English

prof. Ing. Miloš Starý, CSc. – seznam publikací

2018

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, 2018

2017

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data, příspěvek na konferenci Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017, ISBN 978-80-905368-5-2, Povodí Moravy, s.p. Brno, Brno, 2017
 2. KOZEL, T.; STARÝ, M., HYBRID STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95, ISSN 1755-1315, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017
 3. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Praha, 2017

2016

 1. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastic Management of the Open Large Water Reservoir with Storage Function with Using a Genetic Algorithm, příspěvek na konferenci World multidisciplinary earth sciences symposium abstract collection, ISBN 978-80-270-0316-7, iopscience, Praha, 2016
 2. KOZEL, T.; STARÝ, M., STOCHASTIC MANAGEMENT OF THE OPEN LARGE WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION WITH USING FUZZY LOGIC, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. KOZEL, T.; STARÝ, M., ZONE STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 4. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 5. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 6. STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L., Operativní řízení odtoku z vodních nádrží za povodňových situací ze stochasticky předpovídaných srážek v povodí Ostravice a Olše, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 7. JAROŠ, L.; STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L., A stochastic approach to the operative control of flood flows through a reservoir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRATISLAVA, SLOVAKIA, 2016

2015

 1. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastické řízení zásobní funkce nádrže, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2015, ISBN 978-80-01-05856-5, ČHMÚ Praha, Praha, 2015
 2. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, De Gruyter Open, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2015
 3. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 4. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 5. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour, příspěvek na konferenci The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection, ISBN 978-80-970698-4-1, Procedia Earth and Planetary Science, Praha, 2015
 6. MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2015
 7. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-36-0, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2015
 8. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S., Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty, příspěvek na konferenci Drought: Research and Science-Policy Interfacing, ISBN 978-1-138-02779-4, CRC Press Taylor & Francis Group, Leiden, Netherlands, 2015
 9. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VTEI, VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, 2015
 10. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed, článek v WATER RESOUR+, ISSN 0097-8078, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578, 2015

2014

 1. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014
 2. JEŽÍK, P.; STARÝ, M., HLEDÁNÍ KRITICKÉ DOBY TRVÁNÍ DEŠTĚ PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2014, ISBN 978-80-01-05533-5, Praha, 2014
 3. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs, příspěvek na konferenci Proceedings ITISE 2014, International work-conference on Time Series, ISBN 978-84-15814-97-9, Copicentro Granada S.L, Spain, Granada, 2014
 4. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data, příspěvek na konferenci 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014
 5. SÁZEL, J.; STARÝ, M., Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, 2014

2013

 1. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2013, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2013
 2. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., The stochastic discharge forecast - creation, interpretation and other applications, příspěvek na konferenci Floods - From Risk to Opportunity, ISBN 978-1-907161-35-3, International Association of Hydrological Sciences, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BB, UK, 2013

2012

 1. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L., Operativní řízení vodních nádrží v průběhu povodňových situací, příspěvek na konferenci Konference vodní nádrže 2012, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2012
 2. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, příspěvek na konferenci Konference vodní nádrže 2012, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2012
 3. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2012
 4. JEŽÍK, P.; STARÝ, M., PŘEDPOVĚDI PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ POMOCÍ GENERÁTORU UMĚLÝCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků s Workshopu Adolfa Patery 2012, ISBN 978-80-02-02423-1, Brno, 2012
 5. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012, ISBN 978-80-02-02423-1, Brno, 2012
 6. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta (finální verze), , Brno, 2012

2011

 1. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2011
 2. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., THE STOCHASTIC FLOW FORECAST - CREATION, INTERPRETATION AND OTHER APPLICATION, , International Centre for Water Hazard Risk Management (ICHARM), Public Works Research Institute (PWRI), Tokyo-Japan, 2011
 3. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta, , Brno, 2011

2010

 1. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., THE INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON VELOCITY OF PROPELLER - TYPE CURRENT METER REVOLUTION, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2010
 2. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - studie, , Brno, 2010
 3. MENŠÍK, P.; STARÝ, M., SiMVS - SIMULAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-73-2, Bratislava, 2010
 4. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., OPERATIVNÍ STOCHASTICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRŮTOKŮ PŘI POVODNÍCH, příspěvek na konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 Voda v měnícím se prostředí, ISBN 978-80-86690-84-1, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha, 2010
 5. JANÁL, P.; STARÝ, M., OPERATIVNÍ PŘEDPOVĚDI POVODNÍ Z PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ POMOCÍ FUZZY MODELU, příspěvek na konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 Voda v měnícím se prostředí, ISBN 978-80-86690-84-1, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha, 2010
 6. MENŠÍK, P.; STARÝ, M., Software pro návrh a přehodnocení zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02260-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 2010
 7. MARTON, D.; STARÝ, M., Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad, příspěvek na konferenci Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02260-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha 2010, 2010
 8. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real-time stochastic flow forecast, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, Praha, 2010

2009

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, , Brno, Česká republika, 2009
 2. NIEMIEC, J.; STARÝ, M., Určení nejistot typu B vycházejících ze změny teplot měřeného média při hydrometrování hydrometrickou vrtulí, , Brno, Česká republika, 2009
 3. JANÁL, P.; STARÝ, M., PŘEDPOVĚĎ ODTOKU VODY Z POVODÍ POMOCÍ FUZZY MODELU ZA POVODŇOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI, , Brno, Česká republika, 2009
 4. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, kapitola v Technické listy 2009, ISBN 978 80 248 2091 0, Brno, Česká republika, 2009
 5. NIEMIEC, J.; STARÝ, M., URČENÍ NEJISTOT TYPU B VYCHÁZEJÍCÍCH ZE ZMĚNY TEPLOT MĚŘENÉHO MÉDIA PŘI HYDROMETROVÁNÍ HYDROMETRICKOU VRTULÍ, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 6. JANÁL, P.; STARÝ, M., PŘEDPOVĚĎ ODTOKU VODY Z POVODÍ POMOCÍ FUZZY MODELU ZA POVODŇOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 7. JANÁL, P.; STARÝ, M., Odhad stupně ohrožení povodí povodní z přívalového deště, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, 2009
 8. MARTON, D.; STARÝ, M., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvku konferenci IDEAS 2009, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009
 9. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real time stochastic flow forecast, příspěvek na konferenci Integrating water systems, ISBN 978-0-415-54851-9, Sheffield, 2009
 10. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model Use for Evaluation of Peak Outflow from a River Basin during Flash Flood, příspěvek na konferenci Integrating Water Systems, ISBN 978-0-415-54851-9, Sheffield, 2009
 11. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash flood, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2009
 12. MARTON, D.; STARÝ, M., Uncertainty impact for allocation items of real discharge series monthly average discharge for reservoir storage capacity values, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany samorzad doktorantow Politechniki Poznanskiej, Poznaň, 2009
 13. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., Influence temperature measured onto medium on speed off classical hydrometric propeller., příspěvek na konferenci Intertech 2009 - Proceedings, ISBN 978-83-926896-1-4, Poznan, 2009
 14. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model for Prediction of Runoff from River Basin in the Case of Flash Floods, příspěvek na konferenci Proceedings - InterTech 2009, ISBN 978-83-926896-1-4, Poznan, 2009
 15. MARTON, D.; STARÝ, M., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 16. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., Vliv teploty měřeného média na počet otáček u klasické hydrometrické vrtule, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 17. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy model pro operativní předpověď odtoku vody z povodí po přívalové srážce, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 18. STARÝ, M., Užití metod umělé inteligence v aplikované hydrologii, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. STARÝ, M.; JAROŠ, L.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Simulace, predikce a operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací v podmínkách neurčitosti., příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008
 2. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., PROBLEMATIKA VYHODNOCOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT PŘI "HYDROMETROVÁNÍ" HYDROMETRICKOU VRTULÍ, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-64-0, Bratislava, 2008
 3. STARÝ, M.; JANÁL, P., Fuzzy model určený k odhadu stupně ohrožení povodí povodněmi způsobenými přívalovými dešti, kapitola v Technické listy 2007, Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, česká republika, 2008
 4. JANÁL, P.; STARÝ, M., Operative prediction of the state of emergency of small river basin in the case of flash flood, příspěvek na konferenci I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists Intertech 2008, Proceedings, ISBN 978-83-926896-0-7, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznaň, Polsko, 2008
 5. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., Comparison of perpendicular velocity measured and counted using different methods, příspěvek na konferenci Intertech 2008, Proceedings, ISBN 978-83-926896-0-7, Uczelniany Samorzad Doktorandow Politechniki Poznanskiej, Poznan, Poland, 2008
 6. MARTON, D.; STARÝ, M., A WATER MANAGEMENT SOLUTION OF RESERVOIR SUPPLY FUNCTION - DEVELOPMENT OF SOFTWARE TOOL, příspěvek na konferenci IInternational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008 Proceedings, ISBN 978-83-926896-0-7, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznaň, 2008
 7. MARTON, D.; STARÝ, M., VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE - VÝVOJ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, příspěvek na konferenci Sborník Anotací Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, CERM, Brno, 2008
 8. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., POROVNÁNÍ SVISLICOVÝCH RYCHLOSTÍ NAMĚŘENÝCH A SPOČÍTANÝCH ODLIŠNÝMI METODAMI, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, CERM, BRNO, 2008

2007

 1. STARÝ, M.; KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I., CS01 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, , 2007
 2. JANÁL, P.; STARÝ, M., Odhad rizika ohrožení pobřežníků povodněmi z přívalových dešťů pomocí fuzzy modelu, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 3. NIEMIEC, L.; STARÝ, M., Problematika vyhodnocování naměřených dat při "hydrometrování" v měrném profilu toku, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 4. DUMBROVSKÝ, M.; STARÝ, M., Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007, ISBN 978-80-01-03960-1, neuveden, Praha a Bratislava, 2007
 5. JANÁL, P.; STARÝ, M., FUZZY MODEL URČENÝ K ODHADU STUPNĚ OHROŽENÍ POVODÍ POVODNĚMI ZPŮSOBENÝMI PŘÍVALOVÝMI DEŠTI, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 6. STARÝ, M.; TUREČEK, B., Operative control and prediction of floods events in the River Odra Basin, kapitola v Flood Issues in Contemporary Water Management, ISBN 0-7923-6451-1, Springer-Verlag, New York, LLC, 2007
 7. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Operative prediction and control of the flood passage, příspěvek na konferenci , ISSN 1029-7006, European Geosciences Union, Vienna, 2007
 8. STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M.; SOUKALOVÁ, E., Predictability of Flood Events in View of Current Meteorology and Hydrology in the Conditions of the Czech Republic, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, 2007

2006

 1. STARÝ, M., Nádrže a vodohospodářské soustavy, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 2. JAROŠ, L.; STARÝ, M., Development of Regulator for Runoff Ccontrol from Basin during Flood Passage, , VUT v Brně, Brno, 2006
 3. JAROŠ, L.; STARÝ, M., Vývoj řízení odtoku vody z povodí za povodňové situace, , VUT v Brně, Brno, 2006
 4. JAROŠ, L.; STARÝ, M., Vývoj regulátoru řízení odtoku vody z povodí za povodňové situace, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2006
 5. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., Extrémní povodeň na Dyji 30.6.-1.7.2006 a možnosti její předpovědi, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2006, ISBN 80-01-03603-0, ČVUT Praha, Praha, 2006
 6. JAROŠ, L.; STARÝ, M., Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, 2006
 7. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L., Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage and Use of Artificial Intelligence Methods, , Hamburg, 2006
 8. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L., Algorithms for Operative Control of the Flood Passage, příspěvek na konferenci Conference abstracts, ISBN 86-80851-07-8, Republic Hydrometorological Service of Serbia, Bělehrad, 2006
 9. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., Simulace operativního řízení odtoku z nádrže Vranov při povodni v srpnu 2002, , SVP, š.p., pobočka SVHS, Piešťany, 2006
 10. JAROŠ, L.; STARÝ, M., Using of Genetic Algorithms for Assessment of the Directing Discharge of Water from Reservoir, příspěvek na konferenci Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, Vienna University of Technology, Vídeň, 2006
 11. STARÝ, M.; JAROŠ, L., Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy-regulátorů., kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 80-01-03487-9, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 12. STARÝ, M.; JAROŠ, L., Operative Control of Water Runoff in Lower Parts of River Basins during Floods with Use of Fuzzy-Regulators, , Brno, 2006
 13. STARÝ, M.; JAROŠ, L., Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy-regulátorů, , Brno, 2006
 14. STARÝ, M.; JAROŠ, L., Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy-regulátorů, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. STARÝ, M., Hydrologie, , Skripta byla vydána v el. podobě, BRNO, 2005
 2. STARÝ, M., Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence, článek v Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, ISSN 1213-418X, VUTIUM Brno, Brno, 2005
 3. STARÝ, M., Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence, , VUTIUM, Brno, 2005
 4. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací, příspěvek na konferenci Hydrologické dni 2005, ISBN 80-88907-53-5, SHMÚ, Bratislava, 2005
 5. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Praha, 2005
 6. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage, příspěvek na konferenci Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry, ISBN 0-9539140-3-8, Centre of Water Systems, University of Exeter, Exeter, 2005
 7. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H., Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff, , Europiean Geosciences Union, Vídeň, 2005

2004

 1. STARÝ, M., Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii, , VUT Brno, FAST, Brno, 2004
 2. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně, příspěvek na konferenci Matlab 2004, ISBN 80-7080-550-1, Humusoft, Praha, 2004
 3. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně pomocí fuzzy regulátoru, příspěvek na konferenci Workshop 2004, ISBN 80-01-03161-6, CVUT FS, Praha, 2004
 4. STARÝ, M., Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii, spec. publikace, ISBN 80-214-2746-9, VUTIUM, Brno, 2004
 5. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004
 6. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff, příspěvek na konferenci In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ISBN 80-86690-19-9, CHI+IHP UNESCO, Brno, 2004
 7. STARÝ, M., Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii, článek v Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, ISSN 1213-418X, ISBN 80-214-2746-9, VUTIUM, Brno, 2004
 8. NACHÁZEL, K., ZEZULÁK, J., STARÝ, M., Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, spec. publikace, ISBN 80-200-0229-4, Academia, Praha, 2004

2003

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí s nádržemi za průchodu povodní, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference, VUT FAST, Brno, 2003
 2. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P., Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms, příspěvek na konferenci Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina-atmosféra, Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, SAV Bratislava, 2003
 3. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., Srovnání přístupů k sestavení řídících algorytmů pro operativní řízení odtoku vody nádrží za průchodu povodně, příspěvek na konferenci Vodní toky, Hradec Králové, Hradec Králové, 2003
 4. HORÁK, L., DAVIDOVÁ, H. a kol., Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic, příspěvek na konferenci CD-Rom - Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů, SAV Bratislava, Bratislava, 2003
 5. DAVIDOVÁ, H., HORÁK, L. a kol., Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic, příspěvek na konferenci Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů, SAV Bratislava, Bratislava, 2003
 6. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H., Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí, příspěvek na konferenci Matlab 2003, Humusoft, Praha, 2003
 7. KREMLÁČEK, I. a kol., Koncepční srážkoodtokový model a jeho kalibrace pomocí genetických algoritmů., výzkumná zpráva projektu VUT FAST Brno, VUT FAST Brno, Brno, 2003

2002

 1. STARÝ, M., ZEZULÁK, J., Stanovení účinku nových retenčních nádrží na průběh povodní v povodí Tiché Orlice - studie, spec. publikace, ČHMÚ, Brno, 2002
 2. JANDORA, J.; STARA, V.; STARÝ, M., Hydraulika a hydrologie, , ISBN 80-214-2204-1, Fakulta stavební, VUT v Brně Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002
 3. STARÝ, M., Část II - Hydrologie, kapitola v Hydraulika a hydrologie, ISBN 80-214-2204-1, CERM, s.r.o., Brno, 2002

2001

 1. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol., Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně., příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001., ISBN 80-214-2033-2, CERM Brno, Brno, 2001
 2. STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol., Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně., příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001., ISBN 80-214-2033-2, CERM Brno, Brno, 2001
 3. STARÝ, M., Use of Fuzzy Regulator for Operative Control of Single Reservoir during the Flood Passage, příspěvek na konferenci IXth International Poster Day, ISBN 80-968480-4-6, Bratislava, Bratislava, 2001

2000

 1. STARÝ, M., The Operative Control and Predicting the Floods in the River Odra Basin., kapitola v Flood Issues in Contemporary Water Management, ISBN 0-7923-6452-X, Kluwer Academic Publishers, Dorchet, Netherlands, 2000
 2. STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H., Neural networks applied to the flood warning system in basins with reservoirs, příspěvek na konferenci Mezinárodního workshop Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, FAST, VUT Brno, Brno, 2000

1999

 1. STARÝ, M., Operative forecast of flood discharge in gauging network., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference, ISBN 80-214-1440-5, FAST VUT Brno, Brno, 1999
 2. ŠEBLOVÁ, H., STARÝ, M., The operative predictions of flood discharges in the Jihlava River basin., příspěvek na konferenci Krajina, voda a meliorace na přelomu tisíciletí, ISBN 80-02-01304-2, Centrum, Brno, 1999
 3. STARÝ, M., Neural networks applied to the flood warning system in basins with reservoirs, příspěvek na konferenci Workshop IndAgua 1999, Agua, Brusel, 1999

1998

 1. STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H., Předpověď povodňových průtoků v systému stanic za použití neuronových sítí trénovaných pomocí genetických algoritmů., příspěvek na konferenci Sborník anotací z VI. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1998
 2. STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H., TUREČEK, B., The operative control of the passage of floods., příspěvek na konferenci Proceedings of the third international conference on hydroinformatics, ISBN 90-5410-985-8, Copenhagen, Dánsko, 1998
 3. DRBAL, K., STARÝ, M., Předpovědní modely a řízení manipulací při povodních, příspěvek na konferenci Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR, Olomouc, Olomouc, 1998
 4. MERTOVÁ, M. a kol., Operativní předpovědi povodňových průtoků v systému stanic za použití umělých neuronových sítí, příspěvek na konferenci Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR, Olomouc, Olomouc, 1998
 5. STARÝ, M., Operativní řízení průchodu povodní v rámci vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Ostrava, Ostrava, 1998
 6. STARÝ, M., The operative control of the passage of floods in water basin system., příspěvek na konferenci Sborník anotací Protipovodňová prevence, Ostrava, Ostrava, 1998
 7. STARÝ, M., The operativ control of the passage of floods., příspěvek na konferenci Sborník anotací Protipovodňová prevence, Ostrava, Ostrava, 1998
 8. STARÝ, M., Operativní řízení vodohospodářské soustavy a možnosti využití umělých neuronových sítí, příspěvek na konferenci Sborník referátů z Operativní hydrologie a řízení vodohospodářských soustav, CESWI, ČZU Praha, 1998
 9. STARÝ, M., Neuronové sítě a předpověď kulminačních průtoků a objemů povodní v povodí Ostravice - uzávěrový profil Šance., článek v , Akademie věd SAV, ČAV, Bratislava, 1998
 10. STARÝ, M.; REC, O., Simulační model vodohospodářské soustavy s otimalizací řízení odtoků vody z nádrží ve vztahu ke kvalitě vody v říční síti., článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1998

1997

 1. STARÝ, M., TUREČEK, B., The Operative Control of the Passage of Floods and the Possibilities for Neural Networks., příspěvek na konferenci IT Solutions for Tomorrow - The First Water Workshop, Brusel, Belgie, 1997
 2. STARÝ, M., TUREČEK, B., PAVLAS, P., Operativní řízení průchodu povodní povodím Ostravice v červenci 1997 a další perspektivy řízení, příspěvek na konferenci Sborník referátů z konference Povodně a krajina., ICID, Brno, 1997
 3. STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H., Neuronové sítě a řízení odtoku z nádrží za průchodu povodní, příspěvek na konferenci Sborník anotací z V. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1997
 4. STARÝ, M., FÍNA, D., Předpověď kvality vody na odtoku z údolní nádrže pomocí neuronových sítí., příspěvek na konferenci Sborník sylabů příspěvků ze semináře Znečištění povrchových vod zemědělstvím, ÚVHK Brno, Brno, 1997
 5. STARÝ, M.; REC, O., Modelling of changes in water quality within water management system, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1997
 6. STARÝ, M., DIVIŠ, L., Neural Networks and Prediction of Run-off Small River Basin., příspěvek na konferenci Proceeding from International conference International Forum on problems of science, technology and education., Moskva, Rusko, 1997
 7. STARÝ, M.; REC, O., Change in the water quality in flowing through the valley reservoir, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1997
 8. REC, O., STARÝ, M., Změna kvality vody při průtoku údolní nádrží., článek v , ZAV Praha, Praha, 1997
 9. STARÝ, M.; REC, O., Modelování změny kvality vody v rámci vodohospodářské soustavy., článek v , ZAV Praha, Praha, 1997

1996

 1. STARÝ, M., STARÁ, L., Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí IV., příspěvek na konferenci Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1996
 2. DOLEŽAL, P., STARÝ, M., The optimalized design of functional volumes of the system of storage reservoirs in small river basins., příspěvek na konferenci Ecohydrological Processes in Small Basins, Strasbourg, Francie, 1996
 3. STARÝ, M., Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí, příspěvek na konferenci Sborník referátů z konference Přehradní dny 1996, Povodí Odry a.s., Hradec nad Moravicí, 1996
 4. STARÝ, M., Modelling of concentration of oxygen dissolved in water flow under point source of contamination, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1996
 5. STARÝ, M.; LÁNÍČEK, J., Modelování průběhu koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodním toku pod bodovým zdrojem znečištění., článek v , ZAV Praha, Praha, 1996

1995

 1. STARÝ, M., Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí, příspěvek na konferenci Sborník anotací z III. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1995
 2. STARÝ, M., Neural networks and predictions in applied hydrology., příspěvek na konferenci Prezentation Astracts.PRIMA, Information Technology and its use for Enviromental Monitoring and Protection, Londýn, Spojené království Velká Británie a Severního Irska, 1995
 3. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; MILERSKI, R.; SIROGINOVÁ, M., THE USE OF PROGRAM QUAL2E FOR MODELING THE EXPANSION OF POLLUTION BELOW THE POINT-SOURCE, článek v Rostlinná výroba, ISSN 0370-663X, ZAV Praha, Praha, 1995

1994

 1. STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKI, R., Uživatelská příručka pro modelování šíření znečištění za použití programu QUAL2E, příspěvek na konferenci Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra, SAV Bratislava, Bratislava, 1994
 2. ŠÁLEK, J., STARÝ, M., Řešení nepříznivých účinků odpadních vod z venkovských sídlišť drobných provozoven na kvalitu povrchových a podzemních vod v zemědělské krajině a návrh komplexních opatření, výzkumná zpráva projektu ÚVHK FAST VUT, ÚVHK FAST VUT, Brno, 1994

1993

 1. STARÝ, M., Operativní řízení vodohospodářských systémů za použití neuronových sítí, příspěvek na konferenci 6. sympozium Vodohospodářské soustavy, Lázně Bohdaneč, Česká republika, 1993
 2. STARÝ, M., REC, O., The Aplication of Neural Networks for Predicting the Propagation of Pollution in a Stream., příspěvek na konferenci International Symposium Advences in Water Siences., Stará Lesná, Slovenská republika, 1993
 3. DÝROVÁ, E., KASPRZAK, K., STARÝ, M., Vývoj metod navrhování dimenzionálních a funkčních charakteristik nádrží pro ochranu a tvorbu ŽP, výzkumná zpráva projektu ÚVHK FAST VUT, ÚVHK FAST VUT, Brno, 1993
 4. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; PLEVA, L., Optimalizace návrhu soustavy retenčních nádrží v malých povodích., článek v Knižnice vědeckých prací VUT Brno, ISSN 0368-6582, VUT Brno, Brno, 1993

1992

 1. STARÝ, M., Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů., příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí, VUT FAST Brno, Brno, 1992
 2. STARÝ, M., Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů., příspěvek na konferenci MOSIS 92, Ostrava, Česká republika, 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný