English

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – seznam publikací

2018

 1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Bond behavior of FRP bars in concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-69-1, 2018

2017

 1. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace, příspěvek na konferenci Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8200-014-9, IRIS, Bratislava, 2017
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou, , Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, Bratislava, 2017
 3. VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 4. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M., Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 5. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Soudržnost FRP výztuží s betonem, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 8. GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 9. MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire , článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 10. LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P., A Method to Predict the Punching Shear Strength of Flat Slabs with Shear Reinforcement Using a Strut-And-Tie Model, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2017
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P., The Strengthening of Reinforced Concrete Structures, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 12. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŽÍTT, P., Assessment of lightweight concrete-to-concrete interface shear resistance , příspěvek na konferenci High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet Proceedings of the 2017 fib Symposium, held in Maastricht, The Netherlands, June 12–14, 2017, ISBN 978-3-319-59470-5, Springer International Publishing AG 2018, Maastricht, Netherlands, 2017
 13. LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P., Strut-And-Tie Model for Predicting the Punching Shear of Flat Slabs with Shear Reinforcement, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2017
 14. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017

2016

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 2. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Výpočet protlačení lokálně podepřených desek se smykovou výztuží pomocí modelu vzpěry a táhla, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TRČKA, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R., DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS PARAMETERS BY OPTICAL PROFILOMETRY AND SAND PATCH TEST, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 4. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J., Deterministic based optimization of a shotcrete tunnel lining, příspěvek na konferenci fib Symposium 2016. Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings., ISBN 978-2-88394-121-2, fib, Cape Town, 2016
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J., Life Cycle Cost Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining, příspěvek na konferenci CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation, ISBN 978-972-752-203-3, FEUP, Porto, 2016
 6. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation, ISBN 978-972-752-203-3, FEUP, Porto, 2016
 7. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 8. VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Optimization of a reinforced concrete polygonal cross section, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada, Praha, 2016
 9. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a.s., Praha, 2016
 10. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J., Optimization of a tunnel lining with respect to integrated life cycle assessment, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada, Praha, 2016
 11. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of concrete structures by using modern composite materials - FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, Praha, 2016
 12. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A., Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 13. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J., Optimization of a tunnel lining reinforced with FRP, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-526-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 14. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 15. ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr, Comparison and Review of Concrete-to-Concrete Interface Shear Resistance according to Major Design Codes, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 16. VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Calculation of bending stiffness and its first derivatives related to optimization of a steel-reinforced concrete cross section, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 17. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area, článek v Materials and Structures, ISSN 1359-5997, Springer, Heidelberg, Germany, 2016

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Probability-Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-144-5, Atlantis Press, Paris, France, 2015
 2. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I., Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, s.r.o., Brno, Brno, 2015
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D., Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, Brno, 2015
 4. VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací, příspěvek na konferenci 22. BETONÁŘSKÉ DNY 2015 - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 5. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 6. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 7. ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015, , Praha, 2015
 8. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 9. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 10. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J., Optimization of a Tunnel Lining, příspěvek na konferenci Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing, ISSN 1803-3814, ISBN 978-3-319-19823-1, Brno, 2015
 12. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 13. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015
 14. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015
 15. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A., Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 3. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib, ISBN 978-80-8076-114-1, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 4. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Behavior of FRP-RC Members during Exposure to Fire, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 1054 (2014), ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Mathematical modeling of processes proceeding in concrete during fire, příspěvek na konferenci Thermophysics 2014 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-214-5034-9, Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2014
 6. GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V., Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, 2014
 7. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D., BEHAVIOUR OF COMPOSITE REINFORCEMENT (FRP) UNDER EFFECTS OF FIRE, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2014, ISBN 0-947644-75-X, Edinburg, 2014
 8. ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Processes in Concrete during Fire, příspěvek na konferenci Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 - Dolní Maxov, June 8-13, 2014 - Proceedings of Seminar, ISBN 978-80-85823-64-6, Praha, 2014
 9. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects, článek v ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, ISSN 1369-4332, Multi Science Publishing, UK, 2014
 10. ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Kotvení externí lepené výztuže, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže, Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 11. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2014
 12. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L., Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 13. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Deterministic And Reliability Based Structural Optimization For Concrete Structures Including Environmental Aspects, příspěvek na konferenci The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai. Improving Performance of Concrete Structures, ISBN 978-81-7371-919-6, IMC-fib, Mumbai, 2014
 14. ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P., Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany, , Brno, 2014

2013

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost, příspěvek na konferenci 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-109-7, Jaga, Bratislava, 2013
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I., Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení, příspěvek na konferenci 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-109-7, Jaga, Bratislava, 2013
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A., Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement, příspěvek na konferenci 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013), ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2013
 4. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental Verification of the Behavior of Concrete Members with FRP Reinforcement Exposed to Fire, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 5. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V., Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 6. ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publishing, Praha, 2013
 7. LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., OPTIMIZED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL ASPECTS, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5018-7, Grada Publication, Praha, 2013
 8. HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publications, Praha, 2013
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength, příspěvek na konferenci Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII, ISSN 1743-3509, ISBN 978-1-84564-730-8, Wit Press, Southampton, 2013
 10. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J., Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F., Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013, ISBN 978-85-63406-30-9, IFPB, GMAT, Joao Pessoa, Brazil, 2013
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution, příspěvek na konferenci Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013, ISBN 978-85-63406-30-9, IFPB, GMAT, Joao Pessoa, Brazil, 2013
 13. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects, příspěvek na konferenci First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13, ISBN 978-4-86384-041-6, Japan Concrete Institute, Tokyo, 2013
 14. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Optimization of Concrete Structures Design with Environmental Aspects Inclusion, příspěvek na konferenci First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13, ISBN 978-4-86384-041-6, Japan Concrete Institute, Tokyo, 2013
 15. ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., BEHAVIOUR OF FRP REINFORCED CONCRETE PANELS UNDER EFFECT OF FIRE, příspěvek na konferenci fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, TECHNION printing unit, Tel-Aviv, 2013
 16. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., INFLUENCE OF CONCRETE COVER ON THE ANCHORING LENGTH OF FRP REINFORCEMENT, příspěvek na konferenci fib Symposium - Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, TECHNION printing unit, Tel-Aviv, 2013
 17. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Alternatívny návrh realizácie sanácie železobetonového skeletu, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, Bratislava, 2013
 18. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength, příspěvek na konferenci Advances in Cement and Concrete Technology in Africa, ISBN 978-3-9815360-3-4, BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, 2013

2012

 1. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D., Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2012
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M., Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE, ISBN 978-83-7283-514-7, Publisher Lodz University of Technology, Lodz, Republika Polsko, 2012
 3. KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 4. HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimetální ověření únosnosti dřevobetonových spřažených trámů zesílených cfrp lamelami, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 5. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Chování panelů vyztužených frp výztuží při účincích požáru, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 6. KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 7. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, Praha, 2012
 8. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2012, Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-104-2, STU Bratislava, Bratislava, 2012
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Probability based optimized design of concrete structures, příspěvek na konferenci Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System, ISBN 978-0-415-62126-7, Taylor & Francis Group, London, London, 2012
 10. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design, příspěvek na konferenci 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities, ISBN 978-2-35158-132-2, RILEM, Bagneux, 2012
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D., Environmental aspects of optimized design of concrete structures, příspěvek na konferenci Concrete in the Low Carbon Era, ISBN 978-0-9573263-0-9, University of Dundee – Concrete Technology Unit, Dundee, UK, 2012
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects, příspěvek na konferenci Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012), ISBN 978-988-15439-3-6, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, Hong Kong, China, 2012
 13. ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book, ISBN 0-947644-71-7, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 14. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2012, ISBN 0-947644-59-8, Engineering Technics Press,, Edinburgh, UK, 2012
 15. ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book, ISBN 0-947644-71-7, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 16. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment, příspěvek na konferenci 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379), ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4540-6, VUT, Brno, 2012
 17. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2012
 18. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M., Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects), příspěvek na konferenci Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures, AFGC, Aix-en-Provence, France, 2012
 19. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 20. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Sanace železobetonového skeletu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 21. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Problémy hurdiskových stropov, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Jaga Group, Bratislava, 2012
 22. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce, příspěvek na konferenci ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4412-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 23. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2012

2011

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2011
 2. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování zděných kleneb dodatečně vkládanou výztuží, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT Praha, FAST VUT Brno, FAST VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2011
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 4. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I., Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 5. TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., A probabilistic approach to the environmental evaluation of concrete structures, příspěvek na konferenci Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes, Proccedings of Workshop, ISBN 978-80-8076-094-6, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 7. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F., Problémy a současná situace hurdiskových stropů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2011
 8. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M., Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures, článek v IBRACON Structures and Materials Journal, ISSN 1983-4195, IBRACON Instituto Brasileiro do Concreto, Sao Paulo – SP Brasil, 2011
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P., Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design, příspěvek na konferenci Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing, ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4302-0, Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, 2011
 10. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures, příspěvek na konferenci fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, CBS Servis, Praha, 2011
 11. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod, článek v Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, ISSN 1210-8022, Česká statistická společnost, Praha, 2011
 12. ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 13. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2011
 14. KARPÍŠEK, Z.; ŠTĚPÁNEK, P.; JURÁK, P., Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Struktures, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, FSI VUT Brno, Brno, 2011
 15. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební, ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 2011
 16. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F., Problémy a současná situace hurdiskových stropů, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011, ISBN 978-80-214-4238-2, VUT Brno, Brno, 2011

2010

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí), článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, VUT v Brně, Brno, 2010
 3. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of building structures I (DBSO), článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Brno, 2010
 4. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Optimization of Reinforcement of RC Framed Structures, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Brno, 2010
 5. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of building structures II (RBSO), článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Brno, 2010
 6. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P., Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS, Praha, 2010
 7. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, 2010
 8. ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D., Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 9. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F., Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 10. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2010
 11. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M., Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design, příspěvek na konferenci Design of Concrete Structures Using EN 1992-1-1, ISBN 978-80-01-04581-7, CTU Prague, Praha, 2010
 13. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D., Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 14. ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures, ISBN 978-981-08-5200-9, CI-Premier PTE LTD, Singapore, 2010
 15. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D., New anchoring method for prestressed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci The Third International fib Congress and Exhibition, Proceedings Disc, ISBN 978-0-937040-90-4, PCI, Washington. D.C., 2010
 16. ĎURECH, D.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Renovation of bridge using GFRP reinforced concrete slabs, příspěvek na konferenci CESB 10 - Central Europe towards Suistainable Building from Theory to Practise, ISBN 978-80-247-3624-2, 2010
 17. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of masonry vaulted structures, příspěvek na konferenci CESB 10 - Central Europe towards, sustainable buildings from theory to practise, ISBN 978-80-247-3624-2, Fakulta stavební, ČVUT, Praha, 2010
 18. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Fully probabilistic design of concrete structures, příspěvek na konferenci Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing, ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4120-0, VUT v Brně, FSI, Brno, 2010
 19. ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P., Optimization of concrete structures design, příspěvek na konferenci Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing, ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4120-0, VUT FSI Brno, Brno, 2010
 20. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 21. PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; FILLO, L.; KALNÝ, M.; ŠRŮMA, V.; NAVRÁTIL, J.; VÍTEK, J., Navrhování betonových konstrukcí podle norem EN 1992 (Eurokódu 2) Část 2: Předpjatý beton, spec. publikace, ISBN 978-80-87158-21-0, ČBS Servis, Praha, 2010
 22. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010
 23. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D., Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí), příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010
 24. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební, ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 2009
 2. ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování konstrukcí FRP výztužemi, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-227-3215-4, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratistava, 2009
 3. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Havárie hurdiskových stropů, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-227-3215-4, Združenie pro sanáciu betónových konštrukcíí pri SZSI, Bratistava, 2009
 4. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 5. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; PESLAR, P., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-TU Ostrava, VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba, 2009
 6. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Dodatečné zesilování zděných kleneb nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 7. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 8. HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Testing and modelling of anchorage length with frp reinforcement, kapitola v Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 9. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 10. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 11. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Analysis of composite bar structures with regard to geometrical nonlinearity, kapitola v Technical Sheets 2008, Part2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 12. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Behaviour of additionally strengthened masonry vaults, kapitola v Technical Sheets 2008, Part2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 13. HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 14. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimised design of poles, kapitola v Technical sheets 2008, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 15. ŠTĚPÁNEK, P., Moderné trendy zosilnenia konštrukcií, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, Bratislava, 2009
 16. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Additional strengthening of masonry vaulted structures by nonprestressed reinforcement, článek v ACEE - Journal of architecture, civil engineering and environment, ISSN 1899-0142, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 2009
 17. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Additional Strengthening of Masonry Vaulted Structures by Nonprestressed Reinforcement., příspěvek na konferenci Protection of structures against hazards - Proceedings of the 4th International Conference, ISBN 978-981-08-3244-5, CI-PREMIER PTE LTD, Peking, 2009
 18. ŠTĚPÁNEK, P., Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů., článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2009
 19. ŠTĚPÁNEK, P., Moderní trendy zesilování konstrukcí, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, Praha, 2009
 20. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J., New prestressing system for FRP reinforcement in concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, ISBN 978-0-9806755-0-4, The University of Adelaide, Sydney, 2009
 21. ŠTĚPÁNEK, P., Výztuže do betonu a stavební pletivo, kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 1, ISBN 978-80-903889-1-8, INCON-F, Praha, 2009
 22. ŠTĚPÁNEK, P., Použitelnost a trvanlivost, kapitola v Navrhování betonových konstrukcí 1, Prvky z prostého a železového betonu, ISBN 978-80-903807-5-2, ČBS Servis, Praha, 2009
 23. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodná vědecká konference, Inženýrské konstrukce, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 24. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Poruchy podlahových desek, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2009
 25. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Vývoj nekovových výztuží 2, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2009
 26. ŠTĚPÁNEK, P., Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XVIII Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3808-8, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2009
 27. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Vývoj nekovových výztuží 1, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2009
 28. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Výzkum kazetových železobetonových stropních desek, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2009

2008

 1. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Analýza a ověření vlastností kazetových desek, výzkumná zpráva projektu , 2008
 2. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Betony s odpadními přísadami a FRP výztuží, jednoduché nosníky, výzkumná zpráva projektu , 2008
 3. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Analýza a ověření vlastností kazetových desek., kapitola v Technické listy 2008 Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 4. KRŮPA, P.; PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Concretes with addition of waste materials and FRP reinforcement, single span beams, kapitola v Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 5. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Analysis and verification of properties of waffle slabs, kapitola v Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 6. KRŮPA, P.; PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Betony s odpadními příměsemi a FRP výztuží, jednoduché nosníky., kapitola v Technické listy 2008 Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 7. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů, výzkumná zpráva projektu , 2008
 8. ŠTĚPÁNEK, P., Betonové konstrukce se zvýšenou odolnosti proti agresivním vlivům, příspěvek na konferenci Sborník přísěvků 15. Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 9. PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F., Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže, příspěvek na konferenci 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS servis,s.r.o, ČVUT Praha, 2008
 10. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J., Nový systém kotvení předepnuté FRP výztuže v betonových prvcích, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 15. Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2008
 11. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of prestressed poles from spun concrete, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of cencrete structures, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM, Brno, 2008
 12. HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring Systems for Prestressed FRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM s.r.o., Brno, 2008
 13. ŠTĚPÁNEK, P., Structural optimisation of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference LC2008, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM, s.r.o, Brno, 2008
 14. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of concrete structures, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of concrete and concrete structures, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM, Brno, 2008
 15. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Parametric study of a collector optimisation with varying objective function and type of reinforcement, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 16. HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Cohesion between non-metallic reinforcement and concrete, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 17. ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J., General material data and seismic resistance of cable trays, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 18. HORÁK, D.; PESLAR, P.; JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Testing and modelling of concrete members reinforced with frp reinforcement, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 19. ŠTĚPÁNEK, P., Moderní trendy zesilování konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, Vydavatelstvo STU, Bratislava, 2008
 20. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Některé poznatky z havárií hurdiskových stropů, příspěvek na konferenci 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS Srvis, s.r.o., Praha, 2008
 21. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Zděné klenby dodatečně vyztužené nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 5. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS servis, s.r.o., Brno, 2008
 22. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation, příspěvek na konferenci 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials, ISBN 978-0-646-50372-1, Singapur, 2008
 23. HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie, Orgware, Stúpava, SK, 2008
 24. ŠTĚPÁNEK, P., Structures strengthening with FRP, příspěvek na konferenci The conference proceedings "Stavebné materiály a skúšobníctvo", ORGWARE, Stupava, SK, 2008
 25. ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 26. FILLO, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Nosný beton výškových budov, příspěvek na konferenci Konference Beton 08, ISBN 978-80-01-04068-3, ČVUT FAST, Praha, 2008
 27. ŠTĚPÁNEK, P., Moderní trendy zesilování konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Beton 08, ISBN 978-80-01-04068-3, ČVUT FAST, Praha, 2008
 28. ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J., Optimized design of concrete structures from the environmental point of view, příspěvek na konferenci Proceeding of World sustainable building conference 2008, ISBN 978-0-646-50372-1, CIB , Melbourne, 2008
 29. ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J., Základní materiálová data a seizmická odolnost kabelových lávek, kapitola v Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 30. HORÁK, D.; PESLAR, P.; JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Zkoušení a modelování betonových prvků vyztužených frp výztuží, kapitola v Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 31. HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Soudržnost nekovových výztuží s betonem, kapitola v Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 32. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Parametrická studie optimalizace návrhu kolektoru s vlivem účelové funkce a výztuží, kapitola v Technické listy 2007, Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 33. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu, příspěvek na konferenci REQUEST ´08, sborník konference CQR, ISBN 978-80-214-3774-6, VUT v Brně, FSI CQR, Brno, 2008
 34. ŠTĚPÁNEK, P., Optimization of concrete structures, příspěvek na konferenci 33rd Conference on Our World in Concrete & Structures, ISBN 978-981-08-0412-1, CI-Premier Conference, Singapore, 2008
 35. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D., Strengthening of Masonry Structures: Application of Non-prestressed Reinforcement, příspěvek na konferenci Precast Concrete: Towards Lean Construction, ISBN 978-1-84806-038-8, IHS BRE Press, Bracknell, 2008
 36. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J., Fibre Reinforced Concrete: Interaction between Reinforcement and Concrete, příspěvek na konferenci Harnessing Fibres for Concrete Construction, ISBN 978-1-84806-042-5, IHS BRE Press, Bracknell, 2008
 37. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizace železobetonového průřezu se zahrnutím spolehlivost, příspěvek na konferenci Request 08 Sborník konference CQR, ISBN 978-80-214-3774-6, VUT Brno - FSI - Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, Brno, 2008
 38. ŠTĚPÁNEK, P., Methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures, příspěvek na konferenci Proceedings from CINPAR 2008, ISBN 978-989-95695-3-9, Portugal, 2008
 39. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete, příspěvek na konferenci ACI/CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials, ISBN 978-0-87031-277-9, Manaus, Brazil, 2008
 40. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D., Degradation of the anchorage zones of externally bonded reinforcement caused by thermal effects, příspěvek na konferenci Proceedings from 4th Internacional Conference on Structural Defects and repair, CINPAR 2008, ISBN 978-989-95695-3-9, University of Aveiro, Portugal, 2008
 41. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizace kazetových desek, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 42. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., STRENGTHENING OF MASONRY VAULTED STRUCTURES, příspěvek na konferenci AMCM´2008 - Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, ISBN 978-83-7283-263-4, FCE, TU LODZ, LODZ, POLSKO, 2008
 43. ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P., Průzkum atypické stropní konstrukce, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 44. ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P., Statický přepočet atypické stropní konstrukce, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 45. ŠTĚPÁNEK, P., New methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures, příspěvek na konferenci WTA Almanach 2008 "Restauration and Building-Physics, ISBN 978-3-937066-08-0, WTA Publication, Munchen, 2008
 46. SAKAI, K.; KAWAI, K.; HÁJEK, P.; HISADA, M.; KJEPSO, A.; MIZUGUCHI, H.; NOGUCHI, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; TAMURA, M., Environmental design of concrete structures - general principles, spec. publikace, ISBN 978-2-88394-087-1, fib, Switzerland, 2008
 47. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Parametrická studie vlivu dodatečného předpětí na objekty v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 2. mezinárodné konferencii Technológie opráv a údržby stavieb, ISBN 978-80-969681-6-9, Krupa print, s.r.o., Žilina, 2008
 48. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Modelování mechanického chování styků panelových objektů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 2. mezinárodnej konferencii Technológia opráv a údržby stavieb, ISBN 978-80-969681-6-9, Krupa print, s.r.o., Žilina, 2008

2007

 1. PLŠEK, J., Dílčí výzkumná zpráva za rok 2007, výzkumná zpráva projektu CVUT, ISBN 978-80-01-03892-5, CVUT, Praha, 2007
 2. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska, výzkumná zpráva projektu , 2007
 3. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vybrané materiálové charakteristiky betonů s příměsí odpadových materiálů., výzkumná zpráva projektu , 2007
 4. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (Volume I), ISBN 978-962-8014-14-9, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2007
 5. HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the First ASIA-PACIFIC Conference onf FRP in Structures - APFIS 2007, ISBN 978-962-8014-14-9, Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2007
 6. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie, výzkumná zpráva projektu , 2007
 7. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., BEHAVIOUR OF ADDITIONALLY STRENGTHENED MASONRY VAULTS, kapitola v Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 8. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie, kapitola v Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 9. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimised design of the spun concrete poles -parametric studies, kapitola v Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 10. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vybrané materiálové charakteristiky betonů s příměsí odpadových materiálů., kapitola v Technické listy 2007 Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 11. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Representative material characteristics of concrete containing waste material admixtures, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 12. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Floor slabs - aplication of waste materials and environmental aspects, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 13. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stropní desky - aplikace odpadů a environmentální hlediska, kapitola v Technické listy 2007 Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 14. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., CHOVÁNÍ DODATEČNĚ ZESÍLENÝCH ZDĚNÝCH KLENEB, kapitola v Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 15. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stropní konstrukce z pohledu nákladů a jejich optimalizace., , 2007
 16. ŠTĚPÁNEK, P., Možnosti stochastického programování ve vztahu k optimalizovanému návrhu betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 17. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS, Praha, 2007
 18. ŠTĚPÁNEK, P., Poruchy stropních konstrukcí z desek hurdis, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA, s.r.o, Brno, 2007
 19. PLŠEK, J., Optimalizace: cesta ke zkvalitnění návrhu betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, Praha, 2007
 20. JANDA, L.; PESLAR, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Matematické modelování betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., ČVUT Praha, 2007
 21. ŠTĚPÁNEK, P., The design of concrete structures from the enviromental poin of view, příspěvek na konferenci 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures, ISBN 978-981-05-8192-3, MINAS Turizm, North Cyprus, 2007
 22. ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of masonry and concrete structures, příspěvek na konferenci 11th international Conference on Inspection appraisal repairs and maintance of structures, ISBN 978-981-05-8192-3, MINAS Turizm, North Cyprus, 2007
 23. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB A JEJICH INTERAKCE S NADLOŽÍM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "EXPERIMENT 07", ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 24. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi, příspěvek na konferenci Sborník z Česko-Slovenské konference EXPERIMENT O7, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 25. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; KALA, J., Design of eartfquake resistance enhancements of the Dukovany nuclear power plant Building structures, příspěvek na konferenci Nuclear power plant life management, Šanghai, Čína, 2007
 26. JANDA, L.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P., Matematické modelování prvků s nekovovou kompozitní výztuží, příspěvek na konferenci EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2007
 27. HORÁK, D.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; PROKEŠ, J., Problémy při zkoušení nekovové výztuže, příspěvek na konferenci EXPERIMENT `07 Sborník / Proceedings, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2007
 28. ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J., Basic formulation of environmental design, maintenance and repair optimization of concrete structures, příspěvek na konferenci Central Europe towards Sustainable Building - proceedings (Volume 2), ISBN 978-80-903807-8-3, CBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 29. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P., Development of new non-metalic concrete reinforcement, příspěvek na konferenci CESB 07 Prague Conference, ISBN 978-80-903807-8-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 30. ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of arched masonry bridges with retrofitting reinforcement - research and practice, příspěvek na konferenci Proceedings from Fifth international conference oncurrent and future trends in Bridge design, construction and maintenance, ISBN 978-0-7277-3593-5, ICE Institution, Beijing, 2007
 31. ŠTĚPÁNEK, P., Environmental aspects of concrete structures design, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007 - Proceedings of 4th International Conference, ISBN 978-80-01-03740-9, Faculty of Civil Engineering, Prague, 2007
 32. HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Interaction between non-metallic reinforcement and concrete, příspěvek na konferenci Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Millpress, Rotterdam, 2007
 33. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P., STRENGTHENING OF MASONY VAULTS AND INTERACTION OF VAULTS WITH OVERBURDEN, příspěvek na konferenci Proceedings of the international Symposium SHH07 - Studies on historical heritage, ISBN 978-975-461-433-6, Maya Basin Yayin, Istanbul - Turecko, 2007
 34. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of reinforced concrete cross-section, článek v Engenharia Estudo e Pesquisa, ISSN 1415-3025, Universidade Federal Fluminese, Brasil, 2007
 35. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., RBSO optimalizace stavebních konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CVUT, Praha, 2007
 36. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., RBSO optimisation of building structures, kapitola v Technical Sheets 2006, Technical sheets of results, ISBN 978-80-01-04054-6, CVUT, Praha, 2007
 37. HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J., Influence of thermal degradation on anchorage zones of bonded reinforcement, příspěvek na konferenci FRACTURE MECHANICS OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, VOLS 1-3, ISBN 978-0-415-44066-0, Taylor & Francis, Leiden, 2007
 38. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Vláknové kompozity jako hlavní výztuž betonu, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products (příspěvek jen v přiloženém CD), ISBN 978-80-239-9347-9, Brno, 2007
 39. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimised design of the spun concrete poles in accordance with ČSN EN 1992-1-1, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Brno, 2007
 40. ŠTĚPÁNEK, P., Design of concrete structures - environmental aspects, příspěvek na konferenci XIth International Conference of Research Institute of Building Materials "Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Research Institute of Building Materils, Telč, 2007
 41. ŠTĚPÁNEK, P., Některé zajímavé aplikace FRP materiálů při vyztužování a zesilování betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-8073-790-0, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2007
 42. ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P.; HORÁK, D., Některé nové poznatky v návrhu a vývoji FRP materiálů pro betonové konstrukce, příspěvek na konferenci Zborník prednášok VIII. vedeckej konferencii Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-8073-790-0, Technická univerzita v Kočiciach, Košice, 2007
 43. JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Možnosti uplatnění nekovové výztuže v dnešních konstrukcích, příspěvek na konferenci Sanace 2007 - Sborník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2007
 44. ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování betonových konstrukcí pomocí FRP materiálů, příspěvek na konferenci Sanace 2007 - sborník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2007
 45. ŠTĚPÁNEK, P., Environmentální aspekty sanací betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sanace 2007 - sborník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2007
 46. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1, příspěvek na konferenci ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH, ISBN 978-80-8073-790-0, Košice, 2007
 47. ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A., Navrhování betonových konstrukcí 1, Prvky z prostého a železového betonu, spec. publikace, ISBN 978-80-903807-5-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2007
 48. PLŠEK, J., Dílčí výzkumná zpráva za rok 2006, kapitola v Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CVUT, Praha, 2007
 49. ŠTĚPÁNEK, P., Využití FRP při vyztužování a zesilování, příspěvek na konferenci Kolokvium SVĚTOVÝ BETON 2002-2006 - Sborník příspěvků, ISBN 80-903807-3-5, ČBS Servis, s.r.o, Praha, 2007
 50. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., Deterministic and Reliability Based Structural Optimization of Concretece Cross-Section, článek v Journal of Advanced Concrete Techlology, ISSN 1346-8014, ACT, Japan, 2007
 51. ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L., Problematika statického návrhu konstrukcí s kompozitní výztuží, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Olomučany, 2007
 52. ŠTĚPÁNEK, P.; JANDA, L., Problematika navrhování konstrukcí s kompozitní výztuží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Design of self-adaptive composite structures, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Integrated design of load bearing structures ISMD, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 3. HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Vývoj a zkoušení nové nekovové výztuže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků"13. Betonářské dny 2006", ISBN 80-903807-2-7, ČSB Servis, s.r.o., Praha, 2006
 4. HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J., Vývoj nových metod měření přetvoření nekovové výztuže betonu, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 80-7204-487-7, Brno, 2006
 5. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006", ISBN 80-903807-2-7, ČSB Servis, s.r.o, Praha, 2006
 6. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., ZESILOVÁNÍ ZDĚNÝCH KLENEB DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií - Zborník abstraktov a zborník prispevkov (CD), ISBN 80-8073-677-4, TU Košice, Fakulta stavebná, Košice, 2006
 7. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Betonové konstrukce vyztužené nekovovou kompozitní výztuží, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost WTA CZ , Blansko, 2006
 8. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Návrh vnitřní nekovové výztuže a uplatnění při sanacích, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, WTA CZ , Blansko, 2006
 9. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Dodatečné zesilování zděných kleneb kovovou a nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006 - WTA, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Blansko, 2006
 10. KRŮPA, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Fyzikálně-mechanické vlastnosti nekovových výztuží ze skelných a uhlíkových vláken a jejich soudržnost s betonem, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, Bratislavva, 2006
 11. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11, příspěvek na konferenci Betonárské Dni 2006 - Zborník prednášok, ISBN 80-227-2500-5, STU Bratislava, Stavebná fakulta, Bratislava, 2006
 12. ŠTĚPÁNEK, P., Trendy a postupy při navrhování betonových konstrukcí - filozofie navrhování, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2006 Zborník prednášok, ISBN 80-227-2500-5, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2006
 13. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D., Pull-out test of non-metallic FRP reinforcement for concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 4th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials, ISBN 981-05-5563-6, CI-PREMIER PTE LTD, Hong Kong, Singapure, 2006
 14. HELA, R.; KLABLENA, P.; KRÁTKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Betonové průmyslové podlahy, spec. publikace, ISBN 80-86769-73-9, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2006
 15. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FILIP, M., Masonry structures with an additional reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures, ISBN 981-05-5562-8, CI-PREMIER PTE LTD, Hong Kong, 2006
 16. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., VLIV ZESÍLENÍ DODATEČNĚ VKLÁDANOU KOVOVOU A NEKOVOVOU VÝZTUŽÍ NA ÚNOSNOST ZDĚNÝCH KLENEB, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 4. konference Zděné a Smíšené Konstrukce 2006, ISBN 80-903502-8-3, ČBS servis, s.r.o., Brno, 2006
 17. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; FOJTL, J.; ZLÁMAL, M., Reinforcing of concrete structures with non-metallic FRP, příspěvek na konferenci , 2006
 18. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., Optimisation of concrete structures, příspěvek na konferenci Concrete Structures of Traffic Network, ISBN 80-903502-8-3, Edit Centre of CTU in Prague, Praha, 2006
 19. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., RBSO optimalizace ŽB průřezu, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, CERM, Brno, 2006
 20. ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizační úlohy v inženýrských úlohách - výzvy a požadavky, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 21. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., RBSO optimalizace železobetonového průřezu, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Vsoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 22. ŠTĚPÁNEK, P., Vady a poruchy betonových konstrukcí vodojemů, příspěvek na konferenci Vodojemy 2006, Vodovody a kanalizace, Vyškov, 2006
 23. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., Optimisation of concrete structures, příspěvek na konferenci CCC 2006 Proceedings, ISBN 80-903502-8-3, Czech Concrete Society and CBS Servis, s.r.o., Prague, 2006
 24. JANDA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Návrh betonového průřezu vyztuženého nekovovou výztuží, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2006
 25. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; POPELA, P., Stochastic programming, applications in civil engineering, příspěvek na konferenci 19th International Symposium on Mathematical Programming - Abstracts, ISBN 85-285-0106-X, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brazil, 2006
 26. VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P., Target reliability - Problem of safety of structures, příspěvek na konferenci AED 2006 - sborník příspěvků, AED - ČVUT, Praha, 2006
 27. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Vady a porcuhy podlahových desek - problematika návrhu a provádění, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, Brno, 2006
 28. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Additional strengthening of masonry vaults with non-prestressed additional reinforcement, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2006, ISBN 0-947644-59-8, Engineering Technics Press,, Edinburgh, UK, 2006
 29. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J., Navrhování betonových konstrukcí s nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sanace 2006 - sborník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2006
 30. ŠTĚPÁNEK, P., Vývoj nekovové výztuže pro betonové konstrukce, příspěvek na konferenci Sanace 2006, sobrník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2006
 31. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost nosné konstrukce objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11, příspěvek na konferenci Sanace 2006 - sborník přednášek, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2006
 32. NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results, příspěvek na konferenci Dyna 2006, ISBN 80-214-3164-4, Brno, ČR, 2006
 33. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; KRŮPA, P., Optimalizovaný návrh kompozitních konstrukcí a inženýrských systémů, kapitola v Technické listy 2005 - Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, CVUT, Praha, 2006
 34. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; KRŮPA, P., OPTIMISED DESIGN OF COMPOSITS STRUCTRUES AND ENGINEERING SYSTEMS, kapitola v Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets, ISBN 80-01-03630-8, CVUT, Praha, 2006
 35. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M., Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 36. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J., Utilization of recycled industrial and municipal waste - experimental verification, design methods and verification of its parameters for design, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 37. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P., Zvýšení únosnosti a zbytkové životnosti existujících nosných konstrukcí pozemního i dopravního stavitelství, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 38. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J., Využití recyklovaných průmyslových a komunálních odpadů - experimentální ověření, návrhové metody a verifikace jejich parametrů pro návrh, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 39. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J., Utilization of recycled construction waste in building structures - LCA, LCC, optimization, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 40. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Dílčí výzkumná zpráva za rok 2005, kapitola v Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CVUT, Praha, 2006
 41. KRŮPA, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PLŠEK, J., Využití recyklovaných stavebních odpadů v konstrukcích budov - LCA, LCC, optimalizace, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 42. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P., Improvement of load bearing capacity and residual life-cycles of existing load bearing structures in structural and transport engineering, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 43. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; DIBELKA, V.; ZLÁMAL, M.; BAJER, M., Návrh autoadaptivních kompozitních konstrukcí, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 44. ŠTĚPÁNEK, P., Současnost a budoucnost oboru "Sanace (také betonových) konstrukcí", článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2006
 45. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Statická analýza panelového objektu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TSK, s.r.o., Praha, 2006
 46. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Vady a poruchy podlahových desek - problematika návrhu a provádění, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 47. ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A., Navrhování betonových konstrukcí- 1. Prvky z prostého a železového betonu, spec. publikace, ISBN 80-903807-1-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006

2005

 1. TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČÍRTEK, L.; PANÁČEK, J.; ZMEK, B., Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia., , VUT Brno, Brno, 2005
 2. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vady a poruchy stropních konstrukcí z desek Hurdis, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L., Navrhování podlahových desek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 4. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Automatizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci Sbornůík příspěvků 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 5. FOJTL, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Poznámky k návrhu zesílení betonových prvků lepenými lamelami pro zvýšení únosnosti pro namáhání tahovým ohybem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KRÁTKÝ, J., Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu, spec. publikace, ISBN 80-903502-0-8, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 7. PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; TERZIJSKI, I., Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Část 1 Navrhování prvků železobetonových konstrukcí., , Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS servis. s.r.o, Praha, 2005
 8. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Vyztužování zděných konstrukcí nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 9. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizovanýnávrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 10. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Deterministická a pravděpodobnostní optimalizace návrhu železobetonového průřezu, příspěvek na konferenci Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost WTA CZ, Brno, 2005
 11. ŠTĚPÁNEK, P., Moderní trvanlivé konstrukce s nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník odborných příspěvků z konference Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 12. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Masonry structures with non-prestressed additional reinforcement, příspěvek na konferenci Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2005
 13. VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V., External non-prestressed strengthening of concrete panels with FRP sheets and strips, příspěvek na konferenci Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2005
 14. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of design of croos-section in concrete structures, příspěvek na konferenci Procceding of the 4th International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, University of Žilina, Žilina, Slovakia, 2005
 15. ŠTĚPÁNEK, P., Additional external strengthening of concrete structures with CFRP reinforcement, příspěvek na konferenci Structural concrete and time, Proceedings of the fib Symposium 28-30.09.2005 - La Plata, Argentina, ISBN 987-21660-1-3, Angel A. Di Maio, La Plata, La Plata, Argentina, 2005
 16. VÍTEK, L.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators., příspěvek na konferenci Proccedings of FIB Symposium "Structural Concrete and Time", ISBN 987-21660-1-3, La Plata Argentina, 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 37. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 38. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 39. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 40. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 41. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 42. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 43. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 44. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 45. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 46. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 47. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 48. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 49. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 50. ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2005, ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, 2005
 51. ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; FOJTL, J.; DIBELKA, V.; HOBST, L., Non Prestresses Strengthening of Concrete Panels with FRP Sheets and Strips, , ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, Brasil, 2005
 52. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P., Stropní konstrukce z hurdisek, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2005
 53. PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Optimization of reinforced concrete cross-section subjected to spatial load, příspěvek na konferenci Proceedings of the second international conference Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005, ISBN 80-7194-769-5, University of Pardubice, Czech Republic, Pardubice, 2005
 54. LANÍKOVÁ, I.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J., Kompozitní konstrukce "lapolu", příspěvek na konferenci IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-2394905-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2005
 55. ŠTĚPÁNEK, P.; FILIP, M.; VÍTEK, J., Navrhování moderních a trvanlivých betonových konstrukcí s nekovovou výztuží, příspěvek na konferenci IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2005
 56. ŠTĚPÁNEK, P., Aspekty návrhu kompozitních konstrukcí, příspěvek na konferenci IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2005
 57. ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování a konstrukce soudržných externích FRP systémů předpjatých i nepředpjatých, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 58. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 59. ŠTĚPÁNEK, P., Nové trendy zesilování konstrukcí pomocí FRP materiálů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 60. ŠTĚPÁNEK, P., Úvod do problematiky zesilování konstrukcí Grant GAČR 103/02/0749, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 61. ŠTĚPÁNEK, P., Vady a poruchy betonových konstrukcí jako důvody pro zesilování, klasifikace method pro zesilování, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze senimáře Zesilování betonových a zděných konstrukcí, ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 62. ŠTĚPÁNEK, P., Některé otázky a přístupy k navrhování betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Statika 2005, Sborník ze semináře, ISBN 80-239-5018-5, SCIA CZ, s.r.o., Praha, 2005
 63. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 64. ŠTĚPÁNEK, P., Nové trendy navrhování trvanlivých betonových konstrukcí (návrh nové konstrukce i sanace stávajících), článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005
 65. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Radiographic Control of Reinforcement in Damaged Roof Trussečs of Industrial Hall, příspěvek na konferenci Damstruc 2005, ISBN 85-905495-2-6, Universidade federal fluminense, Brasilia, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.; DIBELKA, V., Účinnost zesílení externě lepenou výztuží na únosnost ve smyku železobetonových prvků, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), Praha, 2004
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; DIBELKA, V.; FOJTL, J.; HORÁK, D., Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), Praha, 2004
 3. ŠTĚPÁNEK, P., Hybridní konstrukce v pozemním stavitelství (vývojové trendy a některé problémy), příspěvek na konferenci Sborník konference Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB), Praha, 2004
 4. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Vliv zesílení dodatečně vkládanou výztuží na únosnost zděných kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference „Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií“, ISBN 80-232-0230-8, Technická univerzita, Košice, 2004
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zesilování zděných kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Sanace, Praha, 2004
 6. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 7. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Strengthening of masonry vaults, příspěvek na konferenci Life cycle assessment, behaviour and proprties of concrete and concrete structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno, 2004
 8. ŠTĚPÁNEK, P.; TEPLÝ, B., Performance based přístupy a integrované navrhování, cesta k zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví? New aproach in building construction industry,challenge not only for research and industry., příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, sborník příspěvků, VUT Fakulta stavební, Brno, 2004
 9. ŠTĚPÁNEK, P., Nové možnosti na poli sanací a rekonstrukcí staveb z betonu., příspěvek na konferenci Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj, ČBS ČSSI, 2004, ISBN 80-903501-2-7, ČBS, Praha, 2004
 10. ŠTĚPÁNEK, P., Řím a jeho zděné konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře ČBS ČSSI, ISBN 80-903501-1-9, ČBS, Brno, 2004
 11. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zkoušky kleneb zesílených dodatečně vkládanou výztuží, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, Česká betonářská společnost, Brno, 2004
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M., Zkoušky zděných kleneb zesílených nepředpjatou výztuží, příspěvek na konferenci EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004
 13. ŠTĚPÁNEK, P., Kompozitní konstrukce pozemních staveb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2004
 14. ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy, příspěvek na konferenci Pravběpodobnost porušování konstrukcí 2004, Teris, Brno, 2004
 15. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of masonry vaults with additional reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the IASS WG 18/ECS 5th International Seminar on ECS - Enviromentally compatible structures and structural materials, ISBN 80-01-03150-0, ČVUT Praha, Praha, 2004
 16. VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J., Additional Strengthening of Concrete Structures with Contemporary Nano-Materials, příspěvek na konferenci Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation, University of Cape Town, Cape Town, South Africa, 2004
 17. KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J., Nové trendy ve stavebnictví, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer media CZ, Praha, 2004
 18. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L., Vady a poruchy podlahových desek a způsoby jejich sanace, příspěvek na konferenci BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH, ISBN 80-903501-4-6, 2004
 19. ŠTĚPÁNEK, P., Porovnání chování různě starých hurdisek s betonovou vrstvou na horním líci, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004 „6. odborná konference doktorského studia“, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické, Brno, 2004

2003

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; VAŇURA, T.; ADÁMEK, J., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinfoced Concrete Elements, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, The Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 2. FOJTL, J., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., DIBELKA, V., Dlouhodobé zkouška dodatečně zesílených ŽB stropních panelů, příspěvek na konferenci Sborník z konference "Stavebné materiály a skúšobníctvo", ISBN 80-7099-991-8, TU Košice, Fakulta BERG, Košice, 2003
 3. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., DIBELKA, V., Short-terms and Long-terms Experiments of the Elements Strengthening with External Bonded Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2003
 4. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips. Anchorage of Externaly Glued Strips, příspěvek na konferenci Proceedings of NDT-CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, DGfZP, Berlín, 2003
 5. ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips Anchorage of Externally Glued, příspěvek na konferenci NDT-CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, BAM, Berlin, 2003
 6. ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Do epoxy resins creep in external strengthening connections?, příspěvek na konferenci Proceeding of the 2003 International Symposium "Celebrating concrete", ISBN 0-7277-3248-X, Thomas Telford Publishing, London E14 4JD, DUNDEE, 2003
 7. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Some remarks to anchoraga of CFRP strips by external strenghening of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference Concrete in the 3rd Millenium, ISBN 0-909375-18-6, Brisbane, Australia, 2003
 8. ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J., Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading, příspěvek na konferenci Abstracts SMiRT 17, ISBN 80-214-2413-3, Czech Standard Institution Prague, Praha, 2003
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PODOLKA, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Additional CFRP non-prestressed reinforcement in concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference ASSCCA 03, ISBN 90-5809-590-8, Sydney, 2003
 10. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., Design of CFRP strips anchorage - experimental, differencial equations and mathematical model, příspěvek na konferenci Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 11. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Long-term tests arrangement for externally strengthened reinforced concrete elements, příspěvek na konferenci Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ADÁMEK, J.; VAŇURA, T., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd Int. Conference on Advanced Engineering, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 13. ŠTĚPÁNEK, P., HÁJEK, P., VAŇURA, T., Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z konference Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01551-7, Ostrava, 2003
 14. ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., ŠUPČÍK, J., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠŤASTNÍK, S., ŠKOLAŘ, J., PLOCEK, Z., Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderné elektrárny Dukovany, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2003
 15. ŠTĚPÁNEK, P., Příspěvek k problematice havárií hurdiskových stropů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2003
 16. ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P., The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2003

2002

 1. ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J., Kotvení speciálních výztuží ve zdivu, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, vydavatelství ČBS, Praha, 2002
 2. ŠTĚPÁNEK, P., HLADIL, J., Zesilování pilířů přídatnou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, vydavatelství ČBS, 2002
 3. HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P., An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators, příspěvek na konferenci , 2002
 4. HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P., An increase of shielding construction efficiency for linear accelerators, příspěvek na konferenci , 2002
 5. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., Designer´s conflict of safety vs. economy - a serious task for code´s elaborators, , 2002
 6. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., Alternative simulation core for material reliability assessments, , 2002
 7. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 8. ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, článek v , Praha, 2002
 9. HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů, příspěvek na konferenci SANACE - sborník přednášek, SSBK, Brno, 2002
 10. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of anchorage of CFRP strips, příspěvek na konferenci Proceedings of international conference Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, Žilina, 2002
 11. ŠTĚPÁNEK, P., Koncepční pohled na dilatační celky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Seminář Koncepční návrh betonových konstrukcí, ISBN 80-238-8493-X, vydavatelství ČBS, Praha, 2002
 12. ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., Optimisation of longitudinal reinforcement of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of international conference Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, Žilina, 2002
 13. ŠTĚPÁNEK, P., Některé aspekty sanace panelových objektů občanské vybavenosti, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference Sanace 2002, ISBN 1211-3700, Brno, 2002
 14. ŠTĚPÁNEK, P., Některé příčiny vzniku poruch podlahových desek při jejich návrhu, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference Sanace 2002, ISBN 1211-3700, Brno, 2002
 15. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., MATERNA, A., Opinions on Renewal of Precast Panel Concrete Buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th International Congress of BIBM, Istanbul, 2002
 16. ŠTĚPÁNEK, P., Design of anchorage of CFRP strips, článek v , 2002
 17. ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., Optimization of Longitudinal Reinforcement of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Concrete and Concrete Structures, ISBN 00, Vysoká škola dopravná, Žilina, Žilina, 2002
 18. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L., Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, 2002
 19. ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., ZMEK, B., HOBST, L., Sanitation of a panel building, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, 2002
 20. ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., JANÍK, T., HLADIL, J., CZEMPIEL, J., Moderní metody pro zesilování zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 80-7099-809-1, Košice, 2002
 21. ŠTĚPÁNEK, P., Ageing and static reliability of concrete structures under temperature and mechanical loading, příspěvek na konferenci Proceedings of the CSNI Workshop, Agence de l´ocde pour l´énergie nucléaire, NEA Press Berlin, Berlin, 2002
 22. ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B., Das Zusammenwirken des flachigen- und Pfahlfundamentes der rollenden horizontalen Frase in schwierigen Verhaltnissen, příspěvek na konferenci Grundung im Boden und Fels, Esslingen, 2002
 23. ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování a optimalizace železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník VII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 80-7099-809-1, Košice, 2002
 24. ŠTĚPÁNEK, P., VÁCHA, J., Problematika podlahových desek, článek v Betonářské dny, ISSN 1212-7744, 2002
 25. ŠTĚPÁNEK, P., ŠIMŮNEK, P., Porovnání vlivů zatěžovacích stavů na stropní keramickou desku HURDIS II CSD, příspěvek na konferenci Sborník 4. Celostátní odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, na CD-ROM, Brno, 2002
 26. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., Simple handy chaos generator, příspěvek na konferenci Stochastic mechanics, Deodatis, Coprfu, Greece, 2002
 27. VÍTEK, L., HOBST, L., ŠTĚPÁNEK, P., Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů., příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 28. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of Anchorage of Carbon Fieber Reinforced Plastic Strips, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2002

2001

 1. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Some remarks on strengthening of beams using CFRP strips., příspěvek na konferenci FRP Composites in civil engineering, Hong Kong, China, 2001
 2. ŠTĚPÁNEK, P., PODOLKA, L., Strengthening and repair of RC structures in the Czech republic using FRP composites, příspěvek na konferenci FRP composites in civil engineering, Hong Kong, China, 2001
 3. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., VÁCHA, J., HOBST, L., Reforco de laje cobertura circular em concreto armado em edifício industrial, příspěvek na konferenci , 2001
 4. ŠTĚPÁNEK, P., Mathematical modeling and volume reinforcement optimisation in concrete foundations, příspěvek na konferenci ECS, Seminar on Environmentally compatible structures, 2001
 5. HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 6. HORÁK, V., ŠTĚPÁNEK, P., Spolupůsobení plošného a pilotového základu pojíždějící horizontální frézky s podzákladím ve složitých základových poměrech, příspěvek na konferenci Zakládání staveb (Foundations, Grundbau), ISBN 80-7204-217-3, Česká geotechnická společnost Českého svazýu stavebních inženýrů a SEKURKON, Brno v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, Brno, 2001
 7. ŠTĚPÁNEK, P., Současný stav a perspektivy výpočtů a navrhování betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Praha, 2001
 8. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., MATERNA, A., Některé aspekty posouzení reziduální statické spolehlivosti panelových objektů, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV,, ISBN 80-232-0203-0, EXPO EDUC Košice, Tatranská Lomnica , 2001
 9. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., ŠIFALDA, M., Systémový přístup ke statickému návrhu regenerace panelového domu, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV,, EXPO EDUC Košice, Tatranská Lomnica, 2001
 10. ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., Zvětšení statické spolehlivosti panelového objektu narušeného nerovnoměrným sedáním pomocí dodatečného spínání, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference STATICKO – KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO – FYZIKÁLNE PROBLÉMY STENOVÝCH SÚSTAV,, Expo EDUC Košice, Tatranská Lomnica, 2001
 11. HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Praha, 2001
 12. ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÍK, S., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., Problematika fyzikálně mechanických charakteristik betonů při teplotním a mechanickém namáhání, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Praha, 2001
 13. ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J., Aditional reinforcement in the masonry of historical buildings, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, Gumares. Portugal, 2001
 14. ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I., Aplikace teorie optimalizovaného návrhu výztuže na železobetonové konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 15. ŠTĚPÁNEK, P., Optimization of concrete structures, příspěvek na konferenci Failures of concrete structures, Bratislava, SR, 2001
 16. ŠTĚPÁNEK, P., Statické zásahy do nosných konstrukcí (panelových budov), článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2001
 17. ŠTĚPÁNEK, P., Problematika kotvení výztuže při zesilování betonových a zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Building materials and testing, ISBN 80-7099-677-3, Orgware, Bratislava, 2001
 18. ŠTĚPÁNEK, P., Opinions on static renewal of precast concrete buildings, příspěvek na konferenci Kongres FIB, Concrete and Environment, FIB Berlin, Berlín, SRN, 2001
 19. ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J., HABARTA, J., Zesilování zděných konstrukcí dodatečnou nenapjatou výztuží, příspěvek na konferenci Building materials and testing, ISBN 80-7099-677-3, Orgware, Bratislava, 2001
 20. ŠTĚPÁNEK, P., Problematika chování kotevních oblastí, srovnání experimentů s výpočetními vztahy, příspěvek na konferenci Building materials and testing, Bratislava, 2001
 21. ŠTĚPÁNEK, P., ŠIFALDA, M., Přehled výpočtových modelů a postupů navrhování panelových objektů, jejich vady a poruchy., příspěvek na konferenci Seminář se zahraniční účastí „Regenerace panelových budov“, ISBN 80-238-7594-9, ČBS Praha, 2001
 22. ŠTĚPÁNEK, P., LANK, J., Řešení grantu MPO ČR Regenerace panelových domů. Některé výsledky části řešené Stavební fakultou VUT v Brně., příspěvek na konferenci Seminář se zahraniční účastí „Regenerace panelových budov, ISBN 80-238-7594-9, ČBS Praha, 2001
 23. ŠTĚPÁNEK, P., Statické zásahy do nosných konstrukcí (panelovýc budov), článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2001
 24. ŠTĚPÁNEK, P., Aditional reinforcement in historical masonry structures - determination of anchorage length and the state of stress in anchorage area, příspěvek na konferenci Studies in ancient structures, ISBN 975-461-303-6, Istanbul, Turkey, 2001
 25. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., Faults of panel buildings clkadding and methods of repairs, příspěvek na konferenci Staticko - konštrukčné a stavebno fyzikálné problémy stenových sústav, ISBN 80-232-0203-0, Košice, Slovensko, 2001
 26. ŠTĚPÁNEK, P., Optimization of reinforcement of concrete cross section with stochastic input parameters, příspěvek na konferenci Advanced engineering design, Glasgow, U.K., 2001
 27. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Anchoring of non prestressed and prestressed CFRP strips at strengthening of concrete beams, příspěvek na konferenci Composites in material and structural engineering, ISBN 80-01-02378-8, Praha, ČR, 2001
 28. ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of longitudinal reinforcement of concrete framed structures using stochastic finite element method, příspěvek na konferenci Structural safety and reliability, ISBN 90-5809-197-X, Balkema, Colorado, USA, 2001
 29. ŠTĚPÁNEK, P., CZEMPIEL, J., Masonry beam with additional reiforcement - tests, numerical analysis, design methodology, příspěvek na konferenci Advanced engineering design, University of Glasgow, U.K., Glasgow, U.K., 2001
 30. ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠTĚPÁNEK, P., Rekonstrukce prefabrikovanýchschodišťových ramen, příspěvek na konferenci Sanace 2001, Brno, 2001
 31. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L., Modelování svislých styků panelových budov., příspěvek na konferenci 11 mezinárodní sympozium, SANACE,, SSBK Brno, Brno, 2001
 32. ŠTĚPÁNEK, P., Zásahy do nosných konstrukcí panelových objektů, příspěvek na konferenci 11 mezinárodní sympozium, SANACE,, ISBN 1211-3700, SSBK, SSBK Brno, 2001
 33. ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B., Interaction of flat and pile foundations wheeled by a horizontal planer in a difficult foundation conditions, příspěvek na konferenci Deep foundation Practice, ISBN 981-04-2512-0, CI Premier, Singapore, Singapore, 2001
 34. ŠTĚPÁNEK, P., Zpevňování zděných a betonových konstrukcí dodatečným vyztužováním, příspěvek na konferenci Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století, ISBN 80-7078-870-4, Ostrava, 2001
 35. ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizace návrhu výztuže železobetonového průřezu s uvážením vstupních údajů jako náhodných veličin, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 8002014103, VŠB TU Ostrava, 2001
 36. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., Rekonstrukce schodišťových ramen ve zdravotnickém zařízení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 37. ŠTĚPÁNEK, P., Některé aspekty posouzení reziduální statické spolehlivosti panelových objektů, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. ŠTĚPÁNEK, P., Vliv dodatečného zesílení betonové konstrukce CFK lamelami na jejich únosnost a použitelnost, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikáne problémy stavebných konštrukc, ISBN 80-232-0192-1, Technical University of Košice, Košice, 2000
 2. ŠTĚPÁNEK, P., Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Staticko konštručné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukc, ISBN 80-232-0192-1, Technical University of Košice, Košice, 2000
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I., Teorie pro optimalizaci návrhu výztuže železobetonové konstrukce podle mezních stavů při geometricky a fyzikálně nelineárním chování, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, 2000
 4. ŠTĚPÁNEK, P., Vady, poruchy a metody sanace zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník konference ""Zdivo 20, ČBZ Praha, Brno, 2000
 5. ŠTĚPÁNEK, P., Sanace rekonstrukce a údržba panelových domů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 2000
 6. ŠTĚPÁNEK, P., JANÍK, T., Srovnání jednotlivých metod pro zesilování betonových a zděných pilířů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 2000
 7. ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I., Teoretické základy optimalizace návrhu výztuže v železobetonové konstrukci, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2000
 8. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČEK, L., Některé aspekty aktuální statické způsobilosti panelových objektů soustavy B60, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodníkonference ""Bývanie 20, Neuveden, Bratislava, 2000
 9. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Aplikace lepených uhlíkových lamel při úpravách obytných budov - problematika návrhu kotevních oblastí, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodní konference ""Bývanie 20, ORGWARE Bratislava, Košice, 2000
 10. ŠTĚPÁNEK, P., Optimalizace návrhu betonových konstrukcí - cíle, metody a možnosti, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Betonárské dni 20, ISBN 80-227-1385-6, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2000
 11. ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost nosných konstrukcí panelových objektů, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Betonárské dni 20, ISBN 80-227-1385-6, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2000
 12. ŠTĚPÁNEK, P., Srovnání jednotlivých metod pro zesilování zděných pilířů, příspěvek na konferenci Sborník z 22. Konference WTA ""Sanace a rekonstrukce staveb 20, Neuveden, Praha, 2000
 13. ŠTĚPÁNEK, P., Dodatečné vyztužování zděných konstrukcí namáhaných ohybovým momentem - problematika kotevních oblastí, příspěvek na konferenci Sborník z 22. Konference WTA ""Sanace a rekonstrukce staveb 20, Neuveden, Praha, 2000
 14. ŠTĚPÁNEK, P., Zesilováůní konstrukcí lepenými l amelamy, experimenty a dimenzační algoritmy, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Betonářské dny 2001, ČBZ Praha, Praha, 2000
 15. ŠTĚPÁNEK, P., Možnosti využití optimalizačních úloh při návrhu konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Betonářské dny 20, ČBZ Praha, Praha, 2000
 16. ŠTĚPÁNEK, P., Mathematical modelling and optimisation of concrete foundations, příspěvek na konferenci Proceedings from international conference ""Geotechnika 20, ORGWARE Bratislava, Bratislava, 2000
 17. ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of reinforcement of RC framed structures, článek v , 2000

1999

 1. ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., Strengthening of load bearing structures of the castle in Velké Meziříčí, příspěvek na konferenci Proceeding of the international conference Structural Faults and Repairs, Civil Engineering Institute London, London, UK, 1999
 2. ŠTĚPÁNEK, P., Optimisation of reinforcement design in concrete frame structures, příspěvek na konferenci The first international conference on advanced engineering design, ISBN 80-01-02055-X, CTU Praha, Praha, 1999
 3. ŠTĚPÁNEK, P., Mathematical modelling of precast panel construction, příspěvek na konferenci Proceeding of the international conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-589-4, Žilina, 1999
 4. ŠTĚPÁNEK, P., Modelling of time-dependent behaviour of concrete foundation plates, příspěvek na konferenci Proceeding of the international conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-589-4, Žilina, 1999
 5. ŠTĚPÁNEK, P., Ageing and static reliability of concrete structures under temperature and force loading, příspěvek na konferenci Life prediction and ageing management of concrete structures, Expertcentrum Bratislava, Bratislava, 1999
 6. ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., Use of external prestressing for repairing precast skeleton construction, příspěvek na konferenci Life prediction and aging management of concrete structures, Expertcentrum Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 1999

1998

 1. ŠTĚPÁNEK, P., MATERNA, A., SALAJKA, V., Matematische Modellirung der Plattenbauten: Nichtlineare Eigenschaften der Stösse., příspěvek na konferenci , 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný