English

prof. Ing. Jan Šulc, CSc. – seznam publikací

2018

 1. ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J., Fyzikální modelový výzkum nového bezpečnostního objektu VD Orlík, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018

2017

 1. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Míra zpětného ostřiku jako funkce dopadového úhlu, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Rosice, 2017
 2. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu, , LVV ÚVS FAST VUT v Brně, Brno, 2017
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 4. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování , , Brno, 2017
 5. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprsků, , LVV, Brno, 2017

2016

 1. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Nové poznatky z hydraulického výzkumu prvků k usměrnění proudu za rozstřikovacím uzávěrem, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2016
 2. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů, , 2016
 3. LUKÁŠEK, P.; ŠULC, J., Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 4. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Numerické modelování nedokonalého přepadu přes ostrohranný přeliv, , Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Brno, 2016
 5. KRAUS, P.; NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru, , ISBN nemá, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Znojmo, 2016
 6. NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna, příspěvek na konferenci 30th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2016
 7. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016

2015

 1. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2015
 2. ŠULC, J.; LUKÁŠEK, P., Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2015
 3. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J., Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská , , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 4. PICKA, D.; ŠULC, J., Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Sedlčany, 2015
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Water Structures Laboratory of Water Management Research, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 6. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 7. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře, příspěvek na konferenci 29th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-13-2, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2015

2014

 1. ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum, ISBN nemá, ETH Zürich, Zürich, 2014
 2. ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J., Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2014
 3. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka, , LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ŠULC, J., Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech., , FAST VUT v Brně, Brno, 2013
 2. ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J., Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2013

2012

 1. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Experimental and Numerical Modelling of Turbulent Flow over an Inclined Beackward-facing Step in an Open Channel, článek v Communications, ISSN 1335-4205, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012
 2. ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2012
 3. PICKA, D.; ŠULC, J.; MISTROVÁ, I.; ŠAFÁŘ, R., Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Sedlčany, 2012
 4. ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J., Experimentální výzkum přepadu přes přeliv s kruhově zaoblenou korunou, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Sedlčany, 2012
 5. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Open-channel flow charakteristics measurement in the space of bed drop with a rounded downstream face, příspěvek na konferenci XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012, ISBN 978-80-554-0516-2, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012
 6. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of critical regime in the free-surface flow over an inclined backward-facing step, příspěvek na konferenci XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012, ISBN 978-80-554-0516-2, Žilinská Univerzita, Žilina, 2012

2011

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L., LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 2. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J., Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 3. MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20, příspěvek na konferenci 25th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., Praha, 2011
 4. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of Supercritical Turbulent Flow ower an Inclined Backward-Facing Step in a Open Channel, příspěvek na konferenci 17th International Conference Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2011

2010

 1. PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M., Modelling of Subcritical Free-Surface Flow over an Inclined Backward-Facing Step in a Water Chanel, příspěvek na konferenci Experimental Fluid Mechanics 2010, ISBN 978-80-7372-670-6, TU Liberec, Liberec, 2010
 2. ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M., Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením, příspěvek na konferenci Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin, ISBN 978-80-7043-883-1, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010
 3. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, ISBN 978-80-554-0189-8, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, Slovensko, 2010

2009

 1. ŠULC, J., Stanovení minimální bezpečné úrovně hladiny v nádrži VD Dalešice pro provoz přivaděčů vodních turbín, , VUT v Brně, Brno, 2009
 2. ŠULC, J., Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II, , VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ŠULC, J., Posouzení hydraulické funkce dvojice regulačních uzávěrů instalovaných v hradicí tabuli spodní výpusti VD Matka v Makedonii, , VUT v Brně, Brno, 2009
 4. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Flow separation on transversal ribs in an open channel, článek v Strojárstvo/Strojírenství, ISSN 1335-2938, Media/ST s.r.o., Žilina, 2009
 5. ŠULC, J.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D., MEZE PODOBNOSTI PŘEPADU PŘES PŘELIV SE ZAOBLENOU KORUNOU, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 6. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Modelling of a Supercritical Flow over Bed Sills in an Open Channel, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, FAST - VUT v Brně, Brno, 2009
 7. ŠULC, J., Stanovení parametrů turbín a výkonu malých vodních elektráren, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2009

2008

 1. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Zkoušky rozdělovacího objektu SO 03 na Bílé Nise, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2008
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Modelové zkoušky výtokového objektu odpadní štoly VD Mšeno, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2008
 3. ŠULC, J., Hydrologická data pro návrh malé vodní elektrárny, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2008
 4. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Investigation of turbulent flow in an open channel with transversal ribs, příspěvek na konferenci Colloquium Fluid Dynamics 2008, ISBN 978-80-87012-14-7, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2008
 5. ŠULC, J., Klasifikace malých vodních elektráren, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2008
 6. ŠULC, J., Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu, , VUT v Brně, Brno, 2008
 7. ŠULC, J., Zkušenosti s kalibracemi a kontrolami pracovních měřidel průtoků instalovaných v profilech s volnou hladinou, příspěvek na konferenci Metrologie průtoků 2008, ISBN 978-80-254-2196-3, 2008
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 9. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Experimental and numerical Modelling of turbulent Flow over transversal Ribs in an open Channel, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2008
 10. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P., Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 11. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH, , ISBN 978-80-227-2897-3, STU v Bratislavě, Bratislava, 2008
 12. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu, příspěvek na konferenci XVI. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 13. ŠULC, J., Počátky rozvoje hydroenergetiky, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2008
 14. ŠULC, J.;DRÁB,A., Úloha malých vodních elektráren ve výrobě elektřiny, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2008

2007

 1. ŠULC, J., Tlakové poměry na obtékaném povrchu sektorového hladinového uzávěru jezu Roudnice, , VUT v Brně, Brno, 2007
 2. ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A., Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 2. etapa, studie proveditelnosti, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 3. ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures, příspěvek na konferenci Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, 2007
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd workoing session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 5. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2007
 6. ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A., Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 7. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Analýza rychlostních poměrů nadkritického proudění nad příčnými dnovými prahy, příspěvek na konferenci Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow, ISBN 978-80-7043-542-7, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2007
 8. ŠULC, J., Návrh tvaru a pozice škrticí clony do spojovací šachty vyrovnávací komory VE Matka v Makedonii, , VUT v Brně, Brno, 2007
 9. DRÁB, A.; ŠULC, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Zpracování ekonomického pořadí využití hydroenergetického potenciálu 12 profilů řek pro zřízení MVE, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 10. ŠULC, J., Posouzení možnosti vzniku hladinových vírů v předpolí vtoků MVE Miřejovice u Nelahozevsi, , VUT v Brně, Brno, 2007
 11. ŠULC, J., Posouzení extrémních zatěžovacích charakteristik klapkového hladinového uzávěru a celkové stability hradicí konstrukce při působení hydrodynamického účinku proudu na rekonstruovaném objektu VD Velký Osek, , VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. JANDORA, J.; ŠULC, J., Hydraulika, , FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, 2006
 3. ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M., Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, 2006
 4. STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J., Reconstruction of the Znojmo Dam - practical application of hydraulic research, příspěvek na konferenci Imrovements in reservoir construction, operation and maintenance, ISBN 0727734709, Thomas Telford Limited, Durham, 2006
 5. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo, příspěvek na konferenci Jubilejné XXX. Prehradné dni 2006, SVP,š.p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, Trenčín, 2006
 6. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2006
 7. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm extrémní relativní výšky, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2006, ISBN 80-86246-27-2, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2006
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J., Physical modeling in water management, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2006

2005

 1. ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Numerical and experimental modelling of turbulent flow in curved channels and diffusers, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2005
 2. STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J., Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2005
 3. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Numerical and experimental modelling of flow in curved channels and diffusers, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2005, ISBN 80-85918-93-5, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2005
 4. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2005, ISBN 80-85918-93-5, Ústav termomechaniky AVČR, Svratka, 2005
 5. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol. s r. o., U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8, Praha, 2005
 6. ŠULC, J., Shaping the outlow jet of tainter gates and hollow cone valves diredted into water tunnels, příspěvek na konferenci Wasserbauliche mitteilungen, heft 29, ISBN 3-86005-461-9, TU Dresden, Dresden, 2005
 7. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Měření parametrů aeračního zařízení pro ČOV v potravinářském průmyslu, článek v , 2005
 8. STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Proposal of Measures to Enhance the Safety of the Znojmo Dam on the Thaya River during Floods, příspěvek na konferenci Dams at the Beginning of the 21st Century,, ISBN 3-86005-461-9, Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, Dresden, 2005
 9. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P., Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2005, ISBN 80-85918-92-7, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2005
 10. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Hydraulické zkoušky vyvíjeného aeračního zařízení ponorného typu, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 2005

2004

 1. STARA, V.; ŠULC, J., Hydraulický modelový výzkum VD Znojmo, , FAST, VUT v Brně, Brno, 2004
 2. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2004
 3. ŠULC, J., Usměrnění proudění v odpadních štolách za segmentovými a rozstřikovacími uzávěry, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference o vodní energetice HYDROTURBO 2004, ISBN 80-8070-234-9, VUT v Brně, Brno, 2004
 4. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Stanovení komplexních parametrů aeračního zařízení, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-360-9, CERM, 2004
 5. ŠULC, J., LICHTNEGER, P., ZUBÍK, P., Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2004, ISBN 80-85918-88-9, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2004
 6. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2004, ISBN 80-85918-88-9, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2004
 7. ŠULC, J., ZUBÍK, P., Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů, příspěvek na konferenci XIV. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín", ISBN 80-8070-234-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2004

2003

 1. ŠULC, J., Aerodynamické modelování výmolů u obtékaných stavebních jímek a pilot, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, VA v Brně, Brno, 2003
 2. ŠULC, J., Úloha modelového výzkumu funkčních zařízení přehrad, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o, Brno, 2003
 3. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření struktury proudu v kanálovém oblouku čtvercového profilu, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o, Brno, 2003
 4. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu, příspěvek na konferenci 18. Sympozium o anemometrii, ISBN 80-239-0644-5, Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, 2003
 5. ZUBÍK, P.; ŠULC, J., Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu, příspěvek na konferenci Inženýrská mechanika 2003, ISBN 80-86246-18-3, Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR, Praha, 2003

2002

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2002
 2. ŠULC, J., Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře "Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny", ISBN 80-214-2134-7, VUT v Brně, 2002
 3. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Genaue Abflussmessung in Kanalizationsnetzen, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen heft 21, ISBN 3-86005-297-7, TU Dresden, Dresden, 2002

2000

 1. ŠULC, J., Požadavky na stabilitu přelévaných zemních a kamenitých hrází, příspěvek na konferenci Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav, ISBN 80-214-1544-4, VUT Brno, Antonínská 1, Brno, 2000
 2. ŠULC, J., Měření průtoků dle soucasne legislativy, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 2000
 3. ŠULC, J., Měření průtoků dle vyhlášky MŽP č.47/1999 Sb., článek v SOVAK, ISSN 1212-3039, SOVAK, Praha, 2000
 4. ŠULC, J., Současné legislativní požadavky na provozní způsobilost instalovaných systémů pro měření průtoku odpadních vod, příspěvek na konferenci Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, ISBN 80-86020-27-4, NOEL, s.r.o., Brno, 2000

1999

 1. KAPLAN, V.; MAŇAS, P.; ŠULC, J., Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL", příspěvek na konferenci Sborník 11. Mezinárodní vědecké konference, podsekce č. 10.1, ISBN 80-214-1440-5, VUT v Brně, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný