English

Ing. Věra Maceková, CSc. – seznam publikací

2013

 1. MACEKOVÁ, V.; KOSTKA, R., Vady a poruchy venkovských staveb vlivem podmrzání základů, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, Vega, s.r.o, Hradec Králové, 2013

2007

 1. MACEKOVÁ, V., Stavební vady A-Z. Porucha ploché střechy administrativní budovy., , Verlag Dasföfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2007

2006

 1. MACEKOVÁ, V.; VLČEK, M., Zakládání staveb (2. doplněné vydání), , 2006
 2. MACEKOVÁ, V.; SUKOPOVÁ, D.; NERUDOVÁ, A., Pozemní stavitelství II(S), M03. Podlahy, podhledy, povrchové úpravy., , VUT FAST, Brno, 2006
 3. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S), M01. Schodiště a monolitické stěnové systémy., , VUT FAST, Brno, 2006
 4. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S), M02. Zakládání staveb. Hydroizolace spodní stavby., , VUT FAST, Brno, 2006
 5. MACEKOVÁ, V.; NERUDOVÁ, A.; SUKOPOVÁ, D., Pozemní stavitelství II (S) . Podlahy, podhledy a povrchové úpravy., , 2006
 6. MACEKOVÁ, V., Vliv stavby souseda na poruchy staršího rodinného domku, , Verlag Dashöfer, Praha, 2006
 7. MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů., , Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2006
 8. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání, , ISBN 80-7366-073-3, ERA group . s.r.o., Brno, 2006

2005

 1. MACEKOVÁ, V.; BRŇÁKOVÁ, Š., Zdravé domy-PŘÍSTAVBY A MODERNIZACE PŮVODNÍCH HLINĚNÝCH STAVEB, příspěvek na konferenci ZDRAVÉ DOMY, ISBN 80-214-3040-0, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2005
 2. Maceková V.Drochytka,R., Bydžovský,J., Brožovský,J. a kol, Stavební vady od A do Z, Přitížení objektu vlivem půdní vestavby, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 3. MACEKOVÁ, Věra,Drochytka,R.,Bydžovský,J.,Brožovský,J. a kol., Stavební vady od A do Z. Vliv mrazu na základy a konstrukce, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 4. MACEKOVÁ, Věra,Drochytka,R., Bydžovský,J., Brožovský,J. a kol, Stavební vady od A do Z, Vysychání podloží (smršťování) - temperované konstrukce, , ISSN 1214-7060, Verlag Dasföfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 5. MACEKOVÁ, Věra,Drochytka,R., Bydžovský,J., Brožovský,J. a kol., Stavební vady od A do Z, Vliv vlhkosti a vody na základy a konstrukci-havárie po průtrži mračen, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 6. MACEKOVÁ, Věra,Drochýtky,R., Bydžovský,J., Brožovský,J. a kol., Stavební vady od A do Z, Vliv vlhkosti a vody na základy a konstrukci-havárie vodovodního řadu, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 7. MACEKOVÁ, Věra,Drochytka,R.,Bydžovský,J.,Brožovský,J. a kol., Stavební vady od A do Z .Vliv mrazu na poruchy základů, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005
 8. MACEKOVÁ, Věra, Stavební vady od A do Z -Porušení stěny stávajícího objektu vlivem nevhodného postupu prací při zakládání sousedního nového objektu, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöferodborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2005

2004

 1. MACEKOVÁ, Věra, Průvodce předmětem Nauka o pozemních stavbách -Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, , VUT FAST Brno , Brno, 2004
 2. MACEKOVÁ, V.; VLČEK, M., Zakládání staveb, , ISBN 80-86517-83-7, ERA group s.r.o., Brno, 2004
 3. MACEKOVÁ, Věra,Drochyka,R.,Bydžovský,J.,Brožovský,J. a kol, Stavební vady od A do Z .Vliv vlhkosti a vody na základy a konstrukci - odtržení okapového chodníku, , ISSN 1214-7060, Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2004

2003

 1. MACEKOVÁ, Věra, Vlček M., Puchýř B. a kol., Praktická příručka technických požadavků. Interakce základů a základové půdy., , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2003
 2. Maceková v. Vlček M., Novotný M., Moudrý I., Beneš P., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, Vydavatelství ERA group spol.s.r.o., Brno, 2003
 3. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, ERA group . s.r.o., Brno, 2003

2002

 1. Vlček M.,Puchýř B. a kol., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu,kap.8/4.2 Průzkum základové půdy, , ISBN 80-86229-63-7, Verlag Dashöfer, Praha, 2002

2001

 1. MACEKOVÁ, V., Praktická příručka technických požadavků na výstavbukap.8.5, , 2001
 2. MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce, , 2001
 3. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 4. MACEKOVÁ, Věra,Vlček M., Novotný M., Beneš P., Moudrý I., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-10-1, Vydavatelství Era group spol.s.r.o. , Brno, 2001

2000

 1. MACEKOVÁ, Věra, Vlček M., Puchýř B., Praktická příručka technických požadavků. Základy plošné. Základy hlubinné- pilotystudně, kesony, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer Odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný