English

Ing. Rudolf Milerski, CSc. – seznam publikací

2009

 1. MILERSKI, R., Vztah součinitele povrchového odtoku ke zdrojové ploše, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. MILERSKI, R., Povrchový odtok při neodtokotvorném dešti, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008

2005

 1. DUMBROVSKÝ, M.; MILERSKI, R., Vodní hospodářství krajiny II., , Brno, 2005
 2. MILERSKI, R., Nauka o krajině, , Brno, 2005
 3. MILERSKI, R.; ŠLAPANSKÝ, M., Změny odtokového součinitele v malých obcích, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, Jílové u Prahy 254 01, Pičín, 2005
 4. VESELÝ, J.; MILERSKI, R.; MIČÍN, J., Vodohospodářské stavby, , ISBN 80-214-2896-1, CERM,s.r.o., Brno, 2005

2003

 1. MILERSKI, R., SIROGINOVÁ, M., Výpočet odtoku z velmi malých povodí za užití infiltračních křivek, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2003
 2. MILERSKI, R., Modyfikacja modelu filtracji pospiesznej Iwasakiego, článek v Ochrona srodowiska, ISSN 1230-6169, 2003

2001

 1. DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R., Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky, příspěvek na konferenci Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství, ISBN 80-02-01439-1, Dům techniky Brno, spol. s.r.o., Brno, 2001
 2. DUMBROVSKÝ, M., MILERSKI, R., Ochrana krajiny proti erozi liniovými prvky, příspěvek na konferenci Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství, Dům techniky Brno, Brno, 2001
 3. MILERSKI, R., Kolmatace rychlofiltru při koagulační filtraci, , Brno, 2001

2000

 1. MILERSKI, R., Tvorba privilegovaných cest při povrchovém odtoku, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů - výsledky výzkumu v roce 2000, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000
 2. MILERSKI, R., VRBKA, M., Vliv vrstvy pohybující se vody na infiltrační schopnost půdy, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1463-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000

1999

 1. ŘÍHA, J., MILERSKI, R., Strategie rozvoje měst po povodni. Vodohospodářské aspekty, příspěvek na konferenci Kolokvium:, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 1999

1995

 1. ČERMÁK, V., HIMMEL, J., KUBÍČEK, F., KUNDRATA, M., MILERSKI, R., PEŇÁZ, M., SKÁCELOVÁ, O., ŠTĚPÁNEK, V., TARABA, J., Vodovod z Víru - ano či ne?, článek v Veronica, ISSN 1213-0699, 1995
 2. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; MILERSKI, R.; SIROGINOVÁ, M., THE USE OF PROGRAM QUAL2E FOR MODELING THE EXPANSION OF POLLUTION BELOW THE POINT-SOURCE, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1995

1994

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKI, R., Uživatelská příručka pro modelování šíření znečištění za použití programu QUAL2E, příspěvek na konferenci Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný