English

doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. – seznam publikací

2014

 1. HANZL, V., NOVOTNÝ, J., Cibulka, M., Homolová L., Airborne remote sensing, kapitola v Airborne remote sensing, ISBN 978-80-87902-05-9, Global Change Reseach Centre AV CR, Brno, 2014

2012

 1. HORÁK, V.; HANZL, V., EUPALINŮV TUNEL/ŠTOLA NA OSTROVĚ SAMOS, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, CzTA ITA/AITES, Praha, 2012
 2. HANZL, V., Monitoring of rock blocks movements, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG) of the Technical University of Kosice, Košice, 2012

2010

 1. HANZL, V., Monitoring pohybu skalních bloků, , ISBN 978-80-553-0468-7, \UGKaGIS BERG TU, Košice, 2010
 2. PASEKA, A.; ŠAMALÍKOVÁ, M.; HANZL, V., Stabilita území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-668-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010

2009

 1. HANZL, V.; KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Historie a současnost prací Ústavu geodézie VUT v Brně v Moravském krasu, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, 20. - 22. deben 2009, Geodézie a kartografie, Sekce 11, Sborník příspěvků., ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2007

 1. HANZL, V.; WEIGEL, J., Mapping of caves and determination of movement of rock blocks in Moravian karst, příspěvek na konferenci Procceedings of 13. congres of ISMS, ISMS, Budapest, 2007
 2. HANZL, V., Kalibrace orientačních systémů a středoformátových kamer pro letecké snímkování,, příspěvek na konferenci Geos 2006, ISBN 80-85881-25-X, VÚGTK, Praha, 2007
 3. HANZL, V., Přesnost přímé orientace snímků, příspěvek na konferenci , VÚGTK , Praha, 2007

2006

 1. PASEKA, A.; ŠAMALÍKOVÁ, M.; HANZL, V., HOLŠTEJN - NOVÁ RASOVNA Historie, vývoj a současný stav skalní stěny nad propadáním potoka Bílá voda, spec. publikace, ISBN 80-7204-502-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 2. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V., Mapování, , ISBN 80-7204-472-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 3. HANZL, V., Posuny skalních bloků v propadání Bílé vody, příspěvek na konferenci Speleofórum 2006, Česká speleologická společnost, Sloup, 2006
 4. HANZL, V.; PASEKA, A., The stability of rock blocks in the Moravian karst, příspěvek na konferenci Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, ISBN 3-9501492-3-6, Baden, 2006

2005

 1. HANZL, V.; PODSTAVEK, J., The use of GPS/IMU for integrated and direct orientation of aerial images, článek v ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, ISSN 1644-0668, Wroclaw, 2005
 2. HANZL, V.; PASEKA, A., Stabilita skalních bloků v propadání Bílé vody, příspěvek na konferenci 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 3. HANZL, Vlastimil, Integrovaná orientace snímků, příspěvek na konferenci ne, ISBN 80-210-3759-8, Masarykova universita v Brně, Brno, 2005

2004

 1. HANZL, V.; PODSTAVEK, J., Integrace orientačních systémů a kamer ve fotogrammetrii, příspěvek na konferenci Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, ISBN 80-01-03171-3, ČVUT Praha, 2004
 2. ŠVÁB, T.; HANZL, V.; WEIGEL, J., Silnice u Nové Rasovny-geodetický, geologický, a geofyzikální průzkum, příspěvek na konferenci 3.Národní speleologický kongres, ISBN 80-903378-1-3, ZM Production, Sloup, 2004
 3. HANZL, V., PODSTAVEK, J., VONDRÁK, J., The photogrammetric data for information system of Charles Bridge in Prague, příspěvek na konferenci InterGeo EAST, Republice Serbia - Republic Geodetic Authority, Beograd, Yugoslavia, 2004

2003

 1. ŠAMALÍKOVÁ, M., PÍCHA, B., HANZL, V., Stabilita silnice v krasovém území v okolí propadání Bílé vody v Moravském krasu, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno 2003, ISBN 80-7204-304-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003
 2. ŠAMALÍKOVÁ, M., PÍCHA, B., HANZL, V., Stabilita silnice v krasovém území v okolí propadání Bílé vody v Moravském krasu, příspěvek na konferenci 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003 - Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-304-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2003
 3. FIŠER, Z., VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., VITULA, A., PODSTAVEK, J., HANZL, V., Mapování, , ISBN 80-214-2337-4, 2003

2000

 1. HANZL, V., Close-Range Photogrammetry for Geotechnical Purposes in the Protected Area Moravian Karst, příspěvek na konferenci Fotogrammetria, teledetekcja i GPS u progu trzeciego tysiaclecia, ISBN 83-906804-4-0, Zaklad Fotogrametrii i Informatyky Teledetekcyjnej AGH Krakow, Krakow, 2000
 2. HANZL, V., The Generation of Ortophotomaps form Archive Aerial Images, příspěvek na konferenci Zeszyty naukove Akademii Rolniczej w Wroclawiu, ISBN 0876-7964, Akademia Rolnicza Wroclaw, Wroclaw, 2000

1999

 1. HANZL, V.; VACH, K., Nachbereichs-Photogrammetrie zur Raumbestimmung von Hindernissen ausserhalb des Lichtraumprofils Eisenbahnstrassen, článek v , 1999

1994

 1. HANZL, V., Využití archívních snímků pro výzkum chráněných krajinných oblastí, kapitola v Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej v Wroclawiu, Akademia Rolniczja, Wroclaw, 1994

1983

 1. BRADÁČ, A.; HANZL, V.; WEIGEL, J., Metodika ověřování rozměrů a tvaru karoserie vozidel fotogrammetrickou metodou, , Brno, 1983

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný