŽOVSKÝ, J., Metodika stavebně technických průzkumů chladících věží, příspěvek na konferenci VI. vědecká konference TU - SF s mezinárodní účastí, Košice, 6. -.8.5. 1997, ISBN 80-1111-111-1, TU - SF Košice, Košice, 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný