English

RNDr. Květoslava Prudilová – seznam publikací

2009

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J., Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 2. KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky III, , ISBN 978-80-7204-598-3, CERM, Brno, 2008

2007

 1. PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2007
 2. KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky III, , CERM, Brno, 2007
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy o přímkových plochách, , 2007
 4. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2007
 5. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2006

 1. PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2006
 2. PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K., Úlohy o přímkových plochách, , Brno, 2006
 3. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-7204-467-2, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 2006

2005

 1. ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-85960-92-3, 2005

2004

 1. PRUDILOVÁ, K., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Středové promítání, modul 9, , Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 2. PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ROUŠAROVÁ, V., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia , Speciální příklady, modul 10, , Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 3. PRUDILOVÁ, K., ROUŠAROVÁ, V., Deskriptivní geometrie , Lineární perspektiva, modul 7, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 4. PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia , Kuželosečky, modul 2, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 5. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

2001

 1. PRUDILOVÁ, K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky III, , 2001

2000

 1. PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky I, , 2000
 2. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-7204-163-0, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 2000

1999

 1. PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie I, kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium, , 1999

1997

 1. PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky I, , 1997
 2. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-214-0644-5, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 1997

1995

 1. DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky I, , ISBN 80-901663-2-6, Akademické nakl. CERM Brno, Česká republika, 1995
 2. PRUDILOVÁ, K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., Sbírka příkladů z matematiky III, , 1995
 3. PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky I, , 1995

1994

 1. PRUDILOVÁ, K., Sbírka příkladů z matematiky I, , 1994

1990

 1. PRUDILOVÁ, K., BERKA, M., O jedné nové metodě nalezení výchozího bázického řešení v dopravní úloze., příspěvek na konferenci , 1990

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný