English

prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. – seznam publikací

2018

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Influence of Ambient Temperature on Course of Cement Stone Solidification, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2018
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K., Synthetic Preparation and Properties of Ettringite, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R., Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljublana, Slovinsko, 2017
 2. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017

2016

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K., Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 3. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, trans tech Publications, Switzerland, 2016
 4. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication Ltd., Switzerland, 2016
 5. MASÁROVÁ, A.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Synthetic preparation of thaumasite – several possible routes for thaumasite formation, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemí, 2016
 6. MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Černá Hora, 2016
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., METHOD FOR THE ACCELERATED TESTING OF THE DURABILITY OF A CONSTRUCTION BINDER USING THE ARRHENIUS APPROACH, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, De Gruyter, Bratislava Slovensko, 2016
 8. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., ZMĚNA MIKROSTRUKTURY BETA HEMIHYDRÁTU SÍRANU VÁPENATÉHO VLIVEM RŮZNÉHO REŽIMU MLETÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D., Influence of grinding processes on gypsum microstructure, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Švýcarsko, 2015
 2. KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., Burnt hydraulic binder on the basis of FBC ashes, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Production of the alpha plaster modification by pressureless method, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; STACHOVÁ, J., FBC- ash as a substitute of part material raw during production of portland cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2015

2014

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, část II, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Influence of Dehydrating Solution Types on Technological Properties of Alpha-Hemihydrate, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering III, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-358-4, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2014
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOBROVOLNÝ, P., Influence of different grinding types on granulometry of recycled glass, příspěvek na konferenci Construction Materials and Structures, ISBN 978-1-61499-465-7, IOS Press, Jihoafrická republika, 2014
 4. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., High-Temperature X-Ray Powder Diffraction of Secondary Gypsum, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 5. MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production, příspěvek na konferenci Special concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 6. HLAVINKOVÁ, E.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HAVLÍČKOVÁ, K., Laboratory preparation of a ternary binder system, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; GEMRICH, J.; STANĚK, T., Potential to reduce CO2 emissions when producing hydraulic binders, článek v Cement International, ISSN 1610-6199, Verlag Bau+Technik GmbH, Německo, 2014
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MASÁROVÁ, A.; HAVLÍČKOVÁ, K., Synthetic preparation of ettringite, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, švýcarsko, 2014
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Alpha plaster produced by the pressureless method of dehydration in salt solution, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2014
 10. DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., Influence of grinding alpha-gypsum on its final property, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K., Efficiency of sulphate paste liquefaction, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 12. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I., Study of increasing of belite reactivity, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 13. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; STACHOVÁ, J., Study of the kinetics of hydration process of anhydrite using external exciters, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-926-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Study of belite structure changes influenced by potassium, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2013
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; WALTER, M., Modification of the Raw Mix for Firing of Dicalcium Silicate Using Potassium Sulphate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Alternative preparation of sulphated binders from secondary raw-material resources, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2013
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 5. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., Ověření účinnosti vybraných plastifikátorů na silně viskózních pastách, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 6. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J., SNIŽOVÁNÍ EMIS CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU VYUŽITÍM FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, VUT, 2013
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Analýza využitelnosti energosádrovce z elektrárny Opatovice pro výrobu síranových pojiv, , vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013

2012

 1. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; STANĚK, T.; MAGRLA, R.; JIROUŠKOVÁ, K., MOŽNOSTI SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4657-1, VUT v Brně, Brno, 2012
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Study of increasing of belite cement reactivity, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ICAMM2012, Sanya China, 2012
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Possibilities of alpha gypsum preparation in chloride salt solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, GCCSEE 2012, Yichang, 2012
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Commercially used sulphate binders based on anhydrite, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, GCCSEE, Yichang, 2012
 5. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Gypsum dehydration to Alpha-gypsum in mixed chloride solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, ICAMEM 2011, 2012

2011

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J.; DVOŘÁK, K., Odzkoušení alternativních náhrad za vysokopecní strusku ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2011
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Utilization of fluid bed fly ash in the preparation of raw materialas base for portland cement burning, , ISSN 0009-2770, Brno Univerzity of Technology, Brno, 2011
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Theoretical background of gypsum dehydration to alpha-gypsum in chloride solution, , ISSN 0009-2770, Brno University of technology, Brno, 2011
 4. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košická Belá, 2011
 5. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, Brno, 2011
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Ediciones Cemento S.L., Madrid, 2011

2010

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J., Netradiční pojiva na bázi třísložkového systému struska-fluidní popílek-anhydrit, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; PUTTNER, J., Optimalizace výroby alfa-sádry ve směsném roztoku solí, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT Brno, Brno, 2010
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; KULÍSEK, K., Potenciální náhrada vysokopecní strusky ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; PŘEHNAL, P., Belitický cement připravený nízkoenergetickými výpaly, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 5. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Studium podmínek výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Maltoviny2010, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT Brno, Brno, 2010
 6. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Výzkum kinetiky belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Kočovce, 2010
 8. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O.; STACHOVÁ, J., Využití fluidních popílků při výrobě cementu, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie 2010 (id 18584), VUMO, Skalský dvůr, 2010
 9. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Vývoj a využití anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2010

2009

 1. KALIVODA, K.; BARTUSKOVÁ, K.; FRIDRICHOVÁ, M., Optimalizace vlastností a modifiakce vlastností alfa sádry, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; STACHOVÁ, J.; HOFFMANN, O., Fluidní popílku jako dílčí surovinové báze pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; PUTTNER, J.; KULÍSEK, K., Nízkoenergetický výpal betadikalciumsilikátu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; STACHOVÁ, J.; KULÍSEK, K., Characteristics of portland clinkers from fluid fly ash as a partial raw material source, příspěvek na konferenci Wastes and Environment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Utilization of chloride salts for dehydrating solution preparation in the production of alfa-gypsum by the pressureless method, příspěvek na konferenci 17. Intermational Baustofftagung, Ibausil, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus - Universität Weimar, Weimar, 2009
 6. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Anhydritové podlahové směsi, příspěvek na konferenci Podlahy 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2009
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; NOVÁK, J., Utilization of material for substitute of blast furnace slag in portland cement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Utilization of fluid bed fly ash for decrease of CO2 emissions in the production of hydraulic binder, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K., Beta gypsum characteristic modification, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HOFFMANN, O., Increasing hydration kinetics of belite cement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Poloprovozní výroba beta sádry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 12. KALIVODA, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K., Možnosti redukce emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský dvůr, 2009
 13. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; NOVÁK, J., Využití přírodního anhydritu pro výrobu netradičních pojiv, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2009
 14. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Využití cementářských odprašků při výrobě alfa sádry, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 15. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku ke snížení emisí CO2 při výrobě portlandského slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 16. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; HOFFMANN, O., Fluidní popílek jako potenciální náhrada za vysokopecní strusku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 17. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Struskosíranový cement na bázi anhydritu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZLÁMAL, P., Vliv pálícího režimu na vlastnosti belitického cementu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., Využití chloridových odprašků pro výrobu alfa-sádry, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; NOVÁK, J., Fluidní popílek jako parciální surovinová báze portlandského slinku, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; HOFFMANN, O., Směsný portlandský cement s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 6. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K.; KEPRDOVÁ, Š.; FRIDRICHOVÁ, M., Využití chloridových odprašků k přípravě dehydratačního roztoku pro výrobu alfa-sádry beztlakou metodou, , Cemdesign, spol.s.r.o., 2008
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Použití přírodního anhydritu pro výrobu samonivelačních podlah, příspěvek na konferenci Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Praha, 2008
 8. KALIVODA, K.; FRIDRICHOVÁ, M., Dehydratace sádrovce v solích obsahujících KCl, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Moravec, 2008
 9. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Tvorba belického slinku v závislosti na pálícím režimu a alkalické přísady, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š., Hydratation proces study of hydraulic lime based on FBC ash, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2008
 11. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský dvůr, 2008
 12. ZLÁMAL, P.; POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Vliv pálícího režimu na kvalitu belitického slínku, příspěvek na konferenci Vumo 2008, vumo, Skalský dvůr, 2008

2007

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; HOFFMANN, O., Studie výroby alfa-sádry v dehydrytačním roztoku z cementářských odprašků, příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Vysoké učené technické v Brně, Brno, 2007
 2. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., STINICÍ SMĚSI S KAMENIVEM NA BÁZI SÍRANU BARNATÉHO, příspěvek na konferenci construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Technická univerzita ostrava, Rejvíz, 2007
 3. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PEVNOSTÍ BELITICKÝCH CEMENTŮ PŘIPRAVENÝCH KOMBINOVANÝM VÝPALEM, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Rejvíz, 2007
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K., Využití chloridových odprašků při přípravě alfa sádry, příspěvek na konferenci Sborník XII. symposia SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 5. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M., ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI HYDRATACE BELITICKÉHO SLINKU, příspěvek na konferenci SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 6. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Betony s kamenivem na bázi síranu barnatého, příspěvek na konferenci speciálni betony, ISBN 978-80-86604-32-9, sekurkon Praha, Praha, 2007
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Využití anhydritové maltoviny pro přípravu podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, ČVUT Praha, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2007
 8. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Development of shielding barite system, příspěvek na konferenci Matbut 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, cracow university of technology, cracow, 2007
 9. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š., RESEARCH OF PARAMETERS INFLUENCING THE HYDRAULIC PROPERTIES OF BELITE - CLINKER, příspěvek na konferenci VUSTAH, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K., RESEARCH OF ALPHA GYPSUM AND PORTLAND CEMENT COMBINED MANUFACTURE, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč , 2007
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Natural anhydrit - raw-material for production of dry mortar mixtures, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 12. VEHOVSKÁ, L.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K., Utilization of composite binders based on fluid bed combustion ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2007
 13. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., Systém stinicích barytových směsí, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-239-9347-9, vustah, Telč 2007, 2007
 14. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K., Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj: sborník 2/2007, Výzkumný ústav maltovin, 2007
 15. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., barytové omítky, příspěvek na konferenci Vápno, cement, sádra 2007, VUMO, Praha 2007, 2007
 16. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., BARYTOVÝ BETON, příspěvek na konferenci odpadové förum, ISBN 978-80-02-01894-0, Odpadové fórum, Milovy 2007, 2007
 17. FRIDRICHOVÁ, M., Hydration of belite cement prepared from recycled concrete residues, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology in Prague, Praha, 2007
 18. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Teorie struktury stavebních látek, , VUT Brno, Brno, 2007

2006

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Problematika anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J., Rohmehlmodifikation zum Brennen des Belitklinkers., příspěvek na konferenci IBAUSIL, ISBN 3-00-018263-2, Finger Institut Bauhaus-Univ. Weimar, Weimar, 2006
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; HAVLÍČKOVÁ, Š., Modifizierung von Naturanhydrit zur Verwertung im Bauwesen, příspěvek na konferenci 16.ibausil, ISBN 3-00-018263-2, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2006
 4. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj stínicích barytových tmelů, příspěvek na konferenci construmat 2066, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská universita v nitre, nitra, 2006
 5. ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Betonový recyklát jako surovina pro přípravu belitického slinku., příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon, Skalský dvůr , 2006
 6. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., Využití sekundárních surovin pro přípravu stínicích barytových směsí, příspěvek na konferenci 4.konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, sekurkon ostrava, sekurkon ostrava, 2006
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J., Směsná hydraulická maltovina s fluidním popílkem., příspěvek na konferenci VUMO, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2006
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Vývoj stínicích barytových směsí., příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie, VÚMO Praha, Praha, 2006
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Příprava směsných cementů s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie, VÚMO Praha, Skalský Dvůr, 2006
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; WAGNER, Š., Vypalovaná hydraulická maltovina na bázi fluidního popílku., příspěvek na konferenci Informační Zpravodaj, VUMO Praha, 2006
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Směsné cementy s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 12. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Vypalované hydraulické pojivo s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, 2006
 13. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; DVOŘÁK, K., Směsné hydraulické pojivo na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, 2006
 14. FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J., Modifikace hydraulických schopností belitického slinku, příspěvek na konferenci VUSTAH, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2006
 15. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Vývoj stínicího barytového systému, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2006
 16. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J., Use of recycled concrete constituents as raw material components for producing Portland and belite cement clinker, článek v Cement International, ISSN 1610-6199, 2006
 17. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln, příspěvek na konferenci 16 ibausil, ISBN 3-00-018263-2, 2006
 18. FRIDRICHOVÁ, M.; HAVLÍČKOVÁ, Š.; ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K., Beitrag zur Dehydratation vom Gipsstein in Salzlösungen, příspěvek na konferenci 16.ibausil, ISBN 3-00-018263-2, 2006
 19. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Maltoviny, , VUT, Brno, 2006
 20. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; BRAUNER, J., Utilization of Recycled Concrete Materials in the Cement Industry, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, 2006

2005

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; BENDA, J., Modifikace přírodního anhydritu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, VUT v Brně, Brno, 2005
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; BENDA, J., Vypalované hydraulické vápno na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie 2005, VUMO, Praha, 2005
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; NOVÁK, J., Zvýšení hydraulicity belitického slinku, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, VÚMO Praha, Praha, 2005
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Fluidní popílek jako hlavní součást směsného hydraulického vápna, příspěvek na konferenci informační zpravodaj z konference vápno cement ekologie 2005, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o, Praha, 2005
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; WAGNER, Š., Problematika hydraulicity belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2005
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; VEHOVSKÁ, L., Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření, článek v , 2005
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; STANĚK, T., Recykláty jako parciální surovina pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K., Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4955-1, VUSTAH, Brno, 2005
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P., Příprava alfa-sádry beztlakovou metodou, příspěvek na konferenci VUSTAH 2005, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Omítky, , ISBN 80-7366-004-0, Vydavatelství ERA, Brno, 2005
 11. FRIDRICHOVÁ, M., VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K., Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005
 12. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁK, K., NOVÁK, J., Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavebni hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005
 13. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L., Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2005
 14. FRIDRICHOVÁ, M., ZLÁMAL, P., VEHOVSKÁ, L., Kinetics of belitic cement hydration, příspěvek na konferenci XVII. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry Termanal 2005, ISBN 80-227-2285-5, Slovenská technická univerzita, Stará Lesná, 2005

2004

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; ŘIČÁNEK, M.; MACHÁČEK, M., Studium vlivu mineralizačních přísad na vlastnosti hydrotermálně vyráběné alfa-sádry, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P., Vývoj zařízení pro přípravu alfa sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, VUMO Praha, Praha, 2004
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J., Výpal slinku s použitím betonového recyklátu, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; SKOTAL, V.; BRAUNER, J., Kinetika hydratace belitického cementu, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Vývoj zařízení pro výrobu alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM sborník přízpěvků, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 7. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., NOVÁK, J., Optimalizace hydratačního režimu sádrovce v roztoku soli, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; MICHEK, P., Fasády, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, Vydavatelství ERA, Brno, 2004
 9. FRIDRICHOVÁ, M., BRAUNER, J., VEHOVSKÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, P., Využití recyklátu v cementářském průmyslu, příspěvek na konferenci informační zpravodaj, VUMO Praha, Ing. Milena Paříková, Praha, 2004
 10. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; NOVÁK, J., Recykláty jako jedna z výchozích surovin pro poloprovozní výpal slinku, příspěvek na konferenci VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2004
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K., Podklady pro kontinuální přípravu alfa sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2004
 12. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Teorie zkrácených zkoušek síranových pojiv, příspěvek na konferenci VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2004
 13. FRIDRICHOVÁ, M., ŘIČÁNEK, M., HOFFMANN, O., Mechanismus mineralizace alfa sádry slabými organickými kyselinami, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, Brno, 2004
 14. FRIDRICHOVÁ, M., OSTRADECKÝ, I., KULÍSEK, K., Zkrácené zkoušky trvanlivosti síranových pojiv, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004

2003

 1. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š., Způsob hodnocení karbonatace starých betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., 2003
 2. FRIDRICHOVÁ, M., BRAUNER, J., Využití betonových recyklátů v cementářství, příspěvek na konferenci Maltoviny 2003, ISBN 80-8667-08-9, FAST VUT v Brně, Brno, 2003
 3. FRIDRICHOVÁ, M., ŽIŽKOVÁ, N., Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví, článek v , Stavospol, s.r.o., Brno, 2003
 4. FRIDRICHOVÁ, M., BRAUNER, J., Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal p-slínku, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VII. konference „Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-1010-8, Telč, 2003
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; KULÍSEK, K., Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal termickou analýzou, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VII. konference " Nové stavební hmoty a výrobky", ISBN 80-239-1010-8, VUSTAH Brno, Brno, 2003
 6. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., KNĚZEK, J., Kvantifikace hydratačních zplodin fluidního popílku termickou anylýzou, příspěvek na konferenci Sborník konference Termanal 2003, ISBN 80-227-1955-2, Katedra keramiky, skla a cementu, FCHPT STU, Bratislava, 2003
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M.; OSTRADECKÝ, I., Einige Aspekte der Flugaschenutzung im Bauwesen, příspěvek na konferenci H-B. 15. ibausil. Internationale Baustofftagung, ISBN 3-00-010932-3, F. A. Fingre Institut Bauhausuniversität wEIMAR, Weimar, 2003
 8. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š., Alpha-gypsum preparation in a salt solution, příspěvek na konferenci Fischer, H-B. 15. ibausil-Inter. Baustofftagung, ISBN 3-00-010932-3, F.A. Finger Institut Bauhausuniversität Weimar, Weimar, 2003
 9. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., NOVÁK, J., DVOŘÁK, K., Problematika přípravy alfa sádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie"., VUMO Praha, Praha, 2003
 10. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie"., Výzkumný ústav stavebních hmot Praha, Praha, 2003
 11. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; ŘIČÁNEK, M.; KOPEČNÝ, M., Využití betonových recyklátů pro výpal, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie"., VUMO Praha, Praha, 2003
 12. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., Příprava alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci Zborník prednášo z IX. medzinárodnej konference Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, Štúrovo, 2003

2002

 1. NOVÁK, J.; FRIDRICHOVÁ, M., Modifikace sádry zpomalovací přísadou, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2251-3, CERM, Brno, 2002
 2. NOVÁK, J., FRIDRICHOVÁ, M., Modifikace sádry ztekucovací přísadou, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2251-3, CERM, Brno, 2002
 3. FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., Příprava alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci Anorganické pigmenty a pojiva, ISBN 80-238-9507-9, Silchem spol. s r. o., Ústí nad Labem, 2002
 4. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š., Využití reakční kinetiky pro výpočet dehydratační doby alfa-sádry v roztoku solí, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference " Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 5. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., KULÍSEK, K., Kvantifikace hydratovaných fluidních popílků, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 6. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., NOVÁK, J., Problematika přípravy anhydritových maltovin v poloprovozních podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 7. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., BRAUNER, J., Některé aspekty přípravy směsných cementů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference " Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 8. FRIDRICHOVÁ, M., Gipsmalt OS 02 Sádrová omítka filcovaná, , 2002
 9. FRIDRICHOVÁ, M., Gipsmalt OS 01 Sádrová omítka hlazená, , 2002
 10. FRIDRICHOVÁ, M., Historické a současné anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita Košice Stavebná fakulta, Košice, 2002
 11. FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj a vlastnosti alfa-sádry, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta, Košice, 2002
 12. HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek, článek v , 2002
 13. FRIDRICHOVÁ, M., Stínící barytové omítky, příspěvek na konferenci Speciální beton, Vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-, Sdružení betonářů, Otrokovice, 2002
 14. HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, ISBN 1213-3116, 2002
 15. VÍTEK, L., HOBST, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 16. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., BRAUNER, J., Některé aspekty struskových a popílkových cementů, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj 2/3 Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie", ISBN X-X, Výzkumný ústav maltovin Praha, Praha, 2002
 17. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., Historické a současné anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Sádra v památkové péči - sborník pro technologie ochrany památek, ISBN 0001, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha, 2002
 18. DVOŘÁKOVÁ, V., FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., Problematika přípravy anhydritových maltovin v poloprovozních podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", ISBN -, VUSTAH, Brno, 2002
 19. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., Potash water glass as hydration activator of anhydrite binder, příspěvek na konferenci Non Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Technická univerzita Brno, Brno, 2002

2001

 1. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V., Modifikace vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Silchem 2001, ISBN 80-238-7851-4, Silchem s.r.o., Ústí nad Labem, 2001
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M., Některé aspekty tvorby alfa sádry, příspěvek na konferenci sborník, VUSH Brno, Brno, 2001
 4. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M., Některé aspekty tvorby alfa sádry, příspěvek na konferenci Sborní konference VÚSH, VÚSH, Brno, 2001
 5. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V., Vývoj zpomalovače tuhnutí sádry., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 6. FRIDRICHOVÁ, M., Stínicí barytové směsi, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2001, ISBN 80-214-1936-9, VUT FAST v Brně, Brno, 2001
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; ŘIČÁNEK, M., Využití energosádrovce pro přípravu alfa sádry, příspěvek na konferenci sborník, VUMO, Lísek, Skalský dvůr, 2001
 8. FRIDRICHOVÁ, M., ŘIČÁNEK, M., Využití energosádrovce pro přípravu alfa sádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, VUMO, Skalský Dvůr, 2001

2000

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J.; KULÍSEK, K., Draselné vodní sklo jako budič hydratace anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Vodní sklo výroba, strutura, vlastnosti a použití, ISBN 80-902278-4-8, Silchem s.r.o, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2000
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., The study of alfa-gypsum formation, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-1643-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2000
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., The study of alfa-gypsum formation, příspěvek na konferenci X.Silichem. Symposium on Science and Research in The Chemistry and Technology Application, ISBN 80-214-1643-2, Ústav chemie VUT, Brno, 2000
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J., Kamenec jako vnitřní budič anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Současný stav a zaměření výzkumu, změny ve výrobní sféře, inovací technologií a perpektivy silikátové vědy, ISBN 80-214-1643-2, FAST VUT v Brně, Brno, 2000
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, V., Možnost retardace hemihydrátové sádry, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-1643-2, FAST VUT v Brně, Brno, 2000
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., Studium tvorby alfa-sádry, příspěvek na konferenci SILICHEM, ISBN 80-214-1643-2, FAST VUT v Brně, Brno, 2000

1998

 1. FRIDRICHOVÁ, M., PNF RO 72 2408 Stínící barytová omítka výplňová X-RAY STOP, , Rosomac s.r.o., Brno, 1998
 2. FRIDRICHOVÁ, M., PNF RO 72 2409 Stínící barytový beton X-RAY STOP, , Rosomac s.r.o,, Brno, 1998

1996

 1. FRIDRICHOVÁ, M., PNF RO Gipstmel TS 04, teml pro spárování sdrokartonu, , Rosomac s.r.o., Brno, Česká republika, 1996

1995

 1. FRIDRICHOVÁ, M., PNF RO Stínící barytová omítka, , Rosomac s.r.o., Brno, Česká Republika, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný