English

Ing. Karel Čupr, CSc. – seznam publikací

2015

 1. BERKOVÁ, P.; ČUPR, K., Vady bytů z hlediska akustického konfortu., příspěvek na konferenci ExFoS Expert Forensic Science, ISBN 978-80-214-5100-1, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, Brno, Brno, 2015

2013

 1. KOMÍNKOVÁ, K.; ČUPR, K.; HLAVSA, P., HLUK SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A JEHO VLIV NA VNITŘNÍ KLIMA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ČUPR, K., Vliv hluku zdravotechnických zařízení na vnitřní mikroklima obytných budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012

2005

 1. ČUPR,K., Vady a poruchy TZB a jejich odstranění v rámci celkové nebo dílčí regeneraci panelových budov, , ISBN 80-239-5950-6, ČVUT v Praze, 2005
 2. ČUPR, K.; WEIGEL, L., C 1084 -Posouzení projektu a jeho dodržení při stavbě, , Brno, 2005
 3. ČUPR, K., Znalecký posudek č.16/2005 - Insolace a osvětlení RD na ul.Šámalova 57 a 59, Brno, , 2005
 4. ČUPROVÁ, D.; ČUPR, K., Zimní zahrady, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 5. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Zimní zahrady, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 6. ČUPROVÁ, D.; ČUPR, K., Zimní zahrady, zasklené lodžie a balkony, , ISBN 80-7366-009-1, ERA group spol.s r.o., Brno, 2005
 7. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Zimní zahrady, zasklené lodžie a balkony, , ISBN 80-7366–-009-1, ERA group spol. s. r.o., brno, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. ČUPR, K., Odlišnosti ve znění ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace (květen 2003), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 3. ČUPR, K., Vliv dodatečného zasklení lodžií panelových budov na vnitřní prostředí obytné místnosti., článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004
 4. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Vliv dodatečného zasklení lodžií panelových budov na vnitřní prostředí obytné místnosti, článek v , ČKAIT, 2004

2002

 1. ČUPR, K., RUBINOVÁ, O., Dodatečné zasklení lodžie jako prostředek tvorby mikroklimatu přilehlé obytné místnosti, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, 2002
 2. ČUPR, K., LÍZAL, P., VRÁŽEL, V., Jak je možné upravit balkón nebo lodžii na panelovém domě, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2002
 3. ČUPROVÁ, D., MOHELNÍKOVÁ, J., ČUPR, K., Denní osvětlení budov, , ISBN 80-214-2142-8, 2002
 4. ČUPR, K., ČUPROVÁ, D., Změna interního mikroklimatu obytných místností panelových domů po provedené rekonstrukci., příspěvek na konferenci VII.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-818-0, Slovensko - Košice, 2002
 5. ČUPR, K., Dodatečné zasklení lodžií panelových budov, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťou a striech, ISBN 80-232-0206-5, TU Košice,Dom techniky ZSVTS Košice, Podbánské - Vysoké Tatry, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný