English

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. – seznam publikací

2018

 1. RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic, článek v Water, ISSN 2073-4441, MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2018
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Technical auditing of drinking water supply systems - the complex methodology, článek v Water Science and Technology: Water Supply, on-line, ISSN 1607-0798, IWA Publishing, London, UK, 2018
 3. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Sensitivity analysis of water consumption in an office building , článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sceinces, Paris, France, 2018
 4. RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant, článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sciences, Paris, Francie, 2018
 5. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., Evaluation of water loss and the effectiviness of their reduction - economic loss level, článek v Water loss detectives, ISSN 2457-6999, Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives, Rumunsko, 2017
 2. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody, příspěvek na konferenci Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017, ISBN 978-80-227-4749-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2017
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury jako základ tvorby plánů financování její obnovy, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD. INFO, Brno, 2017
 4. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption, , Figshare, London, UK, 2017
 5. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant, článek v Water Science and Technology: Water Supply, ISSN 1606-9749, IWA Publishing, London, UK, 2017
 6. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2017
 7. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017 , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2016, ISBN 978-80-905716-2-4, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2016
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, , ISSN 1336-6467, Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 5. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T., Preliminary technical assessment of water distribution networks, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2015
 3. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Energetický audit vodárenských systémů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 4. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Technical Audit of Water Supply Systems, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering 2015, ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Institut of Water Structures, FCE, BUT, Brno, 2015
 5. ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L., Risk analysis for UE_LOW operational pressure in intermittent water supply systems, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 6. ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L., Risk analysis for intermittent water supply systems, článek v Emirates journal for engineering research, ISSN 1022-9892, United Arab Emirates University , Al-Ain United, Arab Emirates, 2015

2014

 1. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 89, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 2. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T., THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS, , Technical University of Bari, Bari, IT, 2014
 3. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P., Indirect condition assessment of water mains, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 4. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks, příspěvek na konferenci PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2014
 5. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MARČÍK, M., Technický audit čerpacích stanic pitné vody, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2014, ISBN 978-80-905716-0-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2014

2013

 1. TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M., Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS, , Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2013
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů, , ISBN 978-80-87140-33-8, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, 2013
 3. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; VEČEŘA, M., Technický a energetický audit vodárenských čerpacích stanic, , ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU, Brno, 2013
 4. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; HAŠKA, L.; VIŠČOR, P.; TAUŠ, M., Modelování koncentrace chloru ve vodovodní síti, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2013
 5. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Hodnocení technického stavu vodovodů, , ISBN 978-80-260-3739-2, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2013
 6. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L., DATA-DRIVEN APPROACH TO ASSESS CHLORINE DECAY IN A PRESSURE ZONE - BRNO, KOHOUTOVICE - CASE STUDY, , ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 7. CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Model umělých neuronových sítí pro predikci koncentrace chloru ve vodovodní síti, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013

2011

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a tvorba plánů její obnovy, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 3. TUHOVČÁK, L., Ztráty vody ve vodovodních sítích, , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 4. TUHOVČÁK, L., 4.5. Doprava vody III., , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 5. TUHOVČÁK, L., 4.4. Doprava vody II., , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 6. TUHOVČÁK, L., 4.3. Doprava vody I., , FAST, ÚVHO, Brno, Brno, 2011
 7. KADLECOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Implementace dynamického programování pro řešení vybraných optimalizačních úloh ve vodním hospodářství, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2011
 8. ALAYOUBI, M.; VALEŠOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L., Risik analysis methodology and its implementation on continuous and intermittent water supply systems, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2011

2010

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P., Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-7204-703-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
 2. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; PUMANN, P.; HLAVÁČ, J.; SVOBODA, M., WaterRisk - Analýza rizik veřejných vodovodů, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-676-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Košice, Slovensko, 2010
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2010, ISBN 978-80-254-6368-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2010
 5. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Plány obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2010, ISBN 978-80-254-6368-0, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2010

2009

 1. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V., Analýza rizik vodojemů, příspěvek na konferenci Vodojemy 2009, SOVAK ČR, Praha, 2009
 2. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Analýza rizik vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ISBN 978-80-87140-15-4, SOVAK ČR, Líbeznice, 2009
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Hazard identification and risk analysis of water supply systems, kapitola v Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures, ISBN 1-84339-186-4, IWA Publishing, Londýn, UK, 2009
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-969974-2-8, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Bratislava, 2009
 5. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Plánování obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci AQUA 2009, ISBN 978-80-227-3157-7, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, Bratislava, 2009
 6. KOŽÍŠEK, F.; PAUL, J.; GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; PUMANN, P., Risk assessment case study 1: Březnice, Czech Republic, kapitola v TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap, ISBN 1-84339-275-5, IWA Publishing, Londýn, UK, 2009
 7. TUHOVČÁK, L.; TÓTHOVÁ, K., Methodology of Technical and Economic Audit of Water Losses, příspěvek na konferenci Water Loss 2009, ISBN 978-1-920017-38-5, IWA International Water Association, Cape Town, Jižní Afrika, 2009
 8. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., Risk analysis of urban water supply systems, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT v Brně, Brno, ČR, 2009
 9. TUHOVČÁK, L.; BIELA, R.; KUČERA, T., Vodárenství - úprava a doprava vody, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 10. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P., Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2009, ISBN 978-80-254-3935-7, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2009
 11. RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V., Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2009, ISBN 978-80-254-3935-7, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, 2009
 12. TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J., Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2009
 13. TŘASOŇOVÁ, P.; TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Srovnávací analýza vodárenských společností ČR - projekt WABE, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, ČR, 2009

2008

 1. TUHOVČÁK, L. a kol., Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, příspěvek na konferenci Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. TUHOVČÁK, L. a kol., Kvantifikace rizik vybraných nežádoucích stavů ve vodárenských distribučních systémech, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 3. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; ANDERLE, L.; ZLESÁK, R., Kvantifikace rizik vybraných nežádoucích stavů na zdrojích a úpravnách vod, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Implementace teorie analýzy rizik v systémech veřejného zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Pitná voda 2008, ISBN 978-80-254-2034-8, W&TEAM, České Budějovice, 2008
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., WaBe project - Performance indicators of water utilities in Czech Republic, kapitola v Performance Assessment of Urban Infrastructure Services - Drinking water, wastewater and solid waste, ISBN 978-1-84339-191-3, IWA Publishing, Londýn, UK, 2008
 6. TUHOVČÁK, L., Ztráty vody, , VHO, Brno, 2008
 7. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; PAPÍRNÍK, V., Analýza rizik nežádoucích stavů vodárenských systémů, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, ÚVHO, Brno, 2008
 8. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 9. TUHOVČÁK, L., Vodárenství - doprava vody, , VUT, FAST, ÚVHO, Brno, 2008
 10. RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V., Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2008
 11. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Risk analysis concepts and methods - detailed methods, kapitola v Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, ISBN 978-82-536-1003-0, COST Office; SINTEF, Brusel, 2008
 12. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V., CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study, kapitola v Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, ISBN 978-82-536-1003-0, COST Office, SINTEF, Brusel, 2008

2007

 1. GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F., Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 2. TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T., Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, CERM, Brno, 2007
 3. PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Analýza rizik vodojemů, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, Brno, 2007
 4. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Hazard identification and risk analysis of water supply systems, příspěvek na konferenci LESAM 2007, IWA, Lisabon, Portugalsko, 2007
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T., Method of annual rehab planning of water distribution networks, příspěvek na konferenci LESAM 2007, IWA, Lisabon, Portugalsko, 2007
 6. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V., Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2007
 7. TUHOVČÁK, L., Hodnocení technického stavu a plánování obnovy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody, Centire, s.r.o., Bratislava, 2007
 8. TUHOVČÁK, L., Ekonomické aspekty snižování ztrát vody, příspěvek na konferenci Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody, Centire, s.r.o., Bratislava, 2007
 9. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M., Technický audit vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2007, ISBN 978-80-239-8740-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, ČR, 2007
 10. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J., WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2007, ISBN 978-80-239-8740-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, 2007

2006

 1. RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; MALANÍK, S., Rekonstrukce vodohospodářských sítí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J., Vodárenství, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 3. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Analýza rizik vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie, ISBN 80-232-0270-7, STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, Tatranská Štrba, 2006
 4. TUHOVČÁK, L.; SHPAIR, D.; SVOBODA, M., Ekonomický pohled na řešení ztrát vody, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, SOVAK, Poděbrady, 2006
 5. PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice, , 2006
 6. SVOBODA, M.; TUHOVČÁK, L., Hodnocení technického stavu čerpacích stanic, příspěvek na konferenci Nové trendy v zásobování vodou a odkanalizování a nakládání s domovým odpadom, ISBN 80-227-2469-6, STU Bratislava, Žiar, Slovensko, 2006
 7. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, příspěvek na konferenci 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006, IWA, Benjing, Čína, 2006
 8. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 9. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 10. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, Brno, 2006
 11. VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L., Spolehlivost vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2006
 12. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SHPAIR, D., Ekonomicky akceptovatelná úroveň ztrát vody, příspěvek na konferenci Straty vody vo vodovodných systémoch, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Stará Lesná, Slovensko, 2006
 13. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Multi-criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains, příspěvek na konferenci Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, TU Wien, Vídeň, Rakousko, 2006
 14. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Analýza rizik vodárenských distribučních systémů, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2006, ISBN 80-239-6523-9, Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, 2006
 15. TUHOVČÁK, L., Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2006
 16. TUHOVČÁK, L., Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2006
 17. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., Technical audit of the water distribution network, článek v Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, IWA Publishing, Velká Británie, 2006

2005

 1. BERÁNEK, J. a kol., Inženýrské sítě, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2005
 2. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P., CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod, Centroprojekt Zlín, Zlín, 2005
 3. TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav, The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators, , 2005
 4. TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z., The Technical Audit of Water Distribution Network Useng the Different Leakage Indicators, příspěvek na konferenci Leakage 2005, IWA, Halifax, 2005
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU, ISBN 80-01-03272-8, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2005
 6. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic, příspěvek na konferenci 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings, Kiwa Water Research, Bratislava, Slovenská republika, 2005
 7. TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Risk Analysis of Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci Security of Water Supply Systems: From Source to Tap, NATO, Murter, Chorvatsko, 2005
 8. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M., Technický audit vodovodní sítě, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2005, ISBN 80-239-4453-3, Zlín, Česká republika, 2005
 9. TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J., Rekonstrukce vodohospodářských sítí, , ÚVHO, Brno, 2005
 10. RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L., Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2830-9, VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M., Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 2. KUČERA, T., TUHOVČÁK, L., Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 3. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L., Multi-criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network, příspěvek na konferenci 22nd International NO-DIG Conference and Exihibiton, Hamburg, SRN, 2004
 4. TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P., Testing of CARE-W in Brno water distribution network, , 2004
 5. TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J., Hodnocení technického stavu vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, SOVAK, Praha, Česká republika, 2004
 6. TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., Metodika hodnocení ztrát vody ve veřejných vodovodech, příspěvek na konferenci 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2004
 7. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S), článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2004
 8. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Tatranské Zruby, 2004
 9. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L., EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004, ISBN 80-86020-44-4, Brno, Česká republika, 2004
 10. TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J., Rekonstrukce vodohospodářských sítí, , VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2004
 11. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J., Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-7204-338-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2004
 12. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J., Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2004, VaK Zlín, Zlín, 2004
 13. NOSEK, R., TUHOVČÁK, L., MIČÍN, J., Use of Optimization Analysis Methods for Priority Assesment of Sewerage Systems Rehabilitation, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2004

2003

 1. ALEGRE, H., TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P., Performance Management and Historical Analysis: The use of the CARE-W PI Tool by the Brno Waterworks Municipality, , IWA, 2003
 2. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T., Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 8. konference o bezvýkopových technologiích, CzSTT, Praha, Česká republika, 2003
 3. TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., RACLAVSKÝ, J., Expertní systémy pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí - projekt CARE-W, příspěvek na konferenci Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech, ISBN 80-7204-301-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003
 4. NOSEK, R., TUHOVČÁK, L., Optimalizace rekonstrukcí stokových sítí, příspěvek na konferenci Rekoštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 80-214-2560-1, VÚVH, Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2003
 5. TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P., Ukazatele ztrát vody a jejich ekonomicky akceptovatelné hodnoty, příspěvek na konferenci Pitná voda, Slovenský národný komitét IWA, Bratislava, Slovenská republika, 2003
 6. LE GAUFFRE, P.; LAFFRÉCHINE, K.; BAUR, R.; SCHIATTI, M.; TUHOVČÁK, L., Decision support for the prioritisation of water network rehabilitation projects , Data needs and data availability, příspěvek na konferenci Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management, ISBN 90-5809-574-6, Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, Nizozemí, 2003
 7. SEAGROV, S.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; EISENBEIS, P.; DE FEDERICO, V.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; MAZZACANE, S.; ROSTUM, J.; SCHILLING, W.; TUHOVČÁK, L., Computer aided rehabilitation of water networks, příspěvek na konferenci Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management, ISBN 90-5809-560-6, Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, Nizozemí, 2003
 8. TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P., Failures analysis for water distribution networks long-term rehabilitation planning, příspěvek na konferenci Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management, ISBN 90-5809-560-6, Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, Nizozemí, 2003
 9. TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P., Vykazování ztrát vody, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2003, ISBN 80-239-0072-2, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, 2003
 10. KUČERA, T., TUHOVČÁK, L., Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, FAST, Brno, VUT v Brně, FAST, Brno, 2003

2002

 1. TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P., Infrastructure leakage index and other indicators as leakage assessment - the Czech experience, příspěvek na konferenci Conference Proceedings "Leakage Management" International IWA Conference, ISBN 9963-8759-0-4, Water Board of Lemesos, Lemesos, Cyprus, Lemesos, Cyprus, 2002
 2. TUHOVČÁK, L., Transformation of the water supplying sector in the countries of Central Europe, příspěvek na konferenci NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management:Science, Technology and Service Delivery, ISBN 954-90924-2-9, LA PCO - Ljubomir Emilov, Bulgaria, Bulgaria. Borovetz, 2002
 3. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2002
 4. TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002
 5. EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., D3 - Models description, výzkumná zpráva projektu 5. rámcový program EU, Cemagref, France, 5. rámcový program EU, Cemagref, France, Cemagref Bordeaux, France, 2002
 6. EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., D3 - Models description, výzkumná zpráva projektu 5. rámcový program EU, 5. rámcový program EU, Cemagref, CESTAS Cedex, France, 2002
 7. EISENBEIS, P., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., Reliability as one of the criteria for water mains rehabilitaiton planning, příspěvek na konferenci Proceedings Specialised Conference "Management of Productivity at Water Utilities", ICARIS Ltd., Nám. Dr. Holého 8, Praha, ČR, Praha, ČR, 2002
 8. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002", STU Bratislava, Trenčín, Slovenská republika, 2002
 9. LE GAUFFRE, P., LAFFRÉCHINE, K., BAUR, R., DI FEDERICO, V., EISENBEIS, P., KÖNIG, A., KOWALSKI, M., SEAGROV, S., TORTEROTOT, J., TUHOVČÁK, L., WEREY, C., D6 - Criteria for the priorisation of rehabilitation project CARE - W, výzkumná zpráva projektu 5. rámcový program EU, 5. rámcový program EU, INSA Lyon - URGC, France, 2002
 10. SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; ROSTUM, J.; TUHOVČÁK, L.; EISENBEIS, P.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; MAZZACANE, S.; SCHIATTI, M., Computer Aidede Rehabilitation of Water Network, příspěvek na konferenci 3rd IWA World Congress, IWA, Melbourne, Austrálie, 2002
 11. TUHOVČÁK, L., Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnávání s ČR, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2002, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, 2002
 12. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí, příspěvek na konferenci NO-DIG 2002, CzSTT,, Praha 2002, 2002
 13. TUHOVČÁK, L., Trubní materiály a jejich hodnocení z hlediska koroze, příspěvek na konferenci Příčiny koroze a protikorozní ochrana vodovodního potrubí a armatur, ISBN 80-7204-227-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, ČR, VUT v Brně, Veveří 95, Brno, 2002
 14. TUHOVČÁK, L., Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnání s ČR, článek v , 2002

2001

 1. RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B., Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, FAST, VST, Brno, 2001
 2. TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J., Projekt CARE-W, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2001
 3. TUHOVČÁK, L., Závěrečná zpráva o realizaci projektu LA 073, , Brno, 2001
 4. VALKOVIČ, P., TUHOVČÁK, L., Modely pro stanovení predikce poruch a spolehlivosti vodovodní sítě, příspěvek na konferenci Voda a životní prostředí, ISBN 80-86020-35-5, VUT FAST ÚVHO, Brno, ČR, 2001
 5. VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L., Výkonostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Voda a životní prostředí, ISBN 80-86020-35-5, VUT FAST, ÚVHO, Brno, 2001
 6. VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L., Výkonnostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Voda a životní prostředí, ISBN 80-86020-35-5, NOEL 2000, Brno, 2001
 7. TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P., SUPSYS - the Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning, příspěvek na konferenci IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen, IWA, Berlín, Německo, 2001
 8. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P., SUPSYS - The Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning, příspěvek na konferenci 2nd World Water Congress, International Water Association, Berlín, 2001
 9. TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J., CARE -W Computer Aided REhabilitation of Water Networks, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2001
 10. TUHOVČÁK, L., CARE-W Computer Aided REhabiliation of Water Networks, příspěvek na konferenci NO-DIG Procededings and Exhibitors, CzSTT, ISTT, Praha, 2001
 11. SEAGROV, S., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., EISENBEIS, P., HERZ, R., LE GAUFFRE, P., BAPTISTA, J., CONROY, P., Computer Aided REhabilitation of Water Networks, příspěvek na konferenci 19th International NO-DIG Conference, ISST, Praha, Česká republika, 2001
 12. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., TUHOVČÁK, L., Znalecký posudek posudek o ceně projektové dokumentace a projektových prací vodohospodářských děl, výzkumná zpráva projektu , 2001
 13. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P., Analysis of Failures and Reliability of the Water Distribution Network as Criteria for Water Mains Rehabilitation Planning, příspěvek na konferenci System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management, ISBN 80-7204-197-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001
 14. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P., Analysis of Failures and Reliability of the Water Distribution Network as Criteria for Water Mains Rehabilitation Planning, příspěvek na konferenci System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management, ISBN 80-7204-197-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001
 15. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P., Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2001, ISBN 80-238-6726-1, Vodovody a kanalizace Zlín, 2001
 16. RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B., Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, CERM, Brno, 2001

2000

 1. VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P., Analýza spolehlivosti vodovodní sítě analytický modul SUPSYS, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 2. DVOŘÁK, P.; TUHOVČÁK, L., Multikriteriální hodnocení vodovodních řadů pro potřeby plánování jejich rekonstrukce, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 3. RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P., Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 4. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J., SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 5. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J., Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 6. TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P., Srovnávací analýza vodárenských společností v ČR, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 7. RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; KŮRA, O., R&D Aspect of Trenchless Technology at the Heart of Europe - in the Czech republic, příspěvek na konferenci World Congress NO-DIG 2000, ISST, ASST, Perth, Austrálie, 2000
 8. TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J., EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A SANACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ, příspěvek na konferenci 6. konference o bezvýkopových technologiích, CzSTT, Brno, Česká republika, 2000
 9. TUHOVČÁK, L., Výkonnostní ukazatele systémů zásobování vodou, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2000, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, 2000
 10. TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J., Expert system as Support of the Make Decision Process for Rehabilitation of Water Mains., příspěvek na konferenci IV. International Conference Water Supply and Water Quality, Polish Association of Sanitary Engineers & Technicians - PZITS, Krakow, Polsko, 2000

1999

 1. TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., Řízení provozu vodárenských systémů a ztrát vody, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999
 2. TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., ŘÍZENÍ PROVOZU VODÁRENSKÝCH SYSTÉMU A ZTRÁT VODY, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,, Brno, Česká republika, 1999
 3. TUHOVČÁK, L., STARA, V., VALKOVIČ, P., Using of new information´s technologies in open and distance learning, příspěvek na konferenci The learning society and the water-environment, ISBN 92-828-8308-6, European Communities, Belgie, 1999
 4. TUHOVČÁK, L., Snižování podílu vody nefakturované ve vodárenských systémech, příspěvek na konferenci Voda Zlín 1999, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, 1999

1998

 1. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., The used methods for master plan of water distribution system in Brno, příspěvek na konferenci Master Plans for Water Utilities, ISBN 80-238-2460-0, IWSA, Czech Republic, Praha, Česká republika, 1998
 2. TUHOVČÁK, L., Vývoj a perspektiva zásobování pitnou vodou v ČR, příspěvek na konferenci Aqua ´98, Bratislava, Slovenská republika, 1998
 3. TUHOVČÁK, L., Ztráty vody ve vodárenských systémech a integrovaný přístup k jejich snižování, příspěvek na konferenci , ISBN 80-01-01807-5, CECWI, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 1998
 4. VIŠČOR, P., TUHOVČÁK, L., Spolehlivost vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Voda Zlín 1998, Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, 1998
 5. TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., ZDVOŘÁČEK, J., New Possibilities in the Education and Training with Using the Information Technologies, příspěvek na konferenci European Water Policy, Benátky, Itálie, 1998

1997

 1. TUHOVČÁK, L., ŠTANCL, R., ZATLOUKAL, J., On line link GIS with water distribution models, příspěvek na konferenci Water Pipeline Systems, ISBN 1-86058-088-2, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, Velká Británie, 1997
 2. TUHOVČÁK, L., Claryfying the Role of the Municipalities, příspěvek na konferenci Investment Oportunities in the Water Industry of CEE, Budapešt, Maďarsko, 1997

1995

 1. TUHOVČÁK, L., MADĚŘIČ, R., Geografické informační systémy vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aqua ´95, Bratislava, Slovenská republika, 1995

1994

 1. MADĚŘIČ, R., TUHOVČÁK, L., Dynamický model analýzy průtoků vodovodní sítě, příspěvek na konferenci Vybrané problémy simulačních modelů, ISBN 80-901229-9-X, VŠB TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný